היישום אינו מחובר לאינטרנט

הגורמים המסבירים החלטות של משקיעים לרכישת מניות בבורסה

עבודה מס' 066382

מחיר: 544.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: כיצד ניתן להגדיל את רווחיות תיק המניות של המשקיעים בבורסה על סמך הסברת הגורמים אשר מנבאים החלטה ?

16,451 מילים ,62 מקורות ,2007

תקציר העבודה:

מחקר זה בוצע על ענף שוק ההון והמסחר בבורסה. הבעיה העסקית שנידונה הייתה ירידה ברווחיות בתיק המניות של משקיע מוגדר עקב פערים, אשר לא מוסברים באופן מלא בין הביצועים העסקיים של חברת טבע בדומה לחברות בורסאיות רבות, לבין הביצועים של מניותיהן. כנגזרת לבעיה העסקית, אם רואים כי אין קורלציה חיובית בין ביצועי החברות הבורסאיות לבין מניותיהן, ואף במקרה שצוין ישנו גם קשר שלילי, ההנחה הנגזרת מכך היא, שהמשקיע אינו מכליל באופן בלבדי את גורם ביצועי החברה כאשר הוא מקבל את החלטתו בדבר רכישת מניותיה. נראה איפוא, שישנם גורמים נוספים המשפיעים על החלטות המשקיע לרכישת מניות בבורסה. מכלול הגורמים קובעים את נק' שווי המשקל של מניה נקובה, כפועל יוצא מיחסי ביקוש והיצע. מטרת המחקר הייתה לבדוק מהם הגורמים המסבירים ומנבאים החלטות של משקיעים לרכישת מניות בבורסה לצורך מענה על הבעיה העסקית והגדלת הרווחיות של תיק המניות.
המחקר בוצע באמצעות טכניקת החקירהConjoint Analysis אשר הינה למעשה אוסף שיטות מחקר, שמטרתן ללמוד על העדפות הצרכן ע"י הערכת פונקציית התועלת הרב פרמטרית שלו.
שיטת הדגימה הייתה דגימת נוחות לא הסתברותית וכללה 100 נדגמים.
כל נדגם נבדק באמצעות 18 תצפיות לא תלויות זו בזו, וסה"כ נאספו 1800 תצפיות.
המשקיעים אשר נדגמו חולקו באופן פרופורציונאלי בהתאם להערכות הנתונים המספריים בשוק ההון.
50 משקיעים פרטיים - סה"כ 900 תצפיות.
25 משקיעים מוסדיים - סה"כ 450 תצפיות.
25 מנהלי תיקים - סה"כ 450 תצפיות.
כלי המחקר שנבחר הוא שאלון ייחודי שהוכן לצורך ניתוח בשיטת Conjoint Analysis. באמצעות שיטה זו, היה ניתן לאמוד את ה- "ויתור" (trade-off) שעושים המשקיעים בתהליך החלטות רכישה של מניות. עורך מחקר זה ביצע מניפולציה ונתן המשגות לרמות המשתנים הבלתי תלויים, לאחר מכן חוברו 18 מניות וירטואליות המורכבות מהמאפיינים שנוצרו למשתנים אלו. יש לציין כי המניות נבנו באופן בו לא יהיו מתאמים גבוהים בין המשתנים הבלתי תלויים לבין עצמם.
ביחס לכל מניה וירטואלית, התבקש הנדגם לסמן את מידת רצונו לרכישתה, על סולם אורדינלי בעל 7 דרגות לצורך בדיקת המשתנה התלוי .
במסגרת ביצוע חישוב של רגרסיה ליניארית כחלק מטכניקת החקירה Conjoint Analysis התקבלו ממצאי המחקר העיקריים ולפיהם המשתנים: מצב כלכלי במשק, אווירה ביטחונית והמלצות מקורבים הינם המנבאים הדומיננטיים מבין המשתנים הבלתי תלויים, על החלטות של משקיעים לרכישת מניות בבורסה בקרב כלל המשקיעים.
בנוסף, התקבלו משוואות ליניאריות לחישוב מקדמי הגורמים המנבאים החלטות רכישת מניות בכל סקטור משקיע. במסגרתה של מערכת תומכת החלטה, המבוססת על נתונים רבים כדוגמת יחסי הכוחות ונפח ההשקעות בכל סקטור ובמערכת של ניתוח הסתברויות, נוסחאות אלה יוכלו לחזות את יחסי הכוחות המגוונים בשוק ההון ועל ידי כך יוכלו המשקיעים לתת הערכות הסתברותיות להחלטות רכישה למגוון המניות בבורסה.
מומלץ למשקיעים להיעזר בנוסחאות אשר התקבלו במחקר זה, לתכנון ולשיפור הרווחיות בתיק מניותיהם.

תוכן עניינים:
מבוא
הצגת הענף
הבעיה העסקית
שאלת המחקר
מטרות המחקר
מטרה אקדמית
מטרה יישומית
סקירת ספרות
מחקרים הבודקים קשר לינארי בין ביצועים פונדמנטליים של חברות למניותיהן
תיאוריות יעילות השווקים (EMH) ורעשי מסחר (Noise Trading)
תהליכי קבלת החלטות רציונאליות ואמוציונאליות
הגורמים המעורבים בהחלטות מסחר בבורסה בקרב כלל המשקיעים
הגורמים המעורבים בהחלטות מסחר בבורסה בקרב המשקיעים המוסדיים
הגורמים המעורבים בהחלטות מסחר בקרב המשקיעים הפרטיים ומנהלי התיקים
סיכום הגורמים המעורבים בהחלטות מסחר בקרב המשקיעים
משמעות מתודולוגיית החקירה בטכניקת Conjoint Analysis
רציונל המחקר
מסגרת תיאורטית
משתני המחקר
מודל המחקר
השערות המחקר
מתודולוגיה
גישת המחקר
מערך המחקר
אוכלוסיית המחקר
המדגם ושיטת הדגימה
ממצאי המדגם
כלי המחקר
תיאור כלי המדידה
הליך המחקר
תוכנית לעיבוד הנתונים
ממצאים
סטטיסטיקה תיאורית
סטטיסטיקה היסקית
השערת המחקר מס. 1
השערת המחקר מס. 2
השערת המחקר מס. 3
השערת המחקר מס. 4
השערת המחקר מס. 5
השערת המחקר מס. 6
ממצאים נוספים
ניתוח ודיון
סיכום מסקנות והמלצות
מגבלות המחקר
בביבליוגרפיה
נספחים
נספח מס. 1 - שאלון לנבדקים
נספח מס. 2 - סקירת מושגים בשוק ההון
נספח מס. 3 - סקירת מחקרים נוספים כחומר העשרה

קטע מהעבודה:

הצגת הענף
לשווקים פיננסיים יש שני מרכיבים עיקריים: שוק הכסף ושוק ההון. שוק הכסף עוסק בעסקאות פיננסיות לטווח קצר עד שנה. למשל, אשראי עסקי הניתן ע"י מערכת הבנקאות לבתי עסק לטווח של מספר חודשים. בשוק ההון נמצא את החוסכים, שהם הספקים של כספי המימון לטווח ארוך, ואת המשתמשים במימון ארוך טווח זה כגון חברות המשקיעות בפרויקטים וקרנות הון סיכון.
שווקי ההון בעולם - שווקי ההון הגדולים המתאפיינים בהיקפי מסחר עצומים ולרוב גם פופולאריים אצל החברות הבורסאיות ועל המשקיעים, הם: בורסת ניו-יורק, לונדון וטוקיו. במקביל קיימים שווקים מתעוררים אטרקטיביים כגון: בורסת דובאי, סין והודו.

תגים:

בורסה · השקעות · קבלת · החלטות · שוק · ההון · ניירות · ערך · רווח

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הגורמים המסבירים החלטות של משקיעים לרכישת מניות בבורסה", סמינריון אודות "הגורמים המסבירים החלטות של משקיעים לרכישת מניות בבורסה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.