היישום אינו מחובר לאינטרנט

בחינת הקשר בין שינוי ארגוני לבין מוטיבציה ותפוקות בקיבוץ שער הגולן

עבודה מס' 062274

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: השפעת ההפרטה על קיבוץ שער הגולן.

10,479 מילים ,39 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

עבודה זו עוסקת בנושא השפעת ההפרטה/שינוי ארגוני על קיבוץ שער הגולן, שלו מפעל גדול.
השערות המחקר הן:
1. קיים קשר חיובי בין עמדות כלפי שינוי ארגוני לבין מוטיבציה.
2. קיים קשר חיובי בין עמדות כלפי שינוי ארגוני לבין תפוקות.
3. קיים קשר חיובי בין מוטיבציה לשינוי ארגוני.

העבודה הנוכחית הנה ייחודית היות והיא עוסקת בקבוץ, בה רוב העובדים נמצאים מסיבות אידיאולוגיות ומוסר עבודתם גבוה, כמו גם התרבות הארגונית.
התרבות הארגונית בקיבוץ היא מעין רקמה חברתית המחברת את הרכיבים האנושיים של הארגון באמצעות שתי וערב של מוסכמות חברתיות. היא מעניקה משמעות שבלעדיה עובדים מתקשים ליטול חלק בפעילות הארגונית ולתרום לארגון את המשאבים הדרושים לו. התרבות הארגונית בקיבוץ היא מפתח להנעת עובדים. קובעי המדיניות בארגון יכולים לעצב את התרבות הארגונית להפקת מקסימום תפוקה במינימום עלויות, תוך התמקדות בארבע נקודות התייחסות:
קיבוץ עקרונות הפעלה, הערכים והאמונות והעברתם בצורה ברורה עד כמה שיותר לעובדים.
ניתן לראות זאת במספר גורמים: שימוש במדריכים, פגישות בניית צוות, פגישות צוותים.
אינטראקציות וקשרים קרובים בין העובדים ע"י שיחות השלמה, מסיבות ואירועים.
תשומת לב רבה ניתנת למצב בו נכנסים עובדים חדשים לתרבות החברה, מנסים לגרום
ל"חיכוך" גדול ככל האפשר של העובדים החדשים עם העקרונות התרבותיים המקומיים.
מאמצים נעשים כל העת לבקר ולהשגיח עד כמה העובדים מקבלים את הערכים, הנורמות
והציפיות ועד כמה עובדים על פיהם דרך פגישות צוות, וכו'.

בחינת התיאוריות השונות מעלה מספר נקודות ביחס להתנגדות לשינוי בכלל והתנגדות לשינוי בקיבוץ. אנשים חוששים משינוי ארגוני בגלל חוסר הודאות הנובע ממנו. בגלל הקונפורמיות שלהם, החשש מאובדן מקום העבודה, והרתיעה מלימוד דברים חדשים (כגון טכנולוגיה חדשה שמוכנסת לארגון או נהלים חדשים), ובכלל מהלא נודע. לעומת טענות אלו שהוצגו כאמור ע"י מספר חוקרים טוענת אפרת גולדרט במאמרה כי רצון בשינוי הוא תנאי מוקדם לסיפוק בעבודה משום שטבע האדם ביסודו מתנגד לרוטינה ושואף לגיוון.

המחקר הנוכחי בדק את השפעת ההפרטה על קיבוץ שער הגולן- קיבוץ ותיק עבד בצורה מסורתית והחל לעבוד תחת ניהול פרטי. המחקר נערך על רוב עובדי המפעל 44 - איש. שיטת המחקר הייתה כמותית, וחלק מהעובדים לא היה מוכן לענות על השאלונים.
מהתוצאות נמצא כי קיים קשר חיובי בין עמדות כלפי שינוי ארגוני לבין מוטיבציה- המוטיבציה של העובדים שהתנגדו לשינוי ולא שותפו בתהליכים הייתה נמוכה. כמו כן התפוקות ירדו למרות שיטת ניהול קשוחה יותר. על פי תשובות הנשאלים נמצא כי המוטיבציה קשורה לתפוקה שירדה בממוצע אצל 44 העובדים שניאותו לענות על השאלון.
ממצאים אלו מאוששים את השערות המחקר ומראים פעם נוספת כי עובדים אינם מכונה וגם הם זקוקים לשיתוף ארגוני, ושיטות ניהול שונות יכולות להשפיע עליהם.

ההמלצות היו לבחון בחתך אורך ובחתך רוחב: מול קיבוצים אחרים ומול שיטת ניהול אחרות על מנת לעמוד על הסיבות העיקריות לירידת המוטיבציה והתפוקה.
כמוכן ניתן לבחון התכנות של ביצוע השינויים הארגוניים על ידי העובדים. הפרטה לא חייבת להיות העברת הניהול לידיים חיצוניות.

תוכן העניינים:
מבוא
2.1 הצגת הנושא
2.2 הבעיה העסקית
2.3 המטרות האקדמיות - שאלות המחקר
סקירת ספרות
3.1 הפרטה
3.2 שינוי ארגוני
3.3 מוטיבציה
3.4 הקשר בין שינוי ארגוני למוטיבציה
3.5 תפוקות
3.6 הקשר בין מוטיבציה, עמדות כלפי שינוי ארגוני ותפוקות
שיטת המחקר
4.1 משתני המחקר
4.2 השערות המחקר
4.3 אוכלוסיית המחקר
4.4 כלי המחקר
4.5 הליך המחקר
4.6 שיטת הניתוח
4.7 מגבלות המחקר
תוצאות
5.1 ניתוח התפוקות
5.2 בדיקה מול המאפיינים האישיים:
דיון בתוצאות
סיכום העבודה
7.1 מסקנות
7.2 המלצות
7.3 מחקר עתידי
ביבליוגרפיה
נספחים

מקורות:

אהרון כ.,(1997) ארגון וניהול - עיצוב ושינוי מהדורה ראשונה, ת"א, צ'ריקובר מוציאים לאור.
איזי ד.,(1986) מוטיבציה ופריון, הפקולטה לתעשייה וניהול בטכניון, גיליון 302.
אינה א, (1993), משאבי אנוש - המדריך לניהול כוח אדם. הוצאת אח בע"מ.
אמיתי ק., (1987), שיטות ארגון וניהול, בית הוצאה לאור כינרת.
אקשטיין שלמה, בן ציון זילברפרב (1993), "תהליך ההפרטה של חברות ממשלתיות בישראל- סקירה והערכות לעתיד", רבעון לכלכלה, 1, 1993.
בן-רפאל א' וגייסט ע', (1993) תפיסות של שינוי בקיבוץ. מחקר הקיבוץ במפנה המאה, חוברת ח', יד טבנקין.
בר חיים א., (1988) ניהול משאבי אנוש , בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, ת"א.
גולדרט א., (1995) "כיצד מתייחסים עובדים לשינוי", סטטוס, גיליון 45.
גלוברזון ש., ד. עדן (1996) תימרוץ והנעת עובדים, צ'ריקובר מוציאים לאור.
גלוברזון ש., (2000) ניהול התפעול ושיפור ביצועים, צ'ריקובר מוציאים לאור.
דניאל מ. (1995) דיווחי מחקר - השינוי הארגוני הפורמלי בקיבוץ. יד טבנקין.
ורדסהים איתן, (1997) המוטיבציה בקיבוץ בראי התיאוריה, מפנה גיליון 17.
זיו, י. (1977), "שיטות שכר בשירות הממשלתי בישראל" עבודת גמר לקראת תואר מוסמך אוניברסיטה במדעי החברה- M.A., אוניברסיטת תל-אביב.
יהודה ה., (1993) הקיבוץ החדש, ירושלים: כתר.
טופל מ, (1995), מגמות בתהליכי השינוי בקיבוץ. מחקר הקיבוץ במפנה המאה, חוברת ט"ו, יד טבנקין, אפעל.
כץ יצחק (1991), "ההפרטה בישראל, 1987-1962", מדינה ממשל ויחב"ל, 35, עמודים 133-145.
כץ יצחק (1991), "הפרטה ומיקוח עם נציגי עובדים", ניהול, 80, 39, 1991.
כץ יצחק (1993), "25 שנות הפרטה בישראל", ניהול, 86, 1993.
לביא י., (1998), "הפרטת חברות בישראל", בטאון ועדי העובדים.
לוי, עמיר (2000) ניהול שינוי ארגוני גישות, שיטות ותהליכים, צ'ריקובר מוציאים לאור בע"מ.
מנחם ר., שלמה גץ, (1996), הקיבוץ בעידן של שינויים. הוצאת הקיבוץ המאוחד.
סמואל י., (1996) אירגונים מהדורה שניה , ת"א, הוצאת זמורה ביתן ואניברסיטת חיפה.
פוקס שאול, (1998) הפסיכולוגיה של ההתנגדות לשינוי, הוצאת אוניברסיטת בר אילן.
פישלזון ג., דליה מור, (1993) השפעת שינוי ארגוני על תפיסות העובדים בו, אוניברסיטת ת"א, המרכז לפיתוח על שם יצחק ספיר.
קוויק א (1981), שיפור המוטיבציה בעבודה, אור-עם, ת"א.
רביד ש. (1992), האם עובר הקיבוץ משבר ערכי? מחקר הקיבוץ במפנה המאה, חוברת ג'-ד', יד טבנקין, אפעל.
רוזנר מ., י. גליק וח. גולדברג (1992) גישות ערכיות וחקר השינוי בקיבוץ. אוניברסיטת חיפה, המכון לחקר הקיבוץ.
"משאבים", שכר דיפרנציאלי על ביצועים, גיליון 213, מאי 2000.
Prectice, hall (1998)- What is motivaion at work Askjeevs.com
Hope, leah; An evaluation and analysis of motivation at radio doctor, London, 1997.
G.a. Cole, 1996 Management, D.p. Publications, London
Sita c. Amba-rao, (1996) "FactoRs influencing employee resistance to change in a insurance company", Indiana university at koko.
Lawler, e.e. (1973) Motivation in work organization, Montrerey, california
Vroom, v.h , Work and motivation. John wiley sons, inc, 1964.
Maslow, m. S. "MotiVation and personality". Harper brothers, 1954.
Dyer l. Parker d. "Classifying outcomes in work motivation research: an examination of the intrinsic-extrincic dichotomy". Journal of applied psychology, 1975.
Herzberg, f. The motivation to work. New york John wiley sons, inc, 1959.
Special reports, Managing productivity, Volume 4, 1999.
Woodward,d. G. (1997) Theory information acquisition and application. International journal of project management. 1997.

תגים:

ארגון · רווח · שינוי · תפוקה · עובדים · הנעה · תיאוריות · מאסלו · צרכים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "בחינת הקשר בין שינוי ארגוני לבין מוטיבציה ותפוקות בקיבוץ שער הגולן", סמינריון אודות "בחינת הקשר בין שינוי ארגוני לבין מוטיבציה ותפוקות בקיבוץ שער הגולן" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.