היישום אינו מחובר לאינטרנט

פרעות\גירוש שנת קנ"א - מהמקורות היהודיים

עבודה מס' 061994

מחיר: 483.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: דיון מקיף בפרעות קנ"א כרמז היסטורי לקראת גלות יהודי ספרד והאנוסים.

9,896 מילים ,34 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
מבוא
פרעות\גירוש שנת קנ"א - מהמקורות היהודיים
א. הרב שלמה אלעמי
ב. הרב אברהם אבי זמרה
ג. הרב יעקב גבישון
ד. חכמי אלג'יריה - הרב שמעון בר צמח
ה.חכמי תוניס - הריב"ש והרשב"ץ
ו. הרב החיד"א
ז. ההיסטוריון ססיל רות
ח. הרב אליהו קפשאלי
פרעות קנ"א
א. הרקע לפרעות
ב. פרעות ארגון
ג. פרעות מיורקה
ד. פרעות קטלוניה
ה. פרעות ברצלונה
ו. פרעות גירונה
ז. פרעות לרידה
ח. פרעות פרפיניאן
מהלך המאורעות והשלכותיהם
א. הטבח והשמד
ב. מחילה לפורעים
ג. אחרי הפרעות
ד. התארגנות קהילות היהודים
ה. נישול היהודים
תגובת יהוד ספרד למאורעות שנת קנ"א 1391
מפרעות ה'קנ"א (1391) עד הגירוש ברנ"ב ((1492
א. קידוש ה'
ב. ההתמוטטות הרוחנית
ג. אנוסים מרצון
ד. המשומד אבנר מבורגוס
ה. רב שהפך למשומד
ו. המשומד יהושע הלורקי
ז. הויכוח הגדול
ח. המרת דת המונית
ביבליוגרפיה

מבוא
גלות יהודי ספרד מייחדת עצמה משאר גלויות ישראל ביה"ב בשלושה תחומים:
1. בפריחה תרבותית מקיפה - תורנית עברית וכללית, בממדים חסרי דוגמה ובפרק זמן ארוך. 1
2. במבנה חברתי-כלכלי מיוחד, בו עסקו היהודים במלאכות ובמקצועות חופשיים, יותר מאשר בארצות אחרות. 2
3. באוטונומיה יהודית רחבה, בעלת כוח כפיית-בי"ד בכל שלבי השיפוט והענ'שה. היישוב בספרד, שתחילתו, כנראה, לפני חורבן בית שני, ראשיתו מצערה ופריחתו קשורה בכיבוש ספרד ע"י המוסלמים ובכינון שלטון עצמאי שם, שהיה מנותק מן החליפות בבגדאד. הגורמים העיקריים לפריחה היו: 3
א. מצבם המיוחד של היהודים, שהחזיקו בדת "ניטרלית" במדינה חצויה ומפולגת בין שליטים נוצרים ומוסלמים, שלחמו אלו באלו שנים רבות, וע"כ נהנו היהודים מאמונם של השליטים - כל שליט בגבולו.
ב. האקלים התרבותי המעודן, שבא עם האסלאם ושאפשר הפריה רבה של כשרון-היצירה העברי.4
ג. העתקת הנוהג המוסלמי של החזקת "משוררי-חסות" ע"י שרים ופטרונים. 5
ד. הדרישה הגוברת לתרגומי-מדע מיוונית ומלאטינית לערבית, ומערבית ללאטינית, שאנשי-הביניים בביצועה היו יהודים.
ה. תחייתו של המשפט העברי בספרד, כתוצאה מחדירתם - מצפון-אפריקה - של ספרי הפסיקה והפרשנות הקלאסיים, הראשונים מסוגם בספרות-ישראל, של ר' יצחק אלפסי ור' חננאל בן חושיאל, וסיכומם המזהיר בספר-הפסקים של הרמב"ם יוצא-ספרד.
ו. בידודה של יהדות-ספרד (עד לאמצע המאה ה-13) מיהדות צרפת ואשכנז, המחמירה והנוטה להתבודדות ולפרישות ואף לסגפנות.
לשיא שגשוגה הכלכלי, החברתי והתרבותי הגיעה יהדות ספרד במאות ה-12-11. רוב ימי המאה ה-13 היה עדיין מצבה איתן, אולם על תכני תרבותה עברו אז שינויים חשובים:
* המרכיב התורני-רבני נתחזק במידה רבה, כתוצאה מפעולתו של ר' משה בן נחמן;
* המרכיב הפילוסופי נעשה יותר ויותר שנוי במחלוקת סוערת ונקלט מרכיב חדש: הקבלה. 6
במאה ה-14 החלה הירידה במצב היהודים עם התגברות הקנאות הדתית הנוצרית, שהביאה עמה רדיפות והצרת צעדי היהודים. במאה זו נתגברו הוויכוחם הדתיים ורבו המומרים. תהליך ממושך ומעמיק זה - שתפס את רוב המאה ה-14 - סימן את מה שעתיד היה להתחולל במאה ה-15, מאת השנים האחרונה של יהדות ספרד.
השנים 1492-1391 רצופות - בהפסקת קטנות ומקומיות - גזירות, עלילות, מעשי שמד ופרעות, שהביאו את יהדות ספרד עד למשבר הפיזי והרוחני הסופי.
שיאו של המשבר בגירוש הטוטאלי של היהודים מספרד, שהיה - כמו עצם שגשוגם שם בימים מקדם - מאורע חסר תקדים בתולדות היהודים, ובמעשי ההמרה הרבים שאירעו בה. במאת השנים ההיא הצטמצמה הפעילות התרבותית בעיקר לתחום הפילוסופיה וההלכה, אך בתחומים אלה היתה הפעילות אינטנסיבית מאד. בתחום ההלכה המשיכה פעילות זו את קיומה ע"י מגורשי ספרד בכל ארצות-תפוצתם.7
מטרת העבודה היא דיון מקיף בפרעות קנ"א (1391)
---------------------------------------------------------------------------------
1. ביינראט ח., מורשת ספרד (מאגנס, י-ם, תשנ"ב).
2. אשתור א. קורות היהודים בספרד המוסלמית א-ב (תש"ך-תשכ"ו), (ירושלים 1977). ראה גם י. בער, תולדות היהודים בספרד הנוצרית (ת"א 1986).
3. שם
4. שירמן ח, חיי יהודה הלוי (תרביץ, ט, תרצ"ח).
5. שם
6. רביצקי א, על דרך חקירתה של הפילוסופיה היהודית בימי הביניים (מחקרי ירושלים במחשבת ישראל, א, חוברת א, תשמ"א).
7. האנציקלופדיה העברית ערך "ספרד.

מקורות:

אשתור, קורות היהודים בספרד המוסלמית (ירושלים 1977).
י. בער, תולדות היהודים בספרד הנוצרית (ת"א 1986).
ח. ביינארט (עורך), מורשת ספרד (ירושלים תשנ"ב).
ח. ביינארט, אנוסים בדין האינקויזיציה (תל-אביב 1965)
ח. ביינארט, גירוש ספרד (ירושלים תשנ"ה).
אלעמי, ר' שלמה, אגרת מוסר (וינה, תרל"ב).
אסף ש. מקורות ומחקרים בתולדות ישראל (ירושלים, תש"ו).
אשתור א. קורות היהודים בספרד המוסלמית א-ב (תש"ך-תשכ"ו).
ביינראט ח. הנידונים בבית דין האינקוויזיציה שבטולידו (תרביץ, כ"ו).
ביינראט ח., מורשת ספרד (מאגנס, י-ם, תשנ.'ב).
ביינראט ח. אנוסים בדיך האינקוויזציה (תשכ"ה).
בן ששון ח. ה. דור גולי ספרד על עצמו, (רצף ותמורה, תל-אביב, תשמ"ד).
בער י. תולדות היהודים בספרד הנוצרית (ת"א, תשי"ט).
בער י. המצב הפוליטי של יהודי ספרד בדורו של ר' יהודה הלוי (ציון,א, תרצ"ו).
בראדי ח. ר' שלמה דאפירה (בוילין, תרנ"ג).
ברנש'1"ן ש., מבוא לדיואן של שלמה דיפיארה (עלים תש"ג).
נרש1טיין ש., קינה בלתי ידועה לר' יחיאל בן אשר (סיני כ', תש"א).
גוטליב א., על דרכו של ר' שם טוב בן שם טוב לקבלה (בתוך: מחקרים בספרות
הקבלה, בעריכת י. הקר, תל.אביב. תשלףו).
גוץ, דברי ימי ישראל.

תגים:

אלגי'ריה · טוניס · חכמים · פרעות · ארגון · מיורקה · קטלוניה · ברצלונה · גירונה · גלות · ספרד · אנוסים

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "פרעות\גירוש שנת קנ"א - מהמקורות היהודיים", סמינריון אודות "פרעות\גירוש שנת קנ"א - מהמקורות היהודיים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.