עבודות [1-9] מתוך 100 :: [עמוד 1 מתוך 12]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>

עבודות חדשות במאגר

עבודה מס' 70530 SHOPPING CART DISABLED
מדיניות ניהול משא ומתן עם ארגוני טרור , 2013.
האם קיימת מדיניות ישראלית בנושא ומהי.
4,473 מילים (כ-14 עמודים), 20 מקורות, 179.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זו תדון במדיניות הציבורית הישראלית אם היא קיימת, בניהול משא ומתן עם ארגוני טרור על חילופי שבויים. נושא זה הינו נושא שאותי מעניין במיוחד מכיוון שהוא נוגע בשורשי ההתנהלות המדינית ציבורית, ומדיניות זו משפיעה למעשה על נושאים רבים ועל אופי ההסתכלות הישראלית על ערך חיי אדם, על ערך הלוחמה בטרור, על לקיחת סיכונים, ועל תפיסת הביטחון הישראלית. המחקר יתבצע בשיטה האיכותנית-פרשנית.
ראשית אנסה לפרש ולהמשיג את המושגים החשובים עליהם אדון במסגרת המחקר. אשתמש במיטב הספרות האקדמית הקיימת בנושא ובנוסף אשתמש במקורות עדכניים המציגים מידע מהימן מאישים בכירים בממשלות ובתקשורת.  המושגים אותם ארצה להמשיג הינם: מדיניות ציבורית, ארגון טרור ומשא ומתן. לאחר מכן אציג את שאלת המחקר שלי אותה אנסה לצמצם לשאלה מדויקת ככל הניתן, וכזו שאוכל לענות עליה באמצעות מחקר זה. לאחר מכן אציג את המדיניות הרשמית של מדינת ישראל אם היא קיימת ואביא ציטוטים מפי בכירים בממשל הישראלי ודוגמאות לציטוטים מפי בכירים במדינות נוספות על מנת לבחון את הדמיון או השוני בין המדיניות הישראלית לזו הנהוגה במדינות דמוקרטיות נוספות. לאחר מכן אציג כאן את מקרי החטיפות שהתרחשו בישראל ואת הפעולות אותן נקט הממשל הישראלי ואבדוק האם הפעולות שננקטו תאמו למדיניות הציבורית המונהגת בישראל בנושא ניהול משא ומתן עם ארגוני טרור.
לאחר מכן אבצע דיון על המדיניות אותה מיישמת ישראל בפועל ונבחן אלטרנטיבות ממדינות שונות. ולבסוף אציג את מסקנותיי.

תוכן עניינים:
מבוא
במה תעסוק העבודה וראשי פרקים
הגדרת מושגים:
-מדיניות ציבורית
-ארגון טרור
-משא ומתן
שאלת המחקר
מדיניות ישראל הרשמית אם קיימת
מקרי חטיפה והמדיניות שננקטה בהן
דיון
סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
"פדיון שבויים קודם לפרנסת עניים ולכסותן, ואין לך מצווה גדולה כפדיון שבוים, שהשבוי הרי הוא בכלל הרעבים והצמאים והערומים, ועומד בסכנת נפשות. והמעלים עיניו מפדיונו, הרי זה עובר על " לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך" ועל "לא תעמוד על דם רעך" ועל לא ירדנו בפרך לעיניך" ובטל מצוות " פתח תפתח את ידך לו" ומצוות "וחי אחיך עימך" " ואהבת לרעיך כמוך" ו"הצל לקוחים למות" ואין לך מצווה רבה כפדיון שבויים" - רמב"ם הלכות מתנות עניים פרק ח, הלכה י.
הרמב"ם מציין כי למעשה מצוות פדיון השבויים הינה המצווה החשובה ביותר בעולם היהודי והיא כוללת בתוכה מצוות רבות ואי עשייתה מלווה בעברות רבות. אין ספק כי ישנה חשיבות רבה לשחרור חטופים ושבויים כל שכן כשמדובר בכאלה המוחזקים על ידי ארגוני טרור אשר אינם כפופים לאף אמנה או מוסר.
לאורך השנים יצאו מנהיגים רבים בישראל בהצהרות מפורשות בהן טענו כי מדינת ישראל לעולם לא תקיים משא ומתן עם ארגון טרור. להלן מספר ציטוטים מאנשי ממשל בכירים בישראל:
בנימין נתניהו 23/09/2009: "אין באפשרות ישראל לשאת ולתת עם ארגון הרוצה בהשמדתה." (וואלה חדשות, 2009)
אהוד ברק 28/04/2011: "החמאס הוא ארגון טרור רצחני, שיורה רקטות על אזרחים וירה לאחרונה טיל נ"ט על אוטובוס עם תלמידים. זהו ארגון שאין מה לדון איתו ואין על מה לדון איתו, ולכן איתו אין לנו שום שיח" (וואלה חדשות, 2011)
 
עבודה מס' 70529 SHOPPING CART DISABLED
מדיניות הפנים של ישראל - הסכם השילומים, 2017.
בחינת עמדות הממשלה בנושא הסכם השילומים.
7,033 מילים (כ-21.5 עמודים), 24 מקורות, 299.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בתאריך ה-10 לספטמבר 1952, לאחר שישה חודשים של דיונים, נחתם הסכם השילומים. נציגי ההסכם היו משה שרת שכיהן אז כשר החוץ הישראלי, נחום גולדמן, נציג הסוכנות היהודית וקונרד אדנאואר, קנצלר הרפובליקה הפדרלית של גרמניה. ההסכם נחתם בבניין העירייה של לוקסמבורג, שנבחר אז כמקום ניטרלי מבחינת שתי המדינות(1). מטרת העבודה היא לבחון מה היו עמדות הממשלה בנוגע להסכם השילומים עם גרמניה ומה הכריע בסופו של דבר לקבלת ההחלטה לחתימת ההסכם.
על מנת להגיע למטרת העבודה אציין את הרקע ההיסטורי להסכם: מה הוביל להתגבשות הרעיון ומהם האינטרסים מבחינה פוליטית, כלכלית וביטחונית לפתוח במשא ומתן ישיר עם גרמניה. כמו כן אבחן כיצד גובש הסכם השילומים עוד לפני חתימתו ואפרט בקצרה את הדיון בכנסת לפתיחת המשא ומתן הישיר בנוגע להסכם.
בהמשך העבודה אביא את עמדות הממשלה בעד ונגד חתימת ההסכם ואציג את הצדדים העיקריים בכנסת בדיון על החתימה: תנועת חירות, אשר בראשה עומד מנחם בגין ומפא"י, שבראשה עומד ראש הממשלה של אותה התקופה- דוד בן גוריון. בנוסף אציג את מערכת היחסים בין דוד בן גוריון ומנחם בגין עוד לפני הדיון על חתימת ההסכם, מתוך הנחה כי עוד לפני קום המדינה הייתה בין השניים מערכת יחסים מורכבת ויריבה אשר השפיעה רבות גם על הדיון לחתימת ההסכם.
בעבודה זאת אתייחס גם למשבר הפנימי בישראל לאור המחלוקת בקבלת ההחלטה בנוגע להסכם השילומים, מחלוקת אשר התעוררה לא רק בזירה הפוליטית אלא גם בזירה הציבורית. בהמשך לכך אציג את המחאה הגדולה שחלחלה לציבור והגיעה לשיאה בהפגנה הגדולה שנערכה ב-7 בינואר 1952 ויצאה משליטה.
לבסוף אציג פרק שמדבר על חתימת ההסכם. בפרק זה אפרט מה כולל ההסכם וכיצד הוא בוצע. כמו כן, אציג כיצד ההסכם תרם ליחסים המדיניים עם גרמניה, ומלבד זאת תרם למדינת ישראל מבחינה כלכלית, פוליטית וביטחונית.
בחרתי לעבודה סמינריונית זו את הסכם השילומים בעיקר בשל המחלוקת הרבה שהוא עורר במדינה. ההחלטה על קבלת השילומים מגרמניה הייתה בין ההחלטות החשובות והגורליות שקיבלה המדינה. עניינה אותי הדילמה שבה עמד בן גוריון כמנהיג בכל הקשור לנהל משא ומתן ישיר עם גרמניה, כאשר מצד אחד נושא השואה הוא עדיין נושא רגיש במדינה ומצד שני הוא צריך לקבל החלטה כיצד לנהוג בכל הקשור לזירה הפוליטית הבין לאומית. למעשה בן גוריון נמצא במצב של דילמה, כאשר מצד אחד ישנו אינטרס אידיאולוגי ומן הצד השני עומדים אינטרסים ביטחוניים, כלכליים ופוליטיים שיכולים לתרום רבות למדינת ישראל של אותה תקופה. לאור כל זאת, ראיתי לנכון את הסכם השילומים כנושא המתאים ביותר לעבודה זו, גם בשל הדילמה שבה נמצא בין גוריון וגם בשל עמדות הממשלה החד משמעיות בעד או נגד חתימת ההסכם.

העבודה רובה מבוססת על מקורות ראשוניים. בניתוח העבודה מובאת דעה אישית של הכותב.

תוכן עניינים:
מבוא
פרק 1- רקע היסטורי
1.1 התגבשות הרעיון
1.2 אינטרס פוליטי
1.3 אינטרס כלכלי
1.4 אינטרס ביטחוני
פרק 2- גיבוש ההסכם
פרק 3- טיעונים בעד ונגד הסכם השילומים
3.1 טיעוני התומכים
3.2 טיעוני המתנגדים
פרק 4- מערכת היחסים בין דוד בן גוריון ומנחם בגין
פרק 5- המשבר הפנימי בישראל לאור המחלוקת בקבלת ההחלטה לגבי הסכם השילומים
פרק 6- חתימת ההסכם
סיכום
מקורות
נספח

מתוך העבודה:
1.1 התגבשות הרעיון
בשנת 1945, סוף מלחמת העולם השנייה, ולאחר כניעתה של המפלגה הנאצית, הגיש ד"ר חיים וייצמן, נשיא ההסתדרות הציונית העולמית, מכתב בשם העם היהודי לארבע המעצמות, בעלות הברית המנצחות- ארצות הברית, ברית המועצות, בריטניה וצרפת. באותו מכתב נטען כי רכוש יהודי רב נגזל במהלך השואה וכי נותר ללא בעלים נוכח ההשמדה הנאצית, ולכן הוא שייך לעם היהודי שאותו הוא מייצג. מכתבו של וייצמן היה אחד מיני מכתבים רבים אשר נדחו על ידי בעלות הברית שהיו אפוטרופוס של המדינה הגרמנית(2).
 
עבודה מס' 70528 SHOPPING CART DISABLED
יחס המקורות היהודיים לאונס, 2017.
כיצד השקפת היהדות שמתבטאת על ידי המקורות היהודיים רואה את תופעת האונס.
9,119 מילים (כ-28 עמודים), 35 מקורות, 299.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זאת תעסוק ביחס של המקורות היהודיים לאונס. מטרת העבודה היא להראות כיצד השקפת היהדות שמתבטאת על ידי המקורות היהודיים רואה את תופעת האונס. על מנת להבין את מהות העבודה החלטנו לפתוח בפרק של מעמד האישה במקורות היהודיים. מקור מעמד האישה כנחות במקורות היהודיים הוא חלק מהבריאה עצמה ותוצאת החטא הראשון. מעמדה של האישה מובע בתמציתיות במיתוס גן העדן: האישה נבנתה מצלעו של האיש ועל כן היא עזר כנגדו ואין לה כל מעמד עצמאי. כמו כן לפי רוח המקרא האישה האידיאלית היא זו שמשמשת  כעבד את בעלה ושכרה של אשת חיל נובע מעבודתה כדי להרבות את כבודו של הגבר. על כן פרק זה נועד כדי לעזור לנו להבין את מעמד האישה במקורות ומתוך כך את יחס המקורות לאונס אישה (גרנות, 1981, עמ' 127-132; רוזן- צבי, 2006).
לאחר שבחנו את מעמד האישה במקורות היהודיים, הגדרנו מהו אונס. הרמב"ם מגדיר אונס על ידי השוואתו לפיתוי. כמו כן על מנת להגדיר אם האישה בחזקת מפותה או אנוסה הוא נעזר בהשוואה בין עיר לשדה. יחד עם זאת, כאשר מדובר בלשון החוק המקראי המילה אונס אינה מופיעה ולכן הגדרת מעשה האונס לפי המקרא בלבד היא בעייתית, ומכאן גם לא נתפס כעוול לנאנסת. ישנם סיפורי אונס מקראיים שניתן להבחין בהם בפעלים המבטאים אלימות וכפייה כלפי האישה, שמהם ניתן להבין שהמעשה לא היה מתוך רצון האישה ועל כן הוא בחזקת אונס. יחד עם זאת, המקרא לא רואה את האונס כפשע של האנס אלא כראיה על זיכוי הנערה מאשמת ניאוף (הרמב"ם, הלכות נערה בתולה פרק א'; הראל, 2015; אשמן, 2008, עמ' 167-192).
כמו כן המקורות היהודיים עושים שלוש הבחנות שונות בנוגע להגדרת האונס וההתייחסות לאונס: אונס נערה בתולה, נערה מאורסה ואונס אישה נשואה. בתוך אישה נשואה נתייחס לאונס אשת כהן ואונס בין בני זוג בנפרד.
הפרק האחרון של העבודה עוסק בכיצד נתפס היחס לאונס על פי המקורות היהודיים כיום.  על אף שלמערכת המשפט במדינת ישראל יש חלק מהותי בעולמה של ההלכה, אין אפשרות ליישם במדינה מודרנית את מערכת הענישה כפי שהיא מופיעה בתורה. קיימים הבדלים בחוקי המקורות היהודיים לבין החוקים היום ביחס לאונס. ראשית, ההגדרה הראשונית של חוק העונשין לגבי אונס היא שונה בתכלית מההגדרות השונות במקורות היהודיים. כמו כן החוק המודרני לא עושה הבחנה בין נערה בתולה, מאורסה או אישה נשואה ומיקום האונס הוא אינו שיקול לקביעת העונש. לעומת זאת, חוק העונשין כן עושה הבחנה בין אונס למעשה מגונה, מה שאינו קיים כלל במקורות היהודיים. אם כן, נשאלת השאלה האם חוקי המקורות היהודיים תקפים לימינו אלה, וכיצד פועלות הקהילות שעדיין חיות לפי חוקים אלה לבין מציאות שונה לחלוטין. מכאן שאף שלא ניתן ליישם בדיני העונשין כיום חלק גדול מדיני העונשין שבתורה, יש מקום רב ליישם עקרונות מדיני העונשין שבתורה במסגרת החלק הכללי של החוק הפלילי. (אישון, ל.ת, למעשה: אקטואליה הלכתית).
לאור כך, בפרק זה נציג את חוק שפיטה וענישה כיום כפי שהוא מוצג בחוק העונשין תשל"ז- 1977. לפי חוק העונשין על מנת שעבירה תיחשב כאונס צריכים להתקיים שני תנאים בסיסיים: בעילה והיעדר הסכמה ועל כך נפרט בהמשך. כמו כן נתייחס לעבירת מעשה מגונה כפי שהוא מוגדר בסעיף 348 (ו) לחוק העונשין, לפיו מעשה מגונה הוא עבירה שניה בדירוג החומרה מבין עבירות המין. בנוסף יוצג השילוב בין המקורות היהודיים למציאות בימינו, שכן ההלכה שואפת לשמר את חוקי התורה, ליישם אותה בהווה ולתקפה בעתיד.
לבסוף נעבור אל החברה החרדית מתוך ידיעה כי החברה החרדית היא חברה שמתאפיינת בהקפדה די רבה על שמירת המצוות ואורח חיים הלכתי. כמו כן, היא חברה די שמרנית מבחינת התרבות, המנהגים ואורח חייה. לפיכך, נשאלת השאלה כיצד אותה חברה, המחמירה בכל הנוגע לקיום מצוות ובעלת גישה הלכתית, מתמודדת עם המציאות של היום, האם היא מקבלת את הגישור בין ההלכה לחוקי מדינה דמוקרטית ואיך היא מתמודדת בכל הנוגע לחוק הפלילי שנע בין ההלכה לשמירה על החוק וסדר.
ועוד בעניין זה נתייחס לשתיקה העצומה בקהילות החרדיות כאשר אישה עוברת התעללות מינית או אונס. רוב הבנות בחברה החרדית גדולות ללא תקשורת אמיתית עם בנים ועם ידע מאוד חסר בנושא. כמו כן לנשים בחברה הדתית לא קל לספר סיפור תקיפה מינית הכולל תיאורים פלסטיים, בעיקר לשם הצניעות אך גם מפאת החינוך- לא נאה לכבס את הכביסה המלוכלכת בחוץ  על כן נציג למי אישה חרדית פונה במצב כזה, התגובות או היחס שהיא מקבלת ואופן התנהלות הטיפול בנושא (ארליך, 2013, NRG).
בחרנו דווקא בנושא "היחס במקורות היהודיים לאונס" בסמינריון העיוני שלנו מכיוון שכתבו רבות בנושא האונס על כל גווניו ורבדיו, אך כמעט ואין התייחסות מעמיקה לנושא זה באופן ספציפי, על אף שמדינת ישראל מוגדרת כמדינת היהודים וחוקי המשפט בכל נושאיו מושתתים על הדת היהודית. אנו רואות בנושא זה כנושא מסקרן שכן אנו חיים בסביבה שניזונה ופועלת על פי חוקי הדת ושהדת מהווה מרכיב חשוב ועיקרי באורח חיי היום יום, לכן היה חשוב לנו לחקור את השקפת המקורות היהודיים מההיבט של האונס.

תוכן עניינים:
מבוא
פרק 1- מעמד האישה במקורות היהודיים
פרק 2- אונס לפי המקורות היהודיים
2.1 הגדרה
2.2 אונס נערה בתולה
2.3 אונס מאורסה
2.4  אונס נשואה
2.4.1 אשת כהן שנאנסה
2.4.2 אונס בין בני זוג
פרק 3- אונס לפי המקורות היהודיים כיום
3.1 שפיטה וענישה כיום
3.2 שילוב המקורות היהודיים למציאות בימינו
3.3 החברה החרדית כיום
סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
מעמדה של האישה במקרא מובא בתמציתיות במיתוס גן העדן: האישה נבנתה מצלעו של האיש. על כן היא עזר כנגדו ואין לה כל מעמד עצמאי. לפי רוח המקרא האישה האידאלית היא זו אשר משמשת כעבד את בעלה, ושכרה של אשת חיל נובע מעבודתה כדי להרבות את כבודו של הגבר. יחד עם זאת, העונשים שקיבלו אדם וחווה מבוססים על חלוקה מגדרית ברורה, כאשר עונשו של אדם מאפיין את העולם הגברי וכרוך בעבודה ובפרנסה ואילו עונשה של האישה כרוך בלידה ובכפיפותה לגבר. על כן, ניתן לראות מכך כי מקור מעמד האישה כנחות במקורות היהודיים הוא חלק מהבריאה עצמה ותוצאת החטא הראשון (גרנות, 1981, עמ' 127-132 ; רוזן- צבי,2006).
 
עבודה מס' 70527 SHOPPING CART DISABLED
בריונות והעלבות ברשתות החברתיות (מוסר בעסקים), 2018.
הצגת התופעה ובחינת אחריותן המוסרית של החברות המפעילות את הרשתות.
6,713 מילים (כ-20.5 עמודים), 9 מקורות, 299.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
לאחרונה אנו עדים לתופעה הולכת ומתרחבת של שימוש ברשתות חברתיות. רשת חברתית היא מבנה חברתי המורכב מקבוצה של מספר גורמים חברתיים כגון מוסדות ממשלתיים, גופים פרטיים או אנשים המקיימים ביניהם מערכת של קשרים דו-סטריים בעוצמות שונות.
מאז התפתחות האינטרנט בסוף המאה ה-20, החלו להיווצר רשתות חברתיות מקוונות בעולם הדיגיטלי. רשתות חברתיות מהוות נושא לעניין ומחקר לסוציולוגים, אנתרופולוגים, פסיכולוגים, חוקרי ארגונים, חוקרי תקשורת, מערכות מידע, מנהל עסקים ועוד.
רשת חברתית מקוונת מורכבת מייצוג של כל משתמש (לרוב דף פרופיל שלה או שלו).
הקשרים החברתיים שלה או שלו ( לרוב קישורים לדפי פרופיל של משתמשים אחרים), ומגוון שירותים נוספים המשתנים מרשת חברתית מקוונת אחת לאחרת. רוב הרשתות החברתיות המקוונות מאפשרות למשתמש בהן לתקשר אלה עם אלה דרך האינטרנט באמצעים כמו דואר אלקטרוני או מסרים מידיים, וכן לבצע שיתוף של מדיה כמו תמונות או וידאוblogging), דירוג תוכן משתמשים באמצעים כמו כפתור Like ) והפצת תוכן ששיתפו משתמשים אחרים.
ברשתות חברתיות נוצרים קבוצת אינטרסים שיתופיות על בסיס תחביבים, היכרויות קבוצות לימוד ועוד, בה הודעה או פרסום של כל פרט בקבוצה נחשף לכלל חברי הקבוצה.
דוגמאות לרשתות חברתיות מקוונת פופולריות ברחבי העולם הן פייס בוק, גוגל, LinkedIn, Instagram , Pinterest, Vine, tumbler , twitter ועוד.

גם בני נוער וילדים משתייכים כיום יותר ויותר לרשתות חברתיות רבות ומכאן גם חשופים לסכנות החמורות של הטרדות, בריונות ותכנים לא ראויים המופצים ברשתות אלו, ולא רק על ידי זרים או מבוגרים, אלא גם ובעיקר על ידי בני גילם. כ-92 אחוז מהילדים בגילאי 12-17 מתחברים לרשתות החברתית על בסיס יום יומי  וכתוצאה מכך חשופים להטרדות בריונות והעלבות ברשתות החברתיות.
צורת ההטרדה באינטרנט, כמו בחיים, שונה אצל בנים ובנות. אצל בנות שכיחים יותר המקרים של נידוי. למשל, ילדה מעלה תמונה שלה לפייסבוק, כמה חברות לא אוהבות את התמונה, ותוך דקות הן מפרסמות בפייס בוק תגובות מעליבות ופוגעות. בהמשך זה עלול להתפתח לחרם של הכיתה ואף של השכבה על אותה ילדה. יש מקרים שבנות משמיצות בפייס בוק בת אחרת ורוצות לפגוע בה מתוך קנאה.
הבנים, לעומת זאת, נוטים להציק לילדים שהם חלשים יחסית או חריגים. זה יכול להתבטא ביצירת דפים מזויפים אחד על השני או העלאת תמונות שעברו שינוי בצורה שתפגע באחר, לעתים הילד המוכה, הסובל, ינקום בחזרה דרך האינטרנט, שבו הוא מרגיש יותר בטוח, ויפגע באחרים.
תופעה זו של הטרדות באינטרנט, שלצערנו הולכת ומתפשטת, מחולקת בעיקר לארבעה קטגוריות עיקריות.
1. בריונות ברשת - הכוונה להפצה מכוונת של מידע מוטעה או עוין על אדם אחר.
2. כישלון ביצירת קשר ברשתות החברתיות (לא מכניסים ילד לקבוצה), דבר המקצין בעיות כמו בידוד חברתי.
3. חשיפה לתכנים לא נאותים - עלולים להשפיע על דימוי הגוף ולעודד התנהגויות מסוכנות.
4. SEXTING שליחת מסרים מיניים ותמונות עירום.
לתופעה של אלימות (violence) והעלבות (shaming) ברשתות החברתיות שבאינטרנט יש שם באנגלית Cyberbullying, שמעיד על התרחבות התופעה ומודעות לתופעה מצד כלל האוכלוסייה והגופים הממסדיים.

שאלת המחקר עליה ארצה לענות היא "האם העדר צנזורה ברשתות החברתיות מוסרית". כלומר מדוע מנהלי הרשת לא יפעילו צנזורה ויסננו תכנים פוגעניים ובכך ימנעו את תופעת האלימות ברשתות.
צורת המענה לשאלה תהיה באופן הבא: אבדוק האם יש פעולות אשר מנהלי הרשתות החברתיות ועובדיהם יכולים לעשות למניעת תופעת הבריונות ברשת החברתית, ואם אמצא פעולות כנ"ל אבדוק האם פעולות התערבות אלו הם מוסריות או לאו.
במבט ראשון נראה כי חברות המספקות שירותים של רשת חברתית פעולות באופן לא מוסרי, החברות שמודעות לאלימות ולבריונות ולתוצאות הכואבות (אף יותר מן האלימות המסורתית שהתרחשה בחצר האחורית של בית הספר) אשר מתרחשים "בזירה" אותה הם בנו, זירה ללא שום הגבלה או חוקים בה ניתן להציק, "לסגור חשבון", להתנקם להשפיל ועוד.
תופעת הבריונות מתרחשת ללא שום צנזורה או ביקורת או ניסיונות למניעת תופעת הבריונות מצד החברות המספקות את השירות ואשר מרוויחות ממנו הון אשר מדרג אותן כחברות המובילות בכלכלה העולמית.
נראה כי החברות הנ"ל אף נהנות מן הזירה האלימה אותה יצרו המושך אליו צופים סקרנים (משתמשים חדשים) אשר עוקבים בהתגוששות הפומבית ברשת ( כתחליף להתגוששויות בזירות אחרות בהן צפו בעבר ) ובכך מגדיל את רווחיות החברה.
החברות, כך נראה, אינן פעולות באופן מוסרי, דואגות לרווחים שלהן בלבד תוך הזנחה של תופעות הלוואי החמורות אשר גורם השירות אותו הן מספקות, ואף נראה כי נהנים מן הבריונות שברשת אשר מגדיל את מספר המשתמשים ברשת מתוך סקרנות בצפייה בהתגוששויות שברשת ובכך בצורה ישירה מגדיל את רווחי החברה, כך שיש להם אינטרס להיות לא מוסריים.
אבדוק המוסריות בהתאם לכלים אותם למדנו בקורס ואנסה להגיע למסקנה ברורה יותר.

תוכן עניינים:
מבוא
פרק 1 - בריונות והעלבות ברשתות החברתיות והשפעתן על ילדים ובני נוער
פרק 2 - פעולות למניעת אלימות ברשתות החברתיות
פרק 3 - האם חברות הרשתות החברתיות בהעדר צנזורה ופיקוח פועלות באופן מוסרי
סיכום - מענה על שאלת המחקר
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
המודל הראשון הוא מודל השלבים לקבלת החלטות מוסריות בארגון.
בשלב הראשון אציג את הבעיה המוסרית. עם התפתחות רשת האינטרנט, החלו להתפתח במקביל רשתות חברתיות אשר מחברות אנשים בעלי אינטרסים משותפים של לימוד, חברה או כל שיתוף או תחביב אחר. אחת מתופעות הלוואי של הרשתות החברתיות הייתה גם הצקות ובריונות בין משתמשים ברשת כלפי חבריהם. ההצקות פגעו קשות בילדים ובני נוער אף יותר מן ההצקות והבריונות המסורתית "בחצר בית הספר" והשאלה היא מה חברות המספקות את שירותי הרשת החברתית יכולות לעשות על מנת להתמודד עם התופעה.
כמות ההצקות ברשתות מתגברת וגוררת אחריה אלימות נוספת והינה ככדור שלג מסוכן, בה נערים שנתקלים בבריונות כלפיהם מחזירים גם כן באלימות.
 
עבודה מס' 70526 SHOPPING CART DISABLED
בין הדרה להנכחה: ייצוג קבוצות וערכים במדיה - ייצוג עובדים זרים בעיתונות, 2016.
כיצד העיתונות המקוונת מציגה את העובדים הזרים, והאם חלו שינויים לאורך השנים באופן בו הם מוצגים?
8,945 מילים (כ-27.5 עמודים), 28 מקורות, 499.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בשנת 1987, פרצה האינתיפאדה הראשונה, הוטל סגר על השטחים מה שמנע מהעובדים הפלסטינים להיכנס לשטחי ישראל למטרת עבודה. מכאן, כי היה צורך למצוא תחלופה לאותם עובדים  אשר עסקו לרב בתחום הבנייה, חקלאות וניקיון.
באותה שנה, 1987, בעקבות המצב ועם החלטת הממשלה, החלו להגר עובדים זרים מתאילנד, רומניה, פיליפינים, אפריקה ואמריקה כתחליף יעיל זמין וזול. (סמיונוב ולרנטל, 2005).
העסקת עובדים זרים ממלאת תפקיד מהותי וחשוב בכלכלה הישראלית ומצד שני היא מעלה סוגיות מורכבות הנוגעות לאופייה של החברה הישראלית בעידן של רב תרבותיות (רשות האוכלוסין וההגירה,2016). החל מתחילת עלייתם לישראל ועד היום, חלו שינויים ביחס של הממשלה כלפיהם, אשר באו לידי ביטוי התקשורת המודפסת והמקוונת (ליביו,2003). נושא העובדים הזרים הינו נושא רק היבטים, ישנם מגוון השלכות, שיקולים, אינטרסים וניגוד אינטרסים, שיקולי מדיניות והשלכות על החברה והביקורת רבה (רשות האוכלוסין וההגירה, 2016).
בשל היותי עובדת עם העובדים הזרים, לרב תאילנדים, נחשפתי לא מעט לאופן אשר הישראלים בוחרים להתייחס אליהם, כאל בני אדם בעלי צרכים וזכויות ומצד שני כפועלים זמניים, כאלה שדורשים מהם כל כך הרבה תמורת תשלום מינימלי וזכויות  בסיסיות לפי חוק.
התחלתי לתהות האם כך היה המצב מאז שהגיעו, האם לאורך השנים חל שיפור באופן שבו התייחסו אליהם או למרות שהם כבר כמה שנים בארץ לא חל שיפור.  מכיוון שעיתונות ואינטרנט הינם כלים חזקים בתקשורת כיום ובעלי השפעה רבה עלינו ועל דעותינו כי הם אשר מעבירים את המסר באופן מידי ומהם אנחנו קולטים מידע.
בחרתי לנתח את נושא העובדים הזרים בעיתונות המקוונת.
בחרתי בסמינר אשר יעסוק באופן שבו העובדים הזרים מוצגים בעיתונות המקוונת.

תוכן עניינים
1. מבוא
2. סקירת ספרות
2.1. עובדים זרים
2.1.1. הגירה-רקע
2.1.2. הגירת עובדים זרים
2.1.3. הגירה לישראל
2.1.4. עובדים זרים בישראל
2.2. הדרה והנכחה
2.3. אמצעי תקשורת
2.3.1. העיתונות המקוונת
2.3.2. תקשורת ומיעוטים
2.3.3. תפקידיה של התקשורת
2.3.3.1 רגולציה
2.3.3.2 תאוריית המסגור
2.3.3.3 תאוריית ההבניה החברתית
2.4. עובדים זרים בתקשורת המקוונת בישראל
3. מתודולוגיה
3.1. שיטת המחקר
3.2. אוכלוסיית המחקר
3.2.1 Ynet
3.2.2 NRG
3.2.3 הארץ
3.2.4 Mako
3.2.5 וואלה!
3.3. הליך המחקר
4. ממצאים וניתוחם
4.1. שנים 2002-2005
4.2. שנים 2009-2010
4.3. שנת 2012
4.4. שנת 2016
5. סיכום ומסקנות
6. ביבליוגרפיה
7. נספח - רשימת הכתבות

מתוך העבודה:
ישנו קושי רב בהגדרת מושג ההגירה. להגירה כשלעצמה רקע נרחב ושורשים עבותים, אשר יש בהם רבות כדי להסביר את התפתחותה של המדינה הלאומית המודרנית. למעשה, המשמעות הרלוונטית של ההגירה החלה עם התפתחות הכלכלה הקפיטליסטית, ששורשיה נעוצים בכלכלה של זרימת הון, סחורות וכוח של עבודה בין גבולות ומדינות. בחינת ניצניה הראשונים של תופעת ההגירה מסבירה רבות את פוליטיקה הגבולות ואת הגבולות וקיומה של מדינת הלאום הטריטוריאלית, זו המהווה גורם מובן מאיליו עבור רבים כיום. בכוחה של הגירה להרים תרבות ולהפילה, ליצור אחיזה חדשה במקום זר או למגר תרבות ישנה, לעורר התנגדות של עם שלם או להתקבל בברכה ולהעצים את התרבות המקומית (קמפ ורייכמן,2003 ;2008 ).
כבר משחר ימיו ומעצם קיומו, היווה רעיון ההגירה פתרון זול, המתבסס על היות המהגרים "אחרים". מעצם היותם לא זכאים להיכלל בחברה, הפכו המהגרים להיות כוח עבודה ראשי שעובדיו אינם נמנים על המעמד הכללי של שאר האזרחים. לאחר מלחמת העולם השנייה תפסה תופעת ההגירה תאוצה משמעותית, מדינות מערב אירופה פיתחו תכניות יזומות להגירה במטרה לשקם את הכלכלה שלהן (קמפ ורייכמן, 2003; 2008).
 
עבודה מס' 70525 SHOPPING CART DISABLED
מדים ירוקים-שחורים, 2017.
התהוות הנתק המעשי בין החרדים והצבא כאבן בוחן לסוגיית גיוסם במציאות הנוכחית.
11,837 מילים (כ-36.5 עמודים), 31 מקורות, 349.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זו עוסקת ביחס שבין המגזר החרדי במדינת ישראל לבין צבא ההגנה וישראל, בעיקר לאור גיוס בחורי ישיבה מהמגזר החרדי לצבא. שאלת המחקר הינה מתי, ומדוע ניתן פטור הגיוס לחברה החרדית, והאם ישנו יסוד סביר לדרישת הממשלה לגיוס החרדים הן מבחינה עקרונית והן מזו הפרקטית?
על מנת לענות על שאלה זו, נכללו בעבודה ארבעה פרקים. תחילה נסקרת ומוצגת החברה החרדית, התפתחותה, מאפייניה, תפיסותיה האידיאולוגיות ודרכי פעולתה. ביסוס הבנות אלו נעשה על פי מחקריהם של פרופסור מנחם פרידמן "החברה החרדית: מקורות, מגמות ותהליכים", ו"קודש וחול בעיניי עבודה- המקרה של אורתודוקסיה היהודית" אשר נכתב ע"י נורית שטדלר.
כדי להבין בצורה מהותית את תפיסתם של החרדים את ההלכה האורתודוכסית, הוצגו מגוון הלכות, כפי שהן מתפרשות ע"י הציונות הדתית, וזו החרדית. התבררו ההבדלים בניהם, ע"י ניתוח הפסקים השונים כפי שנכתבו לאורך הדורות. מתוך כך התבררו דרכי הפעולה הנגזרות, בעיקר ביחס לצבא ההגנה לישראל.
נסקרה השתלשלותו של פטור הגיוס לבני הישיבות בצורה היסטורית ונסיבתית. הובאו פסקי בג"צ השונים בעניין, ונסקרו מסקנות הוועדות השונות. זאת במטרה להבין את המקורות ההיסטוריים המהווים תשתית למציאות העכשווית.
כמו כן, הוצגו מסלולי הגיוס השונים לחרדים, כפי שהותוו ע"י פסקי בג"צ והוועדות השונות על מנת להבין האם ישנם פתרונות מעשיים אשר עמדו במבחן המציאות. זאת ועוד, הוצגו הבעיות הנוספות העולות מתוך המציאות, והובן כי למסקנה מבחינה הלכתית אכן יש יסוד סביר לגיוס הגברים החרדים, תוך המשך שילובם במסגרות הלכתיות מתאימות. נראה כי ישנו יסוד מציאותי פרקטי ברור וקיים, להמשך גיוס החרדים ואף להגברתו.
יש לבחון את ההתמודדות עם הבעיות השונות הצצות, בעיקר בתחום החברתי.

תוכן עניינים:
פרק א': ההשקפה החרדית בכלליותה
מאפייני החברה החרדית
התפתחותה וניתוקה של החברה החרדית
נתוני הערכת החברה החרדית ביחס לזו הכללית
פרק ב': ההשקפות האורתודוקסיות במבחן הביקורת
חלוקת התפיסה האורתודוקסית
סוגיית "מלחמת מצווה"
סוגיית "עלייה בחומה"
אידיאל "לימוד תורה"
גיוס נשים אל מול גיוס גברים בראי ההלכה
פרק ג': הרקע  לפטור הגיוס מהקמת המדינה ועד ימינו
היסטוריית פטור "תורתו אומנותו"
"וועדת טל", וחקיקת מסקנותיה
ביטול "חוק טל" ע"י בג"צ
הוועדה ל"גיבוש הסד ראוי"
פרק ד': הביקורת על החברה החרדית במבחן הביקורת
מסלולי השירות המותאמים לבני הסקטור החרדי
בעיות נוספות- הפער התרבותי בתוככי החברה החרדית
בעיית גיוס הנשים ופקודת "השילוב הראוי"
החלוקה בין גברים ונשים
השתרשות והצלחת מסלולי הגיוס הממוקדים
סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
בפרק זה תסוקר החברה החרדית בארץ ישראל, מנקודת מבט אובייקטיבית המבקשת למפות את העקרונות, האידאולוגיות ותהליכי המחשבה בחברה זו. מיפוי זה ייעשה בדגש על נושאים היכולים להבהיר ולשקף בהמשך המאמר את האידאות והפעולות היוצאות לעניין גיוס לצבא ההגנה לישראל. לצורך כך, אסקור ואנתח מקורות מתוך "החברה החרדית: מקורות, מגמות ותהליכים" שנכתב ע"י פרופסור מנחם פרידמן, "קודש וחול בעיניי עבודה- המקרה של אורתודוקסיה היהודית" נכתב ע"י נורית שטדלר. בנוסף, אנתח בצורה מפורטת את הנתונים הסטטיסטיים לגבי אורח חייהם של החרדים במדינת ישראל, כפי שהם עולים מתוך מחקריה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. לבסוף, אסיק מסקנות קונקרטיות לעניין השקפת העולם ודרך החיים בסקטור זה.
המושג "יהדות חרדית", מתייחס לחלק מוגדר בתוך החברה היהודית. חלק זה מחויב להלכה כפי שהתפתחה על ידי האוטוריטות המוסמכות במסורת היהודית. ההבחנה בין היהדות החרדית לבין קבוצות אחרות המגדירות עצמן כדתיות, היא על רקע תהליכי החילון והמודרניזציה שחלו באירופה החל מהמאה השמונה עשרה. ישנה תיאוריה, הגורסת כי החרדים תופסים את עצמם כמחויבים לקיום חיים הלכתיים, בניסיון לחקות את המסורת היהודית, שהייתה קיימת עוד לפני תהליך החילון והמודרניזציה (פרידמן, 1991).
 
עבודה מס' 70524 SHOPPING CART DISABLED
אדריכלות וסביבה ביפן, 2011.
טדאו אנדו - Azuma House
1,794 מילים (כ-5.5 עמודים), 5 מקורות, 98.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
Azuma House - by Tadao Ando

מתוכנן על ידי טדאו אנדו אשר אין לו תואר באדריכלות ולמרות זאת נחשב לאדריכל וזכה בפרסי אדריכלות רבים.
ייעודה של היצירה הוא "לשקם את האחדות בין הבית ובין הטבע (האור והרוח) שאבד בתהליך המודרניזציה של יפן, במהלך הצמיחה המואצת של שנות החמישים והשישים". בנוסף ישנו ניסיון לתת לפתיחות הטבע להיכנס לתוך ההמשכיות של החלל האורבאני על ידי יעילות כלכלית. הבית הינו גם ניסיון להתמודד עם האורבניזציה והצפיפות. המבנה נמצא בסאמיושי שבאוסקה, בסביבה של בניית בתים מסורתית יותר מזו של אנדו (ראה תמונה 2). בנייה המתאפיינת בעיקר בבתים מעץ ואכן למדנו בתחילת הקורס כישנים רבות היה העץ החומר העיקרי לבניה.

מתוך העבודה:
האזומה האוס נבנה בשנת 1976 בזמן תקופת שוואה 1926-1989 (כאשר היא מתחלקת לתקופה שלפני מלחמת העולם השנייה ולאחריה). האזומה האוס נבנה בתקופת הקיסר הירוהיטו אשר תקופת שלטונו הייתה הארוכה ביותר בהיסטורית יפן (ב-1989 עם מותו, החלה תקופת הייסיי).
 
עבודה מס' 70523 SHOPPING CART DISABLED
פילוסופיה סינית - "אי עשייה"- Wu Wei, 2011.
דיום במושג באמצעות שני הוגים דאואיסטים: ג'ואנג דזה ו-לאו דזה.
2,423 מילים (כ-7.5 עמודים), 2 מקורות, 94.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בעבודתי אחקור את מושג "אי העשייה" אצל ג'ואנג דזה בספרו הספר האמיתי של פריחת הדרום ואצל לאו דזה בספר הדרך והסגולה (דאו דה ג'ינג) ואנסה לעמוד על טיב הדמיון והשוני במושג זה בין שני הוגים דאואיסטיים אלו.

מתוך העבודה:
בפרק הראשון ("לשוטט חופשי" ) אומר ג'ואנג דזה כי "הגידרון המקנן בעובי החורש, די לו בענף אחד" וכי "החפרפרת ששותה את מי הנהר הצהוב, די לה בכך שתמלא את הבטן..." וכך בעצם הוא אומר כי "אני, אין לי צורך בעולם" (פרק 1, "לשוטט חופשי", עמ' 24). כלומר, ההסתפקות הזו בענף האחד של הגידרון, היא חלק מאי העשייה, חוסר הצורך ביותר ממה שיש. מרגישים את התמיהה בכתביו של ג'ואנג דזה- מדוע אין בני האדם מסתפקים רק במה שהם נחוצים לו? כך גם אומר שו' יו ל- יאו כאשר זה מציע לו לשלוט בעולם במקומו. תגובתו של יאו הינה הסתפקות בתפקידו והוא מבהיר כי אין לו צורך ביותר מכך.
 
עבודה מס' 70522 SHOPPING CART DISABLED
פילוסופיה של המין והמיניות, 2010.
סקירת שני מאמרים והקשר בינהם: Thomas Nagel, Sexual Perversions, Jean-Paul Sartre, Concrete Relations With Others.
1,965 מילים (כ-6 עמודים), 2 מקורות, 64.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
נייגל וסארטר, מאמינים כי תפיסת התשוקה המינית אינה פיזיולוגית או ביולוגית. נייגל טוען כי התשוקה המינית היא תודעתית, אינטואיטיבית. אופן ההתגלמות של התחושה לפיו אינו רק פיזי, אלא משהו בתחושה עצמה מהותי לעצם הופעת התחושה הזו. סארטר טוען כי צריך להתייחס למיניות כדיון אונטולוגי. אך כמו נייגל, סארטר אומר כי הגוף מוכרח להיות בעל תודעה, מאחר והאובייקט של התשוקה המינית מורכב יותר מפיזיולוגיה גרידא.

מתוך העבודה:
סארטר טוען כי יש לנו חופש רדיקלי. אין אנו מוגבלים במהות אנושית כלשהי, אלא אנו החופש, והחופש יכול ליצור מהויות. כלומר, כל אחד יכול ליצור את המהות האנושית כפי שנראה לו. החירות של הפרט בנויה על ההבנה שגם לכל אדם אחר יש את אותו החופש והכל מאופיין כמאבק על חירות זו. החברה האנושית היא סיפור של קונפליקט אחד אנושי. האונטולוגיה האנושית מאופיינת במאבק בין תודעות, והמיניות מאופיינת במאבק שבו אנו מנסים לשלוט באחר ולהשיג את ההכרה שלנו ע"י שליטה שלנו בו . המיניות היא בעצם תחרות שבה המנצח הוא זה שמשיג את ההכרה של האחר בחופש שלו והמפסיד הופך להיות העבד. משחק הכוח הופך להיות המהות של המיניות.
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1-9] מתוך 100 :: [עמוד 1 מתוך 12]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>