היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100

עבודות חדשות במאגר

עבודה מס' 70719
בדיקת הנושא באמצעות ראיון עם ילד, הורים ומחנכת.
5,147 מילים (כ-16 עמ'), 19 מקורות, 399.95 ₪
עבודה מס' 70718
סקירת הגורמים המרכזיים להפרדת הדת מהמדינה, גורמים שהיו בבסיס משנתו של אתא-תורכ והאופן בו באו לידי ביטוי.
2,659 מילים (כ-8 עמ'), 10 מקורות, 184.95 ₪
עבודה מס' 70717
התמודדותה של ועדת אונסקו"פ עם סוגיית העקורים היהודים כתולדה של השואה במסגרת "תקופת המאבק" (1945-1947).
4,728 מילים (כ-14.5 עמ'), 14 מקורות, 284.95 ₪
עבודה מס' 70716
מושג הג'האד על סוגיו השונים כפי שבא לידי ביטוי בזרוע החברתית-חינוכית ובזרוע הצבאית.
8,403 מילים (כ-26 עמ'), 39 מקורות, 499.95 ₪
עבודה מס' 70715
ממקורותיה בהלכה ועד אימוצה ויישומה בידי תנועת החמאס.
4,885 מילים (כ-15 עמ'), 26 מקורות, 399.95 ₪
עבודה מס' 70714
מקורות מונח האסתשהאד (מות הקדושים) והאבולוציה שעבר בדרך להיות מתורגם על ידי תנועת החמאס בהובלת גל הטרור באינתיפאדת אל-אקצה (2000-2002).
4,095 מילים (כ-12.5 עמ'), 12 מקורות, 384.95 ₪
עבודה מס' 70713
סקירת ההיבטים המשפטיים והמוסריים ודיון בשאלת התועלת והמחיר החברתי.
5,197 מילים (כ-16 עמ'), 26 מקורות, 299.95 ₪
עבודה מס' 70712
סקירת ספרות בשאלה "מתי ילדים מתחילים לשקר?"
3,143 מילים (כ-9.5 עמ'), 18 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 70711
ניתוח מקרה על פי תיאוריות ניהול
2,030 מילים (כ-6 עמ'), 3 מקורות, 49.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100