היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100

עבודות חדשות במאגר

עבודה מס' 70662
האם לאור מאפייניהם הייחודיים של מאגרי-נתונים של חברות פרטיות יש להגביל את ההגנות המשפטיות שמוענקות להן, לצורך עידוד יזמות?
14,187 מילים (כ-43.5 עמ'), 53 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 70661
מהן תפיסותיהן של נשים בשנות העשרים לחייהן (21-27) כלפי ה'זמן הרומנטי' וה'מרחב הרומנטי' כפי שהם חוות אותם במערכת היחסים הזוגית שהן נמצאות בה כעת?
4,228 מילים (כ-13 עמ'), 4 מקורות, 249.95 ₪
עבודה מס' 70660
האם המשרתים בצבא קבע בצה"ל יכולים להיחשב כעובדי צה"ל על פי מבחן ההשתלבות?
3,520 מילים (כ-11 עמ'), 20 מקורות, 199.95 ₪
עבודה מס' 70659
כיצד משפיע החוק להסדר התדיינויות החדש על האוטונומיה של שני הצדדים לעומת הליך משפטי המתנהל בערכאה שיפוטית?
8,550 מילים (כ-26.5 עמ'), 25 מקורות, 249.95 ₪
עבודה מס' 70658
ניתוח מיקרו ומאקרו של החברה.
1,371 מילים (כ-4 עמ'), 0 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 70657
סקירה של 22 מקורות בנושא.
2,352 מילים (כ-7 עמ'), 22 מקורות, 199.95 ₪
עבודה מס' 70656
תיאור החברה, ניתוח הסביבה השיווקית, מודל SWOT, ניתוח דוחות כספיים, יחיסים פיננסיים ועוד.
6,958 מילים (כ-21.5 עמ'), 8 מקורות, 169.95 ₪
עבודה מס' 70655
ייצוג ומסגור דמויות הנשים בקולנוע הפלסטיני כפי שמוצגות בסרטים "וילה תומא" ו"עומאר".
9,485 מילים (כ-29 עמ'), 15 מקורות, 449.95 ₪
עבודה מס' 70654
בחינת אופן ייצוג המיעוט הערבי בסדרת הטלוויזיה "עבודה ערבית" באמצעות ניתוח פרקים נבחרים.
7,375 מילים (כ-22.5 עמ'), 10 מקורות, 449.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100