היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 19
עבודה מס' 67644
ניתוח השרשרת הלקוחות וסביבה העסקית, וסקירת בעיות ופתרונן.
4,012 מילים (כ-12.5 עמ'), 7 מקורות, 144.95 ₪
עבודה מס' 67524
בדיקת הקשר בין גורמי ההצלחה הקריטיים (CSF) בתפעול, הטמעת מערכות טכנולוגיות מתקדמות (AMT) וביצועי התפעול.
10,823 מילים (כ-33.5 עמ'), 66 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 69437
האם יישום מושכל של עקרונות גישת ניהול לפי אילוצים בשרשרת אספקה יביא לשיפור בביצועיה?
7,566 מילים (כ-23.5 עמ'), 12 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 69777
סקירת ארבע גישות אסטרטגיות שיווקיות, שרשרת הערת ב"כרמל מזרחי", והמיצוב ב"הצורפים" וב"רמי לוי".
1,225 מילים (כ-4 עמ'), 8 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 67084
יישום ISO 9000 בחברה, תועלות כתוצאה מהיישום, נהלי רכש וספקים, שרשרת האספקה ויעדי התפעול.
2,968 מילים (כ-9 עמ'), 11 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 67897
הסיבות שהביאו לפיתוח המתודולוגיה, התפתחות השיטה, יתרונותיה, יישומה (כולל 2 ניסויים מעשיים) והביקורת עליה.
6,863 מילים (כ-21 עמ'), 7 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 68001
ניתוח חברת קסטרו לפי המודלים כגון: פישבין, מחזור חיי הענף, קבוצות אסטרטגיות, שרשרת הערך המוסף, פורטר ומודל היתרון התחרותי תוך חשיפת הבעיות האקוטיות ופתרונן.
9,441 מילים (כ-29 עמ'), 4 מקורות, 265.95 ₪
עבודה מס' 50256
סקירת ארגון בינלאומי (מבנה, שרשרת הערך, משתני ניהול) ובדיקת מודל ערך מוסף ללקוח מול חברה מתחרה.
3,129 מילים (כ-9.5 עמ'), 4 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 50336
עבודה זו בודקת את יישומם של מושגי השיווק- שווק לפנים, שיווק פנימי ושרשרת ערך.
2,363 מילים (כ-7.5 עמ'), 5 מקורות, 203.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 19