עבודות [1-9] מתוך 100 :: [עמוד 1 מתוך 12]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>

תוצאות חיפוש "שירות לקוחות":

עבודה מס' 68590 SHOPPING CART DISABLED
נשים במערכת הפלילית: שירות נשים בשירות בתי הסוהר , 2010.
מחקר שבוצע באמצעות ראיונות עם 18 עובדות שב"ס.
10,539 מילים (כ-32.5 עמודים), 30 מקורות, 439.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
שירות בתי הסוהר הוא גוף ביטחוני שנתפס בחברתנו כמסגרת גברית, לכן שירותן של הנשים בתוך מערכת זו אמור להיות ייחודי ושונה מהעיסוקים הרגילים וידרוש "מחיר" עבור התקדמות במערכת. מטרת מחקרנו היא לבחון את עולמן של הנשים שעובדות בשירות בתי הסוהר הישראלי ולסקור את מצבן במערכת שב"ס. לטובת המחקר נבחרו 18 סוהרות בגילאים שונים ובעלות דרגות שונות, ובוצעו רעיונות עומק שנפתחו בשיחה חופשית ועברו לראיון חצי-מובנה על מנת לחשוף תפיסה אישית וסובייקטיבית של המערכת בה עובדת האישה, יחסה כלפי המערכת, תחושותיה, אופן התמודדות עם בעיות שונות, אפשרויות קידום וקונפליקטים שונים שעולים כתוצאה מהעבודה במערכת שב"ס. בנוסף בוצעו 6 ראיונות עם גברים בתפקידי קצונה שונים על מנת לסקור את יחסם כלפי נשים בשב"ס. מהמחקר עלה כי קיים דמיון מסוים בין נשים שמצליחות להתקדם בשב"ס: הן בדרך כלל חזקות, עקשניות, בעלות מוטיבציה גבוהה. יחד עם זאת נמצא כי קידום בשב"ס עלול לגבות מחיר בחיי המשפחה. מבחינה מערכתית, נראה כי בשב"ס קיימת נוכחות סימבולית של נשים בתפקידים בכירים.

תוכן עניינים:
תקציר
מבוא
רקע תיאורטי
סקירה ספרותית
שיטת מחקר
ממצאים
דיון
סיכום
רשימת ביבליוגרפיה
נספח א': שאלון נשים
נספח ב': שאלון גברים קצינים

מתוך העבודה:
כמעט כל התרבויות מפרידות בין תפקידים "נשיים" ותפקידים "גבריים". תהליכים של סוציאליזציה לתפקידי מין נתפסים כחוסמים את האפשרות של נשים להתקדם (Cannings, 1988). הסבר עיקרי לכך שנשים נכשלות בהתקדמותן כאשר הן כבר מצויות בכוח העבודה, מבוסס על כך שסטריאוטיפים לגבי תפקידים וערכים שנשים לומדות בהיותן ילדות, מתנגשים עם תפקידים בשוק העבודה (Ghiloni, 1987). מגיל צעיר מצפים מהגבר שיעבוד על מנת לתמוך לפחות בעצמו, ועבור האישה הדגש הוא על נישואין ומציאת בן זוג שיתמוך בה (Henning & Jardin ,1977). הסוציאליזציה הנשית מעודדת טיפוח יחסים ועזרה לבן הזוג, קבלת אחריות למשק הבית ולילדים ופחות אגרסיביות ושימוש בסמכות. לכן נשים תמצאנה יותר בעיסוקים אשר תואמים מאפיינים אלו ופחות בעיסוקים אלטרנטיביים (England, 1984). ברוב התרבויות, התפקיד הנשי המסורתי תומך בהתנהגויות ועמדות אשר מתנגשות עם תפקידי הניהול והפיקוד (Adler, 1987).
 
עבודה מס' 66471 SHOPPING CART DISABLED
שירותי ערך מוסף - שירותי תזונה בחדרי כושר, 2008.
שירותי ערך מוסף במועדוני כושר וכיצד הם באים לידי ביטוי בשתי רשתות של מועדונים - רשת סטודיו C, ורשת מועדוני Holmes Place.
4,603 מילים (כ-14 עמודים), 17 מקורות, 428.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זו עוסקת בשירותי ערך מוסף במועדוני כושר וכיצד הם באים לידי ביטוי בשתי רשתות של מועדונים - רשת סטודיו C, ורשת מועדוני Holmes Place. במסגרת העבודה יתקיים דיון בתהליכים שקדמו להתפתחות שירותים אלו, במודלים שפותחו ע"מ להיטיב להבין מהי איכות שירות וכן כיצד מיושמים מודלים של ניהול, עיצוב ושיווק שירותים בשתי החברות הנבחרות.

העבודה עוסקת בהיבטים של עיצוב, ניהול ושיווק שירותים חדשניים. במהלכה מתבצעת סקירה של מודלים שפותחו לבחינת איכויות שירות, כגון מודל SERVQUAL, מודל 5 הפערים, משולש השירות, מודל מלאי שירות וכדומה. השירות החדשני הנבחר הינו שירותי תזונה בחדרי כושר ומתבצעת השוואה בין הולמס פלייס וסטודיו C על דרכי היישום של מודלים אלו תוך שרטוט מפת השירות של כל רשת, דרכי עיצוב השירות, ניהול סל השירותים המוצע וההבדלים המיצוביים המניעים את הבחירות שביצעו הרשתות.

תוכן העניינים:
חוויית השירות
שירותי ערך מוסף
שירותים במועדוני כושר

Holmes Place
* עיצוב וניהול השירות
מפת השירות ומשולש השירות
חמשת פערי השירות
* שיווק השירות

סטודיו C
* עיצוב וניהול השירות
מפת השירות ומשולש השירות
חמשת פערי השירות
* שיווק השירות

סיכום מסקנות והמלצות
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
קוטלר (2000) מגדיר שירות כמעשה או ביצוע שצד אחד יכול להציע לצד אחר, שהוא במהותו לא מוחשי ואינו יוצר בעלות על דבר כלשהו. בשנים האחרונות הגיעו יצרנים לתובנה כי מתן שירות עבור מוצריהם הינו חלק בלתי נפרד מהמוצר אותו הם מציעים לצרכן (Tsitskari, 2006). תוצאה ישירה של תפיסת זו, הינה חשיבותם ההולכת ועולה של השירותים בכלכלה העולמית בעוד חשיבותם של המוצרים נמצאת בירידה (Berry, 2006). למעשה, נכון להיום השירותים "שולטים" ומהווים 75% מהתוצר הלאומי הגולמי בארה"ב. עלייה זו בסקטור השירותים גררה בעקבותיה גל חדש של מחקרים העוסקים בתפיסת איכות השירות בעיני הלקוח (Shugan 1994), וחברות רבות מחפשות כיום דרכים חדשות לאספקת שירותים איכותיים וטובים יותר עבור לקוחותיהם.
 
עבודה מס' 65360 SHOPPING CART DISABLED
הקשר בין דימוי נותן השירות לבין רצון הצרכנים לקבל את השירות ממנו, 2003.
הקשר בין תדמית בית הספר לבין הרישום לבית הספר.
9,047 מילים (כ-28 עמודים), 23 מקורות, 262.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זו דנה בקשר שבין שביעות רצון תלמידים (לקוחות) מדימוי בית הספר לבין רצונם לרכוש את שירותיו- קרי להרשם אליו. כלומר הנושא הנדון הוא הקשר בין דימוי נותן השירות לבין רצון הצרכנים לקבל את השירות ממנו.
מטרת העבודה היתה לבחון את הקשר בין דימוי המכללה בעיני תלמידים לבין כמות הנרשמים ובמידה וימצא קשר לבחון כיצד ניתן לשנות את דימוי המכללה בעיני ההורים והתלמידים.
המדובר הוא בבית ספר עירוני ז' ביפו. המכללה עומד בפני סכנה להמשך קיומו עקב נטיה של האוכלוסיה המקומית לבחירה במעבר לבית ספר בצפון העיר, בעיקר לבית ספר עירוני ט', שנבחר בשנים שעברו לבית ספר אפקטיבי וזכה לפרסים רבים. דימויו של עירוני ז' נמוך מאוד, והוא לא זכה מעולם לפרסים. כיום במכללה לומדים כמה מאות תלמידים כאשר בשנים הקודמות כמות התלמידים היתה גבוהה בכ- 30%.
שאלות המחקר היו:
* מהו הדימוי של המכללה בעיני התלמידים
* האם קיים קשר בין דימוי המכללה לבין כמות הנרשמים.

על פי סקירת הספרות ישנו קשר חיובי בין טיב שירות לבין רצון לקבל שירות מאותו מקור. דימוי המוסד ויוקרתו, כפי שהם משתקפים בציבור, מהווים אפוא מרכיב חיוני ביחסי הגומלין שבינו לבין הקהילה. הטעם  השני שיוקרת המכללה ודימויו הציבורי עשויים להשפיע על הערכת הקהילה לגבי הצלחתו. השפעה זו עשויה להתבטא בנכונות הורים ותלמידים להעדיף את המכללה, בהגדרת אוכלוסיית התלמידים שיפנו אליו. בקביעת התכנים והתוכניות שיפתחו במוסד ובזמינות המשאבים שיזכה להם.
מן הסתם, להורים ולתלמידים יש עניין להשתייך לבתי ספר בעלי יוקרה. אם מפני שהיוקרה משמשת מטרה נכספת בפני עצמה, בבחינת "צייד אחר יוקרה"  לתלמידים השייכים או שישתייכו למוסד יוקרתי מובטח "רווח חברתי מוסף" או "אפקט שוליים" שהוא סך כל תוצאות הלוואי המוקנות לתלמיד עקב לימודיו במוסד יוקרתי.

לאור סקירת הספרות ההשערה היתה כי למכללה דימוי לא כל כך חיובי, בעיקר במישור המשמעתי ויהיה קשר בין כמות הנרשמים לבין דימויו.
המחקר תוכנן להערך על תלמידים  מאזור מכללה. בפועל ענו 42 נדגמים.
נמצא כי התדמית של המכללה נמוכה יחסית, אולם למעשה לתלמידים לא כל כך חשובה התדמית. חשובה מאוד המשמעת בבית הספר היות ובמקומות אחרים מאוד קשה ללמוד בשל משמעת נמוכה, ועיסוקים בדברים אחרים מלבד לימודים. רוב התלמידים לא היו עוברים לבית ספר אחר ובמידה והיתה להם אפשרות לבחור במכללה זו שנית- הם היו עושים זאת.
נמצא כי השערות המחקר אוששו: יש קשר בין הדימוי לבין הרצון ללמוד במכללה ומאידך יש מתאם בין תפקודו של המוסד לדימויו- לא בכדי לנותן שירות נוצר דימוי כפי שיש לו.

הבעיה העיקרית - שאותרה בשאלון היא שיש בעיות משמעת הפוגעות בהעברת החומר בצורה מסודרת. אי לכך ההמלצות העיקריות מתרכזות בנושא זה. לדעתי ההמלצות הן כי המכללה צריכה לנהוג בחוכמה כלפי "הצרכנים" שלו  ולהתאים לכל אחד "שירות" משמעת המתאים לו.
יש לשמור על הלקוחות הקיימים (התלמידים). אם אותם תלמידים ישארו במכללה ויהיו מרוצים הם יזדהו עימו ויהיו גאים הו. הם יטיבו להעיר את המסר בכל מפגש לתלמידים הצעירים ולאחרים וישמשו מנוף לגיוס לקוחות.
שיווק מוצלח של בית הספר יכול להעשות על ידי גורמי חוץ מקצועיים) (חברה מומחית לשיווק) או על ידי גורמי פנים של בית הספר כמו המורים וההנהלה. תרומת המורים והצוות הפדגוגי יכולה להעשות בדרכים שונות. אחת מהן הינה העצמת התלמיד, הסתייעות בתלמידים למטרת שיווק בית הספר נגזרת מהשפעת קבוצת השווים, למשל לפתח מנהיגות מקרב התלמידים אשר תתרום בתהליך השיווק לתלמידים המועמדים לבחירת המכללה.

תוכן העניינים:
1. תקציר
2. מבוא
2.1 הצגת הנושא
2.2 הבעיה העסקית
2.3 שאלות המחקר
2.4 מטרות העבודה
3 סקירת הספרות
3.1 דימוי בית הספר
3.2 נכונות לקניית שירות (נכונות להרשם לביה"ס )
3.3 הקשר  בין המשתנים
3.4 רציונל המחקר
3.5 השערות המחקר
3.6 משתני המחקר
4. שיטת המחקר
4.1 מערך המחקר
4.2 המדגם
4.3 כלי המחקר
4.4 שיטת הניתוח
4.5 מגבלות המחקר
5. תוצאות
5.1 התפלגות העונים
5.2 התפלגות התשובות
5.3 תוצאות ההשערות
6. דיון בתוצאות
7. סיכום העבודה
8. ביבליוגרפיה
9. נספח- דוגמת השאלון

מתוך העבודה:
מוסד לימודי הינו ארגון ציבורי שמטרתו היא לחנך תלמידים, ולא למטרת רווח. אולם מנהלי המוסד והמופקדים על החינוך בו מעוניינים, מטבע הדברים, להגדיל את אוכלוסיית הלומדים בו על מנת שבית הספר לא יסגר וכן שידורג כבית ספר "טוב" (עינבר, 1997).
המוסד מנסה להשיג מטרות רבות בו זמנית: קידום התלמידים, חינוכם לערכים, וכן לתת פרנסה לעובדים בו. ארגון כזה נתון לתחרות בין בתי הספר השונים, והתלמידים יכולים לבחור בין בית ספר אחד למשנהו, ובית ספר שאינו בעל דימוי טוב יכולה להיווצר אצלו בעית תפוסה והוא עלול להיסגר.
בשנתיים האחרונות כמות הלומדים ירדה בו ב- 30% לערך ורוב התלמידים פונים למוסדות חלופיים, לדבריהם בשל איכות הלימודים במוסד.
 
עבודה מס' 60983 SHOPPING CART DISABLED
ניתוח חברה המספקת שירותי מחשוב, 2002.
ניתוח החברה כמספקת שירות (תמהיל השירות, פילוח שוק הלקוחות, שרשרת השירות ומתן פיתרון לבעיה ארגונית).
2,212 מילים (כ-7 עמודים), 8 מקורות, 164.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
ניתוח חברה המספקת שירותי מחשוב

תוכן עניינים:
הארגון הנבחר - חברת ATC
אופי השירותים שמציעה החברה
תמהיל השירות
פילוח שוק הלקוחות
שחרות הלקוחות בחברת ATC
יתרון תחרותי
Service Chain
בעיות ושיפורים בארגון
ביבליוגרפיה

חברת ATC (שם בדוי) היא חברה המספקת שירותי מחשוב ללקוחות עסקיים בלבד.
עבודה זו מספקת ניתוח מעמיק על החברה כחברה נותנת שירותים. בוצע פילוח שוק
הלקוחות  ושוק השירותים אותם היא מספקת. בנוסף נותחה החברה ע"פ מודל  7P
וע"פ מודל שרשרת השירות, ותואר מיקומה על שרשרת השירות, אשר מספק לה את
יתרונה התחרותי.
בנוסף, תוארה בעבודה בעיה עסקית הקיימת בחברה, אשר לה ניתן פיתרון ע"פ מודל
CRM וע"פ מודל פרטו.


 
עבודה מס' 67523 SHOPPING CART DISABLED
איכות השירות בחברת HOT - הוט, 2008.
בחינת הקשר בין הפער בין ציפיות השירות לבין השירות בפועל, שביעות רצון מאיכות המוצר ושביעות רצון מאיכות השירות- לבין נאמנות לקוחות חברת "HOT" - הוט.
15,325 מילים (כ-47 עמודים), 67 מקורות, 549.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זו עסקה בבעיה העסקית של ירידה במספר לקוחות החברה וכתוצאה מכך לירידה ברווחי החברה בחברת "HOT" בע"מ. על מנת לבחון את הבעיה וכדי לבדוק אם קיים קשר בין הפער בין ציפיות השירות לבין השירות בפועל ובין שביעות רצון לבין נאמנות לקוחות בחברת "HOT" נערך מחקר תיאורטי.
על פי מחקרים קודמים אשר הראו כי קיים קשר חיובי בין הפער בין ציפיות השירות לבין השירות בפועל לנאמנות לקוחות לבין שביעות רצון מאיכות השירות/איכות המוצר לנאמנות לקוחות, הוחלט לשער השערות מחקר הבאות:
1. קיים קשר חיובי בין שביעות רצון מאיכות השירות לבין תפיסת נאמנות.
2. קיים קשר חיובי בין שביעות רצון  מאיכות המוצר לבין נאמנות הלקוח.
3. ימצא קשר בין הפער בין ציפיות השירות לבין השירות בפועל- לבין שביעות רצון מאיכות המוצר.
4. ימצא קשר בין הפער בין ציפיות השירות לבין השירות בפועל-לבין תפיסת נאמנות.

לצורך קבלת תמונה עכשווית על עמדתם של הלקוחות על החברה, נבחר כלי דגימה שהוא שאלון, נבחרה שיטת דגימה מתאמית כמותית ואנונימיות.
נבחרו שלושה שאלונים הכוללים 32 היגדים הקשורים לפער בין ציפיות השירות לבין השירות בפועל, שביעות רצון מאיכות המוצר, שביעות רצון מאיכות השירות ונאמנות לקוחות.
השאלונים חולקו בין הלקוחות והמדגם כלל 60 לקוחות.
כשנאספו השאלונים בחזרה לניתוח סטטיסטי ונמצא כי:
1. קיים קשר חלש בין שביעות רצון מאיכות השירות לבין תפיסת נאמנות הלקוח.
2. קיים קשר בינוני בין שביעות רצון  איכות המוצר לבין נאמנות הלקוח.
3. קיים קשר חזק בין הפער בין ציפיות השירות לבין השירות בפועל- לבין שביעות רצון מאיכות המוצר.
4. קיים קשר בינוני בין הפער בין ציפיות השירות לבין השירות בפועל- לבין נאמנות לקוחות.
המסקנות הנובעות מכך כי יש לשים דגש רב יותר על הפער בין ציפיות השירות לבין השירות בפועל ועל שביעות רצון כן איכות המוצר וכן על איכות השירות הרי ברור כי השיפור יוביל לעליה בנאמנות לקוחות החברה.

תוכן עניינים:
1. כותרת
2. תקציר
3. תוכן העניינים
4. מבוא
4.1 רקע- הצגת הבעיה
4.2 הבעיה העסקית הנחקרת
4.3 שאלות המחקר
4.4 המטרות האקדמיות והיישומיות של המחקר
5. סקירת ספרות
5.1 נאמנות לקוחות
5.2 שביעות רצון מאיכות השירות
5.3 שביעות רצון מאיכות המוצר
5.4 הפער בין ציפיות השירות לבין השירות בפועל
5.5 הקשר בין שביעות רצון מהשירות לנאמנות לקוחות
5.6 הקשר בין הפער בין ציפיות השירות לבין השירות בפועל לבין נאמנות לקוחות
5.7 הקשר בין הפער בין ציפיות השירות לבין השירות לשביעות רצון מהשירות
5.8 הקשר בין שביעות רצון מאיכות המוצר לנאמנות לקוחות
5.9 הקשר בין שביעות רצון מאיכות המוצר, שביעות רצון מאיכות השירות ונאמנות
5.10 רציונל המחקר
5.11.1 משתני המחקר
5.11.2 סיווג של משתני המחקר
5.11.3 המודל התיאורטי של המחקר
5.11.4 השערות המחקר
6. מתודולוגיה
6.1 המקורות לאיסוף הנתונים
6.1.1 מקורות המידע הראשונים: האוכלוסייה המדגם
6.2 הליך המחקר
6.2.1 גישת המחקר
6.2.2 מערך המחקר
6.2.3 השיטות לאיסוף הנתונים ותאור כלי המחקר
6.2.3.1 מהימנות
6.3 תכנון אופן עיבוד הנתונים הגולמיים והצגתם
6.3.1 תאור ראשוני של הנתונים
6.3.2 בחינת השערות המחקר
6.4 מגבלות המחקר
6.5 ההליך
6.6 שיטת הניתוח
7. ממצאים
8. ניתוח ודיון
9. סיכום, מסקנות והמלצות
10. שיקוף
11. רשימת מקורות
12. נספח - שאלון

מתוך העבודה:
במהלך שנת 2007 הורגשה בעיה של ירידה ברווחי "HOT" ביחס לשנים הקודמות כתוצאה מירידה מתמשכת במספר לקוחות. הירידה נבעה מחוסר נאמנות מצד הלקוחות אשר חלק התלוננו על השירות. הלקוחות טענו כי לא נענו באדיבות, וטענו כי פנייתם לא טופלה כמצופה למרות היותם מותג מוביל בארץ, הלקוחות הביעו חוסר שביעות רצון מהשירות דבר שפוגע באמינות ובמותגי החברה. מאז ומתמיד הייתה הגישה הניהולית של החברה מבוססת על התמקדות בלקוח ומחויבות לספק את המוצרים והשירותים ברמה הגבוהה ביותר.
כיום אנו עדים לכך שהלקוח הוא במרכז ולכן רוב החברות הן נותני שירות והן נותני מוצר הופכות להיות ממוקדות לקוח. בחברת "HOT" עדים לירידה במספר לקוחות כתוצאה מירידה בנאמנות הלקוחות אשר יכולה להיגרם ממספר גורמים הקשורים בו.
ירידה ברמת שביעות הרצון של הלקוחות עשויה להוביל לפגיעה בנאמנות שלהם לחברה וכתוצאה מכך- ירידה במכירות החברה מחד ועליה בהוצאות השיווק עקב ההכרח לפנות ללקוחות חדשים רבים יותר מאידך. בסופו של דבר מובילים תהליכים אלה לירידה ברווחיות החברה.
 
עבודה מס' 67903 SHOPPING CART DISABLED
שביעות רצון ואיכות השירות - חברת "הוט", 2008.
בחינת הקשר בין הפער בין ציפיות השירות לבין השירות בפועל, שביעות רצון מאיכות המוצר ושביעות רצון מאיכות השירות- לבין נאמנות לקוחות בחברה "HOT".
15,317 מילים (כ-47 עמודים), 67 מקורות, 659.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זו עסקה בבעיה העסקית של ירידה במספר לקוחות החברה וכתוצאה מכך לירידה ברווחי החברה בחברת "HOT" בע"מ. על מנת לבחון את הבעיה וכדי לבדוק אם קיים קשר בין הפער בין ציפיות השירות לבין השירות בפועל ובין שביעות רצון לבין נאמנות לקוחות בחברת "HOT" נערך מחקר תיאורטי.
על פי מחקרים קודמים אשר הראו כי קיים קשר חיובי בין הפער בין ציפיות השירות לבין השירות בפועל לנאמנות לקוחות לבין שביעות רצון מאיכות השירות/איכות המוצר לנאמנות לקוחות, הוחלט לשער השערות מחקר הבאות:
1. קיים קשר חיובי בין שביעות רצון מאיכות השירות לבין תפיסת נאמנות.
2. קיים קשר חיובי בין שביעות רצון  מאיכות המוצר לבין נאמנות הלקוח.
3. ימצא קשר בין הפער בין ציפיות השירות לבין השירות בפועל- לבין שביעות רצון מאיכות המוצר.
4. ימצא קשר בין הפער בין ציפיות השירות לבין השירות בפועל-לבין תפיסת נאמנות.

גישת המחקר תהיה כמותית, מערך המחקר יהיה מתאמי כמותי וכלי המחקר יהיה השאלון.
בוצעו מבחני מהימנות של אלפא קרונבך לבדיקת מהימנות הנושאים השונים שנבדקו בשאלון.
השערות המחקר והבדיקות בוצעו באמצעות קורלציות פירסון, מבחני T לקבוצות בלתי תלויות, ניתוח שונות חד כיווני ורגרסיה ליניארית. הנתונים הוצגו בעזרת טבלאות וגרפים תוך שימוש בלוחות סטטיסטיים ובתרשימים.

תוכן עניינים:
4. מבוא
4.1 רקע- הצגת הבעיה
4.2 הבעיה העסקית הנחקרת
4.3 שאלות המחקר
4.4 המטרות האקדמיות והיישומיות של המחקר
5. סקירת ספרות
5.1 נאמנות לקוחות
5.2 שביעות רצון מאיכות השירות
5.3 שביעות רצון מאיכות המוצר
5.4 הפער בין ציפיות השירות לבין השירות בפועל
5.5 הקשר בין שביעות רצון מהשירות לנאמנות לקוחות
5.6 הקשר בין הפער בין ציפיות השירות לבין השירות בפועל לבין נאמנות לקוחות
5.7 הקשר בין הפער בין ציפיות השירות לבין השירות לשביעות רצון מהשירות
5.8 הקשר בין שביעות רצון מאיכות המוצר לנאמנות לקוחות
5.9 הקשר בין שביעות רצון מאיכות המוצר, שביעות רצון מאיכות השירות ונאמנות
5.10 רציונל המחקר
5.11.1 משתני המחקר
5.11.2 סיווג של משתני המחקר
5.11.3 המודל התיאורטי של המחקר
5.11.4 השערות המחקר
6. מתודולוגיה
6.1 המקורות לאיסוף הנתונים
6.1.1 מקורות המידע הראשונים: האוכלוסייה המדגם
6.1.1.1 אוכלוסיית המחקר
6.1.1.2 המדגם
6.1.1.3 נגישות לשדה המחקר
6.1.1.4 מקורות המידע הראשונים
6.2 הליך המחקר
6.2.1 גישת המחקר
6.2.2 מערך המחקר
6.2.3 השיטות לאיסוף הנתונים ותאור כלי המחקר
6.2.3.1 מהימנות
6.3 תכנון אופן עיבוד הנתונים הגולמיים והצגתם
6.3.1 תאור ראשוני של הנתונים
6.3.2 בחינת השערות המחקר
6.4 מגבלות המחקר
6.5 ההליך
6.6 שיטת הניתוח
7. ממצאים
8. ניתוח ודיון
8.1 קיים קשר חלש בין שביעות רצון מאיכות השירות לבין תפיסת נאמנות בקרב לקוחות HOT
8.2 קיים קשר בינוני בין שביעות רצון מאיכות המוצר לבין תפיסת נאמנות בקרב לקוחות HOT
8.3 נמצא קשר חזק בין הפער בין ציפיות השירות לבין השירות בפועל לבין שביעות רצון מאיכות המוצר בקרב לקוחות HOT
8.4 נמצא קשר בינוני בין הפער בין ציפיות השירות לבין השירות בפועל לבין תפיסת נאמנות בקרב לקוחות HOT
8.5 ממצאים נוספים
9. סיכום, מסקנות והמלצות
10. שיקוף
11. רשימת מקורות
12. נספחים - שאלון

מתוך העבודה:
קיימות כמה הגדרות לנאמנות לקוחות המשקפות גישות שונות לנושא:
הגישה הראשונה מגדירה נאמנות בתור עמדה. רגשות שונים מעצבים את היחס של הלקוח למוצר או השרות והם הקובעים את מידת הנאמנות שלו. הגדרה כזאת ניתן למצוא אצלLee & Cunningham (2001), שהגדירו נאמנות בתור "כוונת הלקוח להמשיך ולשמש לקוח של ספק שרות המבוססת על ניסיון העבר וציפיות עתידיות" או אצל Oliver (1999), שהגדיר נאמנות "מחויבות עמוקה לחזור ולרכוש מוצר/שרות בצורה עקבית בעתיד שכתוצאה ממנה הוא חוזר ורוכש את אותו מוצר /שרות למרות השפעות מצביות ומאמצי שיווק בעלי פוטנציאל לגרום לו לשנות את התנהגותו". יצוין כי בניגוד להגדרה של Lee & Cunningham (2001), אצל Oliver (1999), בולט מרכיב המחויבות למוצר. Ahluwalia et. al (אצל Uncles et. al, 2003), מצאו כי לקוחות בעלי נאמנות עמדתית מושפעים פחות מאינפורמציה שלילית בקשר למוצר מאשר לקוחות לא נאמנים.
 
עבודה מס' 64044 SHOPPING CART DISABLED
הקשר בין סוג כוח אדם לבין איכות השירות (הצעת מחקר), 2002.
העסקת סוג כח אדם משתנה והשפעתו על איכות השירות בשירותי המשק של האוניברסיטה העברית.
5,227 מילים (כ-16 עמודים), 21 מקורות, 262.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מחלקת בינוי ותשתיות בקמפוס עין כרם ביה"ס לרפואה הינה ארגון שכישורי הליבה שלו הם:
שירותי תחזוקה שוטפת הכוללים: חשמל, מיזוג אויר, אינסטלציה, חזות וניקיון, תכנון/פיקוח וליווי לשיפוצים במבנים קיימים הכולל: מחלקות, קומות או מבנים בשלמות.
לקוחות הארגון הפורמאליים הם מחלקות אגד בתי הספר הרפואיים הכולל: ביה"ס לרפואה, ביה"ס לרוקחות, ביה"ס לרפואת שיניים  ומעונות סטודנטים ,מאחר ולקוח הוא למעשה כל עובד בקמפוס, מספר הלקוחות הממשי מונה כ- 750 איש.
הארגון מעסיק כיום 35 עובדים, בסטאטוס של קביעות, במשרות מלאות, כאשר מספר זה הולך וקטן בהתמדה עם השנים, נושאי התפקידים והפונקציות התפעוליות בארגון: מהנדסים, הנדסאים, טכנאים, מוקד תקלות, חשבות ואנשי צוות. הארגון נעזר ביועצי חוץ, אדריכלים ומהנדסים, כ- 10 משרדים, ו- OUTSOURCING בהסכם שנתי  ע"י קבלני משנה, המפעילים כ- 100 עובדים בתחומים: חשמל ,מיזוג אויר ,אינסטלציה, ניקיון  ובנוסף קבלנים  ייעודיים למשימות חד- פעמיות.
הארגון פועל במתכונת מלאה חמישה ימים בשבוע ובצורה חלקית בימי שישי ושבת, עקב מחויבותו לפעילות מחקרית ואספקת שירותים לבית החולים,הנפרסת על פני כל השנה.
פעילות הארגון הינה יזומה ומתוכננת שנתית בבסיסה אך נתונה לשינוי במהותה ונפחה ביוזמת הלקוחות כאשר העברת המידע ותיעודו הממוחשב מתבצעת ע"י מוקד התקלות.
הארגון פועל בהתאם לדרישות  אוכלוסיות שונות בהתנהגות ובצרכים ,הוא מוגדר כמרכז רווח, כלומר מתוקצב בבסיסו השוטף מתקציב האוניברסיטה  השנתי אך מוסיף על חלק ניכר  מפעילותו הקשור לשיפוץ חידוש והרחבה (ולא באחזקה), רווח כמקובל בשוק הקבלני אך תחת פיקוח ממשלתי, זאת ע"י שימוש  בבסיס נתוני המחירים המבוקר "המאגר המשולב" ובפיקוח והשגחה של  מטה בינוי ותשתיות.

הבעיה העסקית בה תתמקד העבודה.
בשנה האחרונה חוזרות ונשנות תלונות מצד לקוחותיו של הארגון,לדיקן המשנה ומנכ"ל האוניברסיטה, על כך שהשרות וההתייחסות הניתנת להם אינן מספקים מבחינת מהירות  התגובה ומשך הזמן הדרוש לתקון או להתקנה.התלונות מגיעות השנה להנהלה בע"פ ובכתב בתדירות ממוצעת של לפחות אחת לשבוע, לאחר שבשנה שעברה הגיעו בתדירות ממוצעת של אחת לשבועיים. ההנהלה מודעת לחלקם הפוטנציאלי של העובדים לשיפור היכולת הארגונית ולכן מעוניינת במציאת פתרון לבעיה, בתהליך מסודר של חקירתה והגשת המלצות ליצירת יתרון תחרותי .
השערת החוקר הינה שקימת שחיקה וירידה ברמת המוטיווציה בקרב העובדים הקבועים.
הדבר משפיע בפועל על רמת איכות השירות וגורם לירידה במספר הלקוחות  החוזרים, בגומחת עבודות השיפוץ וההתקנות בהיקפים  קטנים עד ל כ- 50,000 ש"ח, לטובת התקשרות קבלנית ישירה (כ- 20% מנפח העבודות), שעליה הלקוחות מיידעים את הארגון בהתאם לתקנות האוניברסיטה  ובכך נפגעת איתנות הארגון והוא ואינו מגיע למיצוי פוטנציאל המכירות והרווח. על-פי בדיקת מאזנים תקופתיים, ניתן לראות ירידה ברווחיותו של הארגון ב- 15% בשנת  2002  בהשוואה לשנת 2001.

תוכן העניינים:
פרק ראשון
1.    שם המחקר בעברית.  
2.    שם המחקר  באנגלית.
3 .    תחום / ענף / הצגת הארגון.
4.    הבעיה העסקית  בה תתמקד העבודה.
5.    שאלות המחקר. בתחום התיאורטי ובתחום היישומי.    
6.    מטרות העבודה
7.    הדיסציפלינה הרלוונטית.
פרק שני
8.    סקירת ספרות ראשונית.  
9.   רציונל המחקר.
10.  משתני המחקר,הגדרה נומינלית ואופרציונלית, מודל המחקר,השערות המחקר.
פרק שלישי - המתודולוגיה
11.   שיטת הדגימה / גודל המדגם / אוכלוסיית המחקר.  
12.   תהליך המחקר.
13.   עיבוד הנתונים.  
14.   נגישות לשדה המחקר.
פרק רביעי - לו"ז
15.   לוח זמנים משוער למחקר.
ביבליוגרפיה
16.   רשימת מקורות ראשונית
נספחים ושאלונים
 
עבודה מס' 66362 SHOPPING CART DISABLED
הוספת שירות של מתן תמיכה באמצעות האינטרנט, 2008.
בחינת כדאיותו של הוספת מרכיב השירות החדש, בעזרת 7 מודלים העוסקים במתן שירות.
7,376 מילים (כ-22.5 עמודים), 72 מקורות, 329.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זו בחנה הוספת מרכיב שירות חדש, מסוג של תמיכה טכנית באמצעות האינטרנט ללקוחות ארגון HP Scitex (להלן HPS), אשר נרכש לפני כשנה וחצי על ידי ארגון HP.
בחינת כדאיותו של הוספת מרכיב השירות החדש, נבחנה בעזרת 7 מודלים העוסקים במתן שירות: שרשרת רווח השירות, מודל הפערים המסורתי, מודל הפערים באינטרנט, מפגש השירות, איזור הסובלנות, שיווק פנים ומפת שירות.
חלק א' - עסק בסקירת ספרות של מתן שירותי תמיכה באמצעות האינטרנט, אשר הצביע על היתרונות המובהקים ללקוחות הארגון מקבלת שירותי תמיכה באמצעות האינטרנט כדוגמת: עלויות נמוכות, יעילות גבוהה, זמן תגובה מהיר, פתרון תקלות בצורה מהירה, חוסר משמעות למרחק מהארגון, שיפור בזרימת המידע, שיפור הקשר עם הארגון ואיכות שירות משופרת. למרות זאת, לעיתים קבלת השירות מסוג זה נתקל בהסתייגויות מצד הלקוחות בגלל החשש מחוסר אמון ותפיסת סיכון גבוהה.
חלק ב' - עסק ובחן את השירות החדש בהתאם למודלים הבאים:
1. שרשרת רווח השירות - בחינת המודל הצביעה על הצורך לשפר את איכות השירות הפנימית ועל תשתיות הארגון.
2. מודל הפערים המסורתי - המודל בחן את השירות שניתן ע"י הארגון ללא השירות החדש לעומת ארגון נור שהינו ארגון מתחרה. המסקנה שהתקבלה הייתה שהשירות הניתן ע"י ארגון HPS עדיף לעומת הארגון המתחרה.  
3. מודל הפערים באינטרנט - Benchmarking מול ארגון אחר בענף, מאחר ואין ארגון מתחרה שמפעיל שירות מסוג זה. ממצאי ההשוואה מראים שלשירות החדש קיים יתרון לעומת הארגון האחר וזאת בזכות היכולות לפתור תקלות פשוטות וגם מורכבות.
4. מפגש השירות - בחינת המודל הצביעה על אפשרות של כשלים במתן השירות החדש בכל נקודת מגע.
5. איזור הסובלנות - בחן את השירות שניתן ע"י ארגון HPS, לפני ואחרי השירות החדש. המסקנה הינה שגם ללא השירות החדש הארגון עומד במרחב הסובלנות.
6. שיווק פנים - בחינת השירות חדש במודל זה, הצביעה על הצורך לשיווק פנימי של השירות החדש ולכלל העובדים, ורק לאחר מכן ללקוחות הארגון.  
7. מפת השירות - הוספת השירות החדש אינה משפיעה מהותית על התהליכים במפת השירות, אולם משפרת משמעותית את זמן התגובה ואת סיכויי ההצלחה לפתרון התקלה.
חלק ג' - בחן את יישום השירות החדש יחד עם האינטרגרציה של כלל המודלים באמצעות מודל ההצלחה.
סיכום - השירות הניתן היום ע"י ארגון HPS, גם ללא הוספת השירות החדש מסוג של תמיכה באמצעות האינטרנט, הינו עדיף מהשירות הניתן ע"י ארגון נור. לכן באם הארגון ישכיל ליישם את השירות החדש לפני שהמתחרים יעשו זאת, הפער בשירות בין הארגונים יהיה אף משמעותי יותר. מתן השירות החדש, יעמיד את הארגון כארגון חדשני הדוגל בשיפור תמידי, המציע פתרון ייחודי ומתקדם בעל ערך ללקוחותיו. אולם ע"מ שניתן להציע את השירות החדש ברמת איכות גבוהה, קיים צורך לשפר את תשתיות הארגון ואת המיומנות העובדים אשר אמורים להעניק את השירות.

תוכן העניינים:
מבוא
חלק א' - שירות של אבחון ופתרון תקלות באמצעות האינטרנט
1. הצגת הארגון
2. התפתחות השירות של אבחון ופתרון תקלות באמצעות האינטרנט
חלק ב' - השלכות השירות הנבחר על ניהול שיווק ועיצוב שירותים
1. הצגת השירות הנבחר
2. מודל שרשרת רווח השירות
3. מודל הפערים (GAPS) באיכות השירות המסורתי
4. מודל הפערים (GAPS) באיכות השירות באינטרנט
5. מודל מפגש השירות - תיאטרון
6. מודל שיווק פנים
7. הצגת איזור הסובלנות לפני ואחרי השירות החדש
8. מפת שירות
חלק ג' - הערכת ניתוח
סיכום, מסקנות והמלצות
ביבליוגרפיה
נספחים

מתוך העבודה:
בד בבד עם התפתחות התחרות, ארגונים היצרניים בענף פיתחו מוצרים ושירותים חדשים ע"מ ליצור יתרון תחרותי על פני ארגונים מתחרים. יתרון תחרותי זה, מהווה לעיתים תנאי הישרדות ראשון במעלה לארגונים רבים. Jones & Suh (2000), טוענים שהתמקדות בשיפור השירות ובהשגת שביעות רצון הלקוחות, מקורה בהכרה שהדבר יוביל ליתרון תחרותי, לשיפור התוצאות העסקיות של הארגון ובהצלחה כלכלית. אחד הסממנים לחשיבות הגוברת והולכת של השירות בעיני ארגונים, הוא הנכונות שלהם להשקיע כסף כדי לבצע שינויים ארגוניים במטרה לשפר את השירות שלהם ללקוח. עולם השירות הולך ותופס מקום דומיננטי בשוק התחרותי, וכי אחד ממנועי הצמיחה והתחרות הוא הדימוי של הארגונים בתחום השירות. בנוסף, ארגונים נוקטים בגישת בידול השירות בהתאם לאסטרטגיות הגנריות (Mintzberg אצל גנור, 2004), שמטרתה לחזק את האסטרטגיה התחרותית של הארגון ע"מ ליצור יתרון תחרותי. חיזוק לכך קיים אצל Makover (2003), הטוענת שמתן שירות איכותי, הינו מרכיב קריטי להצלחה ולהישרדות ארגונים בכלכלה העכשווית.
 
עבודה מס' 60127 SHOPPING CART DISABLED
עבודת השירות בישראל מנקודת מבט של יעילות מול צדק, 2001.
העבודה בוחנת את מקורות החוק לעבודת שירות, את המשפט המצוי בהתבסס על דוחות ביקורת שונים ומנתחת את הסוגיות העולות מנקודת מבט של יעילות וצדק. כמו כן נבחן דין עבודת השירות באנגליה.
3,268 מילים (כ-10 עמודים), 10 מקורות, 109.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים:
1. מבוא לעבודה
2. מקור החוק ומהותה של עבודת השירות
3. מטרות החוק לעבודת השירות + דיון ביקורתי
4. ליקויים שהתגלו ביישום החוק + דיון ביקורתי
5. משפט משווה - אנגליה
6. עבודת השירות לאור ח"י: כבה"א והצעות ייעול (משפט רצוי)
7. סיכום

מבוא
בבואנו לבחון את עונש עבודת השירות1 מהיבט של "מאבק שיקולי היעילות מול הצדק", אנו בוחנים בראייה רחבה את שיקולי הענישה הכלליים;  תפיסת הגמול  כצידוק לענישה נובעת מטיעוני הצדק המוסריים, הטוענים שמגיע לעבריין לסבול עבור מעשיו. חוש הצדק והאינטואיציה מתירים ואף מחייבים שנעניש את העבריין בהתאם לחומרת האשמה המוסרית של מעשיו.2
גישה זו נתפסת ע"י המבקרים כפרמיטיבית, לא חינוכית לחברה ומציגה רגש של נקמנות כצידוק מוסרי להענשה.
מנגד עומדת תפיסת התועלתיות3 הטוענת ששיקולי היעילות הם ההצדקה לכל ענישה, שכן הענשה תגרום להקטנת מספר העבירות בעתיד.4
תפיסה זו חלוקה בדעתה באשר לסוג התועלת הרצויה, בין אם הרתעה ספציפית, כללית, שיקום או מניעה פיסית.
בבחינה אמפירית נגלה שדבקות בתועלת אחת, כהצדקה כוללת לא מתקיימת בפועל. כך, עבריינים לעיתים קרובות חוזרים על פשיעתם, ורבים כלל לא משתקמים. בנוסף נגלה שדבקות בתועלתיות בלבד כצידוק תביא במהרה לתוצאות אבסורדיות בהן אינטואיטיבית נרצה להעניש עבריין, אך מפאת חוסר יעילות נאלץ שלא להענישו.
לפיכך נראה שמבחן משולב הוא הפתרון ההולם לשיקולי הענישה. בכל מקרה נבחן האם חוש הצדק מעוררנו להעניש את העבריין ולגמול לו על מעשיו, בהתחשבות ביעילות שתופק מהענשה זו.
במקרים בהם מתנגשות שתי הדרישות5, נבצע מאזן שיקולים: בין הגמול, שידרוש עונש מותאם לחומרת המעשה, לבין התועלתיות, שתדרוש תמורה חברתית מההענשה.

    עד לקבלת התיקון בחוק העונשין, הסתכמו אלטרנטיבות הענישה במאסר, מאסר על תנאי6 ותשלום קנס. אמנם ענישות אלו הוכיחו את עצמן, אך מתוך רצון לגוון ולשכלל את דרכי הענישה, תוך פיקוח על ריצוי העונש ובחסכון כספים לתקציב המדינה, נחקק בישראל חוק ע"ש.7
אלטרנטיבת הענישה בע"ש נתקלת בקונפליקט היעילות-צדק לאורך כל הדרך, מרגע שילובה כאמצעי ענישה, ברגע מתן גזר דין לע"ש , וכלה ביישומה בפועל.

בעבודה זו אבחן את המתח הקיים בכמה ציוני דרך חשובים. כמו-כן, אגלה שבמקרים רבים משתלבים השניים לידי איחוד הרמוני בו הענישה צודקת ומועילה.
בחלק האחרון של עבודה זו, אנסה לתרום בהצעות הייעול להגדלת הרמוניה זו.
-----------------------------------------------------------------------------------
1. להלן: עה"ש.
2. י' בזק "הענישה הפלילית" (י' בזק עורך, 1981), בעמ' 56, תורת הגמול של  קאנט.
A' Worrall Punishment in the community - The future of Criminal Justice (United  .3
Kingdom, 1977), at p.11.  ג'רמי בנטהאם מחסידי הגישה.
4. בזק, לעיל הערה 2, בעמ' .31
5. לדוגמא: חולה אידס בשלב סופני המבצע מעשה עברייני בעל חומרה מוסרית גבוהה.
6. ש' לנדאו ול' סבה "הענישה לעבודת שירות - מחקר והערכה" (תשנ"ד, 1994, ירושלים), בעמ' 3.
7. להלן: החוק.
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1-9] מתוך 100 :: [עמוד 1 מתוך 12]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>