עבודות [1-9] מתוך 100 :: [עמוד 1 מתוך 12]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>

תוצאות חיפוש "שיווק שירותים":

עבודה מס' 67708 SHOPPING CART DISABLED
ניהול שיווק שירותים - שירות במוקד עירוני, 2009.
בדיקת אופן יישום הניהול ושיווק השירותים במוקד העירוני של עיריית רעננה, באמצעות מודלים.
4,030 מילים (כ-12.5 עמודים), 10 מקורות, 197.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זאת בחנה את דרך יישום הניהול ושיווק השירותים במוקד העירוני של עיריית רעננה, על פי השלבים הבאים:
בתחילה תואר במבוא המוקד העירוני של עיריית רעננה על תחומי פעילותיו.
לאחר מכן, בפרק הראשון, נעשה שימוש במודל הסיווגים של Zeithaml & Bitner (2000) כדרך הגדרת השירותים המסופקים במוקד העירוני, אשר נמצאו על ידם כשירותים ממשלתיים ושירותים שאינם רווחיים. הוגדרו 6 סיווגי המודל לסיווג שירותים עפ"י Lovelock (1983). בנוסף נעשה שימוש במפת שירות לצורך תיאור תהליך זרימת העבודה של פניית תושב בנושא חסימת חנייתו על ידי רכב אחר. לסיום הפרק הראשון הוצגו מודל מסגרת ייצור השירות של  Grönroos (1990) ומודל נוסף חשוב לא פחות מודל  GAP- פערים באיכות השירות של Zeithaml & Bitner (1985).
בחלק השני בוצעה סקירת ספרות עדכנית ממאמרים אקדמאים ונעשה ניתוח על ידי תיאור והשוואה לתהליכי השירות הפנימיים והחיצוניים הקיימים בארגון, בהתאם לנאמר בסקירת הספרות.  
בחלק השלישי והאחרון הוצגו נושאים לשיפור השירות במוקד העירוני של עיריית רעננה, כגון:
הקמת תוכנית הדרכה, גיוס עובדים משופר, ביצוע בפועל של תקן ISO, רכישת והטמעת מערכות משפרות שירות נוספות, שדרוג אתר האינטרנט והגדלת המבנה.
הממצאים וההמלצות שהוצגו במטלה זאת יכולים לסייע רבות לשיפור איכות השירות הניתן לתושבים במוקד השירות העירוני של עיריית רעננה. ניתן להשתמש בהם וליישם אותם כחלק משיפור מערך השירות הנוכחי לרמה גבוהה ביותר של מתן שירות לתושבי העיר ולשביעות רצונם.      

תוכן עניינים:
מבוא
1. אבחון הארגון
1.1 - סיווג שירותים
1.2 - מפת שירות
1.3 - מודל מסגרת ייצור השירות
1.4 - GAP - מודל הפערים באיכות השירות
2. סקירת ספרות
2.1 - ניתוח תהליכי השירות במוקד העירוני של עיריית רעננה
2.1.1 - תהליכי שירות פנימיים
2.1.2 - תהליכי שירות חיצוניים
3. נושאים לשיפור
סיכום
ביבליוגרפיה
נספחים

מתוך העבודה:
המוקד העירוני של עיריית רעננה מספק שירותים במגוון תחומים לתושבי העיר. השירות אשר מעניק המוקד הינו שירות טהור ולפי מודל סיווג סוגי שירות של Zeithaml & Bitner (2000) ניתן לראות כי סוג השירות שאליו משתייך המוקד העירוני הינו "שירותים ממשלתיים ושירותים לא רווחיים" וזאת מכיוון שהמוקד העירוני הינו מוסד ללא כוונת רווח המעניק שירות לתושב ללא תשלום או תגמול כלשהו.
 
עבודה מס' 62254 SHOPPING CART DISABLED
שיווק שירותים בשיטור הקהילתי, 2003.
האפקטיביות של אסטרטגיות שיווק שירותים.
7,841 מילים (כ-24 עמודים), 16 מקורות, 427.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן עניינים:
מבוא
ניתוח הארגון והמצב הקיים
      סיווג השרות
      בחינת מרכיב השירות ע"פ חמשת מאפייני השירות
      מאפייני השירותים והשלכותיהם השיווקיות
      מאפייני האופן בו השירות מסופק
משולש השירות
      אסטרטגית השירות
      האנשים העובדים
      מערכות
שלושת סוגי השיווק בענפי השירות
תמהיל השיווק
מפת שירות
בעיות וכשלים אפשרים העולים ממפת השירות והצעות לפתרונם
מימדי השירות ServQual -
מודל אזור הסובלנות
מודלי פערי הציפיות משרות Service Gap -
      סיכום מודל Service Gap
מסגרות ניתוח
      מודל השירות כתאטרון
      מודל מסגרת שירות הייצור
בעיות ומשברים - סיכום והמלצות
דרכי התמודדות
ביבליוגרפיה

משטרת ישראל עסוקה בתקופות אלו בנושאים רחבים ומגוונים שממוקדים לרוב במקרו ופחות
נוגעים במיקרו.
המשטרות הקהילתיות, באו לתת מענה לפער שנפער בחוסר היכולת של המשטרה לתת מענה
לביטחון התושבים. השיטור הקהילתי מתייחס אל הפונקציה של מתן שירות כתפקיד מרכזי
בעבודת המשטרה, לפי תפיסה זו תכלית קיומה של המשטרה הוא פעילות לשיפור חיי האנשים,
וקבלת שירות איכותי הוא מרכיב חשוב באיכות החיים. מכאן, שהשיטור הקהילתי מתייחס לאזרח
כאל לקוח, שיש לתת לו את השירות האיכותי ביותר.

עבודה זו תנתח את האפקטיביות של אסטרטגיות שיווק שירותים במגזרי שירותים שונים, החל
מסיווג עסקי השירות, דרך תובנות על משולש השירות והשלכותיו על תמהיל השיווק המורחב.
ובהמשך ניתוח כשלים ומתן המלצות באמצעות מפת שירות, שפירוט לגבי פערי הציפיות יבוא לידי
ביטוי בהצגת מודלי מדדי השירות, אזור הסובלנות וסיכום מודל חמשת פערי הציפיות מהשירות.
התבצע ניתוח ע"פ מסגרת ניתוח במת התאטרון ומערכת ייצור שירות.

הצגת בעיות אובייקטיביות יוצגו בסוף התהליך, ודרכי התמודדות עם חלקן.


 
עבודה מס' 69226 SHOPPING CART DISABLED
ניהול ושיווק שירותים - חברת ישראכרט, 2009.
בחינת שיווקית של החברה על פי תיאוריות ומודלים שונים בתחום השיווק.
4,601 מילים (כ-14 עמודים), 16 מקורות, 164.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זאת עוסקת בשיווק השירותים של חברת האשראי- ישראכרט בע"מ.
חברת ישראכרט נמצאת בשליטתו של בנק הפועלים והינה החברה המובילה בתחום כרטיסי האשראי. מתוך נתח שוק כרטיסי האשראי 43% מכלל האוכלוסייה מחזיקים בכרטיסים של החברה.

מלבד השירותים הפיננסים המתקדמים והמגוונים שמציעה החברה, ישנה את הסיסמה השיווקית והגישה השיווקית שמלווה את החברה שהסלוגן הינו "ישראכרט - ליהנות מהחיים", סיסמה חיובית שמטרתה להראות שבזכות החברה ובפרט ע"י כרטיסי האשראי- אפשר ליהנות מהחיים.
הגישה הנ"ל מראה את היתרון התחרותי של החברה בכך שיש לה השפעה על אורח החיים של הלקוח, בכך שהחברה מדגישה שהיא מאפשרת להם לא לדחות סיפוקים ורצונות ושיש להם אפשרות לרכוש בכל אשר יחפצו בכל זמן נתון.
בנוסף, הסיסמאות: "ישראכרט ידידי" ו-"ישראכרט אלא מה" מדגישות ומחזקות את המסר השיווקי שנוצר ללקוח.

בנוסף, החברה דוגלת בחדשנות של שירותים ומוצרים חדשים ללקוחות פרטיים וללקוחות עסקיים. שירותים הכוללים מועדוני לקוחות, מוצרי אשראי שונים- מסלולי חיוב מותאמים לצרכיו של הלקוח הפרטי ומסלולים ייחודים של אשראי עסקי למגזר העסקי.

העבודה עוסקת בבחינת תיאוריות ומודלים שונים בתחום השיווק של שירותים בכללם, ויישום בחברת ישראכרט.

החומר המוצג בעבודה מבוסס על ספרות מקצועית ועל חומר שנלמד במהלך ההרצאות.

תוכן עניינים:
מבוא
הצגת ארגון
בחינת טבע השירות עפ"י מודלים
סקירת ספרות
ניתוח תהליכי השירות עפ"י מודלים:
מודל הפערים-GAP
מודל איזור הסובלנות
מודל שרשרת הרווח
מודל מסגרת שירות ייצור- Servuction
הערכת הניתוח, נקודות לשיפור ותהליכי השיווק בארגון
סיכום
ביבליוגרפיה
נספחים

מתוך העבודה:
שירות הינו כל פעולה או ביצוע שצד אחד יכול להציע אחר שהוא במהותו בלתי-מוחשי ותוצאתו אינה בעלות דבר כלשהו. ייצורו יכול או לא להיות קשור למוצר פיסי. (קוטלר, 1991)
עפ"י Lovelock (1996), ישנם סוגי שירותים שונים, המאפיינים יפורטו להלן:
 
עבודה מס' 67915 SHOPPING CART DISABLED
ניהול שיווק שירותים - קפה ג'ו, 2008.
ניתוח הרשת במונחי איכות שירות ושימת הדגש על ציפיות הלקוח.
4,087 מילים (כ-12.5 עמודים), 6 מקורות, 329.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זו מנתחת את רשת קפה ג'ו במונחי איכות שירות ושימת הדגש על ציפיות הלקוח.
רשת קפה ג'ו עוסקת ומתמחה בקפה איכותי, אוכל טעים, טרי ובריא.
עפ"י סיווג השירותים ברשת נמצא כי קיימים מוצרים מוחשיים ולא מוחשיים.

סביבת התחרות נבחנה עפ"י חמשת הכוחות של פורטר אשר מתמקדת בחסמי כניסה ויציאה מהענף, מתחרים קיימים, כוח המיקוח של הלקוחות והספקים וכן, מוצרים תחליפים אשר קיימים במגוון רחב.
בנוסף, נבחנו האסטרטגיות לבידול ומיצוב על פני מתחרים אחרים בענף וכן, הוצג תמהיל השיווק המורחב הכולל: מחיר, מוצר, מקום, קידום מכירות / פרסום, עובדים, תהליך ועדות פיזית.

ע"מ לקבל תמונה ברורה לאיכות השירות ברשת הוצגו מס' מודלים כגון:
* מודל חמשת הפערים של GAP.
* מודל התיאטרון.
* מודל מפת השירות.

בשילוב המודלים המוזכרים, הוצג אופן מתן השירות ללקוח וכן, הכשלים הנצפים בעת תהליך מתן השירות.
נמצא כי בראש ובראשונה מקור הכשל הינו בהמתנת הלקוח למוצר שהזמין וכי קיים צורך בצמצום ופתרון בעיה זו.
בסיום העבודה הועלו נקודות אשר טעונות שיפור וכן, דרכי התמודדות עמם.

תוכן העניינים:
מבוא  
1. א.  הערכת אופי השירותים המסופקים
1. ב. נאמנות וציפיות הלקוח
        מודל הפערים GAP
1. ג. סביבת התחרות
2. מיצוב ובידול השירות ברשת קפה ג'ו
      מפת מיצוב
      מודל התאטרון
3. נושאי שיפור
4. סיכום
5. מפת שירות
6. ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
"שירות הוא כל מעשה או ביצוע שצד אחד יכול להציע לצד אחר, שהוא במהותו לא מוחשי ואינו יוצר בעלות על דבר כלשהו. ייצור השירות יכול להיות קשור למוצר פיזי או לא להיות קשור למוצר כזה".
(קוטלר, פ. הורניק, י. ניהול השיווק, 2000 עמ' 253).

"רשת קפה ג'ו" מקפידה על איכות השירות הניתנת ללקוח ומשתדלת לעמוד בציפיותיו ברמה אחת מעל כולם.
כידוע, ללקוח ישנן ציפיות רבות אשר לעיתים אינן עומדות בקנה אחד על הניתן בפועל. לכן, כדי לצמצם בין הרצוי למצוי נדרש להתמקד בציפיות הלקוח ברמה אחת מעבר.
השירות ברשת מכוון לקוח מתוך ידיעה כי הלקוח הינו הכוח המרכזי בהמשכיות ועתידה של הרשת.
עפ"י LOVELOCK ניתן לסווג את השירותים ל- 6 פרמטרים כגון:
 
עבודה מס' 66987 SHOPPING CART DISABLED
ניהול שיווק ועיצוב שירותים- חברות תרופות, 2007.
אימוץ תקן ISO 9000 בחברות "דקסון" ו"טבע".
5,300 מילים (כ-16.5 עמודים), 15 מקורות, 384.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זו שמה דגש על שירותים בעלי ערך מוסף אשר נחשבים כיום למרכיב החשוב ביותר בארגונים הרוצים להשיג יתרון תחרותי אסטרטגי, כותבת העבודה התייחסה לענף התרופות, כאשר ההתמקדות היא בחברות "דקסון" ו"טבע".
אחד הנושאים הנחקרים ונחשבים כבעלי חשיבות גבוהה הוא ניהול האיכות בארגון.

קהל היעד, הלקוחות, העדפותיהם, שביעות רצונם ונאמנותם ישפיעו על ביצועי הארגון.
ארגון שישכיל לחקור ולהבין את טעם, ציפיות ודרישות לקוחותיו ויתאים לו את השירות/המוצר תוך צמצום הפער בין רצוי למצוי ואף ידע להעניק ערך מוסף, יבדל וימוצב שונה ממתחריו ולו יהיה היתרון התחרותי שיקנה לו ייחודיות.

נושאים הקשורים לשיפור איכות בכלל ואימוץ ISO 9000 בפרט, נמצאים על סדר יומם של ארגונים רבים.
מחקרים רבים נעשו בנושא אימוץ תקן ISO 9000. אולם, רובם המכריע של המחקרים בחן את השיקולים הטכניים הרציונאליים כגון: רצון להגביר יעילות, שיפור בתהליכי עבודה, חסכון בעלויות, אפקטיביות התקן, התועלות הצפויות מיישום התקן וכיו"ב, כמי שעמדו ביסוד ההחלטה לאמץ את התקן.
ארגונים על פי גישה זו, נתפשים כמכשירים אשר נועדו להשיג מטרות בצורה יעילה.
גישות רציונאליות מניחות כי בידם של ארגונים מצוי כל המידע הדרוש להם על מנת לקבל החלטות אשר ימקסמו את התועלת שלהם, התנהגותם של ארגונים נתפשת כפעילות המבוצעת על ידי סוכנים בעלי מטרה.
על פי תפיסה זו, אימוץ של טכניקות בתחום ניהול איכות, כמו למשל אימוץ תקן ISO 9000, מתבסס על מודל של בחירה רציונאלית, המונחית על ידי הצורך להשיג מטרות של יעילות, לפיו ארגונים בוחרים באופן רציונאלי לאמץ טכניקה אשר תאפשר להם לייצר את התפוקה שלהם בדרך היעילה ביותר.

תוכן עניינים
מבוא
תאור הענף
תאור הארגונים
סקירת ספרות תקני איכות- ISO
ניהול שיווק ועיצוב שירותים בחברות התרופות "דקסון" "טבע" ו"תרו"
אסטרטגיה לשיפור שירות
סיכום
שיקוף עצמי
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
מדובר במערכת תקנים פשוטה, הגיונית ושיטתית. התקנים מגדירים את הדרישות, אך לא קובעים מסגרות בצורת היישום שלהן. על כל ארגון ליישמן בהתאמה לטכנולוגיה שלו, לגודלו, לאופיו ולדרישת לקוחותיו. תקני 9000ISO כפי שהם מוכרים לנו כיום פורסמו לראשונה בשנת 1987 על ידי ארגון התקינה הבינלאומי ISO. המהדורה השנייה של התקנים פורסמה בשנת 1994 וכיום עומדים התקנים בפני שינוי גרסה נוסף, גרסת שנות ה-2000. משמעות השינוי היא הרחבת התפיסה מאבטחת איכות המוצר (product quality assurance) לאבטחת שביעות רצון הלקוח (customer satisfaction assurance).
(Conti 1999)
 
עבודה מס' 67932 SHOPPING CART DISABLED
ניהול שיווק ותפעול שירותים - גן חיות בלונדון, 2009.
ניתוח הארגון והמלצות לשיפור.
3,773 מילים (כ-11.5 עמודים), 10 מקורות, 153.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מאז פתיחתו בשנת 1828, תרם גן החיות של לונדון תרומה ממשית להתמקדות ולעניין של המדינה בהיסטוריה של עולם הטבע. גן החיות עוצב באופן כזה שיוכל לאכלס ולהציג את "האוסף העצום של בעלי החיים". בתחילה הגן תפס שטח קטן והוא התרחב במהירות במשך השנים וכיום שטחו של הגן הוא 36 אקר.

בעבודה זו עלינו להציג המלצות להנהלה ואיך ההמלצות ישפיעו על עתיד הגן חיות.
להלן המלצותיי בקצרה:
1. לדאוג לחניה נוספת בזמנים שיש מבקרים רבים ואף על חשבון שטח הגן.
2. מתן שרות למבקרים צריך להשתנות ולהיות נעימה יותר גם אם זה יצריך שליחת עובדים לסדנאות שירות וגם הופעה אחידה של העובדים שניתן לזהות אותם מרחוק (דוגמת תלבושת אחידה ותג עם שם).
3. להוסיף עוד מספר מסעדות ולפתוח אותם בימים של מבקרים רבים (שבתות, חגים וחופשות). בנוסף לדאוג למוקדים בהם ימוקמו מכונות שתייה אשר יקלו על המבקרים.
4. שילוט גן החיות חייב להיות קריא ומובן בכל השפות על כן יש להחליפו בכל הגן ובכל השבילים מה שיגרום למבקרים לרעננות מסוימת והתמצאות טובה יותר בגן החיות.

תוכן עניינים:
תקציר מנהלים
מבוא
   1.א. קונספט השרות
   1.ב. התייחסות לסדרי עדיפויות של לקוחות
   1.ג. תוכנית הנהלה בתחום תפעול השרות ומענה לצפיות הלקוחות
   1.ד. הצעה לשינוי חזון גן החיות
2. תפעול השרות ממוקד לשרות הלקוח
3. תוכנית פעולה לתפעול השרות
   3.א. שלבי ביצוע Bench Marking
   3.ב. אופן היישום של תוצאותBench Marking
   3.ג. תוכנית לחישוב קיבולת השרות במחלקות השונות בגן החיות
   3.ד. אופן היישום של מערכת התורים לשרות בגן חיות
   3.ה. שיקולים בתכנון המערך הפיזי בגן החיות
סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
כאשר מתכנים את קונספט השרות עבור הקהל, יש לקחת בחשבון את גודלו, ייעודו, היקף פעילותו. היעד החשוב במיוחד לחשוב מראש מה היעוד המרכזי של המקום ואיך הקהל יכול להפיק מימנו את המרב. כפי שאומרים בנג'מין שניידר ודוד בואן בספרם "שרות מנצח בשוק תחרותי". שרות הוא מושג רב מימדי ובעל משמעות שונה בארגונים שונים. אולם בכל הארגונים, היחיד הקובע את רמת השרות הוא הלקוח.
אנו יודעים שגן החיות של לונדון הוא תיירותי, חווייתי, וגם לשם רווחים כלכליים. גן החיות מתבסס בעיקר על ביקור חד-פעמי, ועל קשר ארוך של מבקרים- ובהתאם לכך לבנות קונספט השרות.
 
עבודה מס' 67954 SHOPPING CART DISABLED
ניהול ושיווק שירותים - ניתוח שלושה עסקים, 2009.
ניתוח של ספא, מלון ומסעדה והמלצות לשיפור.
4,290 מילים (כ-13 עמודים), 11 מקורות, 219.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
במסגרת הקורס נתבקשתי לבחור ארגון, שנותן שירות ולבחון באופן מעמיק את אופי השירות ומגוון השירותים המסופקים על ידי הארגון. נבחנו שלושה נותני שירותים:
ספא: סידא ספא חולון הוקם לפני כ-4 שנים והיום בניהולו של יניב ביצ'צ'ו. זהו מתחם הטיפולים היחיד הגדול באזור חולון המאגד בתוכו חווית בריאות, פינוק ויופי בסגנון רומא העתיקה.

מלון:  מלון שרתון אילת מרשת מלונות שרתון, מציע אירוח ושירות שאין דומה להם למתכננים חופשה באילת. למלון שרתון אילת חוף צמוד וכן שטחים ציבוריים נרחבים, 2 בריכות שחייה, מגוון מסעדות.

מסעדה: מסעדת קאזה דו ברזיל, המסעדה הברזילאית של אבי בראל. עם תפאורה ברזילאית טיפוסית, המלצרים מארחים בלבוש ברזילאי, ברקע מוזיקה לטינית, הופעות קפוארה ואווירה סוחפת.

המערכת העסקית המודרנית מאופיינת בתחרות הולכת ומחריפה על ליבו של הלקוח. מחזור החיים של המוצרים הולך ומתקצר ומגוון המוצרים הולך ומתרחב. בסביבה זו, שהמודעות והידע של הלקוחות רב, הם מתוחכמים ובררנים יותר, ומכאן שמעבר לחשיבות השיווק, חשובים לא פחות איכות השירות ושביעות רצון הלקוחות אשר הופכים להיות למרכיבים דומיננטיים במלחמה על ליבו של הלקוח.

במטלה זו אציג ואאבחן את החברות, אציג את הבעיות בארגונים הנבחרים ולבסוף אתן המלצות על סמך הבעיות לשיפור שיווק השירותים בארגונים אלה. כמו כן, אבדוק את יעילות השירות בעזרת מודלי שירות שונים שלמדנו בקורס "ניהול ושיווק שירותים".

תוכן עניינים :
מבוא
הגדרת SERVICES CAPE במחקר אקדמאי תוך התייחסות לנעשה בעולם
בחינה והערכה של מורכבות הנושא בחברות משלוש תעשיות נפרדות בהן הסביבה השירותית
תמהיל שיווק 7P
מודל פערי הציפיות GAP
מיצוב ובידול השירות שבו הנך מזהה מצוינות בניהול הסביבה השירותית
מפת מיצוב
מיצוב ובידול שירות שבו הנך מזהה כשלים בסביבה השירותית
מודל התיאטרון
המלצות ומסקנות
סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
ניהול ושיווק שירותים הינו התהליך והשם הכולל למגוון פעולות אשר מתקשרות למוצרים מוחשיים ובלתי מוחשיים, פיזיים שאינם פיזיים, כל זאת במימדים של פעולות שאינן ניתנות להגדרה תחת המינוח השיווקי של מכירת מוצרים והעברת בעלות. כמו כן, שיווק מוצרים עם רמה שונה של מוחשיות מהווה אתגר מיוחד עבור הארגונים. נוכחות הלקוחות במהלך מתן השירות, מה רואים, מה מרגישים שמגיעים למקום השירות, החוויה שעוברים וכו'.
על-פי קוטלר (2000), "שירות הוא כל מעשה או ביצוע שצד אחד יכול להציע לצד אחר, שהוא במהותו לא-מוחשי ואינו יוצר בעלות על דבר כלשהו. ייצור השירות יכול להיות קשור למוצר פיזי או לא להיות קשור למוצר כזה". (קוטלר, 2000, עמ' 523).
 
עבודה מס' 64416 SHOPPING CART DISABLED
שיווק שירותים - בזק בינלאומי., 2003.
ניתוח השירות בחברת בזק בינלאומי מזווית ראייה ביקורתית של הלקוח.
5,061 מילים (כ-15.5 עמודים), 11 מקורות, 262.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זו נכתבה במטרה לבצע ניתוח של השירות בחברת בזק בינלאומי.
כלל העבודה התבצעה מזווית ראייה ביקורתית של הלקוח, ראייה  זו נחוצה על מנת לקבל את המשוב האמיתי לתחושות הלקוח ברגעי האמת.
בוצע ניתוח של הארגון על פי מודל סיווג עסקי שירות והוצג תמהיל השיווק המורחב. הוצג מודל פערי הציפיות מהשירות אשר מגדיר כל פער ואת דרך ההתמודדות.

החברה משקיעה רבות בשיווק השירותים שלה אולם עדיין ישנם מספר כשלים המפריעים לזינוק קדימה. הכשלים הם בסיפוק צרכי הלקוח לפי הגישה של "כל לקוח מלך". בימינו הלקוחות התרגלו כי "רודפים" אחריהם ולכן כל טעות עלולה להתפרש בצורה לא נעימה על ידי הלקוח שיעבור לחברה אחרת. עם זאת לא ניתן לספק את כל צרכי הלקוחות, מסיבות של עלות תועלת ולכן יש למצוא את שביל הזהב בין הדרישות לתועלת הכלכלית לחברה.

עיקר המסקנות תומכות בגיוס כח אדם איכותי ובעל אוריינטציה שירותית, ובנוסף העצמת חווית השירות של הלקוח מול החברה. משימה זו אינה פשוטה עקב פעילות הארגון כארגון שרות לא מוחשי, וכתלות בגורמים חיצוניים כגון תקלות אשר לא קשורות לחברה ואשר יכולות להסב אובדן שעות עבודה ללקוחות החברה .
כמו כן רצוי לשפר את מערכת ה CRM שכאמור להלן יוצרת מספר כשלים. המערכת אמורה לספק הבנה בזמן אמת, על מנת לעזור לארגון להבין את דפוסי הקנייה של לקוחותיו - התנהגויות לפני המכירה ולאחריה, ואמצעים לשימור לקוחות. כמו-כן מאפשרת המערכת להתעמק בשפע הנתונים הנאספים מדי יום על הלקוח וכך להבטיח כי התהליכים העסקיים,המוצרים, השירותים ושרשראות האספקה ממוקדים לחלוטין בלקוחות הארגון.

תוכן עניינים:
תקציר מנהלים
מבוא
פרק 1 - סווג שירותים עפ"י המודל של LAVELOCKS CLASSIFICATION
פרק 2 - חשיבות השירותים עפ"י מודל משיבות מול ביצוע MARILLA JAMES
פרק 3 - ניתוח הסביבה השיווקית עפ"י מודל  PEST ; SWOT ; PORTER
פרק 4 - מיצוב ובידול השירות
פרק 5 - תמהיל השיווק
פרק 6 - בעיות שירות ומפת שירות עפ"י  LAVELOCK
מודל הפערים בשירות - GAP
התמודדות עם הפער
מודל אזור הסובלנות  ZONE OF TOLERANCE
מודל שרשרת הרווח בשירות - HASSKETT 1994
מודל שרשרת הערך בשירות - PLUS
פרק 9 - המלצות
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
בזק בינלאומי הוקמה בשנת 1996, כתוצאה מהחלטת משרד התקשורת וכחלק מהמהלכים לפתיחת שוק התקשורת הבינלאומי לתחרות, וזאת במסגרת התפיסה של הפרדה מבנית במשק התקשורת. החברה נמצאת כיום בבעלות מלאה של תאגיד בזק, ומטרתה אספקת שירותי תקשורת בינלאומיים. החברה פועלת מכוח רשיון כללי ונתונה לפיקוח רשות החברות הממשלתיות.
בזק בינלאומי מספקת שירותי טלפון בחיוג ישיר לכ- 220 יעדים, אם ע"י שימוש בכרטיסי חיוג או ע"י קישור טלפוני ישיר.
בזק בינלאומי פעילה בצורה אינטנסיבית בשוק האינטרנט וממוצבת בין שלוש החברות המובילות בישראל.
חברת "בזק בינלאומי" רוצה לשמר לעצמה את רוב הלקוחות של החברות על מנת לא לאבד נתח שוק חשוב כל כך, המהווה 34% מהכנסותיה ומטרת העבודה הנוכחית היא לבחון את הדרכים המוצעות לה על מנת לשפר את מעמדה.
 
עבודה מס' 67692 SHOPPING CART DISABLED
שיווק שירותים - חברת סלקום, 2009.
ניתוח החברה והמלצות לשיפור השירות וחווית השירות בעיני הלקוח.
4,453 מילים (כ-13.5 עמודים), 11 מקורות, 219.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
במסגרת העבודה מובאים נושאים שונים הקשורים לשירות ועיצוב, חוויית הלקוח וסביבה שירותית -  בעידן של שינויים ומודעות גוברת לשירות. פיליפ קוטלר, בספרו "ניהול השיווק" כתב: "זה לא מספיק לספק את צורכי הלקוח, צריך לרגש אותו". העסק של "ניהול חוויית לקוח" הוא עסק שבו מנסים לתת ללקוח יותר מסיפוק, לתת לו חוויה כלל-חושית שתרגש אותו.
בעבודה זו אני מציגה את חברת "סלקום".
בחלק הראשון של העבודה אני מנתחת את חברת סלקום על פי מודל הפערים, מודל התיאטרון ומודל אזור הסובלנות. באמצעות ניתוח החברה אבחנתי את רמת השירות כתפיסתו של הלקוח ומכאן שסלקום ברמה בינונית. אבל "סלקום" שנתפסה בעיני הלקוח ברמת שירות בינונית ממצבת את עצמה כחברה הכי מתקשרת למוסיקה הישראלית, והכי מתאימה לצעירים.  
בחלק השני מובאת סקירת ספרות אשר עסקה במאפייני השירות ומיתוג המוצר.
בחלק השלישי של העבודה ישנן המלצות לחברת סלקום לשיפור השירות וחווית השירות בעיני הלקוח, באמצעות מודל משולש שירותים, מפת השירות, ואמנת השירות. הומלץ לחברה לעודד אמינות בשירות, בחדשנות וביצירתיות, ומצויינות בארגון, עידוד סקרי לקוח, להפיץ אמנת שירות בפומבי.

תוכן העניינים:
תקציר מנהלים
הצגת הארגון באמצעות מודלים
סקירת ספרות
הצעת נקודות לשיפור
סיכום
ביבילוגרפיה

מתוך העבודה:
פער 1: הפער בין ציפיות הלקוח את איכות השירות לבין תפיסת ההנהלה את איכות השירות
סלקום: ציפיות הלקוח הינם גבוהות. התלות של הצרכנים בסלולרי גבוהה מאוד. כי "הטלפון הסלולרי הפך למוצר כה בסיסי, עד שהלקוחות יסכימו לספוג הכל כדי שהוא יעבוד".
הלקוחות ציפו לתחרות מוגברת בענף הסוללר שתוביל לרמת שירות גבוהה יותר (זמן ההמתנה, אדיבות, מקצועיות, תמורה למחיר.
הסקר הראשון שבדק את שביעות רצון הלקוחות בענף הסלולר לאחר כניסת חוק הניידות לתוקף, עולים הנתונים שלמרות שחוקקו את החוק על מנת לשפר את המצב, אין למעשה כל שיפור וקיימת אפילו הרעה", כי "הציבור חווה אכזבה ממה שקורה לאחר חוק הניידות".
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1-9] מתוך 100 :: [עמוד 1 מתוך 12]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>