היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 64161
האם קיים קשר בין כוח אדם חיצוני לאיכות השירות הניתן ואיך משפיע כוח אדם זה על העובדים הקבועים במנהלת האוניברסיטה העברית.
3,521 מילים (כ-11 עמ'), 12 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 64692
הסיבות העיקריות להתפתחותן של חברות כוח אדם בישראל, פסיקה בנושא, עיקרי "חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם", התשנ"ו-1996 והתיקון לחוק.
9,105 מילים (כ-28 עמ'), 21 מקורות, 350.95 ₪
עבודה מס' 64044
העסקת סוג כח אדם משתנה והשפעתו על איכות השירות בשירותי המשק של האוניברסיטה העברית.
5,227 מילים (כ-16 עמ'), 21 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 67353
בחינה מוסרית של תחום העסקת עובדים ע"י קבלני כ"א בישראל.
4,157 מילים (כ-13 עמ'), 13 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 67449
בחינת השאלה - האם החוק השיג את מטרותיו.
8,853 מילים (כ-27 עמ'), 30 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 60277
510 מילים (כ-1.5 עמ'), 0 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 60476
סקירת רוחב של שוק זה, מאפייניו, ההתפתחויות החוקיות שחלו בתחום וכן בחינת הגורמים הכלכליים והאנושיים לשגשוגו.
6,792 מילים (כ-21 עמ'), 16 מקורות, 253.95 ₪
עבודה מס' 61272
הצעה למחקר בחברת "עתיד מחשבים".
3,470 מילים (כ-10.5 עמ'), 17 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 61389
זיהוי המעביד, מאפייני השוק ובחינת השוויון בתעסוקה.
2,401 מילים (כ-7.5 עמ'), 6 מקורות, 205.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100