היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 15
עבודה מס' 40587
שיטות פרשנות, פירושי מילים לפי פרשני ימה"ב (רס"ג, רש"י, רשב"ם, ראב"ע, רמב"ן) ולפי פרשנים מודרנים(קסוטו ועוד).
9,936 מילים (כ-30.5 עמ'), 20 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 40108
המוות בספר תהילים, גישת חז"ל ופרשנים יהודיים נוספים, וכן גישת פרשנים שמחוץ ליהדות.
5,882 מילים (כ-18 עמ'), 4 מקורות, 155.95 ₪
עבודה מס' 60266
יתרונותיו של המחקר הפרשני, (מחקר הפעולה) על פני המחקר המערכתי רפראט לשיעור "גישות פרשניות במחקר"
1,530 מילים (כ-4.5 עמ'), 4 מקורות, 193.95 ₪
עבודה מס' 41390
רקע ביוגרפי והיסטורי נרחב סקירת פירושיו להגדה של פסח, ספר בראשית, מלכים א' ומיכה והתייחסות לפרשנים נוספים.
46,002 מילים (כ-141.5 עמ'), 13 מקורות, 566.95 ₪
עבודה מס' 65814
עמדת המשפט העברי בנושא - למן המקורות הראשונים בתורה, דרך המשנה, הגמרא, הפרשנים, ראשונים ואחרונים עד לדורנו אנו וליתן תשובה מקיפה ומחודדת בנושא.
10,593 מילים (כ-32.5 עמ'), 118 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 66684
בחינת סיקור דמותו של נסראללה בתקשורת הישראלית והזרה בתקופת מלחמת לבנון השנייה באמצעות ניתוח תוכן איכותני ופרשני של קטעי וידאו.
6,204 מילים (כ-19 עמ'), 14 מקורות, 265.95 ₪
עבודה מס' 64406
חשיבות החג וחשיבותה של האימרה "קיימו וקיבלו" על פי הפרשנים השונים.
6,525 מילים (כ-20 עמ'), 9 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 20109
הצגת היחס למכלול הטקסטואלי, היחס לחז"ל, היחס למפרשים קודמים, איפיונים צורניים ועוד עפ"י חמישה פרשנים עקריים.
5,427 מילים (כ-16.5 עמ'), 10 מקורות, 337.95 ₪
עבודה מס' 67483
השימוש המחקרי של שתי גישות מפסיכולוגיה איכותנית: הפסיכולוגיה הדיסקורסיבית והניתוח הפנומנולוגי פרשני.
1,633 מילים (כ-5 עמ'), 16 מקורות, 241.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 15