היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 33
עבודה מס' 20502
בדיקת הטיעונים לצנזורה, פגיעה באינטרס הציבורי ממשלתי ופגיעה בחופש ובצנעת הפרט.
3,628 מילים (כ-11 עמ'), 12 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 68654
דיון בלבטים הנובעים מעסקאות הטיעון.
6,223 מילים (כ-19 עמ'), 15 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 60358
9,596 מילים (כ-29.5 עמ'), 8 מקורות, 193.95 ₪
עבודה מס' 40409
חיי רוסו והשקפותיו, הרקע למכתב, סיבותיו וניתוחו, והקשר בין טיעוניו של רוסו לטיעונים כיום נגד תקשורת ההמונים.
2,715 מילים (כ-8.5 עמ'), 3 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 66464
הצגת טיעוניו של טיילור והטיעונים המבקרים אותו.
4,330 מילים (כ-13.5 עמ'), 6 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 41253
רקע כללי לבעיה, הטיעונים הישראליים והטיעונים המצריים.
2,255 מילים (כ-7 עמ'), 4 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 50507
התיזה, הטיעון המרכזי וביקורת.
1,534 מילים (כ-4.5 עמ'), 0 מקורות, 119.95 ₪
עבודה מס' 50864
סקירת הרקע ההיסטורי ובחינת הטיעונים השונים בעד ונגד ההעדפה המתקנת של השחורים.
7,857 מילים (כ-24 עמ'), 16 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 68725
דיון באפלית נשים והצגת הטיעונים בעד ונגד העדפה מתקנת.
7,351 מילים (כ-22.5 עמ'), 34 מקורות, 302.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 33