היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 14
עבודה מס' 66636
בסוגיית "בן סורר ומורה" מתעוררת בעיה באשר לעונש הצפוי לו - עונש מוות. חז"ל מפתחים הסברים ופרשנות השוללים עונש זה.
7,054 מילים (כ-21.5 עמ'), 16 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 61331
בחינת ההיבטים השונים של סוגי העונשים בחוקי התורה.
22,825 מילים (כ-70 עמ'), 24 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 63355
סקירת הנושא ממספר היבטים ובחינת המקרה של רוצחי דרק רוט.
5,703 מילים (כ-17.5 עמ'), 9 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 63471
בחינת ההיבטים ההיסטורי והפילוסופי והתייחסות לסרט "באזזז" המבוסס על מקרה הרצח של דרק רוט.
4,998 מילים (כ-15.5 עמ'), 7 מקורות, 205.95 ₪
עבודה מס' 64615
זכאות כל ישראל לעולם הבא ומציאות עונש כרת
6,726 מילים (כ-20.5 עמ'), 12 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 64539
סקירה משפטית על עונש המוות בדין המצוי והרצוי במשפט הישראלי, האמריקאי והבינ"ל. סקירת ההבטים המוסריים של עונש המוות וסקירת המצב הנוכחי בארץ ובעולם של ביצוע עונש המוות.
3,373 מילים (כ-10.5 עמ'), 12 מקורות, 205.95 ₪
עבודה מס' 65308
המעצר המנהלי בישראל - אמצעי מניעתי או עונשי?
5,865 מילים (כ-18 עמ'), 10 מקורות, 338.95 ₪
עבודה מס' 69654
האם אישה אשר רצחה את בעלה המתעלל, זכאית להפחתה בעונש? מה הוא יחסו של המשפט הפלילי לשוני המגדרי בין גברים לנשים?
13,462 מילים (כ-41.5 עמ'), 83 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 23059
העבודה עוסקת בתפיסתו של ר' מאיר אלדבי בענין השכר והעונש בעולם הבא.
4,733 מילים (כ-14.5 עמ'), 23 מקורות, 252.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 14