עבודות [1-9] מתוך 75 :: [עמוד 1 מתוך 9]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 :: עמוד הבא >>

תוצאות חיפוש "משחק סוציודרמטי":

עבודה מס' 64078 SHOPPING CART DISABLED
מקרה אדם וחוה בגן עדן, בראי משחקים מתורת המשחקים, ולפי קאנט., 2004.
בחינת הטענה כי אדם וחוה כ"מפותים", בחרו את הבחירה הנכונה, באמצעות המשחקים: 'דילמת האסיר' ו-'משחק האמת' כמייצגי תורת המשחקים.
3,921 מילים (כ-12 עמודים), 9 מקורות, 328.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
טענה כללית: הבחירה של חוה ואדם לאכול מן העץ אינה נכונה רציונלית דרך עיני תורת המשחקים, מכל משחק שנסתכל דרכו על מקרה אדם וחוה. מדוע אם כן החליטו הם לאכול מן העץ?
תורת המשחקים נועדה במקור לתת למקבלי ההחלטות בתחומים השונים מספר סכמות בסיסיות, הנותנות פתרון לסוגים שונים של סיטואציות. אולם כאשר מנסים "להלביש" את הסכמות הללו על סיטואציה מציאותית, לא תמיד הן מתאימות ופעמים אף ישנם תוספים  לסכמות הללו, שמשפיעים במידה רבה על תוצאת הסיטואציה המציאותית.
טענתי היא שאדם וחוה כ"מפותים" בשני המקרים השונים, בחרו את הבחירה הנכונה.
יישום הטענה יתבצע בעזרת הצגת המשחקים: 'דילמת האסיר' ו-'משחק האמת' כמייצגי תורת המשחקים, והצדקת התוצאה בה בחרו אדם וחוה רק בעזרת הוספת פן קנטיאני נוסף לשיקוליהם.

פורמט העבודה:  
א. הצגת ההנחות הבסיסיות של תורת המשחקים.
ב. הצגת המשחקים בהם אעסוק.
ג. הצגת השאלות הבסיסיות שינחו את העבודה - האם יש לאדם ולחוה אמון באלוהים? האם יש לחווה אמון בנחש? האם יש לאדם אמון בחוה? האם יש לנחש ולחוה מטרה משותפת? האם יש לאדם ולחוה מטרה משותפת? והצגת המסקנות הנובעות מכך.
ד. הצגת הקונפליקט - חוה מול נחש, ואדם מול חוה באמצעות המשחקים השונים.
ה. בדיקת המקרים באמצעות שילוב תורת המשחקים עם תיאוריה פילוסופית העוסקת באי רציונליות האדם.
ו. סיכום.

מתוך העבודה:
בסיפור הבריאה, לאחר בריאת העולם יוצר אלוהים את אדם בצלמו, ומצלעו של אדם את חוה, כ"עזר כנגדו". אלוהים מאפשר לשניהם לאכול מכל עצי הגן אך אוסר עליהם לאכול מעץ הדעת, "כי ביום אוכלכם ממנו מות תמותון" . הנחש מצליח לפתות את חוה לאכול מעץ הדעת, למרות הסתייגותה בתחילה, וטענתו היא שכאשר תאכל ממנו תדע טוב ורע כאלוהים. חוה, לאחר אוכלה, מציעה לאדם מהפרי, וגם הוא מתפתה ואוכל. תגובת אלוהים למעשיהם - ענישה באופן פרטני לכל אחד מן הברואים ובאופן קבוצתי לאדם וחוה באמצעות הגירוש מגן העדן. אלוהים, למרות איומו התחילי במוות, אינו הורג את יצירי כפיו. מתברר גם בדיעבד, כי הנחש אמר את האמת לחוה, וכי חוה אמרה את האמת לאדם.
 
עבודה מס' 69019 SHOPPING CART DISABLED
הוראת המשחק: משחק וילדים עם פיגור שכלי, 2006.
האם ובאיזה אופן יכול משחק לתרום להתפתחות ילדים ומהם הצרכים הייחודיים של ילדים בעלי פיגור שכלי, כאשר הדגש ניתן לבחינת הוראת המשחק.
6,308 מילים (כ-19.5 עמודים), 30 מקורות, 428.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
במצב של התפתחות תקינה הילדים חווים באופן טבעי את תהליך הסוציליזציה והופכים לחברים נורמטיביים בחברה בה הם גדלים (משוניס, 1999 ; Gross, 2001), תהליך זה מתבצע דרך האינטראקציות עם האחרים בסביבתם, אשר באות לידי ביטוי במשחק, בעבודה ובלמידה מהקרובים להם (כצנלסון, 1998).
בקרב ילדים בעלי פיגור שכלי, תהליך החיברות הינו שונה שכן תהליך התפתחות אישיותם מוגדר כמתחת לממוצע באוכלוסייה והם בעלי קושי לפתח אינטרקציות עם האחרים (רונן, 2005). למעשה, תהליך התפתחות האישיות העצמית נחקר רבות במשך המאה שעברה,
על ידי פרויד, פיאז'ה, ויניקוט ועוד רבים (לוריא, 2001; פרוני, 2001; ויניקוט, 1996; סולברג, 1996), כאשר נמצא שניתן לבצע פעולות של למידה מתווכת בכדי לעודד פיתוח מיומנויות של קשר עם הזולת ועם העצמי הפנימי (באומינגר, 1998).
במסגרת עבודה זו המטרה הייתה לבחון האם ובאיזה אופן יכול משחק לתרום להתפתחות ילדים ומהם הצרכים הייחודיים של ילדים בעלי פיגור שכלי, כאשר הדגש ניתן לבחינת הוראת המשחק. באופן כללי נמצא כי בקרב בעלי פיגור שכלי יש להשקיע לא רק במשחק עצמו אלא בלימוד טכניקות המשחק, משמע, נמצא כי המשחק תורם באופן משמעותי לבריאות הפיזית, האינטלקטואלית והנפשית וכן מקל על התמודדות עם חרדות וקונפליקטים ואף מפתח מיומנויות תקשורת בסיסיות (מויילס, 1997).
על מנת לבחון את הוראת המשחק ואת חשיבותו להתפתחות הילד בעל הפיגור השכלי, ראשית מוצגת בעבודה זו ספרות תיאורטית בנושא תהליך הסוציליזציה והתפתחות האישיות על פי חוקרים שונים. לאחר מכן מוצגת סקירת ספרות העוסקת בחשיבות המשחק עבור התפתחות תקינה וכן מוצגים מאפייני הפיגור השכלי ותפיסות לגבי הוראת המשחק לילדים בעלי פיגור קל עד עמוק.
מסקנות המחקר מוצגות בפרק הדיון וכן מורחבות בפרק הסיכום בתוספת דגש על יישומים פרקטיים והמלצות למחקרים עתידיים, זאת בנוסף לביקורת כלפי המידע החיוני החסר לעוסקים בתחום, אשר יכול לעזור בעבודה עם ילדים בעלי פיגור. במיוחד לאור העובדה שנמצא כי לכל רמת פיגור יש להתאים את המשחק ליכולות הבסיסיות של הפרט וכן שנכון להיום לא מציעים לעוסקים בתחום טכניקות מספקות ועזרים יישומים שבעזרתם יוכלו ללמד את בעלי המוגבלויות כיצד ליהנות ממשחק ולהשתמש בו למען התפתחות אישית ונפשית.

תוכן העניינים:
מבוא
פרק 1 : רקע תיאורטי
1.1  סוציליזציה: תהליך השתלבות הפרט בחברה
1.2 התפתחות האישיות האנושית
1.3 חשיבות המשחק להתפתחות הילד
1.4 מאפייני הפיגור השכלי
1.5 הוראת המשחק והשפעתו על בעלי פיגור שכלי
דיון  ומסקנות
סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
המושג סוציליזציה הוא מושג סוציולוגי המתאר את התהליך שבאמצעותו לומד היחיד להיות חבר בחברה (כץ-אופנהיימר,2001). זהו תהליך המתחיל בילדות המוקדמת שכן התינוק האנושי תלוי באחרים בכדי להתקיים, כך שמהגיעו לעולם הוא לומד על החברה דרך אינטרקציות עם האחרים בסביבתו (2001, Gross ; כצנלסון, 1998).
 
עבודה מס' 67069 SHOPPING CART DISABLED
תורת המשחקים - הגורמים לאנומליה במשחק האולטימטום, 2004.
חקירת הגורמים השונים לאנומליה במשחק האולטימטום בין שני שחקנים.
5,603 מילים (כ-17 עמודים), 5 מקורות, 219.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
במשחק האולטימטום מקבלים שני שחקנים סכום לחלוקה ביניהם. השחקן הראשון, המוגדר "המציע", נותן לשחקן השני, המוגדר "המקבל", הצעה לחלוקת הסכום. אם המקבל מסכים, הסכום מחולק לפי אותה הצעה. במידה והמקבל מסרב להצעת החלוקה, שני השחקנים לא מקבלים דבר.
משחק האולטימטום הוא דוגמא למשחק שתוצאות הניסויים שנערכו לו בפועל לא תואמות את תחזית תורת המשחקים על-פי שיווי משקל נאש. תופעה זו נקראת "האנומליה של משחק האולטימטום".
הפתרון האסטרטגי של תורת המשחקים, המגולם בשיווי משקל נאש, הוא שהמציע יציע סכום קרוב ל- 0 אך חיובי, והמקבל יסכים לחלוקה כזו. זאת מכיוון ששני השחקנים רציונליים ומטרתם היחידה היא למקסם את רווחיהם. בפועל, בניגוד גמור לתחזית זו, נמצא כי ההצעה השכיחה היא 50% מסכום הכסף, הממוצע נע בין 30% ל- 40% מהכסף, הצעות נמוכות מ- 20% לרוב נדחות והשחקנים לא מתנהגים כפי שמצפה התיאוריה (Camerer & Thaler, 1995).

היות ובהחלטות כלכליות רבות נעשה שימוש בשיווי משקל נאש, אשר משחק האולטימטום סותר אותו במידה רבה, אין ספק שההתקדמות בשנים האחרונות בחקר הפן הפסיכולוגי של הכלכלה הוא מתחייב והכרחי על מנת להגיע להחלטות כלכליות יעילות יותר. אין ספק שחקר פסיכולוגי כזה מסובך הרבה יותר מהתיאוריות שפותחו עד לשנים האחרונות, היות ומדובר בבחינת אופי האדם, שמשתנה מאוד מפרט לפרט, וכנראה שהצגה של איזושהי תובנה בצורה אמפירית בתחום זה תהיה מאוד מסובכת ולא יציבה.
בעבודה זו התייחסתי למספר מחקרים מובילים בנושא משחק האולטימטום אשר התפרסמו בעיתוני כלכלה ותורת משחקים מובילים בעולם, המעלים השערות שונות לגבי הסיבות לאנומליה של המשחק. במחקרים אלה מפעילים החוקרים מניפולציות שונות על מהלך המשחק, תנאי הניסוי, הידע בידי השחקנים, או אופי המפגשים ביניהם. ע"י כך הם מצליחים במידה כזו או אחרת לבודד גורמים החשודים כמשפיעים על התוצאות ולבחון עד כמה מכרעת השפעתם ולאילו תוצאות הם מובילים.
דרך ריכוז תוצאות ניסויים אלה אנסה להגיע למסקנות לגבי מידת השפעתם של ההשערות השונות על הסטייה משיווי המשקל, ואילו מההשערות מהותיות להסבר התופעה.

תוכן העניינים
תקציר
1. מבוא
2. הגורמים לאנומליה
2.1 למידה
2.2 אנונימיות
2.3 ענישה
2.4 הגינות
3. בחינת הגורמים לאנומליה
3.1 מבחן ההוגנות של Forsythe et al.
3.2מבחן ההוגנות של Kagel et al.
3.3 ענישה מול למידה
3.4 ענישה מול אנונימיות
4. סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה
נספחים

מתוך העבודה:
2. הגורמים לאנומליה
2.1. השערת הלמידה (Abbink et al., 2001)
Abbink et al. (2001) טוענים כי המקבל במשחק האולטימטום לומד לקבל הצעות נדיבות מהר יותר מאשר הוא לומד לקבל הצעות פחות נדיבות.
השערת הלמידה מסתמכת על ההנחות הבאות:
1. לכל שחקן מוטיבציה יחידה- למקסם את רווחיו.
2. לכל שחקן נטייה מקדימה כלשהי למהלך הראשון.
3. כל שחקן מאמץ את גישתו למשחק על-פי המשוואה: qnk(t+1)=qnk(t)+x
כאשר: qnk(t+1) - ההסתברות של שחקן n לנקוט באסטרטגיה k בזמן t+1.
qnk(t) - ההסתברות של שחקן n לנקוט באסטרטגיה k בזמן t.
X - התגמול מהמשחק באסטרטגיהk ששוחק בזמןt .
ההנחה השנייה מרמזת על נטייה אישית מקדימה לא רק של המציע לגבי הסכום הראשוני אלא גם של המקבל לגבי הסכום הראשוני שיהיה מוכן לדחות ובעצם להפסיד. השיקולים מאחורי נטייה זו לא ממודלים. אחת האפשרויות שעולות לגבי הנטייה הראשונית לדחות הצעה חיובית היא טעות קוגניטיבית (הכרתית) של המקבל.
 
עבודה מס' 67146 SHOPPING CART DISABLED
הגישה הרציונאלית ותורת המשחקים , 2008.
הצגת עיקרי הגישה הרציונאלית במדעי המדינה, תורת המשחקים והמשחקים השונים וניתוח יחסיהם של אולמרט וברק לפי תורת המשחקים.
2,566 מילים (כ-8 עמודים), 8 מקורות, 197.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בתורת המשחקים נעשה שימוש רחב לצורך בניית מודלים של הרתעה גרעינית, מרוצי חימוש, פירוק נשק, ותופעות נוספות בעלות חשיבות בחקר היחסים הבינלאומיים. תורת המשחקים מגדירה מאבקים פוליטיים ע"י תחרות בין שחקנים פוליטיקאים, המשתדלים להשתמש באמצעים רציונאליים לקידום מטרותיהם, על מנת לזכות ברווח מרבי. נוסף על כך, פוליטיקה היא תחרות עם כללים, אילוצים, התקפות, הגנות, מנצחים ומנוצחים. ולפי גישה זו הפוליטיקה היא במידה רבה אמנות ההערכה הנכונה של הצעדים שינקטו אחרים (זיסר, 1993, ע"מ 334-335).
בעבודה זו אציג את הקונפליקט בין שני השחקנים, אהוד ברק ואהוד אולמרט, כאשר לטענתי המשחק המתאים לניתוח הסיטואציה הינו דילמת האסיר- אך לא בצורה מובהקת.

תוכן עניינים:
עיקרי הגישה הרציונאלית
משחק הפחדן ודילמת האסיר
משחקי סכום אפס
דילמת האסיר
ניתוח היחסים בין אולמרט לברק
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
תורת המשחקים מעוגנת בגישה הרציונאלית, העוסקת במצבים בהם בחירת האסטרטגיה של הזולת משפיעה על הבחירה המיטבית שלנו (ווארד, 2005, עמ' 91), והיא המחקר הפורמלי של הציפיות והעקביות של כל משתתף בנוגע להחלטות של משתתפים אחרים (זיסר, 1993, עמ' 335). תורת המשחקים מעוגנת בגישה הרציונאלית משום שהיא מניחה בבסיסה כי השחקנים הם רציונאליים לחלוטין, ועל כן היא מבוססת על לוגיקה מתמטית לבחינת קונפליקטים בין בני אדם (פאונדסטון, 2000, עמ' 18).
 
עבודה מס' 40610 SHOPPING CART DISABLED
המשחק ותפקידו בראיון ילדים-המסגרת המחקרית בדגש על השלב האדיפלי, 1994.
רקע, השימוש במשחק, אופי המשחק וראיון ילד.
4,111 מילים (כ-12.5 עמודים), 8 מקורות, 185.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
המשחק, קבע ההיסטוריון ההולנדי יוהאן הויזינגה, עתיק יותר מהתרבות עצמה. הוא לא התכוון רק לאותן פעילויות בין חיות שחוקרים נוטים לפרש כמשחק, אלא לדפוס בסיסי בהוויה האנושית.
המשחק האנושי נפרש לאורך קשת רחבה ומגוונת אך לצורכי המאמר נתרכז מרכיב ה'כאילו' כאמצעי בראיון ילדים, עם דגש על השלב האדיפלי.
ראיון ילדים נערך הן למטרות מחקר והן לצורכי טיפול כאשר השיטות נגזרות מטיבה של המסגרת. המאמר שלהלן דן במסגרת המחקרית עם דגש על השלב האדיפלי גילי, על איפיוניו ההתפתחותיים, הקוגניטיביים, האישיותיים והרגשיים עם התיחסות לשינויים המתחוללים בתודעתו של הילד בתקופה זו הראיון הופך למעבדת מחקר לתיפקודו של הילד ומספק מידע על תהליכים מנטליים בהם עוסקים מטפלים וחוקרים של פסיכולוגיה התפתחותית. מטרת המראיין בשתי  המסגרות היא הבנת חייו הפנימיים של הילד ובמסגרת טיפולית יש ניסיון  התערבות למטרות שינוי.
בראיון הקלסי הילד מגיע עם הכנה מינימלית לגבי צורתו ומטרתו של הראיון המראיין הפסיכואנליטיקן מביא לראיון תיאוריה התפתחותית וטכניקה המבדילות את האינטראקציה בין הילד-פסיכואנליטיקן מאינטראקציות חברתיות אחרות.
ראיונות מחקריים אינם מונחים על ידי עניין תירפאוטי, במסגרת המחקרית המראיין אינו נדרש לקורות חייו של הילד המשמשים  את המראיין המטפל לאבחון, כדי לשמור על חופש וגמישות לעקוב אחר משחקו של הילד, כמו כן מימד של יחסים ארוכי טווח האופייניים לראיון הטיפולי המעצבים והמשקפים את הראיון, נעדר במסגרת המחקרית יחד עם זאת ניתן ליישם מידע ותובנות המושגות במסגרת אחת למסגרת השנייה.
הראיון המחקרי אנליטי חושף נושאים, צורות הבעה ודפוסי אינטראקציה של  הילד.
ניתן ללמוד על ההתפתחות הקוגניטיבית על האינטראקציה החברתית השפה והדמיון של הילד. הפסיכואנליזה של הילד השתמשה במשחק כבר בראשית  דרכה על מנת לחקור את התכנים והתהליכים בעולמו הפנימי של הילד. במחקר, שכלל ניסויים, התחקו Harris & Kavanaugh אחר הבנתם של ילדים לגבי משחקי ואילו בדיון על הרקע המחקרי התרכזו החוקרים במחקרים הדנים במשחק במסגרת חברתית בה נושא ההבנה מכריע. ההתעניינות בהקשר החברתי של המשחק התעוררה בעקבות התיחסות מחודשת לפרספקטיבה של Vygotski  אשר הובילה לטיעון שמשחק מונחה או מעוצב על ידי מבוגר, עשוי להיות מורכב יותר לעומת משחק של ילד בודד. גם פסיכולוגים הדוגלים בתיאורית ההתקשרות (attachment) החלו להתייחס למשחקי - כאילו כאל מדד של היחסים בין הילד לאלה המטפלים בו. למרות גילם הרך - שנתיים ולעתים אף פחות - של המשתתפים במחקר זה שיטות הראיון יכולות  לשמש שלד מנחה גם לראיון בשלב האדיפלי.

העיקרון הכללי העולה מתוך מחקר זה הינו אינטראקציה הדוקה בין הילד  למראיין כאשר זה יוזם את מצב הכאילו והילד מגיב וממשיך. ראיון ילד  בשלב האדיפלי מתמקד ביכולת הקוגניטיבית כמו גם בקונסטלציה הרגשית כפי  שהיא משתקפת בנרטיב משחקי ולשוני מתוך הנחה שבשלב האדיפלי, מתמודד  הילד עם משמעות מעמדו מול הוריו ומחפש אמצעי התגברות על הקונפליקטים העזים הנובעים מרגשותיו האסורים. ניתן להציג בפני הילד תחילת תרחיש דמיוני עם מרכיבים המעסיקים את הילד כולל props בובות חיות, צעצועים למיניהם ולבקש ממנו
להמשיך, עם הנחיה גמישה מצד המראיין, למשל המראיין מציג  בפני הילד משפחה הורים וילד ילדה היוצאת  לטיול  במכונית  או על ספינה, המראיין  יכול מדי פעם להתערב במשחק אולם מתוך הקשבה מרבית  לסיפורו של הילד ומתן חופש אסוציאטיבי לאפיקים שהוא  בוחר.
מאידך יכול הילד עצמו ליזום משחק ולפתוח בסיפור ההנחה היא שאלתור זה יניב חומר עשיר על עולמו הפנימי של הילד, על בעיותיו ודרכי התמודדות יש לציין שבשלב זה בסביבות גיל 3 יכולתו הקוגניטיבית והלשונית של הילד תכתיב בניית נרטיב מורכב יותר, דרכו הוא יכול לבטא רעיונות, רגשות ופנטזיות. הפגישה נפתחת עם נושא המעסיק את הילד באותה תקופה, המראיין המתפקד כצופה אך גם משתתף בשיחה ובמשחק שהילד מוביל מגיב מילולית מציע הבהרות במסגרת יחסים הכוללת מרכיבים של העברה התקה ואף שיתוף טיפולי בין אם המראיין  יוזם את כיוון הפגישה או לא, חשוב להעמיד לרשות הילד חפצים, באמצעותם הוא יכול לפתח את
סיפורו או לביים את התרחיש. בשני  המקרים שלב חימום עשוי לעודד את הילד לשתף פעולה.

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. השימוש במשחק
3. אופי המשחק
4. ראיון ילד
הערות שוליים
ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 64583 SHOPPING CART DISABLED
המשחק הסוציודרמטי כמגביר את יכולת הלמידה, 2005.
כיצד יכולת הלמידה של ילדים המשחקים משחקים סוציו-דרמטיים משתפרת ומעלה את יכולת התפיסה של ילד.
6,067 מילים (כ-18.5 עמודים), 27 מקורות, 273.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
קיימים מספר סוגי משחק נפוצים, בהם ילדים יכולים להשתתף. אחד מהם הוא המשחק הסוציודרמטי. משחק הסוציודרמטי, הוא צורת התנהגות ייחודית בקרב צורות משחק אחרות.
הקריטריונים המאפיינים משחק סוציודרמטי הם:
1. משחק תפקידים חקייני- הילד מבטא משחק כאילו בפעולה או במלל תקני.
2. "כאילו"- ביחס לעצמים כך ממש עצם סתמי תחליף לעצמים ממשיים.
3. התמדה במשחק התפקידים- הילד מתמיד לפחות 10 דקות.
4.  יחסים בין לפחות שני משחקים שפועלים באופן הדדי במשך אפיזודת המשחק.
משחק סוציודרמטי הוא בעצם משחק "כאילו". הילדים משחקים במשחק תפקידים, הן עם ילדים אחרים, הן עם מבוגרים והן עם חפצים ובובות. לכל אחד מהמשתתפים במשחק יש תפקיד מסוים שאותו הוא ממלא, ובדרך זו הילדים בונים סיטואציות יומיומיות שונות ו"חיים" אותן. משחק סוציודרמטי משלב גם שילוב חברתי וגם תפקידי משחק- במשחק החברתי לכל אחד יש תפקיד, והוא חייב למלא את תפקידו בדייקנות על מנת שלא לגרום לכל המשחק להיעצר. כפי שנראה להלן, קיימים מחקרים שונים שתיארו את המעלות של המשחק ואת עזרתו ללימודים.
מטרת עבודה זו היא לבחון כיצד יכולת הלמידה של ילדים המשחקים משחקים סוציו-דרמטיים משתפרת - כלומר כיצד היא מעלה את יכולת התפיסה של ילד, יכולת הזיכרון, הריכוז ואת רצונו בכלל ללמוד. . שאלת המחקר היא כיצד המשחק הסוציודרמטי יכול להגביר את יכולות הלמידה של הילד. כיצד ילדים המשחקים משחקים סוציודרמטיים מגבירים את יכולתם הלימודים. לאור החשיבות הרבה של התפיסה הקוגניטיבית של הילד, יש חשיבות רבה לבחינת נושא המשחק הסוציודרמטי. נבחן את היתרונות של המשחק להתפתחות השכלית של הילד על פני רבדים שונים: יצירתיות, חשיבה, דמיון וכד'.

המחקרים מראים בעיקרם כי המשחק הסוציודרמטי אכן מגביר את יכולת הלמידה וחיוני להגברת הקליטה. הלמידה היא תהליך דינמי בו הילד מתרגל למצבים שונים, לצורות שונות של לימוד ומיצגים שונים. כלומר הוא מסגל את עצמו למצבים ולתכנים חשובים חדשים. נבחן כיצד המשחק הסוציודרמטי משפר את יכולת ההסתגלות והדינמיות של התלמיד. הלימודים בכיתת הילדים דורשים שינויים במבנה החשיבה על מנת לקלוט חומר חדש. שיטות ההוראה אומנם מכינות את הילד לקראת שינויים אלו, אולם לעיתים יש ילדים שלא מסוגלים להתאים עצמם למבנה החדש ומתקשים בלמידה. נבחן להלן כיצד המשחק הסוציודרמטי משנה את מבנה החשיבה ועוזר לילד ליצור מצבים המשפרים את איכות הלמידה. למשחק השלכות חינוכיות ואינטלקטואליות נוספות, בהדגשת ממדים של זמן ומרחב, במיוחד כשמשחקים ב"בית ספר". כל היתרונות והמעלות הללו מעלים את כושרו הקוגניטיבי של הילד. הוא מדמה עצמו ב"כאילו" בכך עשוי להצליח גם בפתרון בעיות הדורשות דמיון מיוחד. המשחק הסוציודרמטי מפתח יכולת לבנות מבנים מושגיים הילד לא  התנסה בהם במישרין.
מחקר אחר מצא כי המשחק הסוציודרמטי מגביר את יכולת הריכוז והקשב של הפרט היות והוא בעל אופי דינמי. כמו כן  המשחק הסוציודרמטי תורם ללימודים בכך שהוא מפחית את האלימות האינסטרומנטלית.
יש לציין את מחקרה של כורש לחנה. לפי מסקנותיה חומר הגלם המשמש בסיס למשחק הסוציודרמטי של הילד מושתת על התנסויות עבר, אישיות ונצפות כאחד, בתרגמו חלק זה של עברו להווה המיידי, חייב הוא לתת את דעתו להתאמת התנהגותו לזו של חבריו למשחק. בו בזמן עליו לארגן את משחקו על פי התפתחויות בעתיד. לפיכך מכלול ההתנהגות מכוון להמשכיות המשחק, להעשרתו ולקידום שרשרות נוספות לשם פעולות, שלו ושל בני קבוצתו, אפיזודות המשחק מכוונות- עבר ועתיד כשהווה מקשר בין השניים.
כמו כן יש להזכיר את מסקנותיו של לוין שטען כי המשחק הסוציודרמטי דורש מספר קשרים חיוניים שהם אמורים לפתח את החשיבה בכלל, והחשיבה היצירתית בפרט, וכך נבין את הקשר בין שניהם. כאשר משחקים במשחק סוציודרמטי יש כל העת לתכנן מה לומר, כיצד להגיב על דברי העמית, ואילו נושאים לפתח. במשחק תפקיד הילד מכניס חוויות פזורות ומשלבם בדרכים חדשות לצירוף דמיוני של פרטים רבים ולא חיקוי מדוקדק. משמעת אינטלקטואלית נדרשת- כי צריך לבחור את ההתנהגויות המאפיינות את הדמות. במהלך המשחק הסוציודרמטי הילד צריך להגיב על התנסויות שונות של המשחקים האחרים ועל ידי כך הילד יוצר תגובה אישית לעולם מתוך עמדתו שלו.
מכל האמור לעיל אנו יכולים רק להסיק כי המשחק הסוציודרמטי חיוני מאוד, ובמיוחד לילדים בעלי קושי בלמידה.

תוכן עניינים:
תקציר
פרק ראשון- הגדרת משחק
התפתחות הרצון והכושר לשחק עם הזולת
מהם משחקים
פרק שני- עזרת המשחק סוציודרמטי ללמידה
התפתחות המשחק
במה משחקים
מעלותיו של המשחק לשיפור הלמידה
הדינמיות של המשחק כמגבירה את יכולה הלמידה
הפחתת האלימות בכיתה באמצעות המשחק
עזרת המשחק לפיתוח היצירתיות
פרק שלישי- עזרת המשחק לתלמידים ליקוי למידה
המחקר כמענה על צרכים ספציפיים
סיכום  העבודה
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
עד גיל שנתיים הילדים אינם יוצרים כמעט יחסים עם ילדים אחרים בני גילם, ומעדיפים לשחק לבד. בגיל 2- 3 משחק הילד במקביל לילדים אחרים כאשר הילדים נמצאים בקרבת מקום אך כל אחד משחק לחוד ללא שיתוף פעולה או חלוקת תפקידים. לעיתים משחקים שני ילדים במקביל בנושא זהה, למשל שתי בנות הן אמהות אך כל אחת משחקת לחוד ללא שיתוף פעולה ביניהן. לעיתים צופה מהצד על חבריו, ולפעמים צצים ניסיונות עדינים והססנים ליצירת אינטראקציות חברתיות.
 
עבודה מס' 21122 SHOPPING CART DISABLED
האם המשחק הסוציודרמטי מפתח חשיבה יצירתית, 1995.
בדיקת השינויים אשר המשחק גורם לנער המשחק, כולל סקירת לימוד החשיבה והגדרת המשחק הסוציודרמטי.
5,029 מילים (כ-15.5 עמודים), 17 מקורות, 219.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
כדי להגדיר את התכונות של המשחק הסוציודרמטי, יהיה נוח לאפיין אותו כצורת התנהגות יחודית בקרב צורות משחק אחרות. קיים שוני מהותי בין משחק סוציודרמטי לבין צורות משחק אחרות באשר למוקד התעניינות הפועילויות. משחק דרמטי (סימבולי) מתמקד בעיקר בתפקידים ובאינטרקציה חברתית; סוגי משחקים אחרים מתמקדים בהפעלה גופנית ו\או בבחינת עצמים וחומרים והשימוש בהם .
מטרת עבודה זו היא לבדוק האם המשחק הסוציודרמטי מפתח חשיבה, בכלל וחשיבה יצירתית בפרט. במילים אחרות, האם המשחק הסוציודרמטי מפתח את החשיבה וע"י כך משנה את הנער; אם כן באיזו צורה ובאילו תנאים?
פרק ראשון יציג את נושא החשיבה באופן כללי, ולאחריו,בפרק השני יוצגו המאפיינים והתכונות של המשחק הסוציודרמטי.
פרק שלישי, ישווה בין שני הפרקים לעיל, וינסה ליצור סינתיזה בין האמור בהם, על מנת להראות, או לסתור, את הקשר בין חשיבה יצירתית למשחק סוציודרמטי.
העבודה תסתמך על ספרות שנכתבה על הנושא וכן מחקרים.

ראשי פרקים:
1. מבוא
א. מטרת העבודה
ב. הצגת הנושא
2.לימוד לחשיבה
א. חשיבות הנושא
ב. הצדדים הרבים של החשיבה
ג. הסכנה שבפשטות
ד. חשיבה יצירתית
3. המשחק הסוציודררמטי
א. הגדרת המשחק
ב. האופי הדינמי של המשחק הסוציודרמטי
ג. תהליכים תוך אישיים במהלך המשחק הסוציודרמטי
ד. יחסי זמן ומרחב במשחק
ה. מיומנויות הנדרשות למשחק סוציודרמטי
4. דיון
5.סיכום העבודה
6.ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 68120 SHOPPING CART DISABLED
פיתוח חשיבה יצירתית באמצעות משחק. , 2006.
בניית משחק במקצוע היסטוריה, המפתח חשיבה יצירתית. העבודה כוללת רקע תיאורטי אודות חשיבה יצירתית ומשחק.
3,502 מילים (כ-11 עמודים), 13 מקורות, 219.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
המשחק נמנה עם צרכיו הבסיסיים של האדם. יש לו השפעות חיוביות רבות מבחינה חברתית, רגשית וקוגניטיבית. הוא צורה של פעילויות "המתמקדות בפיתוח של מיומנויות, בסיוע לרכישת ידע וביישום של למידה פעילה, תורמות הן ללומד בהגברת מעורבותו בתהליכי למידה והן למורה בייעוץ ההוראה של עולם תוכן מסוים."(קשתי, אריאלי ושלסקי, 1997, עמ' 283). במקורות רבים אחרים, מצוין המשחק כדרך הוראה המגביר הנעה/מוטיבציה ללימודים.
בעבודה זו ביקשתי ליצור משחק בעל קונספט אשר יענה על שני צרכים מרכזיים. האחד פיתוח החשיבה היצירתית, והשני טיפוח מיומנויות תקשורת מילוליות ולא מילוליות, על כך ארחיב בפרק הראשון.
בגלל מעלותיו הנזכרות לעיל של המשחק, נעניתי לאתגר והובלתי לבחור בתחום לימודים המצטייר כ"אפרורי ומשעמם"- היסטוריה של עם ישראל, בניסיון להדגים את כוחו של משחק ביצירת סקרנות ולמידה. החלק הראשון של העבודה מספק,אם כן,  את מטרות המשחק ואת המסגרת, תחום העיסוק.
בפרק השני של העבודה הרחבתי אודות חשיבה יצירתית והקשר שלה לאינטליגנציה ולסביבה. לחשיבה יצירתית יש קשר אדוק גם לאישיות, אך בחרתי שלא להרחיב בתחום, מכיוון שאינו רלוונטי לעבודה, ואין בו להוסיף משהו למשחק. הרקע התיאורטי אודות חשיבה יצירתית תוך התייחסות לאינטראקציה חברתית, מספק ומהווה את הרציונל של עבודה זו והמשחק.
בחלק השלישי והאחרון של העבודה, התעמקתי בתיאור המשחק עצמו, תוך חקירת השוק והשוואתו למשחקים אחרים הקיימים כבר בתחום. בחלק זה השתדלתי להגדיר את מודל המשחק ומאפייניו, לחדד את מטרותיו, ולהמחיש את הקשר ביניהם כפי שבא לידי ביטוי במהלך משחק.

תוכן העניינים:
מבוא
פרק א- מטרות המשחק                                          
א. 1. תיאור הצורך המשחקי
א. 2. קטע רלוונטי בתכנית הלימודים -היסטוריה

פרק ב -סקירה תיאורטית ורציונאל
ב. 1. חשיבה יצירתית ואינטיליגנציה
ב. 2. הסביבה כגורם המשפיע על יצירתיות

פרק ג-משחק חברה וידע כללי
ג. 1. משחקים רלוונטיים המצויים בתחום
ג. 2. תיאור המענה המשחקי המוצע
ג. 3. המחשה חלקית של המענה המשחקי

סיכום דיון ומסקנות
יומן מסע
ביבליוגרפיה
נספחים:
רשימת אירועים ודמויות
טבלת ניקוד לדוגמא

הערת מערכת: קובץ העבודה אינו כולל כרטיסיות משחק לדוגמא.

מתוך העבודה:
פיאז'ה מתייחס אליה ככושר קבוע ומולד המתפתח עם הגיל- ולפיכך גם לא ניתן לעשות הרבה בשדה החינוכי כדי לפתחו. לפי גילפורד התהליך היצירתי כרוך בהפעלת חשיבה מסתעפת, חשיבה החותרת לריבוי אפשרויות, בניגוד לחשיבה ממוקדת שבחתירתה לפתרון יחיד מגבילה (לנדאו, 1973, עמ' 20-21). לתפיסתו, חשיבה יצירתית היא יכולת קוגניטיבית ניתנת לפיתוח. הוא זיהה מספר גורמים הקשורים בה ביניהם: מקוריות, עיבוד, הגדרה מחדש, שטף וגמישות מחשבתיים, רגישות. ממחקריו של גרדנר עולה כי יצירתיות קשורה לאופן בו מפעילים אנשים אופרציות מנטליות "הם (יחידים יצירתיים) משתמשים בהם (תהליכים קוגנטיביים) בדרך יעילה וגמישה יותר ובשירות יעדים שאפתניים, ולעתים קרובות גם מסוכנים (Perkins, 1981)."
 
עבודה מס' 60727 SHOPPING CART DISABLED
משחקים ציבוריים וקרבות גלדיאטורים - העלמותם מן הנוף הציבורי בשלהי העת העתיקה, 1998.
בחינת האספקטים השונים של המשחקים ומקומם בחברה הרומית והסיבות השונות שהביאו לבסוף להיעלמותם של המשחקים מהנוף העירוני.
12,019 מילים (כ-37 עמודים), 7 מקורות, 395.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
העלמות המשחקים הציבוריים מהנוף העירוני,
עם עליית הנצרות בשלהי העת העתיקה ותחילת ימה"ב

תוכן עניינים
פתיחה
התפתחות המשחקים ומקומם בחברה הרומית
הגורמים להיעלמותם של המשחקים
   א. גורמים כלכליים-חברתיים
   ב. יחסם של אבות הכנסייה
   ג. חקיקה קיסרית
השינויים שחלו במשחקים וסופם
סיכום
ביבליוגרפיה
מראה מקום


פתיחה
כאשר עוסק דיון כלשהו, בין אם אקדמי ובין אם חברתי, בנושא כמו קרבות אדם או
אדם עם חיה, מעורר העניין אמוציות מרובות ואי נוחות כללית. רווחת הדעה שאי
קיומן של צורות בידור אלו בימינו מעיד בהכרח על רמתנו המוסרית הגבוהה ובגרותה
של החברה בה אנו חיים. אנשים אף מביעים הסתייגות מקיומם של קרבות השוורים
בספרד שנשארו אולי כהד אחרון למשחקים הרומיים. אולם צורות הבידור בימינו
כוללות, בין השאר, סרטי קולנוע וטלוויזיה המגיעים לכל בית ותפוצתם רבה לאין
ערוך מתפוצתם של המשחקים ברומא וקהל הרב אלפי מונים צופה בהם.  האלימות
וכמות הדם הנשפכים הן על המסך הקטן והן על הגדול היו מדהימות בוודאי כל
רומאי שבע קרבות גלדיאטורים. הפירוט שבו נראים המעשים רב יותר מאשר יכל
לראות צופה כלשהו מהשורה העשרים וחמש ומעלה בקולוסאום.
טעמינו לסוג הבידור לא השתנה רבות עם השנים ואין זה אלא הודות לטכנולוגיה
שאנו יכולים לצפות במעשים שאינם מתבצעים באמת מול עינינו למעט חריגים
אחדים שרצוי שלא נרחיב עליהם את הדיבור.
מדוע אם כן עברו המשחקים הרומיים מן העולם לפני זמן כה רב ולא עם המצאת
הקולנוע ?
האם צריך לקשר את התנצרותה של האימפריה עם העלמות המשחקים? האם היה
זה המוסר היהודי-נוצרי ששיפר את רמתה המוסרי של החברה ?
הרי המשחקים המשיכו להתקיים שנים ארוכות בתוך אימפריה נוצרית, ושיא גודלם
ופארם חופף לתקופת התפשטות הנצרות, הכיצד ?
מעיון בספרות הקיימת על סוף תקופת העת העתיקה נגלה מעט מדי התייחסות
לנושא וכמעט שאין מחקרים המנסים לבחון את ההקשר הרחב והמורכב של
המשחקים השזורים כה עמוק בחברה הרומית.
בעבודה זו אנסה לבחון את האספקטים השונים של המשחקים ומקומם בחברה
הרומית. תוך כדי העיון בנושא נראה עד כמה קשורה תרבות המשחקים בתרבות
העיר ומוסדותיה. כמעט כל מערכת השלטון העירוני, הקוריה ופקידיה מעורבים
בנושא עריכת המשחקים. הפטרונות לסוגיה המוכרת מלימוד הנושא העירוני מופיעה
כאן מתוך זוית אחרת. נבדוק את יחס הכנסייה לתופעה, בתור דת חדשה ולאחר מכן
בתור דת האימפריה. נבחן את יחס הקיסרים הפגניים והנוצרים וננסה לעמוד על
הסיבות השונות שהביאו לבסוף להיעלמותם של המשחקים מהנוף העירוני.


 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

** עכשיו במבצע **
עבודה שניה ב – 40% הנחה*
בתוקף עד 30/06/2017
*) הזולה מבינהן

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1-9] מתוך 75 :: [עמוד 1 מתוך 9]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 :: עמוד הבא >>