עבודות [1-6] מתוך 6

תוצאות חיפוש "משוב":


עבודה מס' 67251 SHOPPING CART DISABLED
מערכי שיעור בנושא נעליים באומנות, 2005.
שלושה מערכי שיעור קצרים הכוללים הסברים, עבודה מעשית ומשוב לסוף הפעילות.
1,553 מילים (כ-5 עמודים), 0 מקורות, 329.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים:
הגדרות ומושגי יסוד
מערכי השיעורים
נספחים:
שיעור מבוא
ניתוח היצירה "נעליים באומנות"
משימות לשיעורים
מילון מושגים
משוב לסיום הפעילות (בתום העברת שלושת השיעורים)

מתוך העבודה:
מערך שיעור ראשון: שיעור מבוא, והקניית מושגים.
מטרת השיעור - הקניית המושגים קו, צבע, צורה וקומפוזיציה.
התלמיד יכיר במושגים וייחשף חשיפה ראשונית לדרך ניתוח תמונות באומנות על פי אותם המושגים שהוקנו בשיעור.
המטלות - סיעור מוחין (-ידע קודם), ניתוח התמונה בשיתוף המורה והתלמידים - נערך כדיון בכיתה. יישום המושגים שנלמדו.
* מבוא - 5-10 דקות, בתחילת השיעור. הכרת התלמידים וחשיפתם לנושא ולמהלך השיעורים.
* סיעור המוחין - 10 דקות, בכיתה, יערך כדיון על הלוח.
* ניתוח התמונה "זוג הנעליים" על ידי המורה, בשיתוף התלמידים - 25 דקות, ייערך כדיון גם כן על הלוח.
*התלמידים מקבלים את חוברת המושגים.
 
עבודה מס' 64704 SHOPPING CART DISABLED
הערכת עובדים, 2004.
התמקדות בהערכת עמיתים בארגון ומשוב/הערכה 360 מעלות
5,815 מילים (כ-18 עמודים), 26 מקורות, 262.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
הנטייה העסקית כיום של צמצומים וניהול בשיטת TQM מביאה את העובדים בארגונים להיות בעלי כוח רב יותר מאשר בעבר, יותר אחריות ויותר מעורבות בתפעול הארגון. ביו השאר קיים תחום הערכת העובדים שהיה נתון עד היום בידי המנהל או הממונה. בין הכישורים הרבים שמנהל חייב בהם כרוכה יכולתו לנתח ולהעריך את פעילות כפופיו. שימוש נכון ביכולת זו, באמצעות מתן משוב והנחייה, תורמים רבות גם לשיפור הביצועים וגם לשיפור האקלים הארגוני.
הערכת עובדים מהווה תהליך של אומדן תפקודו והתנהגותו של העובד בתוך הארגון כמו גם תרומתו להשגת מטרות הארגון. מטרות ההערכה הן יצירת דיאלוג בין עובד ומעביד, למשוב הדדי ולקביעת יעדים וכן בסיס לקבלת החלטות עתידיות.
הערכת עובדים הוא תהליך בו מתבצעת מדידה והערכה של העובדים וקבוצות בארגון. בתהליך ההערכה הממונים מעריכים את ביצועי העובדים בתקופת זמן מוקצבת מראש. התהליך מיועד לבחון את מידת בהתאמה בין ביצועיהם והתנהגויותיהם של העובדים לבין הציפיות הנדרשות מהם עפ"י הגדרות, תוכניות ויעדים.
חשיבות ההערכה לעובד מתבטאת באפשרות לשיפור ביצועים ושיפור תהליכי עבודה, תיאום ציפיות, קבלת משוב מקיף מהממונה, הידוק הקשר הבינאישי והשתלבות בצוות.
חשיבות ההערכה למנהל ולארגון מתבטאת בשיפור תפוקות העובד, העלאת רמת המוטיבציה ושביעות הרצון שלו, בסיס למתן הכוונה והדרכה המובילים לשיפור בתפקודו ולטובת הארגון, שימור וטיפוח עובדים, קבלת תמונה כללית ורחבה על כלל העובדים הן לגבי תפקודו והן כבסיס קידומי.
לקראת שנות ה-80, בעקבות עבודת מחקר שנעשתה בארה"ב הופיעה הגישה של משוב/הערכה 360 המעלות שהיתה במקור טכניקה לפיתוח ניהולי. גישה זו מבוססת על יכולת וסמכות עקרוניים ובאה לידי שימוש לפיתוח השגת מטרות בארגון. היא התבססה בעיקר על אומדן בכל הנוגע לביצוע תפקיד של עובד בארגונו תוך איסוף נתונים על כך. החידוש היה שהערכה כזאת פועלת כמעגל של 360 מעלות כלומר לכל אלמנט בארגון יש הסמכות והאחריות לבצע הערכה של עובדים אחרים מבלי להתחשב במעמד העובד או תפקידו בחברה.

עבודה זו עוסקת בהערכת עובדים כאשר ההתמקדות היא על הערכת עמיתים בארגון במסגרת משוב/הערכה 360 מעלות. התהליך הוא בצורת משפך כלומר, מהכלל אל הפרט. בתחילה ישנה סקירה על הערכת עובדים באופן כללי, לאחר מכן סקירה על גישת משוב 360 מעלות ולבסוף התמקדות בהערכת עמיתים בארגון.

תוכן העניינים:
מבוא
הערכת עובדים ומשוב
הערכה/משוב של 360 מעלות
הערכת עמיתים
יתרונות וחסרונות בהערכת עמיתים
היחס להערכת עמיתים מצד העובדים
סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
הערכת עובדים ומשוב
לאחר שמעביד בוחר את עובדיו והם עובדים בארגון תקופה מסוימת בא שלב ההערכה. זהו הכלי החשוב ביותר שיש למעביד למסגר את עובדיו. הערכת הביצועים יכול להיות גורם בעל עזר רב למציאת כיוון ותגמול על ביצוע של עובד בארגון (עפ"י Encina, 2003).
לשם מה נחוצה הערכת עובדים?
הערכת עובדים הוא מכשיר המשמש לשתי מטרות עיקריות :
1. לתת תוקף ולעדן פעולות ארגוניות (כגון: סלקציה, אומדן וכד').
...
 
עבודה מס' 64172 SHOPPING CART DISABLED
הערכת עובדים, 2002.
הכנסת תהליך הערכת עובדים בארגון - מטרות התהליך, בעיות, שלבים בתהליך החל ממילוי הערכה ועד לביצוע המשוב לעובד.
5,203 מילים (כ-16 עמודים), 6 מקורות, 218.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
הכנסת הערכת עובדים היא תהליך ארוך, לכן חשובה הדרך שבה תוצג הכוונה להכניס את הכלי  למועצה איזורית עמק חפר (הארגון הנבדק). הערכה של ביצועי עובדים מהווה סימן זיהוי חשוב של ארגון הישגי. ההערכה היא זיהוי הפעולות והמרכיבים השונים שנדרשים לשם ביצוע מוצלח בעיסוק או במשרה מסוימת בארגון. ידיעה של חתך הביצוע מאפשרת מתן משוב לעובד במטרה להביא לשינוי בהתנהגותו התעסוקתית כך שתהא תואמת את צפיות הארגון מהעובד.
חשוב שהתהליך יחל מראש המערכת, קרי ראש המועצה, תוך שיתוף מלא של כל מנהלי המחלקות. תהליך נכון ומתוכנן היטב יכול  להצליח ולתרום רבות למערכת כולה ובעיקר להשיג את מטרתו שהיא שיפור השרות שניתן לתושבי עמק חפר.

תוכן עניינים
מבוא - רקע כללי מ.א. עמק חפר
ניתוח ה - SWAT
הרכב לוגי למכלול הערכת עובדים בארגון הגדרה ומטרות הערכת עובדים
בעיות עיקריות בתהליך ההערכה  
תהליך הערכת העובד
גישות לניסוח קריטריונים להערכת ביצוע            
בעיות עיקריות בשלב מילוי
ההערכות בטפסים
דרכים לביצוע הערכה אובייקטיבית ומדויקת
סגנונות במתן משוב
הכנסת תהליך הערכת עובדים
במועצה האזורית עמק חפר
השלבים בהכנסת תהליך הערכת עובדים
יעדים ומטרות כלליים
הגדרת תהליך המשוב במועצה
סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
קיימות ארבע גישות תיאורטיות חילופיות למתן משוב שניתן ליישמן במסגרות ארגוניות. גישות אלה נבדלות זו מזו בתכנים ובסגנון שלהן. גישות אלה כוללות את:
גישת "ספר ומכור" - Tell & Sell .
גישת "ספר והקשב" - Tell & Listen .
גישת "פתרון בעיות" - Problem solving .
גישת "המודל המעורב" - Mixed model .
 
עבודה מס' 62100 SHOPPING CART DISABLED
פרוייקט לימוד לילדים לקויי למידה, 2003.
פרוייקט ללימוד "צורות הנדסיות" לילדים לקויי למידה באמצעות מערכי שיעור שנבנו על סמך הספר "משפחת צוראלה" ומחקר משוב לבדיקת הצלחת השיטה.
9,196 מילים (כ-28.5 עמודים), 7 מקורות, 274.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
פרוייקט זה מסכם את העבודה אשר הופעלה בבית הספר "הרצל" בכיתת התלמידים המאופיינים כבעלי ליקוי למידה.
הפרוייקט כולל שלושה פרקים: פרק עיוני ופרק לימודי, כשבפרק העיוני אדון על תופעת ליקוי הלמידה, אעסוק בהגדרות, איפיונים, גורמים ודרכי טיפול של התופעה הזאת. אציג את תאור בית הספר, הכיתה ואוכלוסיית תלמידי הכיתה. כן תוארו בהרחבה שלושה מקרים.
בחלק המעשי - ראציונל של בחירת הנושא וכן מטרות-על. בנוסף לכך קיים דיווח על כל שיעור, מטרות, אמצעי עזר והמחשה, דעה אישית לגבי העברת השיעור.
החלק האחרון כולל סיכום הפרוייקט ורשימה ביבליוגרפית.

תוכן העניינים:
1. רקע תיאורטי
א. הגדרות למונח ליקוי למידה
ב. איפיונים של ליקוי למידה
ג. הגורמים לליקויי למידה
ד. דרכי טיפול
2. תאור בית הספר וכיתת האימון
א. תאור בית הספר
ב. תאור הכיתה
ג. נתוחי מקרה
3. הצגת נושא הפרוייקט
א. רציונל לבחירת הנושא
ב. מטרות לימודיות, רגושיות, תפקודיות של הפרוייקט
4. הנושא הלימודי
א. שלד הנושא
ב. מערכי השיעור
5. ממצאים
א. ממצאים לפני הוראת הנושא
ב. ניתוח ממצאים
ג. ממצאים לאחר הוראת הנושא
ד. ניתוח השוואת הממצאים
6. סיכום הפרוייקט
7. רשימה ביבליוגרפית
 
עבודה מס' 68072 SHOPPING CART DISABLED
פיתוח הדרכה ולמידה, 2009.
בניית מערך הדרכה בנושא הערכת ביצועים ומתן משוב לעובד.
2,912 מילים (כ-9 עמודים), 13 מקורות, 274.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
העבודה מציגה הצעה לתוכנית הדרכה בנושא הערכת ביצועי עובדים וניהול שיחת משוב. ההדרכה מיועדת למנהלי מחלקות שונות בחברה: מחלקת פיתוח, ייצור, רכש, תוכנה, אלקטרוניקה, שיווק ומכירות, כספים. בעבודה מובאים נימוקים לבחירת שיטת ההדרכה,רציונל לבחירת התוכנית, אוכלוסיית היעד,איתור צרכים, מטרות תוכנית ההדרכה, מוצגת תוכנית מפורטת לקורס בן 3 ימים במרכז המי"ל, תקציב וכד'.
כמו כן, מוצגת הערכה ביקורתית לתוכנית המוצעת תוך כדי התייחסות ליתרונות ותרומת התוכנית מול קשיים אפשריים ביישומה.
הערכת התוכנית מתבססת על שני מודלים.

תוכן עניינים:
הצגת הארגון
רציונל לבחירת התוכנית
אוכלוסיית היעד
איתור צרכים
מטרות תוכנית ההדרכה
שיטת ההדרכה
הצעת התוכנית המפורטת
תקציב
הערכת תוכנית ההדרכה
יתרונות
קשיי יישום
תרומת תוכנית ההדרכה
סיכום
רשימת מקורות

הערת מערכת: שם החברה מושמט מן העבודה.

מתוך העבודה:
ההדרכה נועדה להכשיר את העובד, להעלות את רמתו, להעשיר ידיעותיו ויכולתו. ההדרכה נועדה, אפוא, לשנות מצב קיים של ידע או מיומנות מתוך מגמה לזכות בתמורה בשיפור תהליך העבודה ובתפוקה (אורנר, 1993).הדרכה והכשרת עובדים מגבירה את מיומנותם ומשפרת את יעילותם ותפוקתם. מעבר לידע הנרכש העובד מקבל תחושת ביטחון ורואה בהשקעת הארגון בהדרכתו מעין הוכחה להערכה. לכן, להכשרת העובדים יש השלכה רבה על תחושת המוטיבציה (הכוהן - ג'יקובס, 2000). ארגון המתנהל באפקטיביות ומטפח את עובדיו יצור מוניטין חיובי בעיני העובדים וכמובן שגם לקוחות וספקים ייהנו מיחס אדיב של עובדים ורמת שירות גבוהה ומקצועית.
 
עבודה מס' 66855 SHOPPING CART DISABLED
חברת מי עדן - ניתוח שיווקי, 2001.
ניתוח הענף, בחירת שוק המטרה, תמהיל השיווק, טקטיקה, בקרה ומשוב.
5,859 מילים (כ-18 עמודים), 4 מקורות, 109.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
האירופאים שותים מים מינרלים בגלל מה שיש בהם - מינרלים. האמריקאים שותים אותם בגלל מה שאין בהם - רעלים וזוהמה. הישראלים עדין שותים בעיקר מי ברז, אך גם אצלנו צריכת המים המינרלים עולה בהתמדה.
בשנים האחרונות יש עליה במודעות של הישראלים לאיכויות המיוחדות של המים המינרלים.
השינויים שחלים בעת האחרונה בדפוסי הצריכה של הצרכן הישראלי גורמים לפירמות נוספות להיכנס ולנגוס בנתחי שוק קיימים תוך כדי הגדלת קהלי היעד, וכמו בכלכלה כאשר הביקוש עולה, חברות נוספות מעונינות להרוות את צימאון הצרכנים ולספק את העתודות הנדרשות.
שוק המים המינרלים בישראל נחשב לאחד הקטנים, גם בהשוואה לקבוצות משקאות אחרים וגם בהשוואה לצריכה במרבית מדינות המערב.

תוכן עניינים:
הקדמה
רקע
שוק המים המינרליים
שלב 1 - ניתוח הזדמנויות השיווק
מטרות הפירמה
משאבי הפירמה
סביבת המקרו
מתחרים
ניתוח השוק
מודל SWOT
שלב 2 - בחירת שוק המטרה
שלב 3 -מטרות, אסטרטגיה ויעדים
שלב 4 - תמהיל השיווק
שלב 5 - טקטיקה
שלב 6 - בקרה ומשוב

מתוך העבודה:
שוק המים המינרליים בישראל מוערך בכ- 100 מיליון דולר בשנה והוא מהווה כ- 15% משוק המשקאות הקלים בארץ, צריכת המים לשנה עומדת כל כ- 32 ליטר לנפש.
מגזר המים המינרליים מאופיין בתחרות גבוהה, חוסר נאמנות, חוסר בידול בטעם, ומחירים גבוהים.
המים המינרליים מהווים מוצר תחליפי למי ברז ולמשקאות קלים אחרים כמו גם לקפה ותה.
מנגד המים המינרליים צריכים להתמודד כנגד מטהרים המים המשרדיים והביתיים ומתקני מים מיני בר קר ו/או חם הנתפסים על ידי הציבור כתחליף הולם.
בחלק ממדינות המערב מהווה שוק המים המינרליים עד כ- 50% משוק המשקאות הקלים. בשנים האחרונות, מגזר המים המינרליים בעולם, מתאפיין בשיעור צמיחה הגבוה ביותר מבין כל מגזרי המשקאות הקלים (עד פי שתיים).
 

 

אם אינך מוצא את הנושא המבוקש - אנא בצע חיפוש שונה.

סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

** עכשיו במבצע **
עבודה שניה ב – 40% הנחה*
בתוקף עד 30/06/2017
*) הזולה מבינהן

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1-6] מתוך 6