עבודות [1-9] מתוך 100 :: [עמוד 1 מתוך 12]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>

תוצאות חיפוש "מסעות נוער לפולין":

עבודה מס' 68563 SHOPPING CART DISABLED
מסעות בני נוער לפולין- תומכים ומתנגדים, 2010.
בחינת ההיבטים השונים של התמיכה וההתנגדות למסעות בני נוער לפולין במתכונתן הנוכחית.
11,686 מילים (כ-36 עמודים), 37 מקורות, 329.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מאז שנסעתי לפולין בשנת 2004 מקננות בי שאלות עמוקות בדבר המסע עצמו. אז לא ידעתי את נפשי מרוב עניין והודיה על כך שזכיתי לצאת למסע כמלווה מטעם בית הספר. בעצם מרבית חיי המקצועיים מתמקדים בהיסטוריה ובמיוחד בנושא השואה, לכן אך טבעי היה שהי פעם אשתתף במסע.
בפרספקטיבה של זמן ואחרי קריאה של לא מעט חומרים בנושא הבנתי שאין תמימות דעים באשר למתכונת המוכרת של המסעות והבנתי שכדי להבין טוב יותר מי הם המתנגדים ומהם נושאי הביקורת עלי להיכנס לעובי הקורה ולעשות עבודה בתחום. מתוך כך אני כאן.
עבודה זו עוסקת אך ורק במסעות בני נוער לפולין על כן אין לה נגיעה במסעות אחרים של מבוגרים או ארגונים אחרים כמו: צה"ל או כל ארגון אחר.
בעבודתי אשתמש בסוגים שונים של מקורות: ספרים, מאמרים אקדמיים, עבודות דוקטורט ומאסטר, כתובות בעיתונים, אתרי אינטרנט ודוחות הכנסת כולם יאפשרו לי, אני מאמין, "להציץ ולהיפגע" ובעיקר לבחון לעומק עד כמה שניתן את הדיון הסוער, האקטואלי והרלוונטי שנערך בנושא המסעות לפולין בעיקר בשנים האחרונות.
צריך לומר כי המסעות במתכונתן הנוכחית יוצאים וידם על העליונה. יותר ויותר מצטרפים , יותר תמיכה כלכלית למתקשים, יותר התמקצעות ויותר קבוצות מגוונות. בו בזמן ההתנגדות מקבלת ביטויים פוליטיים, כלכליים, חינוכיים ופורצת את מחסום האקדמיה.
האם יש דברים בגו?
האם אחד הפרויקטים הגדולים ביותר במדינת ישראל הנוגע לאוכלוסיה הולכת וגדלה של משתתפים אקטיביים ותומכים פסיביים לא נבדק כראוי?
האם ייתכן שהשאלות האמיתיות לא נשאלות? ולכאורה עולם כמנהגו נוהג "והשיירה עוברת" כמו שאמר דר' ג'קי פלדמן מראשי המתנגדים למסע.
בעבודתי זו אנסה לתאר בקווים כלליים את ההתנגדות והתמיכה על כל היבטיה ללכת למוקדי "הסכסוך" ולהבין לעומק על מה הם מדברים ולבסוף גם לחפש סוג של מוצא, זמני אולי, לעימות הבלתי נמנע בין התפיסות השונות.

תוכן עניינים:
1. מסעות לפולין- רקע
2. מבוא
3. דעות התומכים והמתנגדים- סוגי הטיעונים
א טיעונים כלכליים
ב טיעונים ערכיים היסטוריים
ג. טיעונים פוליטיים
ד. טיעונים פסיכולוגיים
ה. טיעונים חינוכיים
4. הטקסים במסע לפולין- מקרה מבחן
א. כללי
ב. טקסים במסע לפולין
5.  הצעת גישור בין פרטיקולריזם לאוניברסליזם בנושא המסעות לפולין וזיכרון השואה במדינת ישראל.
6. ראיונות עומק-מר מוטי מלאכי, דר' ג'קי פלדמן- ניתוח הראיונות בדרך המחקר האיכותני .
7. חוזרי מנכ"ל: משלחות נוער לפולין בנוגע למטרות המסע התפתחות ושינוי -
1991 ,1994 ,1999 ,2004
סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
קיימת פגיעה בערך השוויון בחינוך לא ייתכן שאנחנו נפגע בתלמידים הרוצים לצאת למסע ולא נאפשר להם "לזכות" בחוויה חינוכית שמשרד החינוך מגדיר כאחת מהחוויות החינוכיות החשובות ביותר שלו. נראה שמשרד החינוך נוטה לשכוח את הערך שהוא בעצמו חרט על דגלו של שוויון הזדמנויות בחינוך (אנטלר, 2003). "המסעות מיועדים לעשירים" האם משפחות עוני או משפחות בפריפריה יכולות לאסוף 1500 דולר למסע של ילד אחד? התשובה לצערנו היא שלילית(דותן 2007). בנוסף לכך נראה כאילו פולין זוכה מן ההפקר בבחינת "הרצחת וגם ירשת"(2) האם ניתן לחשוב שמלבד שיתוף הפעולה עם הנאצים וגניבת הרכוש היהודי בזמן ואחרי השואה נגיע לפולין ונעזור לכלכלתה באמצעות המסעות לפולין?
 
עבודה מס' 64868 SHOPPING CART DISABLED
מסעות נוער לפולין, 2003.
באיזו מידה הנסיעה לפולין חיזקה אצל המשתתפים במסע את הזיקה לארץ לעומת נוער שלא השתתף בה.
8,070 מילים (כ-25 עמודים), 30 מקורות, 328.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מדי שנה יוצאים אלפי בני נוער מהארץ ומסיירים באתרים יהודיים ובמחנות ההשמדה בפולין. מסעות אלה הם חלק מתכנית הלימודים על השואה, הכוללת הכנה לימודית מפורטת ומקיפה לפני היציאה למסע. מידי שנה חלה עליה במספר המשתתפים במסעות והוא מגיע לידי אלפים. עובדה זו מבטאת מימד של התעניינות בני הנוער בנושא ורצון לדעת ולהבין. ולבדוק את השלכות המסע על עמדותיהם בנושא הזהות היהודית. מחקר זה יעסוק בסוגיות שונות לגבי התחושות הלבטים השונים בקרב בני נוער.

מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבדוק באיזו מידה הנסיעה לפולין חיזקה אצל המשתתפים במסע את הזיקה לארץ לעומת נוער שלא השתתף בה. ממצאי המחקר העלו כי בני נוער שיצאו למסע גילו רמת הזדהות גבוהה יותר עם נושא השואה בכלל ועם חשיבות המשלחות בפרט, כמו כן התחזקה בהם תחושת הזהות היהודית והזיקה לארץ.
המחקר בוצע באמצעות ראיונות עומק.

תוכן עניינים:
הקדמה
השפעת השואה על החברה הישראלית
זהות יהודית בגיל ההתבגרות
משלחות נוער למחנות ההשמדה
מחקרים על נוער ושואה
ביקורת סביב המסעות לפולין
שיטת המחקר
הצגת ממצאים
דיון בממצאים
סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
בשנים האחרונות מתפרסמים והולכים מספר מחקרים על זיכרון השואה, והשפעותיה על החברה הישראלית, בשנים הראשונות של המדינה. על יסוד מחקרים אלה, ניתן להיווכח בהיותה של השואה חוויה מעצבת שהייתה בעלת השפעות רבות על התהוות הזהות הישראלית. קליטת העלייה של ניצולי השואה ("שארית הפליטה"), הסכם השילומים, הקמת "יד ושם", פרשת קסטנר - היוו סימני דרך משמעותיים בהתהוות החברה והמדינה הצעירה. בבמה הלאומית והפוליטית יוחד לשואה מקום של כבוד כאירוע היסטורי קרוב שהשפיע על הקמת מדינת היהודים ועל אופייה. השואה אוזכרה במגילת העצמאות כאחד ממקורות הלגיטימציה להקמת המדינה. היא היוותה את הבסיס המוסרי והמשפטי לתביעת השילומים מגרמניה שאפשרה למדינה הצעירה לבסס את מעמדה הכלכלי. השואה הופיעה כנושא פוליטי במערכות בחירות רונן,( 1996).
 
עבודה מס' 69766 SHOPPING CART DISABLED
מסעות בני נוער לפולין מטעם משלחות של משרד החינוך, 2011.
בחינת מטרות המסע לפולין, יישומן והדעות הציבוריות אודות מסע זה.
4,104 מילים (כ-12.5 עמודים), 18 מקורות, 219.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זו תעסוק במסעות בני נוער לפולין מטעם משלחות של משרד החינוך. מספר היוצאים למשלחות לפולין מטעם משרד החינוך הולך וגדל עם השנים. כמעט כמו כל תופעה אשר גדלה ומתפתחת, גם המסעות לפולין, שנויים במחלוקות. יש הטוענים כי מסעות אלו משרתים את המטרות שלשמן הם מתקיימים, ויש הטוענים שלא.
עולות שאלות רבות הנוגעות למסע לפולין, לדוגמה, האם על מנת ללמוד לימוד משמעותי של נושא השואה יש צורך לנסוע לפולין? האם המסע בפולין הוא חווייה לימודית ורגשית שראוי לטפח ולעודד? האם המסעות לפולין תורמים לידע של התלמידים על השואה? האם המסעות לפולין טומנים בחובם סכנה של טיפוח כיוונים לאומניים בקרב התלמידים? ועוד.
בעבודה זו אעסוק בשאלות אלו ובשאלות רבות אחרות תוך בחינת מטרות המסע לפולין, יישומן והדעות הציבוריות אודות מסע זה. לפיכך, שאלת המחקר היא מהן מטרות המסע של בני נוער ישראלים לפולין והאם הן מיושמות במסע?
כדי לבחון זאת אפתח את העבודה ברקע כללי המתייחס להוראת השואה תוך מתן דגש למסע בפולין. פרק א' בעבודה יוקדש לרקע הכללי. לאחר מכן אבדוק מהן מטרות המסע אותן מציג משרד החינוך, ומטרות אלו יפורטו ויוצגו בפרק ב'. את פרק ג' אקדיש לבחינת השאלה האם המטרות שהוצגו בפרק ב' אכן מיושמות במהלך המסע. אני משער כי בנושא יישום המטרות תהיה דילמה שתהווה בסיס לגישות השונות בנוגע למסע לפולין. פרקים ד' ו-ה' יוקדשו לבחינה של שתי הגישות בנוגע למסע, האחת התומכת בהמשך קיום המסע והשנייה מתנגדת לה. בפרק ד' אציג גישות התומכות במסע לפולין ובפרק ה' בגישות המתנגדות לכך.

תוכן עניינים:
מבוא
מסעות בני נוער לפולין מטעם משלחות של משרד החינוך
א. רקע
ב. מטרות המסע של בני נוער ישראלים לפולין
ג. האם הושגו המטרות
ד. עמדות ציבוריות התומכות במסע
ד.1. המסע לפולין מחדד ערכים לאומיים ואוניברסליים בקרב התלמידים
ד.2 המסע לפולין - למידה חווייתית ומשמעותית
ד.3 המסע לפולין מקרב בין ניצולי השואה ונכדיהם
ה. עמדות ציבוריות המתנגדות למסע
ה.1 המסע לפולין - כלי ממסדי המשרת את מדינת ישראל
ה.2 המסע לפולין - מניפולציה רגשית
ה.3 המסע לפולין - חוויה נטולת הקשר
סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
מדי שנה יוצאים אלפי בני נוער למסעות בפולין. מסעות אלו, מטעם משרד החינוך, החלו בשנת 1988 ומאז גדל מספר המשתתפים במסעות בכל שנה . התלמידים היוצאים למסע הם בדרך כלל בגילאי שש עשרה עד שבע עשרה. תלמידים אלו נבחרים כארבעה חודשים לפני המסע . היקף המסעות לפולין גדל עם השנים ולפי אתר משרד החינוך, בכל שנה פוקדים את פולין כעשרים ושמונה אלף בני נוער במסגרת של כארבע מאות משלחות(6).
 
עבודה מס' 63156 SHOPPING CART DISABLED
מסעות נוער לפולין, 2002.
בחינת דימוי השואה שנוצר על ידי המארגנים בשלב ההכנה ובמסע עצמו והמסר שנקלט על ידי החניכים בדרך בה בחרו המארגנים.
9,442 מילים (כ-29 עמודים), 14 מקורות, 438.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
ראשי פרקים
מבוא
מידע על אנשי המחקר
ההכנה בארץ
מטרות המסע לפי המארגנים וציפיות התלמידים
           1. מסלול
           2. טקסים
           3. עדים
תגובות תלמידים ע"פ יומני מסע
     1. הכנה ומטרות המסע
     2. מסלול
     3. טקסים
     4. עדים
סיכום
ביבליוגרפיה

"טוב מראה עיניים מהלך נפש" ו"אינה דומה שמיעה לראיה"- הם כללי חינוך והוראה יסודיים
המקבלים את אישורם מהתיאוריה החינוכית. כלל זה חל גם על הוראת השואה.
שיעורים פרונטליים, קריאת ספרות, לימוד מקורות, שמיעת הרצאות וכתיבת עבודות- אינם
מספיקים למרות חשיבותם. לשם ביסוס כל אלה- אין ערוך לביקור וסיור באתרי ההתרחשות
עצמם.
בארץ קיימים מספר גופים העוסקים בנושא ההכנה למסעות לפולין והמסעות  עצמם.
השאלה הנשאלת היא מה דימוי השואה שנוצר על ידי המארגנים בשלב ההכנה ובמסע עצמו,
ומה המסר שנקלט על ידי החניכים בדרך בה בחרו המארגנים.
כדי לבדוק את השאלה בחרתי בשני מאמרים בנושא מסעות פולין שהתפרסמו ב"ילקוט מורשת"
שיצא לאור באוקטובר 1988, מאמרו של ג'קי פלדמן - מטעם משרד החינוך, ומאמרו של אברהם
אצילי כמייצג את המכונים להוראת השואה, וההכנה שנעשית במוסדות החינוך הקיבוציים.
המאמרים מייצגים, כל אחד, עמדה המאפיינת את ארגון המסעות בשלבי המסע- כפי שרואים
זאת המארגנים. כן איעזר ביומני מסע של התלמידים שכתבו בזמן המסע או זמן קצר אחריו.
כל זאת כדי לבדוק כיצד נערך כל גוף למסע, מהן מטרות המסע כפי שכהוצגו על ידי המארגנים,
מה היו ציפיות התלמידים לפני צאתם למסע,  האם עלו הציפיות והמטרות בקנה אחד  בסיום
המסע.


 
עבודה מס' 40425 SHOPPING CART DISABLED
שירות המבחן לנוער-טיפול קבוצתי בנוער אלים, 1990.
רקע, תפקידי השירות, אפשרויות הטיפול, שיטות הטיפול בסטיות חברתיות וטיפול קבוצתי בנוער אלים.
4,465 מילים (כ-13.5 עמודים), 10 מקורות, 164.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
שרות המבחן לנוער מתפקד כגורם טיפולי לנוער עבריין. השרות מטפל באוכלוסייה מובחנת של קטינים, אשר מתוקף החוק אינם נשלחים לריצוי מאסר בבית-כלא.
למעשה, השרות מטפל בקטינים שהואשמו בהתנהגות הנתפסת ע"י החברה  כסטייה חברתית.
הסטייה החברתית מוגדרת לרוב ע"י סוציולוגים כחריגה מהכללים הנורמטיביים ומדפוסי ההתנהגות שנקבעו בחברה מסוימת.
מנגנוני הפיקוח החברתי הפועלים כנגד הסטיות החברתיות מתמקדים בשני כיוונים עיקריים:
א. מוסדות סגורים כגון בתי סוהר ומוסדות אחרים שנועדו לחסל את הסטייה החברתית, אולם הופכים בין השאר, לנקודות מפגש לימודי של העברת "ידע מקצועי" בין הכלואים.
ב. טכסים פומביים הקשורים בהגדרת התנהגות סוטה (הוקעה ציבורית, משפט פלילי וכדומה).
קאי אריקסון , הסוציולוג האמריקאי, תאר את נושא הסטייה החברתית באופן מעניין: לטענתו, עוזרת הסטייה, באופן פרדוקסאלי , לשמור על קונסנזוס חברתי.
עפ"י דבריו, החברה מפרשת את התנהגות הפרט ומחליטה אם היא בבחינת סטייה או לא. "החלטה" אם התנהגותו של הפרט מהווה סטייה חברתית או לא מאחדת מחדש סביב ההסכמות החברתיות שנתקבלו בעבר, ומדגישה את המשותף באופן המחזק את המערכת ומקנה לה תוקף וסמכות מחודשת.

יחסה הנוקשה של החברה כלפי סטיות חברתיות ומלחמתה בהן מבטא במידה רבה את הקונפורמיות החברתית המעודדת דפוסים שנקבעו כנורמטיביים, ואת הרצון לקעקע כל גילוי של סטייה מדפוסים אלו.
תיאוריות קרימינולוגיות שונות, שניסו לבדוק מהן הסיבות להיווצרותן של סטיות חברתיות העלו גורם מרכזי מסוים, המשפיע על נטייה לסטייה חברתית: עפ"י מחקרים רבים נמצא, שהתפוררות מסגרות חברתיות קיימות מהווה מקור עיקרי לסטייה חברתית.
במקביל, קיימת גם תיאוריה, הרואה במצבים שבהם מושפע הפרט בעת ובעונה אחת משתי מערכות נורמטיביות שונות ומנוגדות בחלקן מקור עיקרי לסטייה. מצב זה, נוצר בעיקר בחברות רב עדתיות דוגמת חברות מהגרים.
דוגמא להתנגשות בין שתי מערכות נורמטיביות המתקיימות זו לצד זו ניתן לראות, לדוגמא, במצבה של האוכלוסיה הכפרית-הערבית בארץ. חברה זאת חווה התנגשות בין ערכיה הדומיננטיים של החברה העדתית והמסורתית בכפר הערבי לבין ערכיה של החברה הישראלית בעלת האוריינטאציה המערבית והחילונית. כפי שהוכח במחקרים שנערכו בנושא, ההתנגשות בין שתי המערכות הללו הביאה להתגברות נטייתו של הפרט לעבריינות באוכלוסיה המדוברת.

בעבודה זאת אבחן את מבנה שרות המבחן לנוער, כגורם המטפל בסטיות חברתיות של קטינים.
ראשית, תתואר מערכת ההחלטות וההכרעות לגבי גורלו של הקטין העבריין: החל מהשלב הטרום משפטי, בהמשך - העמידה לדין, ולבסוף מעקב וביצוע החלטות בית-המשפט.
אפשרויות הטיפול ושיטות הטיפול פותחות בפני שרות המבחן לנוער כר נרחב של צורות פעולה אשר נבחרות בהתאם לצרכים הספציפיים, לרקע, לנסיבות של הקטין, ושל העבירה שבצע.

בעבודה אציג באופן מובחן את טיפולו של שירות המבחן בנוער אלים ותוקפני.
מסתבר, שאחת הדרכים המרכזיות בהן נוקט שירות המבחן לנוער לטיפול בסטייה חברתית זאת היא באמצעות הטיפול הקבוצתי.

בעבודה יוצגו מאפייניו של הטיפול הקבוצתי, כפי שהוא נערך בישראל, ויתוארו דרכי הפעולה והמטרות של דרך טיפול זאת על חסרונותיה ויתרונותיה, כפי שהן מוצגות בהרחבה ע"י אנשי השירות המדווחים על פעילותם בתחום זה.
כפי שניתן יהיה לראות, שרות המבחן לנוער פועל מתוך אוריינטציה פסיכולוגית וסוציולוגית רחבה: הקטין נתפס כחלק אינטגראלי מהסביבה שבה צמח, ומהרקע המשפחתי והאישי שממנו בא. מודגשת מאוד חשיבותה של המשפחה, והאווירה, שהשפיעה עליו בשלב שקדם לביצוע הפשע, על מנת להבין ביתר דיוק את מקורותיה ומניעיה של ההתנהגות הסוטה ולמנוע את הישנותה.
בדיקת הנושא מתבססת בעיקר על עדויות של אנשי שירות המבחן לנוער מתוך דו"חות פנימיים, ומאמרים שנכתבו על ידי אנשי השירות ומעידים על עבודתם היומיומית. כמו כן, רקע תיאורטי, מתבסס על ספרות מקצועית בתחום הדין הפלילי.

ראשי פרקים:
1. מבוא
2. שרות המבחן לנוער - רקע
3. תפקידיו של שרות המבחן לנוער
4. אפשרויות הטיפול
5. שיטות הטיפול בסטיות חברתיות
6. טיפול קבוצתי בנוער אלים
7. סיכום
8. ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 67672 SHOPPING CART DISABLED
חוק הנוער ובית משפט לנוער, 2006.
שלב המשפט וההענשה הייחודי של עבריינות נוער.
3,635 מילים (כ-11 עמודים), 5 מקורות, 175.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבריינות נוער היא תופעה שהולכת ומתפשטת בעשורים האחרונים. על אף החשיבות שבכך, עבודה זו לא תעסוק בסיבות לעבריינות הנוער ובניסיונות למנוע אותה, אלא בשלב שמתרחש לאחר ביצוע העבירה: שלב המשפט וההענשה. עבריינות נוער היא תופעה בעלת מאפיינים ייחודיים, אשר בגינם יוסדה בתוך מערכת ההליך הפלילי מסגרת מיוחדת לנוער שסטה מדרך הישר. המרכיבים העיקריים במסגרת זו הם חוק הנוער ובתי המשפט לנוער. התפיסה הבסיסית ממנה נובע היחס השונה לנוער עבריין היא ששיקול הדעת של נערים עדיין אינו משתווה לזה של המבוגרים. בנוסף, בדרך כלל מקורה של עבריינות נוער הוא במצוקה כלשהי ושבשלב מוקדם זה, עדיין ניתן לשקם את הנער ולהחזירו לתפקוד הנורמטיבי. כמו כן, יש ניסיון להימנע ככל שניתן מהטבעת חותם שלילי על נער, שיתכן כי מעד באופן חד פעמי. בעבודה זו ארחיב לגבי המנגנונים שמאפשרים לנער עבריין לקבל את מלוא ההזדמנות לחזור למוטב.
הפרק הראשון יעסוק בחוק הנוער ויכלול את התפתחות החוק, הגדרות של קטינות ושל גיל האחריות הפלילית ופירוט של הסעיפים המרכזיים בחוק.
הפרק השני יתמקד בבית המשפט לנוער, תוך דגש על מדיניות בית המשפט והפרדתו משאר הערכאות, התייחסות לשופט הנוער ולשאר הנוכחים בעת משפט, ולבסוף פירוט דרכי הטיפול והענישה.

תוכן עניינים:
מבוא
חוק הנוער
בית משפט לנוער
סיכום
רשימת מקורות

מתוך העבודה:
מעמד ההורה - לאחר שהועמד קטין לדין, חייב בית המשפט לנוער להעביר להורים העתק של ההזמנה לדין בצירוף העתק כתב האישום וליידע אותם כי הם רשאים להיות נוכחים בשעת הדיון. במידה וההורים יבחרו שלא להיות נוכחים בשעת הדיון, הדיון יתקיים בהיעדרם. אולם, בידי בית המשפט הסמכות לחייב את ההורים להיות נוכחים בדיון ואף לכפות זאת על ידי צו הבאה. מצד שני, בית המשפט רשאי למנוע את נוכחותם של ההורים בעת הדיון כולו או בשלבים מסוימים ממנו, וזאת מטעמים מיוחדים (שרון, 1990).
 
עבודה מס' 68526 SHOPPING CART DISABLED
השפעות פרסום בקרב בני נוער, 2003.
פרסום בקרב בני הנוער, וסקירה של טכניקות עיקריות בפרסומות בעלות השפעה על בני נוער.
8,935 מילים (כ-27.5 עמודים), 18 מקורות, 384.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מה בני נוער מהווים קהל מטרה לתעשיית הפרסום? התשובה פשוטה  - הם שונים.
מפרסמים רואים בבני נוער דור המשתנה בצורה עקבית בעל ראייה אופטימית. בני נוער מלאים ברצון להציג את האינדיווידואליות והייחודיות שלהם, הבאים לידי ביטוי בביגוד, אביזרים, מוסיקה וכדומה. כשלצד רצונם בייחודיות והבלטה קיים גם הצורך בהשתייכות לקבוצת השווים שלהם.  בני נוער צריכים להרגיש טוב לגבי עצמם, לצורך העניין הם רוכשים חומרים שונים, כיוון שבתפיסת עולמם הרכישה מעניקה להם הרגשה טובה. בני נוער צורכים אביזרים חדשים כל הזמן במטרה נוספת - להישאר באופנה.    
עולם הפרסום משתמש במידע הזה אודות בני הנוער כדי ליצור פרסומות שימשכו ויתפסו את תשומת ליבם של בני הנוער למותגים שהם מפרסמים.
מטרות הטכניקות בהם משתמשים חברות הפרסום, הם לפנות אל אותם אספקטים בבני נוער המושפעים מקבוצת בני השווים והאופנות המשתנות.
למרות שלכל חברת פרסום יש מאגר של טכניקות ייחודיות להם, כמעט בכל פרסומת המיועדת לבני נוער יש שימוש בפרסום מקורי, חדשני, צבעוני, רעשני ומצחיק כדי להגיע אל קהל היעד.
השימוש בדוברים מפורסמים גם הוא מימד אשר מושך את תשומת ליבם של בני הנוער. בני הנוער נמצאים בשלב בחייהם שבו הם מעריצים דמויות מפורסמות ורואים בהם מודלי חיקוי.
הפרסום עושה כל מה שביכולתו כדי להציג את המותג שלו כמהנה, משמח ומשפר את איכות החיים של בני הנוער. בני הנוער בסופו של דבר ירכשו מוצר או מותג מסוים אשר נגע בהם במובן כזה או אחר. כיוון שבני הנוער נמצאים בשלב שבו הם מנסים להגדיר ולמצוא את זהותם האישית, המפרסמים מנסים ליצור פרסומות ומותגים אשר ישרדו את התהליך ההתמצאות של בני הנוער, כדי שבעתיד בני נוער אלו יהפכו לצרכנים קבועים של המוצר.
כיוון שהתדמית היא אספקט חשוב מאוד לבני הנוער, הפרסום משתמש בתדמיות אשר יכולות לסייע לבני הנוער בקבלת החלטות צרכניות  -בין אם זה בהצגת דובר מפורסם, או קבוצת בני שווים שתוכל להשפיע על בני הנוער. אם בן הנוער חפץ בתדמית המשודר והמקושרת למוצר או מותג מסוים, הוא יקשר אסוציאטיבית את התדמית עם המוצר ויקנה את המוצר.
בעבודה זו אפרט כמה טכניקות עיקריות בפרסומות בעלות השפעה על בני נוער.

ראשי פרקים:
1. מבוא
2. סקירת ספרות
3. השפעת הפרסום על בני נוער -כללי
4. הפניה האמוציונאלית אל בני נוער בפרסומות
5. השימוש בדובר מפורסם עמו מזדהים בני נוער בפרסומות
6. פרסום נונקונפרמי, המעביר מסר של הומור בפרסומות
7. השפעת קבוצת השווים על בני נוער בפרסומות
8. הצגה וניתוח ממצאים
9. השפעות עתידיות של פרסום על בני נוער
10. סיכום ומסקנות
11. ביבליוגרפיה
12. נספח א' - שאלון מחקר

מתוך העבודה:
בני הנוער הינם בעלי השפעה ישירה על השוק הצרכני, וכתוצאה יש להתייחס אליהם כל אוכלוסיית מטרה העומדת בפני עצמה. יש להגדיר מהם הערכים ודפוסי החשיבה המאפיינים אותם, אילו אלמנטים פרסומיים נוגעים לבני הנוער, ומה משקלם בשוק הנוכחי והעתידי.
דברה ג'ונס רינגולד (1998) , במאמרה על אתיקה חברתית בפרסום , מבהירה כיצד הפרסום יכול להתחיל תהליך של גיבוש החלטה לגבי המוצר המפורסם, כיצד המידע המועבר בפרסום מוערך באופן נרחב ותלוי בנסיבות מסוימות ובראיית צרכי הצרכן, המשופע מאלמנטים שונים כגון -משפחה, קבוצת שווים, דת , רקע אתני וכדומה. המאמר מנחה את יתרונות הפרסום והבעיות המוסריות העולות מהשימוש בפרסום מוצרים שונים, על ידי מחקר הבודק את אמינות דרכי הפרסום השונים והשפעתם על אוכלוסיית המטרה - הצרכנים בקבוצות שונות.
 
עבודה מס' 69334 SHOPPING CART DISABLED
נוער בסיכון, 2011.
נשירת נוער מבית הספר כגורם מאפיין של נוער בסיכון.
3,744 מילים (כ-11.5 עמודים), 8 מקורות, 329.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
גלן ונלסון (1988,galenn & nelson) טוענים שכל בני הנוער בגיל ההתבגרות נמצא במצב סיכון. משום שהילד עובר מעבר הדרגתי מילדות לבגרות, המתבגר חווה תקופה סוערת, רווית רגשות וריגושים המאופיינת בשינויים פיזיולוגיים, קוגניטיביים ורגשיים.

בעבודה זו סקרתי את הנושא: נשירת נוער מבית הספר כגורם מאפיין של נוער בסיכון.
ניתן לראות כי תופעת הנשירה ממערכת החינוך הינה תופעה אוניברסאלית. השפעתה בעלת טווח רחב. לתופעה זו מאפיינים רבים הנובעים ממשתנים שונים, חלק מהמשתנים מצביעים כי הנשירה מגיעה בעקבות אי התמודדות בית ספרית, כלומר מאחר וישנם ילדים אשר אינם מתאמים את התנהגויותיהם לדרישות בית הספר ואף עושים מעשים שדרך הנהלת בית הספר לא נוחה מהם, הנהלת בית הספר בעל כורחה נאלצת להשהות ילדים אלו ולפעמים ההשהייה מסתיימת באי חזרתם ללימודים.

תוכן עניינים:
מבוא
-גורמי סיכון
תופעת הנשירה ממערכת החינוך בקרב בני נוער
-הסיבות לתופעת הנשירה ממערכת החינוך מתאפיינת בעקבות משתנים שונים והמרכזיים שבהם אלו
-הדרכים לצמצום הנשירה מתאפיינות בשלוש גישות עיקריות בצמצום אחוז הנושרים ממוסדות לימוד
סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
תופעת הנשירה ממערכת החינוך או מניעתה אינה יכולה להישאר רק בעיית מערכת החינוך במדינה. מאחר ותופעת הנשירה נוגעת ומשליכה על תעשיית המדינה, על כלכלת המדינה ועל רווחת אזרחיה הצעירים היום והבוגרים בעתיד. תופעה זו משפיעה על תעסוקה ואבטלה, עוני והזנחה, על תופעת סמים ועבריינות, על הווה ועתיד במשפחות רבות ועל עתיד המדינה. (פיק, לאו ומיילס, 1987).
 
עבודה מס' 69815 SHOPPING CART DISABLED
דפוסי פנאי של נוער עם רקע עברייני , 2012.
סקירת ספרות וסקר פעילות פנאי בקרב 33 בני נוער.
4,177 מילים (כ-13 עמודים), 17 מקורות, 384.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
פעילות פנאי בגיל ההתבגרות מוגדרת כזמן שבו המתבגרים אינם נמצאים במסגרת של בית ספר. בגיל זה הפנאי הוא בעל חשיבות משמעותית בהשוואה לשאר הפעילויות האחרות של המתבגרים. האופן שבו בוחרים בני הנוער להשקיע את הזמן הפנוי שלהם קשור בקשר הדוק להיבטים התפתחותיים כגון הבנייה של תחושת עצמאות, שייכות, הערכה עצמית ועוד (Caldwell, Baldwin, Walls & Smith, 2004). עם זאת, בעוד הפוטנציאל החיובי של פעילות הפנאי הוא גדול, כך גם הפוטנציאל השלילי של פנאי אשר אינו מנוצל כהלכה. פירושו של דבר הוא כי לא רק עצם קיומו של זמן פנוי הוא משמעותי אלא האופן שבו עושים המתבגרים שימוש בזמן זה (Zill, Nord & Loomis, 1995). כך למשל פעילויות סתמיות כגון צפייה בטלוויזיה או שוטטות עם חברים, כאשר נעשות במינון גבוה מדי ובאופן שאינו מאוזן עם פעילויות משמעותיות כמו קריאת ספר, אומנות או תחביבים אחרים, עשויות דווקא להוביל את בני הנוער לפעילות עבריינית, וזאת כתוצאה מתחושת שעמום או ריקנות (2007,Barnes et al).
בשל החשיבות של דפוסי פנאי בגיל ההתבגרות, נבקש בעבודה זו לבדוק מהם דפוסי הפנאי של נוער בעל רקע עברייני. ספציפית, נתייחס למתבגרים המוגדרים כ"נוער בסיכון", היינו, נוער המגיע משכונת מצוקה ממעמד סוציו-אקונומי נמוך המשוטט בשעות הלילה בגנים ציבוריים, נוער אשר בשל מאפיינים אלה, מוגדר כנוער בסיכון (Frazer, 1997).  

המחקר כלל 33 בני נוער שמבקרים באופן קבוע במקום המפגש של עמותה לנוער בסיכון (על"ם- פרוייקט ניידות איתור). מדובר בבני נוער בגילאי 12- 18 אשר לחלקם הגדול יש  עבר פלילי כפי שמתועד במשטרת ישראל, וכפי שדווחו על ידם בשאלון. כלי המחקר: שאלון דמוגרפי ושאלון צריכת פנאי.

תוכן העניינים:
מבוא
1. סקירת ספרות
1.1 דפוסי הפנאי של הנוער
1.2 דפוסי הפנאי אצל נוער עבריין
2. השיטה
2.1 משתתפים
2.2 כלי המחקר
2.3 הליך
3. הממצאים
דיון וסיכום
ביבליוגרפיה
נספחים

מתוך העבודה:
מכל ההקשרים בחייו של המתבגר, השתתפות בפעילות בשעות הפנאי, יכולה להיות בעלת הפוטנציאל הרב ביותר להיות משמעותית, עצמאית, מגדירה הערכה עצמית וקשורה לקהילה ((Caldwell & Smith, 2006. פעילות זו עשויה לזמן שיתופי פעולה עם מבוגרים אחראיים, ליצור הזדהות עם קבוצת השווים ולפי יכולות וכישורים בינאישיים (Bartko & Eccles, 2003). תוצאות הפעילות עשויות להיות חיוביות, במובן של התפתחות פסיכולוגית, שימוש מועט בסמים ואלכוהול, והישגים אקדמיים ואחרים טובים יותר.
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

** עכשיו במבצע **
עבודה שניה ב – 40% הנחה*
בתוקף עד 30/06/2017
*) הזולה מבינהן

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1-9] מתוך 100 :: [עמוד 1 מתוך 12]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>