היישום אינו מחובר לאינטרנט

הצורך בתיקון הגבלים עסקיים בעידן של הפרטה

עבודה מס' 023112

מחיר: 96.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מטרת עבודה זו היא להצביע על הצורך בהגבלים עסקיים בשל הסיכונים שבהפרטה מבחינת יצירת מונופולים.

4,867 מילים ,20 מקורות ,1997

תקציר העבודה:

רקע כללי
הפרטה מישקית באה לידי ביטוי בשני מישורים (::(83-86 Hanke, 1987 האחד - מדיניות ציבורית של העברת שירותים, מוצרים ונכסים מניהול ובעלות הסקטור הציבורי לפרטי. מדיניות זו תכונה להלן: "הפרטה מלמעלה".

השני - תופעה ששורשיה בגורמי הסקטור הפרטי, הלוקח על עצמו את הייצור והאספקה של מוצרים ושרותים, אשר בוצעו עד כה בלעדית או בעיקר על ידי הסקטור הציבורי. תופעה זו תכונה להלן: "הפרטה מלמטה".

מונופולין
כאשר גוף כלכלי הינו מונופול, היינו שולט בשוק, יש בידיו גם שליטה על כמות המוצרים או השרותים בענף וכן על מחירם. ניצול שליטה זו מוביל לתוצאה של עלות גבוהה יותר למוצרים או לשרותים שמספק ובכך הרווח מעל לנורמלי. לגוף המונופוליסטי הכח לשנות חלוקת העושר בחברה וכן ליצור עיוות בהקצאת המקורות.

קיים המונופולין, אשר מתייחס לגוף כלכלי, השולט בחלק ניכר ביותר של הענף, [כספק או כצרכן], וכמו כן קיים הקרטל, אשר מהווה התארגנות של מספר גופים המגבילה תחרות בענף.

בשני המקרים נמנעת תחרות הוגנת, הפוגעת ביצרנים קטנים, אשר אינם מאוגדים בקרטל או אינם מקבלים את חוקיו. יתירה מזו, הדבר עלול לקפח פרנסתם של רבים ומאידך למנוע הורדת מחירים בדרך של תחרות עיסקית הוגנת. תוצאה ישירה מכך עלולה להיות עליית מדד המחירים, המהווה רעה חולה לכל משק.
תכליתה של חקיקה העוסקת בהגבלים עיסקיים, הינה לפקח על יצירתם ופעולתם של גופים כלכליים בעלי עוצמה מונופוליסטית כמפורט לעיל.

הבעיה
כאשר הסקטור הציבורי עוסק בפעילות מישקית, הן כספק מוצרים ונכסים והן כספק שרותים, הרי הוא עומד בקריטריונים ציבוריים בסיסיים. בעת הפרטה, עלול להיווצר מצב שבעלי הון ישתלטו על אמצעים חיוניים וינהגו בהם על פי החלטתם השרירותית.
מאחר וההפרטה עלולה לרכז נושאים מישקיים בידי ספק אחד, או לגרום ליצירת קרטל, הרי שהפיקוח על כך חשוב במיוחד.
מטרת העבודה
מטרת העבודה להצביע על הסיכונים שבהפרטה מבחינת יצירת מונופולין ועל הצורך בבקרה ציבורית על ידי תיקון צווים להגבל עיסקי.
בעבודתי ארצה לטעון, כי בעידן בו ההפרטה הופכת לנפוצה ופופולרית, (הן "מלמעלה" והן "מלמטה"), קיים צורך בתיקון הגבלים עיסקיים, אשר ימנעו מהמכירה הכללית ליצור מצב, שבו ייווצר מונופול העלול לפגוע בטיב השרות, המוצר, ברמת האספקה, ברמת המחירים הסבירה, בתחרותיות, או לקפח פרנסתו של הזולת.

תוכן עניינים:
רקע כללי
הבעיה
מטרת העבודה
פרק ראשון: ההסדר הכובל וההגבל העסקי
1.1. מושגי יסוד
1.2. מבנים ענפיים ותוצאותיהם הכלכליות
1.3. רשויות הפיקוח
1.4. מטרת החוק
פרק שני: הפרטה
פרק שלישי: הלקוח
פרק רביעי: דיון
סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה

מקורות:

אקשטיין, ש., זילברפרב, ב., רוזביץ, ש., "תהליך ההפרטה של חברות ממשלתיות בישראל - סקירה והערכות לעתיד", רבעון לכלכלה, שנה 40, חוברת 1, מאי 1991, ע"מ 30-47.
אריסטו, (תשל"ה), הפוליטיקה, הוצ' מאגנס, ירושלים.
בורנובסקי, מ., "צווים בדיני הגבלים עיסקיים", עיוני משפט, אפריל 1984, הוצאת רמות, אוניברסיטת תל-אביב, תל-אביב, ע"מ 99-119.
בורנובסקי, מ., "על יסודות הכבילה שבהסדר ותוצאתה - חדש ואין חדש", מחקרי משפט ה, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן, 1986, ע"מ 125-150.
גלעדי, י., חמץ, ש., "בקשה לתביעה ייצוגית נגד בזק בינלאומי בגין גביית מחירים מופרזים", הארץ/כלכלה, 10.7.1997, ע"מ ג1, ג2.
ורהפטיג, ש., (תשל"ב), מונופול, משרד המשפטים, סדרת מחקרים במשפט עברי.
יזרעאלי, ד., (1994), שיווק הלכה למעשה, צ'ריקובר, תל-אביב.
יקל, (1975), תחרות ומונופול במשפט העברי. עבודת גמר לקבלת התואר מוסמך במשפטים, אוניברסיטת תל-אביב, תל-אביב.
כ"ץ, י., "הפרטה בישראל: 1962 - 1987", מדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים, 35, סתיו-חורף תשנ"ב, ע"מ 133-145.
מורגנשטרן, ר., "הפרטת הקרקע: מודל האדמה החקלאית מול תיאוריית האח הגדול", הארץ/ נדל"ן, גליון 69, 13.7.1997, ע"מ 15.
פיטרס, ג.ת., ווטרמן, ה.ר., (1985), כיצד להצטיין בניהול, עתרת- הוצאה לאור, הרצליה.
פרגוסון, ס. א., (תשל"ו), תיאוריה מיקרו כלכלית, הוצ' שוקן, תל-אביב.
פרץ, ס., "אבלס ותדמור יפעלו לחקיקה שתחייב הבנקים לשווק כל כרטיסי האשראי", הארץ/כלכלה, 10.7.1997, ע"מ ג1.
שרוני, י., ומנור, ה., "הממונה על ההגבלים העסקיים הורה: חברות האשראי יתחרו בשיווק כל הכרטיסים", מעריב עסקים, 15.7.1997, ע"מ 1.
Hanke, S.H., (ed.), (1987), Prospects For Privatization, 36 (3).
Hirst, F.W., (1905), Monopolies Trusts and Kartels, London.
Schumpeter, A.J., (1954), Capiatlism, Socialism and Democracy, London.
Shefer, M., (1967), Monopuly and Competition in Small Economics, Ph.D. Thesis, London.
Shepherd, G.W., (1979), The Economics of Industrial Organization, Englewood.
Stigler, G., "Indistrial Organization and Economic Progerss", In: White, D.,(ed.), (1956), The State of Social Sciences, Chicago.

תגים:

תחרות · צרכנות · מונופולין · הון · כלכלי · פוליטי

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הצורך בתיקון הגבלים עסקיים בעידן של הפרטה", סמינריון אודות "הצורך בתיקון הגבלים עסקיים בעידן של הפרטה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.