היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 74
עבודה מס' 62057
אוטוביוגרפיה של איש תנועת ההשכלה.
4,933 מילים (כ-15 עמ'), 9 מקורות, 350.95 ₪
עבודה מס' 66300
בדיקת הקשר הקיים בין השכלה ואבטלה בין השנים 1990 ל- 2001 (שנים נבחרות) והאם קשר זה נשמר לאורך השנים ומה הגורמים שהביאו ליצירת קשר זה.
7,054 מילים (כ-21.5 עמ'), 15 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 66316
סקירת פועלו ומחשבתו של שמואל יעקב ביק בראשית תקופת ההשכלה.
6,930 מילים (כ-21.5 עמ'), 19 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 62275
עבודה המנסה לברר האם הלימודים באוניברסיטה מחו"ל מאפשרים מוביליות מבחינת התעסוקה.
7,062 מילים (כ-21.5 עמ'), 30 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 62905
סקירה תיאורטית ובחינת הקשר באמצעות שאלונים.
5,706 מילים (כ-17.5 עמ'), 19 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 63136
הגורמים לפער ומדוע צמצום פערי ההשכלה לא הביא לצמצום פערי השכר בין גברים לנשים.
1,648 מילים (כ-5 עמ'), 9 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 63133
ההשפעה של השכלת נשים והשתתפותן בכוח העבודה על שיעורי הגירושים בישראל.
4,113 מילים (כ-12.5 עמ'), 26 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 63052
סקירת היבטים הנוגעים של תנועת ההשכלה באירופה.
3,766 מילים (כ-11.5 עמ'), 6 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 61894
מחקר הבודק מהי השפעת הוותק בחינוך ורמת ההשכלה על עמדות מורים כלפי מעורבות הורים בבית הספר הקהילתי.
9,550 מילים (כ-29.5 עמ'), 19 מקורות, 349.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 74