היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 19
עבודה מס' 65520
אשראי לספקים, הביטחונות, גביית האשראי ואת פעולות האכיפה כאשר הלקוח אינו סולוונטי וכאשר מצב המשק מצוי בשפל ובמיתון (התייחסות לאינתיפאדה).
8,363 מילים (כ-25.5 עמ'), 14 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 67938
תיאור התפתחות מוסד מיקרו האשראי וכיצד הוא מצליח לפתור עבור מוסדות מלווים את בעיית החזר ההלוואות, תוך שימוש בהון חברתי.
3,903 מילים (כ-12 עמ'), 11 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 21086
סקירת התיחסותו של נותן האשראי בבואו לבחון את איתנותה של החברה ודרך בחינתו את סעיפי המאזן.
2,915 מילים (כ-9 עמ'), 0 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 68866
ההיבטים הכלכליים והמוסריים בין הימורים באינטרנט וחברות האשראי.
5,996 מילים (כ-18.5 עמ'), 10 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 62812
8,195 מילים (כ-25 עמ'), 8 מקורות, 264.95 ₪
עבודה מס' 62805
8,450 מילים (כ-26 עמ'), 8 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 63625
8,005 מילים (כ-24.5 עמ'), 13 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 66929
ניתוח התהליכים בהתבסס על ראיון עם מנהלת מחלקת משאבי אנוש.
3,166 מילים (כ-9.5 עמ'), 4 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 64207
מימון וסחר בינלאומי בהיבט הבנקאי, אשראים דוקומנטריים.
12,115 מילים (כ-37.5 עמ'), 27 מקורות, 320.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 19