עבודות [1-9] מתוך 15 :: [עמוד 1 מתוך 2]
עבור לעמוד: 1 2 :: עמוד הבא >>

תוצאות חיפוש "הרמבם":

עבודה מס' 70079 SHOPPING CART DISABLED
איגרות הרמב"ם והפולמוס סביב הרמב"ם, 2012.
בחינת נושא איגרות הרמב"ם והפולמוס סביב איגרות אלו באמצעות ספרים ומאמרים.
4,210 מילים (כ-13 עמודים), 7 מקורות, 219.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
"מורה נבוכים" בתרגומו העברי בספרד הנוצרית ובפרובנס והתפשטותו המהירה, החמיר את תודעת הסכנה האורבת לממסד הרבני המבוסס על העמדות המסורתיות המקובלות מפני "סודות המורה", מה שמסביר גם את העובדה שתלמידי הרמב"ם התמקדו במשך המאה השלוש-עשרה בהפצת רעיונותיו, בפירושם ובמגננה הפולמוסית על כשרותם, ולא נתנו דעתם על יצירה פילוסופית מקורית. בניהם היו גם הוגים מקוריים, שכתבו ופירשו בצורה מכוונת, מעניינת ומעמיקה. אך איש מהם לא העמיד שיטה פילוסופית משלו. רק לקראת סוף המאה השלוש-עשרה וראשית המאה הארבע-עשרה נוצרה תשתית שהצמיחה שיטות חדשות. מה שנגרם על ידי הצטברות של תוצאות העימותים הפרשניים מזה והתמורות שחלו בפילוסופיה הכללית, הערבית והנוצרית מזה.
בעבודה זו אבחן את נושא איגרות הרמב"ם והפולמוס סביב איגרות אלו, וזאת באמצעות ספרים ומאמרים.

תוכן עניינים:
מבוא
הפולמוסים מסביב ללימוד כתבי הרמב"ם
הרמב"ם בעיני החוקרים המודרניים
ביקורת על שיטת הרמב"ם
סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
"משנה תורה" נחשב לספרו ההלכתי הגדול של הרמב"ם, זהו חיבור יוצא דופן המהווה חידוש בעולם היצירה הרבני והרמב"ם עצמו מדגיש זאת בפתיחת ספרו. החיבור עצמו הינו ניסיון 'נועז' לארגן בספר אחד את כל פסקי ההלכה אין תקדים בעולם היהודי. הרמב"ם ציין את ייחודו של מפעלו במלים ומה הניע אותו לכתוב את הספר בצורתו זו, הרצון לקבץ הלכות מפוזרות ולבארן, ולהניח הלכה פסוקה בהישג ידם של גדולים וקטנים(4).
 
עבודה מס' 10239 SHOPPING CART DISABLED
עקרונות העיסוק ברפואה במשנת הרמב"ם, 1995.
תולדות הרמב"ם, חכמת הרפואה בזמנו של הרמב"ם, עקרונות רפואתו והשראה לעקרונות הרפואה בימנו.
9,744 מילים (כ-30 עמודים), 34 מקורות, 241.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בימי הביניים, המושלים הנוצרים באירופה היו שקועים בבערות ובאמונות תפלות, ואילו הכליפים שבמזרח תמכו ויסדו בתי ספר גבוהים לכל חכמה ומדע. בקהיר הקים הכליף חכים בשנת 1105 בית מדרש גבוה לחכמה ורפואה. אחד התלמידים הגדולים שיצאו ממוסד זה היה המתרגם ללטינית קונסטנטינוס אפריקנוס.
בקורדובה, עיר הולדתו של הרמב"ם, העמיד האמיר, אל רחמן השלישי, בית מדרש עליון לחכמת הרפואה. אלה היו זמנים של פריחת החכמה בין הערבים.
הפרסום של מוסדות ערביים אלו משך את המוסלמים, היהודים והנוצרים מכל התבל.
בתקופה זו הרופאים היהודים יצא שמם לפניהם והם שימשו את המלכים במקומות רבים.
את הרמב"ם הקדים "אסף" הרופא, שלא ברור אם הוא מציאות או אגדה. רוב החוקרים חושבים שאסף כתב את "ספר הרפואות" במאה ה-8 לערך, בו רשומה שבועת הרופאים היהודים המיוחסת לאסף.
רופא יהודי נוסף שקדם לרמב"ם היה יצחק ישראלי, שחי במאה ה- 10 וכתב ספרים שתורגמו ע"י קונסטנטינוס ללטינית.

ראשי פרקים:
1. מבוא והצגת הנושא
2. תולדות הרמב"ם
3. חכמת הרפואה בזמנו של הרמב"ם
4. עקרונות הרפואה של הרמב"ם
5. השוואה לעקרונות הרפואה בימנו וסיכום
6. ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 61373 SHOPPING CART DISABLED
המלך-פילוסוף של אפלטון והמנהיג הנבואי של הרמב"ם, 2002.
הצגת התשתית המחשבתית של מודלים אלו אצל אפלטון ואצל הרמב"ם והשוואה בינהם.
7,355 מילים (כ-22.5 עמודים), 9 מקורות, 218.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים:
מבוא
הפילוסוף על פי אפלטון
הנביא על פי הרמב"ם
השוואה בין המלך-פילוסוף של אפלטון לנביא-מנהיג של הרמב"ם
סיכום
ביבליוגרפיה

מטרת העבודה היא לעמוד על המודל של המלך-הנביא, תוך השוואה למודל של
המלך הפילוסוף של אפלטון. אין הכוונה כאן להצגת ההשתלשלות ההיסטורית
של הרעיונות, אלא להצגת התשתית המחשבתית של מודלים אלו אצל אפלטון
ואצל הרמב"ם, וניסיון לראות את הדפוס הדומה, ואת ההבדלים העקרוניים
שבין שני המודלים.

בתחילת העבודה אסקור בתמציתיות את רעיון המלך הפילוסוף של אפלטון.
בהמשך אציג את נושא הנבואה אצל הרמב"ם, בדגש על תפקידו המדיני של
הנביא, תוך ניסיון להראות דמיון ושוני בין הרמב"ם לאפלטון. החלק השלישי
של העבודה ידון במקורותיו הפילוסופיים בכלל והאפלטוניים בפרט של
הרמב"ם, ויעמת את רעיון המלך הפילוסוף עם רעיון הנביא המלך.

עבודה זו מציגה שני מודלים של מחשבה מדינית: הראשון הוא מודל המלך
הפילוסוף של אפלטון. לפי מודל זה ראוי שמנהיג יהיה האדם החכם, מכיוון
שראוי שמי שיודע את האמת ישלוט על אלו שלא יודעים את האמת. המודל
השני הוא מודל המנהיג הנבואי של הרמב"ם. לפי מודל זה ראוי שהנביא ינהיג
את עמו מכיוון שהוא זה שיכול להביא אותם למימוש המטרה של ידיעת האל.
רעיונות אלו דומים מכיוון שלפי שניהם יש לחכם ייעוד חברתי ואף ראוי שהוא
יהיה המנהיג הפוליטי. כשם שהפילוסוף של אפלטון מחוייב לחזור למערה, כך
יש לנביא  של הרמב"ם מחויבות חברתית. שניהם הגיעו לשיא האינטלקטואלי
ושניהם מחויבים לרדת ממגדל השן וליישם את ההישג האישי שלהם במישור
הפוליטי והחברתי.
האם רעיון המלך הפילוסוף זהה לרעיון המנהיג הנבואי, האם הם רעיונות דומים
המבוססים על נימוקים שונים או האם הם רעיונות שונים הנראים דומים רק
ממבט ראשון?
התשובה היא שמדובר בשני רעיונות שונים לחלוטין שההבדל ביניהם הוא
למראית עין בלבד. ישנם שני סוגים של הבדלים בין שי רעיונות אלו. הסוג
הראשון הוא הבדלים שמונחים בתשתית הפילוסופית שמעגנת את רעיונות אלו.
הבדל מסוג שני הוא ההבדל היסודי והמהותי שבין השיטות. אפלטון הסביר למה
ראוי שהחכם ישלוט, אך לא הסביר כיצד יש לו את היכולת לשלוט. יש לו ייעוד,
אך אין לו איך לממש אותו. הרמב"ם משלים את החוליה החסרה בעזרת הכח
המדמה שהוא כושר המנהיגות והכריזמה. הנביא הוא לא רק חכם, אלא גם בעל
כח מדמה, שעוזר לו להעביר את המסר הנבואי לעם. הכח השכלי של הנביא הוא
הצידוק להיותו מנהיג, ואילו הכח המדמה של הנביא הוא הכשרון הפוליטי שלו,
והיכולת שלו לממש את יעודו להיות מנהיג.


 
עבודה מס' 61595 SHOPPING CART DISABLED
הפולמוס על כתבי הרמב"ם, 1998.
הפולמוס ה-II על כתבי הרמב"ם אשר פרץ בשנות ה-30 של המאה ה -13.
2,150 מילים (כ-6.5 עמודים), 4 מקורות, 219.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זו תעסוק בפולמוס ה-II על כתבי הרמב"ם אשר פרץ בשנות ה-30 של המאה ה -13.  
בתחילה יובא הרקע לפריצת הפולמוס ולאחר מכן אעסוק בעיקר בניתוח אגרתו של הרמב"ן - "טרם אענה אני שוגג" כתגובה לחרם שהיה או לא היה, של רבני צרפת על כתבי הרמב"ם.

תוכן העניינים:
1. הקדמה
2. הרקע לפולמוס ה-II על כתבי הרמב"ם
3. הרמב"ן
4. אגרת "טרם אענה אני שוגג"
   א. רקע
   ב. ניתוח האגרת
5. סיכום
6. ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 63017 SHOPPING CART DISABLED
דת ופילוסופיה במחשבת הרמב"ם, 2004.
הסינתיזה שיוצר הרמב"ם בין דת לפילוסופיה בשאלת קדמות וחידוש העולם.
7,602 מילים (כ-23.5 עמודים), 12 מקורות, 394.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים
מבוא
א' : עיון ודיון בפרקים י"ג, י"ד בחלק שני
ב' : האם ניתן להוכיח בהוכחה מופתית את דעת אריסטו?
ג' : דרך  להכרעה: מהי הדעה שהיא 'יותר מעטת ספקות' מבין השתים?
ד' : קדמות וחידוש - דיון תיאולוגי
ה': קדמות וחידוש  - דיון פרשני
אחרית דבר
ביבליוגרפיה

בהקדמה לחיבורו "מורה נבוכים" מדגיש הרמב"ם, כי אין החיבור מיועד "לציבור הרחב, ולא
למתחילים בעיון, ולא ללמד את מי שעיין במדע התורה בלבד"1. אמנם החיבור מפונה לנמען
ספציפי, יוסף בן יהודה, הנזכר באיגרת אל התלמיד שלפני הפתיחה לספר2, אולם ברור שהוא
אב-טיפוס לכל אדם אשר מצד אחד שלם בדתו ובמידותיו המאמין באמיתות התורה,(= האמת
הדתית) ומצד שני בקיא במדע הפילוסופיה ומבין את משמעות הדברים, הנבוך נוכח סתירות
אותן לא מצליח ליישב בין פשטי התורה לבין מה שמבין בשכלו (= האמת הפילוסופית). מבוכה
זו עלולה להביא אותו לידי הכרעה בין שתי דרכים: או "שילך בעקבות שכלו וישליך מעליו מה
שידע מאותם שמות, בחושבו שהוא משליך מעליו את יסודות התורה, או שיישאר עם מה שהבין
מהם ולא יימשך אחר שכלו, ונמצא שהוא פנה עורף לשכלו וסר ממנו ויהיה סבור עם זאת
שהזיק לעצמו ופגם בדתו.  הוא יישאר עם אותן אמונות מדומות, פוחד וחולה, ולעולם בכאב לב
ומבוכה רבה".3

בהגות ימי-הביניים רווחה ההנחה, לפיה קיימות שתי מערכות מקבילות של אמיתות - האמת
הדתית והאמת הפילוסופית - שאין המערכת האחת נוגעת בחברתה. הרמב"ם לא הסכים לטענה
זו:  התיאולוגיה והפילוסופיה אחת הן, ומושגי הא-ל והתורה, הנבואה וההשגחה, מהווים בעיות
פילוסופיות ובעיות דתיות גם יחד, והבחנה ברוח זו בין מושג תיאולוגי ומושג פילוסופי זרה לכל
תפיסותיו של הרמב"ם. עיקר המאמץ האינטלקטואלי של הרמב"ם בחיבורו זה היה לקשר בין
שתי המערכות הללו, שתי מערכות מקבילות שאינן זהות מצד עצמן, שלשתיהן אותם מושגים
ואותן בעיות, אלא שהגישה והתפיסה שונות.  4

בחיבור זה שואף הרמב"ם "לסלק את רוב הקשיים ואת הגדולים שבהם"5: הוא דן במספר
שאלות מרכזיות, ואחת מהן, בה אתמקד בעמודים הבאים, הינה שאלת קדמות העולם וחידושו,
לה הקדיש פרקים רבים.  השקפתו של הרמב"ם על בריאת העולם היא אחת הנקודות העיקריות
בפילוסופיה שלו.

אני רואה את פרקים י"ג-י"ד כמבוא היוצר את המסגרת לדיון בשאלת קדמות העולם וחידושו:
מבוא זה כולל את הצגת שלוש הדעות הרווחות בקרב האנשים המאמינים שהא-ל הביא את
העולם לידי מציאות, ואת עיקרי דברי אריסטו מהם משתמעת תמיכה בדעת קדמות העולם.
בפרקים הבאים בהם אדון (פרקים ט"ו-י"ט, כ"ה-כ"ז) דן הרמב"ם בשאלת מקור העולם
במורה-נבוכים.  את הדיון שלי בשאלת קדמות העולם וחידושו אחלק לארבעה מעגלים6, בסדר
זה:

   1. דיון בשאלה, האם ניתן בכלל להוכיח באופן מופתי את דעת חידוש העולם או את דעת
   קדמותו נוסח אריסטו (פרקים ט"ו-י"ח).
   2. דיון בשאלה, האם ניתן להכריע בשאלת מקור העולם בדרך אימות-מדעי 'נחותה' יותר
   מאשר דרך ההוכחה המופתית, על-ידי קביעה מהי הדעה שהיא 'יותר מעטת ספקות' מבין
   השתין, מתודה הלקוחה מן החיבור "התחלות הכל" של אלכסנדר מאפרודיסיאס (פרק י"ט).
   3. דיון תיאולוגי בשאלת מקור העולם (פרק כ"ה).
   4. דיון פרשני בשאלת מקור העולם (פרק כ"ו).

כפי שנראה במהלך הדיון, עובר הרמב"ם ממעגל למעגל, במטרה ולהכריע בין דעת קדמות
העולם לבין דעת חידושו יש מאין לצד הדעה האחרונה.
הרמב"ם הקדיש פרקים רבים לשאלת קדמות וחידוש העולם, ובהם הוא נלחם בדעתו של
אריסטו כי העולם קדמון7. אולם, מפרשים וחוקרים שונים של הרמב"ם ניסו להצביע על
מקומות שבהם סוטה רמב"ם ה"אריסטוטלי" מתורת אריסטו. החוקרים מתארים אותו
כאריסטוטלי בסתר או כאפלטוני בגלוי-למחצה.8
בתורת הבריאה  מציע הרמב"ם שתי השקפות דתיות - את הראשונה הוא מייחס להמון
המאמינים, והשנייה מייצגת את דעתו.

בחיבור זה אנסה לעמוד, אפוא, על הסינתיזה שיוצר הרמב"ם בין דת לפילוסופיה בשאלת
קדמות וחידוש העולם, תוך היצמדות לטקסט הכתוב בספרו, מורה הנבוכים.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1. מו"נ, פתיחה לחלק א', עמ' 10 במהדורת שוורץ.
2. מו"נ, האיגרת אל התלמיד, עמ' 5 במהדורת שוורץ.
3. מו"נ, פתיחה לחלק א', עמ' 11 במהדורת שוורץ.
4. רביצקי, ישראל: חידוש או קדמות העולם בתורת הרמב"ם, עמ'  .[7] 339
5. שם.
6. מעגלים אלה מוצעים במאמרה של קליין-ברסלבי "פירוש הרמב"ם לפועל 'ברא' ושאלת חידוש העולם", עמ' .44
7. א. נוריאל, "חידוש העולם או קדמותו על פי הרמב"ם, בתוך: תרביץ ל"ג, הוצאת מאגנס תשכ"ד. אגב, בעקבות מאמר זה
נתפרסם מאמרו של י. רביצקי, החולק הן על המתודה של נוריאל, והן על מסקנותיו.
8. א. א. עברי, "בריאת העולם לפי הרמבם", בתוך: מחקרי ירושלים במחשבת ישראל ט',  תש"ן


 
עבודה מס' 60935 SHOPPING CART DISABLED
היבטים סוציולוגיים במשנתו של הרמב"ם, 2002.
בחינת השקפתו של הרמב"ם על החברה ועל יחסי חברה-פרט.
6,930 מילים (כ-21.5 עמודים), 18 מקורות, 329.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן עניינים:
הקדמה
התיאוריות הסוציולוגיות של הדת
מרכזיותה וחשיבותה של החברה
סוציאליזציה
המצוות - לטובת החברה
תורה אנושית ותורה אלוהית
נספח: התייחסות מאוחרת להשקפותיו הסוציולוגיות של הרמב"ם
מסקנות
ביבליוגרפיה


מה מקומה של הדת במערכת הנורמטיבית החברתית? האם לדת היהודית יש משמעות של קדושה בלבד, או שמא יש לה גם משמעויות חברתיות מתוקף היותה גם מערכת חוקים?
בכתביו השונים מדגיש הרמב"ם כי תכליתו של האדם מצויה במישור העיוני: "לפיכך צריך האדם ליחד עצמו להבין ולהשכיל בחכמות ותבונות המודיעים לו את קונו כפי כח שיש באדם להבין ולהשיג"1, "והשלמות שיש להתפאר בה ולשאוף לה היא ידיעתו יתעלה"  .2
על אף דבריו הנחרצים של הרמב"ם בדבר קביעתו כי תכלית האדם מצויה במישור העיוני, מטרתי בעבודה זאת היא להראות את ההיבטים הסוציולוגים בכתביו של הרמב"ם, בראש ובראשונה ביצירתו מורה נבוכים, המצביעים על כך שהכיר במקומה החשוב והמרכזי של החברה בתהליך התקרבותו של היחיד אל האידיאל הנשגב מבחינתו - תכלית האדם מצויה במישור העיוני. הדרך המסורתית להגיע להשגת האל היא לא אחרת מאשר קיום מצוות 'תלמוד תורה'. על פי קו מחשבה זה, טבעי להניח כי קיום 'והגית בו יומם ולילה' כהלכתו הוא אמצעי מובהק להשגת שלימות האדם. ברצוני להראות כי יש חשיבות גדולה בעיני הרמב"ם להיבטים חברתיים בהלכה ובכלל, וכי הם אינם מחווירים לצד תלמוד התורה.

אטען כאן, אם כן, שההבנה וההכרה בחשיבותה של החברה ותפקודה התקין, על מנת להשיג את המטרה הנעלה - הגעת האדם לשלמות שכלית, עמדו לנגד עניו של הרמב"ם ובאו לידי ביטוי בכתביו. ניתן לראות זאת חרף המתיחות הפנימית במשנת הרמב"ם: מצד אחד, הדגשת תכלית החכם המתבודד, המסומל על ידי האדם הראשון, שנברא שלם בצלם האלוהים, בודד ושלם בשכלו העיוני, ומצד שני, הדגשת התכלית החברתית-מדינית של הנביא כפילוסוף-מדינאי, תכלית אנושית נחוצה מאז היות האדם הראשון לחיה חברתית-מדינית יחד עם אשתו חוה.
מטרת עבודתי היא להבהיר את מה שקבע, בין היתר,  שביד על הרמב"ם באחד ממחקריו :3
"...לגביו (הרמב"ם), כהוגה דעות בימי הביניים, יש לחוק הדתי חשיבות גדולה מאוד שהרי הוא מעצב למעשה את מלוא היקף חייו והפרטיים והמדיניים... מבחינה זו, יש לחוק הדתי חשיבות גדולה מאוד בימי הביניים גם בעיני פילוסופים ולא רק יהודים. בפעילות של חיי היום-יום דווקא, משתלב הפילוסוף ואיש המדע, ועל כך יש להוסיף את הכרת החובה של הפילוסוף כלפי חברתו, שהיא בעלת חשיבות... משנתו העיונית המקורית (של הרמב"ם) לא באה אלא להצדיק את התורה מבחינת חוקה אידאלית ... כאן עלי להדגיש כי לעצם הזיקה אל הכלל יש חשיבות גדולה מאוד במשנת הרמב"ם. שלמותו של היחיד היא שלמות הכלל האנושי שגדל בו... ".
הצדקת התורה כחוקה אידאלית פירושה מתן דגש על הפן החברתי ההכרחי של מערכת חוקים העומדת קודם כל בזכות הפונקציונאלית החברתית שלה, וכמובן גם בזכות היותה מקודשת כיוון שהיא נתנה על ידי הגבורה.
אם כן, מטרות עבודה זאת הן: להתבונן מנקודת ראות סוציולוגית על כתבי הרמב"ם, לתאר את השקפתו על החברה ולהצביע על העובדה שמרכזיותה של החברה עמדה לנגד עיני הרמב"ם.
-------------------------------------------------------------------------------
1. משנה תורה, הלכות תשובה, פרק י הלכה י"א.
2. מורה הנבוכים, חלק ג', פרק נ"ד.
3. הרמב"ם וחוג השפעתו, שביד אליעזר, 1929.
 
עבודה מס' 61041 SHOPPING CART DISABLED
משנת טעמי המצוות של הרמב"ם, 2000.
בחינת משנת טעמי המצוות של הרמב"ם תוך התייחסות ספציפית למצוות הקרבנות.
6,054 מילים (כ-18.5 עמודים), 7 מקורות, 329.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
משנת טעמי המצוות של הרמב"ם

ראשי פרקים:
מבוא
חלק א' - סקירה כללית בנושא טעמי המצוות
   האם יש טעמים למצוות.
      מצוות ללא תכלית ידועה.
      טעמי המצוות - חלק מתפיסה כוללת.
      גישה הפוכה בדברי הרמב"ם.
   מהם טעמי המצוות.
      גישת הרמב"ם במקומות אחרים.
      מצוות שלא נודע טעמן.
חלק ב' - מצוות הקרבנות
   טעמי הקרבנות.
      מיקומו של פרק ל"א.
      המקדש והקרבנות בימות המשיח.
סיכום
ביבליוגרפיה

מבוא
תורת טעמי המצוות היא אחד הענפי המרכזיים שבהם דנו הוגי הדעות בתקופת ימי
הביניים. אמנם כבר חז"ל עסקו בשאלת טעמי המצוות, בתלמוד ובמדרשים, ואף
הסופרים היהודיים הלניסטיים הרבו לחקור ולדרוש בטעמי המצוות, אך אין ספק
שבימי הביניים קיבל ענף זה את הדחיפה החזקה ביותר. דומה שאין אף הוגה, מר'
סעדיה גאון ואילך, שלא תרם תרומה מקורית להבהרת טעמי המצוות.
הגדיל לעשות הרמב"ם, שערך מערכת שלימה וכוללת בעניין טעמי המצוות והשתדל
להסביר את כל תרי"ג מצוות באופן שיטתי. הרמב"ם עסק בשאלת טעמי המצוות
בכמה מקומות, בייחוד ב"משנה  תורה" ו"במורה נבוכים", ולעיתים קיימות גישות
שונות, ואף סותרות, באחדים מן המקומות.

בעבודתי אדון במשנת טעמי המצוות של הרמב"ם ב"מורה נבוכים" שדומה שהיא
המקיפה והמסודרת ביותר. עם זאת, כמובן שלא אתעלם מעיון בספריו האחרים,
שהרי אם אעשה זאת - אחטא לאמת.
בחלק השני של עבודתי, אדון בהסברו של הרמב"ם למצוות הקורבנות, שדומה שהוא
מן המקוריים והמורכבים ביותר.


 
עבודה מס' 68352 SHOPPING CART DISABLED
בין נביא לפילוסוף - תפישת הנבואה הפילוסופית של הרמב"ם, 2006.
ניסיון להראות כיצד יוצק הרמב"ם את השכלתנות האריסטוטלית אל תוך תפישתו ולבחון, במה שונה ממנה, נוכח העמדתו אותה כבסיס לתפישתו.
2,891 מילים (כ-9 עמודים), 15 מקורות, 274.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
"והיסוד השישי - הנבואה. והוא, לדעת שזה המין האנושי יש שיימצאו בו אישים בעלי כשרונות מפותחים מאד ושלמות גדולה, ותתכונן נפשם עד שמקבלת צורת השכל, ויתחבר אותו השכל האנושי בשכל הפועל ויאצל עליהם ממנו אצילות שפע, ואלה הם הנביאים, וזוהי הנבואה" (פירוש המשנה לרמב"ם, מבוא לפרק 'חלק').

תחום הנבואה הנו מיוחד ביותר בדת היהודית(1), לו השלכות רבות על עולם המחשבה והמעשה. רבות השיחות בנושא זה במחשבה היהודית, ובכולן המכנה המשותף, המנוגד לתפישת אריסטו את הנבואה, מתפקד כשליח האל. דבר זה ממרכז את עניין הנבואה ותוכנה, ושם אותם במקום אמיתי ובר-סמכא.
בגישתו אל הנבואה, מקדיש הרמב"ם מקום רחב לענייניה(2) וממקם אותה במקום הגבוה ביותר וכשלב העילאי(3) אליו צריך לשאוף כל יהודי. לכן, מפגש תחום זה עם הפילוסופיה, יוליד את האפשרות לתודעה מטא-פיסית, אותה מחשיב לפסגת המדע.

בעבודתי, אדון אם כן, בתפישתו של הרמב"ם את הנבואה כדוגמת נושא, בו משתלבים דת ופילוסופיה. אנסה להראות כיצד יוצק הרמב"ם את השכלתנות האריסטוטלית אל תוך תפישתו זו(4) ולבחון, במה שונה ממנה, נוכח העמדתו אותה כבסיס לתפישתו. כל זאת, ללא הרחבת יתר בנושא ובמיקוד תמציתי ביותר, מבלי להתעכב על כל מושג ומושג, בנקודות המייחדות את תפישתו. לאחר, אביא עמדתו של ריה"ל  בגישתו לעניין הנבואה ובפולמוס שעורך כנגד תפישתה האריסטוטלית בה מצדד הרמב"ם, באמצעות קריאה קרובה בספרו ה'כוזרי'. בעיקר אנסה לעמוד על נקודות החילוק בינו ובין הרמב"ם.

ראשי פרקים:
1. מבוא
2. תפישת הנבואה של הרמב"ם
2.1 בעיית הנבואה
2.2 נבואת משה
2.3 בין הנביא והפילוסוף
3. תפישת ריה"ל את הנבואה
4. סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
בתפישה הפילוסופית את הנבואה נמצאות חמש תכונות אופייניות, עליהן עומד וולפסון(7) :
א. הנה תהליך טבעי - למצב הנבואה מגיע אדם בדרך ההכרח הטבעי בתנאים מסוימים ובלי התערבות ישירה של חסד אלוהי.
ב. הנבואה נאצלת לאדם - בידי אלוהים ולא במישרים, אלא ע"י ממצע, 'השכל הפועל' הנתפש כישות ממשית.
ג. סגולת האדם להגיע למעלת הנבואה: קניין מלידה של שלמויות טבעיות, השגת שלמות במעלות המידות והמוסריות והמעשיות בדרך אימון והשגת שלמות במעלות השכליות בדרך הלימוד.
ד. מעלות המידות המוסריות והמעשיות אינן תכלית בפני עצמן, אלא חשובות רק מהיותן מסייעות להשגת המעלות השכליות.
ה. אין דרך מיוחדת של התנהגות או פעולות כאמצעי להשגת 'מעלת הנבואה'. תכלית זו יכולה למלא כל אחת משיטות המוסר שאדם מתקין לעצמו.
----------------------------------------------------------------------
7. וולפסון, צ', ה'; 'המחשבה היהודית בימי הביניים'; מסות ומחקרים. הוצ' מוסד ביאליק, ירושלים, תשל"ח. עמ' 251-249.
 
עבודה מס' 50161 SHOPPING CART DISABLED
הנבואה בעיני הרמב"ם ובעיני האברבנאל, 1999.
השוואה מקיפה של עמדות הרמב"ם והאברבנאל לסוגיה - הנבואה שכל או פעולה ישירה של האלוהים.
5,046 מילים (כ-15.5 עמודים), 8 מקורות, 284.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בעבודה זו אציג את השקפת הרמב"ם בענין הנבואה, ואת השגות האברבנאל  עליו.
הרמב"ם סובר שהנבואה היא המדרגה השכלית הגבוהה ביותר שאליה יכול להגיע אדם עלי אדמות. הדרך למעלה זו היא דרך פיתוח השכל יחד עם פיתוח הכח המדמה, ותלוי בתכונות מולדות. מדרגה זו היא טבעית לגמרי ואין בה מן הנס כלל, יתר על כן סובר הרמב"ם שאם אדם מגיע לדרגה השכלית העליונה ואינו מתנבא זהו מקרה ניסי, וזה רצון האל.
בנקודה זו חולק האברבנאל מכל וכל, הוא סבור שהנבואה היא פעולה ישירה ומקומית של ה', שמחליט לנבא את מי שהוא בוחר, ואין כאן ענין בהכנות ומושכלות כלל. האברבנאל מצא בדברי הרמב"ם שבע 'הקדמות' שהן בסיס
השקפת הרמב"ם ואיתן מתוכח האברבנאל.

תוכן העניינים:
        מבוא
        הקדמה
        קיצור תולדות חייו של האברבנאל
        דעת האברבנאל על הרמב"ם
        דעת הרמב"ם בנבואה
                 על מי תחול הנבואה?
                 מהי הנבואה?
                 הנבואה היא נס או טבע?
                 מעמד החלום
                 דעת הפילוסופים מול דעת הרמב"ם
        תגובת האברבנאל על דברי הרמב"ם
                 הקדמה א'
                 הקדמה ב'
                 הקדמה ג'
                 הקדמה ד'
                 הקדמה ה'
                 הקדמה ו'
                 הקדמה ז'
        סיכום
        ביבליוגרפיה
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

** עכשיו במבצע **
עבודה שניה ב – 40% הנחה*
בתוקף עד 30/06/2017
*) הזולה מבינהן

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1-9] מתוך 15 :: [עמוד 1 מתוך 2]
עבור לעמוד: 1 2 :: עמוד הבא >>