עבודות [1-9] מתוך 100 :: [עמוד 1 מתוך 12]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>

תוצאות חיפוש "הבכור לבית אבי":


עבודה מס' 61602 זמנית, לא ניתן לרכישה
 
עבודה מס' 61620 SHOPPING CART DISABLED
חלוקת התפקידים במשפחה, 1999.
עבודה המציגה ממצאי מחקר שבדק את נושא חלוקת התפקידים בין בני הזוג ועמדותיהם כלפי עבודות הבית.
3,700 מילים (כ-11.5 עמודים), 13 מקורות, 164.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מטרת העבודה הנוכחית היא להציג ממצאי מחקר שבודק את נושא חלוקת התפקידים בין בני זוג ועמדות לגבי עבודות הבית.
החלק הראשון בעבודה הוא הרקע התיאורטי. בתחילתו מופיעה סקירת התפתחות הפמיניזם, תוך התמקדות בעקרונות התנועה. לאחר מכן עוסק החלק התיאורטי בנושא חלוקת התפקידים בין המינים על פי גישות שונות, המסבירות נושא זה דרך השקפותיהן.
החלק הבא ששייך לחלק הרקע התיאורטי, עוסק בחלוקת התפקידים בין המינים, בעבר ובהווה. חלק זה עוסק בתפקידים הסטריאוטיפיים שהיו למינים בעבר וכן מתייחס לשינויים שחלו בנושא בעשורים האחרונים בעקבות פעילות התנועה הפמיניסטית.
החלק האחרון במבוא התיאורטי סוקר ממצאי מחקרים בנושא החלוקה בעבודות הבית בין בני זוג.
החלק השני בעבודה, שמופיע לאחר השערות המחקר, הוא חלק השיטה, בו נסקרת אוכלוסיית המחקר, כלי המחקר והליך המחקר.
החלק השלישי הוא חלק הממצאים, שמפרט כשמו את ממצאי המחקר על פי ההשערות ולבסוף חלק הדיון, שמסביר את הממצאים הללו.

תוכן העניינים:
מבוא
חלק א' - רקע תיאורטי
פמיניזם
א. חלוקת תפקידים בין המינים - תיאוריה
ב. חלוקת תפקידים בין המינים - עבר-הווה
ג. חלוקת תפקידים בין המינים - ממצאי המחקר
חלק ב'
א. השערות
ב. שיטת המחקר
ממצאים
דיון
סיכום
ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 61600 SHOPPING CART DISABLED
הגורמים למשבר תפקודי בבית הספר המחוזי המשטרתי - חקר מקרה, 2002.
עבודת מחקר שמטרתה לאתר את הגורמים לתפקוד הלקוי של המדריכים בבית הספר ע"י בדיקה אמפירית ולחפש דרכי טיפול והתמודדות עם הבעיה.
13,609 מילים (כ-42 עמודים), 29 מקורות, 329.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
א. תיאור הארגון
הארגון הינו בי"ס מחוזי של משטרת ישראל הממוקם באחד ממחוזות משטרת ישראל, וקיים כ-20 שנה. ביה"ס המחוזי מיועד להכשיר שוטרים, בעיקר בתחום החקירות והאג"מ. מתקיימים בו השתלמויות וקורסים משטרתיים במקצועות שונים והוא מונה כ-150 שוטרים חניכים. הוא נועד (בר, 1993) כדי להכשירם לתפקד ביעילות ולבצע את תפקידם במקצועיות ולתת שירות טוב יותר לאזרח ולקהילה.
ההכשרה המשטרתית בביה"ס אמורה לכלול בתוכה את כל תחומי השיטור הזקוקים להם השוטרים לביצוע תפקידם ועל כן על כל אנשי הצוות להתאפיין ולקיים מערכת יחסי גומלין מאוד הדוקה ביניהם (דולב, 1994).
ביה"ס קולט שוטרים ושוטרות בטווח גילאים רחב ומורכב ביותר, הנע בין 50-23, המופנים ע"י יחידות השטח ותחנות המשטרה לצורך הכשרתם וקידומם המקצועי.
הארגון מורכב ממספר מגמות והן:
     מגמת חקירות, הכוללת מקצועות החקירות, מודיעין ובילוש.
     מגמת אג"מ, הכוללת מקצועות הסיור, התנועה, הוצאה לפועל, סיוע ואבטחה, זקיפיות ומערך החבלה.
     מגמה לכשירות מבצעית הכוללת כושר גופני וקליעה.
כמו כן בביה"ס משרתת גם פסיכולוגית וחובש וראש משרד ניהול.
מזה כשלוש שנים עובר ביה"ס שינוי אירגוני עצום. בארגון חל שינוי בהרכב הצוות הפיקודי\ניהולי הכולל כיום את מפקד ביה"ס בדרגת רב-פקד, אשר עסק בעבר בתפקידי ניהול, פיקוד והדרכה רבים במשטרת ישראל. בתפקיד סגן מפקד ביה"ס משמש כיום קצין בדרגת פקד אשר הועבר לתפקיד זה לאחר שורה ארוכה של תפקידי ניהול ופיקוד ביחידות השטח.
בביה"ס משרתים גם קצינים בדרגות "פקד" והם מפקד מגמת חקירות, מפקד מגמת אג"מ, קצין כשירות מבצעית. ובכל מגמה משרתים קצינים מדריכים.
כמו כן קיים בביה"ס משרד ניהול, עומד בראשו שוטר בדרגת רס"ר בכיר. קיים גם חובש אשר משמש גם כמדריך בנושא הגשת עזרה ראשונה ופסיכולוגית. ובסה"כ משרתים בביה"ס 15 מדריכים, כאשר השוני הבולט בין המדריכים הוא המדריכים של הכושר המבצעי, הפסיכולוגית והחובש אשר עברו הכשרה מקצועית לקראת עיסוקם בארגון לעומת שאר המדריכים אשר למעשה הם מהווים את המשאב המרכזי החשוב והגדול והמשמעותי בחיי השוטרים והחברה. היינו מקבץ של קצינים המגיעים לרוב ללא הכשרה מתאימה מרקעים ומתחומים משטרתיים שונים ומגוונים.

הצגת הבעיה
בבית הספר המחוזי (מטעמי סודיות לא ננקוב בשמו המלא של בית הספר) התעוררה לאחרונה בעיה חריפה שביטויה בתיפקוד לקוי אצל סגל ההדרכה. יש התולים את הסיבות לכך:
     תחלופה בתדירות גבוהה של סגל מדריכי ביה"ס.
     מעמדו הנחות  של המדריך בביה"ס המחוזי.
     חוסר ידע מקצועי של המדריכים.
     אי הגדרה ברורה של מטלות התפקיד.
     אי יכולת המדריך להתמודד עם אוכלוסית החניכים, (שוטרים\ות עם רקע שונה וממגוון יחידות השדה).
גורמים אלו ואחרים יוצרים כנראה אקלים אירגוני לימודי פגום, הפוגם במטרתו העיקרית של בית הספר - הכשרת שוטרים.

מטרות המחקר
לאתר את הגורמים לתיפקוד הלקוי של המדריכים ע"י בדיקה אמפירית.
להמליץ לממונים על בית הספר המחוזי והמערכת המשטרתית, דרכי טיפול והתמודדות בתופעה לשם בלימתה, צמצומה ושיפור המצב הקיים.

במחקר זה השתמשתי בשיטת המחקר האיכותי.
בה אנו רוצים לבחון את בה אנו רוצים לבחון את הסיבות והגורמים למשבר הארגוני ביחידת בית הספר המחוזי של משטרת ישראל.

כלי המחקר
* ראיונות פתוחים (8 מרואיינים) מסגל בית הספר.
* תצפית-ישיבת סגל המדריכים.
* אני החוקר ככלי המחקר-עיני אוזני חושי (צבר 1995) היכרותי את הארגון מעבודתי שם בעבר הלא רחוק.

תוכן העניינים:
מבוא
א. תיאור הארגון
ב. הצגת הבעיה
ג. מטרות המחקר
ד. שאלות המחקר
סקירת ספרות
א.  סוגי הארגונים (מודלים ארגוניים)
ב.  אסכולות ניהול והשפעתן על תורת המנהל
ג.   תקשורת בארגון
ד.  סגנונות הניהול
ה.  טיפוסים של סגנונות ניהול
ו.   מקורות העוצמה של המנהל
ז.   הכוחות שבתפקיד המנהיגות המקדמים או הבולמים את הארגון
ח.  איך להניע את הארגון
ט.  תהליכי קבלת החלטות בארגון
י.   הסביבה והארגון
יא. הארגון כמערכת פתוחה או סבירה
יב. אקלים ארגוני: תיחום מושגי ורעיוני
יג.  הארגון הפורמלי - משטרת ישראל
   1. ההבדל בין ארגון לקבוצה
   2. אפיוני הארגון פורמלי
   3. מהי הצלחה ויעילות ארגונית וכיצד נמדדת
   4. בחינת היעילות הארגונית
   5. גישות תיאורטיות לבחינת יעילות ארגונים
   6. בחינת יעילותם של ארגוני שירות ציבוריים
יד. סקירת ספרות למקצוע ההדרכה
   1. קשיים בעבודת המדריך
   2. ההדרכה ותפקיד המדריך
טו. שחיקה
   1. הגדרות והמשגות
   2. גורמי השחיקה בעבודה
מערך המחקר
א. תיאור הבעיה
ב. מטרת המחקר
ג. שאלות המחקר
ד. שיטת המחקר
ה. מתודולוגיה
   1. כלי המחקר
   2. שדה המחקר
   3. אוכלוסיית המחקר
   4. שיטת עיבוד וניתוח נתונים
   5. מגבלות המחקר
   6. אתיקה
   7. מהלך המחקר
הממצאים
א. קטגוריה 1: קשיים בתפקיד המדריך
ב. קטגוריה 2: תנאי שכר
ג.  קטגוריה 3: הגדרת תפקידו של המדריך
ד. קטגוריה 4: שאיפות המדריך מהתפקיד
ה. קטגוריה 5: השתלבות המדריך בעבודה
דיון
א. האבחון הארגוני של בית הספר המחוזי בכפוף לסקירת הספרות
ב. הדיון בהקשר לראיונות
סיכום, מסקנות והמלצות
א. סיכום
ב. מסקנות
ג. המלצות
ד. בחירת מודל להחדרת השינוי בארגון
ה. תרומת המחקר
רשימה ביבליוגרפית
נספחים
נספח א': שאלות בסיסיות לראיון
נספח ב': דו"ח תצפית
נספח ג': תרשים ארגוני של בית הספר המחוזי
 
עבודה מס' 61593 SHOPPING CART DISABLED
עמדות מורים כלפי התנהגות אלימה של תלמידים, הצעת פתרון למזעור האלימות ו\או מניעתה, 1998.
עבודת מחקר הבוחנת את עמדותיהם של מורים דתיים כלפי אלימות בבית ספרם ודנה בצמצום תופעת האלימות באמצעות חינוך ערכי לאי אלימות.
14,335 מילים (כ-44 עמודים), 43 מקורות, 494.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
התוקפנות העסיקה את האדם מדורי דורות והפכה לנושא מרכזי שהחברה חייבת לטפל בו. האלימות ברמות ובעוצמות שונות חודרת בהתמדה לכל תחומי חיינו עד כי לעיתים חש האדם חוסר אונים מול גל האלימות הגואה.
בכנס על אלימות נוער (ירושלים, אוקטובר 1992) אמר פרופ' שמחה לנדאו: "מחקרים מעידים על כך שהאלימות בעשור האחרון הכפילה עצמה". יתרה מזאת, התנהגויות שהיו מקובלות בעבר כאלימות ונדחו על ידי החברה הפכו במשך הזמן להתנהגויות נורמטיביות הזוכות לתגובות סלחניות, סלחנות זו חדרה גם לבתי הספר בהם אנו עדים לגידול דרמטי בפשע האלים. (Lickona, 1991)
בתוך כלל החברה, האלימות בבית הספר הפכה לדאגה חברתית ראשונה במעלה, של החברה כולה תלמידים, הורים, מורים, מנהלים, אנשי משטרה ועוד.
בית הספר כמסגרת חינוכית (כבבואה של החברה) חייב לכלול בתהליכי החינוך היומיומיים שלו גם את נושא האלימות (ראה חוזר מיוחד ד', חוזר המנהל הכללי, משרד החינוך והתרבות, 1992).
לכן, חיוני שאנשי חינוך (מורים, מורים מטפלים, יועצים) יפתחו מודעות לקצב האלימות הגובר, יוכלו לזהות סימנים לאלימות פוטנציאלית, ויהיו מיומנים באמצעי מנע המיועדים לצמצם אלימות בבית הספר ומחוצה לו.
עבודה זו תתאר את תופעת האלימות בבית הספר ותבחן את גורמיה.
במחקר איכותי תאבחן עבודה זו את עמדותיהם של מורים דתיים כלפי אלימות בבית ספרם ודעתם על הדרכים לצמצום האלימות בבית ספרם.
לאור ממצאי המחקר התמקד הדיון באחת הדרכים העיקריות לצמצום תופעת האלימות באמצעות חינוך ערכי לאי אלימות.

כלים
ראיון אישי עם מנהל בית הספר שתיאר את שדה המחקר ואת הפעילות הכלל בית ספרית למניעת אלימות בבית ספרו.
שאלון עמדות למורים שבחלקו כולל שאלות סגורות ושאלה כללית פתוחה.

אוכלוסייה ומדגם
במחקר השדה שערכתי השתתפו 12 מורות. כל מורה קבלה שאלון אנונימי בו הייתה צריכה בכל שאלה לסמן את התשובה שלדעתה הכי מתאימה.
השאלון כלל 5 שאלות סגורות בהן צריך רק לסמן את התשובה וסעיף נוסף בו ניתנה למורה אפשרות להעיר הערות ו\או להציע הצעות בנושא.

תוכן העניינים:
הקדמה
פרק 1: מבוא
      א. הצגת הבעיה
      ב. המטרות
      ג. שאלות המחקר
      ד. גבולות המחקר ומגבלותיו
      ה. תקציר עבודת המחקר
פרק 2: סקירת ספרות
      2.1  התיאוריות המסבירות מהי תוקפנות\אלימות
        א. תיאוריית האינסטינקט המולד\הפסיכואנליטית
        ב. תיאוריית הלמידה
        ג. תיאוריית "העצמי" ההומניסטית של רוג'רס
        ד. התיאוריה החברתית (התיאוריה האדלרינית)
        ה. התיאוריה ההתפתחותית (החברתית הבינאישית)
        ו. לסיכום
      2.2   הגורמים המשפיעים על אלימות בביה"ס
        א. האלימות כתשומה של הקהילה לבית הספר
        ב. האלימות כתוצר של הניסיון בבית הספר
        ג. אלימות כתוצאה מגורמים מצביים
        ד. מיהו התלמיד האלים
        ה. אופי האלימות
        ו. לסיכום
      2.3   האלימות והשפעתה על הישגי התלמיד בלימודים
        א. רקע
        ב. קשב - מרכיביו: מודל אינטגרטיבי ויישומי
        ג. סיכום הפרקים עד כה
פרק 3: מערך המחקר
      א. שדה המחקר
      ב. הצגת הבעיה
      ג. מטרות המחקר \ שאלת המחקר
      ד. שיטת המחקר הנבחרת
      ה. מתודולוגיה
        1. כלים
        2. אוכלוסיית המחקר
        3. הליך איסוף נתונים
        4. שיטת הניתוח
        5. ריכוז הממצאים
      ו. מגבלות המחקר
      ז. אנונימיות
פרק 4: ממצאים
          ממצאי קטגוריות
          ממצאי הראיון עם מנהל בית הספר
               הפעילות הכלל בית ספרית בתופעת האלימות
          סיכום הממצאים והצעת פתרון כנושא לדיון בעבודה
פרק 5: דיון
      5.1 ניתוח ודיון בממצאים
        5.1.1 הכללת נתוני המחקר
        5.1.2 ייצוגיותו של המחקר
        5.1.3 הרהורים אישיים לגבי הממצאים
      5.2  חינוך ערכי לאי אלימות כפעילות גומלין בכיתה
        א. מהו ערך
        ב. חינוך להפנמת גישה ערכית
        ג.  האם לביה"ס תפקיד בתחום החינוך הערכי
        ד. כיצד ניתן להפחית אלימות בבית הספר
      5.2 כוחה של מילה מה ניתן לעשות עם יצירה ספרותית לטיפול בנושא אלימות
פרק 6 : סיכום
ביבליוגרפיה
נספח א': שאלון למורות
נספח ב': ראיון עם מנהל בית הספר
 
עבודה מס' 61576 SHOPPING CART DISABLED
צו הגנה, צו הרחקה והחוק למניעת אלימות במשפחה, 2003.
הכלים המשפטים העומדים לרשות האדם המתמודד עם אלימות בביתו.
9,369 מילים (כ-29 עמודים), 50 מקורות, 274.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בעבודה זו, עסקנו בנושא רגיש וחשוב, כיצד המערכת המשפטית מנסה להתמודד עם בעיית האלימות בתוך המשפחה.
ראינו כי הטיפול בעניין זה קשה, מורכב וטעון רגשות עזים, וביהמ"ש נזקק לעזרתם של שירותי הרווחה, שהינם גוף מקצועי האמון על התמודדות עם בעיות מסוג זה.
גם למערכת שירותי הרווחה ולביהמ"ש קשה להתמודד עם הבעיה שכן, בדר"כ בני המשפחה מסתירים את ה"בעיות" מבחינת הביטוי "שאת הכביסה המלוכלכת מכבסים בבית" ולפעמים בני הזוג מבקשים את עזרתם של המעגל הקרוב אליהם כמו בני משפחה, חברים וכו'. וכאשר הבעיות פורצות החוצה, הם נמצאות במלוא עוצמתם לאחר שבני המשפחה עברו אלימות קשה, בין פיזית ובין אלימות רוחנית.
ככל הנראה במשטרה אין מערכת מקצועית טובה להתמודדות והיא בדר"כ מנסה "להחליק" את הדברים, למרות שהקימו צוותים מיוחדים שיתעסקו רק בתחום זה, גם לה קשה להתמודד עם הבעיות של אלימות במשפחה שכן, כאשר הבעיות פורצות החוצה, הם גם מלוות בהרבה מקרים בפרובוקציות.
קיימת גם בעיה עם העובדה שבני הזוג מתגוררים ביחד (קשה למצוא תחליף למגורים, במיוחד אצל בני זוג מבוגרים יותר).
המחוקק גם ניסה לפתור את בעיית המקצועיות של המערכת המשפטית, בכך שהקים את ביהמ"ש לענייני משפחה, שיצבור נסיון והתמקצעות אך ורק בתחום. חוקק גם החוק למניעת אלימות במשפחה שניסה לא בהצלחה יתרה לתת תרופה מיידית אך זמנית באמצעות צווי הגנה, אך ברור כי אין בכל הפתרונות הנ"ל כדי ליתן פתרון, ועובדה היא שמקרי אלימות הקשים לפעמים אף החריפו.
נראה לנו, כי התחום החשוב ביותר, הינו התחום לחינוך ומערכת הרתאתית משמעותית. בכיוון זה פועלות מספר שדולות נשים שיוצאות בהפגנות כלפי המערכת המשפטית לפעול בעונשים חמורים יותר נגד הפגיעה בחלש שהוא בדר"כ האישה ואולם אין לעצום עין כלפי פעולות פרופגטיביות וכן למקרים בהם הצד החלש הוא הגבר. לפעמים האישה "מפעילה" את בני משפחתה באלימות כלפי הגבר.
למדנו, שאין פתרון טוב ומושלם, ולמעשה מדובר בשילוב של כל המערכות וכאמור לעיל, בהטמעה של מערכת החינוך.

תוכן העניינים:
1.     מבוא
2.     אלימות במשפחה - מהי?
2.1     תופעת אלימות במשפחה
2.2     כיצד ניתן למגר את התופעה
3.     אלימות במשפחה, עילה לגירושין?
3.1     כפיית גט
3.2     חיוב בגט
4.     צו הרחקה
4.1     מהו צו הרחקה?
4.2     הגורמים האמונים על הוצאת צו ההרחקה.
5.     הוצאת צווי הרחקה ע"י בית הדין הרבני
5.1     המקור לסמכותו
5.2     הוצאת הצווים הלכה למעשה
6.     הוצאת צווי ההרחקה ע"י ביהמ"ש האזרחי.
6.1     העילות לפנות לביהמ"ש בבקשת צו הרחקה
6.2     מדור שקט ושליו והדרכים להגשמתו
6.3     אלימות רוחנית
6.4     היענות ביהמ"ש לבקשות צווי ההרחקה
7.     ביקורת על ביהמ"ש בטיפולו בצווי הרחקה
8.     דו"ח הועדה בראשות המשנה ליועמ"ש, עו"ד יהודית קרפ.
8.1     רקע למינוי ועדת קרפ
8.2     גישות עיקריות להתמודדות עם תופעת האלימות המשפחה
8.3     המלצות הועדה
9.     החוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א .1991 -
9.1     מטרת החוק
9.2     הסעדים הניתנים ע"י החוק
9.3     יישום החוק הלכה למעשה בחיי היום-יום
10.     סיכום
11.     ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 61578 SHOPPING CART DISABLED
כניסתו של הקפה אל המזרח התיכון, 2001.
גילוי הקפה, המסחר בו ומוסד בית הקפה.
3,993 מילים (כ-12.5 עמודים), 11 מקורות, 273.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן עניינים:
מבוא
פרק ראשון: מקור הקפה וגילויו
קפה, מקור השם ומשמעו
           מקור הקפה וסגולותיו
           הצופיות והקפה
           התנגדות המשטר
פרק שני: גידול וסחר הקפה בעולם
    גידול הקפה באתיופיה ובתימן
    סחר הקפה
    גלגולי הקפה בעולם
פרק שלישי: בתי הקפה
    תגובת השלטונות
    מבנה בתי הקפה
    בתי הקפה כמקום בילוי ושעשוע
    בתי הקפה הראשונים באירופה
    טקס הגשת קפה בחצר הסולטאן התורכי
סיכום
רשימה ביביליוגרפית

מבוא
    "יש להם בתורכיה משקה ששמו קפה, העשוי מפולים שזהו גם שמם, שחור כמו פיח ולו ניחוח חזק, אך לא ארומטי, שכותשים אותו לאבקה ובוחשים אותו במים ולוגמים אותו לוהט ככל האפשר. הם שותים אותו בבתי קפה שלהם, הדומים לבתי המרזח שלנו. המשקה הזה מחזק, מחדד את המוח, מחזק את הלב ומסייע לעיכול...".
תיאור זה של משקה הקפה כתב בשנת 1624 נוסע אנגלי שביקר בתורכיה, 100 שנה בערך לאחר שנודע הקפה בארצות המזרח התיכון ועשרים שנה קודם שהופץ במערב.1
    פרי הקפה שגדל בר באזור ההררי של דרום מערב אתיופיה, הובא לתימן השכנה לפני המאה הארבע- עשרה, ומן המאה החמש- עשרה הוחל בגידולו החקלאי. מי היה הראשון שעמד על סגולותיו של פרי הקפה? ומתי הומצא משקה הקפה המפורסם בכל העולם? סיפורים ומסורות רבים נפוצו על סגולות הקפה, ועל תחילת שתייתו; ועל כך נעמוד בפרק הראשון של העבודה, אשר יעסוק בגידול הקפה באתיופיה, הפצתו לתימן דרך מסדרים צופיים, והמשך גלגוליו בעולם האיסלאם.
בפרק השני נדבר על סחר הקפה הן בארצות האיסלאם והן הנדידה מערבה לעבר אירופה, וחלקים אחרים בעולם. הפרק השלישי יעסוק בבית הקפה, בהווייתו, ובהתנגדות המשטר למוסד בית הקפה.
-----------------------------------------------------------------------------
1).. S.D. Smith. The Early Diffusion of the Coffee Drinking in England in  Tuchscherer, M., (ed.) .Cahier des annales islamologiques 20. Cairo, 2001), p. 263) .י Le commerce du caf
 
עבודה מס' 61642 SHOPPING CART DISABLED
ביקורת המערכת השיפוטית, 2001.
תפקידו של בית המשפט מול החוקים הקיימים ומול אילוצים פוליטיים, המהווים את יסודות החקיקה ומול ליקויים מינהליים במערכת.
11,890 מילים (כ-36.5 עמודים), 49 מקורות, 494.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים:
מבוא
פרק א': מהות תפקידו של השופט
1.1 השפיטות וגבולותיה
1.2 עצמאותו של השופט
1.3 השוויון בפני החוק
1.4 לסיכום הפרק
פרק ב': כשלים אפשריים בעבודתו של השופט
2.1 כשלים הנובעים מהמערכת
2.2 כשלים הנובעים מהשופט עצמו
2.3 חמת הספק
2.4 לסיכום הפרק
פרק ג': ביקורת המערכת המשפטית
3.1 גבולות הביקורת
3.2 מערכות הביקורת על בית המשפט
   3.2.1 מערכות אזרחיות
   3.2.2. מערכות שיפוטיות
   3.2.3 משפטנים והוגים בתחום
3.3 התייחסות המערכת לביקורת או: מי ישפוט את השופטים
3.4 לסיכום הפרק
סיכום
ביבליוגרפיה

מבוא
הסוגייה שבה אעסוק בעבודה זו הינה ביקורת המערכת השיפוטית. באומרי הביקורת השיפוטית, איני מתכוונת רק לביקורת המושמעת כנגד פסקי דין שלא בהכרח נתפסים כנאותים, למרות מעמדם של השופטים, אלא גם לתפקידו של בית המשפט מול החוקים הקיימים ומול אילוצים פוליטיים, המהווים את יסודות החקיקה ומול ליקויים מינהליים במערכת. אפרט זאת להלן.
הסופיסט תרזימכוס, טען עוד במאה השביעית לפנה"ס, כי החוק הוא הצדק של החזקים. חוקים משתנים בהתאם לחלוקת העוצמה הפוליטית של האוכלוסיה וחוק שהיה טוב ונכון לאתמול, מרוקן היום מתוכן ויש שישתנה גם מחר. מערכת החקיקה מהווה כלי בעל עוצמה לעדכון חוקים בהתאם לשינויים חברתיים, המחייבים חדשנות בתחום החקיקה, בין אם מדובר בתחומים פוליטיים ובין אם מדובר בנורמות חברתיות1. לעניין זה נדרש גם הפילוסוף מיל2 שציין כי "הדעה שהיא דעת המיעוט במקומות אחדים, הרי היא דעת הרוב במקומות אחרים". מיל התכוון בכך לשיטת הבחירה של נציגים במדינה ומועלית האפשרות כי בחירתו של הרוב תקבע על ידי חלק מהגוש המרכיב את השלטון, אלא שאותו חלק הינו רך לב, צר מוח ומשוחד ביותר .3
עולה אם כן השאלה, כיצד ינהג בית המשפט מול חקיקה המושתתת על אותו שלטון שיסודו בצרות מוח ושחיתות. האמנם יש להגן רק על החוק כפי שהוא, בבחינת "הוי מתפלל בכבודה של מלכות - שאלמלא מוראה איש את רעהו חיים בלעו"4, או שמא על בית המשפט להתמודד עם קונפליקט העלול להתקיים בין נורמות מוסריות ונורמות חברתיות? מהן גבולות השפיטה ומהו השלב שבו ראוי לו, לשופט להיפסל בתיק מסוים או בכלל?
מגוון השאלות שהועלו לעיל, באות לברר את תפקידו של בית המשפט ואת הקריטריונים לעמידתו של שופט בשבתו על כס המשפט, מבלי להטות את הדין לצד אחד מכל סיבה שהיא. אין הדבר אומר שמדובר ביחס זהה לכולם, שכן די בכך שאדם דל אמצעים לא יוכל לגייס לעזרתו סיוע משפטי הולם, כדי שהמשפט יהפוך למשפח5. עיוות הדין עלול לנבוע לא רק מהיותו של בעל דין חסר אמצעים, אלא גם מקרבתו של שופט לאחד מהצדדים או לבא כוחו, מתפקוד לקוי של שופט, כפי שהיה במקרה של השופט בייזר, שלא תיפקד ואף שופטים שלקו בנפשם והמשיכו לתפקד באופן שאינו מאפשר לחרוץ דין כהלכה6. עלולה להיווצר בעיה כתוצאה מהיעדר ראיות, מדעה פוליטית או חברתית של שופט וכמובן מפרשנות נוקשה מדי לחוק, מבלי לנצל את האוטונומיה של בית המשפט
לעשיית צדק, כאשר קיימת חריגה מהתרחשות רגילה של אירועים, כמו אילוצים שונים, חברתיים או פוליטיים.

    בעבודתי ארצה לטעון, כי מכיוון שהשופטים הם בשר ודם ולמרות מירב הניסיונות הנעשים, לבחור לכהונת שופט את הטובים שבמשפטנים וזאת תוך ניסיונות למנוע מהם שיקולים זרים, עדיין קיים חשש מתמיד משחיקתו של השופט, מפגמים בשיקול הדעת השיפוטי, מאי ניצול כל הכלים לעשיית צדק, ובכלל זאת השוני שבין אדם דל אמצעים לבין בעל אמצעים להגן על עצמו או להיאבק על זכויותיו. מכיוון שכך, ומכיוון שבית המשפט דן לא אחת בדיני נפשות ובהחלטתו עלול להרוס את חייו של אדם, גם כאשר בנסיבות אחרות אותו אדם היה יוצא זכאי בדין, ראוי להחיל על בית המשפט את מירב הביקורת, דווקא משום שאין על השופט מרות מלבד מרותו של החוק.
    על מנת לתמוך בטענתי, אעמוד בפרק הראשון על מהות תפקידו של השופט. בכלל זאת, על השפיטות וגבולותיה, משמעות עצמאותו של השופט ועל רעיון השוויון בפני החוק. בפרק השני אתייחס לכשלים אפשריים בעבודתו של השופט. כשלים אלה עלולים לנבוע ממערכת המשפט במובנה הרחב ומכשלים הנוגעים לשופט עצמו (אישיותו, מידת שמרנותו וכו'). כמו כן, אתייחס בפרק זה לנושא דעת המיעוט, כאשר בדעת המיעוט ארצה לראות את הספק הקיים בשפיטת אדם, בעיקר במשפט פלילי, כאשר ספק זה אמור לזכותו. היותה של מערכת המשפט בישראל מושתתת על עקרון הרוב, נתפסת כמקפחת לא אחת את העומדים לדין. בפרק השלישי אעמוד על גבולות הביקורת של המערכת השיפוטית. אתייחס לביקורת האזרחית, לביקורת הקיימת בתוך מערכת המשפט, כמו מערכות הערעור ולביקורתם של משפטנים ואנשי הגות בתחום. את הפרק אסיים בדיון בשאלה 'מי ישפוט את השופטים?'. את מסקנותי והצעותיי אעלה בסיכום, בסוף העבודה.
---------------------------------------------------------------
1. M. Shifter & P. Hayner, "Laying the Groundowork: Uses of Law-Related Research", in: M. McClymont & S. Golub, (ed.), Many Roads to Justice, (The Ford Foundation, New York, 2000), p. 316
2. ג'.ס. מיל, ממשל של נציגים, (מאגנס, ירושלים, תשמ"ד), עמ' 131.
3. שם, עמ' 133.
4. אבות, ג, ב.
5. ישעיהו ה, ז.
6. ע. ברקוביץ', "כשהצדק חולה מאוד", 7 ימים, 31.3.2000, עמ' 60-66.
 
עבודה מס' 61647 SHOPPING CART DISABLED
שימור עירוני בירושלים, 2001.
בית פרומין (בנין הכנסת הישנה).
2,066 מילים (כ-6.5 עמודים), 6 מקורות, 439.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים:
מבוא - שימור מבנים
שימור ופיתוח בירושלים - החייאת מרכז העיר ירושלים
בינוי המסדרונות בתקופת השלטון הבריטי
בית-פרומין - רקע היסטורי וכללי
האדריכל, ראובן אברם (אברמוביץ)
תמונת מצב
תכנית השימור - עקרונות והליך תכנוני
ביקורת וסיכום
ביבליוגרפיה
    אינטרנט (4)
רשימת נספחים

מבוא
שימור מבנים מוגדר כפעולה להבטחת המשך קיומם של מבנים הנושאים ערכים תרבותיים, היסטוריים וארכיטקטוניים, בתוך תרבות עכשווית ובעלת צרכים מידיים ועתידיים.

שימור מבנים נחוץ גם בשל תחושת היציבות וההמשכיות ההיסטורית הן כפרטים והן כעם.
האתרים ההיסטוריים הם חלק בלתי נפרד מתרבות, הם הנכסים התרבותיים הבנויים .1

בעבודה זו בחרתי להתמקד בבית פרומין - בנין הכנסת הישנה. אדון באופן כללי בשימור, בתוכנית הפיתוח והחייאת מרכז העיר ירושלים, בשיטת הבינוי באזור המבנה הנדון והמבנה הספציפי, הרקע ההיסטורי והתוכנית הנקודתית לגביו.

הערת מערכת: קובץ העבודה אינו כולל את כל התמונות והנספחים שצורפו לעבודה במקור.
-------------------------------------------------------------------
1. אתר האינטרנט שלהמועצה לשימור אתרים.
 
עבודה מס' 61749 SHOPPING CART DISABLED
ילדים עדים לאלימות בבית, 1997.
ההשלכות הפסיכולוגיות וההתנהגויות שיש לחשיפה לאלימות זו על הילד והצגת מקרה של ילד בן . 11
3,239 מילים (כ-10 עמודים), 19 מקורות, 219.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
20 השנים אחרונות מתאפיינות במודעות ציבורית נרחבת לאלימות במסגרת המשפחה, שנחשבה פעם לסוד ולטאבו משפחתיים, או להתנהגות מוגבלת שאין לתת עליה את הדעת.
האמונה כי חיי המשפחה הם דבר בטוח ומגן על חבריה נסדקה ע"י מחקרים שהצביעו על כך שאלימות במשפחה היא תופעה נפוצה המושרשת בערכים ובעמדות חברתיות ( ,Gelles & Straus
1988). היבטים שונים של תופעה זו נחקרו וכתוצאה מכך פותחו אסטרטגיות לטיפול בתחומים שונים, כגון: ניצול והזנחה של ילדים, ניצול מיני, התעללות פסיכולוגית ואלימות בעלים נגד נשותיהם. מחקרים אלו התמקדו בהשפעת האלימות במשפחה על הקורבנות הישירים (בעיקר נשים וילדים), ורק לאחרונה קיימת התייחסות גוברת והולכת להשפעות האלימות המשפחתית על הקורבנות העקיפים: ילדים החשופים לאלימות של האב נגד האם מבלי לחוות אותה בעצמם.
ילדים אלו, אשר לרוב הם העדים היחידים למעשי אלימות המתרחשים בבית, חשופים לסוגים שונים של אלימות המופעלת על ידי אביהם נגד אמם: הרס רכוש, הכאה, תקיפה עם חפצים, נשק וסכינים - המלווים לרוב בהשפלה ובהתעללות נפשית, איומים בהתאבדות ורצח והתאבדות ורצח.
(.(Pynnos & Eth, 1986
בעוד שידוע פחות לגבי ילדים העדים לאלימות בבית, על אלימות בקהילה ידוע יותר והיא שונה מאלימות בבית מבחינות חשובות. %40 של תלמידי כיתה שישית, שמינית ועשירית בניו הייבן ב-1992 דיווחו שהיו עדים לפחות לפשע אלים אחד  בשנה האחרונה. כמעט כל התלמידים מכיתה שמינית הכירו מישהו שנהרג. בלוס אנג'לס הוערך שילדים עדים לכמעט %20%-10 ממקרי הרצח שבוצעו בעיר  (Eth & Pynoos, 1985). מחקר אחר מראה שההסתגלות החברתית והרגשית של ילדים בכיתה קשורה לחשיפתם לאלימות בקהילה (Osofsky, 1995). בהתחשב בעובדה כי ילדים עדים לאלימות בחיי היום-יום כיוון שאלימות הנה נושא מרכזי בתוכניות טלוויזיה, בסרטים, במוסיקה, בספרות ובמשחקי ילדים  (Miedzan, 1991), הרי "ילדים של נשים מוכות" חשופים למנה נוספת של אלימות בביתם. עדות של הילדים באלימות בתוך הבית, יכולה להיות בעלת השפעה מזיקה יותר  (Arroyo, Eth, 1995). הידע הקיים עד כה בתחום ה מצביע על כך שהיות ילדים אלו עדים לאלימות בביתם משפיע עליהם הן לטווח הקצר והן לטווח הארוך, ושהם סובלים מבעיות קוגניטיביות, התנהגותיות ורגשיות  (Jaffe, Wolfe, Wilson, 1990). הוערך שלפחות  3.3
מליון ילדים עדים לאלימות פיזית ומילולית בין בני זוג בכל שנה, כולל מגוון התנהגויות מעלבונות למכות ותקיפות קטלניות באקדחים וסכינים. בבתים בהם יש אלימות במשפחה, מתעללים פיזית בילדים ומזניחים אותם בשיעור גבוה פי 15 מאשר הממוצע הלאומי. מספר מחקרים מצאו שב-60 %75- מהמשפחות שבהם אישה מוכה, גם הילדים מוכים (Osofsky, 1995). כאשר משווים ילדים שמקבלים מכות וילדים עדים לאלימות בביתם וילדים שגם עדים לאלימות וגם מקבלים מכות, נמצא כי ילדים שגם עדים וגם מקבלים מכות נפגעים מאד, ילדים שעדים לאלימות הם יותר פגיעים מאלה שמקבלים מכות  (.(Peled, Jaffe, Edleson, 1995
גישה התפתחותית מדגישה הופעת אמון ואמפתיה כרגישויות חיוניות. אריקסון טוען שהתפתחות האמון היא שלב התחלתי ביצירת קשרים בריאים. האמון מתפתח בשלב מוקדם ותלוי במידה רבה בקשר של הילד עם המטפל בו. אם השלב הראשון הפסיכוסוציאלי של בניית האמון מוכתר בהצלחה, הילד ילמד לתת אמון באחרים, ודבר זה יסייע לו בבניית קשרים בעתיד. חוסר אמון, לעומת זאת, יכול לנבוע מטראומה אחת או מלחץ סביבתי כרוני. אם ההורים אינם זמינים מבחינה רגשית, או אינם עקביים, כל הזמן שליליים או מתעללים, הילד לא יצליח לפתח את האמון הבסיסי. (Erikson, 1963). לאור תפיסה תאורטית זו, אלימות בבית יכולה להפריע לילד בפיתוח האמון (.(Osofsky, 1995

תוכן העניינים:
מבוא
ילדים ומתבגרים במצבי דחק (stress)
תגובות התנהגותיות ופסיכולוגיות של ילדים בגילאים שונים להיחשפות לאלימות
השפעה של אלימות על יכולת ההורים להיות הורים
הבדלי מין בביטוי המצוקה של ילדים\ילדות
"העברה בין דורית"
הצגת מקרה
טיפול בילדים עדים לאלימות במשפחה
סיכום
ביבליוגרפיה
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1-9] מתוך 100 :: [עמוד 1 מתוך 12]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>