היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 12
עבודה מס' 40171
סקירת הסדר העולמי החדש תוך ברור השאלה האם הממד הכלכלי בעבר ממשיך להשפיע.
7,908 מילים (כ-24.5 עמ'), 22 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 61748
מהם קשיי ההסתגלות שמשפיעים על משפחות אלה.
4,645 מילים (כ-14.5 עמ'), 7 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 66844
בחינת התקופה המעצבת של המשטר הצפון קוריאני בין השנים 1945-1948.
4,882 מילים (כ-15 עמ'), 19 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 41211
תהליכי הסתגלות-עבודה, דיור, פעילות פנאי וקליטת ילדים ושביעות רצון העולים
10,235 מילים (כ-31.5 עמ'), 24 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 68014
סקירת תהליך קליטתם והשתלבותם של עולי ברית המועצות לשעבר בשוק התעסוקה הישראלי, ומחקר שבוצע באמצעות שאלון.
6,636 מילים (כ-20.5 עמ'), 26 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 40579
תפיסת סטאלין את המדינה, פולחן האישיות, פולחנים קומוניסטיים ומדיניות חוץ.
5,254 מילים (כ-16 עמ'), 18 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 62609
סקירת המלחמה תוך התייחסות למעורבות ברה"מ במלחמה.
7,283 מילים (כ-22.5 עמ'), 14 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 40205
הרקע הגיאופוליטי מסוף מלה"ע השניה (המלחמה הקרה) והשפעתו על המזה"ת, משמעותה של מלחמת ששת הימים, השינוי עם החלשות ברה"מ והיחסים בימינו.
5,968 מילים (כ-18.5 עמ'), 11 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 50564
דיון בחוסר המידע והדיס-אינפורמציה ביחסי ארה"ב-ברה"מ במאה העשרים.
2,222 מילים (כ-7 עמ'), 3 מקורות, 143.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 12