עבודות [1-4] מתוך 4

תוצאות חיפוש "אלטלנה":

WordSuggestions
אלטלנה אלמנה

עבודה מס' 20239 SHOPPING CART DISABLED
אלטלנה.
סקירת הפרשה והרקע לה ובחינת הדעות השונות בדבר התגרות הימין מול התגרות ההגנה על פי ספרו של ברנר אלטלנה (מכון טבנקין תשל"ח).
1,215 מילים (כ-3.5 עמודים), 0 מקורות, 85.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בשנות הארבעים היו שתי מאורעות קריטיים בדרך למדינה: תקופת הסיזון ופרשת אלטלנה. בשתי תקופות אלו היו עימותים בין יהודים, שניתן לאפיינם כמלחמות בין ימין ושמאל במחנה הלאומי. לשני עימותים אלו היו קורבנות בנפש, והמחלוקת אודותיהם לא הסתיימה עד ימינו אלה.
מטרת עבודה זו היא לסקור את פרשת אלטלנה- כולל הרקע לפרשה. תכלית העבודה היא לסקור כיצד ברנר בספרו "אלטלנה" מתאר זאת כ"התגרות של הימין" קרי האצ"ל, ללא התגרות מצד ההגנה, למרות דעות סותרות.


 
עבודה מס' 66544 SHOPPING CART DISABLED
פרשת אלטלנה - טרגדיה של טעויות, 2007.
האם מה שאירע אל האוניה הוא תוצר של היחסים הרעועים שבין הנהגת הישוב והאצ"ל, או שמא מדובר באירוע חד-פעמי, שמה שהביא לסופו הטרגי הוא רצף של אירועים בישי מזל.
4,774 מילים (כ-14.5 עמודים), 22 מקורות, 274.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
כדי להבין את הרקע לפרשה, העבודה סוקרת בפרק א' את היחסים שבין האצ"ל להנהגת היישוב. ועל כן, מובא הסבר אודות הנפשות הפועלות הראשיות בסיפור, דהיינו: מצד אחד מנחם בגין והאצ"ל; ומצד שני דוד בן-גוריון, הנהגת היישוב וההגנה. כן מובא הסבר אודות הסזון, שכן יש בו כדי להסביר, את האירועים שיקרו אח"כ על האלטלנה.
בפרק השני - מובאת השתלשלות הפרשה, מפי מקורות שונים. יש לזכור ששני הספרים המונומנטאליים הם של אורי ברנר (בעל אוריינטציה פרו הגנה) ושלמה נקדימון (פרו אצ"ל) והעבודה מעמתת בין גרסאותיהם, אך מובאים עדויות גם ממקורות אחרים, כמו זה של ינאי נתן, בספרו משברים פוליטיים בישראל, ומקורות נוספים.
פרק ג' - בא לברר את השלכותיה של הפרשה הן מבחינת שני הצדדים והן מבחינת החברה הישראלית המתגבשת.

תוכן העניינים:
מבוא
פרק א' - הרקע לפרשה
פרק ב' - תיאור השתלשלות הפרשה
פרק ג' - השלכותיה של הפרשה
ביבליוגרפיה
נספחים

מתוך העבודה:
ב-14.05.1948, כאשר הוכרז על הקמת מדינת ישראל, הפכה 'מועצת העם' - שעל הרכבה החליט הוועד הפועל הציוני כבר ב-11.04.1948 - למועצת המדינה הזמנית, ו'מנהלת העם' הייתה לממשלה הזמנית, ואילו דוד בן-גוריון מונה לראש ממשלה ושר הביטחון(19). ב-01.06.1948 הגיעו הממשלה הזמנית וארגון האצ"ל להסכמה כי האצ"ל יחדל מלפעול ואנשיו ישולבו בגדודים, חטיבות וחזיתות כפי שידרוש מהם הצבא. כן נקבע שהאצ"ל יעביר את כל הציוד הצבאי שלו לרשות הצבא, ויחדל מפעילויות עצמאיות לרכישת נשק(20).
 
עבודה מס' 20363 SHOPPING CART DISABLED
תקופת הסיזון מול תקופת אלטלנה.
סקירת ניתוח והשוואה בין התקופות הנדונות בראשית הישוב, הרקע , הסיבות, התערבות חיצונית ובחינת התקופות כמלחמות אזרחים.
5,817 מילים (כ-18 עמודים), 31 מקורות, 229.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בשנות הארבעים היו שתי מאורעות קריטיים בדרך למדינה: תקופת הסיזון ופרשת אלטלנה. בשתי תקופות אלו היו עימותים בין יהודים, שניתן לאפיינם כמלחמות בין ימין ושמאל במחנה הלאומי. לשני עימותים אלו היו קורבנות בנפש, והמחלוקת אודותיהם לא הסתיימה עד ימינו אלה.
מטרת עבודה זו היא לסקור את התקופות בראשית הישוב המכונות "תקופת הסיזון" ואת פרשת אלטלנה- כולל הרקע לפרשה. תכלית העבודה היא להעריך האם ניתן להגדיר תקופות אלו כמלחמת אזרחים, על פי קריטריונים מקובלים לניתוח מלחמות אזרחים, או שיש להגדיר את התקופות במינוחים אחרים.
לצורך כך נשתמש בתיאוריות אודות מלחמות אזרחים, בתיאורים על התקופה ובביוגרפיות אודות הנפשות הפועלות באותה עת.
השערת המחקר היא, כי למרות הסמיכות בזמנים בין שני המאורעות, לאור המצב הדינמי בארץ ישראל, יהיו להם השלכות על מאפייני האירועים, השלכות שימצאו את ביטויין בהבדלים במאפייני הסכסוך, כפי שנראה להלן.

נקודה חשובה שתנותח בין השיטין, היא כי לתרבות ולנוהג של הקבוצות הנלחמות יש משקל רב באופי הפעילות.

ראשי פרקים:
ראשי פרקים:
1. מבוא
2. רקע תיאורטי
3. ניתוח התכנים
א. סיבות ויעדי העימות
ב. ניסיון לשנות את צורת השלטון
ג. כמות המשתתפים
ד. אורך הזמן של הפעולה
ה. התייחסות לשליט
ו. התערבות חיצונית
ז. האמצעים הצבאיים שננקטו
ח. סיום המלחמה
4. סיכום העבודה
5. ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 65784 SHOPPING CART DISABLED
אלטלנה, 2006.
סקירה קצרה של הפרשה והרקע שלה.
2,481 מילים (כ-7.5 עמודים), 4 מקורות, 108.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
לצורך ניתוח הפרשה יתוארו תחילה מאפייניו של ארגון האצ"ל, תאור תקופת ה"סיזון" והרקע לעליית תנועת המרי. לאחר מכן תתמקד העבודה בפרשת אלטלנה עצמה כולל הרקע להבאת האוניה וההתפתחויות מרגע הגעתה ועד לטביעתה מול חופי תל אביב.


מתוך העבודה:
האצ"ל -
אצ"ל - ארגון צבאי לאומי, שחרט על דגלו את חזון ארץ ישראל השלמה, הוקם בחודש אפריל 1931, לאחר שמפקד מחוז ירושלים - אברהם תהומי, הודח מתפקידו על ידי הנהגת ה"הגנה" עקב היותו של תהומי אקטיביסט, שראה צורך לתת ל"הגנה" צביון של ארגון צבאי, החשדתו כתומך התנועה הרוויזיוניסטית ותמיכתו בשינוי היחס שיש לנקוט כלפי הפורעים הערבים(1).
תהומי, שנתמך על ידי מפקדים רבים, פרש יחד עימם משורות ה"הגנה" והקימו את ה"אצ"ל", שאליו הצטרפו חברים של התנועה הרוויזיוניסטית.
--------------------------------------------------------------------
1. שלמה נקדימון, אלטלנה. ירושלים: עידנים, 1978. עמוד 20.
 

 

אם אינך מוצא את הנושא המבוקש - אנא בצע חיפוש שונה.

סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

** עכשיו במבצע **
עבודה שניה ב – 40% הנחה*
בתוקף עד 30/06/2017
*) הזולה מבינהן

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1-4] מתוך 4