היישום אינו מחובר לאינטרנט

עסקאות נוגדות בקרקעות ביהודה ושומרון

עבודה מס' 070638

מחיר: 349.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: דיון בסוגיית הקרקעות באיו"ש.

8,725 מילים ,25 מקורות ,2015

תקציר העבודה:

לאור ניתוח הדינים החלים באזור ולאור ההיסטוריה רבת הריבוניות אשר חלו באזור יהודה ושומרון עלות סירות בין הדינים הקיים באזור, ונושא עסקאות נוגדות בפרט אשר מקורן בחשיבותו של הרישום הראשוני.
בגדה המערבית אין הסדר חוקי לתקנות השוק בנושא הערות אזהרה ומכאן באה הפרצה אשר אי היכולת לקבוע את זכויותיו של הפרט על הקרקע שהוא רכש יוצרת ניגוד בין הדינים השונים שחלים וחלו באזור. מכאן כי אין מקור נורמטיבי ברור שחל בעסקאות נוגדות.
האפשרות לרכישת קרקע באזור יהודה ושומרון כיום יוצרת אפליה כלפי אזרחי ישראל ומכאן שאזרחי ישראל אינם יכולים לרכוש קרקע על שמם במישרין, להבדיל מתושבי איו"ש הערבים, היכולים לקבל היתר עסקה ורישום במרשם מקרקעין על שמם במישוריו. דו"ח ועדת לוי העלה את האפליה הפסולה הזו אשר פוגעת בזכויות היסוד וכן בזכותו של כל יהודי להתיישב באיו"ש.
הדין הירדני אשר חל באזור קבע כי אין לראות תיקון של מרשם הקרקע או שינוי במרשם הקרקע רק אם לא חלפו שלוש שנים מיום הבעלות על הקרקע, מתוקף זה החוק הירדני אינו מכיר בתקנות השוק אשר קובעות כי עסקה אשר בוצעה בתום לב ובתמורה תקבל עליה תרופות ופיצוי ותכיר בסוגיה, אולם המשפט הירדני אינו מכיר זאת ולכן אינו מכיר בעסקאות אשר התבצעו על בסיס תקנות השוק.
סוגיה נוספת היא העיון ברישומים והיכולת בקבלת מידע על הקרקע, על פי פקודת ההסדר, מסמכי הרישום, תעודות מקוריות המשמשים יסוד לרישום לא יוצאו ממשמרתו של מי שמונה כמנהל להסדר ולרישום לפי פקודת ההסדר. בית המשפט רשאי להורות למנהל או למנהל מחלקת המדידות להגיש לבית המשפט את המסמך הרצוי. על אף העיקרון הקבוע בחוק, תקנות מקרקעין מגבילות את העיון ב"אוסף התעודות" העיון מוגבל רק למבקש הקשור במישרין לאוסף התעודות.

תוכן עניינים:
1. מבוא
1.1 רקע
1.2 אופן רישום המקרקעין
1.3 השלכותיו של אופן הרישום

2. דיני התחרות הקיימים בישראל ויהודה ושומרון
2.1 הדין הישראלי לעומת הדין החל
2.2 אי תחולת תקנת השוק ביהודה ושומרון
2.3 הצגת הבעיה

3. ניתוח הבעיה
3.1 ניתוח היסטורי מדיני וכלכלי
3.2 עמדת המשפט הבינלאומי והאספקט הפוליטי

4. הצעה לפתרון
4.1 מצבי עסקאות נוגדות ביהודה ושומרון
4.2 האם מרשם פרטי או ציבורי יפתרו את הבעיה

5. סיכום העבודה

קטע מהעבודה:

מתוקף פקודת הסדר זכויות במקרקעין על פי החלטתו של שר המשפטים יש לערוך הסדר ורישום של הזכויות במקרקעין באזור מסוים כלשהו. הביטוי להסדר זה חל בפרסום רשומות של "צו הסדר" אשר מפרט את המקום וגבולותיו של האזור ואת "יום תחילת ההסדר" היום בו הוא יחול. על פקיד ההסדר לפרסם 30 יום לפני הודעה לפיה מתועדים לערוך מדידות הסדר ורישום באזור שהוחלט. ההודעה תכלול הוראות לעניין תחימת מקרקעין והגשת תביעות ויחד עמה אזהרה על תוצאות הצפויות למי שלא יגיש תביעתו ולא יחתום את החלקה שהוא תובע. ההודעה תפורסם במשרדים מנהליים רלוונטיים ו"במקומות מתאימים שבסביבת הישוב".

ההליך הרישום הראשון לפי חוק מקרקעין נקבע בחוק מקרקעין פרק ט' הקובע כי הסדר הזכויות יהיה בגדר רישום ראשון לגבי מקרקעין לא רשומים אך הוא מתייחס לרישום פרטני בלבד. קרקע אשר אינה רשומה בפנקסי המקרקעין יש לרשום אותה על שם פלוני רק אם היא יוזמה פרטית שלו.

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "עסקאות נוגדות בקרקעות ביהודה ושומרון", סמינריון אודות "עסקאות נוגדות בקרקעות ביהודה ושומרון" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.