היישום אינו מחובר לאינטרנט

בסיס להערכת בית עלמין

עבודה מס' 070542

מחיר: 549.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בניית מודל אשר יתן מענה גם עבור ערך המקרקעין.

15,282 מילים ,89 מקורות ,2012

תקציר העבודה:

כל נכס, שעסקה בו נדירה, הוא בבחינת נכס מיוחד המחייב התייחסות מיוחדת לצורך אומדנו. לכן, בית עלמין שייך לקבוצת המקרקעין ה"מיוחדים", אך לא רק מסיבה זו.
סיבות נוספות לשיוך בית עלמין לקבוצת המקרקעין "המיוחדים":
1. בקרקע המיועדת לבית עלמין, קשה להעריך את ה"שווי" של הקרקע, משום שאין התנהלות ממשית של שוק חופשי של היצע וביקוש למקרקעין אלה.
2. שימושי קרקע בבית עלמין מוגבלים ואינן ניתנים לשינוי.
3. רוב בתי עלמין בארצנו, רשומים בבעלות המדינה או לחלופין, הרשות המקומית ומנוהל ע"י ארגון ללא כוונת רווח.
4. שווי המקרקעין, כלומר ערך המקרקעין, נועד לשקף את העסק הפעיל המתנהל בקרקע, בנוסף למרכיב הקרקע עצמו.

הגורמים לעיל וכן גורמים נוספים, יוצרים בבית העלמין מקרקעין מיוחדים המחייבים התייחסות שמאית שונה. קיימות הנחיות של השמאי הממשלתי הראשי משנת 1965, המתייחסות להערכת בית עלמין, אך זוהי התייחסות כללית ואינה עונה על מקרים בהם מטרת השומה היא הערכת שווי או ערך של בית עלמין כעסק פעיל (עסק חי).

בעבודתי ניסיתי לבנות מודל אשר יתן מענה גם עבור ערך המקרקעין ולא רק לשווי הקרקע המיועדת לבית עלמין, טרם שימשה ככזאת, כמו גם במקרים של ירידת ערך.
העבודה סוקרת את סוגי הקבורות, התפתחות בתי העלמין ושיטות הקבורה, אופן הקצאת הקרקע לבית עלמין, הבעיתיות באומדן קרקע לבית עלמין ובניית מודל כלכלי להערכתו.

תוכן עניינים:
פרק 1- הגדרת בית עלמין ורקע כללי
1.1 מבוא
1.2 תמ"א 19 לבית עלמין
1.3 הוראות חוק נוספות
פרק 2- התפתחות בתי העלמין ושיטות קבורה
2.1 בתי עלמין- סקירה היסטורית התפתחותית
2.2 שיטות קבורה נוספות
2.2.1 קבורה יהודית הלכתית בישראל
2.2.2 קבורה אזרחית (אלטרנטיבית) בישראל
פרק 3- קבורה עפ"י ההלכה היהודית
3.1 המוות והקבורה עפ"י התפישה היהודית
3.2 בתי עלמין ביהדות: אמונה, הלכות ומבנה
3.3 הקבורה בישראל
3.3.1 נוהג הקבורה בישראל
3.3.2 חברות הקבורה
3.3.3 דמי קבורה
פרק 4- הקצאת קרקעות לבתי עלמין
4.1 קרקעות המדינה- רקע כללי
4.2 תהליך הקצאת קרקעות לקבורה
4.3 עתודות קרקע ונתונים סטטיסטיים
פרק 5- הפקעת קרקע לצורך בית עלמין
5.1 הפקעת קרקע מההיבט המשפטי
5.1.1 הסמכות להפקיע קרקע לקבורה
5.1.2 מטרות בגינן מפקיעים קרקע לקבורה
5.1.3 שינוי ייעוד של קרקע מופקעת
5.1.4 אי שימוש בקרקע מופקעת
5.2 הפקעת הקרקע מההיבט החישובי
5.2.1 הערכת פיצויים בהפקעת קרקעות שלמות
5.2.2 הערכת פיצויים עבור "מחוברים" שעל קרקע מופקעת
5.2.3 הזכות לפיצויים במקרקעין גובלים
5.2.4 אופן הפיצוי
פרק 6- הצורך והבעיתיות באומדן קרקע לבית עלמין
6.1 הסיבות בגינן יש להעריך קרקע לבית עלמין
6.2 בעיתיות בשומת שווי בית עלמין
פרק 7- עקרונות וגישות שומה
7.1 הנחיות השמאי הממשלתי הראשי
7.2 גישות שומה מקובלות
7.3 השוואת גישות נבחרות להערכת בית עלמין
פרק 8- מודל כללי להערכת בית עלמין
8.1 שיקולים בהערכת בית עלמין
8.2 מודל תאורטי להערכת בית עלמין
8.3 בית העלמין סגולה- רקע כללי
8.4 מודל חישובי להערכת בית העלמין "סגולה"
8.5 סיכום ודיון
פרק 9- נספחים
9.1 "תעריפי רכישת חלקת קבר בחיים"- ילקוט פרסומים 5924
9.2 "מעפר באת ולקיר תשוב"- כתבה מ"ישראל היום", 29.3.06
9.3 שירותי החברה קדישא שבתשלום, מאתר חברה קדישא גחש"א ת"א
9.4 רשימת בתי עלמין סגורים, המוסד לביטוח לאומי
9.5 סקירה דמוגרפית בישראל לשנת 07', הודעה לעיתונות- הלמ"ס, 4.12.08.
9.6 סקירה דמוגרפית בישראל לשנת08', הודעה לעיתונות- הלמ"ס, 16.12.09
9.7 "בפתחה של שנת 2010- 7.5 מ' תושבים בישראל", הלמ"ס, 30.12.09
9.8 מכתב המנכ"ל: תפעול בית העלמין ומכירת קברים במושבים, 24.6.07
9.9 המועצה הדתית פ"ת- דוחות כספיים, המשרד לשירותי דת, 31.12.08
ביביליוגרפיה

קטע מהעבודה:

4.2- תהליך הקצאת קרקעות לקבורה
הפעלת בתי עלמין בארצנו, נמצאת באחריותם של שני משרדי ממשלה:
* משרד הפנים- מיוצג ע"י הרשות המקומית וועדות התכנון והבניה.
* משרד הדתות- מיוצג בד"כ ע"י חברה קדישא.
הרשות המקומית מאצילה סמכויותיה לחברת הקדישא, שהוקמה במיוחד לשם קבורת נפטרים ובתנאי שתעניק שירותים לכל התושבים.
בשנים האחרונות החלו לקום חברות פרטיות המספקות שירותי קבורת נפטרים, אשר פועלות לרוב בתחום הקבורה האזרחית (לא דתית), אך לא רק. כלומר, נוסדו התארגנויות חלופיות לחברות הקדישא והן פועלות לרוב בקבורה אלטרנטיבית(81).

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "בסיס להערכת בית עלמין", סמינריון אודות "בסיס להערכת בית עלמין" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.