היישום אינו מחובר לאינטרנט

דיני עמותות - התקנון

עבודה מס' 069927

מחיר: 362.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינה משפטית של מעמד התקנון בעמותות.

5,605 מילים ,37 מקורות ,2013

תקציר העבודה:

זכות ההתאגדות היא מזכויות היסוד בישראל מכוח הפסיקה, אך התאגדות חשאית אסורה כמו גם שניתן לאסור על התאגדות מסוימת. הצורך החברתי בקיום עמותה נובע דווקא מתפיסת התאגיד כישות משפטית אשר עובדת קיומו תלויה במטרה שלשמה הוקם. כל פעולה החורגת מאותה מטרה מהווה חריגה מסמכות התאגיד והיא בטלה מעיקרה, לכן ברצות בני אדם לפעול שלא למטרות רווחים, כאמור לעיל, הרי שיש הכרח חוקי לחריגה מיתר התאגידים המוכרים במשפט.

תחילת ההסדרה הנורמטיבית בדבר דרכי התאגדות ופעילות של ארגונים חברתיים, אינה דבר מובן מאליו. ארגונים הפועלים מתוך תחושה מוסרית וחברתית, דרכם לעסוק בנתינה, בסיוע לזולת ובקידום ערכים חברתיים. משכך, זכות ההתאגדות אינהרנטית לחופש הביטוי וההתכנסות האישית והקבוצתית. למעשה, הזכות מהווה נדבך מרכזי בהפיכתם של רעיונות למעשה, ומעשה ההתאגדות מהווה הוצאת הרעיון מהכוח אל הפועל. חברי עמותות, מעצם היותם מתנדבים המתאגדים למטרות שאינן מסחריות-עסקיות, ובעיקר אלה המבקשות ליתן ביטוי לאינטרסים ציבוריים, זקוקים להגנה נורמטיבית על חופש ומרחב הפעולה באופן אשר יאפשר להם עשייה.

העמותה היא התאגדות וולונטרית כשלתקנון טיב חוזי, הקובע את מטרותיה ודרכי הפעולה, והיות ההתאגדות מבוססת על הסכמה, הרי שהוראות התקנון מחייבות את העמותה לפעול על-פיהן. תקנון העמותה מהווה נדבך מרכזי וגרעיני בפעילות המאורגנת דרכו וניתן לזהות בו שלושה רבדים: הראשון, המסמך כ'חוקת הארגון'. השני, המסמך כהסכם בין החברים לבין העמותה. השלישי, המסמך מכונן הסכמה בין החברים לבין עצמם. זאת ועוד, שהתקנון מציב מטרות, קובע את הממשל הקבוצתי, את עקרונות ההתנהלות בין הצדדים, את הליכי קבלת חברים והוצאתם, את דרכי פתרון חילוקי דעות ואת הליכי פירוק העמותה.

תוכן עניינים:
מבוא
1. המסגרת הנורמטיבית
1.1 האישיות המשפטית הנפרדת
1.2 מהות החברות בעמותה
2. תקנון העמותה
2.1 תקנון מצוי ותקנון מיוחד
2.2 תוקפו המשפטי של התקנון
3. יחסי כוחות בתקנון
3.1 מרות התקנון
4. עניינים אחרים מהתקנון
4.1 הגבלת אחריות
4.2 ביטוח נושאי משרה בעמותה
סיכום
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

סעיף 2 לחוק העמותות מסדיר את הליך רישום העמותה בבקשה לרשם, על-ידי מייסדי העמותה, ובה ציון שם העמותה, מטרותיה, כתובתה בישראל ופרטי המייסדים אשר יכהנו כחברי הוועד המנהל הראשון בעמותה. סעיף 10 לחוק קובע כי, ברירת המחדל החוקית היא התקנון המצוי בתוספת הראשונה לחוק, ואם המייסדים מעוניינים בתקנון אחר עליהם לצרפו לבקשה האמורה.

תגים:

חוק החברות · ניהול תקין · עמותה · נושאי משרה

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "דיני עמותות - התקנון", סמינריון אודות "דיני עמותות - התקנון" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.