היישום אינו מחובר לאינטרנט

הביטוח הסיעודי בישראל ויישומו

עבודה מס' 069404

מחיר: 229.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת השאלה האם הביטוח הסיעודי בישראל מממש את תכליתו ומעניק למקבליו ביטחון סוציאלי.

4,240 מילים ,14 מקורות ,2010

תקציר העבודה:

בעשורים האחרונים אנו עדים לעלייה בתוחלת החיים וריבוי בכמות הקשישים בישראל. מגמה זו שהיא מבורכת בפני עצמה מפני ששאיפת כלל הציבור היא לזכות להגיע לזקנה ושיבה טובים, מדגישה את הצורך הגובר ובחשיבותו של הביטוח הסיעודי בישראל.

חוק ביטוח סיעוד אושר בכנסת בשנת 1980 והפעלתו החלה בפועל באפריל 1988. לחוק שני יעדים עיקריים: להשאיר את הקשישים במסגרת הקהילה זמן ממושך ככל יותר, על ידי מתן טיפול אישי לאלה מהם הזקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי (להתלבש, להתרחץ, לאכול, להתהלך בבית, ניהול משק הבית וכיו"ב) וכן לסייע למשפחות המטפלות בהם. (‏חוק הביטוח הלאומי התשנ"ה - 1995‏ פרק י': ביטוח סיעוד).

החוק מקנה זכאות לגמלה לכל מבוגר תושב ישראל (אשר מעל 60 וגבר מעל 65) המוגבל בתפקודו והעומד במבחן הכנסות ובמבחן תלות בעזרת הזולת היום-יום ובתנאי שהוא מתגורר בקהילה. מבחן ההכנסות, שכלליו נקבעו בתקנות החוק, הוא מבחן אישי. כתנאי לקבלת גמלה בעין - דהיינו שירות סיעודי מן הביטוח הלאומי. תנאי נוסף לקבלת גמלת סיעוד הינו שהקשיש מתגורר בקהילה. קשיש המתגורר במוסד סיעודי או במחלקה סיעודית בבית אבות אינו זכאי לגמלת סיעוד. אולם, מי שמתגורר בבית אבות או בדיור מוגן אשר רוב דמי החזקתו משולמים יל ידו , נחשב כמי שמתגורר בקהילה. (‏חוק הביטוח הלאומי התשנ"ה - 1995‏ פרק י': ביטוח סיעוד).

אחת הסוגיות שעולה אחת לכמה שנים הינה בנוגע לאופי אספקת שירותי הביטוח הסיעודי. במרבית המקרים הביטוח הסיעודי מעניק שירותים בעין ולא בכסף, כלומר גמלת שירותים שיש בהם כדי לעזור לאוכלוסיה במבוגרת התלויה עזרה ישירה בפעולות היום-יום ובניהול משק הבית - הכול לפי צורכי הזקן ועל החלטה של ועדה מקומית מקצועית לענייני סיעוד. לאורך כל השנים הופעלו על מבצעי החוק לחצים רבים במישור הכללי והפרטני לתת כסף ישירות לקשישים או למשפחתם ולא לספק שירותים בעין. לחצים אלו נומקו בזכות הבחירה החופשית של המשפחה לעשות שימוש יעיל יותר בכסף ע"פ העדפותיה. יחד עם זאת קיימים היום אזורי ניסוי בהם ניתנת גמלת הסיעוד בכסף במקום שירותים. (בן-צבי, ברכה 2001)

בשנים האחרונות אנו עדים להתפתחות מואצת של תחליפים לביטוח הסיעודי הבסיסי של הביטוח הלאומי באספקת שירותי "ביטוח סיעודי משלים" של קופות החולים וכן בתחליפי פוליסות ביטוח סיעודי ע"י חברות ביטוח פרטיות. תופעות אלו מצביעות בין היתר על בעיות וחסרונות בשירותי הביטוח הסיעודי הכללי אשר ניתן ע"י המדינה. השפעת התפתחות זו תידון בהרחבה בהמשך. (בן-צבי, ברכה 2001)

בעבודה זו אבחן את מהות חוק ביטוח הסיעוד בישראל, אבדוק את ישומו בפועל ואבחן על שאלת המחקר הבאה: "האם הביטוח הסיעודי בישראל, אשר ניתן על ידי הביטוח הלאומי, מממש את תכליתו ומעניק למקבליו ביטחון סוציאלי?"

תוכן עניינים:
1. מבוא - הצגת הנושא ושאלת המחקר
2. רקע - תיאור חוק ביטוח סיעוד, ייעודו והתוכניות המוצעות בחוק
3. יישום החקיקה בישראל, היבט התפעולי ובעיות במימוש
4. הצגת חלופות - ביטוח סיעודי של קופ"ח, ביטוח סיעודי פרטי
5. סיכום
6. ביבליוגרפיה

הערת מערכת: מקורות העבודה העדכניים ביותר הם מ-2001.

קטע מהעבודה:

בשנת 1983 קיבלו בערך 1.6% מכלל הקשישים הגרים בקהילה שירותי טיפול אישי. בשנת 1989 לאחר הפעלת חוק ביטוח סיעוד כבר עמד מספר הזכאים לגמלת סיעוד על 4.5% (שטסמן, יוחנן 2001). בשנת 2000 מספר הזכאים לגמלת סיעוד הוסיף לגדול והגיע לכ- 95,660 בממוצע חודשי, שהם 16% מכלל אוכלוסיית הקשישים. זהו גידול של 8.7% לעומת שנת 1999.

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הביטוח הסיעודי בישראל ויישומו", סמינריון אודות "הביטוח הסיעודי בישראל ויישומו" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.