היישום אינו מחובר לאינטרנט

הקשר בין שביעות רצון ומוטיבציה

עבודה מס' 065050

מחיר: 288.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בדיקת הקשר בין שביעות רצון ומוטיבציית העובד לבין כוונות עזיבה באגף השירות בחברת בזק-כל תקשורת

9,653 מילים ,33 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

תופעת התחלופה במקומות העבודה - הינה תופעה אירגונית מרכזית בעל חשיבות עליונה לתפקודו של הארגון, מרכזיות התופעה הינה נגזרת של האינטרקציה שבין הדרישות שמעמיד הארגון בפני חבריו מחד, ויכולתם ונכונותם של החברים לענות על דרישות אלו מאידך. רוב החברות כיום משקיעות בעובד בתחילת דרכו. אי לכך שיש להן אינטרס שהוא ישאר בחברה. למרות זאת עובדים רבים עוזבים את מקום עבודתם לאחר כמה שנים, וההשקעה בהם יורדת לטמיון.
ניידות עובדים בין מקום עבודה אחד למשנהו יכולה להתבצע מסיבות שונות: מצב כלכלי משתנה, רצון לשיפור מעמד כלכלי או תעסוקתי, רצון לשימור המעמד הכלכלי, וכן נידות אוכלוסין שאינה נובעת ממניעים כלכליים. מחקרים על נידות עובדים במישור הכלכלי והסוציולוגי. הכלכלנים מדברים בעיקר על ניידות בין מקצועות תעסוקה או בין הענפים השונים ואילו הסוציולוגים מדברים בעיקר על שינוי מקום התעסוקה הגיאוגרפי.
עבודה זו בודקת את השפעת המוטיבציה ושביעות על העזיבה בחברת "בזק כל" שהיא אחת החברות המובילות במשק בנושאי תקשורת. הבעיה העיסקית היא שהחברה משקיעה רבות בעובדים: קורסים, הדרכה וכד', לאחר השקעה זו, חלק מהעובדים עוזבים את החברה ונגרם נזק כלכלי.

מטרת המחקר היא לבדוק את השפעת שביעות הרצון על המוטיבציה של העובדים, וההשלכות הישומיות שיש לירידה במוטיבציה, ככל שזה נוגע לעזיבת העובדים.
השערות המחקר יצאו מהנחה, כי קיים קשר קורלטיבי בין כל שלושת המשתנים: מוטיבציה, שביעות רצון ומחשבה על עזיבה: ככל שתתקיים מגמת עלייה ברמת המוטיבציה, כך תתקיים מגמת עלייה במידת שביעות הרצון כיום, ומגמת ירידה בכוונות עזיבה.

מערך המחקר נערך באמצעות מחקר מתאמי, ובאמצעות סקירה ספרותית. הספרות שנסקרה, התמקדה בדיון בהגדרות ומשמעות המשתנים, הקשר בין המשתנים, וסקירת אסטרטגיות לקליטת עובדים. בחירת המשתתפים הייתה עפ"י שיטה הסתברותית- אוכלוסיית המדגם מנתה 53 עובדים מכל החתכים הדמוגרפיים (מתוך כלל אוכלוסיית המחקר - 200 עובדים). מערך המחקר נערך שאלון מובנה, שנמסר למילוי עצמי לעובדים שנבחרו להשתתף.
ממצאי המחקר לא הוכיחו, כי קיים קשר בין המשתנים מוטיבציה וכוונות עזיבה, המוסבר, אולם קיים קשר בין כוונות עזיבה לשביעות הרצון בעבודה ובין שביעות רצון למוטיבציה. כמו כן, התגלה גם, כי שביעות הרצון הנוכחית בחברה סבירה, וכי המגמה הכללית הקיימת בעניין שיקול עזיבה, היא הנטייה שלא לשקול עזיבה.
היות וקיים קשר בין שביעות רצון לעזיבה הומלצו לארגון המלצות ברמה האופרטיבית: מדיניות "דלת פתוחה" ועריכת מחקר בקרב העובדים באופן תקופתי. לדעתי, מההיכרות טובה את הארגון, ניתן לחזק יותר את עניין האינטגרציה בין העובד והארגון במושגים של עובדים המגשימים מטרות אישיות במקביל להגדלת הפריון והתפוקה בעבודה. וזאת לא מנקודת מבט אישית כמו אצל הרצברג, אלא מנקודת מבט קולקטיבית, כמו הכנת נהלים מקיפים לקליטת עובד.

תוכן עניינים:
1. תקציר
2. מבוא
2.1 תאור הארגון
2.2 תיאור הבעיה בארגון
2.3 הבעיה העסקית
2.4 מטרות המחקר וחשיבותן
2.5 רציונל המחקר
2.6 השערות המחקר
3. סקירת ספרות
3.1 שביעות רצון
3.2 מוטיבציה
3.3 כוונות עזיבה
3.4 הקשר בין שביעות רצון למוביליות
4. שיטת המחקר
4.1 הגדרת אוכלוסיית המחקר
4.2 המדגם
4.3 שיטת הדגימה
4.4 כלי המחקר
4.5 הליך המחקר
4.6 שיטת הניתוח
4.7 מגבלות המחקר
5. ממצאים
6. ניתוח ודיון
7. סיכום, מסקנות והמלצות
מקורות
נספח - שאלון

קטע מהעבודה:

תחום התקשורת נמצא בסביבה דינמית ורבת מתחרים בשל השינויים הטכנולוגיים התכופים בענף זה.
"יכולתה של הפירמה להשיג מטרותיה אינה מבוססת רק על משאבי הכסף אלא בעיקר על משאביה האנושיים" (אהרוני 1997: 213) למרות שקיימים תהליכים של פיתוח והדרכה הם אינם בכמות וברמה הנדרשת בכדי להבטיח את שיפור מוטיבציית העובד.

תגים:

בזק תקשורת

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הקשר בין שביעות רצון ומוטיבציה", סמינריון אודות "הקשר בין שביעות רצון ומוטיבציה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.