היישום אינו מחובר לאינטרנט

הקשר בין שיתוף העובדים לעמדותיהם בנוגע לשינוי ארגוניובין רמת שביעות רצון העובדים בבנק X

עבודה מס' 064354

מחיר: 312.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת עוצמת הקשר במטרה להתמודד עם בעיה של אי עמידה ביעדים העסקיים.

9,641 מילים ,46 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

הסביבה הארגונית של עולם העסקים של שנות האלפיים מאופיינת בשינויים רבים ותכופים אותם עוברים ארגונים, קצב החיים הכלכלי והעסקי הוא מהיר במהלך היומיום והוא חשוף ומושפע מהשינויים. כאשר מדובר בשינויים בארגון יש לחשוב כיצד להתאים את השינויים בארגון לעולם הפנימי והחיצוני של הארגון או במילים אחרות כיצד ישפיעו השינויים על כ"א היות ונושא זה נחשב למרכיב מרכזי בפעילות היומיומית של הארגון ופרמטר משמעותי להצלחה. תחושת השייכות של העובדים נובעת מעצם הרגשתם כשותפים בארגון דהיינו שותפים להחלטות ולשינויים. מחקרים רבים הוכיחו ומצאו כי קיים קשר ישיר בין הצלחת ארגון לבין הצלחת העובד הנובעת מתחושת שייכות וזהות לארגון.
עבודה זו דנה בבעיה העיסקית הקיימת בבנק X. סניפי הבנק באזור ירושלים לא משיגים את מלא היעדים העסקיים. כתוצאה מכך נפגעה רווחיותו של הבנק והאיתנות הפיננסית. הדר פגע בכ- 20% ברווחיות הסניפים במחצית הראשונה של 2003.
החוקר מניח כי סיבה משמעותית לאי-עמידה ביעדים היא שביעות הרצון הנמוכה של העובדים הנגרמת בין היתר מהתנגדות לשינוי שהבנק מבצע.
בעבודת מחקר זו אני ניסיתי לבחון את השינויים בארגון ואת השפעתם על העובדים ולאתר את הגורמים להתנגדות העובדים לשינויים והשפעתם על היקף המכירות בארגון ומתוך כך לתת הצעות לשיפור תהליך השינוי. השערת המחקר העיקרית היא שככל שרמת אי הוודאות בנושא השינוי יורדת - כך רמת ההתנגדות לשינוי בארגון עולה.
המחקרים העוסקים בנושא שביעות הרצון בארגון חלוקים בדעותיהם, לגבי השאלה מה מוביל לשביעות רצון. ישנן גישות שונות, רובן מסתמכות על מודלים ישנים יחסית משנות החמישים, עת החלו להתפתח בעולם גישות ניהוליות חדשניות. ככל שאי הוודאות גבוהה יותר, כך שביעות הרצון נמוכה יותר וכן להיפך, וכאשר שניהם אינן בנמצא, התנגדות העובדים לשינויים בארגון היא בלתי נמנעת.

במהלך העבודה בוצע מחקר בקרב עובדי הבנק באמצעות שאלונים סגורים. הנכונות מצד העובדים היתה גבוהה מאוד, לאור היכרותם עם כותב העבודה. המדגם נערך בין 50 עובדים בבנק מסניפים שונים, ונותחה בכלים סטטיסטיים כמותיים.
ואכן העבודה הצליחה להוכיח את הקשר בין משתנים הללו. אנו רואים שיש קשר בין המשתנים השונים והשערות המחקר אוששו: שביעות רצוןER מעורבות עובדים בתהליך השינוי התנגדות עובדים לשינויים קשורים אחד בשני. ממצאים אלו עולים בקנה אחד עם סקירת הספרות.

ראשי פרקים:
1.תקציר
2.מבוא
תאור הבעיה בארגון
הבעיה העיסקית
מטרות המחקר
3.סקירת ספרות
התנגדות לשינוי ארגוני -
שביעות רצון
הקשר בין שביעות רצון לשינוי
רציונל המחקר
המשתנים
השערות המחקר
4.שיטת המחקר
מערך המחקר
אוכלוסיית המחקר
המדגם
כלי המחקר
הליך המחקר
שיטת הניתוח
מגבלות המחקר
5.תוצאות הניתוח
התפלגות המדגם
התפלגות התשובות
הוכחת ההשערות
6.דיון בתוצאות
7.סיכום העבודה
8.מקורות
9.נספחים
מכתב הפניה לעובד

הערות מערכת:
* לעבודה זו לא מצורפים פלטי האקסל.
* העבודה אינה מציינת את שמו של הבנק הנדון.

קטע מהעבודה:

החל מתחילת המאה פועלים במדינה בנקים מסחריים ובנקים למשכנתאות ואף שלוחות של בנקים זרים. הבנקים הגדולים בישראל הם הפועלים, לאומי, דיסקונט, המזרחי, הבינלאומי, מרכנתיל, אגוד, וכן בנקים למשכנתאות: טפחות, משכן, ירושלים וכו'.
בנק x הינו אחד מחמשת הבנקים הגדולים במדינה. הבנק נוסד בשנת 1935 כבנק בבעלות פרטית משפחתית. המשפחה השקיעה את כל מרצה והונה ומיצבה את הבנק כבנק השני בגודלו במדינה. בשנת 3 כשהחל משבר המניות הבנקאיות מס' בנקים שהיו קשורים בוויסות מניות הועברו לבעלות המדינה.
הבנק מחולק לחמישה מרחבים גיאוגרפים, הבנק נותן את שירותיו בכ- 120 סניפים הפרוסים מקרית שמונה ועד אילת. הבנק מעסיק כ- 5000 עובדים.

האסטרטגיה של הבנק עד לאחרונה היתה שרות ממוקד מוצר, השרות הבנקאי שניתן ללקוחות הסניפים היה במחלקות מקצועיות כגון: מח' עו"ש, מח' אשראי, מח' השקעות וכו'. עקב התוצאות העסקיות הגרועות של הבנק שונתה האסטרטגיה לשרות ממוקד לקוח, שגרם לשינוי במבנה הארגוני, הסניף חולק לצוותי שרות כגון: צוות שרות עסקים, צוות אח"מ וכו'. לאור זאת רמת שביעות הרצון של העובדים פחתה ובמחלקות שעברו שינוי ארגוני ניכרת ירידה בתפוקות ב- 20% לערך.

מקורות:

2
3
4
5
אני מתנגד לשינוי באופן מוחלט
4
1
2
3
4
5
איני תומך בשינוי אך גם איני מתנגד לו
5
1
2
3
4
5
אני מבין שהשינוי נחוץ לארגון
6
1
2
3
4
5
אני חושב שהשינוי היה יכול להיעשות אחרת
7
1
2
3
4
5
אני מאמין שהשינוי יועיל לארגון
8
1
2
3
4
5
אני חושב שהשינוי יפגע בי באופן אישי
9
1
2
3
4
5
אני אארגן עצומה נגד השינוי
10
1
2
3
4
5
אחפש מקום עבודה אחר
11
1
2
3
4
5
אתמוך בכל פעולות ההתנגדות של העובדים
12
1
2
3
4
5
אשכנע את עמיתי בחשיבות השינוי
13
1
2
3
4
5
אני מוכן להשקיע מאמץ רב מעבר למצופה כדי לעזור לסניף בהצלחת השינוי
14
במידה מעטה מאוד
במידה מעטה
במידה סבירה
במידה רבה
במידה רבה מאוד
מס' סידורי
1
2
3
4
5
באיזו מידה הנך שבע רצון מהביטחון והיציבות בעבודה?
1
1
2
3
4
5
באיזו מידה אתה שבע רצון מרמת האתגרים בעבודתך?
2
1
2
3
4
5
באיזו מידה הנך שבע רצון מיחס הממונים שלך?
3
1
2
3
4
5
באיזו מידה הינך שבע רצון מחופש הפעולה שנותן לך הממונה שלך?
4
1
2
3
4
5
באיזו מידה הנך שבע רצון מההזדמנות לקידום בעבודה?
5
1
2
3
4
5
באיזו מידה אתה שבע רצון מההכרה והערכה מצידם של הממונים?
6
1
2
3
4
5
באיזו מידה הנך שבע רצון?
7
1
2
3
4
5
באיזו מידה אתה מרוצה מהאוירה במקום עבודתך?
8
להלן שאלון רקע דמוגרפי לצורך המחקר.
נא הקף בעיגול:
גיל: 21-30 30-40 40-50 50+
מין: ז / נ
מצב משפחתי: רווק נשוי גרוש אלמן
מספר ילדים:
השכלה: תיכונית אקדמאית
עיסוק: עמית השקעות אשראי
וותק: פחות משנה 1-5 שנים 5-10 שנים מעל 10 שנה
היקף משרה:
41

תגים:

בנקאות · ארגון · ניהול · עובדים · מנהל · שינוי · ארגוני

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הקשר בין שיתוף העובדים לעמדותיהם בנוגע לשינוי ארגוניובין רמת שביעות רצון העובדים בבנק X", סמינריון אודות "הקשר בין שיתוף העובדים לעמדותיהם בנוגע לשינוי ארגוניובין רמת שביעות רצון העובדים בבנק X" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.