היישום אינו מחובר לאינטרנט

התעללות מינית במשפחה

עבודה מס' 062728

מחיר: 328.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת הנושא וחקר מקרה - התעללות מינית מצד אח באחותו המפגרת בשכלה.

9,160 מילים ,50 מקורות ,2004

תקציר העבודה:

תוכן העניינים
מבוא
סקירת ספרות
א. זכויות הילד ומעמדו
ב. הגדרות: גילוי עריות תקיפה מינית
ג. שכיחות התופעה
ד. גיל תחילת התקיפה ומשכה
ה. סיבות אי הדיווח של הקורבנות להתעללות מינית
ו. השפעות של התעללות מינית וגילוי עריות
ז. סימפטומים בילד\ה הנפגע\ת
ח. מה לעשות אם ילד\ה קרוב\ה נפגע\ה?
ט. סימפטומים אצל שורדי גילוי עריות והתעללות מינית
י. הגנה ע"י חקיקה
יא. פרופיל התוקף מינית
יב. תגובת הקורבן לגילוי עריות ותקיפה מינית
יג. גורמים המשפיעים על תפיסת הילד\ה את ההתעללות המינית
יד. שאלת ההסכמה
טו. תגובת ההורה לגילוי עריות והתעללות מינית
טז. "העברה בין דורית"
יז. סיכום סקירת ספרות
חקר מקרה - גילוי עריות בנערה עם פיגור שכלי ע"י אחיה
א. הצגת הבעיה
ב. תיאור המקרה
1. החשיפה
2. רקע משפחתי
דיון במקרה
ניתוח המקרה לאור סקירת הספרות
מסקנות
סיכום - דרכי טיפול
ביבליוגרפיה

מבוא
פגיעה מינית מהווה אירוע טראומטי שיכולות להיות לו השלכות פסיכולוגיות, רגשיות, חברתיות והתנהגותיות בטווח הקרוב והרחוק, בתחומי חיים שונים של הנפגע.
אוכלוסיית האנשים בעלי הפיגור השכלי נמצאת בסיכון גבוה לפגיעות בכלל ופגיעות מיניות בפרט.
השכיחות המדווחת בספרות על מקרים של פגיעות מיניות בקרב אוכלוסיית האנשים עם פיגור שכלי מציגה פגיעות מינית גבוהה פי 2-4 מאשר באוכלוסייה ללא פיגור שכלי. מציאות קשה זו מגבירה את הצורך בהבנת הפגיעות ומציאת דרכי התערבות אשר יביאו ליכולת גבוהה יותר של האדם המפגר להימנע ממצבים אלו.ניתן להציע מספר גורמים העשויים להסביר מדוע אוכלוסיית המפגרים בשכלם חשופה יותר להתעללות וניצול מיני: עברייני מין עלולים לחשוב כי בטוח יותר להתעלל באדם חריג, היות והוא לא ידווח על כך, או שדיווחו ישמע לא אמין. היעדר יכולת להתקשרות מילולית אצל חלק גדול מהאוכלוסייה שבטיפולנו, מקשה על אפשרות גילוי הניצול וחקירתו ומהווה יתרון לאדם המבקש לנצל אוכלוסייה זו.
אנשים מפגרים אינם מקבלים מידע והכנה על אודות התעללות מינית, שלא כמו האוכלוסייה הרגילה ולפיכך יתקשו בזיהוייה ובהימנעות ממנה. הבעיה באה במיוחד לידי ביטוי אצל קבוצת האנשים בעלי הפיגור השכלי הקל המשולבת בקהילה בדיור, בעבודה, בבילוי הזמן החופשי ומהווה קבוצת אוכלוסייה זמינה וחשופה לניצול מיני.
ילדים ובוגרים חריגים תלויים בגורמים מטפלים רבים העלולים לנצל את תלותם, ולהתעלל בהם מינית. תלות יומיומית בטיפול ותמיכה של בני משפחה ואנשי צוות עלולים לטשטש את הגבול בין טיפול אחראי ומסור לבין ניצול המצב לצורכי סיפוק מיני של המטפל.
ילדים ובוגרים חריגים זוכים לרב, לפחות חיבה ולמעט הדדיות ביחסיהם עם בני המשפחה והחברים. לפיכך, הם עלולים לקבל ברצון כל גילוי של תשומת לב וידידות, גם אם הדבר יוביל לקיום יחסי-מין. הקשר הרגשי החזק הנוצר בין האדם הלוקה בשכלו לבין המטפל בו עלול להוביל לחוסר אבחנה ומודעות בין ניצול מיני לבין מצבים של אהבה ונתינה.
מטרתי בסמינריון זה: לסקור את התופעה של התעללות מינית במשפחה שיש בה משום גילוי עריות (אינססט).
מטרת עבודה זו להתמקד בשני חלקים עיקריים:
בחלק א' סקירת הספרות: נסקור את התופעה של התעללות מינית במשפחה שיש בה משום גילוי עריות (אינססט). נגדיר מהן זכויות הילד ומעמדו, גילוי עריות ותקיפה מינית. נבחן את שכיחות התופעה, גיל תחילת התקיפה ומשכה, סיבות אי הדיווח של הקורבנות להתעללות מינית, השפעות של התעללות מינית וגילוי עריות והסימפטומים המתגלים בילד\ה הנפגע\ת. נציג את פרופיל התוקף מינית, תגובת הקורבן לגילוי עריות ותקיפה מינית, תגובת ההורה לגילוי עריות והתעללות מינית ו"העברה בין דורית".
בחלק השני -מחקר שדה: בו נתאר מקרה של נערה עם פיגור שכלי שאחיה התעלל בה מינית.
ננתח את המקרה בהקשר לסקירת הספרות, נסיק מסקנות ונציע דרכי טיפול.

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "התעללות מינית במשפחה", סמינריון אודות "התעללות מינית במשפחה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.