היישום אינו מחובר לאינטרנט

השימוע

עבודה מס' 062046

מחיר: 193.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מהות ההליך, הזכאים לו, מקורותיו המשפטיים והבעיות העולות ממימוש הזכות.

1,500 מילים ,6 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

הליך השימוע נגזר מהתהליך הרגיל של העמדה לדין במשפטנו ובכדי להבין מהו שימוע, צריך להבין את התהליך הרגיל של העמדה לדין.
שימוע הינו הליך מסודר שנוקטים בו לפני ההחלטה על ההעמדה לדין ושבו ניתנת לחשוד הזדמנות להתעמת עם הראיות שנאספו על ידי החוקרים והמצדיקות, על פניהן, העמדה לדין ולהעמיד את גרסתו הוא והזדמנות לטעון בכתב או בעל פה ולנסות לשכנע את הרשויות שאין מקום להעמיד לדין.
אך כמוהו כמו הרבה מבני שכבתו אין החוק קובע נהלים אחדים לגביהם כדברי הנשיא שמגר "אין בחיקוק כלשהו הוראה המקדימה את מועד היווצרותה של הזכות החוקית האמורה לעיין בחומר למועד בו טרם הוגש האישום"1. אך ההליך הזה לפחות זכה בהנחיות של היועץ המשפטי2, שבהן הוא מגדיר בהגדרה חד-משמעית וברורה שה"שימוע" אינו זכות מוקנית, אלא שזו הזדמנות שניתנת עפ"י שיקול דעתו של מי שבידו נתונה ההחלטה אם להגיש כ"א, בתנאים ובמגבלות שיקבע והכל לפי השיקולים הבאים:
1. השימוע נועד לתרום לקבלת החלטה צודקת נבונה ושקולה, הן מבחינת הציבור והן מבחינת היחיד הנוגע בדבר, ועל כן אין לקיים שימוע כאשר לדעת מי שמוסמך להחליט על הגשת כתב האישום לא יהיה בו כדי לסייע להחלטתו.
2. לחשוד אין זכות מוקנית לטיעון או "לשימוע" ואין חובה להיעתר לבקשתו ולמתן הזדמנות כאמור3, וכדברי הנשיא שמגר "אין מקום לחייב את התביעה שתרכיב על קיום השימוע, שהוא כשלעצמו לפנים משורת הדין - זכות נוספת לפנים משורת הדין.4
3. יש להקפיד על קיום עקרון השוויון בפני החוק. במגמה לשאוף למימוש שוויון זה, יש לתת את הדעת על השאלה שראוי לבחון אותה "האם אנשים שעשו מעשה עבירה דומים או זהים, זוכים ליחס דומה או זהה מצד הרשויות המופקדות על אכיפת החוק?5
וזה מביא אותנו לבחון מעשית את השאלה ולבדוק מידת הנכונות בהפעלת עקרון השוויון בהתחשב בעובדה שנקבעו בחוק באופן ברור הליכים מיוחדים לגבי קטגוריות מסוימות, ומתבצעים ללא הוראת חוק אותם הליכים לגבי אחרים בנסיבות מסוימות.
-------------------------------------------------------------------------------
1. בג"צ 47/91 ניימן נ' פרקליטות המדינה פ,ד (מה) II תשנ"א\תשנ"ב 874).) 1991.
בבג"צ 290/65 אלחג נ' ראש העיריה ועירית רמת גן פ"ד כ 29 1. נקבע כאשר הרשות פוגעת בזכויותיו של אדם, לאזרח קיימת זכות הטיעון לפי הפגיעה, גם אם הדבר לא נקבע בחוק המסוים שעל פיו פעלה הרשות. אפשר להקיש מזה שהעמדה לדין יש בה פגיעה, לכן ישנה הוראה בדרך עקיפה.
2. הנחיות היועץ המשפטי לממשלה בעניין "שימוע" וטיעון לפני הגשת כ"א פלילי.
3. בג"צ 844/86 דותן נ' היועץ המשפטי ואח' פד (מ"א)219).) 3
4. ניימן .877
5. בג"צ 1] 943 940 935/89] בעמ' .530

הערת מערכת: בעבודה נכתבו הערות שוליים בלבד, ללא רשימה ביבליוגרפית נפרדת.

תגים:

ההליך · הזכאים · הזכות · המשפטיים · העולות · השימוע · והבעיות · מהות · ממימוש · מקורותיו

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "השימוע", סמינריון אודות "השימוע" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.