היישום אינו מחובר לאינטרנט

נשים בפוליטיקה - השוואת המקרה הישראלי לנורווגיה

עבודה מס' 062012

מחיר: 349.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: עבודה הבודקת בצורה השוואתית את הפערים בייצוג נשים בשתי המדינות.

6,194 מילים ,24 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

בבואנו לבדוק את נושא ייצוג הנשים בפוליטיקה עלינו לבדוק תחילה מהו "ייצוג"? ישי (238 :1978) מציינת כי המונח ייצוג אינו חד-משמעי: ניתן להבחין בין ייצוג אקטיבי-פוליטי לייצוג פסיבי-סוציולוגי. הנציג הפוליטי מצופה לפעול למען האינטרסים והשאיפות של שולחיו, והנציג הסוציולוגי משקף את תכונות בוחריו. בעוד שהייצוג האקטיבי כרוך בהזדהות מודעת של הנציג עם ערכי המיוצג, הייצוג הפאסיבי קשור למאפיינים חברתיים-דמוגראפיים.

מטרת עבודה זו: לבדוק בצורה השוואתית את הפערים בייצוג נשים בשתי מדינות: ישראל ונורווגיה, ולנסות להסביר את הפערים בייצוג נשים בשתי המדינות ובין שתי המדינות, באם יימצאו כאלו. כותב עבודה זו סבור שאין להסתפק בבדיקת הייצוג הפסיכו-סוציולוגי של נשים, אלא יש לבדוק גם ייצוג אקטיבי-פוליטי. במילים אחרות, לא מספיק לבדוק את שעור הנשים באליטה הפוליטית בהשוואה לחלקן באוכלוסייה. יש לשאול כיצד תורמות הנשים המייצגות לקהל הבוחרות המיוצגות?
החלק הראשון של עבודה זו יעסוק במידת הייצוג הסוציולוגי בשתי המדינות וינסה להסבירו, תוך התייחסות להסברים התיאורטיים שהציעה קירפטריק. החלק השני יעסוק בייצוג הפוליטי-אקטיבי ("מה הן עושות?"). בשני החלקים עיקר ההתייחסות תהיה לייצוג פרלמנטרי.

תוכן העניינים:
מבוא - רקע תאורטי
1. חלק ראשון - ייצוג סוציולוגי
1.1 ישראל ונורווגיה - פערים בייצוג
1.2 הסברים לפער - הגורם הפוליטי
1.2.1 סדר היום הפוליטי
1.2.2 שיטת הבחירות
1.2.3 אסטרטגיות הפעולה
1.3 הסברים לפער - הגורם התרבותי
1.3.1 הגורם הדתי
1.3.2 מערכת הערכים הדומיננטית
1.3.3 גורם חברתי-תפקודי
1.4 האם הן מייצגות
2. חלק שני - ייצוג אקטיבי-פוליטי: "האם הן דואגות לנשים?"
א. בדיקת עמדות
ב. בדיקת פעילות
סיכום - דיון ומסקנות
ביבליוגרפיה

מקורות:

הרצוג, אסתר. "פיקוד צפון", הארץ, מוסף, 4.11.1994, עמ' 55-56.
ישי, יעל. 1978. "ייצוג פוליטי של נשים במפלגות ישראל". מגמות, כ"ד (2): 251-238.
עצמון, יעל. 1990. "נשים בפוליטיקה בישראל". מדינה ממשל ויחסים בינלאומיים, (33)1: 5-18.
פוגל-ביז'אוי, סילביה, 1988. "40 שנה לישראל: האם קיימת בעיית שוויון המינים בישראל?". בעיות בינלאומיות חברה ומדינה. 50(1): 1-15.
פרס, יוחנן. כץ, רות. 1980. "משפחה ומשפחתיות בישראל". מגמות. כ"ו 37-55: (1).
שיבי, חיים. "מי הפיל את ההפלות?". ידועות אחרונות, 9.3.1993, עמ' 18.
שרפמן, דפנה. 1998. נשים ופוליטיקה. חיפה: תמר.
Asmon, Yael. 1990. "Women and Politics: Tthe Case of Israel". Women Politics. 10(1): 43-57.
Brichta, Avraham. Brichta, Yael. 1994. "The Extent of the Impact of the Electoral Syhstem upon the Representation of Women in The Knesset", in Wilma Rule Joseph Zimmerman (eds), Electoral Systems in Comperative perspective, London: Greenwood Press, pp. 115-127.
Brochorst, Anette. 1994. "The Scandinavian Welfare states: Patriarchal, Gender Neutral or Woman-Freindly?" International Journal of Contemporary Sociology. 31(1): 45-67.
Bystydzienski, Jill, M. 1994. "Norway: Achieving World-Record Women's Representationin Government". in Wilma Rule Joseph Zimmermen (eds.), Electoral Systems in Comperative perspective, London: Greenwood Press, pp.52-64.
Chazan, Naomi. 1984. "Gender Equality? Not In a War Zone!" Israeli Democracy. 3(2): 4-7.
Etzioni-Hallevy, Eva. Illy Ann. 1986. "Women in Legislature: Israel in a Comparative Perspevtice". in Azmon, Yael. Izraeli, Dafna. (eds.) Women in Israel. N.J. Transaction Books. pp. 65-77.
Gromo, Sigmund. Lingsom, Susan. 1986. "Increasing Equality in Household Work. Patterns of time-use Change un Norway". European Sociological Review. 2(3): 176-190.
Haavio-Mannila, Elina, et al. 1983. Unfinished Democracy: Women in Norbic Politics, Oxford: Pergamon Press.
Hertzog, Hanna. 1995. "Penetrating The System: The politics of Collective Identities", inArian, Asher Shamir, Michael (eds.) The Elections in Israel - 1992. Albany. Sunny Press. pp. 81-102.
Skeie, Hege. 1991. "The Rhetoric of Difference: On Women's Inclusion into Political Elites". Politics Society, 19(2): 209-232.
Rule, Wilma. Zimmerman, Joseph. 1994. Electoral Systems in Comperative perspective, London: Greenwood Press.
Strum, Philippa. 1989. "Women and the Politics of Relition in Israel". Human Rights Qurterly, 11(4): 483-503.
Wolcox, Clyde. Cook, Elizabeth-Adell. 1989. "Evanglican Women and Feminisim. Some Additional Evidence". Women Politics, 9(2): 27-45.
CIA World Factbook, 1994. http://www. research. att. com/cgi-awld/abaccess/491? Key=183.

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "נשים בפוליטיקה - השוואת המקרה הישראלי לנורווגיה", סמינריון אודות "נשים בפוליטיקה - השוואת המקרה הישראלי לנורווגיה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.