היישום אינו מחובר לאינטרנט

תקצוב בחינוך על פי שיטת הTQM -

עבודה מס' 060679

מחיר: 300.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת שיטת האינטגרציה הישראלית ובעיותיה, הצגת פתרונות קיימים והצעות לשיווק בית הספר כמוצר איכות.

4,535 מילים ,18 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

תקצוב בחינוך על פי שיטת הT.Q.M -

תוכן העניינים
מבוא
פרק א: האינטגרציה ובעיותיה.
פרק ב: שיטות ההוראה והלמידה- המצוי, הרצוי וההישגים הנובעים מכך.
פרק ג: שיווקו, תקציבו ובנייתו של בית הספר כמוצר איכות.
פרק ד: הצעה למימוש מדיניות בית הספר- תכנים, תקציבים, ושיווק על פי כללי ה -
.TQM
סיכום
ביבליוגרפיה


הרפורמה במדיניות החינוך שתלו בה תקוות רבות, בעת שבוצעה בשנת 1968,
איכזבה כאשר התברר שהדבר אינו תורם לאינטראקציה של תלמידים מבתים
מבוססים עם בתים ממעמדות נמוכים וכן לא תרם לאינטראקציה הבין-עדתית.
במהלך השנים, בעיקר בשנות ה90 -, הוחל בשיווק בתי ספר על פי יתרונות שונים
שאופיינו בהם. האחריות לכך הוטלה על המנהל ומערכת החינוך החלה להסתייע
בשיטת ה.T.Q.M -

הפרק הראשון עוסק באינטגרציה ובעיותיה, כאשר זו לא תרמה להעלאת
שיעור מקבלי בגרות בין מסיימי בתי הספר התיכוניים והונצח הפער בבתי הספר
שבהם למדו תלמידים משכבות נמוכות. אחת הסיבות לכך היתה שיטת ההוראה
הפרונטלית שהתגלתה כבעייתית וכמנציחה את המצב הקיים במערכת החינוך.

משום כך, יעסוק הפרק השני בשיטות ההוראה והלמידה, כאשר פרק זה
יעמוד על ממצאי מחקרים רבים שמצאו כי הלמידה השיתופית בקבוצות קטנות
עדיפה על ההוראה הפרונטלית, יוצרת יחסי גומלין איכותיים, הן מבחינה לימודית
והן מבחינה חברתית. שיטה זו גם מסייעת לשיווק יעיל של בית הספר, אולם למרות
עדיפותה, הן בקרב קהיליית ההוראה והן בקרב התלמידים והוריהם, נתקלת השיטה
בבעיה של תקציב הנובעת מהצרכים הנוגעים למבנה בית הספר ולתכנים.

הפרק השלישי יעסוק בשיווקו ותקצובו של בית הספר תוך כדי הפיכתו למוצר
איכותי בקנה המידה של צרכניו, כלומר של התלמידים והוריהם. פרק זה יעסוק
בתמהיל השיווק המורכב מארבעה תמהילי משנה: תמהיל המוצר, תמהיל המחיר,
תמהיל ההפצה ותמהיל התקשורת (ארבעת הP -) ויעמוד על הצורך בניהול הוליסטי
שיתבטא בניהול באיכות כוללת הנוגעת לכלל הפרמטרים הנוגעים לניהול בית הספר.
מדובר בשיטת הניהול על פי עקרונות הT.Q.M - של דמינג, כאשר הדבר אמור לגעת הן
בניהולו השוטף של בית הספר, הן ברמה המקצועית של החינוך וההוראה והן לגבי
התקצוב של בית הספר, שכן ללא תקציב מאוזן, לא יכול ארגון כלשהו, ובכלל זאת
בית הספר, להתקיים.

הפרק הרביעי יעלה הצעה למימוש מדיניות בית הספר הנוגעת לתכנים,
לתקצוב ולשיווק על פי עקרונות הT.Q.M -. פרק זה יציג את ארבעה עשר עקרונותיו של
דמינג תוך החלתם על בית הספר ומרכיביו. עקרונות אלה של דמינג ישולבו עם
עקרונות הלמידה השיתופית בקבוצות קטנות, כפי שבאות לידי ביטוי במחקר
החינוכי וזאת תוך שימת דגש על הצרכים התקציביים ועל הערך המוסף הן ללקוחות
בית הספר והן לשיווקו.

אחד העקרונות המרכזיים שיתבררו הוא עקרון הסינרגטיות בין כלל הגורמים בבית
הספר, כאשר סינרגטיות זו תשלב את התלמידים והוריהם בתהליך קבלת ההחלטות,
תיצור אינטראקציה אשר תפיק מכל אחד מהתלמידים את המירב, כאשר בית הספר
על תכניו, שיווקו ותקצובו יתפש כמערכת כוללת והוליסטית המטפלת בו זמנית
בתכנים ובשיטות הלימוד, בתקצוב בית הספר, בשיווקו ובניהולו. לסיכום נמצא כי
הדבר יתרום הן לאיכות בית הספר על פי עקרונות החינוך והן לשיווקו על פי מדיניות
החינוך החדשה.

מקורות:

אליעזר, מ., "הציון ניתן עוד לפני שהילד נכנס לכיתה", מצד שני 17, 1999, ע"מ 25-27.
אליעזר, מ., "תעודות בגרות?", מצד שני 19, 1999א, ע"מ 18-19.
ג'יי, א., (1989), תורת הניהול וחכמת מקיאוולי, ספריית מעריב, תל-אביב.
טורנוי, צ., "משימה בלתי אפשרית", הד החינוך, יולי - אוגוסט 1997, ע"מ 9.
יזרעאלי, ד., (1994), שיווק הלכה למעשה, צ'ריקובר, תל אביב.
סואן, ד., "שיוויון ו-או חופש", הד החינוך 73 (12), 1999, ע"מ 18-23.
סער, ר., "מומחה: 'הרפורמה תגרום לנזק שיידרשו שנים רבות לתיקונו'", בשדה חמ"ד מא(ב), 1998, ע"מ 15.
פרנקל, ב., "מורים טיעוני טיפוח", נקודה 226, 1999, ע"מ 54-56.
ריץ', י., (1996), הכיתה הטרוגנית, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן.
שחר, ח., (1986), למידה שיתופית בקבוצות, התנהגות מילולית וחברתית, והישגים לימודיים של תלמידים בכיתות ח' רב עדתיות, חיבור לשם קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה אוניברסיטת תל אביב, תל אביב.
שרן, ש., והרץ-לזרוביץ, ר., (1978), שיתוף פעולה ותקשורת בבית-הספר, שוקן, ירושלים ותל אביב.
Achilles, C.M., "Students Achieve More in Smaller Classes", Educational Leadership 53 (5), February 1996, pp.76-77.
Davis, B. Ellison, L., (1997), Startegic Marketing for Schools, Pitman, C:\hrent\packs\Marketing\NEW\3PACKANA.DOC.
Irvine, F., (1975) in: Financial Resource Management in Schools, University of Lincolnshire and Humberside, p. 74.
Knight, B., (1993), Financial Management for Schools: The Thinking Manager's Guide, Heinemann, Oxford.
Lee, W.B. Kasaluskas, E.J., "The Ecole Moderne: Another Perspective on Educational Technology", Educational Technology, March/April 1995.
Pick, G., "Computer Move in at Home", Electronic Learning 15 (6), May/June 1996, pp. 30-32.
Sharan, Y., Sharan S., (1992), Expanding Cooperative Learning through Group Investigation, Teachers College Press, New-York.

תגים:

תקציב · רפורמה · תקציב · דמינג · צרכן · שיווק · סינרגטיה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "תקצוב בחינוך על פי שיטת הTQM -", סמינריון אודות "תקצוב בחינוך על פי שיטת הTQM -" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.