היישום אינו מחובר לאינטרנט

השפעת הרמבם על הגותו של הרמן כהן בספרו "דת התבונה ממקורות היהדות"

עבודה מס' 060552

מחיר: 276.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: דיון במוטיבים רמב"מים ספציפיים המופיעים בספרו של כהן ומאפיינים את עבודתו לאורך השנים.

9,263 מילים ,20 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

השפעת הרמב"ם על הגותו של הרמן כהן -
בספרו "דת התבונה ממקורות היהדות"

תוכן עניינים
מבוא
הקדמה - דת התבונה ממקורות היהדות.
מקורות היהדות.
התיאולוגיה והאתיקה
ההתגלות.
התבונה.
המשנה האתית.
בין אדם לחברו - שאלת הריע, הגר והתושב.
בעיית האהבה בדת.
משיחיות אלמוות ותחיית המתים.
סיכום
הערות.
ביבליוגרפיה.

מבוא
במחשבה היהודית המודרנית עד לעשורים הראשונים של המאה הנוכחית, נוטל
הרמב"ם מקום מרכזי ורוחו שורה כמעט בכל הגיונותיה של אותה תקופה.
הרמן כהן החל להתעמק בכתבי הרמב"ם עם הגיעו לברלין בתחילת המאה ה 19, -
ומתקופה זו עברה עמדתו הפילוסופית תמורה מעמיקה. כהן החל לבקש מקום מרכזי
לדת בקרב הפילוסופיה.
בשנת 1915 כתב ספר בשם: Der Bergriff der Religion im System der Philosophy בו
הודגש לראשונה ע"י כהן תפקידו המכריע של הרמב"ם בהתפתחות הדת. כמו כן
בספר זה ניכרים אותות לתזוזה שתחול במשנתו של כהן, במעבר מן העמדה
הפילוסופית אתנוצנטרית במהותה. תזוזה זו באה לידי ביטוי והתפתחות באופן
המובהק ביותר בספרו "דת התבונה ממקורות היהדות".
את השפעתו של הרמב"ם על הגותו של כהן (ורבים אחרים) יש לראות בהקשר הרחב
יותר של הפילוסופיה היהודית המודרנית. הוגי הדעות היהודיים בני העת החדשה
ראו עצמם כממשיכי דרכם של מסורת הפילוסופיה אשר התחילה בימי הביניים.
נושאה המרכזי של פילוסופיה זו היה ה"סכסוך" בין תביעות התבונה שמגמתה
אוניברסאלית לבין האמונה שמגמתה יחידנית. נושא זה הפך לקרקע הגידול של
הפילוסופיה המודרנית היהודית.
הפילוסופיה היהודית בעת החדשה הייתה חייבת להצדיק את עצמה על ידי תקדים
סמכותי, את החדשנות היוצרת היה עליה להצדיק בחינת המשכיות של מסורת אשר
תבטיח את קיומה ואת המשך קיומה של הדת היהודית בעתיד - וכל זה נשען על
הפילוסופיה היהודית של ימי הביניים.
מכאן שחלקו של הרמב"ם במסורת ישראל הנו חלק מהותי אשר ממש הנחות יסוד
מסיימות אשר עומדות בבסיס הפילוסופיה היהודית כמו: המחויבות לעדת ישראל
החיה כאשר היהדות היא דרך חייה, וראיית האמת האוניברסאלית כתכליתה של
היהדות.
כהן ראה עצמו כאחד מיורשיו וממשיכי דרכו של הרמב"ם. העימות בין המסורת
והתבונה, בין הדת המסורתית לבין דת התבונה היא הבעיה המרכזית של הפילוסופיה
היהודית ועיקר מאבקה של עדת ישראל.
האמת מזוהה עם האלוהים, והמקורות הם הביטוי הבהיר והמפורש ביותר של הרוח
בתרבות ישראל, כאשר חייה של העדה בפועל הם עדות לאמיתות הפילוסופיה,
ומהווים אמצעי מוכרח וחיוני להתגלות השלימה של האל בעולם.
כהן סבור כי העם היהודי נועד לשמור ולרדוף את האידיאל המשיחי של דת התבונה
וכי לפילוסופיה (ובעיקר הפילוסופיה היהודית) יש תפקיד הכרחי בכל פעולה אשר
תכליתה הדעת האוניברסאלית.
מחויבות משולשת זו לעם היהודי, לדת ישראל ולאמת האוניברסאלית היא המיטבע
הרמב"מי המרכזי בפילוסופיה של כהן ואף מייחדת אותו משאר המפעלים
האינטלקטואליים היהודיים בעת החדשה.
מפאת קוצר היריעה לא אוכל לעבור על כל הנושאים שבספר "דת התבונה" אולם
בחרתי להתמקד בחשובים שבהם אשר מתמצתים בתוכם את עיקרי משנתם של שני
ההוגים בספרים הרלוונטיים ואת ההשפעה וההשראה של כתבי והגות הרמב"ם על
כהן.

מקורות:

אוקו ס., "משנתו הדתית של הרמן כהן", בדת התבונה ממקורות היהדות, תרגם וויסלבסקי, ירושלים, תשל"ב.
אפרוס, א. "מונחים פילוסופיים במורה נבוכים", ניו יורק, 1924.
בן שלמה, י. "פילוסופית הדת ותפיסת היהדות של כהן", בדת התבונה ממקורות היהדות, תרגם צבי וויסלבסקי, ירושלים, תשל"ב.
גוטמן, יוליוס, "דת ומדע", ירושלים 1955.
גוטמן, י. "הפילוסופיה של היהדות", ירושלים, תשל"ה.
"דרכי המחשבה ההלכתית של הרמב"ם", תל אביב, 1965.
"דת התבונה ממקורות היהדות", תרגם צבי וויסלבסקי, ערכו והוסיפו הערות ש. ה. ברגמן ונתן רוטנשטרייך, פרקי מבוא וחתימה, ס. אוקו ו-י. בן שלמה, הוצאת מוסד ביאליק, ירושלים, תשל"ג.
"הקדמות לפירוש המשנה". הערות ותרגום: מרדכי דב רבינוביץ'. מוסד הרב קוק. תשל"א.
"מורה נבוכים". תרגום יוסף קאפח. מוסד הרב קוק. תשל"ג.
"מורה נבוכים". תרגום שמואל אבן תיבון. עפ פירושים.
"משנה תורה". עם כל הפירושים, הודפס וורשא-ווילנא.
משנה תורה: ספר המדע. ציוני מקורות, הערות ובירורים: יעקב אליעזר כהן. שינוי נוסחאות: משה חיים רפאל קצנלבוגן. עורך ראשי שאול ליברמן. מוסד הרב קוק. תשכ"ד.
משנה עם פירושי הרמב"ם. תרגם והוסיף מבוא והערות: יוסף קאפח, תשל"ז.
"ספר המצוות", תרגם מערבית ופירש יוסף קאפח. עורך התרגום והלשון ד"ר משה גושן-גוטנשטיין. מוסד הרב קוק. תשל"ה.
"עיונים ביהדות ובבעיות הדור: פרקים מתוך כתבים יהודיים". תרגם צ. וויסלבסקי, הקדים מבוא נתן רוטנשטרייך, מוסד ביאליק, ירושלים, תל"ה.
קלצקין, י. "הרמן כהן: שיטתו במוסר ומשנתו ביהדות", עם רשימה ביבליוגרפית, רמון: ברלין-לונדון, 1923.
רוטנשטרייך, נ. "מן האידיאה המוסרית אל היישות האמיתית", המחשבה היהודית בעת החדשה, תל-אביב, 1966, כרך ב'.
שבייד, א. תולדות ההגות היהודית: המאה התשע עשרה, ירושלים, תשל"ח.
שבייד, א. "הרמן כהן כמפרש המקרא", דעת, חורף תשמ"ג.
"שלמה מיימון והרמן כהן" ספר יובל לכבוד י.נ. אפשטיין, ירושלים, תש"י.

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "השפעת הרמבם על הגותו של הרמן כהן בספרו "דת התבונה ממקורות היהדות"", סמינריון אודות "השפעת הרמבם על הגותו של הרמן כהן בספרו "דת התבונה ממקורות היהדות"" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.