עבודות [1-9] מתוך 100 :: [עמוד 1 מתוך 12]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>

תוצאות חיפוש "מעמד האישה הבדואית":

עבודה מס' 61439 SHOPPING CART DISABLED
מעמד האישה הבדואית, 1998.
סקירת מעמד האישה הבדואית בעבר ולאור המודרניזציה.
4,423 מילים (כ-13.5 עמודים), 8 מקורות, 199.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
המבנה החברתי של האוכלוסייה הבדואית מתאפיין במשטר פטריאכלי שעליו יש הסכמה כללית בקרב החוקרים. במשטר זה יש מעמד גדול לגבר שהוא שולט על האישה והמבוגר שולט על הצעיר ממנו.
המאפיין החשוב והבולט ביותר של המשפחה הערבית הוא השתלטנות הגבריות, וזה מתבטא בשליטת האב האח והבעל בכל הקשור בהטלת עונש, גבול החופש והבעת הידיעות. זה מה שמגביל את התנהגותה של האישה הבדואית.
כאמור, החברה הבדואית היא חברה פטריאכלית, בה האישה מצייתת וכפופה לגבר באופן מוחלט. עד לנישואיה היא נתונה למרותו של אביה והיא תחת חסותו ופיקוחו ולאחר נישואיה היא תחת חסותו ופיקוחו של בעלה. האישה הבדואית מלידתה היא מעין רכושו וקניינו של הגבר.
יחסי שלטון וכניעה הנהוגים בחברה הבדואית משתרעים על חלוקת התפקידים, לגבר מותר לעסוק בעבודות הנאותות לגבר, והשאר מוטל על האישה.

בשל השינויים האורבניים המזורזים, עוברת החברה הבדואית כיום תמורות מרחיקות לכת. מנהגים שאפיינו את החברה בעבר, נדחקים כיום לקרן זווית ובמקומם נכנסים תהליכים חדשים ומתנגשים עם תהליכים עתיקים, או לפחות אינם נקלטים בקלות. מיותר לציין שתהליכים אלה מאופיינים בחוסר וודאות ולעיתים מעוררים אנטגוניזם חברתי בקרב חלקים מסויימים בחברה זו.

מעצם היותנו בדואיות שחיות בין שני עולמות, בדיוק כמו החברה שלהן, העולם המודרני המערבי, והעולם הבדואי המסורתי, אנו נתקלות מדי יום ויום במגבלות רבות ואיסורים מרובים בתחומים שונים, כאשר אנו חייבות לקבלם ולכבדם בעוד שאנו רואות בנות גילינו בחברות שונות משוחררות הרבה יותר ואינן מוגבלות כמונו.
שאלות כמו: למה זה אסור ולמה מונעים מאתנו לעשות את זה וזה וזה...ועוד הרבה שאלות וניגודים, הם אלה שהביאו אותנו ונתנו לנו מוטיבציה לבדוק ולחקור במסורת שלנו בזמן שהיא הולכת ומשתנה בקצב מהיר.

תוכן עניינים
מבוא
פרק א' - רקע כללי
  מאפיינים כללים של הבדואים בנגב
  האישה הבדואית
  גבולות החופש והכוח של הנשים
  צניעות לבוש והתנהגות אצל הנשים
  יחסי גומלין נשים-גברים
  מערכת קשירה של האישה הבדואית
  חלוקת תפקידים בין בני הזוג
  הנישואין
  זכיות הבעל
  גירושין וריבוי נשים
  האם הבדואית
  האלמנה
  הייבום
פרק ב' - החברה הבדואית - מסורת ומודרניזציה
  השכלת הנשים
  תעסוקת האישה הבדואית
  ניידות האישה הבדואית
פרק ג' - דיון וסיכום
א-השכלה
ב-תעסוקה
ג- השתתפות בפעילות פוליטית-ציבורית
ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 66625 SHOPPING CART DISABLED
מעמדן של הנשים בצה"ל כמפתח למעמדן בחברה הישראלית, 2003.
כיצד יכול להוות מעמד האישה בצה"ל מפתח למעמדה בחברה הישראלית.
2,447 מילים (כ-7.5 עמודים), 6 מקורות, 128.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מטרת עבודתי היא להראות כיצד יכול להוות מעמד האישה בצה"ל מפתח למעמדה בחברה הישראלית. בחרתי בנושא זה לאחר שהתפכחתי והבנתי שנושא השוויון בין המינים הוא נושא כתוב בלבד, ואינו בא לידי ביטוי מעשי כמעט באף אחד מתחומי החיים. לאחר שהבנתי כי ניתן להבחין בחוסר השוויון בצורה בוטא גם במערכת הצבאית (שכן הצבא משקף את החברה, ועל כך אעמוד בהמשך) החלטתי להיכנס לעובי הקורה ולחקור את הנושא מעט יותר לעומק.
העבודה הנוכחית אינה סוגרת ולו קצה קל שבקלים בנושא מעמד האישה בצבא, ובטח שלא בחברה הישראלית. העבודה הנה כללית במהותה, ומספקת לקורא הבנה שהייתה חסרה לי עד לפני כחצי שנה. הבנה זו מושגת ע"י היכרות עם נתונים לגבי מעמדן של הנשים בחברה ובצבא בהשוואה לגברים, וע"י ניתוח נתונים אלה.
בעבודה זו אוכיח כי קיים קשר ישיר בין תופעות בחברה לבין תופעות בצבא, ואראה כיצד קשר זה בא לידי ביטוי במעמד האישה. לאחר מכן אציע דרך לפתרון, דרך שעליה אוכל אף אני להשפיע בהמשך דרכי בצבא.
המקורות לעבודה זו הם מאמרים ומחקרים בהוצאת אקדמאים, אתרי אינטרנט ואף נתונים יבשים ממקורות צבאיים.

תוכן עניינים:
מבוא
פרק ראשון- מעמדן הנוכחי של הנשים בחברה ובצה"ל, דגש על מגמת השינוי
פרק שני- השוואה איכותית וכמותית של גברים ונשים בדגש על המגזר העסקי, הצבא כמפתח למעמדם החברתי של הגברים
פרק שלישי- מעמדן של הנשים בצה"ל כמפתח למעמדן בחברה הישראלית
סיכום
ביבליוגרפיה
נספחים

מתוך העבודה:
מצבן הנוכחי של הנשים בחברה בכלל ובצה"ל בפרט הוא כמצבו של אדם הנע בגבול- על שביל הטשטוש. אין בהירות מוחלטת לגבי מקצועות אזרחיים אליהם יכולות להגיע נשים, וכך גם לגבי תפקידים במדרג הניהולי. למעשה, על הנייר- כמעט ואין מגבלות החלות על נשים לגבי יריעת המקצועות והתפקידים הקיימת, אך עובדתית ניתן לראות פער משמעותי לטובת הגברים בתפקידי ניהול, אם בחברות הממשלתיות (106 חברות, כשרק על 7 מתוכן יש מנכ"ליות-נשים ), במשרדים הממשלתיים (מתוך 26 מנכ"לים היו 3 מנכ"ליות בממשלתו של ביבי), בכנסת (15 חברות כנסת בממשלה האחרונה) ובממשלה עצמה (3 שרות בממשלה האחרונה ), ואם בתעשייה הישראלית.
 
עבודה מס' 60392 SHOPPING CART DISABLED
מעמד ירושלים והשפעת תהליך השלום על מעמדה, 2001.
סיכום קצר אודות מעמד ירושלים במשפט הבינלאומי פומבי ודעות הרווחות בישראל בנושא.
1,704 מילים (כ-5 עמודים), 15 מקורות, 109.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מעמדה המשפטי של ירושלים
החלטת האו"ם על חלוקת ארץ ישראל והענקת מעמד בינלאומי לירושלים מצביעה על מעמדה של ירושלים והוויכוח על ריבונותה. פרופ' לפידות מציעה לקיים דיון נפרד בין מעמדה המשפטי של ירושלים המערבית לבין מעדה של ירושלים המזרחית. זאת לאור העובדה שירושלים המערבית לא עברה שינוי של ממש בתחום הריבונות מתקופת מלחמת הקוממיות ב-1948 וחתימת הסכם שביתת הנשק בין ישראל לירדן.1

הערת מערכת: בעבודה נכתבו הערות שוליים אך אין רשימה ביבליוגרפית.
--------------------------------------------------------------------------------
1. ר. לפידות ירושלים - היבטים משפטיים,  מכון ירושלים לחקר ישראל דפי רקע 1997
 
עבודה מס' 21279 SHOPPING CART DISABLED
הרעלה הבדואית, 1995.
סקירת מעמד האישה הבדואית בעבר ובהווה תוך התייחסות ושימת דגש על מנהג הרעלה המכסה את פניה כולל סקירת התכשיטים המסורות והאגדות אודותיה.
4,792 מילים (כ-14.5 עמודים), 15 מקורות, 149.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
הרעלה קיימת עוד מימי התנ"ך: ו"השרות והרעלות" (ישעיהו פרק ג' פסוק ט'), וכן "ותיקח רבקה את הצעיף ותתכס" (בראשית כד').
הקוראן גם הוא מחייב את הרעלה. תהליך ההצטנעות כולל מספר פעולות שהאישה הבדואית והגבר לוקחים בהן חלק. מהרגע שבו נכנס הגבר לאוהל הוא מכריז על בואו "יא-סאתר" (לקוח מ"סורת האור"). הקוראן מזהיר: "אל תכנסו אל בית של זר לפני שתקבלו רשות ותדרשו בשלום תושביו, זה טוב יותר לכם למען תזהרו". בנוסף ממשיך הקוראן: "אמור למאמינים שישפילו את עיניהם ויכסו מערומיהם משום שזה יותר מוסרי עבורם".
הרעלה היוותה במשך מאות שנים סמל של הערביה והבדואית, אולם כיום הסמל פג במקצת, ורבות מהנשים מפרות כללי מסורת אלו. המהפכות שהתחוללו בעולם הערבי בשנות החמישים (עירק, מצרים, וסוריה) האיצו את התפתחותה של האישה. אולם עיקר פעילותן הפמיניסטית בכמות ובאיכות החלה בשנות השישים, דבר שהביא לתמורות ממנהגים עתיקים כלהלן.

מטרת עבודה זו היא לסקור את מעמד האישה הבדואית בעבר וכיום תוך התייחסות ושימת דגש על מנהג הרעלה המכסה את פניה. העבודה תסקור גם את התכשיטים שעל הרעלה, המסורות והאגדות אודותיה, וכן את הנהוגים בין שבטי הבדואים השונים בקשר לכך.
יצויין כי הבדואים בארץ מתחלקים לכמה אפיונים דמוגרפים:
1.בדואים פלחים\ בדואים בסביבה עירונית.
2.בדואים בסביבה מסורתית\ בדואים בסביבה מודרנית.
3.בדואים בצפון הארץ\ בדואים בדרום הארץ.
בדיקה של נושא הרעלה בכל אחת מהקבוצות תראה ממצאים שונים.

תוכן עניינים:
1. מבוא
א. מטרת העבודה
ב. הצגת הנושא
2. המסורות
3. הרעלה כסמל חברתי
4. סיבות דתיות
5. דוגמאות לרעלות
6. סיכום העבודה
7. ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 62002 SHOPPING CART DISABLED
מעמד הילדים במקרא, 2002.
מעמד הבנים, מעמד הבנות ושאלת הירושה במקרא.
21,531 מילים (כ-66 עמודים), 23 מקורות, 298.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זו תעסוק במעמד הילדים במקרא. במהלכה נבדוק מספר נושאים מרכזיים.
א. מעמד הילדים במקרא - באחריות מי הם נמצאים, עד היכן מגיעה שליטת ההורים עליהם - האם מותר להורים להרגם או להעלותם קורבן לפי תפיסת המקרא.
ב. מעמד הבנות במקרא - אחריות האבות והאחים עליהן, בעיית ההגנה על הבנות במקרה אונס ופיתוי ובחינת מעמדן המשפטי של הבנות בשאלות ירושה ורכוש, לעומת הבנים.
ג. שאלת הירושה במקרא - מעמדו המיוחד של הבכור כפי שהוא בא לידי ביטוי בחוקים, במגילות היחס ובמציאות.

נדון במעמד הבנים לנשים נחותות וננסה לברר איך השפיע מעמד האמהות על מעמד בניהן.
במקרא מופיעים מספר סיפורים על מאבקים לזכייה בירושה, ננתח אותם כדי לראות מי עומד מאחורי המאבק והאם ישנם דברים משותפים נוספים למאבקים אלה.
מתוך עיון במקרים העוסקים בירושה במקרא, נראה שהחוק קובע כי הבכור יורש ואילו במציאות הצעיר הוא זה שיורש בדרך כלל. ננסה לברר מה היה המנהג המקובל בקשר לירושה - ירושת הצעיר או ירושת הבכור.

על מעמד הילדים נכתוב בהסתמך על סיפורים שהם בעיקרם סיפורי עם ומשקפים תרבות ומנהגים שהיו מקובלים בישראל ובעמי האזור.

תוכן העניינים:
מבוא
מעמד הבנים במקרא
מעמד הבת במקרא
מעמד הבכור
מעמד הבכור - בן לאשה נחותה או שנואה
המאבק על הבכורה והירושה
ירושת הצעיר
סיכום
ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 41259 SHOPPING CART DISABLED
מעמד האישה באוטופיה הציונית-דגניה א'.
מעמד האישה באוטופיה הציונית, מעמדה בפני עצמה, מעמדה בעיני הגברים והשתקפות כל זאת בחזונם של אנשי דגניה.
2,087 מילים (כ-6.5 עמודים), 10 מקורות, 128.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
דוד בן גוריון בדברים לחג ה-70 של דגניה אמר: "הקמת הקבוצה על גדות הירדן, המפעל האוטופי ביותר אשר טיפח העם האוטופיסטי בעולם כולו ולא הכזיב. הקבוצה היא השלב הרביעי באוטופיה הישראלית המחבר את קוטב הגאולה הלאומית עם קוטב הגאולה האנושית. הקבוצה נושאת את בשורת ההתחדשות. היא העיזה לשלול את עקרון האדנות השליט עד היום. היא כללה את עקרון השותפות המלאה והמשוכללת ביותר והוכיחה שאפשר לבנות משק וחברה בלי אדנות מעמד על מעמד, אלא במסגרת של שוויון ועזרה הדדית.
בעבודה זו אבדוק את נושא מעמדה של האישה כפי שהשתקף בשנים הראשונות להקמת הקבוצה בדגניה א' ואשאל, מה היה מעמדה באוטופיות הציוניות, מה היה מעמדה בעיני עצמה, מה היה מעמדה בעיני חבריה הגברים והאם בנושא זה הצליחו אנשי דגניה להגשים את חזון המהפכה והשוויון אליהם שאפו האוטופיות ואליהם שאפו הם במפעלם הייחודי.
 
עבודה מס' 70176 SHOPPING CART DISABLED
מעמדה של איראן לאור האמנה למניעת הפצת נשק גרעיני, 2014.
מהו מעמדה החוקי של איראן לאור חתירתה לעבר הגרעין והאם מעמד זה משפיע על ההתנגדות הבינלאומית לחתירה זו.
7,371 מילים (כ-22.5 עמודים), 12 מקורות, 259.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מדינות רבות בעולם התחמשו בנשק גרעיני או שהן בדרכן להשגת יכולת גרעינית (דוגמת איראן), זאת בעוד הן אינן חתומות על האמנה להפצת נשק גרעיני. לעומתן ישנן מדינות אחרות החתומות על האמנה, ומחזיקות נשק גרעיני (דוגמת צרפת).
ההבדל בין חובותיה של מדינה חתומה לבין חובותיה של מדינה שאינה חתומה אינו ברור. איראן חתומה על ה-NPT וישראל לא. לכן איראן חייבת לדווח אמת לסבא"א על הקורה במתקניה ולאפשר גישה של פקחיה אליהם; וכמובן, לא לייצר נשק גרעיני או לקנות אותו. ואילו ישראל, שאיננה חתומה - אינה חייבת.
עבודה זו תבחן את המשטר למניעת התפוצה הגרעינית ואת מעמדה של איראן לאור האמנה למניעת הפצת נשק גרעיני עליה היא חתומה, זאת אל מול מדינות אחרות.
העבודה תדון בשאלת המחקר הבאה - מהו מעמדה החוקי של איראן לאור חתירתה לעבר הגרעין והאם מעמד זה משפיע על ההתנגדות הבינלאומית לחתירה זו, זאת לעומת מדינות אחרות המחזיקות בגרעין כגון הודו, פקיסטן, ומעצמות גרעיניות דוגמת צרפת.
לצורך זאת, העבודה תסקור ותשווה את מצבן המשפטי של מדינות שונות לנוכח האמנה, והתנאים שהיא מציבה לנושא החזקת נשק גרעיני או פיתוחו. כמו כן תנתח העבודה את המשטר למניעת התפוצה הגרעינית והיסודות המדיניים המשפטיים והפוליטיים עליהם הוא נסמך.
אני סבור כי סוגיה זו נושאת חשיבות רבה להבנת נושא ההתחמשות הגרעינית והמצב המשפטי של איראן ומדינות לאור תהליך זה, מכאן נגזרות גם חוקיותן של סנקציות בינלאומיות במטרה לאכוף ולהחיל את עקרונותיה של האמנה ולצמצם ככל האפשר את התפשטותה של היכולת הגרעינית בקרב מדינות שונות בעולם ובהם איראן - התפשטות שעלולה להיות הרסנית ואף קטלנית לעתידה של האנושות.
המחקר יתבסס על הגישה האיכותית ויאסוף עובדות ונתונים העשויים להרחיב את הידע הקיים במחקר על אודות התופעה הנחקרת, מבחינת התיאור או ההסבר שלה. תהליך העבודה יכלול ניתוח תוכן של המקורות הנבחרים, בהתייחס לנקודות הרלוונטיות לנושא הנחקר.
בסיכום יובאו עיקרי המבוא, הממצאים העיקריים והמסקנות שיעלו מהדיון.

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. סקירת ספרות
2.1 האמנה למניעת הפצת נשק גרעיני
2.2. מצבה החוקי של איראן - והחתירה לנשק גרעיני
2.3. מצבן החוקי של מדינות המחזיקות נשק גרעיני ואינן חתומות
2.4 מצבן החוקי של המדינות שחתומות ומחזיקות נשק גרעיני
3. דיון וסיכום
4. רשימת מקורות

מתוך העבודה:
המערכת הבינלאומית בנויה ממספר רב של יחידות מדיניות עצמאיות (וארגונים בינלאומיים). על פי המשפט הבינלאומי כל המדינות במערכת שוות. המדינות אינן מכירות בסמכות עליונה שבידה לחוקק חוקים; שיחייבו אותן או לקבוע את הנעשה בתחומן, לא כל שכן סמכות היכולה לאכוף חוקים אלו, כך נכתב במסמך(1).
 
עבודה מס' 50427 SHOPPING CART DISABLED
הרומן הריאליסטי בספרות ההשכלה - מעמד האישה ברומן "הדת והחיים" לראובן אשר ברודס, 2000.
מטרתה של עבודה זו היא להשוות את מעמד האישה כפי שהוא מתבטא ברומן למעמד האישה כפי שהיה במציאות.
4,080 מילים (כ-12.5 עמודים), 17 מקורות, 168.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
ברומן "הדת והחיים" מאת ר.א. ברודס, נתקלתי לראשונה במסגרת הקורס "מבוא לסיפורת העברית במאות הי"ח והי"ט". במסגרת אותו הקורס, נדונו בהרחבה הנושאים המרכזיים שבסיפור ונתעוררה בי הסקרנות לגבי נושאים נוספים, שוליים יותר - האם גם הם מתוארים בריאליות והאם מצליח ר.א. ברודס לעשות את אשר ביקש, והוא - לתאר את הנעשה בליטא בין השנים תרכ"א-תרל"א, תיאור של תקופה שלמה, על ההווי, האמונות והדעות של אנשיה.

בעבודה זו מגמתי היא להתמקד בעיקר בנושא מעמד האשה, כפי שהוא מופיע ברומן ולהשוותו למעמד האשה כפי שהיה במציאות, באותו המקום ובאותן השנים. כל זאת, מתוך אמונה שאכן, תיאורי העניינים השונים הנוגעים לנשים (שידוכים, נישואים בגיל צעיר, חינוך, מקום האשה במשפחה וכו') מתוארים בדרך ריאליסטית וכי אפשר ללמוד מן הרומן על המציאות.

תוכן העניינים:
א. מבוא
ב. על תנועת ההשכלה
ג. ריאליזם
  ג.1. הגדרה
  ג.2. ריאליזם עברי
ד. הדת והחיים
  ד.1. רקע היסטורי
  ד.2. רקע על הרומן
     ד.2.1 לילינבלום - השפעתו על הרומן
ה. מעמד האשה בסיפור - האמנם שיקוף נאמן של המציאות?
  ה.1 נישואים
     ה.1.1. השידוך
     ה.2.1 נישואים בגיל צעיר
     ה.1.3. אידיאל האהבה
  ה.2 מעמד האשה בחברה
     ה.2.1. כבודה של בת מלך פנימה
     ה.2.2. חינוך בנות
  ה.3. מקומה של האשה במסגרת המשפחה
     ה.3.1 ייבום וחליצה
ו. סיכום
ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 61338 SHOPPING CART DISABLED
דמות הנשים בחברה המרוקנית - השינויים במעמד האשה לאור המודרניזציה, 2001.
סקירת מעמד האישה במרוקו במאות ה-19 וה-20, וניסיון להעריך את השינויים שחלו במעמדה לאור המודרניזציה לאחר השלטון הצרפתי.
5,530 מילים (כ-17 עמודים), 20 מקורות, 249.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מטרת עבודה זו היא לסקור את מעמד האישה במרוקו במאות ה-19 וה-20: מעמדה במשפחה ובחברה בכלל. תכלית העבודה היא להעריך את השינויים שחלו במעמדה לאור המודרניזציה לאחר השלטון הצרפתי.

המשפחה והבית היו היחידה הבסיסית של הארגון החברתי בקרב יהודי המזרח וכן בסיס ראשוני להתחברות. לפחות עד המאה ה-20 היה הבית בדרך כלל פתוח אל החצר. לעיתים קרובות היתה חצר אחת משותפת למספר משפחות. צעדיה של האישה מוגדרים והיא אינה רשאית לעבור גבולות המשפחה מבחינה מנטלית ומבחינה פיזית. מכאן גם נגזרים תפקידיה של האשה ביחס לבעל, תפקידיה הם דאגה למשק הבית, טיפול במשפחה ובילדים. לתפקידים אלה היא מקבלת את הכשרה מעשית עוד בגיל הילדות.
החברה היהודית בכללותה היתה סגורה בתוך עצמה והיתה לרוב נייחת יותר מאשר הגויים, שהיו בהם גם נוודים או סוחרים שנטשו משפחותיהם, דבר שאיפשר להם לפתח חיי משפחה תקינים.
האשה לרוב עזרה במשק הבית אולם מלאכות קשות הבעל היה עוזר. לא כך ביהדות תימן שם נהוג היה לקחת נשים רבות והאשה היתה אמורה למלא את כל צרכי הבית ללא קשר בקושיים.
במרוקו לא היה חרם של איסור להתחתן עם שתי נשים מצד אחד, ומצד שני היקשו על החליצה ודרשו בתי דין מיוחדים לכך, דבר שגרם לנישואים לכמה נשים.

תוכן העניינים:
מבוא
פרק 1: הקהילה היהודית במרוקו מבחינה מדינית
א. סקירה גיאוגרפית מדינית על מרוקו
ב. מעמד הקהילה עד הפרוטוקרט
ג. מעמד הקהילה בתקופת הפרוטוקרט ולאחריו
פרק 2: השפעת האיסלאם על מעמדה של האשה היהודית
פרק 3: מעמד האישה בחברה המסורתית
א. היחס להולדת הבת
ב. חינוך הבת
ג. יחס המשפחה לבת ומעמדה במשפחה
ד. נישואין
פרק 4: הגורמים שהשפיעו על מעמדה של האישה
א. החינוך המודרני
ב. השפעת החברה הסובבת
פרק 5: התמורות במעמד האישה לאור המודרניזציה
א. מעמד אישי
ב. עיסוקים
סיכום
ביבליוגרפיה
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1-9] מתוך 100 :: [עמוד 1 מתוך 12]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>