עבודות [676-684] מתוך 931 :: [עמוד 76 מתוך 104]
<< עמוד קודם :: עבור לעמוד: 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 :: עמוד הבא >>

 

עבודה מס' 65574 SHOPPING CART DISABLED
השפעת ההזדקנות על זיכרון אפיזודי, 2004.
בדיקת 90 נבדקים באמצעות מבחנים ממוחשבים.
5,055 מילים (כ-15.5 עמודים), 24 מקורות, 218.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
המטרה העיקרית של המחקר הנוכחי הייתה לבדוק את השפעת הגיל על זיכרון אפיזודי ועל מטא-זיכרון. 90 נבדקים צעירים (גילאי 18 עד 30), בגילאי ביניים (גילאי 31 עד 50) ומבוגרים (גילאי 51 ומעלה) השתתפו במחקר. הנבדקים התבקשו למלא שאלון מאפיינים דמוגרפיים, אישיים, תפקודיים ומטא-זיכרון ולעבור מבחנים ממוחשבים לבדיקת זיכרון אפיזודי מילולי ותמונתי. הממצאים הראו כי ביצוע זיכרון אפיזודי של מבוגרים נמוך משל צעירים וכי קיימים הבדלים בין ביצועי הזיכרון האפיזודי המילולי לבין ביצועי הזיכרון האפיזודי התמונתי אצל מבוגרים בהשוואה לצעירים. כמו כן, נמצא קשר שלילי בין מטא-זיכרון של מבוגרים לביצועיהם.

מתוך העבודה:
אנשים בגיל העמידה מדווחים לעיתים על ירידה ביכולת ללמוד ולזכור מידע חדש. אנשים מבוגרים יותר, בגילאי 60 ו -70 מתלוננים על שיכחה וחוסר יכולת להחזיק מידע בזיכרון. אפילו מוקדם יותר, בגילאי 40 ו -50, אנשים רבים מבחינים בכך שהזיכרון שלהם כבר אינו טוב כפי שהיה. אחת המטרות במחקר הנוכחי היא לבדוק האם ההערכה העצמית של הזיכרון אצל אנשים מבוגרים היא אובייקטיבית או שאינה נכונה וביצועי הזיכרון שלהם בפועל טובים יותר מהאופן בו הם תופסים את הזיכרון של עצמם. המונח מטא-זיכרון הינו סוג של זיכרון הכולל הערכה עצמית של יכולות הזיכרון, ידע על זיכרון ועל אסרטגיות שיפור ושימוש בו, וכן יכולת אומדן רמת קושי של מבחן זיכרון (Craik et al, 1995; מאוחר יותר נרחיב בעניין המטא-זיכרון) להלן נציג סוגי זיכרון נוספים.
 
עבודה מס' 65573 SHOPPING CART DISABLED
הקשר בין האמונה בעולם צודק לתפיסת ההוגנות הארגונית , 2004.
בדיקת הקשר באמצעות חלוקת שאלונים.
4,356 מילים (כ-13.5 עמודים), 12 מקורות, 152.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
      בכדי לבדוק את האפשרות שקיימת השפעה כלשהי של משתנה אישיות על תפיסת ההוגנות הארגונית, המחקר הנוכחי בוחן את הקשר בין מדד רב מימדי של האמונה בעולם צודק לתפיסת הוגנות ארגונית מסוגים שונים. שיערנו כי הקשר בין שני המשתנים יהיה חיובי וכי יהיה חזק יותר במשתנה מצב של תהליך ארגוני בו קיימת אפשרות להשפעה והתערבות מצד האדם, לעומת תהליך אדמיניסטרטיבי בו לא קיימת אפשרות זו. הועברו שאלונים ל- 120 סטודנטים. נמצא כי לא קיים קשר בין המשתנים או בין המימדים של האמונה בעולם צודק למרכיבים של ההוגנות הארגונית. כמו כן, לא נמצאו הבדלים בין שני משתני המצב של ההוגנות הארגונית.  

מתוך העבודה:
אחת המטרות העיקריות של הפסיכולוגיה הארגונית היא פיתוח הבנה של עמדות והתנהגויות במקום העבודה. הנושאים שנחקרו בשל כך הם מוטיבציה, שביעות רצון בעבודה ותהליך קבלת החלטות בארגון. תוך כדי מחקר בתחומים שונים אלו, התגלתה הוגנות ארגונית כגורם חשוב המשפיע על משתנים שונים כמו עמדות, החלטות, והתנהגות (Gilliland & Chan, 2001). שביעות רצון, ומחויבות ארגונית של עובד, למשל, מושפעות מהתפיסה שלו לגבי הוגנות היחס הניתן לו מהמנהלים והארגון Martin & Bennett, 1996)) היות ולהוגנות תפקיד חשוב בתחומים רבים הקשורים לעבודה ולפסיכולוגיה הארגונית, נעשו מחקרים רבים מאוד בנושא זה הקרוי הוגנות ארגונית.
 
עבודה מס' 65572 SHOPPING CART DISABLED
התפיסה העצמית אצל דכאוניים, 2005.
כיצד ניתן להשפיע על שינוי בערך העצמי/בתפיסה העצמית אצל דכאוניים דרך עבודה על הקוגניציה (זיכרונות אוטוביוגרפיים) ובאמצעות עבודה על הרגש (תרפייה במוסיקה ופסיכודרמה).
6,430 מילים (כ-20 עמודים), 23 מקורות, 394.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
הנושא הכללי המשמש בסיס לעבודה זו הוא תפקידן של הקוגניציה והאמוציה בתרפיה בכלל ובטיפול בדיכאון בפרט. תעשה אבחנה בין שני סוגי גישות: החווייתיות אל מול החינוכיות כאשר כל גישה תתבסס על מספר מקורות ביבליוגרפיים שישפכו אור עליה. תיעשה אבחנה בין גישות חינוכית המתמקדות באסטרטגיות קוגניטיביות הפונות אל הרציונל ונוטות להיות ישירות ופרגמטיות כאשר הן מתעלמות מן הרגש, לבין אלה העושות שימוש ברגש להנעת הטיפול והדגשת החווייתיות (עיבוד אבל לדוגמא מבטא את כאב האובדן).
מטרת העבודה תהיה לבדוק את השפעות גומלין הקיימות בין קוגניציה ואפקט, בין זיכרונות ותהליכים קוגניטיביים למצב רוח. למידת המחקרים השונים שיובאו בהמשך תסייע להבין טוב יותר את ההשפעות הנ"ל ומתוכן ניתן יהיה להצביע על כיוונים ליישום בטיפול הקליני. (ההתייחסות היא הן למצב רוח דכאוני ועד לממדים של הפרעות דיכאון קליני). כמו כן תעסוק העבודה בדיאלוג הקיים בין תיאוריה ואמפיריקה ובתמיכה שיש להן בשדה הקליני.
במסגרת העבודה יידונו שינויים בערך העצמי בהסתמך על מחקרים שונים, המשפיעים על הדיכאון כאשר הערך העצמי מוצא ביטוי בין השאר באמצעות הזיכרונות האוטוביוגרפיים. לפרמטרים אלה תפקיד בטיפול בגישות השונות והוא ייבדק לעומק. במסגרת העבודה יבדקו גם התפעולים במחקרים השונים על מנת להצביע על חלופה על תפעולים המנסים להשפיע על הקוגניציה מתוך הרגש, על תפעולים המנסים להשפיע על הרגש מתוך הקוגניציה.

במסגרת הבדיקה התיאורטית יבדקו האלמנטים השונים העובדים מהרגש על הקוגניציה ולהיפך כפי שהם באים לידי ביטוי בגישות התיאורטיות השונות. ייעשה ניסיון במסגרת הקליניקה לחבר בין התפעולים האמפיריים ולשלבם במידת האפשר בתרפיה עצמה.

מטרת העבודה אם כן להראות כי השיטות החוויתיות הן בגדר כלי ואמצעי, והן מבוססות על תפיסה תיאורטית מקיפה. בנוסף, תשאף עבודה זו לחזק את המודל הדו-כיווני של באוואר על ידי חיבור בין החלק התיאורטי לזה הקליני כאשר יישומי מודל זה יוצגו כפי שהם באים לידי ביטוי בתרפיה עצמה.

תוכן העניינים:
1. מבוא
2. המודל של בק
3. המודל של באוואר
תיאוריית הרשת האוסיציאטיבית
4. הגישה החינוכית - תרפיית העלאת זכרונות אוטוביוגרפיים במסגרת הגישות הקוגניטיבית וההתנהגותית
4.1 סקירה של ניסויים אמפיריים על נגישות של זיכרונות אוטוביוגרפיים בחולים דכאוניים
4.2 נגישות של זיכרונות אוטוביוגרפיים במצב רוח דכאוני מתופעל
4.3 נגישות של זיכרונות אוטוביוגרפיים במצבים של שינויים טבעיים שחלים ברמת הדיכאון
4.4 ניסויים של שליפה תלויית מצב רוח-משימות למידה
4.5 הגישה הקוגניטיבית כוללת ארבעה תהליכים
4.6 הגישה הביהבריסטית - התנהגותית
5. הגישה החוויתית - תרפיה באמצעות מוסיקה ופסיכודרמה
5.1 מוסיקה
5.2 פסיכודרמה
6. סיכום
7. ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
העיקרון הבסיסי ממנו יוצא המודל של באוואר (1972, 1981) גורס כי קיימים יחסי גומלין והשפעות הדדיות בשני הכיוונים במעגל של אפקט. תפיסות, אירועים ומשמעויות מיוצגות בזיכרון ע"י nodes, ומקושרים ביניהם באמצעות קשרים אסוציאטיביים. ייצוג של אירוע כולל בנוי ממילות יחס המקודדות באמצעות קשרים אסוציאטיביים חדשים בין nodes למושגים שכבר קיימים שם. התהליך הבסיסי של החשיבה הוא אקטיבציה של מילות יחס אלו ושל המושגים שלהם, האקטיבציה תתרחש כתוצאה מייצוג של גירוי חיצוני בסביבה הקשור למושג, לפרופוזיציה, או לאירוע שה-nodes מייצג או כתוצאה של אקטיבציה מתפשטת המקושרת אסוציאטיבית.
 
עבודה מס' 65565 SHOPPING CART DISABLED
DID - אבחון והשאה, 2004.
אבחון וטיפול ב"פיצול אישיות" וסימני השאלה מאחוריהם
1,986 מילים (כ-6 עמודים), 7 מקורות, 108.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
DID ((Dissociative identity disorder, או בשמה הקודם MPD Multiple personality) (disorder הינה הפרעת נפש אשר הגדרתה, מהותה ומאפייניה נתונים למחלוקות רבות. בעבודה זו מוצגים דבריהם וטענותיהם של כמה מטפלים מוכרים בDID, כולם חברים ב-ISSD  (The International Society for the Study of Dissociation), השוטחים את תהליך האבחון והטיפול בהפרעה השנויה במחלוקת "פיצול אישיות". מטרתי היא להמחיש את הדוגמאטיות בה נוקטים לעיתים קרובות המטפלים לגבי הבחנותיהם והנחות היסוד שלהם, להראות את הפוטנציאל הסוגסטיבי העצום של השיטה הטיפולית ולהעלות כמה סימני שאלה ותהיות לגבי דבריהם. כל זאת מבלי לטעון טענה גורפת לגבי DID באופן כללי אלא רק להטיל ספק בחלק מהרציונל המנחה את המטפלים ובשיטות בהן בם נוקטים.

מתוך העבודה:
הבעייתיות העיקרית באיבחון DID הינה שגם בקרב המטפלים והמומחים למחלה אין הסכמה גורפת לגבי קונספטים בסיסיים ביותר כגון מה הן "זהויות חלופיות" (alters), מה כוללת כל זהות כזאת ומה הם בדיוק הסימפטומים המצביעים על קיומה של הפרעת זהות דיסוציאטיבית. (Piper, 2004).
ההסכמה הקיימת בקרב המטפלים היא שהסימנים אינם גלויים לעין ויש לחפשם גם בהתנהגויות הנראות לכאורה חסרות משמעות. יש לשים תשומת לב מיוחדת לסימנים "מחשידים" אצל מטופלים אשר עברו התעללות בילדותם. המטופל בעצמו לרוב אינו מודע לזהויותיו האחרות ומגיע לראשונה לטיפול מסיבות שונות ומגוונות. לטענת המטפלים זהויות חלופיות יוצאות החוצה (לפני האיבחון) רק אם הן מחקות את "הזהות המקורית" באופן מושלם או שהן מספקות ל"זהות המקורית" סיפור כיסוי עבור הזמן האבוד (Kluft, 2003; Holmes, 1996; Putnam, 1989).
 
עבודה מס' 65519 SHOPPING CART DISABLED
חלומות ומשמעות הסמלים בהם, 2003.
מהו חלום, האם יש תפקיד ומשמעות לחלומות, מדוע האדם חולם.
6,630 מילים (כ-20.5 עמודים), 25 מקורות, 284.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מאז ומתמיד עוררו החלומות עניין רב. בטקסים קדומים רבים מופיעים חלומות ואף משמים כגורמים מרכזיים בעלילותיהם. בדרך כלל יוחס לחלומות תפקיד נבואי ובכך היה לו כוח מיסטי מסוים. בתקופתנו ישנן תיאוריות רבות המנסות להסביר מהו חלום, אחת הקיצוניות שבהן היא האומרת שלכל חלום תפקיד. אחרים מתייחסים לחלומות כאל יריות ספונטניות של נוירונים במצב מנוחה של המוח, מעין קצף על הגלים, תוצר לוואי בלבד.
אם כך הוא הדבר מדוע מהווה החלום מושא להתעניינות כל כך גורפת ואוניברסלית?
למקומו של החלום בתרבות המערבית זכה החלום באמצעות הפסיכואנליזה. סיפרו של זיגמונד פרויד "פשר החלומות" הוא עד היום הספר המרכזי בתחום זה. הגישה הפרויידיאנית לפרוש חלומות הפכה לנכס צאן ברזל, לשער הכניסה לכל דיון בנושא החלום בתרבות המערב.
ניתן להצביע על כמה נקודות עיקריות בהתייחסות לחלום:
1. תפקידו של החלום - מילוי משאלה, ביטוי משאלה לא מודעת.
2. מקור התכנים של החלום - שאריות היום שחלף, רישומים, תכנים בלתי מודעים.
3. תהליכי ההצפנה - ערבוב רשמים עם תכני הלא מודע, התקה.

כל אדם ישן כשליש מחייו בצורה מצטברת כאשר כרבע מזמן השינה מוקדש לחלום. החלום הוא ההצגה הגדולה ביותר בחייו של האדם שהאדם נחשף אליו. אין ספק כי החלום הוא אחת התופעות המסתוריות, המיסטיות והבלתי מובנות ביותר אותן חווה האדם במשך חייו. למעשה, קיומם של חלומות הינו אחת התופעות הבודדות מסוג זה שניתן למצוא תיעוד עליה בכל תקופה בהיסטוריה, בכל תרבות.

כולנו חולמים בכל לילה לפחות 4 פעמים במהלך השינה. כל חלום אורך בין שלוש דקות לשלושים דקות במחזוריות של תשעים דקות. בכל לילה נוצר תהליך אנרגטי שבעקבותיו האדם נוטש את אחיזתו במציאות היום יומית וחווה מציאות כפי שהיא קיימת באנרגיות שלו. את חווית החלום חווים שני הגופים - הפיזי והרוחני. בזמן החלום הגוף הפיזי והאנרגטי מתנתקים זה מזה - בעוד שהגוף הפיזי משחזר ומתקן אירועים מתקופות עירות שונות הגוף האנרגטי יוצא למסע חווייתי מגוון ומסעיר (עפ"י מנדלבוים 2003).

פרויד ויונג הם הפסיכו-אנליטים המפורסמים ביותר שעסקו בחלומות. לדעת פרויד החלומות עוסקים בדחפי מין ותוקפנות שאותם מסווים כדי לשמר את השינה וכך, דחפים אלה שכל היום מודחקים, יבואו לידי ביטוי בלילה. פרויד סבר שהחלום הוא מילוי משאלה והצנזור של החלום מגן עליה מפני המודע באמצעות הסוואתה.
יונג הרחיב את היריעה ולשיטתו חלומות עוסקים בכל נושא המעסיק את הנפש: בכלל זה נושאים דתיים, פוליטיים, כלכליים, חברתיים. כל שאלה המעניינת את האדם, קונפליקט או

בעיה עשויים להיות נושא לדיון החלום. הוא רואה בחלום מסר לחולם והוא מבטא בצורה המיטבית כדי שהמסר יעבור. יונג מסביר עוד כי החלום אינו דבר סתום אלה הוא "דובר" בשפה עתיקה - תמונות, סמלים וכדי להבינו יש להבין את שפת התמונות והסמלים.

עבודה זו עוסקת בחלומות והמשמעות של הסמלים בהם.
כמו כן עוסקת העבודה בכמה סוגיות אחרות:
- מהו חלום.
- האם יש תפקיד ומשמעות לחלומות.
- מדוע האדם חולם.

תוכן עניינים:
סקירת ספרות
מהו חלום?
מדוע אנשים חולמים
התפקיד והתועלת שבחלומות
מסעות בחלום
דיון
סיכום ומסקנות
נספחים
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
מאז הזמנים הקדומים ביותר הלכו בני אדם שבי אחרי החלומות, אחרי הקשר בין אנשי הצללים ואירועי הצללים שנדחסו בשעות השינה שלהם ובין היצורים והאירועים שנראו להם בהקיץ. בתקופות מסוימות נחשבו החלומות כאותות שמימיים ועד היום יש בהם יסוד של מסתורין המבדיל אותם מן הקיום השגרתי. הדמויות המופיעות בחלום רגיל מתייחסות לפעמים זו לזו בדרך פנטסטית, סוריאליסטית ולא ממשית. מצד שני לפעמים הן מגוללות סיפור גלוי וברור שנקל להבינו. יש והן פשוט קיימות כהבזקים לא קשורים, תמונות הנראות בלתי קשורות לחלוטין זו לזו כאשר אדם ער (פארקר, 1988).
 
עבודה מס' 65508 SHOPPING CART DISABLED
מועדות לבושה, לאשמה ותוקפנות בקרב ילדי גרושים, 2006.
מהו ההבדל בין מתבגרים שהינם ילדי גרושים לעומת מתבגרים המגיעים מתא משפחתי בריא, בנטייה לתוקפנות?
10,085 מילים (כ-31 עמודים), 35 מקורות, 328.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
   אחת הבעיות הנפוצות ביותר במאה ה-20 הינו גל הגירושין הגדול. העלייה בשיעור הגירושין בארץ ובעולם בולטת במיוחד בשנים האחרונות.  בארץ לפי הערכה, מדובר בכל ילד שלישי המתמודד במשבר הגירושין. גם בחינוך הממלכתי דתי יש עליה מתמדת במספר הילדים להורים גרושים (קופרשמידט, 2000).
גירושין הנם משבר קשה להורים ולילדים, שכן הם מערערים את המערכת המשפחתית האמורה לספק לילדים את צורכיהם הגופניים והנפשיים, ולהעניק להם תחושת תמיכה, הגנה ובטחון (קופרשמידט, 2000). על בסיס מחקרים בארץ ובעולם ניתן להתייחס אל ילדי הגירושין כאל "אוכלוסייה בסיכון". נמצא כי תגובות רגשיות קשות אצל הילדים והתהוות קשיים בהסתגלותם החברתית והקוגניטיבית הן תופעות שכיחות הנלוות לגירושין. בין הקשיים הנפוצים בהסתגלות החברתית, נמצא כי למרבית ילדי גרושים שחוו את המשבר בגילאים 4-12 תהיה נטייה להפנים את התוקפנות כלפי עצמם (סמילנסקי, 1990).
     תיאוריות פסיכולוגיות ומחקרים בשנים האחרונות מציגים עמדה משותפת לפיה אצל מתבגרים הנטייה לתוקפנות אינה נובעת מתהליכים אבנורמליים, אלא מתהליכים פסיכולוגיים חברתיים שהם מקור להתפתחות דפוסי התנהגות אנושית קונפורמית ושאינה קונפורמית. הנטייה לתוקפנות בקרב מתבגרים אינה צורך לרפא פתולוגיה של התוקפן, אלא נובעת מתהליך פסיכולוגי חברתי והתוקפנות מהווה סימפטום לתסכול ומצוקה בה נתון המתבגר.
עבודת המחקר המוצעת בזה תנסה להציע הסבר לנטייה לתוקפנות, כסימפטום יחיד למצוקה, בקרב מתבגרים באמצעות מודל אינטגרטיבי, ואף להציג מספר משתנים אישיותיים כמבחינים בין תופעות התנהגותיות שונות של נוער במצוקה. מודל זה מסתמך על שילוב של תיאוריות פסיכולוגיות דינאמיות ופסיכולוגיות.
     השאלה המחקרית בה נתמקד היא: מהו ההבדל בין מתבגרים שהינם ילדי גרושים לעומת מתבגרים המגיעים מתא משפחתי בריא, בנטייה לתוקפנות? מטרת המחקר היא לנסות לבסס באופן ראשוני מודל תיאורטי אפשרי המסביר הבדלים בין מתבגרים במצוקה כתוצאה של נטייה אישיותית שונה. נטייה זו מתבססת על רגשות מוסר שונים בהיררכיית עדיפויות שונה. חלק מהמתבגרים נוטים יותר לשפוט את המציאות ואת התנהגותם על בסיס רגשות אשמה ואילו אחרים יותר נוטים להסתמך על רגש הבושה. במחקר הזה ייבחנו מספר משתנים פסיכולוגיים ולא יינתנו הסברים סוציולוגיים לתופעה. המחקר הנוכחי ינסה לבחון את מערכת הרגשות של המתבגרים להוריהם ואת מועדותם האישיותית והרגשית של המתבגרים כתוצאה מהגירושין. המחקר ינסה להסביר מדוע בקרב ילדי הגרושים תהיה נטייה גבוהה יותר למועדות לבושה, וכתוצאה לעוינות ותוקפנות כלפי פנים, כשבקרב ילדי משפחה שלמה תהיה נטייה גבוהה יותר למועדות לאשמה, ועוינות ותוקפנות כלפי חוץ. זאת, תוך התמקדות ברגש הבושה כגורם מתווך משמעותי, כזה המשפיע על התוקפנות והעוינות במצבי תסכול וגורם להפנייתן כלפי ה"עצמי". אחת הטענות הבולטות בתחום התוקפנות, עליה מסתמך מחקר זה, היא שבני אדם נוטים להגיב בתוקפנות למצבי תסכול (Berkowitz, 1993). כאשר בני אדם נקלעים למצב שבו הם חשים אין אונים מאחר והם אינם מצליחים לפתור אותו בהתאם לרצונם, מתעורר דחף התוקפנות. דחף זה מעורר רגשות עוינות ויכול לקבל ביטוי התנהגותי כלפי חוץ, כגון עבריינות או אלימות או לחליפין, ביטוי התנהגותי כלפי פנים כגון התאבדות, דיכאון, שימוש בסמים או הפרעות אישיות.
כדי לבחון את השפעת הנטייה לבושה מול הנטייה לאשמה, יתמקד המחקר גם בקבוצת השוואה של ילדים ממשפחות דו הוריות, משפחות שלמות.
על מנת להציג את המודל המוצע, יובאו להלן מאפייני מוסד הנישואין בעבר, ומעט ממאפייני גיל ההתבגרות. לאחר מכן, יוצגו תיאוריות המסבירות את תרומת ההורים בהתפתחות הילדים וכן תיאוריות הרלוונטיות למודל המחקר הנוכחי.

אוכלוסיית המחקר המרכזית המשתתפת במחקר הינה, סטודנטים בגילאי 18-30 שעברו את משבר הגירושין מגיל 3-12 לכל היותר. המחקר יכלול 40 בנים ו-40 בנות, שיתחלקו לשתי קבוצות קבוצת המחקר וקבוצת ביקורת. קבוצת המחקר תמנה 20 בנים ילדי גרושים ופרודים ו-20 בנות ילדות גרושות ופרודות. קבוצת הביקורת תכלול 40 ילדים בהתאמה, 20 בנים ו-20 בנות, ממשפחות דו-הוריות שלמות, בעלי אותם משתנים דמוגרפים, מין, גיל, לימודים, השכלת האב והאם, עיסוק האב וארץ המוצא של האב והאם.
כלים
א. שאלון אישיותי לצורך מדידת משתני אקסטרוברטיות ונוירוטי
ב. שאלון עוינות וכיוון עוינות -H.D.H.Q (פולדס, קיין וקרסי, 1960)
ג. שאלון TOSCA-A (Tangney, 1990)
ד. שאלון משתני רקע

מתוך העבודה:
מוסד הנישואין, עד שנות השבעים נחשב כמוסד שנכנסים אליו במהירות אך לא יוצאים ממנו. שיעורי הגירושין היו מן הנמוכים בעולם, ולמתגרש הודבקה סטיגמה שלילית. משפחה שבה חלו גירושין, נקראה משפחה "הרוסה" או משפחה "שבורה". החל משנות השמונים חל שינוי, המתבטא בעלייה דרסטית במספר המתגרשים, כ-25%, בהשוואה ל3% בעבר. ריבוי מספר המתגרשים מסיר את הסטיגמה וכיום כמעט ואיננה קיימת לגבי המתגרשים וילדיהם. מצב זה מסייע בהחלטה להתגרש ויש האומרים, כי אי מציאותה של הסטיגמה מהווה תמריץ בפני המהססים (אילון ופלשר,1999).
 
עבודה מס' 65505 SHOPPING CART DISABLED
אגורפוביה, 2003.
הפרעת הפוביה אגורפוביה - פחד מפני שווקים, מקומות הומים.
2,004 מילים (כ-6 עמודים), 9 מקורות, 262.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
הפרעות נברוטית הנן תסמונות נפשיות ללא גורם אורגני ידוע, אשר בהן הפרט שומר על התובנה שלו (Insight), על בוחן המציאות (Reality Testing) ועל השיפוט התקין. אין הוא מחליף את חוויותיו הנפשיות את סבלו הסובייקטיבי עם המציאות החיצונית. למרות שההתנהגות מושפעת ע"י הסבל במידה רבה, היא נשארת לרוב בגדר הגבולות המקובלים, כאשר האישיות אינה לקויה. ההפרעות הפוביות הנן הנוירוזה הנפוצה והשכיחה ביותר (1998 ;1995 ,Yaniv).
בעבודה זו בחרתי להתמקד בהפרעת הפוביה אגורפוביה - פחד מפני שווקים, מקומות הומים.
פוביה, במובן הרחב של המושג, הנה בריחה, פחד. מקור המילה היא מהשפה היוונית - Phobos. זוהי נוירוזה, אשר החרדה תופסת בה חלק מרכזי מהתסמונת. בחולה הפובי, הפחד מתעורר רק במקרה של קשר עם אובייקטים או מצבים מסוימים או מגע עמם. החולה מתנסה בפחד לא הגיוני, אשר מציף אותו נוכח אותם האובייקטים או המצבים, כאשר מבחינה מציאותית, הם מהווים סכנה מזערית. החולה, בדרך כלל, מודה בחוסר ההגיון שקיים בפחד. היא יכולה לשלוט במידה מסוימת על הפחד ע"י הימנעות מהסיטואציה והתרחקות מהגורם היוצר את הפוביה (1998 ;1995 ,Yaniv).
בהמשך העבודה, אסביר את ההפרעה לפי הגישה הפסיכודינמית ולפי שיטת הטיפול הביהביוריסטית. ההפרעה הזו עניינה אותי במיוחד, כיוון שהיא אינה מתרחשת בעקבות הופעת מקור פחד ברור.

ראשי פרקים:
מבוא
הגדרה
גישה תיאורטית
שיטת טיפול
סיכום
רשימה ביבליוגרפית

מתוך העבודה:
הגישה הפסיכודינמית היא אסכולת חשיבה, המאוחדת ע"י דאגה משותפת לדינמיקה או לאינטראקציה בין הכוחות היושבים עמוק בתודעתנו (איד, אגו וסופר אגו) (קרסון, בוצ'ר ומינקה, 1998; Alloy, Jacabson & Acocalla, 1998; Carson & Butcher, 1992).
 
עבודה מס' 65472 SHOPPING CART DISABLED
מנגנוני הגנה בהפרעת אישיות גבולית, 2006.
סקירת מנגנוני ההגנה הנפשיים, הגדרתם, סיווגם, ניתוח תפקידם בטיפול. דגש על מנגנוני הגנה בהפרעת אישיות גבולית כולל ניתוח מקרה.
3,474 מילים (כ-10.5 עמודים), 10 מקורות, 274.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
המושג 'מנגנוני הגנה' נפוץ בספרות הפסיכולוגית והפסיכיאטרית, ומשמש כמטפורה בעלת ערך קליני להסבר תהליכים אינטרא-פסיכיים משוערים.
על פי ה - DSM-4, מנגנוני הגנה מוגדרים כתהליכים פסיכולוגיים אוטומטיים המגנים על הפרט מפני חרדה ומפני מודעות לסכנות או גורמי לחץ פנימיים וחיצוניים. הפרט לרוב אינו מודע לפעולת תהליכים אלו. מנגנוני ההגנה מתווכים בין גורם הלחץ לבין תגובת הפרט לקונפליקט ריגשי. על פי תיאוריות פסיכואנליטיות, מנגנוני ההגנה משמשים פונקציה מרכזית דרכה פועל האגו כמתווך בין דרישות האיד - הדחפים לבין דרישות המציאות.
למרות השכיחות הגבוהה של השימוש במושג, ומרכזיותו בתיאור וניתוח מטופלים, קיימים למעשה אי-בהירות וחוסר-עקביות בהמשגת המנגנונים השונים ובקביעת הקשר שלהם  עם אבחנות ספציפיות. אחת השאלות המרכזיות היא, עד כמה כוללות ההגנות מרכיב פתולוגי, כלומר, עד כמה תפקוד הגנתי תורם להסתגלות ועד כמה הוא מקשה עליה. ישנה הסכמה כי תפקוד הגנתי הוא מרכיב מרכזי של האגו המהווה חלק מההתפתחות התקינה ושקיימות הגנות מפותחות יותר ומפותחות פחות. אך קשה לצייר תמונה ברורה המבדילה בין הרמות השונות של ההגנות וקובעת באילו תנאים הן תורמות להסתגלות ומתי הן מהוות תשתית להתפתחות פתולוגיה. למרות אי הבהירות, מרבית החוקרים מסכימים על כמה מאפיינים עיקריים:
* מנגנוני ההגנה הם אמצעים המופעלים כנגד איום פנימי.
* מטרתם להפחית או לסלק חרדה.
* הם מאופיינים במידה מסוימת של עיוות המציאות הפנימית או החיצונית.
* המנגנונים במהותם לא מודעים ואי רציונאלים.
* במקרים מסוימים השימוש בהם עלול להיות פתולוגי.

תוכן העניינים:
מבוא
הגדרת מנגנוני הגנה
סיווג מנגנוני הגנה
שימוש במנגנוני הגנה בהפרעת אישיות גבולית
טיפול
תיאור מקרה
סיכום
מקורות

מתוך העבודה:
Vaillant (1934 ,1976), אשר חקר את הנושא, העמיד מסגרת תיאורטית מגובשת ומקיפה לסיווג התפתחותי של מנגנוני הגנה. גישתו מדגישה את הצורך לזהות אפיונים מקבילים בין ההתנהגות הגלויה ובין תהליכים אינטרא-פסיכיים משוערים. זאת כדי לאפשר בחינת תפקוד האגו בפעולה, במקום במונחים תיאורטיים. הוא פעל להרחבת מושג ההגנות אל תחום התהליכים המודעים, והוסיף מנגנונים חדשים כמו פנטזיה, הומור, אגרסיה פאסיבית, Acting-out ועוד.
 
עבודה מס' 65461 SHOPPING CART DISABLED
וכשאני לעצמי מה אני?, 2005.
התייחסות לסרט בילי אליוט דרך טרילוגיית שר הטבעות
2,688 מילים (כ-8.5 עמודים), 0 מקורות, 87.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
רוג'רס סבור שהמניע האנושי העיקרי הוא השאיפה להגיע למימוש עצמי. לדעתו כל בעיה נפשית, מקורה באי הלימה בין "עצמי אידיאלי", ל"עצמי" ו"לעצמי בפועל". חוסר ההתאמה הזה יכול להימנע על ידי נכונות האדם לקבל את רגשותיו כלגיטימיים, ועל ידי צורך בקבלה חברתית.רוג'רס טען כי לכל אדם יש שני צרכים בסיסיים שביניהם קיימת התנגשות: הצורך להגשמה עצמית של הפוטנציאל האורגניזמי, והצורך לזכות בהערכה חיובית מצד הסביבה.
בחרתי להתמקד בשני הצרכים הבסיסיים ולא בהגדרותיו של רוג'רס, וכיצד הם מתבטאים שטרילוגיית שר הטבעות ובבילי אליוט.


מתוך העבודה:
הטרילוגיה של שר הטבעות משקפת אחד לאחד את הצורך בהגשמה עצמית תוך הרצון העז שהסביבה תעניק משוב חיובי ולו רק למאית השנייה בכדי שניצוץ האושר יפעם באותו הלב שנושא את תקוות העם כולו. לעומת הסרט "בילי אליוט" שם הדמות הראשית הייתה יחידה, בטרילוגיה מדובר בתשע דמויות, שכל אחת שונה מחברתה, אך כל אחת טומנת בחובה ניצוץ אחד המבקש להניץ- ניצוץ של הגשמה עצמית, ולכן בחרתי לערוך השוואה בצורת שאלות ותשובות בין הדיון שערכנו בכיתה על בילי אליוט דרך התיאוריה של רוג'רס לטרילוגיה.
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

** עכשיו במבצע **
עבודה שניה ב – 40% הנחה*
בתוקף עד 28/02/2016
*) הזולה מבינהן

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
תת-קטגוריות:
All
אישיות
התפתחותית
חברתית
חינוכית
כללי
פסיכופתולוגיה
קוגנטיבית
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [676-684] מתוך 931 :: [עמוד 76 מתוך 104]
<< עמוד קודם :: עבור לעמוד: 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 :: עמוד הבא >>