עבודות [676-684] מתוך 924 :: [עמוד 76 מתוך 103]
<< עמוד קודם :: עבור לעמוד: 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 :: עמוד הבא >>

 

עבודה מס' 65472 SHOPPING CART DISABLED
מנגנוני הגנה בהפרעת אישיות גבולית, 2006.
סקירת מנגנוני ההגנה הנפשיים, הגדרתם, סיווגם, ניתוח תפקידם בטיפול. דגש על מנגנוני הגנה בהפרעת אישיות גבולית כולל ניתוח מקרה.
3,474 מילים (כ-10.5 עמודים), 10 מקורות, 249.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
המושג 'מנגנוני הגנה' נפוץ בספרות הפסיכולוגית והפסיכיאטרית, ומשמש כמטפורה בעלת ערך קליני להסבר תהליכים אינטרא-פסיכיים משוערים.
על פי ה - DSM-4, מנגנוני הגנה מוגדרים כתהליכים פסיכולוגיים אוטומטיים המגנים על הפרט מפני חרדה ומפני מודעות לסכנות או גורמי לחץ פנימיים וחיצוניים. הפרט לרוב אינו מודע לפעולת תהליכים אלו. מנגנוני ההגנה מתווכים בין גורם הלחץ לבין תגובת הפרט לקונפליקט ריגשי. על פי תיאוריות פסיכואנליטיות, מנגנוני ההגנה משמשים פונקציה מרכזית דרכה פועל האגו כמתווך בין דרישות האיד - הדחפים לבין דרישות המציאות.
למרות השכיחות הגבוהה של השימוש במושג, ומרכזיותו בתיאור וניתוח מטופלים, קיימים למעשה אי-בהירות וחוסר-עקביות בהמשגת המנגנונים השונים ובקביעת הקשר שלהם  עם אבחנות ספציפיות. אחת השאלות המרכזיות היא, עד כמה כוללות ההגנות מרכיב פתולוגי, כלומר, עד כמה תפקוד הגנתי תורם להסתגלות ועד כמה הוא מקשה עליה. ישנה הסכמה כי תפקוד הגנתי הוא מרכיב מרכזי של האגו המהווה חלק מההתפתחות התקינה ושקיימות הגנות מפותחות יותר ומפותחות פחות. אך קשה לצייר תמונה ברורה המבדילה בין הרמות השונות של ההגנות וקובעת באילו תנאים הן תורמות להסתגלות ומתי הן מהוות תשתית להתפתחות פתולוגיה. למרות אי הבהירות, מרבית החוקרים מסכימים על כמה מאפיינים עיקריים:
* מנגנוני ההגנה הם אמצעים המופעלים כנגד איום פנימי.
* מטרתם להפחית או לסלק חרדה.
* הם מאופיינים במידה מסוימת של עיוות המציאות הפנימית או החיצונית.
* המנגנונים במהותם לא מודעים ואי רציונאלים.
* במקרים מסוימים השימוש בהם עלול להיות פתולוגי.

תוכן העניינים:
מבוא
הגדרת מנגנוני הגנה
סיווג מנגנוני הגנה
שימוש במנגנוני הגנה בהפרעת אישיות גבולית
טיפול
תיאור מקרה
סיכום
מקורות

מתוך העבודה:
Vaillant (1934 ,1976), אשר חקר את הנושא, העמיד מסגרת תיאורטית מגובשת ומקיפה לסיווג התפתחותי של מנגנוני הגנה. גישתו מדגישה את הצורך לזהות אפיונים מקבילים בין ההתנהגות הגלויה ובין תהליכים אינטרא-פסיכיים משוערים. זאת כדי לאפשר בחינת תפקוד האגו בפעולה, במקום במונחים תיאורטיים. הוא פעל להרחבת מושג ההגנות אל תחום התהליכים המודעים, והוסיף מנגנונים חדשים כמו פנטזיה, הומור, אגרסיה פאסיבית, Acting-out ועוד.
 
עבודה מס' 65461 SHOPPING CART DISABLED
וכשאני לעצמי מה אני?, 2005.
התייחסות לסרט בילי אליוט דרך טרילוגיית שר הטבעות
2,688 מילים (כ-8.5 עמודים), 0 מקורות, 79.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
רוג'רס סבור שהמניע האנושי העיקרי הוא השאיפה להגיע למימוש עצמי. לדעתו כל בעיה נפשית, מקורה באי הלימה בין "עצמי אידיאלי", ל"עצמי" ו"לעצמי בפועל". חוסר ההתאמה הזה יכול להימנע על ידי נכונות האדם לקבל את רגשותיו כלגיטימיים, ועל ידי צורך בקבלה חברתית.רוג'רס טען כי לכל אדם יש שני צרכים בסיסיים שביניהם קיימת התנגשות: הצורך להגשמה עצמית של הפוטנציאל האורגניזמי, והצורך לזכות בהערכה חיובית מצד הסביבה.
בחרתי להתמקד בשני הצרכים הבסיסיים ולא בהגדרותיו של רוג'רס, וכיצד הם מתבטאים שטרילוגיית שר הטבעות ובבילי אליוט.


מתוך העבודה:
הטרילוגיה של שר הטבעות משקפת אחד לאחד את הצורך בהגשמה עצמית תוך הרצון העז שהסביבה תעניק משוב חיובי ולו רק למאית השנייה בכדי שניצוץ האושר יפעם באותו הלב שנושא את תקוות העם כולו. לעומת הסרט "בילי אליוט" שם הדמות הראשית הייתה יחידה, בטרילוגיה מדובר בתשע דמויות, שכל אחת שונה מחברתה, אך כל אחת טומנת בחובה ניצוץ אחד המבקש להניץ- ניצוץ של הגשמה עצמית, ולכן בחרתי לערוך השוואה בצורת שאלות ותשובות בין הדיון שערכנו בכיתה על בילי אליוט דרך התיאוריה של רוג'רס לטרילוגיה.
 
עבודה מס' 65444 SHOPPING CART DISABLED
השפעת ארץ מוצא ועוצמת אמונה על חשיבה מאגית, 2004.
אמונות תפלות וחוק "ההדבקות"
4,018 מילים (כ-12.5 עמודים), 6 מקורות, 249.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
במחקרנו ביצענו מחקר המשך למחקרם של Subbotsky and Quinteros (2002),העוסק בקשר בין ארץ מוצא לחשיבה מאגית. בדקנו האם תמצא השפעה למוצא הנבדק ולעוצמת אמונתו על קיומה של חשיבה מאגית. שיערנו כי תמצא השפעה למוצא הנבדק על קיומה של חשיבה מאגית, כך שאצל נבדקים ממוצא ספרדי חשיבה מאגית תהיה נפוצה יותר לעומת נבדקים ממוצא אשכנזי. בנוסף, תמצא השפעה לעוצמת האמונה על חשיבה מאגית, כך שבקרב קהל מאמין יותר (חרדי) חשיבה מאגית תהיה נפוצה יותר, לעומת קהל פחות מאמין (חילוני). לבסוף, נשער כי תתקיים השפעה משולבת בין מוצא הנבדק לבין עוצמת האמונה על חשיבה מאגית, כך שאצל בעלי אמונה גבוהה, חשיבה מאגית תהיה נפוצה יותר, בקרב נבדקים ממוצא ספרדי, מאשר בקרב נבדקים ממוצא אשכנזי. במחקר השתתפו 100 נבדקים בין גלאי 18-30, 50 ממוצא אשכנזי ו-50 ממוצא ספרדי. גם בקבוצת הניסוי וגם בקבוצת הביקורת השתתפו 15 בעלי אמונה חרדית, 20 בעלי אמונה מסורתית ו-15 בעלי אמונה חילונית, ממקומות שונים בארץ, החשיבה המאגית נמדדה ע"י שאלון MTQ. כל השערתנו אוששו, מכאן הסקנו שכנראה ההשפעה העיקרית על החשיבה המאגית היא ארץ המוצא ועוצמת האמונה.

מתוך העבודה:
מאז ומתמיד אנשים התנהגו בצורה כזו או אחרת בעקבות מקרים יומיומיים שפקדו אותם. מקרה כגון נוכחות של חתול שחור, גורר שלוש יריקות, או אמונה כי ראי שבור מוביל ל-7 שנים רעות. כל אלו חוזקו והשתמרו עם השנים על ידי כוח החשיבה המאגית. חשיבה מאגית (magical thinking) היא חשיבה המבוססת על הנחות שאינן רציונליות. זוהי אמונה המתבטאת בדפוס קבוע של מחשבות ואמונות בקשת רחבה של תרבויות. האמונה המאגית מתבטאת בשני חוקים עיקריים, המכילים בתוכם את קשת האירועים הגוררים את התגובה הלא רציונלית. החוק הראשון הוא "חוק ההדבקות" (Law of contagion) הגורס כי בעת התרחשות מגע בין שני אובייקטים הם מעבירים זה לזה תכונות. למגע בין שני האובייקטים עשויות להיות השלכות ארוכות טווח, אפילו זמן רב לאחר שהמגע עצמו הסתיים. החוק השני הוא "חוק הדמיון" (Law of similarity) הבא להשלים את החוק הראשון, וטוען כי אובייקטים הדומים חיצונית זה לזה חולקים תכונות משותפות (Rozin and Nemeroff, 2002).
 
עבודה מס' 65443 SHOPPING CART DISABLED
מרכז "אנוש" - עפולה, 2004.
תאור שיטת עבודתה של מירה, מנהלת "מרכז קובו", דרך השוואה בין שתי גישות בספרות
5,767 מילים (כ-17.5 עמודים), 4 מקורות, 174.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
"מרכז קובו" הוא קומפלקס שיקומי - מבנה ציבורי, הכולל יחידות מרחב גדולות: אולם אירועים, מועדון חברתי, חדרי פעילות, קפיטריה, מועדון תעסוקה, מטבח לימודי, מרפסת, דלפק קבלה ומשרד. במבנה אין "חדרי טיפול" או יחידות אינדיבידואליות לעובדים. העובדים מנהלים את השיחות עם המשתקמים או עם בני המשפחה בחדרי אירוח כדוגמת סלון ביתי וכן במליאה הציבורית בשעה שאין המשתקמים נמצאים במועדון. במועדון אין אזורים נפרדים מוגדרים, למעט חדרי הישיבות. החדרים הם קטנים, נאים, מטופחים ומשרים אווירה נינוחה ולא רשמית.

תוכן עניינים:
1.הגדרת תפקידה של מירה פרבשטיין- מנהלת הסניף, ותפקיד צוות העובדים דרך עיניה
2.תאור הסביבה הפיסית של "מרכז קובו- אנוש" בעפולה
3.תאור ופירוט של האוכלוסייה המקבלת שירות במוסד
4.סוגי מחלות הנפש המצויות "במרכז קובו" ועקרונות השיקום במקום
5.דרכי אבחון, איסוף נתונים ומעקב אחר התקדמות
6.תאור שיטת עבודתה של מירה, מנהלת "מרכז קובו", דרך השוואה בין שתי גישות בספרות
6.1 הגישה הקבוצתית לעבודה עם נפגעי נפש
6.2 הגישה הפסיכו-חינוכית בטיפול בנפגעי נפש
7.דוגמא ספציפית לטיפול בקליינט מסוים
8.סיכום והתרשמות אישית
9.סקר ספרות: גישת הכוחות בעבודה סוציאלית בנפגעי נפש
10.רשימת מקורות

מתוך העבודה:
הנחת היסוד של גישת הכוחות היא שלכל אדם יש כוחות, שאותם צריך לעבד במפגשים המקצועיים. כוחות אלו מאפשרים לאדם לשרוד ולהתמודד, ואולי מפני שאינו ממצה אותם עד תום, ייתכן והוא אינו משיג את מטרתו. מצב זה קורה לרוב מאחר וקשה לו וגם לנו להבחין כיצד כוחות אלו יעמדו בלחצים ובאתגרים אותם טומן העתיד בחובו. לפי Dejong and Miller (1996), על איש המקצוע להתייחס למטופל דרך הכוחות הנמצאים בו אף אם הם חבויים, ולא לבעיותיו ומכשוליו.
 
עבודה מס' 65442 SHOPPING CART DISABLED
רפליקציה לבארון ויחיעם (2000), 2007.
היכולת הנתפסת לעזור על ידי בדיקת מספר התשובות החיוביות
3,276 מילים (כ-10 עמודים), 5 מקורות, 249.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
במחקרנו ביצענו ריפליקציה למחקרם של בארון ויחיעם (2000), העוסק במושג פיזור האחריות ואפקט הצופה מהצד. בעבודתנו התמקדנו במושג היכולת הנתפסת לעזור והשפעתו על הנכונות לסייע. מושג זה נמדד על-ידי מספר התשובות החיוביות שהתקבלו מהנמענים דרך אי-מייל. השערתנו היא שתמצא השפעה על היכולת הנתפסת לעזור כך שככל שהיחיד יתפוס עצמו כבעל יכולת גבוהה לעזור (ביחס לשאר הנמענים בקבוצה), הוא יטה יותר לענות בחיוב לבקשה, ולהפך. אנו מאמינות שנוסח מכתב אישי ופניה ישירה וייחודית אל המכותב יענו בתשובה חיובית ונכונות לסייע במילוי השאלון. לעומת זאת יגבר הסיכוי לקבלת תשובה שלילית, תשובה שאינה מסייעת או חוסר תשובה, ככל שנוסח המכתב כללי וללא פנייה המייחדת את הנמען. במחקר השתתפו 200 סטודנטים מאוניברסיטאות שונות בארץ. לכל סטודנט נשלח מכתב בו פנייה אישית  שחיזקה או הורידה את יכולתו הנתפסת לעזור, בהתאם לקבוצה אליה השתייך. תגובת הסטודנט נכנסה לאחת מחמש קטגוריות: אי קבלת תשובה, תשובה שלילית, תשובה שאינה מסייעת, תשובה חיובית או תשובה שלא מתאימה לאף אחת מהקטגוריות הנ"ל. נמצא הבדל מובהק בין יכולת נתפסת גבוהה לבין יכולת נתפסת נמוכה, בנטייה לעזור (p< 0.05). נמענים שקיבלו מכתב בעל נוסח המחזק את היכולת הנתפסת לעזור, החזירו יותר תשובות חיוביות מנמענים שקיבלו מכתב בעל נוסח שהוריד את היכולת הנתפסת לעזור. מכאן ניתן להסיק כי ישנו סיכוי גבוה יותר לקבלת עזרה מיחיד התופס את יכולתו לעזור כגבוהה.

תוכן עניינים
תקציר
מבוא
שיטה-
א. משתתפים
ב. מכשור וגירויים
ג. מערך
ד. הליך
תוצאות
דיון וסיכום
ביבליוגרפיה
נספחים
א. נספח 1: דף הוראות הנסיין
ב. נספח 2: נוסח שני המכתבים
ג. נספח 3: פלט t-test

מתוך העבודה:
טכנולוגית האינטרנט ותכתובת הדואר האלקטרוני בהיותם נגישים לכל, נוחים לשימוש ואנונימיים מספקים דרך קלה ונוחה לבקשת סיוע ומידע ממספר רב של מקורות. אחד היתרונות בשימוש באינטרנט ככלי לבקשת מידע הינו ביכולת לפנות למספר רב של מקורות במקביל תוך שימוש בנוסח מכתב יחיד, באופן כזה נחסך זמן רב וגדל הסיכוי לקבלת תשובה חיובית.
בקשת עזרה דרך האינטרנט הינה מקרה פרטי של בקשה לסיוע איתו מתמודד כל אחד ואחד מאיתנו כמעט בכל יום. המוטיבציה לסייע נובעת לרוב מרגשות אמפתיים כלפי האחר והידיעה כי אני בעל היכולת לספק את העזרה הדרושה Shaw 1994)
 
עבודה מס' 65441 SHOPPING CART DISABLED
ניתוח שירי פרידה ישראלים, 2006.
בחינת המסר של שירי פרידה, על פי התיאוריה הרציונלית-אמוטיבית (RET) של אלברט אליס (Albert Ellis) מתוך הגישה הקוגניטיבית התנהגותית.
5,700 מילים (כ-17.5 עמודים), 9 מקורות, 199.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
נושא העבודה הנוכחית צמח מהתרשמותנו, כי למוסיקה (לשירים בעיקר) השפעה רבה על חיינו, היא מלווה אותנו לאורך תקופות שונות בחיינו וחלק מהתחושות שלנו, מהזיכרונות וכן, מהמחשבות, מושפעות ממנה. מעניין אותנו היה לבדוק, מהו המסר של כמה שירים ישראלים מפורסמים העוסקים בפרידה מבן זוג, ומה הן התחושות שאותו מסר מנסה לעורר בקהל היעד שלו. על מנת לבדוק זאת, קראנו את הטקסט של כעשרים שירים ישראלים פופולאריים בקרב בני נוער, העוסקים בפרידה מבן זוג. התרשמנו כי קיים מסר שכיח בטקסט, והוא מתאפיין בעיקר בביטוי של עוצמות רגשיות לא פרופורציונליות, מדואליות במחשבה, תחושה של חוסר אונים, אין תקווה ואין מוצא.
בעבודה הנוכחית ננסה לתאר ולנתח את המסר של אותם שירים, על פי התיאוריה הרציונלית-אמוטיבית (RET) של אלברט אליס (Albert Ellis) . תיאוריה זו, אשר התפתחה בעשרות השנים האחרונות בארצות הברית, מהווה ביסוס תיאורטי לגישה הטיפולית RET, ומייחסת משקל רב לטיב החשיבה של בני אדם: הרגשות הלא יעילים שלנו (הלא הסתגלותיים) והעוצמות החזקות שלהם, הם תוצאה של עיוותי חשיבה, אשר מונעים מאיתנו לחשוב באופן הגיוני ופרופורציונאלי, וכמו כן גורמים לנו לפרש את האירועים במציאות בצורה מעוותת ולא יעילה.  (M. Bernard & M .R. Joyce, 1984)
לדעתנו, קיים קשר בין טיב עיוותי החשיבה השכיחים בשירים, ובין הנחתנו שהם פופולאריים יותר בקרב בני הנוער. בפרק הראשון נציג כמה מאפיינים של ההתפתחות הקוגניטיבית והרגשית בשלב ההתבגרות. תקופת ההתבגרות מתאפיינת במספר שינויים ברמה הפיזיולוגית, הקוגניטיבית והפסיכולוגית. בתקופה זו, המהווה מעבר מהילדות לבגרות, עוברים בני נוער תהליך פסיכולוגי של פירוד מהוריהם, מגבשים את זהותם האינדיבידואלית וכחלק מהתהליך מחפשים דמויות משמעותיות אחרות מחוץ למסגרת המשפחתית. כמו כן, הם מגלים ומתנסים לראשונה במיניות וביחסים רומנטיים בין בני זוג. תהליך זה מאופיין בעוצמות חזקות של רגש, בצרכים נרקסיסטים מוגברים,  באמביוולנטיות בין עצמאות לתלות. (מוס, 1988)  הנחתנו היא שבני נוער יתחברו יותר לשירי פרידה בהם המסר ישקף את הצורך שלהם לעוצמות רגשיות חזקות ואבסולוטיות, וזאת לאור אותם מרכיבים קוגניטיביים, רגשיים ופיזיולוגיים אשר מאפיינים את גיל ההתבגרות. כפי שנאמר לעיל, על פי הגישה הרציונאלית-אימוטיבית, טיב הרגשות ועוצמתן, נובעים מחשיבה שאינה הגיונית, אלא מעוותת.
בפרק השני נציג כמה מעקרונות התיאוריה הרציונאלית-אימוטיבית ורשימה של עיוותי חשיבה, אשר על פי תיאוריה זו, יכולים לגרום לעוצמות רגשיות עזות מעבר למידה, בהתמודדות מול פרידה. לאחר מכן נציג שמונה עשר שירים שנבחרו על ידנו, ואת רשימת עיוותי החשיבה אשר זיהינו בטקסטים שלהם (על ידי סימון צבעוני על הטקסט עצמו). בפרק הדיון נציג את מסקנותינו התיאורטיות בנוגע להנחתנו כי בני נוער, מעצם אפיוניהם, יתחבר יותר לשירי פרידה בהם המסר טוטאלי, שחור  ולבן, אבסולוטי, וכו' (ראה רשימת עיוותי חשיבה).
יש לציין כי העבודה הנוכחית לא מתיימרת להיות מחקר, אלא לימוד תיאורטי בלבד . כמו כן, ההקשרים וההנחות אינם אמפיריים, אלא פרי החשיבה של הכותבים.

תוכן עניינים
מבוא
פרק I- גיל ההתבגרות
פרק וו- הגישה הרציונאלית-אימוטיבית
    - שירים
דיון
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
ההתבגרות היא תקופת מעבר שנעה, על פי הגדרות שונות מגילאי 13-12 ועד שנות העשרים המוקדמות. תקופה זו, מאופיינת בשינויים ביולוגיים, גדילה מואצת, שינויים ביכולת האינטלקטואלית ובדפוסי היחסים החברתיים. אחד האפיונים המרכזיים של תקופת התבגרות הוא ההתעוררות החזקה של דחפים מיניים. בתקופה זו מגיעים תפקודי ההפריה ואברי המין לכלל בשלות ומופיעים סימני המין המשניים. במקביל מלווה התקופה בשינויים קיצונים במראה הגופני ובתחושות הגופניות. (מוס, 1988) עם השינוי הפיזיולוגי מתרחש שינוי חברתי, רגשי וקוגניטיבי. לצורך העניין נעמיק בתיאור של מאפייני ההתפתחות הקוגניטיבית והרגשית:
 
עבודה מס' 65418 SHOPPING CART DISABLED
שינוי, תשובה וסכסוכי משפחה, 2007.
ניתוח השוואתי של תהליך התשובה על פי היהדות אל מול כמה מהמודלים הפסיכולוגיים הקלאסיים העוסקים בקונפליקט ובשינוי תוך נסיון להשליך את תהליך התשובה על הקשר של סכסוכי משפחה.
2,159 מילים (כ-6.5 עמודים), 5 מקורות, 98.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מטרת עבודה זו היא להציג את תהליך התשובה על פי היהדות, לבצע ניתוח השוואתי אל מול כמה מהמודלים הקלאסיים העוסקים בקונפליקט ובשינוי ולנסות להשליך את תהליך התשובה על הקשר של סכסוכי משפחה.
בפרק הראשון אציג את המודלים הפסיכולוגיים הקלאסיים בהם יעסוק המחקר: המודל הראשון יהיה המודל של גלבין וברומל שמציג את חמשת שלבי הקונפליקט. על בסיס מודל זה אביא את האבחנה של פירסון אבחנה בין קונפליקט רגיל לקונפליקט כחלק ממערכת יחסים אינטימית. המודל השלישי זהו "מודל השינוי" של פרוצ'סקה ושות' המציג שישה שלבים המובילים לשינוי.
בפרק השני אסקור את תהליך התשובה על פי היהדות. בסקירה זו אתייחס רק לאלמנטים בתהליך התשובה הרלוונטיים לעניין המחקר, ואתעלם מאלמנטים הלכתיים-טכניים, כמו גם מהשפעות היסטוריות.
בפרק השלישי, הוא פרק הדיון ולב העבודה, אבצע ניתוח השוואתי בין כל אחד מהמודלים הקלאסיים עם תהליך התשובה תוך התמקדות בקונטקסט של סכסוכי משפחה. החידוש המרכזי בפרק  זה יהיה הסתכלות על תהליך התשובה ככלי לניהול סכסוכים בכלל וסכסוכי משפחה בפרט.

תוכן:
הקדמה
פרק 1:  המודלים הקלאסיים
פרק 2: תהליך התשובה
פרק 3: ניתוח ודיון
מקורות

מתוך העבודה:
המודל של גלבין וברומל מזהה חמישה שלבים בקונפליקט (Galvin and Brommel, 1991):
שלב I - תנאים מוקדמים: שלב זה מגדיר את התנאים הסביבתיים ההתחלתיים כשכל דבר שיכול להוות כעילה לקונפליקט כלול בהגדרה זו. לדוגמא: תחרות על משאבים מוגבלים, זכרונות מקונפליקטים קודמים, אי בהירות של מערכת היחסים וכד'.
 
עבודה מס' 65413 SHOPPING CART DISABLED
בחינת התפתחותו של ילד בן 13 , 2007.
תיאור התפתחותו של ילד בן 13 על פי התיאוריות של פרויד ופיאז'ה
3,928 מילים (כ-12 עמודים), 0 מקורות, 78.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
במסגרת עבודה זו נדרשנו לבצע תצפית על ילד וראיון עם הוריו. אנו בחרנו לראיין את א', ילד כבן 13 מרמת-גן בן למשפחה ממרכז הארץ. ביצענו ראיון בתצורת שיחה פתוחה וידידותית, ללא כתיבה או הקלטה על מנת להפחית מהרשמיות ולגרום לילד להתנהג באופן טבעי ככל האפשר. הגענו לראיון ללא היכרות מוקדמת עם הילד ועם שאלות מוכנות ובמהלך הראיון הוספנו שאלות שעלו בעקבות השיחה זאת על מנת לנסות להבין תהליכים שונים בהתפתחות הילד בנושאים כגון: הרגלים, לימודים, חברים, תחביבים, התמודדות והסתגלות למצבים שונים, מיומנויות חברתיות, התפתחות קוגניטיבית וכיו"ב .
במסגרת העבודה בחרנו בשתי תיאוריות התפתחות שונות על מנת לנתח ולהבין את התפתחות והתנהגות הילד: התיאוריה הפסיכואנליטית של זיגמונד פרויד ותיאוריית ההתפתחות הקוגניטיבית של ז'אן פיאז'ה, מתוך תפיסה שהתיאוריות משלימות אחת את השניה מחד ומתאימות לממצאי התצפית מאידך. ממצאים הקשורים לרגש נותחו באמצעות התיאוריה של פרויד וממצאים הקשורים ללמידה ולקוגניציה נותחו באמצעות התיאוריה של פיאז'ה.

הערת מערכת: מס' המילים כולל את נספח תמליל הראיון.

מתוך העבודה:
פיקסציה בשלב הזה מתבטאת בביקורתיות כלפי אנשים או התעסקות יתר באזור הפה. על פי התרשמותנו (הקצרה) לא ניכר כי ב א' נוצרה פיקציה בשלב זה - יש התאמה בין הממצאים מהשיחה עם האם, מהראיון של הילד ומהתבוננותינו כחוקרים על התנהגות ושפת הגוף של הילד לגבי מידת הביקורתיות כלפי אנשים, כמו כן לא הובחנה בשעת התצפית שום התעסקות הקשורה לפה, מכאן השערתינו היא שהוא עבר שלב זה בהצלחה.
 
עבודה מס' 65403 SHOPPING CART DISABLED
הבדלי מגדר בזקנה, 2005.
הבדלים בין נשים לגברים בגילאי פרישה ומעלה במגוון תחומי חיים
7,406 מילים (כ-23 עמודים), 16 מקורות, 298.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
"האדם", מיוצג על ידי שני מינים שונים, הגבר והאישה, המנוגדים במבנה, בתכונות ובמילוי פונקציות שונות. אך, שניהם יחד, מהווים את השלמות בטבע. הם יוצרים את החיים, אבל כל אחד לפי דרכו ותפקידיו כפי שהטבע הטיל עליו. קיום המין האנושי והמשכיותו, תלוי במידת שיתוף הפעולה בין שני המינים, יחדיו.
נשים בעולם המערבי חיות בממוצע בין 4 ל-10 שנים יותר מגברים. זאת ועוד, בחייהן נוטות הנשים לחלות יותר מגברים במחלות לא קטלניות ובמחלות אוטואימוניות (Autoimmune disease), משמע, מחלות בהן פועלת המערכת החיסונית בגוף כנגד מרכיבי הגוף עצמו. חוסר-השוויון בין המינים מתחיל מן ההתחלה. כבר בתהליך העיבור היחס המשוער בין הריונות נקביים והריונות זכרים הוא 100-115 לטובת ההריונות הזכריים. יתרון זה הולך ופוחת הודות לכך שהפלות טבעיות, לידות מוקדמות ולידת ולדות מתים פוגעות יותר בעוברים זכרים, ובזמן הלידה נולדים רק 105 זכרים על-כל 100 נקבות. גם בצאתם מרחם אמם חשופים העוללים הזכריים לפגעים יותר מהנקבות. וכך ממשיך היתרון להתקזז, עד שבגיל 30 משתווה יחס המינים. והנה בגיל 65, 84% מהנשים ורק 70% מהגברים עדיין בחיים (שנדר,2005).
כפי הנראה קיימים הבדלים רבים בין גברים לנשים מהילדות ועד המוות. בעבודה זו אסקור מספר מחקרים בתחומים שונים, המתייחסים להבדלים אלו בזקנה.

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. הרצון לחיות- שינויי מגדר בקרב אנשים זקנים
3. היבטים בחווית הזקנה
4. התעמלות, בריאות וזקנה
5. עיבוד מידע להערכה סובייקטיבית לבריאות
6. אוסטיאופורוזיס בגברים
6.1 גורמים המשפיעים על חוזק העצם והסיכון לשברים
6.2 הבדלים בין המינים בביולוגיה של העצם
6.3 השפעת הגיל על מבנה העצם
6.4 גורמי סיכון והגנה מפני שברים אוסטיאופורוטיים
7. אי שליטה בשתן- הבדלים בין המינים
8. שינויים מיניים בזקנה
9. סיכום אישי
10. רשימת מקורות

מתוך העבודה:
התשוקה להמשיך להתקיים היא אינסטינקט טבעי אצל כל היצורים החיים. בקרב בני אדם, הרצון לחיות, הכולל מרכיב מוטיבציוני, הוא הביטוי הפסיכולוגי של אינסטיקט זה. רצון זה, הוא אחד הנושאים החשובים הנוגעים לכל הדתות ופילוסופים גדולים דנו בו. לעומתם, חוקרים התנהגותיים, לא נתנו לרעיון זה תשומת לב רבה, למרות שדבר זה יכול להוות מדד חשוב לאושר ומנבא של הישרדות בקרב אנשים זקנים (Carmel, 2001).
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
תת-קטגוריות:
All
אישיות
התפתחותית
חברתית
חינוכית
כללי
פסיכופתולוגיה
קוגנטיבית
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [676-684] מתוך 924 :: [עמוד 76 מתוך 103]
<< עמוד קודם :: עבור לעמוד: 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 :: עמוד הבא >>