עבודות [676-684] מתוך 913 :: [עמוד 76 מתוך 102]
<< עמוד קודם :: עבור לעמוד: 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 :: עמוד הבא >>

 

עבודה מס' 65338 SHOPPING CART DISABLED
אוויטה וחואן דומינגו פרון- פופוליזם וכריזמה, 2005.
מה היה תפקידה של אוויטה בסיפור הצלחתו יוצא הדופן של חואן דומינגו פרון להנהיג את העם הארגנטינאי?
14,563 מילים (כ-45 עמודים), 25 מקורות, 499.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זו נכתבת שבועות ספורים טרם הבחירות ה - 17 לכנסת ולממשלת ישראל. תקופה חשובה והיסטורית בקיומה של המדינה, בה עומדים למבחן מנהיגותם של מעורבים רבים ברבדים השונים של החברה הישראלית. בהקשר זה, מעניין לבחון פעם נוספת מודלים של מנהיגות, אותם ההיסטוריה מספקת לנו - בעודה מייצרת מנהיגים ללא הרף- ומשאירה אותנו לתהות האם וכיצד הם מתקיימים או לא בחברה שלנו היום.
עבודה זו תעסוק בדמותם של שני מנהיגים חשובים לאין ערוך בהיסטוריה הארגנטינאית, ובמאה העשרים, אשר חיו יחד, הנהיגו בו-זמנית את אותו העם, והיו אהודים ביותר על אותם המגזרים בדיוק. מדובר בבני הזוג, חואן דומינגו פרון ואווה דוארטה פרון. הראשון, גנרל צבאי מהולל, אינטלקטואל, פרופסור ובעל מעמד חברתי; השנייה, נערה-אישה פשוטת-עם, נטולת השכלה ומעמד. המפגש ביניהם הוליד מנהיגות משותפת שהביאה לתופעה הפוליטית המוכרת כתקופת "ארגנטינה הפרוניסטית". האידיאולוגיה הפרוניסטית זכתה לתשומת לב ציבורית רבה בעבר ובהווה, בפנים ומחוץ למדינה. במסגרת עבודה זו, אבחן את דמויותיהם ופועלם הייחודיים של בני הזוג פרון כמנהיגים פוליטיים-חברתיים-כלכליים בתקופה שבין 1946-1952. מפאת קוצר היריעה לא אתן דעתי לכל האלמנטים הכרוכים בחקר המנהיגות. שאלות רבות וחשובות לא יכללו במסגרת עבודה זו, מבחירה מודעת הנובעת מהצורך למקד את העבודה ולהגיע למסקנות לגבי שאלת המחקר הרלבנטית.
שאלת המחקר בה תעסוק העבודה היא- מה היה תפקידה של אוויטה בסיפור הצלחתו יוצא הדופן של חואן דומינגו פרון להנהיג את העם הארגנטינאי? האם פרון היה מנהיג יחיד ואוטונומי, או שמא התקיימה בין בני הזוג מערכת של 'כריזמה דואלית', במסגרת מעין משטר דו-נשיאותי בה תפקדו כשני מוקדי כוח משלימים, אשר אינם מנוגדים זה לזה? הנושא של מנהיגות כריזמאטית בהקשר הפרוניסטי דורש מחקר מעמיק. עבודה זו תנסה לבדוק את היבטי המנהיגות של שני בני הזוג פרון, במהלך תקופתו הראשונה של פרון בשלטון, בין השנים הללו. הפרק הראשון של העבודה יעסוק בהיבט התיאורטי של המנהיגות. בפרק זה, אתייחס לשאלה- מנהיגות מהי? תוך כדי פריסת עיקרי הגישות השונות לחקר התחום. הדגש יושם על סוגיית הכריזמה בניסיון להגדירה, על תפקידו של המנהיג בתקופות משבר ועל יחסי הגומלין בין ההיסטוריה לאדם. הפרק השני של העבודה יהווה את סקירת המעטפת ההיסטורית חברתית-פוליטית-כלכלית של ארגנטינה בתקופה, בדגש על הצרכים והבעיות שהיוו את הרקע לצמיחת הרלבנטיות של פרון והצורך הארגנטינאי במנהיג. אתמקד בצמתי היסטוריה חשובים שעיצבו את דמויותיהם, ואת הקונסטלציה בה שרויה האומה הארגנטינית בתקופה זו. הפרק השלישי יעסוק בשאלה- מי הוא פרון? נכיר את דמותו באופן כרונולוגי דרך ילדותו, בגרותו, פועלו הצבאי, האקדמאי, והציבורי רב השנים ונבחן את האידיאולוגיה והדוקטרינה הפרוניסטית. הפרק הרביעי של העבודה יעסוק בשאלה- מיהי אווה? דמותה תבחן כרונולוגית דרך ילדותה, בגרותה, נשיותה ואורח חייה אשר מתחלק באופן מובהק: טרם פגישתה את פרון; ותקופת מנהיגותה-לאחר שהפכה לבת-זוגתו הרומנטית, כמו גם הפוליטית והמקצועית. הפרק החמישי יבחן את החיבור ההיסטורי בין שתי הדמויות. הדיון יתמקד בתיאור הנהגתם המשותפת, ותבחן השאלה האם מאיחוד זה נולד סוג חדש של מנהיגות אשר יצר 'פרוניזם מחוזק ומשופר'? בהקשר זה, תיבדק ישימותו של רעיון הכריזמה הדואלית במבחן המציאות. בפרק השישי יתקיים דיון ובעקבותיו הסקת מסקנות בנוגע לשאלת המחקר לאור האמור בפרקים הקודמים והפרק השביעי יסכם את העבודה.
יש לציין כי הוויכוח על אופי וסיווג הפרוניזם לא פסק גם בימינו, שנים לאחר סיום שלטון הפרוניזם. תרומה חשובה ביותר להבנת התנועה והמשטר הפרוניסטיים נעוצה במחקר שיטתי של היבטי מדיניות המשטר השונים ושל השפעתם על החיים בארגנטינה בשנות ה-40'-50'.
קשיים מתודולוגיים: המקור העיקרי ששימש לי לניתוח הבסיסי בעבודה זו הינו הביוגרפיות של שני המנהיגים- אוויטה ופרון ועליהם הסתמכתי רבות, תוך הניסיון התמידי להימנע מהבעייתיות הידועה בביוגראפיות בשל הסובייקטיביות בהן נגועות.

תוכן העניינים
מבוא
דפוסי וטיפוסי מנהיגות- רקע תיאורטי
המציאות ההיסטורית
חייו ופועלו של חואן דומינגו פרון
חייה ופועלה של אוויטה
החיבור ההיסטורי - חואן ואוויטה פרון כזוג נשיאותי
דיון ומסקנות
סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
יחסים בינלאומיים כדיסציפלינה משתמשת לרוב בשלושה מפלסי ניתוח: האחד, המערכת הבינלאומית, אופייה, ואופן השפעתה על המדינות; השני, הנדבך המדינתי- תפקודה של מדינה ריבונית, כפועל יוצא של האינטרסים העצמיים והמשותפים לה ולמדינות אחרות; והמפלס השלישי, והרלבנטי במיוחד עבורנו, הינו רמת הפרט הבודד והתפקיד שממלא בהתנהלות המדינה, ובהכוונת ויצירת אינטראקציות בינלאומיות.(1) תופעת המנהיגות מתרחשת בעיקרה ברמה של האינדיבידואל והאינטראקציות בהן הוא נתון עם סביבתו.
---------------------------------------------------------------------
1. David Singer, "The Level-of- Analysis Problem in International Relations ", in: Williams et al., Classic Readings of International Relations (Belmont, Calif : Wadsworth Pub. Co), 1994, pp. 105-119.
 
עבודה מס' 65329 SHOPPING CART DISABLED
עיצוב התנהגות בעזרת בעלי חיים, 2005.
היבטים פסיכולוגיים בגידול כלב המשפחה.
10,015 מילים (כ-31 עמודים), 31 מקורות, 349.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עיצוב התנהגות (behavior modification) הינו נושא נרחב, מדובר בעצם על כלי פסיכולוגי המשמש לשינוי דפוסי התנהגות קיימים, ובשפה המקצועית מתואר כהכחדה של התנהגות לא רצויה ורכישת דפוסי התנהגות חדשים וחיוביים יותר מהפן ההסתגלותי. בעבודה מתואר תהליך טבעי בו הכלב, כנציגם של בעלי חיים רבים אחרים, משמש כגורם מעצב של ההתנהגות האנושית. העבודה מציגה את שלל התכונות והיתרונות בהם הכלב עוזר לביצוע השינוי, כמו כן ניתנים דגשים לשילוב נכון של הכלב עם המשפחה על ידי המלצות פרקטיות המשלבות כללי עשה ואל תעשה.

תוכן העניינים:
תקציר
רקע
פרק א - מדוע אנו אוהבים בע"ח?
פרק ב - תרומת הכלב לאדם, בריאות פיזית, נפשית וחברתית
פרק ג - הכלב כזרז חברתי
פרק ד -  הכלב במשפחה
פרק ה - מדריך לשילוב הכלב במשפחה
סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
הכלבים שלנו נותנים לנו את אהבתם ומקבלים אותנו ללא תנאי, הם מעניקים לנו חיבה ספונטאנית ונאמנות אין קץ. הם נותנים לנו כתף להישען עליה, אוזן קשבת ומקלט בעת צרה. הם מהווים מפלט זמני מצרות היום יום שלנו ומקור אין סופי לשמחה והפתעות. כל אלו גורמים לשינוי בחיי מי שחולק זמנו עם בעל החיים. שינוי שכולל קודם כל את האהבה לבעל החיים והסיבות לכך, שינוי שכולל גם ביטוי התנהגותי והוא עיצוב התנהגותנו לפי דרישות חדשות נתונות. הכלבים מעניקים לידידיהם יתרונות פיזיולוגיים, פסיכולוגיים וחברתיים ברורים, עליהם תבוא ההרחבה בפרקי עבודה זו.
 
עבודה מס' 65270 SHOPPING CART DISABLED
להיות לבד על סף גיל השלושים- חקר מקרה, 2006.
מהן רגשותיה של אישה בודדה כאשר שעונה הביולוגי "מתקתק"? האם קיים לחץ חברתי המופעל על אותה אישה? כיצד היא מתמודדת עם הלחץ? האם יש קשר בין חייה הפרטיים של האישה לבין חייה המקצועיים?
8,646 מילים (כ-26.5 עמודים), 29 מקורות, 498.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זו עוסקת בחקר מקרה המתמקד בנבדקת אחת אשר שרויה במצב מלחיץ בחייה שנגרם כתוצאה ממשבר נפשי עמוק. הנבדקת, אורית, בחורה בת שלושים ומורה במקצועה, מתאפיינת בסימפטיות רבה כלפי הסביבה, אישה חייכנית, נעימה. אינה מסתירה את המשבר שהיא עוברת, אינה שומרת דברים בלב, אוהבת לשתף ולשמוע את דעתה של הסביבה. כמו כן, הינה מתאפיינת ביכולת הקשבה אדירה, כנראה עקב העובדה שהינה זקוקה להקשבה זו מהסובבים אותה.
מטרת המחקר שהצבנו בפנינו הייתה קשורה לאותו משבר שעוברת הנחקרת. ניסינו לבדוק מה באמת מלחיץ את אורית וכיצד היא מתמודדת עם הלחצים הללו. האם זהו דבר אחד שמלחיץ אותה או אוסף של אירועים משמעותיים בחייה? האם הסיטואציה המלחיצה שאורית שרויה בה משפיעה גם על הדברים האחרים בחייה? האם יש קשר בין המשבר בחיים האישים לבין החיים המקצועיים?
על מנת לענות על השאלות הללו ולהשיג את מטרת המחקר ערכנו ארבעה ראיונות עם הנחקרת. כל ארבעת הראיונות נפרשו לאורך השנה, דבר המצביע על שינויים רבים שחלו בנחקרת ובמצבה הכללי.

תוכן העניינים:
תקציר
מבוא
רקע תיאורטי-מחקרי
שחיקה ולחץ בכלל ובמקצוע ההוראה בפרט
לחץ ושחיקה במקצוע ההוראה
בדידות על סף גיל השלושים
שאלות המחקר
שיטת המחקר
ממצאים ודיון
סיכום
מקורות

מתוך העבודה:
לזוגיות ואהבה רומנטית יש ייצוגים סמליים כבר במיתולוגיות העתיקות של רוב העמים והתרבויות. ואולם, רק אירועים ותהליכים חדשים יחסית הפכו את בחירת בן או בת הזוג ואת קשר האהבה הרומנטית למיתוס יסוד, ציר שסביבו מומרץ האדם החילוני לבנות את שאיפותיו וחלומותיו. הביטויים הרוחניים (אהבה רומנטית ) והפיזיולוגיים (סקס) של הזוגיות הם היום הנושאים המדוברים ביותר בתרבות המערב. פני התרבות המערבית מורגלים לחשוב במונחים של זוגיות ולצרוך מוצרים בעלי הקשר רומנטי. המילה "אהבה" נעשתה זה מכבר למעין מנטרה רוחנית בשפות רבות, ורגש האהבה נתפס כחוויה של הארה דתית והחיזור כטקס חילוני קסום (אלמוג, 2002; הנדריקס, 1999).
 
עבודה מס' 65243 SHOPPING CART DISABLED
ניתוק על רקע ההגירה בקרב בני נוער מחבר העמים, 2006.
מצוקות וקשיים הנגרמים מתהליך ההגירה וגורמים לניתוק בקרב בני נוער עולים.
3,613 מילים (כ-11 עמודים), 35 מקורות, 119.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
משנת 1989 קלטה החברה הישראלית יותר ממיליון עולים מחבר המדינות. עלייה זו מתאפיינת בהרכב תרבותי שבו הדפוסים התרבותיים והלשוניים שונים ומגוונים (ברם, 1997).
בתקופה שמתחילה מספטמבר 1989 ועד היום הגיעו לישראל כ-83,000 ילדים ובני נוער בגילאים 6 עד 18, מתוכם כ-65,500 יוצאי ברית המועצות לשעבר. קבוצה זו הגיע אלינו מתרבות פוליטית, חברתית , וכלכלית אחרת ושונה מאוד. מעבר זה של עולים לישראל נעשה על פי רוב ללא הכנה או מוכנות נפשית, מנטלית, תרבותית או כלכלית. במקרים לא מעטים מתוך חילוקי דעות בין מרכיבי המשפחה השונים ותוך כפיית ההחלטה על המתנגדים לה (כולל ילדים ובני נוער) (להב, 1996).
מדיניות הקליטה של העולים מחבר המדינות מתבססת על מודל "ההשתלבות", שעל פיו נקלטו העולים מחבר המדינות קליטה ישירה ביישובים, והאחריות להצלחת היקלטותם הוטלה הן על העולה עצמו והן על הקהילה הקולטת. לעולים ניתנה הזכות לשמר את עברם, תרבותם ושפת מוצאם, תוך אמונה שבמהלך התחזקותם ישתלבו בתרבותה של החברה הקולטת, ואף ישפיעו עליה (איזיקוביץ ובאק, 1991).
בעקבות מדיניות הקליטה הישירה, נפלה מעמסת קליטתם של הילדים ובני הנוער ברובה על מערכת החינוך הפורמלית. למרות המאמצים של משרד החינוך להכיל את מירב בני הנוער העולה במסגרת החינוך, כוונו הפתרונות הפורמליים בעיקר אל הנער הממוצע והותירו קבוצה גדולה של נוער "חלש" ובסיכון ללא מענה (להב, 1996).
משבר הזהות מתרחש בעת ההגירה והמהגר צריך לארגן את זהותו מחדש . משימה דומה מתרחשת בגיל ההתבגרות שבו גם יש משבר זהות. הגירה בגיל ההתבגרות יכולה להוות הפרעה לתהליך ההתפתחותי התקין כי ישנו שינוי בסביבה חיצונית יציבה שהנער חווה בארץ המוצאAronowitz, 1992; Hepperlin, 1991)).
את תופעת הנשירה הסמויה והגלויה של בני נוער עולים מוצאים כיום בעיקר בשכבת החטיבה העליונה אך לא מעטים הם גם מגילאים הנמוכים יותר. בקבוצה זו מגיע הנשירה (או אי הימצאות במסגרת הלימודים), לכדי 24% - 20% (לעומת כ-12% באותה שכבת גיל של אוכלוסיית הנוער היהודי הותיק) (להב, 1996).

נמיין מספר מצוקות וקשיים הנגרמים מתהליך ההגירה וגורמים לניתוק בקרב בני נוער עולים. מצוקות אלה דוחפות צעירים רבים מקרב העולים מחוץ למעגל הלימודים ומשם אל הרחוב ואל הסכנות האורבות להם. הם יוצרים לעצמם תת-תרבות המאופיינת בנשירה סמויה או גלויה מבתי הספר תוך עיסוק בשוטטות, שתייה, אלימות ועבריינות מזדמנת או מאורגנת (שמש,2004).

תוכן עניינים:
מבוא
פרק 1: הגירה ממדינות חבר העמים
פרק 2: הגורמים לנשירה ולניתוק בקרב נוער עולה מחבר העמים
סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
משנת 1989 הגיעו ארצה יותר ממיליון עולים, 850 אלף מתוכם הגיעו ממדינות חבר העמים. גל העלייה היה בתנופה אדירה במחצית הראשונה של שנות התשעים, בה הגיעו כ-600 אלף עולים. העלייה המשיכה להגיע גם במחצית השנייה של שנות התשעים, כאשר עד 2000 הגיעו עוד 350 אלף עולים. בשנת 2000 הגיעו 60 אלף עולים, רובם המכריע ממדינות בריה"מ לשעבר ובשנת 2001 הגיעו כ-44 אלף עולים. העולים מהווים כ-20% מכלל האוכלוסייה בישראל. ביישובים רבים אחוז העולים גדול בהרבה מן הממוצע, עד כדי רוב מוחלט (ידוביצקי, 2002).
 
עבודה מס' 65212 SHOPPING CART DISABLED
הלם קרב, 2005.
סקירת התסמונת ובחינת דמות מהספר "סערת נפש".
7,529 מילים (כ-23 עמודים), 17 מקורות, 198.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בעבודה אעסוק בתופעה הקרויה הלם קרב או כפי שהיא קרויה בשפה הספרותית תגובת קרב (ת"ק).
תגובת קרב, היא חלק מהפרעה נפשית הכלולה בקטגוריה של תסמונת פוסט טראומטית, כלומר תגובה נפשית שנגרמת לאחר אירוע טראומטי כלשהו, שהיא מסווגת במחלות הנוירוטיות.
בעבודה זו האירוע הטראומטי המתואר הוא: השתתפות פעילה במלחמה.
כמו כן אדגים את התופעה ע"י מקרה שמתואר בספר: "סערת נפש", בסיפור: "ולא אמות כמוהם בזוועה" -יונתן עלה לארץ מארצות הברית ע"מ לשרת בצבא. את רוב שנותיו בארץ עשה בצבא, הוא היה טיפוס מרדן ואינדיבידואליסט  ולא חש  הזדהות עם המערכת הצבאית. למלחמת לבנון נקלע שהתכונן לצאת לחופשת השחרור שלו. במהלך שירותו שימש כחובש, מבחינתו הוא רק רצה לצאת בשלום מהמלחמה הזו, הוא ראה במלחמה הרפתקה מיותרת ומסוכנת.
במהלך המלחמה נהרג חברו הטוב לנגמ"ש, רובי, וכן מלבדו חווה מראות של עוד עשרות גופות של אנשים שהכיר ואהב.
חוויות המלחמה הותירו צלקות עמוקות בנפשו של יונתן, שבעקבותן פנה לטיפול אצל הפסיכולוג דר' יורם יובל, לאחר 10 שנים מתום המלחמה . דר' יורם יובל, המטפל, כתב את הספר.

תוכן עניינים
תקציר                                                      
מבוא
גורמים לתגובת קרב ותסמונת פוסט טראומטית
שיטות טיפול
השפעות מצטברות של חוויות מלחמה
"ולא אמות כמוהם בזוועה" - ניתוח ויישום הספר
דיון ומסקנות
סיכום
ביבליוגרפיה
נספחים

מתוך העבודה:
מחקרים רבים נעשו על מנת לבחון את הגורמים העיקריים ללקות בת"ק .
בפרק זה אעסוק ב - 3 גורמים: השתתפות פעילה בקרב, משתנים אישיותיים, גורם ביולוגי.
השתתפות פעילה בקרב -
לפי המודל ההתנהגותי, נמצא כי תסמונת זו נוצרת ע"י התניה קלאסית.
אנשים אשר מגיבים לגירוי מותנה, לאירוע ( כל מיני דברים שנחשפו אליהם הלוחמים בשדה הקרב) ממשיכים להגיב לגירויים שהופיעו בזמן האירוע (מראה של מדים, קולות פיצוץ, סירנות, צפירות שונות וכו'), שיהפכו לגירויים מותנים. העובדה שההתניה הטראומטית אינה נכחדת עם הזמן, כמו שהיה קורה לו היה מדובר ב"התניה פשוטה", מאפשרת להיווכח שמדובר במודל המורכב שקרוי "מודל ההתניה הדו שלבי" = "התניה אופרנטית" - בה האדם לומד להימנע ממפגש עם רמזים המזכירים לו את האירוע והימנעות זו גורמת להפחתה בחרדה.
 
עבודה מס' 65194 SHOPPING CART DISABLED
סמים והמאפיינים של האנשים המכורים לסמים, 2007.
סוגי הסמים, ההשפעות שלהם והמאפיינים של האנשים המכורים לסמים.
3,011 מילים (כ-9.5 עמודים), 7 מקורות, 148.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זו עוסקת בהכרת המאפיינים האישיים של הסמים. בטרם נעסוק בהכרת פן זה, נכיר מהם הסמים והמניעים לשימוש בהם.
המילה סם, מקורה במילה היוונית "PHARMAKON" שפירושה הוא:
א. תרופה
ב. רעל
קיימות הגדרות שונות ורבות למושג זה אך ההגדרה המקובלת כיום של ארגון הבריאות העולמי של האומות המאוחדות, הוא "כל חומר אשר עם לקיחתו מתרחש שינוי אחד או יותר בפעילות האורבניזם האנושי"(Ghodse 1989 מתוך:כספי 1996).
"השימוש לרעה בסמים הינו שימוש בסם כלשהו, ללא מרשם רפואי, או כאשר משתמשים בו בצורה שונה מן הרשום במרשם, או בצורה מוגזמת".
(Ghodse, 1989 ,מתוך: כספי).
סמים רבים מפתחים הרגלי נטילת סם קבועים, שקשה מאוד להפסיקם. ניתן להדגים זאת בתלות המעשן לסיגריה.
לכל סם תכונות ייחודיות משלו של גרימת תלות, בעבר היא נקראה התמכרות אך בשנת 1964 הוגדרה ע"י ארגון הבריאות העולמי "מצב נפשי ולעיתים פיזי שהוא תוצאה של פעולת גומלין שבין אורגניזם חי לבין סם כלשהוא". (Technical Report Servies, 1964, מתוך: סמים מסוכנים, כספי)

תוכן ענינים:
מבוא
פרק א'-סוגי הסמים הממכרים (כספי,1996)
פרק ב'-ההתמכרות לסמים
פרק ג'- מאפיינים אישיותיים של המכורים לסמים
סכום
נספח
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
בפרק זה נעסוק בסמים הפסיכו אקטיביים שמשפיעים על מערכת העצבים המרכזית, החלוקה לקבוצות תתבצע עפ"י השפעת הסמים על המשתמשים.
קיימות 6 קבוצות של סמים:
1. סמים נרקוטיים - משככי כאבים (narcotics)
המילה narco מקורה ביוונית ומשמעותה להמית או לשתק. הסמים הנכללים בקבוצה זו הם אופיום, האלקלואידים, ומספר סמים סינתטיים. פעולתם של סמים אלו לרוב היא כמשככי כאבים ושימוש רפואי. סוגי הסמים העיקריים הנהוגים בארץ:
 
עבודה מס' 65187 SHOPPING CART DISABLED
משא ומתן- היבטים התנהגותיים, 2006.
הקשר בין הצעת הפתיחה הראשונה לרווח אופטימאלי, והקשר בין תכונות אישיותיות לבין הנטייה לפתוח במשא ומתן.
9,953 מילים (כ-30.5 עמודים), 4 מקורות, 98.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
האינטרסים המקצועיים והאישיים שלנו מתנגשים לעיתים קרובות עם אלה של אנשים אחרים . כדי ליישב סוגיות כאלה, אנחנו צריכים כל הזמן לנהל מו"מ עם אחרים, והתוצאות של מו"מ הללו מפעילות ,לעיתים קרובות, השפעות רבות עוצמה על חיינו. בהתחשב בכך שכל כך הרבה אספקטים חשובים של חיינו תלויים בתוצאות של מו"מ, נראה טבעי שאנשים ינסו לעיתים קרובות, למקסם את הרווחים הפוטנציאליים שלהם כשהם מנהלים מו"מ עם אחרים.
אחד המאפיינים הבולטים ביותר של מו"מ הוא שהוא בדרך כלל כולל מידה רבה של אי וודאות מצד שני הצדדים. במצבים רבים, למשתתפים במו"מ אין הרבה ידע מה היא ה-reservation point של היריב (כלומר, הנקודה שבה המשתתף במו"מ חש אדישות ביחס להחלטה האם להגיע להסדר או לפרוש מהמו"מ) או מה היא המטרה (התוצאה האידיאלית או המועדפת ביותר על המשתתף במו"מ), ולכן הוא חש אי ודאות מהותית ביחס לתוצאה האופטימאלית של המו"מ.
מו"מ הוא תהליך מתמשך של קבלת החלטות,כלומר משתתפים במו"מ תופסים ומפרשים את המידע העומד לרשותם וממשיכים לפעול על סמך תפיסות אלה.

במחקרנו אנו בוחנות תהליכי משא ומתן ומשערות :
1. שישנו קשר בין הצעת הפתיחה הראשונה לרווח אופטימאלי, דהיינו ,הראשון שמציע  הצעה  גבוהה יותר, הוא זה בעל הרווח הגדול יותר במו"מ.
2. שישנו קשר בין תכונות אישיותיות לבין הנטייה לפתוח במשא ומתן. כלומר, אישיות אינדיבידואליסטית/תחרותית שתרצה למקסם את הרווחים היא זו שעשויה לפתוח במו"מ.

לצורך בחינת ההשערות התייחסנו למחקרם של ריטוב אילנה (1996) ושל  Galinsky &(2001) Mussweiler.

תוכן העניינים:
מבוא תיאורטי
מתודולוגיה
שאלות המחקר
השערות המחקר
ממצאים
דיון וסיכום
נספחים
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
במחקרה התייחסה ריטוב להשערות המחקר הללו מתוך ההתייחסות לעיגון, כיוון שזו היא אחת מן האסטרטגיות הקוגניטיביות המשפיעה ביותר על תהליך קבלת ההחלטות. במחקרים שונים, כדוגמת זה של כהמן וקנץ' (1993), הוכח כי השפעת העוגן נשלטת כנראה על ידי התאמה על פני השטח בין תפיסת העוגן לבין התגובה הנדרשת. זה מעיד על כך שעיגון, במקרה הזה, נגרם על ידי פעולות קוגניטיביות פרימיטיביות יחסיות. ייתכן שעיגון אוטומטי דומה מתרחש במחקרים על מיקוח אינטגרטיבי. גם מחקרם של Galinsky & Mussweiler(2001) מצא כי תופעת העיגון היא אחת מהטיות השיפוט הקלאסיות אשר יש בכוחה להשפיע על המו"מ. המחקרים שהובאו במאמרם של השנים, חוקרים את התפקיד של הצעות ראשונות כ"עוגנים" במו"מ וכן חוקרים ניסיונות מוצלחים ולא מוצלחים לסתור את היתרון שמתקבל כאשר מציעים הצעה ראשונה.
 
עבודה מס' 65183 SHOPPING CART DISABLED
השפעת הטלוויזיה על השתייכות חברתית, 1997.
מחקר הבוחן את השפעת הטלוויזיה על השתייכות חברתית.
4,100 מילים (כ-12.5 עמודים), 8 מקורות, 288.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זו עוסקת בקשר בין צפייה בטלוויזיה לבין ההשתייכות החברתית.
ברור הדבר שצפייה בטלוויזיה משפיעה באופן ישיר על חיי הצופה ומשאירה לו פחות זמן לדברים אחרים שהוא יכול לעשות, אך השאלה היא האם הצפייה משפיעה גם בצורה עקיפה על חיי הצופה. כלומר: האם אדם שצופה בטלוויזיה זמן מסוים, עלול להיות מושפע ממעשה זה גם בשעות שבו הוא אינו צופה בה.

כל אדם, החי בחברה אנושית, משתייך לחברה באופן שונה. יש אנשים שמעורבים בקהילה מאוד, בין אם בדרך ישירה כגון ארגונים קהילתיים או בין עם דרך קשרים אישיים עם הסובבים אותו.
יש הבדל משמעותי בין החיים של אדם הקשור לחברה בה הוא נמצא ובין חיים של אדם "מנותק".
יש להדגיש שצפייה בטלוויזיה יכולה לגרום גם להסתגרות של הפרט מהחברה, אך גם עלולה לגרום למצב ההפוך, משום שיש לטלוויזיה יכולת להעביר מידע על אנשים/אוכלוסיות שונים ממקומות רחוקים ונותנת הרגשה שכל העולם הוא "כפר קטן".
לסיכום, ההשתייכות החברתית חשובה מאוד לקיום החברה האנושית מעצם ההגדרה, ויש צורך לבדוק אם יש קשר בין צפייה בטלוויזיה של הפרט לבין הקשר שלו לחברה.

אוכלוסיית המחקר מנתה 100 סטודנטים.
לאחר ניסוח ההגדרות הנומינליות והתצפיתיות ניסחנו לכל השערת מחקר מספרית (חברים, שיעור פשע) שאלה ישירה.
לשאלה בקשר למספר החברים ניסחנו גם שאלות עקיפות הבוחנות את היחס לחברים מזווית אחרת, וכן גם את אמינותה של התשובה הישירה.
למשתנה הבלתי תלוי (צפייה בטלוויזיה)  שאלנו שאלה ישירה לגבי כמות הצפייה הממוצעת ביום ושאלה עקיפה. כל התוצאות שקיבלנו בטבלה, מאומתות גם ביחס לשאלה השניה בשאלון המשמשת כשאלה עקיפה לשאלה הראשונה (כמות הצפייה בטלוויזיה ביום)
נשאלו גם מספר שאלות רקע שנועדו למקד את דעת הנחקר ביחסו לטלוויזיה לפני שנשאלו השאלות על החברים, הארגונים החברתיים ושיעורי הפשע.
בתחילת השאלון נשאל החוקר על מינו, גילו והם הוא מחובר לטלוויזיה בכבלים, בכדי לקבל תמונה מדוייקת יותר על האוכלוסייה הנחקרת.

תוכן העניינים:
1. מבוא
1.1. רקע
1.2. תיאור הבעיה הנחקרת
1.3. תיאוריה
1.4. השערות המחקר
1.5. הגדרת המשתנים
2. התהליך
2.1. תיאור הבעיה הנחקרת
2.2. תהליך בניית השאלון
2.3. שיטת המחקר
3. תוצאות
4. דיון
5. סיכום
6. ביבליוגרפיה
7. נספח - השאלון

מתוך העבודה:
אנשי מדע בעולם מרבים לעסוק בטיבם של היחסים ההדדיים בין אמצעי התקשורת לחברה (בן אליעזר 1980). במשך תקופה ארוכה רווחה תפיסה אשר הבליטה את עצמתם הבלתי מוגבלת כמעט של אמצעי תקשורת ההמונים ואת השפעתם הרבה על עיצוב דעתו של קהל הצרכנים. צרכני התקשורת מצטיירים כפרטים מבודדים, הניצבים חלשים וחסרי אונים כנגד כלי התקשורת רבי העוצמה (אדוני 1980).
אחת מהדרכים לאפיין את המשתמש בתקשורת היא על-פי הצרכים שלו. Kippax and Murray חקרו את הסיפוקים של צופי תכניות הטלוויזיה, הורכב קלסטר של צרכים שזוהו כמתמלאים על-ידי תכניות אלו. בין הצרכים השונים ניתן לזהות את השימוש בטלוויזיה כבריחה מהשעמום היום-יומי וכצינור התעדכנות באירועים המתרחשים בעולם.
 
עבודה מס' 65038 SHOPPING CART DISABLED
מרכזיותה והשפעתה של האם בהתפתחותו של הילד אצל ויניקוט, מקדוגל ובייקון, 2004.
התיאוריה של ויניקוט המוצגת במאמר "תפקיד הראי של האם והמשפחה בהתפתחותו של הילד" וביטויה ביצירותיו של בייקון.
2,642 מילים (כ-8 עמודים), 6 מקורות, 258.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
לפי הפסיכואנליזה, לשנים הראשונות בחיי התינוק השפעה מכרעת על התפתחותו כאדם בוגר. בעבודה זו אבקש להציג את התיאוריה של ויניקוט, כפי שהיא מוצגת במאמר עליו התבססתי - "תפקיד הראי של האם והמשפחה בהתפתחותו של הילד". אראה את החידושים והתובנות שהביא לפסיכואנליזה, ואציג את התיזה שלו ותפיסת עולמו.
מצאתי ביצירותיו של פרנסיס בייקון, אמן משנות ה-50 של המאה ה-19, שיקוף מרתק של התיאוריה של ויניקוט. ניתן לראות ביצירותיו בדיוק את אותם היבטים פסיכואנליטיים על הדמויות, על מה שהן מייצגות- כאילו צויירו צפונות ליבן ונשמתן.
בנוסף, אציג מקרה מחקר של ג'ויס מקדוגל, גם היא פסיכואנליטיקאית של תיאורית יחסי אובייקט. מצאתי שספרה - "תיאטרוני הנפש" יכול לייצג צד מעשי יותר של התיאוריה של ויניקוט, תוך הצגת מקרה של נערה שאמה לא מילאה עבורה את אותן פנטזיות אומניפוטנטיות. דרך הסיפור שלה נראה כיצד משפיעה חוויה שכזו על מהלך חייה.

תוכן העניינים
מבוא
התיאוריה של ויניקוט
פרנסיס בייקון
תיאור מקרה ג'ורג'ט - ג'ויס מקדוגל
סיכום
רשימת תמונות
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
דונאלד ויניקוט הוא רופא ילדים, פסיכואנליטיקאי ותאורתיקן של מודל יחסי האובייקט, הוא ממשיך את הדרך של מלאני קליין ושל פסיכואנליטיקאים אחרים שקדמו לו, אך מוסיף נדבכים חדשים. ראשית הוא עוסק בשאלה חדשה: איך העולם הפנימי פוגש את העולם החיצוני? נדבך נוסף הוא בעניין השפה, התקדמות מדיבור במונחים פיזיקאליים (כמו אצל פרויד)(1) לדיבור במונחים של חוויה ושירה. בנוסף, השיח שלו עובר משיח של קונפליקטים לכזה של פרדוקסים. חידוש חשוב ביותר אותו הוסיף לתיאוריה הנו החשיבות הרבה המיוחסת לדרך הטיפול של האם הקונקרטית. גם יחידת הטיפול משתנה, ממטופל ל"אמתינוק" וזאת בהתאם לראייתו ההתחלתית של התינוק, בה הוא רואה את האם והזולת כשלוחה של עצמו.
--------------------------------------------------------------------
1. פרויד, ז., ניסוחים בדבר שני עקרונות של ההתרחשות הנפשית, מעבר לעקרון העונג, דביר" תל-אביב, 1968. עמ' 33 בהתאם לתקופתו, על מנת להציג את התיאוריה כמדעית, פרויד בחר במונחים הנשענים במידה רבה על עולם הפיזיקה ואף פיתח מתה-פסיכולוגיה לתיאור המנגנון הנפשי
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

** עכשיו במבצע **
עבודה שניה ב – 40% הנחה*
בתוקף עד 30/08/2014
*) הזולה מבינהן

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
תת-קטגוריות:
All
אישיות
התפתחותית
חברתית
חינוכית
כללי
פסיכופתולוגיה
קוגנטיבית
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [676-684] מתוך 913 :: [עמוד 76 מתוך 102]
<< עמוד קודם :: עבור לעמוד: 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 :: עמוד הבא >>