עבודות [676-684] מתוך 902 :: [עמוד 76 מתוך 101]
<< עמוד קודם :: עבור לעמוד: 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 :: עמוד הבא >>

 

עבודה מס' 65009 SHOPPING CART DISABLED
פעילות גופנית כתרפיה להפרעות נפשיות, 2005.
סקירת ההשפעות השונות של הפעילות הגופנית על מצב החולה בתחומים רגשיים, נפשיים ופיזיים.
1,553 מילים (כ-5 עמודים), 4 מקורות, 198.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
העבודה היא סקירה ספרותית שמטרתה להציג את נושא חשיבות החינוך הגופני והפעילות הספורטיבית בקרב אוכלוסית חולי הנפש. העבודה סוקרת בקצרה את ההשפעות השונות של הפעילות הגופנית על מצב החולה בתחומים רגשיים, נפשיים ופיזיים (כולל התיחסות להשפעתה על תופעות הלוואי הנוירולוגיות מהן סובלים החולים עקב הטיפולים התרופתיים שהם מקבלים). כמו כן, מובאות מספר הצעות לטיפולים אפשריים בפעילות גופנית.

תנועה, פעילות גופנית, ספורט ונופש הם צורך יסודי וחיוני להתפתחות כל אדם, כולל בעלי הצרכים המיוחדים והחוסים במעונות, במוסדות ובמסגרות טיפול שונות (אהרוני, 1998).
מחברים רבים תיארו את היתרונות של הטיפולים בחולי נפש על ידי פעילות גופנית וספורטיבית מתמשכת. מומחי בריאות מתחומים שונים נעשו מודעים לקשר ההדוק בין הפעילות הגופנית, הספורט וניצול שעות הפנאי מחד גיסא, ובין הבריאות הפיזית, הנפשית והחברתית מאידך גיסא (גלסר ומנדלברג, 1992). לדוגמא: במחקרים מבוקרים התברר כי הטיפול באמצעות ריצה בדיכאון מתון, יעיל לא פחות מהטיפולים הפסיכותרפוייטים הטובים ביותר, שאליהם הושווה (גלסר ומנדלברג, 1992). דוגמא נוספת: מחקר אחר בחן את דרכי הטיפול במתבגרים, שיש להם בעיות בלמידה, הנעדרים מהלימודים והמשתמשים בסמים ובאלכוהול. המחקר עוסק בהשוואה בין שלושה סוגים של טיפול: אימון מרוכז בפעילויות אתלטיות, טיפול תרופתי וטיפול פסיכותראפי אקלקטי - כלומר, מאסכולות שונות. הממצאים הראו, כי הטיפול באמצעות הפעילות הגופנית היה יעיל כמו הטיפול הפסיכותראפי או הטיפול בעזרת תרופות (גלסר ומנדלברג, 1992).

ראשי פרקים:
מבוא: חשיבות החינוך הגופני בטיפול בחולי נפש
פרק 1 - ההשפעות החיוביות של פעילות גופנית על מצבם של חולי נפש
פרק 2 - טיפולים אפשריים בפעילות גופנית
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
השימוש בפעילות גופנית טיפולית כחלק ממערך הטיפול הפסיכו-חברתי בבתי החולים לחולי נפש זוכה בשנים האחרונות לעניין גובר והולך בקרב גורמי בריאות הנפש בארצות רבות. בנוסף למידע החווייתי והניסויי אודות ההשפעות החיוביות של הפעילות הגופנית על חולים דכאוניים, מוצגים מזה שנים רבות דיווחים שונים העוסקים בקשר שבין פעילות גופנית ובריאותם הנפשית של חולים פסיכוטיים, בעיקר סכיזופרניים, שהם החלק הארי של אוכלוסיית המאושפזים בבתי החולים הפסיכיאטריים (ברגמן ואחרים, 1993).
 
עבודה מס' 65006 SHOPPING CART DISABLED
יחסים בין אישיים בקבוצה, 2004.
סקירת תיאוריות בנושא תהליכים בקבוצה כולל התייחסות להתנסות מעשית.
4,937 מילים (כ-15 עמודים), 8 מקורות, 128.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בעבודה זו אעלה על הכתב תהליכים קבוצתיים ואישיים כפי שחוויתי אותם בקורס "יחסים בין אישים בקבוצה". לעבודה מטרה כפולה עבורי: ראשית, היא מאפשרת להשוות בין מודלים תיאורטים לגבי קבוצות, ובין היבטים ותהליכים כפי שהתרחשו בקבוצה בה השתתפתי. שנית, היא מאפשרת לי בדיקה אחרונה ומסכמת לגבי התהליכים והתחושות האישיות שלי בקבוצה זו. בהתאם לכך, עבודה זו תכלול שני חלקים. בחלקה הראשון אסתמך על מודלים תיאורטים ואנתח מספר היבטים בתהליך הקבוצתי: הגדרה ומטרות, שלבי התפתחות, תפקידים, קונפליקטים מרכזיים ויחידת ההנחייה. את תהליך הלמידה האישי שלי אשזור לאורך העבודה, אולם הוא יהיה המוקד בחלקה השני. בחלק זה אתייחס לארוע שהיה משמעותי עבורי במהלך הפגישות, ולהשפעת הספרות על הבנת הקבוצה.

תוכן העניינים:
מבוא
חלק א'
הגדרת קבוצה ומטרות הקבוצה
שלבי התפתחות הקבוצה
תפקידים בקבוצה
קונפליקטים מרכזיים
יחידת ההנחיה
חלק ב'
התייחסות ספציפית להתנסות שעברתי בקבוצה

מתוך העבודה:
סוציולוגים ופסיכולוגים חברתיים התייחסו רבות לשאלה מהי קבוצה? Smith (1945) התייחס לקבוצה במונחים תפיסתיים ולפיו קבוצה היא זו שחבריה תופסים את היחידה החברתית בה הם נמצאים כקבוצה. חוקרים אחרים התייחסו לקבוצה במונחים מוטיבציונים, ולפיהם קבוצה היא הגוף שממלא עבור הפרט את המוטיבציות והצרכים החברתיים (הן אינסטורמנטלים והן רגשיים) אחרים התמקדו במושג האינטראקציה, ולפיהם קבוצה היא שני אנשים או יותר, הנמצאים באינטראקציה בינהם כך שהתנהגותו של א' משפיעיה על ב' ולהפך. לפי הגדרות אחרות כל קבוצה הנמשכת יותר מחמש דקות, יש לה מטרה משותפת, ומתפתח בה מבנה חברתי מינימלי, הינה קבוצה קטנה (Brehm et al., 2002).
 
עבודה מס' 65005 SHOPPING CART DISABLED
גורמים קוגניטייבים בהתנהגות צרכנים, 2002.
ניתוח שתי פרסומות על פי המסלול הצנטרלי והפריפריאלי.
2,707 מילים (כ-8.5 עמודים), 5 מקורות, 138.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עמדתו (attitude) של הצרכן הפוטנציאלי כלפי המוצר היא תוצר של אינטראקציה מורכבת בין גורמים רבים - רגשיים (affect), קוגניטיביים (cognition) והתנהגותיים (behavior). ישנן תיאוריות רבות העוסקות ברכישת עמדות ושינויין. כל אחת מן התיאוריות שמה את הדגש על מרכיב אחר מבין אלה, אולם משותפת לכולן הנחת המוצא כי התנהגות הצרכן קשה מאוד לניבוי.
בעבודה זו נתמקד במרכיבים הרגשיים והקוגניטיביים כפי שהם באים לידי ביטוי בשני מסלולי עיבוד שונים: המסלול הפריפריאלי (peripheral route) והמסלול הצנטרלי (central route). הדרך בה יוצגו שני מסלולים אלה היא באמצעות ניתוח שתי פרסומות מן העיתונות, שכן הפרסום בעיתונות הינו אחד הכלים החשובים להשפעה על עמדותיו של הצרכן והתנהגותו.
כל אחת מן הפרסומות נבחרה בזכות היותה מייצגת את המאפיינים המרכזיים של אחד ממסלולי העיבוד בצורה הטובה ביותר לטעמנו. עם זאת, יש לסייג ולומר כי בבואנו לחפש פרסומות למטרת כתיבת העבודה,  עת סקרנו מגוון נרחב של פרסומות בעיתונים שונים, מצאנו, כי מרבית הפרסומות מערבות דרכי עיבוד צנטרליות ופריפריאליות ולעיתים ההפרדה בין שני המסלולים מטושטשת.
בחלקה הראשון של העבודה נתאר וננתח כל אחת מן הפרסומות בנפרד. בין השאר תובא התייחסות לרמת הקשב הנדרשת על פי תיאוריות שונות, התייחסות לתיאוריות למידה כגון התניה קלאסית ותהליכים תפיסתיים.
בחלקה השני של העבודה תיערך השוואה בין הפרסומות, בה תודגש הדרך בה כל פרסומת מייצגת את אחד ממסלולי העיבוד.

תוכן העניינים:
מבוא
חלק א': מסלול העיבוד הפריפריאלי - פרסומת למרכך כביסה "בדין"
חלק ב': מסלול העיבוד הצנטרלי - פרסומת לבקבוק ההנקה "NF"
חלק ג': סיכום והשוואה בין הפרסומות בעיבוד הפריפריאלי והצנטרלי
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
כיצד יוצרת התמונה הזדהות ורגש חיובי?
לכאורה, התמונה איננה קשורה לפעולת המוצר, שכן לולא היה מופיע צילום המוצר והלוגו, לא ניתן היה לנחש שמטרתה לפרסם מרכך כביסה. התמונה מעוררת רגש חיובי, ולכן משרתת את מטרות קידום מכירת המוצר. הרגש החיובי ועימו הזדהות נוצרים הודות למספר סיבות: ראשית, השתייכות למשפחה ואהבת אם נוגעים במרכיב ראשוני, טבעי ואוניברסלי. גם על פי סולם הצרכים של מסלאו (Maslow) צרכי אהבה ושייכות (belonging and love needs) מהווים את הנדבך השלישי בפירמידת הצרכים האנושיים. צורך זה הוא בסיסי ועל פיו האדם משתוקק ליחסי חיבה עם אחרים ולמקום במשפחתו.
 
עבודה מס' 65004 SHOPPING CART DISABLED
דמות האב בכתבי זיגמונד פרויד ובשירת נתן אלתרמן, 2003.
דמות האב ויחסי אב ובנו אצל פרויד, כפי שהיא מופיעה בכתביו, ואצל המשורר העברי נתן אלתרמן, כפי שהיא משתקפת בשני קובצי שירים.
2,616 מילים (כ-8 עמודים), 12 מקורות, 99.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בעבודה זו בחרתי להשוות את ראיית דמות האב ויחסי אב ובנו אצל זיגמונד פרויד (1856-1939), כפי שהיא מופיעה בכתביו, ואצל המשורר העברי נתן אלתרמן (1910-1970), כפי שהיא משתקפת בשני קבצי השירים "שמחת עניים" (1941) ו"שירי מכות מצרים" (1944). הבחירה דווקא ביצירות אלה של אלתרמן היא מרכזיותו של דמות האב בהן ביחס לקבצי שירים אחרים, כפי שיפורט בהמשך.
הטענה המרכזית אותה אנסה לברר בעבודה זו הינה כי ישנם קווי דימיון בראיית פרויד ואלתרמן את דמות האב. את הטענה אבדוק באמצעות השוואה שתבוצע על פי שלוש נקודות מרכזיות הנוגעות לדמות האב: ראשית, אתאר את התסביך האדיפלי ופתרונו לפי פרויד, ואנסה למקם בראיה האדיפלית את יחסי אב-בן אצל אלתרמן. שנית, אברר האם ישנם תפקידים דומים המיוחסים לאב אצל שני הכותבים. שלישית, אבדוק מה מתרחש לאחר מותו של האב אצל שני הכותבים.

תוכן העניינים:
מבוא
"שירי מכות מצרים" ו"שמחת עניים" - הסבר קצר
א. התסביך האדיפלי וההזדהות עם האב
ב. האב כמגן ומסוכך
ג. לאחר מות האב
סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
תסביך אדיפוס אצל הבן הוא הקונפליקט המרכזי בשלב הפאלי (גילאי 4-7). פרויד מתאר ב"אני והסתם" שפורסם בשנת 1923 (1968) את המקרה הפשוט של תסביך אדיפוס אצל הילד הזכר: מושא האהבה הראשון של הילד הוא האם (בשלב ראשון שד האם), המשמשת המקור העיקרי לסיפוק הצרכים. לפי פרויד, הבחירה באם כמושא אהבה בשלב זה היא בשל ההסתמכות עליה כמספקת צרכים, בעוד האהבה אל האב היא "בכוח ההזדהות" (שם, עמ' 151). זמן מה מתקיימות זו לצד זו התפיסה המינית את האם וההזדהות עם האב המשמש לילד כדמות מופת ללא הפרעה או השפעה ("פסיכולוגיה של ההמון ואנאליזה של האני", 1968, עמ' 46).
 
עבודה מס' 65002 SHOPPING CART DISABLED
מהפיכת האינטליגנציות, 2002.
סקירה תיאורטית ושינוי מודל האינטליגנציות כביטוי לפוסטמודרניות והקשר למהפיכות אחרות
2,290 מילים (כ-7 עמודים), 16 מקורות, 98.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
במשך עשרות אלפי שנים הכשרים שקבעו את רמת ההשרדות והשגשוג של בני אדם וחברות היו בעיקר כשרים פיסיים: כוח גופני, מהירות תנועה, חדות ראייה ודיוק קליעה. במאה השנים האחרונות עלתה חשיבותם של שני גורמים אחרים: שליטה במשאבי הטבע וייחוס משפחתי. במהלך המאה העשרים חלה התפתחות נוספת ותכונות אחרות עוברות לחוד החנית של שרשרת האבולוציה: כשרי אינטליגנציה (נבו, 1997).
בעבודה זו אסקור את התפתחות המושג אינטליגנציה על הגדרותיו השונות ואת השינויים שחלו בו, כאשר המאפיין המרכזי של שינויים אלה הוא מעבר ממודל ה-IQ והאינטליגנציה הכללית (G) למודלים של ריבוי אינטליגנציות ומודלים ביולוגיים. בחלקה השני של העבודה אנסה לבאר מדוע שינויים אלה מהווים חלק ממהפכות התקופה הפוסט-מודרנית, על ידי הבהרת הקשר למהפכות פוסט-מודרניות אחרות.

תוכן העניינים:
מבוא
חלק א': סקירה תאורטית
1. מהי אינטליגנציה?
2. המונח מנת משכל (I.Q) - סקירה הסטורית
3. תיאוריות אינטליגנציה חדשות או איך הIQ מאבד מבלעדיותו
חלק ב': שינוי מודל האינטליגנציות כביטוי לפוסטמודרניות והקשר למהפיכות אחרות
1. מהפיכת הטכנולוגיה
2. גלובליזציה
3. המהפכה הרלטיביסטית
סיכום ומילה על חינוך
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
המונח אינטליגנציה, או במקורו הלטיני intelligentia, נטבע, ככל הנראה, במאה הראשונה לפנה"ס, בידי המדינאי והנואם הרומי קיקרו (שם, עמ' 24). לאחר שהוזנח במשך כמעט אלפיים שנה הופיע המונח מחדש במשנתו של הרברט ספנסר (Spencer, 1895, שם), שנחשב ל"אביו" המודרני.
 
עבודה מס' 65001 SHOPPING CART DISABLED
דמותו של משה המקראי כילד מאומץ, 2006.
ניתוח דמותו של משה המקראי בדגש על היותו ילד מאומץ, לאור חומר תיאורטי.
2,100 מילים (כ-6.5 עמודים), 6 מקורות, 164.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בסיפורי התנ"ך ניתן למצוא מספר סיפורים של פרידה של הורה - אב או אם - מבנו או בתו. בין הסיפורים המוכרים ניתן להזכיר את סיפור עקידת יצחק, בת יפתח, חנה ושמואל בנה ועוד. על רקע סיפורים אלה, ניצב סיפורו של משה רבנו כסיפור ייחודי. בניגוד לסיפורים אחרים בהם סיבת הפרידה של ההורה מילדו הינה בצו אלהי, והילד ניתן כקורבן או כעובד לאל. סיפורו של משה הוא סיפור של אימוץ מורכב, בו עובר ילד מבית מולידיו לביתו המאמץ, הלוך ושוב.

מתוך העבודה:
סיפורו של משה אינו משתייך לסוג הספרותי של מיתוסים עממיים אלה, והוא אף היפוכם: בניגוד לסיפור העממי הרווח בו נולד הילד למשפחה מיוחסת וגדל במשפחה פשוטה, משה נולד למשפחה צנועה וגדל בבית מלך. גם סיבת מסירתו של משה אינה בעקבות נבואה אלא על מנת לתת לו סיכוי להצלה (טלמון, 1993). סטיות אלה מן המקובל הביאו את פרויד ואחרים לדון בשאלה האם משה היה אכן עברי או איש מצרי. למרות שאין זה נושאו של חיבור זה, סמלי הדבר בעיניי כי גם אלפי שנים לאחר תקופתו של משה, נותרה זהותו של הילד המאומץ מבולבלת ומטושטשת.
 
עבודה מס' 65000 SHOPPING CART DISABLED
מתבגרים בטיפול הפסיכואנליטי - על ייחודיות הגיל והטיפול במתבגרים, 2006.
היבטים שונים של גיל ההתבגרות וסוגיות הנוגעות לעבודה הטיפולית עם המתבגרים.
4,945 מילים (כ-15 עמודים), 10 מקורות, 238.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
הבחירה ללמוד ולהציג את נושא הטיפול במתבגרים עלתה מתוך המפגש הטיפולי האישי של כל אחת מאיתנו עם נער ונערה בגיל ההתבגרות. מפגש אשר עורר בנו חשיבה ושאלות רבות הן בנוגע לטכניקה הטיפולית והן באשר לנוכחות שלנו כמטפלות בחדר למול מטופלים בגיל זה.  
לאורך השנה ועם התקדמות הטיפול, חשנו כי המפגש עם המטופלים המתבגרים מחייב אותנו ללמוד ולהכיר יותר מבחינה תיאורטית את מאפייני הגיל ואת ההתנהגויות הייחודיות שהמתבגר מכניס איתו לחדר, ולכן שמחנו על ההזדמנות שניתנה לנו לכך במסגרת הקורס. ואכן, כאשר נחשפנו לחומר הופתענו לגלות עד כמה התנהגויות אשר חשבנו שהן ייחודיות לטיפול שלנו, הן, למעשה, מכנה משותף לטיפול במתבגרים.
במהלך עבודתנו על הנושא עלה בברור כי לא ניתן "לצלול" לתוך נושא הטיפול במתבגרים לפני שאנו מבינים שלב התפתחותי זה על המשימות ההתפתחותיות והמאפיינים המייחדים אותו. בשל כך, גם בעבודה זו נתחיל מלהציג את השלב של גיל ההתבגרות ולאחר מכן נעמיק בסוגיות הנוגעות לעבודה הטיפולית עם המתבגרים.

תוכן העניינים:
פתח דבר
מהו גיל ההתבגרות ומתי הוא מתרחש?
גיל ההתבגרות בראי תיאורטיקנים שונים
התפתחות פסיכוסקסואלית בהתבגרות: רגשות משתנים, פנטזיות וייצוג של העצמי
התפתחות החשיבה והקוגניציה בגיל ההתבגרות
נרקיסיזם בהתבגרות
מתבגרים בטיפול הפסיכואנליטי
מטרות הטיפול
הברית הטיפולית עם המתבגר - ברית שברירית
הטכניקה הטיפולית - למידה רגשית באמצעות הקשר עם המטפל
המטפל כחבר שניתן לסמוך עליו
המטפל כמדריך בחיפוש אחר הבנה עצמית
המטפל כאובייקט התפתחותי
מאפיינים ייחודיים נוספים - על שתיקה ואינטלקטואליזציה
רשימה ביבליוגרפית

מתוך העבודה:
התקופה המכונה "גיל ההתבגרות" אינה ברורה לחלוטין ולכן נקדים בניסיון להגדירה ולהבינה. המילה "התבגרות" מקורה בפועל הלטיני "אדולסצרה" (adolescere) שפירושו לצמוח או לצמוח לקראת בגרות. מבחינה סוציולוגית - ההתבגרות הינה תקופת מעבר מן הילדות התלותית אל הבגרות המספקת צורכי עצמה. מבחינה פסיכולוגית - זהו מצב גבול שבו יש להגיע לכלל הסתגלויות חדשות, כאלה שתבחנה בין התנהגות הילד לזו של המבוגר בחברה נתונה. מבחינה כרונולוגית - זהו טווח הזמן שבין גיל 12 או 13 בערך ועד לשנות העשרים המוקדמות (סולברג, 1994).
 
עבודה מס' 64992 SHOPPING CART DISABLED
פסיכופתולוגיה במבט התפתחותי - גיל ההתבגרות, 2005.
ניתוח השיר "גולם" לאור מאמר העוסק בהתבגרות.
1,659 מילים (כ-5 עמודים), 9 מקורות, 178.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
"אין כאבים קשים ככאבי צמיחה"(1) כותבת המשוררת אנה הרמן, ובכך מסכמת את תחושותיה לגבי תקופה שזכתה להתייחסויות רבות הן בשיח הפסיכולוגי התיאורטי והן בספרות ובשירה - תקופת גיל ההתבגרות. קובץ שיריה "חד קרן" (2002) מייחד רבים משיריו לגיל ההתבגרות, ומתוכם אתייחס לשיר "גולם". ניתוח השיר יעשה לאור מאמרם של Holmbeck and Updegrove (1995)
"Clinical-developmental interface: implications of developmental research for adolescent  psychotherapy" .


מתוך העבודה:
Updegrove מציעים כי תקופת גיל ההתבגרות היא תקופה המאופיינת בשינויים רבים מאוד ביחס לתקופות חיים אחרות, וכי יש להבינה בהקשר של שינויים אלו. מאמרם מציע מסגרת עבודה המבחינה בין שינויים ראשוניים ומשניים, כאשר לשינויים הראשוניים השפעה על המשניים, דרך ההקשר בו המתבגר מתפתח: משפחה, קבוצת השווים, בית הספר ומקום העבודה. השינויים הראשוניים כוללים שינויים ביולוגים, שינויים פסיכולוגים (קוגניטיביים) והגדרה מחדש של תפקידים חברתיים. שינויים אלה הם אוניברסאליים ומקדימים כרונולוגית את השינויים המשניים. השינויים המשניים כוללים את פיתוח הזהות, השגיות (קבלת החלטות שיש להן השפעה על העתיד), התפתחות המיניות, השגת אוטונומיה ושינוי ביחסי ההתקשרות בין המתבגר להוריו.
 
עבודה מס' 64989 SHOPPING CART DISABLED
חלוקת תפקידי ההורים עם המעבר להורות, 2004.
האם קיימים הבדלים בתפקידי ההורים כפי שהם נתפסים ע"י עצמם וע"י בן/בת הזוג במעבר להורות.
7,566 מילים (כ-23.5 עמודים), 17 מקורות, 198.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זאת, שנמשכה מספר חודשים, עברה במהלכם "גלגולים" רבים, החל בהגדרת נושא ושאלת המחקר וכלה בתפיסה ההוליסטית שגיבשנו להבנת נושא המעבר להורות.
בתחילה, התמקדה העבודה בשאלה המצומצמת אך המרכזית של חלוקת התפקידים במשפחה עם המעבר להורות. במהלך העבודה הבנו כי אין אפשרות מעשית להבין את הנושא רק מהיבט מעשי מצומצם זה וכי יש להתייחס גם להיבטים רבים נוספים להבנת התהליכים האישיים העוברים בנפרד על האם והאב (במיוחד האם), על המערכת הזוגית, על המערכת המשפחתית החדשה: הורים ותינוק, על המשפחה המורחבת ואף על מעגלים רחוקים יותר כגון יחסים עם חברים וקריירה.  
במהלך העבודה קראנו חומר מקצועי רב וראיינו 20 זוגות הורים צעירים.
בבחינת חומר הקריאה ברצוננו לציין במיוחד את ספרה של מיכל גוטליב-רגב "פתאום הורים" ששימש לנו כ"מפת דרכים" ושעזר לנו להבין את מכלול הנושאים הכלולים במעבר להורות ואת משמעותם לפרט, לזוג ולמערכת המשפחתית.
בעבודה זו נציג תחילה את הנושא שבה עוסקת עבודה זו. לאחר מכן נציג את שאלות העיון שחקרנו. בהמשך נפרט את חומרי המחקר וכלי המחקר. לאחר מכן נציג את הממצאים ונדון בהם ובמסקנות העולות מהם. לבסוף נסכם את הממצאים ונציע נושאים להמשך מחקר.
כלי המחקר: שאלון
שאלון זה הוכן ע"י עיבוד השאלונים ששימשו במחקריהן של גולדשטיין, 1983 וגולדהירש, 1989שעסקו בתחומים דומים. השאלון כולל חמישה תחומים: טיפול בתינוק/ת, עבודות בית כלליות, תמיכה רגשית בין בני הזוג ופרנסה וכן רגשות ותחושות אישיות. השאלות מתייחסות הן לחלוקת התפקידים בפועל והן לציפיות ממלא/ת השאלון מתפקידו/תפקידה ומתפקיד בן/בת הזוג.
נבחר מדגם של 20 זוגות להם נולד תינוק ראשון בשנה האחרונה.
המדגם הוא מדגם נוחות, אך נראה לכותבות העבודה כמייצג בקירוב את האוכלוסייה היהודית העירונית.

תוכן העניינים:
הקדמה
פרק א: רקע עיוני והנמקת המחקר
מבוא תיאורטי
שאלת המחקר
פרק ב: המחקר
שיטה
ממצאים
דיון
ביבליוגרפיה
נספח: השאלון

מתוך העבודה:
המעבר להורות הוא אחד המעברים המשמעותיים בחיי האדם ובחיי הזוג. התא המשפחתי הזוגי מתרחב והפרט הופך להורה. ניתן גם לומר כי מעבר זה הוא משבר בחיים אך משבר נורמטיבי
(Cowan & Cowan,1995) . תיאורטיקנים נוספים רבים (Erikson, 1950, Rossi, 1968, Benedek,1970, Rapoport,1963 אצל גולדהירש,1989) מגדירים גם הם את המעבר להורות כמשבר נורמלי, טבעי, כשלב התפתחותי או כמצב לחץ שאינו בהכרח משברי ושניתן להתכונן אליו מראש. בכל מקרה, מחקרים רבים, גם אלו המתייחסים למעבר להורות כתהליך חיובי, מציינים דפוסי תגובה למשבר אצל בני הזוג שעיקרם עליה בלחץ הנפשי ובנושאים מטרידים (גולדהירש,1989). את הנשים מטרידים נושאים כגון הופעתן החיצונית, עייפות, ומצבי רוח. את הגברים מטרידים בעיקר נושאים כגון בעיות כלכליות, שינוי בתכניות אישיות ועייפות.
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
תת-קטגוריות:
All
אישיות
התפתחותית
חברתית
חינוכית
כללי
פסיכופתולוגיה
קוגנטיבית
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [676-684] מתוך 902 :: [עמוד 76 מתוך 101]
<< עמוד קודם :: עבור לעמוד: 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 :: עמוד הבא >>