עבודות [1180-1188] מתוך 3446 :: [עמוד 132 מתוך 383]
<< עמוד קודם :: עבור לעמוד: 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 :: עמוד הבא >>

 

עבודה מס' 68753 SHOPPING CART DISABLED
חברת טבע תעשיות פרמהצבטיות- תוכנית אסטרטגית ושיווקית, 2011.
ניתוח עסקי של החברה הכולל את כל המודלים והתאוריות המקובלות בתחום השיווקי -אסטרטגי.
9,692 מילים (כ-30 עמודים), 18 מקורות, 299.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
חברת טבע תעשיות פרמצבטיות (Teva Pharmaceutical Industris) הינה חברה גלובלית המתמחה בעיקר בייצור תרופות ומוצרים רפואיים.  
טבע  מובילה את תחום הגנריקה בישראל  ומדורגת בין 20 החברות הפרמצבטיות המובילות בעולם.

פילוסופיה ניהולית - טבע בנויה מחטיבות שונות (כימית, פרמאצבטית, וכו') אשר כל אחת מהווה מרכז רווח עצמאי. החטיבות העסקיות אחראיות למכירה ולשיווק המוצרים בארצותיהם, בכפוף לאסטרטגיה וליעדים של תכנית העבודה.

תרופות גנריות הינן תרופות שמיוצרות לאחר תקופת הגנת הפטנט של תרופות אינובטיביות (מקוריות).
על פי קוטלר (2000 עמ' 648) ניתן לסווג את תחום השיווק בחברת טבע כסיטונאי שירות מלא. טבע מוכרת לקמעונאים ומספקת קשת שירותים מלא (אחזקת מלאי, העסקת סגל מכירות, מתן אשראי וביצוע משלוחים).

תוכן עניינים:
רקע - טבע
חזון, ייעוד ומטרות טבע
מטרות העל
ניתוח של בעלי העניין - Stakeholders
הארגון ובעלי העניין
ניתוח סביבת המאקרו - ניתוח PEST
מודל 5 הכוחות של פורטר
מודל מחזור חיי הענף
ניתוח SWOT
ניתוח סביבה פנימית - פרופיל עסקי של החברה
מבנה ארגוני
ניתוח תרבות ארגונית קיימת עפ"י מודל 7 המימדים
מודל שרשרת הערך
ניתוח משאבים מוחשיים ולא מוחשיים
דיון חלופות אסטרטגיות
אסטרטגיות תחרותיות
בידול
סל מוצרים רחב
רמת שירות
טבלאות פישביין לאסטרטגיות תחרותיות
אסטרטגיות צמיחה עפ"י מודל אנסוף
העמקת שוק
פיתוח מוצרים
פיתוח שווקים
הגוונה
טבלאות פישביין לאסטרטגיות צמיחה
אסטרטגיית על
יעדים לטווח  קצר וארוך
מיסוד האסטרטגיה
שינויים מוצעים במבנה הארגוני
שינויים מוצעים בתרבות הארגונית
בקרה והערכה
ביבליוגרפיה (3 ספרים ו-15 מקורות אינטרנט)

מתוך העבודה:
סביבה פוליטית משפטית
להתפתחויות בסביבה הפוליטית ישנן השפעות רבות על החלטות שיווקיות. סביבה זו מורכבת מחוקים, גופים ממשלתיים וקבוצות לחץ המשפיעים על ארגונים ועל פרטים ומגבילים את פעילותם. על החברות לעקוב אחרי התפתחויות בפוליטיקה בחקיקה ובתקנות שונות העשויות לסייע לעסקיהן או לפגוע בהם.
"יצרנית תרופות עלולה להיפגע על ידי סנטור רב כוח המציע חוק חדש להסדרת הפעילות בתחום מסוים, או על ידי מנהל חדש במנהל המזון והתרופות הדוגל במדיניות אכיפה תקיפה יותר מקודמיו. התפתחויות שונות בזירה הפוליטית עלולות או עשויות לשנות את מזלה של חברה בין לילה. רוב החברות עוקבות מקרוב אחר ההתפתחויות בתחום הפוליטיקה, החקיקה והאכיפה. רבות מנסות להשיג השפעה בתהליך הפוליטי הן תורמות למפלגות פוליטיות ולמחוקקים" (קוטלר, פ. 2000).
 
עבודה מס' 68751 SHOPPING CART DISABLED
תכנון סקר על הרגלי קריאה של ילדים, 2002.
תכנון סקר בנושא הרגלי קריאה להנאה בקרב אוכלוסית ילדים בב"ס יסודי
3,998 מילים (כ-12.5 עמודים), 21 מקורות, 199.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
סקר זה בודק את כמות הקריאה להנאה בקרב ילדי בית הספר היסודי כיום, את העדפות הקריאה שלהם ואת המקורות העומדים לרשותם להשגת ספרים לקריאה בגילים שונים, בהבדלי מין ובבתי ספר בעלי מעמד סוציו-אקונומי שונה.

העבודה כוללת: ניסוח שאלות מחקר והשערות מחקר, הגדרת המשתנים ושיקולים מנחים בבניית השאלון, שיטה לביצוע סקר מקדים, שיטת הדגימה, שיטת איסוף הנתונים,מאפיינים בשאלון שעלולים לגרום לטעויות תשובה ולטעויות אי תשובה, מדדי סטטיסטיקה ובדיקת השערות מוצעים לעיבוד הנתונים, פתרון לבעיות שהועלו בניסוח השאלון.

הערת מערכת: לחלק מן המקורות אין פירוט ביבליוגרפי. כל המאמרים הם מתוך מקראה של הקורס "עיונים בסקרים ובמשאלי דעת קהל" לתואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה.

מתוך העבודה:
שיטת הדגימה אשר בה כדאי להשתמש בסקר זה היא דגימה הסתברותית.
השיקולים המנחים אותי הם:
אוכלוסיית המחקר: תלמידים בבתי הספר היסודיים בכתות ג' ו-ו' בעיר חיפה.
מאפייני האוכלוסייה: גילם הצעיר של הנבדקים, חוסר היכרותם המוחלט עם סקרים ושאלונים (סטרוב, "בעיית הסירוב בראיונות טלפוניים") מצריך מתן הדרכה וסיוע בעת מילוי השאלון (פ.א.פ). מאפיין נוסף הוא פיזורם הגיאוגרפי בעיר חיפה.
בהנחה שמספר התלמידים הוא גדול ובשל עלויות גבוהות של מפקד, עדיף לבצע דגימה.
 
עבודה מס' 68748 SHOPPING CART DISABLED
עיצוב בר קיימא, 2011.
עיצוב לקיימות - עקרונות ויחסי הגומלין בין החברה למעצבים
2,958 מילים (כ-9 עמודים), 10 מקורות, 179.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
הבעיה של קיימות ויחסי גומלין בין חברה צרכנית ומעצבים יוצרים מהווים אחד הנושאים החשובים והחמים בעולם העיצוב המודרני.
קיום השפעה הדדית בין שני תחומי הפעילות של מדינה וחברה כגון כלכלה ופוליטיקה ותחום העיצוב היא הנחת העבודה זאת. כנקודת המוצא ניקח את המשפט של מקדונאו, אדריכל ומעצב אשר עומד במקורות הפיתוח תפיסת עיצוב לקיימות - עיצוב אקו-אפקטיבי: "בסופו של דבר, אפילו העיצובים האקולוגיים ביותר צריכים להיות כדאיים מבחינה עסקית. לא ניתן ליצור אסטרטגיה מקיימת לאורך זמן אם היא אינה עונה על התנאים הבסיסיים..." על בסיס ניתוח של שוק הצריכה הישראלי אנו נבדוק האם אסטרטגיה זאת באה לידי ביטוי בשטח.
היום המודעות לבעיית הקיימות הולכת וגוברת. הדבר משתקף בתחומי העיסוק החברתיים כמו בחינוך, תקשורת, פוליטיקה מדינית וכלכלה. ברצוננו לבדוק איך שני תחומי הפעילות העיקריים של כל חברה משפיעים על תחום העיצוב בישראל. אנו נבדוק האם שני תחומים אלו (פוליטיקה וכלכלה) מאפשרים למעצב שפועל על פי עקרונות עיצוב לקיימות, לקדם את האידיאולוגיה לקהל הרחב.

נושא העבודה: יחסי גומלין בין חברה צרכנית לבין מעצבים הפועלים על פי עקרונות העיצוב לקיימות בישראל.

תוכן העניינים:
1. מבוא
2. מהו עיצוב לקיימות
2.1 רקע כללי
2.1.1 רקע היסטורי
2.1.2 מושגי יסוד
2.2 מהם עקרונות העיצוב לקיימות
2.2.1 עקרונות העיצוב לקיימות על פי מקדונאו
2.2.2 עקרונות העיצוב לקיימות והשפעתם על תחום העיצוב

3. השפעה הדדית בין התחומי הפעילות החברתיים לבין תחום העיצוב
3.1 חינוך, כלכלה, פוליטיקה ומעצב יוצר
3.1.1 מודעות כללית בחברה ישראלית
3.1.2 חינוך של 'הדור הבא'
3.1.3 חינוך של חברה צרכנית
3.1.4 פוליטיקה וכלכלה ומעצב יוצר
3.2 שוק הצריכה הישראלי: דוגמאות והוכחות
3.2.1 מעצבים ישראלים הפועלים בתחום
3.2.2 תמחור מוצרי עיצוב לקיימות
3.2.3 השוואה למוצרים רגילים פופולאריים
3.3 השוואה מול מה שקורה מחוץ לגבולות מדינת ישראל בתחום העיצוב מול עבודה של מעצבים ישראלים

4. מסקנות
5. ביבליוגרפיה

הערת מערכת: מקורות העבודה הם מקורות אינטרנט, ובעיקר:
http://www.amalnet.k12.il/Sustainability/

מתוך העבודה:
תפיסת "העיצוב המקיים" נוסחה במאמרם של מקדונאו ובראונגארט - אדריכל וכימאי השותפים בחברת עיצוב - "המהפכה התעשייתית הבאה". משמעותו של המושג היא בגדר מהפכה בשדה העיצוב. על פי תפיסת העיצוב המקיים, בתהליך העיצוב ובשיקוליהם המעצבים חייבים להביא בחשבון את העקרונות הבאים: שוויון (במובן של צדק חברתי), כלכלה ואקולוגיה. כשמדובר בשוויון המבחן הוא: האם העיצוב מעשיר אנשים וקהילות או מרושש אותם? בכלכלה הכוונה לכך שהמוצרים צריכים להימכר במחיר שווה לכל נפש, אבל גם ברווחיות לחברה ולפועלים המייצרים אותם. וב"אקולוגיה" הכוונה לאימוץ התבונה הסביבתית, מתוך חיקוי של העקרונות העיצובים של הטבע, שבו אין חומרים שאינם מתכלים, והפסולת לעולם הופכת בשרשרת אינסופית למזון ליצור חי או צומח.
 
עבודה מס' 68746 SHOPPING CART DISABLED
שאלת מקומם של שיקולים מוסריים בסוגיית הניסויים בבעלי חיים, 2009.
בחינת ההיבטים המוסריים של הנושא.
6,093 מילים (כ-18.5 עמודים), 11 מקורות, 249.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
ניסויים בבעלי חיים (או ויויסקציה) היא שיטת מחקר שנולדה לפני כמה מאות שנים. רוב הניסויים בבעלי חיים מתבצעים במסגרת מחקרים בסיסיים בביולוגיה ובפסיכולוגיה. ניסויים בבעלי חיים משמשים גם לבדיקת תרופות, מוצרי קוסמטיקה, חומרי ניקוי, חומרי הדברה, מזון ותוספי מזון, חומרי לחימה ונשק. ניסויים ביו-רפואיים, שכשליש מהם כולל ניסויים בבעלי חיים, הביאו לשיפורים רבים בבריאות האדם ובעלי החיים ושיפרו את רווחתם ללא הכר.  אין ספק שבתקופה זו בתולדות האנושות המאופיינת בהגעה להישגים מדעיים מרשימים ועצומים חשיבות איכות מערכת הבריאות עולה לאין שיעור.
בתחום הרפואי בנה האדם מכשירי רנטגן, טכניקות לייזר, מכשירי צילום ובדיקה מתוחכמים, מחשבים בעלי יכולת מדהימה ועוד, ובמעבדות נערכים ניסויים בבעלי חיים מסוגים שונים.
בניסויים בתחום הביו-רפואי, בעל החיים הנפוץ ביותר הוא העכבר. כיום נעשה שימוש נרחב בעכברים טרנסגניים אשר מהונדסים גנטית כך שיפתחו תכונות מסוימות כגון נטייה חזקה לחלות בסרטן. בפסיכולוגיה, בעל החיים הנפוץ ביותר הוא החולדה. כמו כן נעשים ניסויים בחזירים, בקופים, בחתולים, בכלבים, במכרסמים כגון פסמונים, ארנבות וחזירי-ים, בדגים, בעופות, ולעתים אפילו בכבשים ובעיזים. באוניברסיטאות מבוצעים עדיין גם ניתוחים בצפרדעים ובכרישים לצרכי הוראה והדגמה, ובבתי ספר לרפואה יש עדיין מקומות שבהם מתבצעים תרגולי פרוצדורות החייאה בכלבים. ברוב המקרים, נמכרים בעלי החיים למעבדות על ידי חברות העוסקות בגידול וברביית בעלי חיים לניסויים. עם זאת, במקומות מסוימים נעשה גם שימוש בבעלי חיים שמועברים למעבדות, ישירות או דרך "מתווכים", ממכלאות ההסגרים הפרטיים שאליהן מגיעים כלבים וחתולים שאבדו או ננטשו.
ברוב המקרים נעשה מאמץ להפחית את הכאב של חיות הניסוי על ידי הרדמה ושימוש במשככי כאבים. בעלי החיים מומתים לעתים לאחר הניסויים שנערכים בהם לשם בדיקת אברים ורקמות והשינויים שחלים בהם בעקבות הניסוי. במקרים מסוימים, שבהם נבדקת תגובת החיה לכאב, לא נעשה שימוש באמצעי הרדמה. ניסויים מסוג זה מוגבלים לרמות כאב נמוכות או דורשים אישור מיוחד.

תוכן העניינים:
מבוא

פרק 1- פרק כלכלי
עסק כלכלי לכל דבר
ישראל כמקרה בוחן
סוגיית החלופות
נזקי המאבק
צדיק בסדום- מרי קיי קוסמטיקס
ביקורת על הנחות היסוד של הכלכלה הקלאסית

פרק 2- פרק חוקי
מגבלות הריסון החיצוני
מסביב לעולם

פרק 3- פרק מוסרי
סקירה כללית
בחזרה לקיבוץ להב
תבונה יישומית לבני האדם?

פרק 4- דיון ומסקנות

רשימה ביבליוגרפית

הערת מערכת: חלק מהחומר לקוח מאתרים כמו:
http://anonymous.org.il/art284.html
http://www.isav.org.il
http://www.invitro.org.il/node/29

מתוך העבודה:
תעשיית התרופות עומדת בראש התומכים בהמשך הניסויים היות ולטענתם זוהי הדרך היחידה להביא לשוק תרופות מצילות חיים ולשפר את איכות חייהם של פרטים רבים. לפיכך, תעשיית הניסויים בבעלי חיים מזינה את תעשיית התרופות המגלגלת מיליארדים ואשר שמה בראש מעיינותיה להכניס עוד כסף לבעלי חברות התרופות. בבריטניה למשל הביוטכנולוגיה ותעשיית הרוקחות מגלגלים 6.4 ביליון דולר ומספקת יותר מ-22 אלף מקומות עבודה ולפיכך מאמצים רבים נעשים על מנת לשמר את המשך שימונה. גורמים נוספים אשר ניזונים מתעשיית הסבל הם חברות שונות העוסקות בגידול וברביית בעלי חיים לניסויים .(Ilman 2005).
 
עבודה מס' 68745 SHOPPING CART DISABLED
בעלי חיים בפרסומות כמשפיעים על ההנעה לרכישה, 2010.
סקירה ספרות בשאלה האם שימוש בבעלי חיים בפרסום יעיל בהנעה להחלטת רכישה?
4,796 מילים (כ-15 עמודים), 5 מקורות, 199.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זו תתמקד בהחלטות האסטרטגיות הנוגעות למסר, ובעיקר בשימוש היצירתי בבעלי חיים בפרסומות, כרעיון היסוד של מסע הפרסום. עבודה זו תנסה לעמוד על הקשר שבין השימוש בבעלי חיים בפרסום, לבין יעילות הפרסומת, שאלה מרכזית בעולם הפרסום.
על רקע  הגודש העצום בערוצי התקשורת ובמשגרי המסרים המבקשים לשנות עמדות והתנהגויות אצל הצרכנים, נדרשים כיום המפרסמים ואנשי השיווק למצוא נוסחות קסם אשר יעניקו למסע הפרסום שלהם את המנוף הרצוי אשר יגרום לאנשים להביע את דעתם בכיסם ולרכוש את המוצר או במילים אחרות, לוודא שתהליך הסינון אותו מבצעים הצרכנים, לא ישאיר דווקא את המסר הפרסומי שלהם מחוץ לפריים.
אין צורך בעריכת מחקרים רבים בכדי לעמוד על טיב השימוש בבעלי חיים לשם משיכת תשומת לב ויצירת קשב לא רצוני. לשימוש בבעלי חיים סגולות פלא אשר מוכיחות את עצמן כבר מזה שנים כמושכות תשומת לב ולא בכדי משרד הפרסום w.c fields התריע ידוענים רבים מלעבוד לצד בעלי חיים (ולצורך העניין גם תינוקות) מחשש שיגנבו להם את אור הזרקורים ויאפילו אף על הופעה מצוינת. (Lampert 2004)
מקומם של בעלי החיים בפרסום כמושכי תשומת לב כבר ידוע ומבוסס מזה שנים. פירמות רבות משתמשות בבעלי חיים כדוברים ובעלי חיים רבים נהפכו לסמלים המזוהים באופן ישיר עם המוצר אותו הם מפרסמים באדיקות ובנאמנות, אך נשאלת השאלה האם אכן ידידינו הפרוותיים יגרמו לנו להזדרז ולרכוש כל מוצר אשר יוצג בפנינו כמעין נוסחת אל כשל או שמא גורמים נוספים מעורבים בתהליך ההשפעה?

עבודה זו תעמוד על הקשר שבין שימוש בבעלי חיים בפרסום לבין ההנעה לרכישה (ורכישה) ותנסה לעמוד על טיבו של השימוש בבעלי חיים. האם אכן ניתן לייחס לשימוש בבעלי חיים השפעות  ממגנטות  על ציבור הצרכנים או שהשימוש בבעלי חיים הוא רק מרכיב אחד מיני רבים אשר הופכים פרסומת לטובה ולכזו שמשנה התנהגויות ויוצרת עמדות אצל הצרכנים.

תוכן העניינים:
מבוא
הגדרת הבעיה המחקרית
השערת המחקר
סקירת ספרות
רקע תיאורטי של הנושא- ממצאי המאמרים
   בעלי חיים- נוסחת פלא?
   בעלי חיים והמסר
   בעלי חיים כמטאפורה
   על בעלי חיים ורגשות  
   על בעלי חיים ותרבות

סיכום
המלצות למחקרים עתידיים בנושא
רשימה ביבליוגרפית

מתוך העבודה:
כבר מזמן חלפו הימים בהם הכלב המשפחתי היה לא יותר מאביזר במה ותו לא הנועד להעביר מסרים שטחיים. חברות מובילות רבות גילו בשנים האחרונות את הכוח הטמון בפרסום יצירתי באמצעות בעלי חיים. כראיה, ניתן לבחון את המגמה העכשווית של יצירת סרטים שלמים סביב בעל חיים במרכז- למצוא את נמו, סיפורי כרישים, נמלים ועוד אינספור דוגמות נוספות במרוצת השנים.
מגמה זו נבעה מההכרה ההולכת וגוברת בחשיבות הרגשות כגורם מכריע במסר הפרסומי. שימוש בבעלי חיים מטיב לפנות לרגשות אנושיים שכן אפילו תמונה של בעל חיים כלשהו תעלה חיוך על פניהם של רוב האנשים (Poels, Dewitte 2006).
 
עבודה מס' 68742 SHOPPING CART DISABLED
תרומתה של העדפה המתקנת לשילובן של נשים בשוק העבודה, 2011.
סקירת עקרון השוויון, מהי העדפה מתקנת, ומהי תרומתה על שילובן של נשים בעבודה.
17,125 מילים (כ-52.5 עמודים), 18 מקורות, 249.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בקווי היסוד של הממשלה הנבחרת הראשונה של מדינת ישראל נקבע, כי "יקוים שוויון גמור ומלא של האישה, שוויון בזכויות וחובות בחיי המדינה, החברה והמשק ובכל מערכת החוקים".
ראש הממשלה, הראשון דוד בן גוריון הוסיף אמר: "השוויון מגיע לאישה לא כפרס על השתתפותה בבנין הארץ ובהגנתה - אלא זהו צורך כבוד האדם, כבוד האדם במובנו העליון והוא צורך האישה והגבר גם יחד" (שלו, 1999).
במהלך רוב המאה התשע עשרה מצבן של הנשים בחברתנו היה בר השוואה לזה של השחורים על פי הקודים של העבדות בימי טרום מלחמת האזרחים. עבדים ונשים לא יכלו למלא תפקידים ציבוריים, לשבת בחבר מושבעים, או לתבוע  בשם עצמם, מנשים נשואות נשללה באופן מסורתי הכשרות המשפטית להחזיק רכוש או להעבירו או לשמש כאפוטרופסיות של ילדיהן שלהן. ואם לשחורים הוענקה הזכות לבחור ב-1870, מנשים נמנעה אפילו זכות זו עד קבלת התיקון יובל שנים מאוחר יותר. עד אחרי סיום מלחמת העולם השנייה במדינות רבות בעולם המערבי הדמוקרטי, כגון צרפת ושוויץ, לא הוענקה לנשים אפילו הזכות הבסיסית ביותר, הזכות לבחור (רדאי, 1995).
והיום, יש המטילים ספק בדבר קיומה של אפליית נשים בתקופתנו ומשוכנעים שהאפליה נגד נשים ובני מיעוטים היא נחלת העבר ובאה על פתרונה בימינו. למרבה הצער, אין מקום לספקנות מעין זו, נוכח המצב בארץ ובעולם.

תופעת האפליה נגד נשים תועדה היטב בדיווחים של האו"ם ובדיווחים מקומיים כאחד. ראיה נוספת לכך שאפליה נגד נשים היא תופעה מתמשכת וממוסדת היא העובדה, שלמרות שהוראות האכיפה באמנה של האו"ם לביטול כל צורות האפליה נגד נשים הן חלשות יחסית, המדינות שחתמו על האמנה עשו זאת, לעתים קרובות, תוך הסתייגויות מרחיקות לכת.
גם בישראל הסטטיסטיקה מראה פערים בשכר, במילוי תפקידי ניהול, בהשתתפות נשים בדירקטוריונים של חברות ובייצוג פוליטי (רדאי, 1995).
נוכח מציאות זו, קשה להכחיש את השפעת האפליה על קידומן של נשים בחברה. השופט בך מצביע על החשיבות של חיסול האפליה נגד קבוצות וביחוד נשים, בישראל, בבג"צ נבו:
חברה אשר בה נוהגת אפליה איננה חברה בריאה, ומדינה שבה נהוגה אפליה לא תוכל להיקרא מדינה מתוקנת... נראה שלא תמיד קיימת ערנות מספקת לנושא האפליה כאשר זו פועלת נגד נשים (רדאי, 1995).
כאמור, במקרים רבים מופלות נשים לרעה בהשוואה לגברים ומקרים אלה נפוצים במיוחד בעת קבלה לעבודה. באותם מקרים נדחית מועמדותן של נשים אוטומטית ובלא שיש לכך כל נימוק ענייני. מעבר להיותה בלתי מוסרית, משפילה ופוגעת מנוגדת הפליית נשים גם לחוק אשר קובע סנקציות חריפות כנגד כל הנוקט בה ומעניק סעדים מרחיקי לכת לנשים הנפגעות מכך.
העדפה מתקנת היא דרך שיטתית להיאבק נגד האפליה השיטתית.

בעבודתי זו אסקור את עקרון השוויון, אבדוק מה היא העדפה מתקנת, מהו מקורה ומהי תרומתה לשילובן של נשים בעבודה. אציג את המאמצים שנעשו עד כה בארץ על מנת לשלב את הנשים בשוק העבודה, אסקור את מדיניותן של מדינות העולם המערבי ביחס להעדפה מתקנת ולסיום אנסה להשיב על השאלה האם העדפה מתקנת היא מוצדקת?

תוכן עניינים:
מבוא
אפליית נשים בעבודה
עקרון השוויון
פרק א: העדפה מתקנת        
העדפה מתקנת - רקע היסטורי
חקיקה נגד אפליה או העדפה מתקנת?
העדפה מתקנת בישראל
באיזו רמה של משרות יש ליישם את הרעיון של העדפה מתקנת?

פרק ב: מאמצים שנעשו על מנת לשלב את הנשים בשוק העבודה
הקדמה
ייצוג נשים במוסדות ממשלתיים
ייצוג נשים בתפקידים בכירים
ייצוג נשים בדירקטוריונים של חברות ממשלתיות וציבוריות

פרק ג: הרשות לקידום מעמד האישה
חוק הרשות לקידום מעמד האישה
פעילות הרשות

פרק ד: מגמות רווחות בעולם
העדפה מתקנת בעולם המערבי - הקדמה
המדיניות באירופה: צרפת, איטליה וגרמניה
המדיניות באוסטרליה
המדיניות בסקנדינביה: נורבגיה ופינלנד
המדיניות בארה"ב
המדיניות בקנדה
השוואות בין לאומיות  בפער השכר בין המינים
      
פרק ה: העדפה מתקנת לנשים - האם היא מוצדקת?
תרומתה של העדפה המתקנת
מה עוד ניתן לעשות למען השוויון בין המינים?

דעה אישית
סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה

הערת מערכת: עבודה זו היא גרסה מורחבת של עבודה מס' 68406.

מתוך העבודה:
עקרון השוויון דורש יחס שווה כלפי מקרים שווים, מקרים שווים בעיני החוק אלה הם מקרים בהם קיימים אותם שיקולים ענייניים. יחס שונה כלפי מקרים שווים פוגע בשוויון.
קיימת הסכמה חברתית רחבה בישראל כמו במדינות אחרות, בפסק דין של בית המשפט כמו בדעת הקהל, כי עקרון השוויון אוסר בדרך כלל יחס שונה על יסוד שיקולים של דת, לאום, גזע, מוצא, מין וכיוצא באלה. שיקולים כאלה נחשבים בדרך כלל כשיקולים זרים. פעולה על יסוד שיקולים כאלה נחשבת בדרך כלל אפליה פסולה. בהתאם לכך אסור בדרך כלל לפגוע, לדוגמה, בזכויותיה של אשה באשר היא אשה (זמיר וסובול, 2000).
 
עבודה מס' 68741 SHOPPING CART DISABLED
ניתוח ופיתוח חדשני למותג "קוטג' תנובה", 2011.
ניתוח שוק הקוטג הישראלי, תוך דגש על המותג "קוטג תנובה"; ניתוח SWOT, ניתוח תפיסתי ומיצובי והצעות לריענון המותג.
5,798 מילים (כ-18 עמודים), 9 מקורות, 449.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
היקף שוק הגבינות בישראל עומד ב-2009 על 860 מיליון ש"ח, מתוכם 150 מיליון ש"ח מיוחסים לקוטג' תנובה. מותג זה הינו המוביל בקטגורית גבינות הקוטג' (76%), כאשר אחריו נמצאות שטראוס (12%) וטרה (12%). לשוק פוטנציאל צמיחה, כספית וכמותית (10% כספי בשנה האחרונה).
במחקר שערכנו עלו תובנות צרכניות מעניינות כגון הטרנד הבריאותי העכשווי (בעיקר בנוגע למזון אותו אנו צורכים) ורגישות הצרכנים לטבעיות ולפשטות של גבינת הקוטג' שלהם. נמצא כי כל צרכני תנובה (מחויבים, אמביוולנטיים ולא מחויבים) נאמנים, אוהדים ותופסים את המותג כעונה על צרכיהם (בהפרש ניכר). קוטג' טרה ממוצב נמוך יחסית לשאר המותגים. מבחינת תפיסת הצרכן, תנובה נתפסת כחברה איכותית זמינה ורלוונטית אך גם כחברה נוקשה, מבוגרת ולא חדשנית.
מפתח המותג הנוכחי של "קוטג' תנובה" על חלקיו השונים, מציג את ערכי המותג המובילים: ישראליות, משפחתיות, נוסטלגיה וטעם. כאשר הפעילות השיווקית מבוססת על ערכים אמוציונליים, וזאת משום שהמוצר עצמו הוא מוצר נוחות בסיסי, ללא בידול משמעותי.
האסטרטגיה השיווקית: ברמת חדשנות במוצר (תוספי מזון פנימיים) וחדשנות באריזה (אריזה שקופה להצגת הירקות והפירות להדגשת הטבעיות והרעננות של המוצר). ברמת המחיר, ללא שינוי ניכר (הצרכנים התרגלו למוצר זול יחסית). ברמת ההפצה, נוכחות באתרים המקושרים לטרנד הבריאות כגון חדרי כושר וחנויות נוחות. וברמת קידום המכירות אשר תציג מגוון של פעילויות דיגיטליות ליצירת תפיסת מותג צעיר וחדשני.

תוכן עניינים:
תקציר מנהלים
מבוא
-תנובה
-שוק הקוטג' בישראל
-קוטג' תנובה
-מבוא למחקר
מפתח המותג
ניתוח SWOT
מיצוב
מודל Brand Asset® Valuator
הבעיה המרכזית של המותג
עדכון מפתח מותג (מוצגים רק השינויים)
אסטרטגיה שיווקית
חלופות נוספות
סיכום
ביבליוגרפיה
נספחים

מתוך העבודה:
קוטג' תנובה מוכיח כי פעילות שיווקית כוללת, המבוססת על מיצוב עקבי וברור, המשלב ערכים פונקציונליים ואמוציונליים, מסייע לעמידותו של המותג לאורך שנים, גם לנוכח תחרות אגרסיבית. כשמדובר בקוטג', גם הצרכן הישראלי הפתוח להתנסויות, חוזר בסוף הביתה.
קוטג' הוא מוצר, שלצרכנים יש חיבור רגשי אליו. עבור חלק מהצרכנים הישראלים נמצא, שצריכת קוטג' תנובה (במיוחד כשהוא טרי ונאכל באמצעות כפית), קרובה לחוויה של צריכת מעדן. כשהם שוהים זמן רב מחוץ לישראל, הקוטג' של תנובה הוא מושא לגעגועים.
עד היום נלחמת תנובה על המובילות בקטגוריה ועל ה'שמירה על הבית', מוטיב החוזר בכל פירסום.
 
עבודה מס' 68739 SHOPPING CART DISABLED
הקשר בין תרבות ארגונית לרמת מוטיבציה בצוות , 2009.
בדיקת הקשר בין תרבות ארגונית ומוטיבציה, במחלקת יבוא- החוליה הקדמית של חברת פליינג קרגו- בחודש אפריל 2009.
6,447 מילים (כ-20 עמודים), 18 מקורות, 549.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בשאלת הגורם המניע את בני האדם לפעול כפי שהם פועלים התעניינו חוקרי הפסיכולוגיה מראשית התפתחותה. במשך השנים התפתחו תפיסות שונות בנושא. דעות שהיו מקובלות בעבר פינו מקום לדעות חדשניות יותר ומושג ההנעה עבר תהפוכות רבות. בעולם העבודה של ימינו, מושג המוטיבציה הוא מושג בעל חשיבות. תיאוריות רבות התפתחו בנוגע לדרכים ליצירתה של מוטיבציה בעבודה ונשאלת השאלה האם ביכולתו של ארגון ליצור לעצמו סביבה תרבותית אשר תביא ליצירתה של מוטיבציה בקרב העובדים בו?
מושג חדש יותר ונחקר פחות בדיסציפלינת משאבי האנוש הוא מושג התרבות הארגונית. התרבות הארגונית הינה חלק מורכב ומתפשט בכל סביבת עבודה, והיא מאפשרת חקר והבנה עמוקה יותר של הארגון. לא קיימת הסכמה בנוגע ל-מהי תרבות ארגונית וכיצד מודדים אותה, אולם קיימת הסכמה כללית כי התרבות היא מרכיב חשוב המשפיע על הביצוע וההתנהגות של הארגון ושל העובדים בו.
מחקר זה יעסוק בקשר בין שני מושגים- תרבות ארגונית ומוטיבציה, במחלקת יבוא- החוליה הקדמית, של חברת פליינג קרגו- בחודש אפריל 2009. מטרת החוקר להוכיח קשר בין התרבות הארגונית הקיימת בארגון, לבין רמת המוטיבציה בקרב עובדי הארגון. המחקר יתמקד בכמה סוגיות מרכזיות, ביניהן: כיצד מודדים או מאבחנים תרבות ארגונית, מהי תרבות ארגונית יעילה, מהם הגורמים או התהליכים היוצרים מוטיבציה, וכיצד יכולה התרבות הארגונית ליצור מוטיבציה בקרב עובדי הארגון. נושאים אלה יבדקו תוך סקירה של הספרות המחקרית בנושא, ובאמצעות שאלון מחקרי שיחולק לעובדי המחלקה הנבדקים.
מחקר זה יוצא מתוך הנחה כי התרבות הארגונית היא מאפיין עיקרי של הארגון, וגורם מרכזי להצלחתו. הנחת יסוד נוספת ממנה יוצא החוקר היא שקיימים גורמים שונים בעזרתם ניתן ליצור מוטיבציה בקרב עובדים בארגון, ושגורמים אלה נבנים ומתהווים על ידי תרבות הארגון. בחירת הנושא למחקר נעשתה בעקבות התעניינות אישית של החוקר בתחום התרבות הארגונית, שטרם נחקר לעומקו, ושהשפעותיו ניכרות בכל אספקט בארגון.

כלי המחקר: שאלון מחקרי
תיאור השאלון-
פתיחה- הסבר קצר על מהות השאלון ומטרתו.
חלק א- שאלות רקע על פרטי המשיבים: מין, גיל, מקום מגורים, השכלה וותק בארגון.
חלק ב- שאלות הנוגעות במשתנה הבלתי תלוי- תרבות ארגונית.
שאלון אבחון תרבות ארגונית של קמרון וקווין (2006)- תקף ומהימן בספרות.
חלק ג- שאלות הנוגעות במשתנה התלוי- מוטיבציה.
השאלון הורכב על ידי החוקר, על פי מימדי המודל הדו שלבי של הרצברג (בר חיים, 1998).

תוכן העניינים:
1. מבוא
תיאור הארגון-

2. סקירה ספרותית-
תרבות ארגונית
מוטיבציה
תרבות ארגונית ומוטיבציה
3. פרק מתודולוגי-
שאלת המחקר, השערות המחקר
כלי המחקר, אוכלוסיית המחקר
מהלך המחקר

4. תוצאות המחקר
5. דיון ומסקנות
סיכום
ביבליוגרפיה
נספח: שאלון המחקר

מתוך העבודה:
המושג תרבות משמש כיום להבחנה בין קבוצות, כאשר לכל קבוצה מערכת פנימית משותפת של ערכים, עמדות, נורמות וציפיות. ארגון הוא קבוצה בעלת מערכת פנימית שניתן להבחין בה ואשר מבחינה אותו מאחרים. התרבות הארגונית הינה מושג המחבר יחד את כל מרכיבי הארגון ומנסה להבין אותו כמכלול (בר חיים, 1994). תרבות ארגונית היא מכלול נתון של הנחות, ערכים, אמונות ומוסכמות חברתיות שעובדי הארגון שותפים להם. כמו כן גם שפה, ביטויים וסמלים, שלהם מכנה משותף ארגוני. לכל אלה השפעה על התרבות הארגונית, על דפוסי החשיבה וההתנהגות הארגוניים (סמואל, 1996).
 
עבודה מס' 68738 SHOPPING CART DISABLED
הקונפליקט שבין זכויות העובד לזכויות המעביד, 2011.
פיטורים כמייצגים את ההתנגשות בין זכות היתר הניהולית לבין זכויות העובד.
2,931 מילים (כ-9 עמודים), 18 מקורות, 199.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בעבודה זו אציג ואסביר את המושג "פררוגטיבה ניהולית" כמייצג את זכות המעביד במפעלו, את זכויות העובד במקום עבודתו, את הקונפליקט בניהם כפי שהוא מתבטא בעיקר במגזר הפרטי שלא מעגן את זכויות העובד ע"י הסכם קיבוצי, כיצד הוא בא לידי ביטוי בפיטורים וכן גישות רווחות להתמודדות עם קונפליקט זה.
בפרק הראשון אסביר את מושגי הבסיס-"פררוגטיבה ניהולית", זכויות העובד במקום עבודתו וכן אראה את ההתנגשות בניהם.
בפרק השני אציג כיצד התנגשות זו משתקפת בפיטורים ואראה זאת דרך מקרה מסוים שהוצג בבית המשפט.
בפרק השלישי אציג את הגישות הרווחות להתמודדות עם התנגשות זו במשפט ההשוואתי אופקי-בישראל, באירופה ובארה"ב.
לבסוף אסכם את העבודה תוך התייחסות למושגים, לקונפליקט ולפתרונות המעשיים שהובאו במסמך זה.

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. זכויות המעביד מול זכויות העובד
מבוא
זכויות המעביד
זכויות העובד
הקונפליקט
סיכום
3. פיטורים כמייצגים את הקונפליקט בין זכויות המעביד לזכויות העובד
מבוא
כללי
עניין לאה לוין נגד רשות השידור
סיכום
4. הגישות הרווחות בעולם להתמודדות עם הקונפליקט
מבוא
ארה"ב
ישראל
סיכום
5. סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
זכויות המעביד:
למעביד, בתור בעל המפעל, סמכויות מסוימות הנוגעות למפעל ולניהולו.
סמכויות אלו הן למעשה זכות וזו נקראת הפררוגטיבה הניהולית או זכות היתר הניהולית של המעביד, המעניקה לו את הזכות לנהל את מפעלו כראות עיניו, באופן חד צדדי ואף, לעיתים, בניגוד לדעת עובדיו(1).
כדי להרחיב בעניין זכות זו, ניתן להשתמש בהגדרתו של גיא דוידוב:
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

** עכשיו במבצע **
עבודה שניה ב – 40% הנחה*
בתוקף עד 30/08/2014
*) הזולה מבינהן

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
תת-קטגוריות:
All
אסטרטגיה עסקית
כללי
לימודי עבודה
מוסר בעסקים
מימון
מערכות מידע
משאבי אנוש
ניהול
עיונים וסקרים
פרסום
שיווק
שיטות מחקר
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1180-1188] מתוך 3446 :: [עמוד 132 מתוך 383]
<< עמוד קודם :: עבור לעמוד: 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 :: עמוד הבא >>