עבודות [1180-1188] מתוך 3455 :: [עמוד 132 מתוך 384]
<< עמוד קודם :: עבור לעמוד: 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 :: עמוד הבא >>

 

עבודה מס' 68790 SHOPPING CART DISABLED
האם תמריצים שונים משפיעים על גישת האזרח בישראל למחזר פסולת ביתית?, 2009.
מחקר כמותי הבוחן את נכונות אזרחי ישראל למחזור בעקבות מתן תמריצים.
9,518 מילים (כ-29.5 עמודים), 42 מקורות, 399.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מחזור פסולת ופסולת ביתית בפרט הינו נושא בעל סדר עדיפות נמוכה במדינתנו. כיום, כ 90% מהפסולת הביתית מועברת להטמנה, שהיא השיטה הרווחת כיום במדינה לסילוק פסולת. שטחי ההטמנה בישראל מצטמצמים מדי שנה בעוד ששיעור ייצור הפסולת עולה ב 5% כל שנה. בצורה זאת אנו גורמים לזיהום סביבתי, זיהום מי התהום, ניצול משאבי קרקעות ואיבוד חו"ג פוטנציאלים בכך שאנו לא ממחזרים פסולת.
בעבודה זאת אנו מציעים רעיון למיזם העוסק במחזור פסולת ביתית אורגנית מבתי מגורים משותפים באזור גוש דן, איסופו והפיכתו לקומפוסט - חומר מדשן טבעי ושיווק ומכירה שלו במגזר החקלאות ומגזר הגננות. החידוש הוא שיתוף פעולה עם תושבי ישראל ותגמולם על פעילות מחזור בדרכים חומריות ומוראליות.
כמו כן בדקנו האם יש קשר בין המשתנה גישה למחזור המתבטאת במודעות ליתרונות המחזור, הנורמות החברתיות והסוציולוגיות בהן שרוי האינדיבידואל הרוצה לקחת חלק בפעילות מחזור והתמודדות עם קשיים ואדישות לבין המשתנה מתן תמריצים לעידוד מחזור המתבטא בצורות של מתן ידע, נוחות, כלים, תמיכה ושיתוף פעולה ע"י גורמים סביבתיים שונים ע"מ לעודד את האינדיבידואל להתחיל בפעילות מחזור. בנוסף לכך בדקנו האם משתנים סוציו דמוגרפים כמו: מגדר, גיל, השכלה והורות לילדים משפיעים על טיב הקשר.
מצאנו כי הקשר בין המשתנים הינו בינוני עד חזק ובעל מובהקות חזקה.
כמוכן מצאנו כי לגיל, רמת השכלה והורות לילדים ישנה השפעה על חוזק הקשר שבין המשתנים בעוד שלמגדר אין השפעה.
כמוכן נראה בסופו של המחקר כי הנחת היסוד לביצוע המיזם הייתה שגויה בחלקה וכדי שתרומת הקהילה לתהליך המחזור תהיה גבוה וכדי שהמיזם יצליח אנו צריכים לחשוב על מתן תמריצים שונים החשובים יותר לקהילה ע"מ שיחלו בתהליך המחזור.

תוכן עניינים:
1. מבוא
1.1 הצגת הנושא (עפ"י http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/Articals/reyc_israel_world_2.pdf)
1.2 המיזם
1.3 שאלת המחקר
1.4 השערת המחקר
2. סקירת ספרות
3. שיטת המחקר
3.1 הגדרת משתני המחקר
3.2 המודל התיאורטי
3.3 השערות המחקר
3.4 המתודולוגיה של המחקר
3.5 הליך המחקר
3.6 שיטות לעיבוד נתונים
4. ממצאי המחקר
5. סיכום ומסקנות
6. בביבליוגרפיה
7. נספח - השאלון

מתוך העבודה:
ישנם מחקרים רבים הקשורים לשווק ומחזור, שווק מתמקד בעיקר בצרכן "הירוק". "השוק הירוק" הוא שוק אטרקטיבי שחברות רבות משתמשות בו ע"מ להשיג יתרונות תחרותיים למשל Ben & Jerry's,Body shop ועוד. אולם סילוק פסולת לסביבה לא מקבל את אותה תשומת לב מהמשווקים וכתוצאה מכך תהליך המחזור במונחי שווק הוא חלקי וחסר. ישנם מספר מאמרים ומחקרים המספקים מספר עקרונות לתקשורת המתמקדים בתפקידיהן החשוב של המידע ויחסי הציבור בקידום תהליך המחזור (Tucker & Spears 2002,Evison and Read,2001).
 
עבודה מס' 68789 SHOPPING CART DISABLED
חברת חילן טק בע"מ, 2011.
ניתוח פיננסי והערכת שווי של החברה והשוואה לחברת סינאל תעשיות בע"מ.
14,569 מילים (כ-45 עמודים), 11 מקורות, 199.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בעבודה זו ביצענו ניתוח על חברת חילן טק בע"מ והשוואה לחברת סינאל תעשיות בע"מ שזו אחת החברות המתחרות בענף של חילן טק בע"מ.
ראשית סקרנו את הענף אליו משתייכת החברה ואת החברה עצמה: תחומי פעילות, לקוחות ספקים ונתונים אחרים החשובים להבנת החברה, ניהולה ומדיניותה. לאחר שסקרנו את החברה עליה עשינו את העבודה סקרנו גם את החברה המתחרה סינאל תעשיות בע"מ ע"מ לראות היכן השוני העיקרי בין 2 החברות.
בפרק 5 ביצענו ניתוח SWOT, אשר התבסס בעיקרו על דוח שנתי לשנת 2009 ועל כתבות  מאתרי אינטרנט.
בפרק 6 ניתחנו את הדוחות הכספיים של החברה והחברה המתחרה בין השנים 2007 - 2009 ובין הדוחות לתשעה חודשים ספטמבר 2009 -2010. כמו כן, בפרק זה ניתחנו את היחסים הפיננסיים של החברות.
בפרספקטיבה של חמש שנים ניתן לראות עלייה מגמתית ברווחי החברה. העלייה נובעת בעיקר בשל שימור מעמדה של החברה כמובילה בתחום מתן שירותי השכר, נוכחות ומשאבי אנוש. מטרתה העיקרית של החברה היא בעיקר לשמר ולהגדיל את פעילותה בתחום, וזאת על ידי הגדלת בסיס לקוחותיה, פיתוח טכנולוגיית המידע ושיפור רמת השירות.
המניה מהווה כיום הזדמנות עבור המשקיע משום שהחברה נוהגת לחלק דיבידנד נדיב ונסחרת כיום במכפיל יחסית נמוך ליכולות החברה ולמכפיל ההיסטורי שלה.
בפרק 8 יישמנו את מתודולוגיית ה- DCF בפועל בניסיון להעריך את שוויה של חילן טק. הנחת העבודה היא כי הידע שלנו בניתוח הנתונים לוקה מעט בחסר. לפי שיטה זו שווי החברה הוא 843,302 אלפי ש"ח. מהערכת שווי של חילן טק בע"מ ניתן לראות שהערכנו את החברה הרבה יותר גבוה משוויה בשוק נכון ל- 31/12/09. את הערכת השווי ביצענו לפי צפי להמשך צמיחה והתרחבות של החברה,  דבר שתואם את מדיניות החברה בפועל.  

תוכן העניינים:
1. תמצית מנהלים
2. סקירת הענף
3. סקירת החברה
3.1 החזקות בחברה
3.2 תחומי פעילות
3.3 הון אנושי
3.4 ניתוח הסביבה הכלכלית
4. סקירת החברה המתחרה
5. ניתוח SWOT
6. ניתוח דוחות פיננסיים
7. ניתוח יחסים פיננסיים
8. הערכת שווי של חברת חילן טק
9.סיכום
ביבליוגרפיה
נספחים

מתוך העבודה:
להלן סיכונים ענפיים בהם פועלת החברה:
* טעויות במערכת המחשוב: בתחום מתן שירותי שכר מעבדת החברה נתונים גולמיים אשר נשלחים אליה מלקוחותיה. למרות שהחברה בודקת את מערכותיה ולקוחות החברה בודקים את תוצאות העיבוד, קיים חשש כי החברה תתבע בגין טעויות או כשלים בחישובי שכר או נוכחות. בחברה דואגת לכיסוי ביטוחי לפעילותיה.
* סיכוני DR: קיים סיכון כי במקרה בו תהיה החברה מנועה מלהשתמש במחשב המרכזי, תפגע פעילות החברה באופן משמעותי. על מנת להקטין את חשיפת החברה במצבי חירום, החברה דואגת לגיבויים מתמידים.
 
עבודה מס' 68788 SHOPPING CART DISABLED
TOC - ניהול לפי אילוצים, 2011.
כיצד הטמעת שיטת ניהול לפי אילוצים ושימוש בצעדי מיקוד משפיעים על ביצועי חברות קטנות?
6,825 מילים (כ-21 עמודים), 22 מקורות, 249.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מטרת עבודה זו היא לבחון כיצד שיטת ניהול לפי אילוצים משפיעה על חברות קטנות. בעבודה זו אנסה להדגים כיצד מנהלי עסקים קטנים יכולים ליצור יתרון תחרותי ע"י שימוש בעקרונות בסיסיים של תורת האילוצים. מדדי ביצוע של תורת האילוצים מעודדים את המנהלים של עסקים קטנים למצוא דרכים חדשניות להגדלת התפוקה במקום לבצע קיצוץ בעליות.
מאוד הכרחי עבור עסקים קטנים להגדיר ולנהל את פעילויותיהם כדי לתמוך באסטרטגיות עסקיות ולבסס את עצמם מול מתחרים אגרסיביים. עסקים קטנים אשר מזניחים פעולות בעלות סיכון, נמצאים בסכנה שלא יעמדו בפני תחרות. ולעומת זאת, חברות אשר מאמצות פעולות לפי פילוסופיות ניהול כגון ניהול לפי איכות, ג'אסט אין טיים ואת תורת האילוצים הן נמצאות במשחק וקוצרות את היתרונות. שיטות אלה תומכות בפעולות הניהול באמצעות שיפור מתמיד ואם מנהלים משתמשים ביעילות בשיטות אלה לצורך זיהוי מטרות של הארגון ולצורך זיהוי האילוצים בארגון, הדבר מוביל לביצועים טובים יותר ולשיפור במציאת פתרונות.
היעדים הכללים של השקפות אלה דומים, כלומר שיפור הרווחיות של העסק וסיפוק צרכי הלקוחות. יחד עם זאת ההתמקדות שלהם שונה מאוד: ניהול לפי איכות - מדגישה ביצוע נכון  בפעם הראשונה, JUT - מדגישה ייצור לפי "מנות קטנות" תוך כדי צמצום "בזבוזים" ותורת האילוצים - מתרכזת במציאת אילוצים - החוליה החלשה בשרשרת.

שאלת המחקר היא לפיכך, כיצד הטמעת שיטת ניהול לפי אילוצים ושימוש בצעדי מיקוד משפיעים על ביצועי חברות קטנות?
השערות המחקר אשר נגזרת משאלת המחקר הן:
- הפעלה יעילה של ניהול לפי אילוצים ויישום מושכל של השיטה, אשר מבוססת על יכולות של העובדים בחברות קטנות ועל הפעלת תהליכים יכולים לספק את הבסיס ליתרון תחרותי ולהוביל אותן להשבחת ערך מהותית ולשיפור ביצועים משמעותי.
- שימוש ב"צעדי המיקוד" של ניהול לפי אילוצים יחשפו את האילוצים העסקיים ויספקו המלצות מעשיות אשר ישפרו באופן משמעותי את התפוקה, את ניצול משאבים ואת שביעות רצונם של הלקוחות וזאת ללא גביית הוצאות משמעותיות.
- יישום תורת האילוצים בחברות קטנות משפר חשיבה ניהולית ונותן כלים לאיתור בעיות השורש אשר הטיפול בהן והשינוי בהן ישביח את ערך החברות הקטנות.

חברות קטנות באופן קבוע מתמודדות עם אתגרים כמו להגיב לשנויים בגורמים סביבתיים כמו הופעתו של שוק עולמי, השפעת השיווק ומגוון רחב של מוצרים באיכות טובה יותר והביקוש לאספקה נהיה גדול יותר.
כדי לשרוד ולשגשג, החברות הקטנות צריכות לעצב מחדש את עצמם ע"מ להצליח ולשמור על חדשנות מתמשכת.
יישום ההתפתחות של פילוסופיית ניהול כגון ניהול לפי אילוצים, יכולה לספק הזדמנות אפקטיבית עבור החברות הקטנות להתחרות ולהוביל.

תוכן עניינים:
מבוא
רקע והצגת השיטה ניהול לפי אילוצים
כלים לזיהוי האילוץ
היבטים אסטרטגיים של ניהול לפי אילוצים
שאלת המחקר
השערות המחקר
סיכום
ביבליוגרפיה
נספחים

מתוך העבודה:
במאמרם של Mabin V.J and Balderstone S.J (2000) סברו שיישום גישת הניהול לפי אילוצים משפר מדדי ביצוע תפעוליים ופיננסיים, גם עם יישום חלקי של המתודולוגיה.
לפי מאמרם של Amarpeet S Kohli, Mahesh Gupta (2010) ניהול לפי אילוצים מנסה ויכול לעזור לבעלי העסקים הקטנים לשמור על המיקוד הנכון של אילוצי המערכת. לאחר הכרת האילוצים שיטת הניהול לפי אילוצים מציעה גישה ייחודית לניהול האילוצים הללו.
תורת האילוצים מבוססת על פילוסופיית ניהול המתמקדת בשינוי בשלוש רמות: התפיסה של הארגון, אמצעים אשר מובילים את הארגון ושיטות המועסקים בארגון.
 
עבודה מס' 68787 SHOPPING CART DISABLED
שינוי עמדות ושכנוע - אפקט האדם השלישי, 2009.
מחקר הבודק את האפקט באמצעות שאלון המתייחס לשלוש פרסומות.
4,077 מילים (כ-12.5 עמודים), 10 מקורות, 229.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מחקרנו עוסק בפרשנות שמעניק האדם הראשון לאפקט האדם השלישי, שעל פיו האדם הראשון נוטה לחשוב שאנשים אחרים מושפעים מהתקשורת ומונעים על-ידי המניפולציות שהיא מפעילה עליהם הרבה מעבר למה שהאדם הראשון מושפע מהם. במחקר בדקנו כיצד מפרש האדם הראשון את הגורמים להשפעות על האדם השלישי. ניתחנו ובחנו את שני הגורמים האפשריים אותם רואה האדם הראשון כיוצרים את ההשפעה המוגברת על האדם השלישי. הגורם הראשון שנבחן הוא המודעות של האדם השלישי לכך שהפרסומות מיועדות להשפיע עליו והגורם השני שנבדק הוא העמידות של האדם השלישי אל מול המניפולציות וההשפעות שמופעלות עליו. נמצא במחקרנו, באופן מובהק, כי האדם הראשון מאמין שהאדם השלישי מושפע יותר ממנו מפרסומות. האדם הראשון מאמין כי הוא עמיד יותר בפני השפעות המופעלות עליו לעומת האדם השלישי שמתקשה לעמוד אל מול טקטיקות השכנוע המופעלות בפרסומות.  ממצאנו העיקרי הוא כי האדם השלישי מודע לטקטיקות השכנוע המופעלות עליו יותר מאשר עמיד בפניהן.
מחקר זה מוסיף לחקר אפקט האדם השלישי את ההבנה של התייחסות האדם הראשון לאדם השלישי ואת הגורמים שמייחס האדם הראשון להשפעות התקשורת על האדם השלישי.

במחקר זה השתמשנו ב- 3 פרסומות. הפרסומות שנבחרו היו בנושאים שונים, ומיועדות לרכישת מוצר מסוים- טיסות לרומא בדקה ה-90, דאודורנטים במבצע 1+1 ולפטופ במחיר מבצע. (הפרסומות אינן כלולות בעבודה).
פרסומות אלו נבחרו מכיוון שהן רלוונטיות כמעט לכל אחד ואלו הם מוצרים שרוב האנשים רוכשים, לפחות פעם אחת.
לצורך המחקר השתמשנו בכלל השאלות בסולם ליקרט, אשר בחן את רמת ההסכמה של הנבדקים עם היגדים מסוימים.

מתוך העבודה:
מחקרים שנעשו בתחום גילו אפקט מובהק באופן חריג מהמקובל במחקרים בתחומי מדעי החברה (Paul, Salwen & Dupagne, 1999). לפי מחקרים אלו ניתן לומר שאפקט האדם השלישי אכן קיים. על-אף שעדיין לא הוכרעו הגורמים מהם נובע האפקט, נמצאו מספר גורמים שיכולים להסביר את התופעה.
 
עבודה מס' 68786 SHOPPING CART DISABLED
יזמות עסקית , 2010.
פתיחת מעבדת תיקונים בעיירות פיתוח.
4,273 מילים (כ-13 עמודים), 8 מקורות, 349.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מטרת התוכנית היא להקים רשת מעבדות בפריסה ארצית לתיקון ותחזוקה של מכשירים סלולרים בעיירות פיתוח. בעבודה זו אנו נתייחס לפתיחת מעבדה אחת באופקים.

תמצית תאור העסק
בכוונת היזמים לפתוח רשת מעבדות שכונתיות לתיקון ותחזוקה של מכשירים סלולריים בעיר אופקים. התוכנית להקמת עסק הינה רב שלבית. בשלב הראשון תיפתח מעבדה אחת בשכונה שתיבחר. לאחר פרק זמן ניסיוני של שנתיים שנבחר על מנת לבדוק היענות מצד האוכלוסייה המקומית לקבלת השירות זה, נעשה פריסה הדרגתית של עוד 2 מעבדות מכשירי סלולר בכל עיירות הפיתוח.
מעבדה לתחזוקת מכשירי סלולר תהיה נגישה לתושבי שכונה ואינה מצריכה רכב בכדי לפנות לקבלת שירות. הרעיון הוא לתת שירות אינטימי נגיש ואישי. העסק יציע תחזוקה שוטפת של מכשיר הסלולר כגון: בדיקה, תיקון, התקנת תוכנות ושדרוג תוכנה. קהל היעד של העסק הם אנשים בעלי הכנסה נמוכה עד בינונית, תושבים מקומיים הגרים בקרבת המעבדה.
תפעולו השוטף של העסק ייעשה על ידי מנהל עבודה וטכנאי. היזמים בעלי ניסיון עסקי רב בתחום.

החישובים נעשו בעזרת מצגות וקובצי עזר של מרכז ללימודים אקדמיים.

תוכן עניינים:
תמצית מנהלים
המוצר/השרות
השוק ותוכנית השיווק
הערכות השיווק והמכירה
ביבליוגרפיה
נספחים

מתוך העבודה:
המוצר כמענה לצורך
1. טלפון סלולרי הוא טלפון אלחוטי נייד (למעשה מכשיר רדיו דו כיווני המסוגל לשדר ולקלוט בו-זמנית) שניתן להפעילו באזורים נרחבים בטכנולוגיה של תקשורת סלולרית, הטלפונים הסלולרים הם חלק בלתי נפרד מחיי היומיום שלנו, והשימוש בהם נעשה כמעט בכל תחום ובכל מקצוע‏‏. מרבית הגופים העסקיים כיום מתבססים על המכשיר הסלולרי .,גם עבור האדם הפרטי הפך השימוש במכשיר הסלולרי לחלק בלתי נפרד משגרת החיים.הטלפון הסלולרי מאפשר מעבר לשיחה עצמה,צילום,האזנה למוזיקה,משחקי מחשב למיניהם,ניהול שיחות וידאו,שליחת מסרונים,ניהול תיבת דואר ואף קבלת פגישות עסקיות.(ויקיפדיה)
 
עבודה מס' 68782 SHOPPING CART DISABLED
פערים בן גברים ונשים במדגם בוגרי תואר שני במנע"ס מאוניברסיטת שיקאגו, 2011.
ניתוח מחקרים תוך שימוש במודל ההכנסה והפנאי ובעקומת התמורה.
8,866 מילים (כ-27.5 עמודים), 5 מקורות, 299.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
העבודה מסתמכת על המאמר "Dynamics of the Gender Gap for young Professionals in the Financial and Corporate Sectors" שנכתב ע"י מריניי ברטנד, קלאודיה גולדין ולאורנס כץ, בשנת 2009. המאמר מסתמך על מחקר שנעשה בקבוצת מדגם ספציפית, נשים וגברים בוגרי תואר שני במנע"ס, מאוניברסיטת שיקאגו, מחזורים שסיימו את לימודים בין השנים 1990-2006.
הממצאים שעולים בעבודה זו מעידים מחד על יתרון ניכר לטובת הגברים ברמת ההכנסה והתקדמות הקריירה בחלוף עשר שנים מסיום לימודיהם. ומאידך על כך שנקודות הפתיחה היו זהות אך קיימים מספר משתנים, שיובהרו בעבודה זו, שמשפיעים על יצירת הפער. הדומיננטי בהם הוא ההורות ולידת הילד הראשון, שמשפיע על צמצום העסקתה של האישה ועל הכנסתה העתידית עד לחמש שנים מהלידה, לעומת הגברים שהקריירה שלהם אינה מושפעת מהאבהות.
עלו במאמר זה גם גורמים נוספים לפער ביניהם ההכשרה של נשים במהלך התואר כיוון והן לוקחות פחות קורסים פיננסיים, מיעוט ניסיון לפני התואר השני ופחות שעות עבודה שבועיות מגברים בשל הצורך לאזן בין חיי המשפחה לעבודה.
על מנת להאיר את הנתונים בפרספקטיבה נוספת, ביצעתי הקבלה של הנתונים לאלו שעולים ממחקר שנעשה בכנסת ישראל על נשים בעמדות ניהול בשנת 2005. וכן למחקר ארגון ה-Catalyst , שמחקרי הכנסת מסתמכים עליו, ובקצרה גם למחקר נוסף של קלאודיה גולדין הבוחן אפליה בקבלת נשים לתזמורת הסימפונית.
במאמרים אלו עלו גורמי פער נוספים כמו אפליה מכוונת ובלתי מכוונת, הדרה של נשים מרשתות חברתיות בלתי פורמאליות, שליטה ריכוזית של גברים בענפי הכלכלה והעסקים ותפיסתם כמתאימים לאורח חיים גברי.
במחקרים אלו גם הסיבות לצורך ביותר נשים בעמדות בכירות בענפי העסקים, הכלכלה והתעשייה, רמת ביצועים גבוהה שהן מוכיחות ושנשים שמצליחות לשבור את "תקרת הזכוכית" הן בממוצע מנהלות טובות יותר מעמיתיהן הגברים. נתונים אלו מצדדים בתפיסה כי לחברה שלנו יש עדיין דרך לעשות בכל הנוגע לאיזון הנכון של שני המינים בין חיי המשפחה והקריירה וכי הדינאמיקה בין שני המינים בנושאים אלו עוברת תהליכי שינוי ומודרניזציה הנמצאים רק בתחילתם.
המחקר ששימש לי לנושא העבודה, מתבסס על מודל הרגרסיה לניתוח הממצאים. לשם ניתוח נוסף במושגים כלכליים השתמשתי במודל ההכנסה והפנאי ובעקומת התמורה.
בהיותי אישה בעצמי, התעורר בי עניין רב לאור הממצאים שעלו במחקר והניסיון לבחון את הצדקתם במציאות של ימינו. כמו כן, מעניין היה לראות את ההשפעה של רמות השכר של הבעל על בחירת האיזון בין הבית לקריירה. מעניין אף יותר היה לגלות כי דווקא נשים בוגרות תואר שני במנע"ס, בהשוואה למקצועות אחרים כמו ד"ר באקדמיה או עו"ד, הן שיותר נוטות לצאת ממעגל התעסוקה עם הפיכתן לאמהות.  

תוכן עניינים:
הקדמה
תמצית המאמר מאנגלית
הרחבה- בחינת הנתונים במושגים כלכליים
הרחבה- הקבלה למחקר בכנסת ישראל
אפליה
סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
המחקר אומד את היחס והחשיבות של הסברים שונים לפער בין המינים מתוך תוצאות הקריירה של שכירים בעלי השכלה גבוהה בתאגידי ארה"ב ובענף הכלכלי. הקריירות של בעלי תואר שני במנע"ס, שסיימו את לימודיהם בין 1990-2006 בבית הספר המוביל ביותר למנע"ס בארה"ב, נחקרו על מנת להבין איך דינאמיקת הקריירה נבדלת בין המינים.
למרות שגברים ונשים בוגרי תואר MBA בעלי הכנסה קרובה זה לזה בפתיחת הקריירה, מהר מאוד רווחיהם מתפצלים, כאשר אצל הגברים ברמה שנתית נותר יתרון שמגיע כמעט ל-60 לוג נקודות (החישובים המספריים במחקר מובאים באמצעות חישובי רגסיה) תוך 10-16 שנים לאחר סיום ה-MBA. החוקרים זיהו 3 סיבות מהותיות ביותר לפער הגדול והגדל בין המינים: הבדלים בהכשרה לפני סיום ה-MBA, הבדלים בהפרעות לקריירה והבדלים בשעות השבועיות. שלושת הגורמים הללו יכולים להסביר את החלק הארי בפערים בין המינים במהלך השנים לאחר סיום התואר ה-2. קיום הילדים הוא הגורם העיקרי למיעוט בניסיון תעסוקתית, יותר הפרעות ברציפות בקריירה ופחות שעות עבודה של נשים בעלות MBA. חלק מהאמהות בעלות התואר השני, במיוחד אלו שבעלות בן זוג ברמת הכנסה והשכלה מסוימת מאטות את קצבן בשוק התעסוקה תוך כמה שנים מלידתן הראשונה. השונות בפרודוקטיביות האופיינית לגברים ונשים בעלי תואר שני עפ"י המחקר, היא קטנה יחסית אבל הקנס על שעות קצרות יותר בכל עבודה וחוסר המשכיות רציפה בתפקיד הם כבירים לבוגרות ה-MBA.
 
עבודה מס' 68766 SHOPPING CART DISABLED
ניתוח דוח כספי של חברת נטוויז'ן לשנת 2009, 2011.
ניתוח המשק הישראלי, תחום התקשורת ותחומי הפעילות של חברת נטוויז'ן, השוואה לחברת 012 סמייל, והערכת שווי שבוצע לחברה בשיטת היוון תזרים מזומנים.
9,172 מילים (כ-28 עמודים), 8 מקורות, 249.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בעבודה זו אנתח את הדוח הכספי של חברת נטוויז'ן לשנת 2009 ואבצע הערכת שווי לחברה לתאריך 31/12/2009, חברת נטוויז'ן נותנת שירותי אינטרנט ושיחות בינלאומיות, כמו כן היא בעלת רישיון נס"ר ומכוחו ומכוח רישיון מפ"א ייחודי היא מספקת שירותי מפ"א ומרכזיות ללקוחות עסקיים, החל משלהי שנת 2008 החלה החברה לספק גם שירותי מפ"א ללקוחות הפרטיים.
בעבודה הצגתי את המשק הישראלי ואת שוק התקשורת הישראלי, כמו כן הצגתי מגזרי הפעילות של החברה, תוך התייחסות למיזוג שבוצע ב- 2007 שבמסגרתו רכשה החברה את חברות 013 ברק וגלובקול תקשורת.
החברה הגישה תצהיר של בדיקה ראשונית לגבי מיזוג עם סלקום, אך הדבר תלוי באישור משרד התקשורת.
במשק הישראלי לא קיימת חברה נוספת שתואמת לגמרי את פעילותה של נטוויז'ן (בזק בינלאומי שמספקת את אותם השירותים היא חברה פרטית ולכן לא ניתן להשוות את דוחותיה לדוחות נטוויז'ן), בעבודה אשווה את נתוני החברה לחברת 012 סמייל שנסחרת בניו יורק בנסד"ק, כאמור מדובר בחברה שמדווחת לפי כללי חשבונאות אמריקאים ולא בכל הנתונים ניתן להשוות בין שתי החברות, בצעתי התאמות הכרחיות במקומות שהצריכו זאת על מנת לבצע השוואה מרבית בין שתי החברות.
מניתוח דוחותיה הכספיים של החברה ניתן לומר שמדובר בחברה חזקה, בעלת מוניטין רב, חברה צומחת, שמנסה כל הזמן להיכנס לתחומים נוספים.
מניתוח תזרים המזומנים של החברה רואים שמדובר ביצרנית מזומנים, ולפי ניתוח אסטרטגי שבצעתי לחברה, מדובר בחברה שנמצאת בסוף צמיחה לקראת כניסה לבשלות, יחד עם זאת מדובר בחברה דינמית מאד שיתכן ותכנס לתחומים נוספים, דבר שישפיע על הניתוח האסטרטגי שלה.
לבסוף בצעתי לחברה הערכת שווי לפי היוון של תזרים מזומנים DCF הגעתי לשווי שנע בין  991,261 א' ש"ח ל-1,505,493 א' ש"ח, במסגרת הערכת השווי הנחתי הנחות מסוימות כפי שמפורטות בעבודה.
בחלק מעבודה הנחתי הנחות שהן בגדר מבט צופה פני עתיד, כלומר אין כל וודאות שהם יקרו, אך לצורך עבודה הם היו הכרחיות.

תוכן העניינים:
1. מבוא
2. המשק הישראלי
3. סקירת ענף התקשורת
ענף האינטרנט
ענף שיחות בינלאומיות
ענף השירותים המנוהלים
4. סקירת החברה
תחומי הפעילות של החברה
ניתוח SWOT
5. ניתוח מגמות של הדוחות הכספיים (מאזן ודוח רווח והפסד)
ניתוח מאזנים- ניתוח אנכי-חברת נטוויז'ן.
ניתוח מאזנים- ניתוח אופקי-חברת נטוויז'ן.
סך הנכסים:
רכוש שוטף מול התחייבויות שוטפות:
נכסים לא שוטפים מול התחייבויות לא שוטפות:
הון עצמי:
ניתוח יחסי נזילות:
ניתוח איתנות פיננסית:
6. רווח והפסד סיכום תוצאות.
ניתוח אופקי:
מכירות:
הוצאות:
רווח תפעולי:
הכנסות והוצאות מימון:
רווח נקי:
אחוז תשואה להון עצמי:
אחוז תשואה לנכסים:
7. ניתוח תזרים מזומנים.
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת CFO:
תזרים מזומנים מפעילות השקעה CFI:
תזרים מזומנים מפעילות מימון CFI:
ניתוח אסטרטגי של הדוח על תזרימי מזומנים (מאמר אליצור)
תזרים פרמננטי.
יחס תשואה במזומן על ההון העצמי.
יחסי פעילות:
מחזור מסחרי:
מחזור ספקים+ימי ספקים:
מחזור נכסים:
3 רבעונים של 2010.
8. סיכום ניתוח החברה.
9. הערכת שווי החברה.
10. סיכום ומסקנות של הערכת שווי של חברת נטוויז'ן.
11. תחזית תזרים מזומנים ל-5 שנים
12. סיכום ומסקנות.
ביבליוגרפיה

הערת מערכת: בעבודה זו לא צוינו מראי מקום. מקורות העבודה הם אתרי חדשות ודוחות כספיים.

מתוך העבודה:
בשלהי 2008 פקד את המשק הישראלי משבר כלכלי שנבע ממשבר הסאב פריים בארה"ב, גל פיטורים שהחל באותה תקופה נמשך גם בתחילת 2009 והיה חשש רציני שהמשבר של תחילת שנות 2000 שוב חוזר.
בארה"ב ממשל בוש ולאחריו ממשל אובמה הזרימו כספים רבים על מנת לעזור למשק לצאת מהמשבר, דבר שלא צלח כל כך, גם ברוב מדינות העולם המערבי האמינו שהדרך לצאת מהמשבר היא על ידי הזרמת כספים, אך לא כך היה בישראל, שר האוצר דאז רוני בר און ניהל מדיניות ללא הזרמת כספים, כאשר הוצעו פתרונות שונים של הגדלת האשראי העסקי.
 
עבודה מס' 68761 SHOPPING CART DISABLED
מתודולוגיית COBIT, 2010.
סקירת מתודולוגיית COBIT - מתודולוגיה לביקורת, בקרה ושליטה בתחום מערכות המידע.
4,450 מילים (כ-13.5 עמודים), 8 מקורות, 449.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בכדי להגדיר מסגרת בקרה לניהול טכנולוגיות מידע, אשר יסייע להגשים את מטרות ממשל ה- IT, בשנת 1996 פותח מודל COBIT (Control Objectives for Information and related Technologies), (ITGI, 2007). המודל פותח ע"י ISACA, עבר מאז כמה גירסאות, כשהאחרונה משנת 2000 (COBIT 4.1), והפך במהרה לתקן בינלאומי, אשר אומץ ע"י הממסד, ונתפס כתקן רישמי שארגונים רוצים ולעיתים אף נדרשים לעמוד בו (Lankhorst, 2005).

במסגרת עבודה זו, אנו נציג את מתודולוגיית COBIT על מרכיביה השונים, נבחן כיצד היא מיושמת בעולם העסקי, מה התועלות שארגונים מפיקים ממנה, נציג תפיסות שונות למתודולוגיה הזו באקדמיה, נדון בתפקידה ככלי יקורת ובקרה ואף נעלה את הביקורת על השיטה, ונבדוק מה היא אינה כוללת.

תוכן עניינים:
הקדמה
ממשל טכנולוגיות מידע
מתודולוגית COBIT
מודל COBIT ככלי ביקורת ובקרה
תועלות ויתרונות העולות מהשימוש ב- COBIT
הביקורת על מודל COBIT
מודל ה"בגרות" של ממשל טכנולוגיות מידע
יישום המתודולוגיה בארגונים
סיכום, מסקנות והצעות להמשך מחקר
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
הפיחות ההולך וגובר במקומו של תחום טכנולוגיות המידע בארגון, כפי שהוסבר בהקדמה, ביחד עם הגידול המשמעותי בהוצאות על טכנולוגיות מידע והתלות ב- IT לקבלת החלטות עסקיות נבונות, מביאות למסקנה חד משמעית- הגיע זמנו של ה- IT Governance, שעל פי ההגדרה הפורמאלית של ה- IT Governance Institute, מבטא את האחריות של ההנהלה הבכירה והדירקטוריון בנושאים הנוגעים לטכנולוגיות מידע, מוודא שתחום זה יהיה עקבי למבנה הארגוני ולמבנה התהליכים, ושיתמוך וירחיב את האסטרטגיות העסקיות של הארגון.
 
עבודה מס' 68760 SHOPPING CART DISABLED
שחיקה של אנשי צוות רפואי/סוציאלי במגזר הציבורי - הצעת מחקר, 2011.
סקירת ספרות והצעה למחקר שייערך באמצעות תצפיות וראיונות.
7,521 מילים (כ-23 עמודים), 23 מקורות, 349.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תפקידם של נותני שרות במגזר הרפואי מהווה חלק קריטי במדיניות הרפואה בעולם ומרכיב קריטי ברפואה ובכלכלת השירות שהולך וגדל באופן עקבי.
הצעת המחקר מציעה מסגרת תיאורטית למגזר הציבורי המספק שירותי בריאות לאזרחים, לאתר ולזהות גורמי שחיקה בקרב נותני השירות. התשתית של ההצעה מסתמכת על סקירת ספרות שבחנה את הסיבות והגורמים שמובילים ללחץ, לשחיקה לחוסר שביעות רצון וירידה בביצועים בקרב עובדים במנהל הציבורי.
מטרת המחקר לזהות ולאתר גורמים המהווים סיכון נפשי, חברתי והתנהגותי לאנשי צוות רפואי/ סוציאלי במגזר הציבורי. המחקר יתמקד בזיהוי גורמים בסביבת העבודה המאפיינים עבודות הקשורות במפגש ואינטראקציה עם חולים ובקבוצת אחיות/ עובדות סוציאליות אשר עבודתן דורשת אינטראקציה שוטפת עם מטופלים.
המיקוד יהיה באינטראקציה פנים אל פנים עם החולים. המפגשים בין נותני השירות לבין לקוחותיהם יכולים להיות מפגשים טעונים רגשית ולהטיל מטען כבד של עומס חברתי, רגשי והתנהגותי על העובדים. (Bateson,1985;Gutek,1995,1997;Rafaeli 1989,1990)

המחקר יתמקד בשתי מטרות: 1. לזהות את הגורמים בסביבת העבודה אשר מגבירים או ממתנים את העומס השחיקה, וירידה בביצועים של העובדים. 2. לזהות חוסר במשאבים, וחוסר בהערכת ביצועים אשר יכולים למנוע או להפחית עומס ושחיקה של עובדים.
המחקר יתבסס על 3 שיטות: 1. ניתוח סביבת עבודה של הצוות הרפואי, בכדי לבדוק משאבים שקיימים בארגון.
2. ראיון שכלל סדרת תצפיות הכוללות גורמים הקשורים בעומס ובביצוע של אחיות / עובדות סוציאליות במגזר הרפואי לזיהוי גורמי עומס ולחץ בסביבת העבודה ובמפגש עם מטופלים  3. חלוקת שאלונים המורכבים מפריטים של  רמות שחיקה,לחץ,שביעות רצון ורמת ביצועים  אשר בחן את מידת השחיקה והלחץ ממקום העבודה לאור ממדים סובייקטיביים - תפיסתיים.
המחקר מביא שני רבדים: מבוא תיאורטי בנושא "היבטים רגשיים ונפשיים של עובדים במגזר הרפואי" ובנושא "סביבת העבודה, משאבים והשפעותיהם על העובד".
פעילות מחקרית אשר בוצעה בשני תפקידים של נותני שרות רפואי : א. אחיות בבתי חולים ציבוריים. ב. עובדות סוציאליות בבתי חולים ציבוריים.

תוכן עניינים:
נושא המחקר
תקציר
מבוא
שאלת מחקר
סקירת ספרות
השערות מחקר
מודלים
מערך ומגבלות המחקר
סיכום ומסקנות
דעה אישית
ביבליוגרפיה
נספחים - שאלון

מתוך העבודה:
מחקרים בתחום השחיקה (Shirom,2003, Hobfoll&Shirom ,2000) מראים כי רוב החוקרים רואים את השחיקה כתוצאה של חשיפה ללחץ כרוני בעבודה, אשר מובילים לשחיקה, עומס יתר, חוסר שיתוף פעולה והעדר תמיכה חברתית. מחקר של (Singh, 2000) בחן את התפיסה של עומס בעבודה הבאה לידי ביטוי בקונפליקט בין דרישות למשאבים,החוקר הראה כי עומס הנתפס על ידי העובד השפיע על השחיקה והביצוע של העובד.
עבודות רבות שבוצעו בתחום זה תיעדו את הפגיעה באיכות העבודה והנזק לארגון כתוצאה מתופעות המתלוות לשחיקה: אובדן עניין בעבודה,זלזול, התפתחות גישה צינית כלפי העבודה והלקוחות / מטופלים, ירידה באיכות הביצוע,היעדרויות מהעבודה ופרישה מוקדמת. כמו כן לשחיקה יש גם השלכות אישיות,כגון פגיעה בהרגשת הרווחה הנפשית,בדימוי העצמי,בהערכה העצמית ובאיכות החיים של הפרט. החלו להופיע עדויות המראות כי שחיקה נפשית מתמשכת עלולה לפגוע בבריאות העובדים (2001, Maslach).
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

** עכשיו במבצע **
עבודה שניה ב – 40% הנחה*
בתוקף עד 30/10/2014
*) הזולה מבינהן

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
תת-קטגוריות:
All
אסטרטגיה עסקית
כללי
לימודי עבודה
מוסר בעסקים
מימון
מערכות מידע
משאבי אנוש
ניהול
עיונים וסקרים
פרסום
שיווק
שיטות מחקר
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1180-1188] מתוך 3455 :: [עמוד 132 מתוך 384]
<< עמוד קודם :: עבור לעמוד: 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 :: עמוד הבא >>