עבודות [1180-1188] מתוך 3512 :: [עמוד 132 מתוך 391]
<< עמוד קודם :: עבור לעמוד: 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 :: עמוד הבא >>

 

עבודה מס' 68945 SHOPPING CART DISABLED
תעסוקת נשים בישראל, 2011.
סקירת הנושא תוך התייחסות לאפלייה בשכר, בקבלה לעבודה, וסקירה של המגזרים החרדי, הערבי והחד הוריות.
7,358 מילים (כ-22.5 עמודים), 26 מקורות, 199.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בעבודה זו אבדוק את נושא תעסוקת נשים במדינת ישראל, כאשר השאלה שעליה אנסה לענות היא: "מהי השפעה של מדיניות הכלכלית בשנים אחרונות על תעסוקת נשים בישראל?".
המדינה עברה שינויים מהותיים בתחום הכלכלי בעשור האחרון, החל מהפיכת המשק לחלק מהמשק הגלובלי אשר הוביל ליציאה של מפעלי תעשייה מסורתית רבים מחוץ לשטחי המדינה,עקב עלויות שכר ולוגיסטיקה זולות יותר, דרך תוכניות כלכליות שקיצצו בקצבאות ילדים, דמי אבטלה וביטוח לאומי. כל השינויים הללו השפיעו בצורה כזו או אחרת על תעסוקת נשים במדינה, בעבודה זו אראה, שתוכנית כלכלית שהובילה ממשלת ישראל בשנים 2002-2003 הביאה בין היתר לגידול בכמות הנשים המועסקות במשק,מגמה שהמשיכה גם בשנים לאחר מכן, אביא נתונים שמציגים את מגמות תעסוקת הנשים, כיום נשים מתקרבות לכיוון מחצית מכוח עבודה הזמין במדינת ישראל, דבר שנראה דמיוני לפני שני עשורים.
כמו כן אציג נתונים של אפליית נשים, בדגש על אפלייה בקבלה לעבודה ובאפלייה בשכר יחסית לגברים. גם כאן המגמה היא שהפער מצטמצם בתקווה שבעתיד הקרוב לא יהיה קיים כלל.
פרק נוסף יעסוק במגזרים שבהם תעסוקת נשים סובלת מאחוזים נמוכים, המגזר הערבי, החרדי ואמהות חד הוריות ובמה שהממשלות ישראל עושות על מנת לעודד תעסוקה זו.
כמו כן אציג מגמות מסתמנות לעתיד תוך הדגשת פתרונות שיעזרו בקידום תעסוקת הנשים.

תוכן עניינים:
מבוא
השינויים במדיניות הכלכלית בישראל בעשור האחרון
תמורות שחלו בתעסוקת נשים בישראל בשנים אחרונות
אפליית נשים בתעסוקה
- אפליה בקבלה למקומות עבודה
- אפליה בשכר
תעסוקת נשים חרדיות, ערביות ואמהות חד הוריות
מגמות לעתיד בתעסוקת נשים
סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
הספרות המחקרית מלמדת שבעשורים האחרונים חלו ברוב מדינות המערב תמורות כלכליות וחברתיות משמעותיות ששינו את פניה של מדינת הרווחה. בחלקם הגדול של מחקרים אלה בולטת ההנחה שחלק מהשינויים הם אידיאולוגיים: ביניהם ניתן למנות אימוץ מדיניות כלכלית ניאו-ליברלית, הקטנת מעורבות המדינה באספקת שירותים והיחלשות משמעותית של רשת הביטחון הסוציאלי שאפיינה את מדינת הרווחה המודרנית(1).
 
עבודה מס' 68944 SHOPPING CART DISABLED
החיסכון הפנסיוני בישראל, 2006.
סקירה כללית של אפיקי החיסכון הפנסיוני במדינת ישראל והשוואה בין חלופות החסכון הקיימות.
6,195 מילים (כ-19 עמודים), 14 מקורות, 149.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עד שנות ה- 2000 ושנת 2006 בפרט, היה חופש בחירה מצומצם מאוד לגבי אפיק החיסכון הפנסיוני המועדף ורוב העובדים אשר היה להם אפיק חיסכון פנסיוני לא נהנו כלל מחופש בחירה. הבחירה בוצעה ע"י המעסיק באופן כמעט בלעדי והחלטתו היתה מושפעת מאינטרסים שונים כמו שייכות לארגון עובדים, הסתדרות העובדים, התאחדות התעשיינים וכו'. בשנת 2006 פרסמה "ועדת בכר" את המלצותיה ועל סמך המלצות אלו חוקקו מספר חוקים שמטרתם להביא תוך מספר שנים, להפחתת הריכוזיות המאפיינת את שוק ההון ולפתיחת תחרות אמיתית לטובת הצרכנים. בין החוקים ניתן לציין את "חוק הפיקוח על שירותים פיננסים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני)", "חוק הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל)", ו"חוק להגברת התחרות בשוק ההון".
הצורך בשינוי מבנה החיסכון הפנסיוני נמשך לאורך זמן רב החל ממשבר קרנות הפנסיה הותיקות אשר נסגרו למצטרפים חדשים בשנת 1995 מהלך שהוביל להקמת קרנות הפנסיה החדשות, שילוב כספי קרנות הפנסיה החדשות בשוק ההון (ולראיה, החל משנת 2004 70% מכספי קרנות הפנסיה מושקעים בשוק ההון) וכתוצאה מכך שינוי סוג קרנות הפנסיה מ"קרן זכויות" ל"קרן תשואה", העברת חופש הבחירה באופן מלא לעובד השכיר, הבטחת שקיפות, מתן אפשרות מעבר מקופה לקופה במחירים הוגנים כדי שהשוק ייצור תמריצים לניהול יעיל יותר, חובת ייעוץ על הצד הטוב ביותר ("Best Advice" - לפי חוק הייעוץ), כניסת הבנקים לתחום שיווק קרנות פנסיה תחילה ותוכניות ביטוח בהמשך.

מטרת עבודה זו:
1.לבחון את שוק הביטוח הפנסיוני בישראל תוך התמקדות ברובד העובדים השכירים.
2.להציג את אפיקי החיסכון הפנסיוני השונים הקיימים ולהשוות ביניהם.
3.להחליט מהו אפיק החיסכון הכדאי ביותר לעובד.

מאחר ותחום החיסכון הפנסיוני הינו תחום רחב ביותר וכולל מגוון אפשרויות נרחב ביותר לתכנון אישי ופרטני יש להביא בחשבון את העדפותיו האישיות של העובד, מצבו המשפחתי, היסטוריה רפואית.  
אתמקד בשלושה מצבים עיקריים בהם קיימת הפסקת הכנסה: זקנה, נכות ופטירה.

תוכן עניינים:
מבוא
רובדי החיסכון הפנסיוני בישראל
- רובד ראשון
- רובד שני
בחירת תוכנית ביטוח פנסיונית מתאימה
סיכום הנקודות העיקריות להשוואה בין תוכניות החיסכון הפנסיוני
דוגמא מספרית לחישוב חיסכון פנסיוני
סיכום
ביבליוגרפיה
נספחים

מתוך העבודה:
תקציב פנסיוני
ישנן מספר אפשרויות למעסיק ולעובד לקבוע את גובה ההפרשות החודשיות , כאשר שיעורי ההפרשות המכסימליות נקבעו בתקנות קופות גמל ומס הכנסה:
מעסיק: פיצויים : עד 8.33% מהשכר החודשי (אין חובה להפקיד פיצויים)
תגמולים: עד 7.5% מהשכר החודשי (כולל אובדן כושר עבודה) ולפחות 5%.
עובד: תגמולים: עד 7% מהשכר החודש ולפחות 5%.
 
עבודה מס' 68941 SHOPPING CART DISABLED
ניתוח פיננסי לקבוצת שופרסל 2009-2011, 2011.
ניתוח פיננסי של הקבוצה הקמעונאית שופרסל בשנים 2009 ועד לרבעון הראשון של 2011.
4,319 מילים (כ-13.5 עמודים), 6 מקורות, 249.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
* העבודה מציגה נתונים ומנתחת פיננסית את חברת שופרסל בע"מ לשנים 2009-2010 ואת הרבעון הראשון של 2011. שופרסל בע"מ, המהווה חלק מקונצרן שופרסל ותאגידים מאוחדים - הוקמה בשנת 1957 ועוסקת בתחום הקמעונאות (99%) והנדל"ן המניב (1%).
* שופרסל הינה חברה ותיקה ויציבה לאורך השנים אשר עברה התפתחויות רבות והשכילה להתאים את עצמה לקהל הישראלי ולהוביל תרבות של צרכנות. כיום הרשת מפעילה מספר סוגים שונים של סופרים לצרכן הישראלי תוך התאמה מיטבית להעדפות הצרכן ובכך מצליחה להוביל לרווחים גבוהים לאורך השנים. שופרסל היא בעלת רשת הסופרמרקטים הגדולה והמובילה בישראל מבחינת היקף מכירות ומפעילה כיום 248 חנויות.
* רשת הרבוע הכחול (אלון החזקות) מהווה את התחרות העיקרית לרשת שופרסל ונכון לרבעון הראשון של השנה עקפה ברווח הנקי את שופרסל.(כ-62 מיליון ש"ח) לעומת 61 מיליון ש"ח לשופרסל.
* בהשוואת שנת 2009 ל-2010 נראה כי שופרסל הגדילה את הרווחיות בכ-4% שנבעו בעיקר מהוספת סניפים נוספים של הרשת, אולם הוצאות המימון והשקעה גם עלו במידה ניכרת הנובעות בעיקר מעלייה בהנפקת אג"חים בשנת 2010.
* שופרסל ביחס למתחרות נהנית מעלייה גבוהה יותר בתשואה על הון העצמי שופרסל, דבר המאפשר אפשרות קלה יותר למציאת מימון לטווח ארוך.  
* הרשת ב2010 הראתה עלייה בנזילות החברה - מעיד על יכולת טובה של שופרסל בהתמודדות עם משברים לטווח הקצר ב-2010 לעומת 2009: גידול בהון החוזר החיובי, ביחס השוטף וביחס המהיר.
* יעילות הרשת כמו כן הראתה מגמה חיובית במעבר השנה - עלייה במחזורי הגבייה ולקוחות ומחזור מלאי גבוה, שמצביע על יעילות בניהול המלאי.

תוכן עניינים:
תקציר מנהלים
חלק א' תיאור החברה וסביבתה העסקית
חלק ב' - ניתוח פיננסי
חלק ג' - הערכת שווי
מקורות
נספחים

מתוך העבודה:
עיקרי השינויים:
ההכנסות עלו בכ-1% בהשוואה בין הרבעונים.
עלויות המכירה והוצאות הניהול ירדו בכ-12 מיליון בעיקר בעקבות צמצום כוח אדם.
הוצאות השיווק ברבעון הראשון של 2011 עלו ב37 מיליון בעיקר בשל תחרות עם המתחרים.
הוצאות המימון גדלו בשל עליית המדד,וגידול החוב בעקבות גיוס אג"חים.
הרווח לרבעון הראשון 2011 ירד ל61 לעומת 71 בתקופה המקבילה בעיקר בשל הוצאות המימון והשיווק.
 
עבודה מס' 68940 SHOPPING CART DISABLED
שימוש בטכניקות שיווק להטמעת מוצר חדש - "טבעול", 2011.
רקע על החברה ושיטות השיווק בהן נקטה בשיווק המוצר.
6,189 מילים (כ-19 עמודים), 15 מקורות, 399.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בעולם התחרותי של ימינו תופס תחום השיווק מקום מרכזי ובא לידי ביטוי בדרכים שונות ובאמצעים רבים ומגוונים. בין אם באמצעות התקשורת הכתובה, האלקטרונית, שלטי החוצות או אפילו הרשת החברתית "פייסבוק", המטרה היא אחת - למכור וכמה שיותר.
בין ים המוצרים הנמצאים היום על מדפי המרכולים, המשימה להבליט את המוצר שלך על פני היתר הופכת קשה ביותר.
בעבודה זו אבקש לבחון את שיטות השיווק השונות כפי שבאו לידי ביטוי במסע השיווק של חברת "טבעול" להטמעת סדרת המוצרים החדשה "המטבח הגלילי". חברת "טבעול" הובילה נכון לשנת 2010 את שוק המוצרים מן הטבע, עם נתח שוק של 61.6%, אך הראתה ירידה לעומת השנה הקודמת, אז הסתכם נתח השוק שלה ב-63%.
על רקע זה ובניסיון להתחדש, פיתחה החברה סדרת מוצרים חדשה, אשר נכנסה בחודשים האחרונים לשוק וכוללת שמונה מוצרים חדשים. על הסדרה חתום השף ארז קומורובסקי, אשר מוביל את מסע הפרסום של הסדרה במגוון אמצעי התקשורת. נוסף על השימוש בדמות השף כ"דמות סמכות" בעולם האוכל, השתמשה החברה במגוון מכובד של דרכי שיווק ובהם פרסומות טלוויזיה, שלטי חוצות, פרסום בעיתונות הכתובה, אתר אינטרנט ועוד.
בעבודתי אתייחס בהרחבה לאמצעים ולדרכים השונות שבהן שיווקה החברה את המוצר החדש ואנסה לבדוק מי מהן השפיעה ביותר על הצרכן והביאה לכך שיכיר את המוצר ואולי אף יקנה אותו. כמו כן אנסה לבחון את האסטרטגיה השיווקית למיתוג המוצר על ידי שימוש במוטיב "הגליל", תמריצים כדוגמת חידונים נושאי פרסים, סדנאות בישול ועוד.
שאלות המחקר :
1. האם שימוש בידוען לצורך קידום מוצר יוצר אמינות בעיני הלקוח ומעודד את רכישתו?
2. האם שיווק באמצעים הפונים למספר חושים במקביל יעיל להטמעת מוצר חדש?
3. האם השיווק באמצעות האינטרנט והרשתות החברתיות תורם ליצירת קשר בין הלקוח למוצר?
4. מהי שיטת השיווק היעילה ביותר אשר סייעה בהחדרת המוצר החדש ע"י חברת "טבעול"?
גבולות המחקר :
עבודה זו תעסוק בשיטות השיווק אשר ננקטו ע"י חברת "טבעול" ובאו לידי ביטוי בשיווק סדרת המוצרים החדשה "מהמטבח הגלילי" ותנסה ע"י סקירת ספרות רלוונטית ובצוע מחקר להצביע על השיטה היעילה ביותר אשר תרמה להחדרתו לשוק. אין בכוונת העבודה להסיק מסקנות  אבסולוטיות בנוגע לשיטות שיווק שכן לא מבוצעת השוואה בין מוצרים / חברות שונות או קמפיינים פרסומיים שונים.
שיטת הדגימה אשר בה יעשה שימוש בעבודה איננה אקראית (לא הסתברותית) מסוג "כדור השלג" - חבר מביא חבר, מתוך כך שאין להסיק ממצאי העבודה על העדפות כלל הצרכנים. כלי המחקר הינם שאלונים סגורים אשר בהם יוצגו אפשרויות שונות, המשתתפים ידרשו לסמן את התשובה או התשובות ע"פ השאלה.
תכנון המחקר ועיצובו :
שיטת המחקר אשר נבחרה הינה דגימה ע"י שאלונים סגורים ועוצב באופן שיוכל לסייע במתן מענה על שאלות והשערות המחקר. השאלון הועבר לכ- 30 נסקרים באמצעות דוא"ל ואלו נתבקשו להעבירו למכריהם, אוכלוסיית המחקר מנתה גברים ונשים בין הגילאים 20-60.
השאלונים נבנו כסקרים אלקטרוניים, ממצאי הסקרים נקלטו בזמן אמת ע"י Google Docs ומתוכם הופקו הממצאים הסטטיסטיים.  

תוכן עניינים
מבוא
רקע תיאורטי מקצועי
השערות, שאלות וגבולות המחקר
תכנון המחקר ועיצובו
סקירת ספרות (בסקירה לא בוצעה אינטגרציה של המקורות אלא הובא סיכום נפרד לכל אחד מהם)
סיכום סקירת ספרות
שיטת המחקר
הצגת ממצאים
דיון, מסקנות והמלצות
סיכום
ביבליוגרפיה
נספחים

מתוך העבודה:
הרשטיין ר. (2000): ניהול מותג: פיתוח אסטרטגיות תדמית מותג, הוצאת צ'ריקובר, תל אביב. עמודים 11-30.
סיכום:
בבואנו לקראת רכישה של מוצר חדש נוצרת אצל הפרט מערכת של שיקולים מגוונים אשר מסייעים לו בבצוע הבחירה. השיקולים רלוונטיים ברכישות של מוצרים זולים יחסית והן באלו היקרים יותר, בבואנו לבצע רכישה הלקוח אינו "בודק" את כל המוצרים הניצבים על המדף, הוא "מקצר" את התהליך ולמעשה מתמקד במוצרים אשר זכו להכרה ולמודעות כללית. בימינו השיקולים בייצור מוצר אשר "בולט פיסית" במהותו אינו רלוונטי שכן קיים מבחר רב מאוד של מוצרים דומים על המדף והשיווק מנסה בכל כוחו לספק "מוצרי דגל" - המותגים.
 
עבודה מס' 68937 SHOPPING CART DISABLED
מדיניות עסקית - רמי לוי שיווק השיקמה, 2011.
סקירת החברה וניתוח על פי מודלים שונים.
13,582 מילים (כ-42 עמודים), 12 מקורות, 349.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
החברה הוקמה ע"י רמי לוי שיווק השקמה בע"מ, שהינה חברה פרטית בבעלותם של בני הזוג רמי ועדינה לוי שהוקמה בשנת 1985 (להלן "שיווק השקמה"). קודם להקמת שיווק השקמה פעל רמי לוי, החל משנת 1976, בתחום השיווק הקמעונאי במחירים סיטונאים לצרכן, ע"י פתיחת חנויות באזור ירושלים ושיווק לחנויות ולמוסדות. החל משנת 1985, שיווק רמי לוי מוצרים בבלעדיות לחנויות, מרכולים, ורשתות שיווק.
בשנת 1992 פתח רמי לוי חנות "דיסקאונט" גדולה בירושלים, אשר הציעה מוצרי מזון, צריכה ומוצרים שאינם מזון- כמו: הלבשה, מוצרי הגיינה וכדומה - במחירים זולים לצרכן הפרטי.

תוכן עניינים:
רשתות שיווק המזון
מבנה ענף המזון בישראל
חברת רמי לוי - שיווק השקמה בע"מ
הממד הפנים ארגוני של חברת רמי לוי בע"מ
רמי לוי - הרשת הרביעית המובילה
ממד הסביבה החיצונית של הארגון
מיצוב החברה
ניתוח החברה עפ"י מודלים שונים
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
התיאוריה הכלכלית של הפירמה - הענף הכלכלי שהחברה פועלת בו משפיע על ביצועיה. כך לדוגמא, נמצא שחברות מרוויחות בענפים מונופוליסטיים (כמו רכבים, מטוסים וכיוצ"ב) יותר מחברות בענפים תחרותיים, כמו ענף המזון (בענייננו).
זאת ועוד, כלכלת הענף גם מלמדת, כי בענפים מסוימים קיימים חסמי כניסה גבוהים- עלויות כספיות גבוהות לחברות הנכנסות לאותו ענף- כך שלחברות הפועלות באותו ענף יש יתרון תחרותי. כך שחברה חדשה המנסה לחדור לענף המזון צריכה להשקיע סכומים גדולים שבעתיים על מנת לשכנע את קהל הלקוחות הראשוני שלה להשתמש בשירותיה/מוצריה.
 
עבודה מס' 68935 SHOPPING CART DISABLED
חברת "מקס ברנר", 2011.
אסטרטגיה עסקית והצעת תכנית שיווק לחברת מקס ברנר
4,065 מילים (כ-12.5 עמודים), 10 מקורות, 299.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בעבודה תוצג בחינה של רשת מקס ברנר על רקע תנודות כלכליות של העת האחרונה ולאור האסטרטגיה העסקית והשיווקית שלה. העבודה מציגה את נתוניה הנוכחיים, את סביבת המקרו והמיקרו, את השפעתם של משברים כלכליים וכן סקירה מפורטת של נקודות חולשה וחוזק (SWOT) של העסק. בנוסף, ייבחנו תיאוריות שונות ויוצגו נתונים שיתמכו בביסוס תכנית שיווק חדשה לצד מתודות מוכרות למדידת היעילות של התכנית המוצעת. מטרתה של תכנית שיווקית כפי שתובא להלן, היא לזהות את הצעדים הנדרשים להעצמתם של יחידות אסטרטגיה עסקית חזקות שבהן מוטב לחברה להשקיע. במסגרת יישום התכנית, יוצגו מרכיבים הקשורים בשוק המטרה של רשת מקס ברנר, במיצובה מחדש וכן ברענון של קווי מוצר.
על רקע הסקירה של שתי זירות הפעילות של הרשת, הישראלית אל מול הזירה הבינ"ל", אנסה להביא כלים לחיזוי מעמדה הצפוי של כל יחידה, במקביל לשלב במחזור החיים בו מצויה, כפי שהורחב במבוא לתכנית זו.

מתוך העבודה:
כשנשאל עודד ברנר לגבי רוחיות החברה ענה "תלוי מה. השוקולד ברים כן, אבל העסק לא. ההשקעות בו אדירות. חלק מההשקעה זה לתחזק את המותג כי רוצים להוביל אותו קדימה וזה גורם בסוף להפסד" (מתוך ראיון עם עודד ברנר שנערך ע"י רותי רוסו בעיתון מעריב, מה 7.2.2009).
 
עבודה מס' 68925 SHOPPING CART DISABLED
לחץ ושחיקה נפשית בקרב נותני שירות טלפוני - בנק הפועלים, 2011.
סקירת ספרות באשר ללחץ ולשחיקה וביצוע סקר וניתוחו באמצעות שאלונים.
4,009 מילים (כ-12.5 עמודים), 13 מקורות, 299.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
אחת התופעות השכיחות ביותר בעולם בעבודה המודרני היא תופעת הלחץ, אשר הפך לחלק בלתי נפרד משגרת יומנו. ללחץ השפעה רבה עלינו, אשר יכולה להתבטא במישור הפיזי (עייפות, חולשה, חולי), במישור הרגשי (דכאון, חרדה), במישור הקוגניטיבי (חשיבה, זיכרון) ובמישור ההתנהגותי . לחץ כרוני, ממושך, מוביל לתהליך של שחיקה, אשר מוגדרת כמתח נפשי ארוך טווח הנגרם כתוצאה מלחצי היום יום (Riggio,2000). למעשה תופעת השחיקה מוכרת לכולנו. אנו מתחילים את עבודתנו במרום העבודה מלאי מרץ והתלהבות, אולם עם הזמן אנו נתקלים בקשיים ולחצים יום יומיים ועם זמן מאבדים מהמוטיבציה וההתלהבות ובמובן מסוים מאבדים עניין. כך מתחיל תהליך השחיקה, אשר באה מתבטאת באופנים שונים (עליהם אדון בהרחבה בהמשך) אשר פוגעים ברמת התפקוד של הפרט בעבודה ולעיתים בחיים בכלל. בין היתר כאשר אנו נשחקים רמת הביצועים שלנו בעבודה שלנו יורדת, רמת התחלופה עולה ובאופן כללי אנו עובדים פחות טובים.
אחת התעשיות הבולטות כיום בעולם העבודה היא תעשיית המוקדים הטלפוניים, אשר מתפתחת בקצב מהיר בארץ ובעולם. בישראל פועלים כיום מאות מוקדים טלפוניים, אשר מעסיקים אלפי נציגי שירות לקוחות. הנציגים יושבים מול מחשב ומחוברים לאוזניית הטלפון במשך שעות המשמרת כולה ובמהלכה עוסקים במתן שירות, מידע או מכירות, זאת, תחת עומס רב ודרישות עמידה ביעדים מרובות.
בעבודה זו, אבחן את תופעת השחיקה ובתוך כך ממה נגרמת? מהם ביטוייה? מהן השלכותיה? ועוד. בנוסף, אסקור את תעשיית המוקדים הטלפוניים ואנסה לשרטט את פרופיל תפקיד נותן השירות. אבקש לבחון את תופעת השחיקה כפי שבאה לידי ביטוי בקרב נציגי שירות לקוחות. לשם כך, אתמקד במוקד שירות לקוחות טלפוני של "בנק הפועלים" המונה כ- 400 נציגים ונמצא בעיר נשר. בעבודתי אעמוד על ההיבטים המרכזיים של מרכיבי הלחץ והשחיקה כפי שמובאים בספרות המקצועית וכן על נושא שירות הלקוחות, לאחר מכן אנסה לבחון ע"י שאלונים האם במרכז השירות הטלפוני קיימים תנאים המעודדים שחיקה.

תוכן עניינים:
מבוא
סקירת ספרות
מוקד שירות נשר - רקע
מבנה השאלון וממצאיו
דיון בממצאים
סיכום
ביבליוגרפיה
נספח - שאלון

מתוך העבודה:
השחיקה עלולה להתבטא במגוון אופנים ובהם עייפות פיזית, רגישות למחלות, תחושות שונות של דיכאון או חוסר אונים. בד"כ באה לידי ביטוי בצורה קיצונית תחושת חוסר סיפוק וכישלון. כמו כן, חוסר הסיפוק מהעבודה עלול לגרום לשחוקים לאחר אליה, לעזוב לפני הזמן ואפילו להעדר לחלוטין (פינס, 1984).
 
עבודה מס' 68922 SHOPPING CART DISABLED
outsourcing ו- offshoring, 2006.
השפעת הגלובליזציה על המשק הלאומי ועל מיקור חוץ בענף התוכנה בעולם.
10,109 מילים (כ-31 עמודים), 13 מקורות, 149.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מיקור חוץ היא עסקה או תהליך שבמסגרתו מעביר גוף לצד שלישי ביצוע נמשך של אחריות ניהולית ותפעולית למתן שירותים מסוימים המהווים חלק חשוב מהמערך העסקי אך לא מליבת עסקיו.
אופשורינג הוא מיקור חוץ, כאשר העבודה מתבצעת מעבר לגבולות המדינה בה פועלת חברת האם.

תוכן העניינים:
מיקור חוץ (OUTSOURCING) - מהו?
OFFSHORING, NEARSHORING ו OSD - מהן?
איך מחליטים על אופשורינג ועל OSD:
התפתחות של OUTSOURCING בענף התוכנה (OSD)
מניעים עיקריים לשימוש במיקור חוץ
סיבות לשימוש ב- OSD, יתרונות וחסרונות :
מדינות מובילות בתחום ה - OFFSHORING בענף התוכנה (OSD)
מרכיבי סביבת העל של הודו
הסיבות להצלחה של הודו בתחום ה - OSD
רוסיה:
מדינות ברה"מ לשעבר ו-Offshoring  .
מיקור חוץ בישראל
הצפי ל-2006: עליה של 8% במיקור החוץ של ה-IT בישראל
רשות הפלשתינית.
השקעות של IBM ומיקרוסופט בהודו
מיקרוסופט
יתרונות בתכנון שרשרת אספקה המבוססת על שיתוף פעולה.
יתרונות במדידת הביצועים של שרשרת אספקה.
יתרונות בניהול נתונים באמצעות מקורות חוץ.
IBM
השקעות של IBM ישראל בהודו:
דוגמאות מוצלחות למיקור חוץ של יבמ .
עתיד של OSD

מתוך העבודה:
איך מחליטים על אופשורינג ועל OSD:
באופשורינג בניגוד לפעילות מיקור חוץ סטנדרטית בפעמים רבות בולט הרצון לקפוץ אל המים בלי לבדוק נתונים ושאלות בסיסיים לגבי הצרכים האמיתיים. מחקרים שבוצעו בארה"ב על למעלה מ 5,000- חברות היי-טק, מצביעים על נתונים הקשורים לשלב השאלות המקדימות.
מהמחקרים עולה כי חברות שלא השכילו להעלות את השאלות הנכונות ולהתמודד עימן, לא רק שלא הרוויחו מכל התהליך - אלא שאף הפסידו ממנו.
 
עבודה מס' 68921 SHOPPING CART DISABLED
השפעת הגלובליזציה על המשק הלאומי, 2007.
בחינת ההשפעה של כניסת השקעות זרות ובנקים זרים לישראל.
10,719 מילים (כ-33 עמודים), 11 מקורות, 199.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בשני העשורים האחרונים חל שינוי משמעותי במשק הישראלי אשר השתלב בתהליך הגלובליזציה העולמי. הוסרו החסמים על סחר חוץ, שוק המט"ח נפתח למסחר, נכנסו משקיעים זרים והשקעות זרות לארץ, המשק נפתח לתחרות בינלאומית, נפתחה אפשרות יצור במדינות שכנות. כל השינויים הללו הפכו את שוק התעסוקה בארץ ליותר מגוון ומורכב. בעבר השוק היה מוטה תעשיה ומפעלים גדולים בבעלות ציבורית שנהנו מהגנה של הממשלה ע"י מכסים גבוהים וחסמים על יבוא, כיום המשק כולל חברות רבות בבעלות פרטית, נוספו חברות הי-טק וחברות בינלאומיות, חברות ציבוריות רבות הופרטו ונמכרו לבעלות פרטית, דבר אשר הגביר את התחרות המקומית במשק.

העבודה עוסקת בכניסת השקעות זרות ובנקים זרים לישראל ומטרותיה לבחון את ההשפעה של כניסת ההשקעות הזרות על המשק הישראלי מהיבט של כדאיות ההשקעה למשקיעים הזרים, הסיכונים של ההשקעה במדינה זרה, התחומים השונים בהם משקיעים הזרים והיקפם, השפעת מדיניות הממשלה על ההשקעות הזרות, השפעת מצב כלכלת המשק ויציבות המטבע המקומי על ההשקעות הזרות, השפעת כניסת השקעות זרות על התחרות במשק, הצמיחה במשק, התפתחות ההשקעה המקומית והאבטלה.

בהמשך העבודה נתמקד בתחום הבנקאות בישראל וננסה לבחון את השפעת כניסת הבנקים הזרים לישראל מההיבט של תחומי כניסה, תחרות מול הבנקים הישראלים, ריכוזיות הענף, הסיכונים והעתיד הצפוי בתחום הבנקאות בשנים הקרובות. להשלמת התמונה ננסה לבחון במקביל את יציאת הבנקים הישראלים לפעילות בחו"ל ע"י רכישות בנקים והקמת נציגויות בעולם.

תוכן עניינים:
1. מבוא  
2. הגדרת גלובליזציה
3. מגמות מרכזיות בתהליך הגלובליזציה וההתפתחות הטכנולוגית העולמית
4. כניסת השקעות זרות לישראל
5. תחומי ההשקעה במשק הישראלי
6. יתרונות  בכניסת השקעות זרות
7. חסרונות  בכניסת השקעות זרות
8. צעדים למזעור החסרונות בכניסת השקעות
9. סיכוני השקעה במשק הישראלי
10. יחסי גומלין בין תנועות הון נכנסות להשקעה מקומית וצמיחה
11. כניסת מתווכים פיננסים זרים לישראל
12. מערכת הבנקאות בישראל והתחרות בענף
13. התמחות המתווכים הפיננסיים בתחום החיתום
14. השינוי במחיר שרותי החיתום על רקע כניסת הבנקים הזרים לישראל
15. יציאת בנקים ישראלים ופעילותם בחו"ל
16. סיכום ומסקנות
17. רשימת ביבליוגרפיה

הערת מערכת: בעבודה לא צוינו מראי מקום/הערות שוליים ופרטי המקורות העיתונאיים.

מתוך העבודה:
1. שינויים טכנולוגיים - השינויים העיקריים שהשפיעו על תהליך הגלובליזציה הם שינויים בתחום המחשוב והתקשורת (מחשב אישי, תקשורת לוויינים, טלפון סלולארי ורשת האינטרנט), שאפשרו תקשורת בין מדינות ובין יבשות, ועקב כך נוצרו קשרים תרבותיים, פוליטיים ובעיקר כלכליים בין מדינות שונות וחשוב מכך - בין יחידים וקבוצות במדינות שונות. כל השינויים הטכנולוגיים הפכו את העולם לכפר גלובאלי קטן. הם מאפשרים זמינות, גמישות ונגישות לאנשים ולמידע רב.
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

** עכשיו במבצע **
עבודה שניה ב – 40% הנחה*
בתוקף עד 01/11/2015
*) הזולה מבינהן

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
תת-קטגוריות:
All
אסטרטגיה עסקית
כללי
לימודי עבודה
מוסר בעסקים
מימון
מערכות מידע
משאבי אנוש
ניהול
עיונים וסקרים
פרסום
שיווק
שיטות מחקר
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1180-1188] מתוך 3512 :: [עמוד 132 מתוך 391]
<< עמוד קודם :: עבור לעמוד: 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 :: עמוד הבא >>