עבודות [1180-1188] מתוך 3521 :: [עמוד 132 מתוך 392]
<< עמוד קודם :: עבור לעמוד: 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 :: עמוד הבא >>

 

עבודה מס' 68980 SHOPPING CART DISABLED
דילמה שיווקית של חברת חוגלה קימברלי, 2011.
בחינת כדאיות שדרוג המוצר 'טיטול האגיס פרידום', למוצר משופר יותר- טיטול מכותנה אורגנית, תוך נטילת הסיכון באיבוד לקוחות קיימים.
7,992 מילים (כ-24.5 עמודים), 13 מקורות, 274.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
חיתולי הכותנה האורגנית של חוגלה-קימברלי, "האגיס אורגניק קוטון", הושקו בינואר בהשקעה של כ-30 מיליון שקל ובתום תקופת פיתוח של שנה. החיתולים הושקו לאחר שהמתחרה פרוקטר אנד גמבל השיקה בקיץ את חיתולי הפרימיום שלה, פמפרס פרימיום קר. החיתולים החדשים של חוגלה-קימברלי שווקו כחיתולים בעלי מעטפת רכה שמכילים כותנה אורגנית והחליפו את חיתולי האגיס פרידום של החברה.

הדילמה השיווקית עוסקת בבחינת כדאיות שדרוג המוצר- טיטול האגיס פרידום למוצר משופר יותר- טיטול מכותנה אורגנית, תוך נטילת הסיכון באיבוד לקוחות קיימים.
(הרגילים למוצר הישן).

תוכן עניינים:
1.    תקציר מנהלים
1.    מבוא חברת חוגלה קימברלי
2.    ניתוח שיווקי של חברת חוגלה קימברלי
    2.1    הגישה השיווקית
    2.2    תיאור המוצר ע"פ מודל מחזור חיי מוצר
    2.3    תיאור המוצר ע"פ מרכיבי תמהיל השיווק
    2.4   אסטרטגיית הבידול והמיצוב
    2.5    סביבת המיקרו של החברה
    2.6    סביבת המאקרו של החברה
3. ניתוח הזדמנויות  -  SOWT
4. הגדרת יעדים    
5. אסטרטגיה שיווקית
6. תוכנית פעולה
7. אמצעי בקרה
נספח
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
מוצר- הצעתה המוחשית של החברה- חוגלה קימברלי לשוק. טיטולים חד פעמיים.
טיטולים הינו מוצר מתכלה- מוחשי, מוצר נוחות, כלומר הצרכן רוכש דרך שגרה.
כאשר מדובר בנוחות של התינוק, האם אינה רוצה להתפשר ולכן במידה והיא תבחר את המוצר האיכותי והאמין ביותר למרות מחירו הגבוה בפעם הראשונה, היא תמשיך לרכוש אותו תמיד.
 
עבודה מס' 68972 SHOPPING CART DISABLED
ניהול בינלאומי - "Jaffa", 2010.
שיתוף הפעולה ישראל-ספרד בענף התפוזים- "Jaffa".
9,373 מילים (כ-29 עמודים), 16 מקורות, 384.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בעבודה זו סקרה החוקרת את הדמיון והשוני בין המדינות ישראל וספרד בהיבט של שיתוף פעולה בינלאומי ביניהן. הוצג המותג הישראלי "Jaffa" ויכולות שיתוף הפעולה של ישראל עם ספרד.  לשם גישור במגמות הגלובליזציה נמצא כי קיים צורך בגישור בין פערים תרבותיים ופערי שונות בנושאים כמו: ניהול משא ומתן, סגנונות ניהול וכדומה.
מכתיבת העבודה נמצא כי היא עלולה להוות מסמך למנהלים מאחת המדינות המעוניינים להרחיב את תחומי שיתוף הפעולה בתחום התפוזים. מסמך זה יכול לשמש גם מדינות אחרות הדוגלות בשיתוף פעולה ומאמינות במותג המצליח "Jaffa".
עבודה זו נבחנה על פי פרמטרים של ניתוחי סביבה: SWOT , PESTEL  של כל מדינה, מאפייני התרבות שלה, האתיקה, שיטות וסגנון הניהול של כל מדינה,  כמו גם בניהול מו"מ בינלאומי.
הוצגו קוים משותפים לשתי המדינות, תוך דגש על השוני והצורך בגישור הפערים ביניהן.

שיטת הניתוח:
מרבית החומר נאסף מהספרות המקצועית, מנתונים עדכניים באינטרנט, מכתבות אקטואליות ומחומרי הלמידה של הקורס. שיטת הניתוח התבססה על ניתוח תכנים אלה.

תוכן העניינים:
פרק 1 מבוא
פרק 2 PESTEL
תרבות עסקית
פרק 3 ניהול וניהול משא ומתן
ניהול
מו"מ
פרק 4 אתיקה בניהול בינלאומי
פרק 5 מודל SWOT
פרק 6 מסקנות והמלצות
ביבליוגרפיה
נספחים

מתוך העבודה:
התרבות העסקית - המושג "תרבות" הוא אפוא רחב ומופשט למדי. עם זאת, קל יותר להבין את משמעותו באמצעות הדגמת מרכיביו. עם אלה נמנים השפה, הדת, ערכים ועמדות, מנהגים וגינונים, אסתטיקה ותוצרים תרבותיים שונים (יחזקאל ושנקר, 2005).
קיימים לא מעט הבדלים מהותיים בין תרבויות עסקיות בספרד ובישראל. אי לכך לצד ניתוח שווקים מעמיק חשוב להכיר היטב את התרבות העסקית של כל מדינה. אי ידיעת מאפייני התרבות, הבדלי השפה, המרחק הגיאוגרפי, הבירוקרטיה המקומית והמכשולים הרגולאטורים, מהווים לעתים חסם לחברות ישראליות המעוניינות לנצל את הפוטנציאל של השוק בספרד.
ההבדלים הם:
 
עבודה מס' 68970 SHOPPING CART DISABLED
ניהול משאבי אנוש בחברת HOT, 2011.
ניתוח מודעות "דרושים" והצעות למיון וגיוס.
1,798 מילים (כ-5.5 עמודים), 0 מקורות, 241.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זו כוללת רקע על חברת HOT, המתמקד בעיקר בהון האנושי של החברה; ציטוט של שלוש מודעות דרושים, העוסקות בשלושה תפקידים שונים; ניתוח כל עיסוק מהיבטים שונים, והצעת תהליך למיון ולגיוס עובדים לכל אחד מהעיסוקים.

מתוך העבודה:
זיהוי העיסוק: מדובר על עיסוק מיוחד, שלא קשור כלל לתחום הליבה של הוט, תחום התקשורת. מדובר בכלכלן, זהו עיסוק ספציפי מאד ובמודעה אכן ניתן לראות שמדובר בעיסוק מיוחד וכי נדרש לשם כך תואר וניסיון. ניסיון ככלכלן ולא כעובד בחברת תקשורת. כמו"כ ניתן לראות במדור הדרושים שבאתר האינטרנט של הוט, שהמודעה מסווגת תחת הכותרת "כספים". לסיכום, העיסוק מזוהה בצורה ספציפית וברורה מאד.
 
עבודה מס' 68968 SHOPPING CART DISABLED
אמהות עובדות בישראל, 2011.
באיזו מידה מעודד המחוקק הישראלי אמהות לצאת לשוק העבודה?
6,176 מילים (כ-19 עמודים), 24 מקורות, 384.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בעבודה זו אעסוק בנושא הזכויות הסוציאליות של נשים ואמהות במדינת ישראל, מבחינת האספקט התעסוקתי.
שאלת המחקר: באיזו מידה מעודד המחוקק הישראלי אמהות לצאת לשוק העבודה?
פרק ראשון- נשים ואמהות בשוק העבודה הישראלי, סקירה:
בפרק זה אציג את מעמדן של הנשים בשוק העבודה הישראלי, תוך סקירה של התפתחות שוק העבודה הישראלי הנשי. בנוסף, אעמוד על הקונפליקט המרכזי בחייה של אישה קונפליקט העבודה-משפחה.

פרק שני- ההסדר החוקי- אמהות עובדות בישראל:
בפרק הזה אציג את סעיפי החוק הרלוונטיים לתעסוקת נשים בלשון החוק תוך ביאור.

פרק שלישי- ההשלכות בפועל של ההסדר החוקי, תנאי ההעסקה בפועל והדגמתן את הגישה הישראלית לביטחון סוציאלי.
פרק זה יהווה אינטגרציה, העמקה והבנה של שני הפרקים הראשונים. אנסה לראות באיזה אופן ההסדרים הקיימים מאפשרים לנשים לעבוד למעשה, והאם במסגרת החוק קיימת התרה לקונפליקט המרכזי עבודה-משפחה.

פרק רביעי- דיון ומסקנות:
בפרק זה אבדוק האם נמצאה תשובה לשאלת המחקר בעבודה זו, תוך הסקה ודיון על נושא העבודה לאור ממצאי העבודה.

העבודה מתבססת על שיטת מחקר של סקירת ספרות ויישום חומר הלימוד והדיונים בקורס "ביטחון סוציאלי" במסגרתו נכתבה עבודה זו.

מתוך העבודה:
בעשורים האחרונים, השתלבה הכלכלה הישראלית בהצלחה בכלכלת הכפר הגלובלי. כחלק מתהליך זה הפכה מדינת ישראל למדינה בעל ראייה כלכלית ניאו-ליברלית, הרואה במונחים: תחרות, הפרטות ודה-רגולציה קווי יסוד מנחים לסדר הכלכלי-חברתי.
החברה והכלכלה הישראלית עברו מהיותם חברה החותרת לתעסוקה מלאה בשכר סביר, עם רשת ביטחון סוציאלי ענפה ויציבות ביחסי העבודה לחברה המקדשת את האינדיבידואליזם, היוזמה החופשית, התחרות והן את הגמישות בעבודה והתעסוקה והניידות של הון וכח אדם.
 
עבודה מס' 68959 SHOPPING CART DISABLED
האם ניתן לצמצם את מספר שעות העבודה בישראל?, 2011.
סקירת מחקרים וניתוח סטטיסטי של סקר.
10,685 מילים (כ-33 עמודים), 8 מקורות, 769.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מטרת עבודה זו היא לבחון אם ניתן לצמצם את מספר שעות העבודה של העובד הישראלי ואם ניתן מה ההשלכות לכך -הן ברמת העובד והן ברמת המשק.
בחלק הראשון של העבודה (פרקים 2 ו 3) ניתנת סקירה מקיפה של שעות העבודה בישראל ובעולם כיום תוך התייחסות למגמות שמאפיינות אותנו ואת העולם לאורך השנים האחרונות- מגמות של צמצום מתמיד במספר שעות העבודה. פרק זה סוקר את החוקים הנהוגים ואת השינויים שחלו בישראל ובמדינות נבחרות על גבי הגלובוס בכל הקשור לשעות העבודה השבועיות.
בחלק השני של העבודה (פרק 4) ביצעתי סקירה ספרותית של מאמרים ומחקרים שדנו בהשלכות של צמצום שעות העבודה או צמצום ימי העבודה בשבוע.
בחלק השלישי של העבודה, בפרק 5, ביצעתי סקר באופן פרטי. חולק שאלון ל 40 עובדים שכירים ישראליים במשרה מלאה והכיל לצד שאלות דמוגרפיות, שאלות אודות שביעות הרצון והתפוקות של העובד היום ובמספר תרחישים בהם מצטמצמים שעות העבודה. התרחישים שהוצגו במסגרת השאלון דנו בהתחלת יום העבודה שעה מאוחר יותר, סיום יום העבודה שעה מוקדם יותר, הפיכת יום ראשון ליום שבתון, קיומה של הפסקת צהריים באמצע היום ותרחיש של צמצמום שעות העבודה באופן כללי אך הפעם תוך כדי פגיעה מסוימת בשכר.
בחלק האחרון, פרק 6, פירטתי מספר גורמים והשפעות שיש לקחת בחשבון בטרם מחליטים אם לצמצם את שעות העבודה.
המסקנות שהגעתי אליהם בעבודה זו ,כפי שמובאים בפרק 7, אינם חד משמעיים כיוון שגם במדינות שצמצמו את שעות העבודה הדעות חלוקות. באופן עקרוני אין ספק שיש מקום לצמצם את שעות העבודה בישראל אולם ישנה חשיבות מכרעת לאופי הקיצור. כיוון שמוסר העבודה של העובד הישראלי לא גבוהה בהכרח לא כל דרך תתאים למשק הישראלי ולעובד הישראלי  על כן יש לבצע את המהלך בהדרגה ולבחון את תוצאות המהלך על פני כמה נקודות זמן. כמו כן יש להתחשב בעלויות הנלוות למהלך (פיצויים לעובדים, למעסיקים) שיתכן והן גבוהות מדי ,דבר שיגרום למהלך להפוך ללא כדאי.

תוכן הענייניים:
1. תקציר מנהלים
2. שעות העבודה בישראל
3. שעות העבודה בעולם
4. סקירה ספרותית
5. נתונים אמפיריים
6. דגשים בטרם ביצוע המהלך
7. מסקנות
רשימת מקורות
נספח א' - שאלון לדוגמא
נספח ב' - טבלאות סטטיסטיות

מתוך העבודה:
בשנים האחרונות "נוסה" שבוע העבודה המקוצר בן 4 ימים בלית ברירה ע"י מספר חברות במשק, בעיקר מתחום ההיי טק, כאשר השוק היה שרוי במשבר עמוק וחלה נסיקה חדה במחירי הדלק. הפתרון של יום חופש ללא תשלום היה הפתרון לגיטימי והיווה את הפתרון הרע במיעוטו.
חברות כמו סייפן, אפלייד מטיריאליס, נומוניקס, כתר, המ-לט ורשת מלונות ישרוטל קיצרו את שבוע העבודה של עובדיהם והוציאו אותם לחופשה כפויה ומרוכזת בימי ראשון. הצעד נועד לחסוך בהוצאות החברות מבלי לפגוע יתר על המידה במצבת כוח האדם של אותה תקופה.
 
עבודה מס' 68957 SHOPPING CART DISABLED
שיווק שוקולד פרה של עלית-שטראוס, 2010.
ניתוח ההיבטים השיווקיים של המוצר.
4,737 מילים (כ-14.5 עמודים), 5 מקורות, 329.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
המוצר שבחרתי לנתח הוא שוקולד בחפיסות המשווק תחת השם "שוקולד פרה" והמיוצר ע"י חברת שטראוס-עלית ,כיום- שטראוס גרופ.
העבודה כוללת רקע היסטורי וניתוח החברה, פילוח שוק, אסטרטגיית כיסוי שוק, מיצוב שוק, אסטרטגיית שם המותג, אסטרטגיה שיווקית ותמהיל המוצר, המסחור, המחיר וההפצה.

תוכן העניינים:
חלק א': ניתוח החברה
חלק ב: פילוח שוק והגדרת פרופיל השוק
חלק ג': אסטרטגיית כסוי שוק
חלק ד': מיצוב המוצר
חלק ה': עיצוב האסטרטגיה השיווקית
סיכום
מקורות

מתוך העבודה:
אסטרטגיית כסוי השוק שבחרתי למוצר שוקולד פרה היא כסוי שוק מבודל. בחרתי במודל זה משתי סיבות. האחת: שוקולד פרה, כפי שניתן לראות בחלק העוסק בפילוח שוק, הוא מוצר המיועד למספר פלחי שוק רב. שנית, חברת שטראוס גרופ מעוניינת ליצור נאמנות למוצר מאחר ומדובר במוצר מצליח,נמכר ואיכותי ויש לה את האמצעים הכלכליים הדרושים לשם כך.
מאחר ובפילוח השוק שבצענו הובהר כי שוקולד פרה הוא בעל פלח שוק רחב ומגוון החלטנו להתמקד בפלחי השוק הבאים:
 
עבודה מס' 68955 SHOPPING CART DISABLED
מיון עובדים, 2010.
סקירה תיאורטית והתייחסות לתהליך מיון העובדים בחברת טבע.
6,131 מילים (כ-19 עמודים), 10 מקורות, 252.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
המשאב האנושי מהווה את אחד המרכיבים העיקריים עליהם מתבסס הארגון המודרני ועל כן נדרשים ראשי הארגון ומנהלי משאבי האנוש לבחור, להדריך ולהוביל את עובדיהם בצורה ובאופן האופטימאליים על מנת להבטיח את יעילותו של הארגון.
תהליך הרכבת המשאב האנושי בארגון מורכב ממספר תהליכים כשהעיקריים שבהם הם תכנון, גיוס ומיון. שלב התכנון הוא שלב בו מתקבל מידע על הצורך בעובדים ומבוצע ניתוח מעמיק המאפיין את הפרופיל של העובד הנדרש: אלו תכונות או יכולות צריכות להיות לו, מהי ההשכלה והניסיון הנדרשים וכיוצא בזה. שלב הגיוס הוא שלב בו מגויסים מועמדים אפשריים לתפקיד מתוך הארגון או מחוצה לו. בשלב המיון נעשה סינון של המועמדים על מנת לבחור את המועמד המתאים ביותר. בעבודה זו נתמקד בתהליכי מיון העובדים.

תוכן העניינים:
מבוא
חשיבות מיון העובדים בארגון
תהליך מיון עובדים
אמצעי מיון
מיון עובדים בחברת טבע (עפ"י ראיונות עם עובדות מעבדה)
סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה (המקורות הם בעיקר משנות ה-80 וה-90)

מתוך העבודה:
כל ארגון שואף לאייש את שורותיו בעובדים שיתפקדו היטב, יבצעו את עבודתם באופן היעיל ביותר ויהוו נדבך להתפתחות הארגון ולהצלחתו. בחירה בעובד לא מתאים עלולה להביא לכשלים, להפסדים ולעיתים אף לפגיעה משמעותית בארגון. על כן, בשלב מיון העובדים, נדרש מנהל משאבי האנוש לברור את המועמד או המועמדים שהם בעלי הסיכויים הגבוהים לתפקד בהצלחה בארגון.
 
עבודה מס' 68953 SHOPPING CART DISABLED
מעמד העובד במאה ה-21, 2004.
מעמדו של העובד השכיר בישראל במבט השוואתי עם מעמדו בעבר.
11,093 מילים (כ-34 עמודים), 7 מקורות, 274.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בחיבור זה חקרתי את נושא יחסי העבודה ביישוב ומשק הישראלי לדורותיו ועמדתי על השינוי במציאות של יחסי העבודה מקונצנזוס לעימות לאורך השנים, עד למצב שבו אנו נמצאים כיום של ניכור חזק בין המערכת הפוליטית וההסתדרות החדשה, מערכות שהיו סימביוטיות בתקופות קודמות יותר של קיום המדינה. הגורמים לשינוי זה רבים והוזכרו בפרקים שונים לאורך ולרוחב חיבור זה: הירידה במעמדה וכוחה של ההסתדרות החדשה, שינויים הנובעים מתהליכים גלובליים ומתהליכי הפרטה ומיקור-חוץ. בחרתי לתת דגש מיוחד למדיניות המשפטית שכן הושפעתי רבות ברמה המחשבתית מהחומר התיאורטי ההשוואתי שהוצג במאמרם של רדאי ונועם, מהרלוונטיות שלו לתחום יחסי העבודה ומקומו של האיגוד המקצועי, ומעדכניות הנתונים המוצגים בו.
אין ספק לדעתי, כי מדיניות משפטית מרתיעה היא אחד הגורמים המשפיעים ביותר על התפיסה הדיספונקציונלית של גופים כמו הממשלה וההסתדרות החדשה, האחד את השני.

תוכן עניינים:
1. מבוא
1.1. הויכוח האידיאולוגי
1.1.1. משרד האוצר - שאלות ותשובות
1.1.2. ההסתדרות החדשה - שאלות ותשובות
2. מעמדו של העובד השכיר בעבר
2.1. כלליות וכוללניות ההסתדרות
2.2. ההסתדרות כמכשיר של המפלגות לשליטה בהמונים
2.3. תמורות במדינה ובמשק ההסתדרותי 1950-1994
3. הסקות לגבי מעמד העובד השכיר בעבר
3.1. תקופת היישוב
3.2. בניית מדינה
3.3. צמיחה ומשבר כלכלי
4. תהליכים וגורמי שינוי
4.1. תהליכים גלובליים כלליים
4.2. תהליכי הפרטה ומיקור חוץ
4.3. הקדמות על משפט מדיניות ומציאות בהקשר של ארגוני עובדים
4.3.1. שינויים חברתיים ומציאות משפטית
4.3.2. סוגי מדיניות כלפי ארגוני עובדים
4.3.3. מדיניות כמעצבת מציאות
4.4. מדיניות משפטית פוליטית כלפי ההסתדרות בישראל
4.4.1. אמצעי מדיניות מרתיעה
4.4.2. צעדים למיתון מדיניות מרתיעה
5. הסקות לגבי מעמד העובד השכיר במאה ה-21
6. סיכום
7. ביבליוגרפיה
8. נספחים

מתוך העבודה:
מייד לאחר הקמתה של ההסתדרות בלטה מרכזיותן של מטרות לאומיות כלליות בפעולותיה ובכוונותיה להשגת יעדים כלליים. פעולותיה בהקשר זה התבטאו בהקמת יישובים חקלאיים, יצירת מקומות עבודה בענפי הבניין, התעשייה והשירותיים העסקיים, מוסדות עזרה הדדית כגון קופת חולים ובשלב מאוחר יותר רק החלה לטפל ביציקת הדפוסים הארגוניים של האיגודים המקצועיים.
 
עבודה מס' 68946 SHOPPING CART DISABLED
היבטי מס של אופציות לעובדים, 2010.
סקירה תמציתית של הנושא, המתבססת על שלושה מאמרים.
2,620 מילים (כ-8 עמודים), 7 מקורות, 219.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
במעבר ממשטר מס במדינה אחת למשטר מס במדינה אחרת עלולות להיווצר מלכודות מס, במיוחד כאשר מדובר במימוש אופציות למניות המוענקות לעובדים, זאת עקב הוראות שונות שאינן מתואמות בין המדינות. קיימות הוראות לגבי חלוקת הכנסה בין מדינות וזיכוי בשל תשלום מס במדינה האחרת, אולם הוראות אלו מותנות בתנאים שונים.
מס הכנסה מחלק באופן ליניארי את הרווח ממימוש האופציות בין ישראל לחו"ל, לפי תקופת ההחזקה באופציות ונקודת החתך נקבעת לפי מועד ניתוק התושבות. ניתוק לא נכון של תושבות עלול לגרור חיוב במס בישראל גם על תקופת צבירת הרווח בחו"ל, כאשר במקביל גם המדינה האחרת תרצה לחייב הכנסות אלה במס. בארצות הברית קיים מיסוי פדראלי וברוב המדינות גם מיסוי מדינתי. ברמה הפדראלית קיימות הוראות חלוקת הרווח ממימוש האופציות וזיכוי על מס ששולם בחו"ל, בעוד שברמה המדינית אין הוראות כאלה וכל הרווח ממימוש האופציות, לרבות החלק שנצבר מחוץ לארצות הברית, עלול להתחייב במס מדינתי.  
בשנים האחרונות חלו שינוים רבים במיסוי אופציות למניות בישראל, הן ברמת החוק והן ברמת הסדרים שונים של שלטונות המס. עקב אופי האופציות, שתקופת הבשלתן והחזקתן היא על פני שנים רבות, הוראות מיסוי שונות עשויות לחול על העובד על סוגי אופציות שונות שהוענקו לו. סוגיות אלה תקפות גם כאשר העובד מקבל אופציות בחו"ל וממש אותן בישראל(1).  
---------------------------------------------------------------------
1. "שיקולי מס ומלכודות במימוש אופציות למניות עובדים ישראלים ברי לוקיישן", ישי עציון, 18.4.10

תוכן עניינים:
1. הקדמה
2. מושגים עיקריים
3. דיון
4. מסקנות
5. מקורות מידע

מתוך העבודה:
הקצאת אופציות לעובדים (Employee Stock Ownership Plan או ESOP ) היא הקצאת הזכות לעובדי החברה למימוש מניות של החברה במחיר קבוע מראש (מחיר מימוש) ובמועד קבוע בעתיד (מועד המימוש). הקצאת אופציות לעובדים משמשת להגברת מוטיבציה בקרב העובדים, תמריץ בקליטת עובדים חדשים, תחליף להעלאות שכר וצמצום ניגודי אינטרסים בין בעלי המניות למנהלים. הענקת אופציות מתבצעת בדרך של אימוץ תוכנית אשר על בסיסה נחתמים חוזים אישיים עם מקבלי האופציות. קיימים שני סוגים של תוכניות: "תוכנית מפצה" - תוכנית שמטרתה לתגמל את העובדים והיא משקפת הטבה לעובדים, "תוכנית שאינה מפצה" - תכנית שמטרתה להרחיב את הבעלות על החברה בין העובדים(2).
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

** עכשיו במבצע **
עבודה שניה ב – 40% הנחה*
בתוקף עד 28/02/2016
*) הזולה מבינהן

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
תת-קטגוריות:
All
אסטרטגיה עסקית
כללי
לימודי עבודה
מוסר בעסקים
מימון
מערכות מידע
משאבי אנוש
ניהול
עיונים וסקרים
פרסום
שיווק
שיטות מחקר
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1180-1188] מתוך 3521 :: [עמוד 132 מתוך 392]
<< עמוד קודם :: עבור לעמוד: 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 :: עמוד הבא >>