עבודות [1180-1188] מתוך 3506 :: [עמוד 132 מתוך 390]
<< עמוד קודם :: עבור לעמוד: 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 :: עמוד הבא >>

 

עבודה מס' 68925 SHOPPING CART DISABLED
לחץ ושחיקה נפשית בקרב נותני שירות טלפוני - בנק הפועלים, 2011.
סקירת ספרות באשר ללחץ ולשחיקה וביצוע סקר וניתוחו באמצעות שאלונים.
4,009 מילים (כ-12.5 עמודים), 13 מקורות, 299.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
אחת התופעות השכיחות ביותר בעולם בעבודה המודרני היא תופעת הלחץ, אשר הפך לחלק בלתי נפרד משגרת יומנו. ללחץ השפעה רבה עלינו, אשר יכולה להתבטא במישור הפיזי (עייפות, חולשה, חולי), במישור הרגשי (דכאון, חרדה), במישור הקוגניטיבי (חשיבה, זיכרון) ובמישור ההתנהגותי . לחץ כרוני, ממושך, מוביל לתהליך של שחיקה, אשר מוגדרת כמתח נפשי ארוך טווח הנגרם כתוצאה מלחצי היום יום (Riggio,2000). למעשה תופעת השחיקה מוכרת לכולנו. אנו מתחילים את עבודתנו במרום העבודה מלאי מרץ והתלהבות, אולם עם הזמן אנו נתקלים בקשיים ולחצים יום יומיים ועם זמן מאבדים מהמוטיבציה וההתלהבות ובמובן מסוים מאבדים עניין. כך מתחיל תהליך השחיקה, אשר באה מתבטאת באופנים שונים (עליהם אדון בהרחבה בהמשך) אשר פוגעים ברמת התפקוד של הפרט בעבודה ולעיתים בחיים בכלל. בין היתר כאשר אנו נשחקים רמת הביצועים שלנו בעבודה שלנו יורדת, רמת התחלופה עולה ובאופן כללי אנו עובדים פחות טובים.
אחת התעשיות הבולטות כיום בעולם העבודה היא תעשיית המוקדים הטלפוניים, אשר מתפתחת בקצב מהיר בארץ ובעולם. בישראל פועלים כיום מאות מוקדים טלפוניים, אשר מעסיקים אלפי נציגי שירות לקוחות. הנציגים יושבים מול מחשב ומחוברים לאוזניית הטלפון במשך שעות המשמרת כולה ובמהלכה עוסקים במתן שירות, מידע או מכירות, זאת, תחת עומס רב ודרישות עמידה ביעדים מרובות.
בעבודה זו, אבחן את תופעת השחיקה ובתוך כך ממה נגרמת? מהם ביטוייה? מהן השלכותיה? ועוד. בנוסף, אסקור את תעשיית המוקדים הטלפוניים ואנסה לשרטט את פרופיל תפקיד נותן השירות. אבקש לבחון את תופעת השחיקה כפי שבאה לידי ביטוי בקרב נציגי שירות לקוחות. לשם כך, אתמקד במוקד שירות לקוחות טלפוני של "בנק הפועלים" המונה כ- 400 נציגים ונמצא בעיר נשר. בעבודתי אעמוד על ההיבטים המרכזיים של מרכיבי הלחץ והשחיקה כפי שמובאים בספרות המקצועית וכן על נושא שירות הלקוחות, לאחר מכן אנסה לבחון ע"י שאלונים האם במרכז השירות הטלפוני קיימים תנאים המעודדים שחיקה.

תוכן עניינים:
מבוא
סקירת ספרות
מוקד שירות נשר - רקע
מבנה השאלון וממצאיו
דיון בממצאים
סיכום
ביבליוגרפיה
נספח - שאלון

מתוך העבודה:
השחיקה עלולה להתבטא במגוון אופנים ובהם עייפות פיזית, רגישות למחלות, תחושות שונות של דיכאון או חוסר אונים. בד"כ באה לידי ביטוי בצורה קיצונית תחושת חוסר סיפוק וכישלון. כמו כן, חוסר הסיפוק מהעבודה עלול לגרום לשחוקים לאחר אליה, לעזוב לפני הזמן ואפילו להעדר לחלוטין (פינס, 1984).
 
עבודה מס' 68922 SHOPPING CART DISABLED
outsourcing ו- offshoring, 2006.
השפעת הגלובליזציה על המשק הלאומי ועל מיקור חוץ בענף התוכנה בעולם.
10,109 מילים (כ-31 עמודים), 13 מקורות, 149.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מיקור חוץ היא עסקה או תהליך שבמסגרתו מעביר גוף לצד שלישי ביצוע נמשך של אחריות ניהולית ותפעולית למתן שירותים מסוימים המהווים חלק חשוב מהמערך העסקי אך לא מליבת עסקיו.
אופשורינג הוא מיקור חוץ, כאשר העבודה מתבצעת מעבר לגבולות המדינה בה פועלת חברת האם.

תוכן העניינים:
מיקור חוץ (OUTSOURCING) - מהו?
OFFSHORING, NEARSHORING ו OSD - מהן?
איך מחליטים על אופשורינג ועל OSD:
התפתחות של OUTSOURCING בענף התוכנה (OSD)
מניעים עיקריים לשימוש במיקור חוץ
סיבות לשימוש ב- OSD, יתרונות וחסרונות :
מדינות מובילות בתחום ה - OFFSHORING בענף התוכנה (OSD)
מרכיבי סביבת העל של הודו
הסיבות להצלחה של הודו בתחום ה - OSD
רוסיה:
מדינות ברה"מ לשעבר ו-Offshoring  .
מיקור חוץ בישראל
הצפי ל-2006: עליה של 8% במיקור החוץ של ה-IT בישראל
רשות הפלשתינית.
השקעות של IBM ומיקרוסופט בהודו
מיקרוסופט
יתרונות בתכנון שרשרת אספקה המבוססת על שיתוף פעולה.
יתרונות במדידת הביצועים של שרשרת אספקה.
יתרונות בניהול נתונים באמצעות מקורות חוץ.
IBM
השקעות של IBM ישראל בהודו:
דוגמאות מוצלחות למיקור חוץ של יבמ .
עתיד של OSD

מתוך העבודה:
איך מחליטים על אופשורינג ועל OSD:
באופשורינג בניגוד לפעילות מיקור חוץ סטנדרטית בפעמים רבות בולט הרצון לקפוץ אל המים בלי לבדוק נתונים ושאלות בסיסיים לגבי הצרכים האמיתיים. מחקרים שבוצעו בארה"ב על למעלה מ 5,000- חברות היי-טק, מצביעים על נתונים הקשורים לשלב השאלות המקדימות.
מהמחקרים עולה כי חברות שלא השכילו להעלות את השאלות הנכונות ולהתמודד עימן, לא רק שלא הרוויחו מכל התהליך - אלא שאף הפסידו ממנו.
 
עבודה מס' 68921 SHOPPING CART DISABLED
השפעת הגלובליזציה על המשק הלאומי, 2007.
בחינת ההשפעה של כניסת השקעות זרות ובנקים זרים לישראל.
10,719 מילים (כ-33 עמודים), 11 מקורות, 199.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בשני העשורים האחרונים חל שינוי משמעותי במשק הישראלי אשר השתלב בתהליך הגלובליזציה העולמי. הוסרו החסמים על סחר חוץ, שוק המט"ח נפתח למסחר, נכנסו משקיעים זרים והשקעות זרות לארץ, המשק נפתח לתחרות בינלאומית, נפתחה אפשרות יצור במדינות שכנות. כל השינויים הללו הפכו את שוק התעסוקה בארץ ליותר מגוון ומורכב. בעבר השוק היה מוטה תעשיה ומפעלים גדולים בבעלות ציבורית שנהנו מהגנה של הממשלה ע"י מכסים גבוהים וחסמים על יבוא, כיום המשק כולל חברות רבות בבעלות פרטית, נוספו חברות הי-טק וחברות בינלאומיות, חברות ציבוריות רבות הופרטו ונמכרו לבעלות פרטית, דבר אשר הגביר את התחרות המקומית במשק.

העבודה עוסקת בכניסת השקעות זרות ובנקים זרים לישראל ומטרותיה לבחון את ההשפעה של כניסת ההשקעות הזרות על המשק הישראלי מהיבט של כדאיות ההשקעה למשקיעים הזרים, הסיכונים של ההשקעה במדינה זרה, התחומים השונים בהם משקיעים הזרים והיקפם, השפעת מדיניות הממשלה על ההשקעות הזרות, השפעת מצב כלכלת המשק ויציבות המטבע המקומי על ההשקעות הזרות, השפעת כניסת השקעות זרות על התחרות במשק, הצמיחה במשק, התפתחות ההשקעה המקומית והאבטלה.

בהמשך העבודה נתמקד בתחום הבנקאות בישראל וננסה לבחון את השפעת כניסת הבנקים הזרים לישראל מההיבט של תחומי כניסה, תחרות מול הבנקים הישראלים, ריכוזיות הענף, הסיכונים והעתיד הצפוי בתחום הבנקאות בשנים הקרובות. להשלמת התמונה ננסה לבחון במקביל את יציאת הבנקים הישראלים לפעילות בחו"ל ע"י רכישות בנקים והקמת נציגויות בעולם.

תוכן עניינים:
1. מבוא  
2. הגדרת גלובליזציה
3. מגמות מרכזיות בתהליך הגלובליזציה וההתפתחות הטכנולוגית העולמית
4. כניסת השקעות זרות לישראל
5. תחומי ההשקעה במשק הישראלי
6. יתרונות  בכניסת השקעות זרות
7. חסרונות  בכניסת השקעות זרות
8. צעדים למזעור החסרונות בכניסת השקעות
9. סיכוני השקעה במשק הישראלי
10. יחסי גומלין בין תנועות הון נכנסות להשקעה מקומית וצמיחה
11. כניסת מתווכים פיננסים זרים לישראל
12. מערכת הבנקאות בישראל והתחרות בענף
13. התמחות המתווכים הפיננסיים בתחום החיתום
14. השינוי במחיר שרותי החיתום על רקע כניסת הבנקים הזרים לישראל
15. יציאת בנקים ישראלים ופעילותם בחו"ל
16. סיכום ומסקנות
17. רשימת ביבליוגרפיה

הערת מערכת: בעבודה לא צוינו מראי מקום/הערות שוליים ופרטי המקורות העיתונאיים.

מתוך העבודה:
1. שינויים טכנולוגיים - השינויים העיקריים שהשפיעו על תהליך הגלובליזציה הם שינויים בתחום המחשוב והתקשורת (מחשב אישי, תקשורת לוויינים, טלפון סלולארי ורשת האינטרנט), שאפשרו תקשורת בין מדינות ובין יבשות, ועקב כך נוצרו קשרים תרבותיים, פוליטיים ובעיקר כלכליים בין מדינות שונות וחשוב מכך - בין יחידים וקבוצות במדינות שונות. כל השינויים הטכנולוגיים הפכו את העולם לכפר גלובאלי קטן. הם מאפשרים זמינות, גמישות ונגישות לאנשים ולמידע רב.
 
עבודה מס' 68919 SHOPPING CART DISABLED
שיווק עדשות מגע, 2010.
בדיקת רמת חדירה של עדשות מגע (שיטות מחקר בשיווק).
1,764 מילים (כ-5.5 עמודים), 10 מקורות, 249.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
הנושא: מוצרי בריאות העין/ עדשות מגע איתם ניתן לישון ולהסתובב תקופה ארוכה מבלי להסירן ומבלי לערב חומרים פרמצטיביים (תמיסות ניקוי,חיטוי, הרטבה וכו') והגיינים שכרוכים בעלויות רבות.
ביקשנו לבדוק את רמת החדירה לשוק של עדשות מגע מהסוג המפורט לעיל, מה רמת הביקוש לכך כיום, מה פוטנציאל החדירה לשוק והמכירות.
כמו כן נבדוק את פלח השוק הרלוונטי, אמצעי שיווק, וכיצד ניתן יהיה לחדור לשוק בצורה הכי טובה ויעילה, כמו כן ניתן לומר כי המחקר יתמקד בקבוצת לקויי ראיה אשר נעזרים בעדשות מגע ומשקפי ראיה.

הסקר יערך על ידי הפצת שאלונים לקהל היעד אשר ידועה כסובל מלקוית ראיה בדרגות שונות,  שיטת ההפצה היא, באמצעות דואר אלקטרוני.
רמת הביטחון בה השתמשנו הינה 95% (רמת הביטחון אותה נהוג לבחור במדגמים שיווקיים).
הטעות המירבית בה בחרנו הינה 5% מכיוון שרמת הדיוק אשר יש בידינו הינה נמוכה ולכן יש לבחור בטעות מירבית יחסית גבוהה.
לאור הנתונים הנ"ל קיבלנו כי כמות האוכלוסייה אותה יש לבחון הינה  384 אנשים (זאת בהסתמך על מחשבון Determine Sample Size" ").
במידה והיה מדובר במדגם אמיתי, שיטת הדגימה אותה היינו בוחרים היא שיטת דגימה אקראית/ הסתברותית בה לכל פרט יש סיכוי זהה להיות שותף בדגימה. אולם במחקר דנן בחרנו להתמקד באנשים אשר סובלים מלקוית ראיה ברמות שונות והמוצר יהווה עבורם פתרון אידיאלי ללקות. האוכלוסייה אשר בחרנו לבחון הינה בסביבות 55 - 60 אנשים, זאת עקב משאבים דלים ויכולת מוגבלת להגיע לקהל היעד. בנוסף יפורסמו הרבה יותר שאלונים כדי להצליח ללקט את הכמות הנדרשת. כמו כן חשוב לציין כי שיטה זו עלולה להטות את תוצאות המחקר מכיוון שלעיתים עלול להיווצר מצב בו חלק מהנשאלים לא יענו על כל השאלון או שלא יבחרו בתשובות כנות אלא אקראיות- מצב זה יוצר תחושת החמצה ובכך עשוי להציג בפנינו תמונה מסולפת. ישנה חשיבות מכרעת לעיתוי הפנייה כלומר, אנשים הנמצאים במצב סוציו אקונומי מסוים, סגנון חיים מסוים גורמים כגון: שעה, תקופה ויום יש להם קשר מכריע ברצון הנשאל לשתף פעולה.  
ברצוננו לציין כי הסקר נערך על ידי שאלון אשר הופץ בדואר אלקטרוני.
 
עבודה מס' 68916 SHOPPING CART DISABLED
מחסור במורים במגזר הערבי בשכבות חטיבת ביניים, 2010.
חיזוי מצב של מחסור במורים במגזר הערבי בשכבות חטיבת ביניים.
3,805 מילים (כ-11.5 עמודים), 6 מקורות, 199.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בחרנו להתייחס לנושא של מחסור המורים במגזר הערבי בשכבת חטיבת-ביניים. התעניינו בנושא זה בשל העובדה שמצאנו אותו אחרי הסקירה הספרותית והסטטיסטית בנוגע למצב מערכת החינוך של המגזר הערבי במדינת ישראל ובשכבת חטיבת ביניים בפרט, והמחסור הקיים והצפוי לעוד כמה שנים.
מטרתה של עבודה זו היא התנסות בתכנון כוח אדם בהוראה במערכת החינוך בישראל לחמש השנים הבאות.

העבודה מבוססת על המסמך:
יובל וורגן ואיתי פידלמן, מחסור במורים במערכת החינוך, הכנסת - מרכז המחקר והמידע, 26 אוגוסט 2008. http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02154.pdf

מתוך העבודה:
בגלל המחסור במורים, והירידה הצפויה במספרים, אנו ממליצים לתכנון כוח אדם בהוראה במגזר הערבי לשכבות חטיבת ביניים כך שיגדל מספר המורים ולא להיתקל בבעיות כתוצאה ממחסור זה. תכנון הוא תהליך של מיפוי זמן מרחב וסיבתיות במצבים חדשים, והוא בא להכין סט של החלטות לקראת פעולה בעתיד, ומקבץ של החלטות ולא החלטה אחת, צריך להחליט לקראת פעולה. התכנון עצמו לא מוביל לשום דבר, רק ההחלטות משפיעות והן אלה שמובילות לביצוע.יש להדגיש שהתמונה של מצב כוח אדם בהוראה במשרד החינוך אינה כל כך מדויקת כיום, כיוון שבמהלך חופשת הקיץ גויסו מורים רבים (וגם בימים אלה יש גיוס של מורים), ובמקביל מורים אחרים פרשו או יצאו מהמערכת. לפיכך, כי רק לאחר תחילת שנת הלימודים אפשר יהיה לגבש נתונים עדכניים יותר.
 
עבודה מס' 68912 SHOPPING CART DISABLED
תוכנית שיווקית לחברת מירס, 2011.
ניתוח המצב השיווקי והצעות פעולה.
3,386 מילים (כ-10.5 עמודים), 13 מקורות, 99.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מטרת התוכנית היא להציג את הדרכים לבידול חברת מירס ביחס לחברות סלולר וותיקות, פילוח של השוק (לפי מגזרים וקבוצות), לוחות זמנים לביצוע כל שלב בתוכנית ואמצעי בקרה.
התוכנית תציג את תמהיל השיווק הנוכחי ואת תמהיל השיווק המתוכנן, תכונות בהם החברה מבודלת היום ואלו שעוד צריך לעשות.
כמו כן תציג התוכנית את הנקודות החזקות והחלשות של החברה ופתרון לנקודות החלשות ואיומים.
בסיום התוכנית רואים שלמרות הקושי הקיים בלחדור לשוק הסלולרי שהוא שוק קשה ואוליגופולי, עם תוכנית עבודה נכונה אפשר להקטין את האיומים הקיימים ואת החולשות החברה ולתת קרב רציני לאוליגופול הקיים היום.

תוכן עניינים:
תמצית מנהלים
תיאור החברה
הסביבה השיווקית היום
שלב במחזור החיים
תמהיל השיווק (הקיים היום)
חמשת הכוחות של פורטר
ניתוח סביבת המקרו
ניתוח SWOT
ניתוח TOWS
דילמה ותוכנית פעולה
בידול המוצרים
פילוח שוק
אסטרטגיה שיווקית - מודל אנסוף
הרחבת תמהיל השיווק - הגדרת יעדים
תוכנית פעולה ואמצעי בקרה
ביבליוגרפיה

הערת מערכת: כל המקורות הינם מקורות אינטרנט.

מתוך העבודה:
שוק הסלולר בישראל הוא שוק רווי - מעל 100% חדירה. בשוק פועלות שלוש חברות ענק: סלקום, פרטנר ופלאפון, וחברת מירס במתכונתה הישנה - חברת "נישה" לעסקים ולצה"ל. שלוש החברות הגדולות נחשבות לחברות ענק הן במונחי כמות לקוחות (מעל 2 מיליון לקוחות לכל אחת) והן במונחי השקעה כספית בפרסום ובשיווק (בשנת 2008 כל אחת מהן השקיעה בפרסום מעל 11 מליון דולר http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000386893).
 
עבודה מס' 68909 SHOPPING CART DISABLED
התנהגות ארגונית , 2007.
דיון במספר תיאוריות ויישומן בחברה.
3,444 מילים (כ-10.5 עמודים), 7 מקורות, 249.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
"חקר ארגונים דומה למסע המתנהל בשלוש דרכים ראשיות -תיאורטית מחקרית ומעשית - ונתיבים רבים מקשרים ביניהן." [סמואל (1996) עמוד 13].
עבודה זו עוסקת בתיאוריה של ההתנהגות הארגונית, במחקרים  וביישום התיאוריות בארגון אמיתי.
החברה הנדונה הינה חברה העוסקת במסחר של ציוד אלקטרוני המיועד לשוק ההיי-טק. החברה מונה כ- 25 עובדים שרובם מהנדסי אלקטרוניקה העוסקים במכירות.

בעבודה זו הובא תחילה תיאור קצר של הארגון עליו יושמו התיאוריות, תחום פעילותו, מעט היסטוריה, מצב פיננסי ועוד. דו"ח מפורט לגבי הארגון מובא כנספח לעבודה זו.
הנושאים הראשיים  שנבחרו להצגה בעבודה זו הם :
1. מוטיבציה
2. ניהול השינוי
3. תרבות ארגונית
כל נושא הוגדר ונבחרה תיאוריה אחת (או יותר) מתוכו אשר הוצגה באופן תיאורטי מדעי ויישומי מעשי.
נושא המוטיבציה  כולל שני סוגי תיאוריות: תיאוריות תוכן ותיאוריות תהליך.
כתיאורית תוכן נבחרה להצגה התיאוריה של מאסלו ולנושא תיאורית התהליך נבחרה להצגה התיאוריה של הרצברג.
בנושא ניהול השינוי נבחרה להצגה הגישה הסינרגטית לניהול שינוי- אדיג'ס 1991.
ובנושא התרבות הארגונית נבחר להצגה המודל של שיין.
בכל נושא הוצגו החולשות והחוזקות של התיאוריה שנבחרה להצגה והוסקו מסקנות.
בסוף תהליך הניתוח של כל נושא ניתנו המלצות מנומקות לארגון לשיפור המצב הקיים.

תוכן העניינים:
מבוא
פרק 2 תיאור הארגון
פרק 3 מוטיבציה
סוגי  תיאוריות מוטיבציה
תיאורית היררכית הצרכים של מאסלו
הביקורת על התיאוריה מאסלו
יישום התיאוריה של מאסלו בארגון
הצעה לשיפור המוטיבציה בחברה
תאוריית שני הגורמים - הרצברג - 1959, מתוך: (MULLINS 1985)
יתרונות התיאוריה של הרצברג
חסרונות (ביקורת)
תיאוריות קוגניטיביות
תיאורית ההוגנות - אדמס - 1963
ביקורת על התיאוריה של אדמס
יישום התאוריה של אדמס בארגון
הצעה לשיפור המוטיבציה על פי תיאורית תהליך
תיאורית הציפייה - ורום - 1964  מתוך  MULLINS (1985)
יישום התיאוריה של ורום בארגון
פרק 4 ניהול השינוי
הגישה הסינרגטית לניהול שינוי
ביקורת - חסרונות ויתרונות לתיאוריה זו
יישום התיאוריה בארגון
הצעות לשיפור
פרק 5 תרבות ארגונית
ביקורת על המודל של שיין
יישום התיאוריה של שיין בחברה
הצעה לשיפור המצב בארגון
סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
מוטיבציה היא מניעים וגורמים שמשפיעים על העובד לעשות את העבודה המוטלת עליו וגם מעבר לכך .
מוטיבציה בעבודה (לפי Robbins, 1997) - הנעה, דחף לעשות משהו. מערכת כוחות שמקורם בפרט ומחוצה לו היוצרים התנהגות הקשורה בעבודה ומשפיעה על כיוון ההתנהגות, עוצמתה ומשך הזמן שלה.
 
עבודה מס' 68904 SHOPPING CART DISABLED
פתיחת חנות של רשת "Build-A-Bear", 2008.
בחינת ההיבטים השיווקיים השונים בפתיחת החנות והחדרת המוצר.
4,852 מילים (כ-15 עמודים), 10 מקורות, 399.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
הרעיון שעומד מול עינינו הוא פתיחת חנות של רשת Build-A-Bear"" במרכז ת"א - בקניון עזריאלי. אנו מתכוונים לייבא את המוצרים מהמזרח עקב עלויות זולות תוך שמירה על איכות גבוהה ועמידה בתו התקן הישראלי של "מכון התקנים".
בעת פילוח השוק התייחסנו למשתנים רבים.
מצאנו כי מוצרי חברתBuild-A-Bear"" פונים לרוב האוכלוסייה בחתכים שונים ומגוונים.           חנות הדגל אשר תהיה המקום היחיד בארץ שניתן יהיה לרכוש בו את מוצרי החברה תמשוך אליה משפחות רבות עם ילדיהם אשר יתנסו בחוויה הייחודיות של סדנת היצירה.
הצלחנו להתאים את מוצרי חברת Build-A-Bear"" לשוק הישראלי, ע"י מתן מגוון סממנים ישראלים למוצר על פי טעמו של הלקוח ובכך לנסות ולמתן את מתנגדי תופעת הגלובליזציה. חשוב לציין שנשים דגש על המרכיב האנושי - עובדי החנות יהיו בעלי ניסיון הדרכה בעיקר עם ילדים, סבלנות ונכונות לעזור לכל לקוח.
כחלק מהמערך השיווקי בנינו קמפיין פרסומי וייחודי להחדרת המוצר. הקמפיין כולל שלושה שלבים להטמעת המוצר וביסוסו כמוצר וחברה מובילה בשוק הצעצועים.
נרצה למצב את המוצר כמוצר בעל איכות גבוהה ורמת המחירים בינונית עד גבוהה זאת בהתאם למוצרים הנלווים אותם יתאפשר ללקוח להוסיף.

תוכן העניינים:
תקציר
רקע ותיאור המוצר
מאפייני הליבה של המוצר
פילוח שוק מתחרים
חזקות וחולשות מול מתחרים
פילוח שוק צרכנים
הצגת מודל תהליך התפיסה ע"פ הצרכן
מחזור חיי המשפחה התנהגויות קנייה ויישום
ניתוח שוק, חסמי כניסה, אדפטציה לשוק הישראלי
מודל SWOT
בידול המוצר
שיווק המודרני שיווק א.י.נ.ט.י.מ.י
מיצוב
המחרה
קביעת יעדים שיווקים
אסטרטגית שיווק המוצר
תמהיל שיווקי קלאסי - מודל  P7
קמפיין פרסומי בארץ
הצעה לתשדיר פרסומת
סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
חברת Build-A-Bear"" בישראל תשקיע את מירב מאמציה השיווקיים על פי הפילוחים הבאים:
1. פילוח דמוגראפי:
* דת ולאום: כיוון שהמוצר לא מזוהה עם דת מסוימת ויתרה מכך ניתן לאבזרו עם סממנים דתיים ולאומיים כגון: כאפייה, כיפה, מגן דוד.
ניתן לשווקו בסקטור החילוני, הסקטור הדתי ובקרב המיעוטים.
 
עבודה מס' 68903 SHOPPING CART DISABLED
תקשורת שיווקית - חברת TNT, סניף עפולה., 2010.
הצגת אסטרטגיית תקשורת שיווקית נוכחית של החנות TNT, והגדרה מחדש של אסטרטגיית תקשורת שיווקית משולבת.
6,337 מילים (כ-19.5 עמודים), 7 מקורות, 149.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
חנות TNT בעפולה ממצבת את עצמה כיום כחנות אופנה נועזת, בועטת, סקסית ומקורית, שנותנת מענה מלא לצורך של צעירים וצעירות של האזור במראה אופנתי וטרנדי. החנות נתפסת בעיניי הציבור כמתאימה למעמד הביניים מבחינת המחיר, כלומר TNT זהו מותג לא יוקרתי במיוחד. בדומה לאחת החברות המתחרות המובילות בשוק, חברת FOX.

תוכן עניינים:
אופי, מבנה ותמהיל הפורטפוליו
שיווק מטרה
מאפייני התנהגות הצרכנים
מיצוב נוכחי
פעילות התקשורת השיווקית הנוכחית
אסטרטגיית המסר הנוכחית
הגדרה מחדש של אסטרטגיית התקשורת השיווקית המשולבת
- נתוני הסביבה המשתנים
- הגדרת מטרות שיווקיות
- הגדרת המתחרים והיתרונות התחרותיים
- מיצוב ונכסיות המותג (מודל BAV של Y&R)
- היעדים התקשורתיים
- מודל FCB
- אסטרטגיית המסר
- עיצוב דגם פרסום
- תקציב התקשורת השיווקית המשולבת
- תמהיל מדיה משולב
- תמהיל קידום
- תכנון משולב של קמפיין התקשורת השיווקית
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
נכון להיום חנות TNT עפולה מפרסמת את עצמה על ידיי שלטי רחוב בסביבה הקרובה לחנות - תחנות אוטובוס בדרך למתחם G, ובעפולה. שאר הפרסום נעשה בטלוויזיה, באינטרנט באתר TNT ובאתרים אחרים, ובעיתונות . פרסום בטלוויזיה מבוסס על כמה עקרונות מרכזיים: - גל פרסום בכל עונה. בתחילת העונה יוצא TNT עם פרסומת אחת בולטת שמשדרים במהלך כמה שבועות ואז מפסיקים את הפרסום.
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

** עכשיו במבצע **
עבודה שניה ב – 40% הנחה*
בתוקף עד 01/10/2015
*) הזולה מבינהן

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
תת-קטגוריות:
All
אסטרטגיה עסקית
כללי
לימודי עבודה
מוסר בעסקים
מימון
מערכות מידע
משאבי אנוש
ניהול
עיונים וסקרים
פרסום
שיווק
שיטות מחקר
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1180-1188] מתוך 3506 :: [עמוד 132 מתוך 390]
<< עמוד קודם :: עבור לעמוד: 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 :: עמוד הבא >>