עבודות [1378-1386] מתוך 2245 :: [עמוד 154 מתוך 250]
<< עמוד קודם :: עבור לעמוד: 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 :: עמוד הבא >>

 

עבודה מס' 65967 SHOPPING CART DISABLED
נשיא המדינה-ביטול מוסד הנשיאות, 2007.
קיומו של מוסד הנשיאות - האם יש צורך להכניס שינויים בסמכויות הנשיא
9,402 מילים (כ-29 עמודים), 62 מקורות, 438.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
"תרומתו של מוסד הנשיאות למבנה החוקתי של מדינת ישראל הלכה ופחתה לאורך השנים. קיומו של מוסד הנשיאות עולה ממון רב לאוצר המדינה, ללא כל הצדקה (כ-26 מליון ₪ לשנה). הפגיעה המתמשכת במוסד הנשיאות במהלך העשור האחרון, מייתרת את ערכו המיוחד של המוסד ומאיינת את הצורך המהותי בו. מוצע, אם כן, לבטל את מוסד הנשיאות במדינת ישראל...." (1)  
דברים אלו נכתבו בדברי ההסבר להצעת חוק יסוד: נשיא המדינה (תיקון-ביטול) (להלן "הצעת החוק"), אשר הוגשה כהצעת חוק פרטית על ידי חברת הכנסת רוחמה אברהם בתאריך 16.10.06.
בשנים האחרונות אנו עדים לירידה הולכת ומתמשכת במעמדם של שלושת אדני התווך של המשטר הדמוקרטי בישראל: הרשות המחוקקת, הרשות המבצעת והרשות השופטת. עד היום נכתבו בנושא מאמרים ופרשנויות לרוב ועוד יידרש הרבה דיו (של מדפסת...) לכתיבת תילי תילים של מאמרים ואולי עשרות עבודות דוקטורט, על הסיבות שהביאונו עד הלום.
מכל מגוון הנימוקים והסיבות לירידה בקרנם של מוסדות אלו, נראה לי כי ניתן להצביע על שלושה תהליכים דינאמיים שהתחוללו בעשור האחרון:
התהליך הראשון, הוא תהליך מתמשך של הדגשת היחיד שהביטוי המרכזי שלו הוא העושר הכספי כמדד להצלחה ולהזדהות.
התהליך השני, ואולי היותר חשוב, הוא מהפכת המדיה שהביאה למצב שמאפשר חשיפת מידע בזמן אמיתי והעברתו מקצה אחד לקצה השני של התבל כהרף עין, עד כדי כך שיתכן שמלחמת המפרץ הראשונה תהיה גם המלחמה האחרונה בה כוחות הקואליציה הצליחו לשמור על ערפל קרב תקשורתי.
התהליך השלישי, הוא הציפייה ההולכת וצוברת תאוצה לשקיפות שלטונית ולעמידה על זכויות אדם ואזרח, יתכן שהיא תוצר בלתי נמנע של המהפכה החוקתית בישראל, שהוביל נשיא בית המשפט העליון (בדימוס) השופט אהרון ברק.
הטריגר להצעת החוק, שכנראה מבטא רחשי לב ותחושת מיאוס של לא מעט אזרחים ממוסד הנשיאות, הייתה פרשה המכונה פרשת "קצב" ואשר נחשפה לתקשורת בחודשי הקיץ המתקדמים של שנת 2006. כידוע פרשת קצב טרם הסתיימה בימים אלו, ונכונו לנו כנראה עוד לא מעט דרמות תקשורתיות "מרתקות". אולם כבר עתה ניתן לומר שאילו הנשיא השמיני של מדינת ישראל היה קשוב יותר לתהליכים הדינאמיים שתוארו לעיל, יתכן שפרשת קצב לא הייתה באה לעולם.
אינני מתיימרת לנתח את מכלול הגורמים שהביאו לעלייתו ולנפילתו של הנשיא השמיני של מדינת ישראל, אולם לא יכולתי שלא לשאול את עצמי: הכיצד תפקיד של נשיא המדינה שנתפס בעיקרו תפקיד טקסי לכאורה, כפי שיובהר להלן, מאפשר צבירת כוח עד כדי "שכרון חושים"?
רבות הפכתי והפכתי בשאלה, ובסופו של דבר הגעתי למסקנה שקיים נושא אחד בסמכויות הנשיא בסעיף  11(ב) לחוק יסוד: נשיא המדינה (להלן "חוק היסוד" או "חוק יסוד נשיא המדינה") הקובע: "לנשיא המדינה נתונה הסמכות לחון עבריינים ולהקל בעונשים על ידי הפחתתם או המרתם", אשר טומן בחובו יכולת השפעה גדולה. לכאורה זהו סעיף שתכליתו להביא ליישומן של תכונותיו הנעלות של בורא עולם " ארך אפים ורב חסד..", כפי שנכתב בתורתנו(2).  
בהתייחס לסמכויות נשיא המדינה, בהשוואה לסמכויות של השופטים במשפט, אמר בית המשפט:  "מידת החסד שמורה לנשיא המדינה - "משום שרואים אותו כשומר החסד, הדוחה בנדיבות ליבו את מידת הדין מפני מידת הרחמים, והדואג דאגות אנוש בשעות צרה ומצוקה, שבתי-המשפט אינם מוסמכים או אינם מסוגלים לדאוג (חיים ה' כהן, המשפט, מוסד ביאליק, 1991, 296) ... " (בג"צ 706/94 שפרה רונן נ' פרופסור אמנן רובינשטיין, פ"ד נ"ג (5) 389)".(3)
אולם כפי שאלכוהול לבדו ותרופות לבדן, יש להם השפעה רבה כל אחד בנפרד, הרי ידוע הוא ששילוב של השניים עשוי להיות תמהיל קטלני ביותר. גם כאן סמכויות הנשיא בנושא חנינה, בשלוב העובדה שאין לנשיא חובת הנמקה מהותית במקרה של חנינה, ואף לא חובת פרסום, שניהם יחדיו, בתנאים מסוימים, הופכים יכולת לגיטימית ומקובלת של השפעה בדמוקרטיה למנוף של "כוח להשחית".
השאלה האם הצעת החוק תצבור תאוצה ותביא בסופו של דבר לביטולו של מוסד הנשיאות בישראל, תלויה רבות באדם היושב בבית הנשיא. בחירתו של שמעון פרס לנשיא התשיעי של מדינת ישראל, תרחיק ככל הנראה, את הדיון בנושא לטווח של כמה שנים טובות, אולם אני מאמינה שלאחר המחזות הלא נעימים שחזינו לאחרונה, המחוקק טרם אמר את המילה האחרונה בנושא ונכונו לנו שינויים בעתיד בחוק יסוד: נשיא המדינה ובמוסד הנשיאות בכלל, ולאו דווקא בכיוון ביטולו.
---------------------------------------------------------------------
1. הצעת חוק של חברת הכנסת רוחמה אברהם פ/1569/17- הצעת חוק יסוד: נשיא המדינה (תיקון -ביטול). הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים   והונחה על שולחן הכנסת ביום כ"ד בתשרי התשס"ז- .16.10.06.
2. שמות ל"ד פסוק ז' וגם  במדבר י"ד פסוק י"ח.
3. ציטוט מפס"ד: תפח (מחוזי ת"א-יפו) 1109/02 מדינת ישראל נ' דניאל ציסין, פורסם בנבו  (2.2.2003).

תוכן עניינים:
פרק 1. מבוא
1.1- רקע
1.2- שאלת המחקר
1.3- המוטיבציה לעבודה
1.4- התכנית ל"צעד אחד מעבר"
1.5- דרך המחקר
פרק 2. חוק יסוד: נשיא המדינה- נקודות מפתח
2.1- מעמדו של נשיא המדינה
2.2- זכויות היתר של הנשיא
2.3- תפקידים וסמכויות
2.4- תפקידים וסמכויות בחוקים אחרים
פרק 3. סעיף 11(ב) לחוק יסוד: נשיא המדינה- חנינה
3.1- רקע לסמכות החנינה
3.2- הרציונאלים למתן חנינה
3.3- סוגי חנינות
3.4- ביקורת שיפוטית על נשיא המדינה
3.5- הבעייתיות המובנית במוסד החנינה
פרק 4. הצעת חוק יסוד: נשיא המדינה (תיקון-ביטול)
4.1- עיקרי הצעת החוק
4.2- מה משמעותה של הצעת החוק
פרק 5. השינויים המוצעים (בעבודה זו) בחוק יסוד: נשיא המדינה
5.1- הבעיות במצב הקיים
5.2- בחירה ישירה על ידי העם
5.3- סמכויות בנושא חנינה
פרק 6. לסיום
מקורות

מתוך העבודה:
סעיף 1 בחוק יסוד: נשיא המדינה, קובע: " בראש המדינה עומד נשיא". הנשיא עומד מעל שלושת הרשויות אך ורק במובן הייצוגי, הטקסי, ואין הוא מוסמך להתערב בפעילות הרשויות. לנוסח זה יש תוכן יותר סמלי מאשר נפקות משפטית של ממש. זהו הנוהג בדמוקרטיות פרלמנטאריות, שאליהן משתייכת מדינת ישראל, להבדיל ממשטרים נשיאותיים, כגון ארצות הברית, שבהם הנשיא הוא הרשות המבצעת במדינה(6).
----------------------------------------------------------------------
6. ראה לנדוי עמ' 12.
 
עבודה מס' 65945 SHOPPING CART DISABLED
יזמות עסקית בקרב נשים ערביות בישראל, 2006.
בחינת פניית נשים ערביות ליזמות, כדרך לשילוב בין דרישות הבית והעבודה, על רקע התרבות המסורתית בתוכה הן חיות.
24,709 מילים (כ-76 עמודים), 113 מקורות, 659.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מחקר זה מתמקד בבחינת פניית נשים ערביות ליזמות, כדרך לשילוב בין דרישות הבית והעבודה, על רקע התרבות המסורתית בתוכה הן חיות.
השתתפות הנשים הערביות בכוח העבודה עלתה באופן ניכר בשנים האחרונות אך למרות האמור, השתתפות זו עדיין נמוכה ביחס לנשים היהודיות. מעמדן של הנשים הערביות בכוח העבודה הינו ייחודי ומושפע משני גורמים עיקריים: השתייכותן לחברה מסורתית פטריארכאלית המערימה קשיים בדרכן לפעילות מחוץ למשק הבית, והיותן חלק מהמיעוט הערבי במדינת ישראל התלוי במשק הכלכלי הישראלי ובאפשרויות התעסוקה שהוא מציע. פועל יוצא של גורמים אלו הינו היצע מצומצם של תעסוקות אותן יכולות נשים ערביות למלא. מה גם שהחברה הערבית והתרבות המסורתית בתוכה הן חיות משפיעה על הבחירות התעסוקתיות שלהן. כמו כן, עליהן למלא תפקיד תעסוקתי כפול: גם לעסוק בעבודה ללא שכר במשק הבית וגם בעבודה בשכר מחוץ לבית. "כפילות קריירה" זו, גם היא מגבילה את השתתפותן בשוק העבודה.
מטרת המחקר היא לבדוק באיזה מידה הפניה ליזמות מהווה אסטרטגיה להתמודדות עם הקונפליקט שנוצר מכפילות תפקידים זו, שבאה להתגבר על המחסומים הקיימים בכל הקשור לעבודת נשים במישור התרבותי המסורתי במגזר הערבי.
סקירת הספרות מתבססת על תיאוריות המסבירות את הפערים בין גברים ונשים בשוק העבודה:
תיאוריות הרואות את הפרט כמוקד העיקרי וגורסות שמקור אי השוויון נעוץ בהון אנושי נמוך שהשיגו המשתייכים לקבוצה חברתית המדורגת בתחתית הסולם החברתי, כגון: התיאוריה הכלכלית של "ההון האנושי" (Becker, 1964), והמודל הסוציולוגי של "הישגי סטטוס" (Blau & Duncan, 1967); בידול מיני בשוק העבודה (Reskin & Hartman, 1986), הריכוז של נשים וגברים בעיסוקים שונים, שברובם נעשים על ידי מין יחיד; תיאורית הסוציאליזציה המניחה שתהליך הסוציאליזציה של התפקיד המיני נחשב כתורם להפרדה בין המינים בשוק העבודה (Reskin & Hartman, 1986), ותיאוריות מבניות ביקורתיות התולות את אי השוויון במבנה שוק העבודה ומיקומן של נשים במבנה זה (Piore, 1971).
כמו כן תואר מצבן ומעמדן של הנשים הערביות בעולם הערבי בכלל ובשוק העבודה בפרט. תוך הצגת התמורות שחלו לאורך השנים בחברה הערבית ובמשפחה הערבית בדגש על היחס לנשים ולהשתלבותן בשוק העבודה, ועל העובדה כי מעמדן מוכתב על ידי נורמות וערכים מסורתיים השולטים בחברה הערבית הפטריארכאלית המציבה בפניהן קשיים רבים.
על רקע תיאוריות אלו הוצג קונפליקט בית-עבודה אשר מאפיין את תחושותיהן של נשים רבות בעולם העבודה בכלל ושל הנשים הערביות בפרט על רקע התרבות בה הן חיות, ומבין מספר פתרונות לקונפליקט זה עבור נשים ערביות המעוניינות להצטרף לשוק העבודה הוצגה היזמות כמענה לצורך בגמישות.
המדגם כלל  15 נשים ערביות יזמיות, חלקן נשואות ואמהות לילדים וחלקן רווקות, בין הגילאים 25-58, בעלות עסקים קטנים-בינוניים. הנתונים נאספו באמצעות ראיון עומק מובנה שחובר על ידי פרופ' חיה שטייר בשיתוף עימי. השאלון כלל שמונה חלקים בתחומים הבאים: מאפיינים סוציו דמוגרפים, מאפייני העסק, ניסיון קודם בשוק העבודה, הקמת העסק וניהולו, גורמי תמיכה ויחס הסביבה, קשיים בעת הקמת העסק, מוטיבציה להקמת העסק והערכת היזמית את העסק.  כאשר שיטת הניתוח הייתה השיטה האיכותית.
ממצאי המחקר מצביעים על חווית קונפליקט בית-עבודה אצל כל המרואיינות ברמות משתנות, ומראים כי על רקע החסמים הניצבים בפניהן בשוק העבודה בשילוב עם התרבות הערבית המסורתית, הפניה ליזמות הינה אסטרטגיה טובה המאפשרת לנשים שליטה בזמן וגמישות תעסוקתית לצורך תמרון קל יותר בין העבודה והבית, כסיבה מרכזית או משנית.
עבודה זו תהווה תרומה לדיון במעמדן של הנשים הערביות בכוח העבודה הישראלי, תוך התמקדות בנושא היזמות כדרך לשילוב בין דרישות הבית והעבודה, על רקע התרבות הערבית המסורתית וכמו כן תעמיק את הידע הקיים בנוגע ליזמות נשים ערביות.

תוכן העניינים:
*תקציר
*מבוא
*רקע תיאורטי
נשים בשוק העבודה - גישות תיאורטיות
קונפליקט בית-עבודה אצל נשים עובדות
המשפחה הערבית בישראל - מאפיינים, תמורות ומגמות
מעמד האישה הערבייה
נשים ערביות בשוק העבודה בישראל
יזמות נשים
יזמות נשים בישראל
יזמות נשים ערביות בישראל
*שאלת המחקר
*שיטת המחקר
*תוצאות  
מאפייני הנשים הערביות היזמיות
מאפייני העסק
סוגיית השילוב בין בית ועבודה
גורמי תמיכה ויחס המשפחה והסביבה
הקשר למשפחת המוצא
*דיון ומסקנות
ביבליוגרפיה
נספח- שאלון המחקר

מתוך העבודה:
בישראל כ-1,340,200 ערבים המהווים כ-19.5% מהאוכלוסייה (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2006). עם הקמת מדינת ישראל הפכה אוכלוסיה זו למיעוט מספרי במעמד כפיף. קיומו של השסע האתני יהודי-ערבי בישראל, משתקף היטב במעמדה הנחות של האוכלוסייה הערבית ומוצא את ביטויו באספקטים ריבודיים כהשכלה, יוקרה תעסוקתית, שכר, כוח פוליטי ועוד.
מצבה הכלכלי של האוכלוסייה הערבית בישראל מורכב: בשנת 2004 הכנסתן הכלכלית של כ- 45% מהמשפחות הערביות נפלה מקו העוני לעומת כ-15% מהמשפחות היהודיות (אחרי תשלומי העברה). אחוזי האבטלה במגזר זה גבוהים, אחוז האבטלה בקרב גברים ערבים עמד על 14.1% בשנת 2003 לעומת 9.1% בקרב הגברים היהודים (העמותה לקידום שוויון אזרחי, 2004). מצבן של הנשים במגזר הערבי קשה עוד יותר ונובע מהשתייכותן הכפולה: לאוכלוסייה הערבית במדינת ישראל מחד, ולמעמדן המיגדרי מאידך.
 
עבודה מס' 65927 SHOPPING CART DISABLED
שורשי תנועת המחאה בחברה הישראלית, 2005.
שורשי תנועת המחאה בחברה הישראלית, הרקע לצמיחתה והאופן בו סייעו המלחמות השונות בעיצובה - 1967-1973.
4,849 מילים (כ-15 עמודים), 12 מקורות, 164.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מלחמת ששת הימים ומלחמת יום הכיפורים היוו צמתי דרכים בתולדות מדינת ישראל הן מבחינה חיצונית אל מול אויבי המדינה והן מבחינה פנים-מדינתית וחברתית. מלחמות אלו גררו בעקבותיהן התפתחויות פוליטיות וחברתיות מרחיקות לכת. התפתחויות אלה באו לידי ביטוי בראש ובראשונה בהתעוררותן של תנועות מחאה, אשר קראו תיגר על האליטה השלטת והטיחו בה ביקורת נוקבת ולבסוף בחילופי השלטון בשנת 1977.
מלחמת ששת הימים חשפה בעיות בסיסיות בעקרונות היסוד ובזהות הקיבוצית של החברה הישראלית. כמו כן היא העלתה אל סדר היום הציבורי את סוגיית הפשרה הטריטוריאלית בעקבות כיבוש השטחים. היא הציבה את מדינת ישראל במקום שיוחד לה במזרח התיכון והעמידה אותה במבחן חדש אל מול יחסיה עם מדינות ערב וכן עם האוכלוסייה הערבית ישראלית.  מלחמה זו העלתה אל פני השטח את שלל הבעיות, אשר נעלמו קודם לכן מעין הציבור. במקביל לנצחון הצבאי המוחץ, העלייה ברמת החיים וכן הפריחה הכלכלית, החלו להופיע קבוצות מחאה קטנות, אשר התריסו כנגד השמרנות והקפאון המדיני.
תחושות הסיפוק והגאווה אשר הציפו את הציבור בעקבות מלחמת ששת הימים נופצו לרסיסים עם פרוץ מלחמת יום הכיפורים. נסיבות פריצתה, השתלשלות הארועים במהלכה וכן תוצאותיה עוררו קולות מחאה הולכים וגוברים, אשר הופנו לעבר המסגרות המוסדיות הקיימות. ביקורת זו באה בתגובה לחוסר יכולתה של ההנהגה השלטת למנוע את המלחמה ולהתמודד עם הבעיות ההולכות ומחריפות. מצב עדין זה הצליח לערער ולזעזע את המבנה של החברה הישראלית כולה. ההשלכות המצטברות של כלל ההתפתחויות הללו באו לידי ביטוי בבחירות, אשר נערכו בשנת 1977. בחירות הסטוריות אלו שמו קץ לתקופה הממושכת, שבמהלכה שלטה מפלגת העבודה בכיפת הפוליטיקה הישראלית.
במהלך עבודה זו אנסה לבחון את שורשי תנועת המחאה בחברה הישראלית, הרקע לצמיחתה והאופן בו סייעו המלחמות השונות בעיצובה. לשם כך אנסה להתמקד בשנים 1967-1973, תקופת זמן ספציפית, אשר במהלכה החלו לנבוט ניצני המחאה הראשונים.

פרקי העבודה:
1. מבוא
2. תנועה חברתית
3. מחאה פוליטית
4. מלחמת ששת הימים - השלכות חברתיות
5. מלחמת ההתשה - התעוררות תנועת המחאה
6. מלחמת יום הכיפורים וניפוץ הילת העוצמה הצה"לית
7. סיכום
8. ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
השתתפות פוליטית אזרחית הינה אחת מאבני היסוד במשטר הדמוקרטי וכן זכות בסיסית המשמרת את נגישות האזרח לדרג הפוליטי ואת מעורבותו בתהליכי קבלת ההחלטות. ההשתתפות הפוליטית באה לידי ביטוי באמצעות פעולות של יחידים וקבוצות הנגזרות ממודעות פוליטית ומתבצעות בפועל לשם השפעה על בחירת השלטון ועל המדיניות הציבורית הן באופן ישיר והן באופן עקיף. היא טומנת בחובה מגוון רחב של פעילויות, בכלל זה: הצבעה, מתן תרומות, סיוע במהלך קמפיין פוליטי, עצומות, פעילויות מחאה וכדומה. ההשתתפות הפוליטית האזרחית משתקפת במפלגה פוליטית, קבוצת לחץ או באגודות וארגונים חברתיים.(1)
 
עבודה מס' 65926 SHOPPING CART DISABLED
הנשק להשמדת המונים בעיראק, 2005.
מצב הנשק להשמדה המונית בעיראק ערב מלחמת המפרץ הראשונה ושאלת המשך פיתוחו.
3,871 מילים (כ-12 עמודים), 8 מקורות, 109.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בטרם פרצה מלחמת המפרץ הראשונה בשנת 1991, היו בשטח ראיות ברורות לכך שעיראק עסקה בפיתוח יכולת רחבת היקף בתחום הנשק להשמדה המונית. מנסיון העבר עולה, כי עיראק השתמשה בנשק כימי במלחמתה כנגד אירן ואף כנגד האוכלוסייה הכורדית בצפון המדינה. מנקודה זו ואילך הצליחה עיראק לקדם תחום זה ולשפרו בצורה חסרת תקדים. מגמה זו באה לידי ביטוי בפיתוח יכולת להעשרת אורניום, אשר נמצא ברשותה, לשם פיתוחו של נשק גרעיני. במקביל לכך התמקדה עיראק בשיפור יכולתם וטווח הגעתם של טילי הסקאד, אשר נמצאו ברשותה.
בעקבות מלחמה זו חשפו פקחי האומות המאוחדות והסוכנות הבטחונית לאנרגיה אטומית פיסות מידע חיונית בדבר יעדיה העתידיים של עיראק. הם הופתעו לגלות, כי האחרונה נמצאה בשלב מתקדם הרבה יותר מהצפוי בכל הקשור לנושא פיתוח הנשק להשמדה המונית. יש לציין, כי במהלכו של תהליך הפיקוח ניסה הממשל העיראקי, ובראשו סדאם חוסיין, לכסות על האמת ולשבש את עבודתו של הצוות הבינלאומי.
במהלך עבודה זו אנסה לבחון את מצב הנשק להשמדה המונית בעיראק ערב מלחמת המפרץ הראשונה וכן אדון בשאלה המתבקשת בדבר קיומו והמשך פיתוחו של נשק זה בחסותו ובעידודו של סדאם חוסיין, שכן זו היתה אחת הסיבות המרכזיות, אשר עליהן הסתמכה ארצות הברית כעילה ליציאה למלחמת המפרץ השנייה. בסיפא אנסה לבחון את תוצאותיה של מלחמה זו והמסקנות שהועלו בעקבותיה.

פרקי העבודה:
1. מבוא
2. תכנית הפיתוח של עיראק
3. הכנותיה של עיראק לפיקוח המחודש ולמלחמת 2003
4. הסיבות לפרוץ המלחמה בעיראק
5. האינטרסים הבטחוניים של ארצות הברית
6. ההרתעה העיראקית
7. חיפושיה של ארצות הברית אחר נשק להשמדה המונית בעיראק
8. יכולות שיוריות ולקחים לעתיד
9. ממצאי ועדת הסנאט האמריקאית
10. סיכום
11. ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
על סמך הראיות הקיימות, התמקדה עיראק עד שנת 1981 בפיתוח נשק גרעיני באמצעות ייצור פלוטוניום בכור באוסיראק. כור זה הופצץ על ידי חיל האוויר הישראלי ביוני 1981, ובכך בא אל סיומו הפרויקט הגרעיני האמור. פרט לכור, דאגה עיראק להצטייד במעבדות, אשר כללו תאים חמים לצורך הפרדת פלוטוניום. מאחר ותהליך זה הינו מסובך ופשוט יחסית לאיתור, ניסתה עיראק אפיק פעולה חדש של העשרת אורניום. היתרון המרכזי הטמון באורניום בא לידי ביטוי ביכולת איתורו המסובכת.
 
עבודה מס' 65924 SHOPPING CART DISABLED
מעמדו של משרד החוץ, 2005.
השוואה בין מעמד משרד החוץ בעבר לעומת מעמדו כיום.
4,399 מילים (כ-13.5 עמודים), 6 מקורות, 329.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מעמדו של משרד החוץ במערכת הפוליטית בישראל הינו פרדוקסלי. מחד גיסא, התפקידים המצויים בתחומי אחריותו והמינויים לתפקידים הבכירים בו זוכים לתשומת לב רבה בהשוואה למשרדי ממשלה אחרים (פרט למשרד הבטחון וצבר הגנה לישראל (להלן "צה"ל"). מאידך גיסא, למרות הכיסוי הנרחב, היוקרה המתלווה לבעלי התפקידים במשרד זה, ואיכות כח האדם הגבוהה במיוחד המאפיינת אותו, הרי שבפועל מעמדו של משרד החוץ במערכות הממשל והשפעתו על תהליך קבלת ההחלטות בתחומים המהותיים הינם חסרי משמעות לחלוטין.

בחירתי את הנושא באה לתת מענה לסקרנות, מתוך רצון להפנים, לפחות ברמה העיונית, את עיקר השפעתו של משרד החוץ במערכות הממשל והפוליטיקה בישראל. על רקע רוחבה המוגבל של היריעה, בכוונתי להתמקד בשאלת מעמדו של משרד החוץ בהווה ולבצע השוואה מקיפה אל מול מעמדו בעבר. בכלל זה, בחרתי להתמקד בימיו הראשונים של משרד החוץ תחת שרביטו של שר החוץ הראשון, משה שרת, ולבחון תקופה זו בהשוואה לתקופה הנוכחית. בסיפא אדון בממצאים, ואסכם את התמונה מתוך נקודת מבטי האישית תוך הסקת מסקנות וניתוח ההשלכות הצפויות על בסיס המצב הקיים.

פרקי העבודה:
1. מבוא
2. מעמדה של מדינת ישראל בזירה הבינלאומית ומדיניות החוץ שלה
3. מעמדו של משרד החוץ במהלך שנותיה הראשונות של מדינת ישראל
4. מעמדו של משרד החוץ בהווה
5. סיכום ומסקנות
6. ביביליוגרפיה

מתוך העבודה:
כיום ניתן לזהות מגמה גלויה אשר במסגרתה הפכו מדינת ישראל והעם היהודי למטרה נוחה להתקפות פוליטיות, פיזיות ואישיות בעולם כולו, לצד התעוררותה של תופעת האנטישמיות או "האנטי יהודיות החדשה". תהליך זה מלווה בהסתה כלל עולמית חסרת תקדים מאז ימי מלחמת העולם השנייה. על רקע זה הפכה הזירה הבינלאומית לבמה מרכזית לגילויי האנטישמיות. כאן המקום לציין, כי בזירה הבינלאומית בכלל ובאומות המאוחדות (להלן "או"ם") בפרט לא זכו מדינת ישראל והעם היהודי מעולם בתמיכה רבה, למעט בשנותיה הראשונות של המדינה. בהקשר זה זכורה היטב החלטת העצרת הכללית של האו"ם, אשר בחרה להגדיר בשנת 1975 את התנועה הציונית כ"תנועה גזענית".
 
עבודה מס' 65923 SHOPPING CART DISABLED
הסכם השלום בין ישראל וירדן וסוגיית המים, 2005.
סוגיית המים ביחסי ישראל-ירדן והסכם השלום שנחתם ביניהן ביוני 1994, השגותיו והשלכותיו על האזור כולו.
3,958 מילים (כ-12 עמודים), 7 מקורות, 329.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עם גידול האוכלוסייה העולמית וצרכיה הרבים בתחילת המאה העשרים ואחת, הולכת וגוברת התחרות על משאבי המים המיועדים לשתייה ולהשקייה. מצב זה ניכר במיוחד במזרח התיכון, בו כמות המים הינה מצומצמת. כתוצאה מכך משחקים המים תפקיד מהותי בתהליכים הפוליטיים והאסטרטגיים ונוטלים חלק בעיצוב ההווה והעתיד של האזור כולו. בכלל זה, תופסת סוגיה זו מקום מרכזי בשיחות השלום שהתקיימו בעבר או מתנהלות בהווה בין מדינות האזור.
היריבות על המים ועל המשאבים הטבעיים היוותה מאז ומעולם גורם מתסיס ביחסים הבינלאומיים ואף הגיעה לעיתים לכדי עימותים מזוינים. המים מוכרים ככלי המצדיק מלחמה, כמכשיר המקנה כוח פוליטי וכלכלי, כאמצעי לחץ וכיעד לכיבוש צבאי. יש לציין, כי המזרח התיכון הינו אזור המאופיין במתיחות רבה במיוחד על רקע סוגיה זו. המתחים לבשו צורות שונות, החל ממחלוקות על זכות הגישה למאגרי מים וכלה בהתקפות מכוונות בזמן מלחמה על מערכות האספקה שלהם.
המזרח התיכון הינו אזור בו כמות המים הינה דלה ומועטה. כמו כן מערכות היחסים בין מדינות האזור מאופיינות במתיחות צבאית ומדינית תמידית. כתוצאה מכך גדול הפיתוי להשתמש במים כאמצעי פוליטי וכמטרה צבאית. סכסוכי המים בימינו מתרכזים בעיקר סביב השליטה באגן הירדן וחלוקת מימי הפרת והחידקל. במהלך עבודה זו אתמקד בסוגיית יחסי ישראל-ירדן והסכם השלום שנחתם ביניהן ביוני 1994, השגותיו והשלכותיו על האזור כולו.

תוכן העניינים:
1. מבוא
2. המשפט הבינלאומי למקורות מים משותפים
3. מקורות המים המשותפים לישראל ולירדן
4. דפוסי שיתוף פעולה וסכסוכים על מימי הירדן-ירמוך
5. הסכם השלום בין ישראל לירדן
6. פירוט סעיפי הסכם השלום בנושא המים
7. מאפיינים יחודיים להסדר המים בין ישראל לירדן
8. סיכום
9. ביביליוגרפיה

מתוך העבודה:
חוק מנהלי מנהגי (הסכמי) (Customary International Law) צומח מדרכי הפתרון המעשיות, אשר נהוגות על ידי מדינות ביחסיהן עם מדינות אחרות. החוק הבינלאומי המנהגי מקנה לגיטימציה לטיעונים ולדרישות של השחקנים בזירה הבינלאומית. עם זאת יש לציין, כי הגוף אשר אוכף את החוק הבינלאומי הוא זה אשר גם מגביל מדינות בדרישותיהן ובטיעוניהן. זיהוי החוק הבינלאומי נעשה על ידי בחינת אמנות והסכמים בינלאומיים בין מדינות, החלטות של גופים בינלאומיים כדוגמת האומות המאוחדות, החלטות של בית הדין הבינלאומי בהאג, ועוד.
הליקוי העיקרי של החוק הבינלאומי המנהגי הוא שאין לו מכאניזם אכיפה, ולכן לעיתים קרובות אין ביכולתו לפתור סכסוכים, במיוחד בכל הקשור למקורות מים חוצי גבולות. מקורות מים בינלאומיים משותפים או מקורות מים חוצי גבולות כוללים נהרות בינלאומיים (מים עיליים) ומי תהום. החוק הבינלאומי המנהגי, אשר נוסח עד עתה בנושאי מים, עוסק בעיקרו בסוגיית הנהרות הבינלאומיים או בנהרות חוצי גבולות כדוגמת הירדן ויובלו הירמוך, שהינו נהר בינלאומי, המשותף ללבנון, סוריה, ישראל,ירדן והרשות הפלסטינית.
 
עבודה מס' 65915 SHOPPING CART DISABLED
הנשק הגרעיני בישראל, 2005.
מדיניות החוץ האמריקאית כלפי הנשק הגרעיני הישראלי בין השנים 1957-1973
7,079 מילים (כ-22 עמודים), 18 מקורות, 439.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מטרת העבודה הנוכחית הינה לסקור את מדיניות החוץ של ארצות הברית כלפי סוגיית הנשק הגרעיני בישראל בתקופה שבין 1957, אז חתמו ישראל וצרפת על העסקה לבניית כור גרעיני צרפתי בקרבת דימונה, לבין 1973 עת החל המשבר שהוביל למלחמת יום הכיפורים, שנה שבה על פי ההערכות לישראל כבר יש נשק גרעיני מוכן או יכולת להרכיב נשק זה תוך פרק זמן קצר ביותר. תקופה זו מכילה ארבעה ממשלים אמריקאים: ממשל איזנהאוור, ממשל קנדי, ממשל ג'ונסון וממשל ניקסון. כל פרק בעבודה זו יוקדש לתקופה של ממשל אחר.
במקביל אנסה לתאר את מדיניות החוץ האמריקאית, אשר הונהגה בכל אחת מהתקופות, תוך התמקדות בסוגיית המלחמה הקרה והשפעתה על המזרח התיכון.
במטרה לענות על שאלת המחקר ולהבין את מדיניות החוץ האמריקאית כלפי הנשק הגרעיני בישראל, אנסה לשלב בין הנושאים תוך התייחסות לאנטרסים אמריקאים נוספים ולאירועים ברי השפעה שהתרחשו בתקופות הרלוונטיות.

תוכן עניינים:
מבוא
ממשל איזנהאור
ממשל קנדי
ממשל ג'ונסון
ממשל ניקסון
סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
המדיניות האמריקאית במזרח התיכון התבססה על הטענה לפיה גוש מדינות המזרח התיכון מסוגל לבלום באופן יעיל את ברית המועצות. כתוצאה מכך, המדיניות האמריקאית היתה כזו ששאפה להביא לשלום בין מדינת ישראל לבין שכנותיה, מדינות ערב. כלומר, בשלב הראשון יש לפתור את הסכסוך הישראלי ערבי, ולאחר מכן, בשלב השני, יש להקים חזית מזרח תיכונית, אשר תבלום את ברית המועצות. עם עליית נאצר לשלטון, הבינו האמריקאים, כי הלאומיות הערבית הקיצונית, אשר יוצגה על ידי נאצר, היא זו שמסכנת את האנטרסים האמריקאים במזרח התיכון, ובראשם הנפט של מדינות ערב.(1)
 
עבודה מס' 65904 SHOPPING CART DISABLED
מלחמת סואץ בראי תאוריית הריאליזם (תרגיל), 2007.
ניתוח ריאליסטי של המאורעות, תוך סקירת הוגים שונים שפיתחו את התיאורייה הריאליסטית להבנת יחסים בינלאומיים.
1,703 מילים (כ-5 עמודים), 7 מקורות, 164.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בעבודתי זו אבחן את מלחמת סואץ 1956 מזווית הראייה הישראלית, מלחמה זו נקראת בפי הישראלים: "מבצע סיני" או "מבצע קדש" וידועה בעולם בשם מלחמת סואץ. העבודה תעסוק בניתוח הנסיבות שהביאו לפתיחת המלחמה ולסיומה, על-ידי בחינתה של תיאוריית הריאליזם. מעורבותה של ישראל הייתה מוגבלת במלחמה זו למרות שהיא נשאה ברוב נטל המלחמה, אך על מנת להבין את השתלשלות המאורעות והנסיבות הבינלאומיות למלחמה, יש לבחון את המקרה גם מזווית ראייתן של בריטניה וצרפת שלקחו חלק פעיל במלחמה. לכל אחת מהמדינות שהשתתפו במלחמה זו היו אינטרסים משלה להתערבות צבאית, ולכן היה בסיס לשיתוף פעולה בין המדינות, את הנסיבות שהובילו כל אחת מהמדינות להיכנס למלחמה יש לנתח מנקודת מבטה של כל אחת משלוש המדינות.

מתוך העבודה:
יש לזכור כי המלחמה התנהלה במצב של מערכת דו-קוטבית קלאסית ולכן היה צורך להתחשב בשיקוליהן של מעצמות העל, כדי להמנע מהתערבותן תוזמנה המלחמה לתקופת הבחירות בארה"ב, מה שהסיח את תשומת הלב האמריקאית אך רק לזמן קצר. בריה"מ באותו זמן, הייתה עסוקה במשבר בפולין ובהונגריה, לכן הייתה הערכה כי שתי המעצמות לא יתערבו בשלבים הראשונים ללחימה. המבצע בתאריך ה-29 באוקטובר 1956 כאשר ישראל הצניחה כוחות צנחנים במעבר המתלה בסיני והתקדמה לכיוון התעלה, על-פי התכנית צרפת ובריטניה היו צריכות להכריז על אולטימטום לשני הצדדים במטרה להפסיק את הלחימה, ישראל הייתה אמורה להסכים לאולטימטום כאשר ההערכה הייתה שנאצר ידחה אותה, כך תהיה לבריטניה וצרפת עילה להכנס לשטח התעלה. על-פי התכנית, כאשר תבוא הקריאה מצד האו"ם להפסקת אש להציב כוחות לצורך פירוז האזור מכוחות ישראלים ומצריים, יהיו הבריטים והצרפתים על גדות התעלה והשליטה על תעלת סואץ תושב לשליטתן של שתי מדינות אלו.
 
עבודה מס' 65900 SHOPPING CART DISABLED
הלוחמה הפסיכולוגית בעירק, 2007.
בחינת הלוחמה הפסיכולוגית שהפעילו מדינות הקואליציה וארצות הברית כלפי הצבא והעם העירקי.
6,709 מילים (כ-20.5 עמודים), 11 מקורות, 329.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
הלוחמה הפסיכולוגית האמריקאית אותה האמריקאים ומדינות הקואליציה  הפעילו  בעיראק, לדברי פרופסור וימן: "כללה 1200 איש שכל עיסוקם היה מה שקוראים "psy-op" - יחידה של לוחמה פסיכולוגית". כיום כבר יודעים מעט על הצלחת האמצעים האלה, ביניהם: הפצת מיליוני כרוזים בערבית, הפעלת תחנות רדיו, חלקן התחזו כתחנות רדיו עיראקיות, חלקן התלבשו על התדר העיראקי ומפריעות לתדר המקורי. הלוחמה הפסיכולוגית האמריקאית שלחה טרם פרוץ המלחמה דואר אלקטרוני והודעות s.m.s בטלפונים הסלולאריים לצמרת הצבא ולצמרת המשטר העיראקי כשבנוסף האמריקאים השמיעו שידורים ברמקולים.
את הצלחת הלוחמה האמריקאית ניתן רק להעריך, אך סביר למדי כי לדברי וימן: "חלק מההסבר לכניעה המהירה, להישברות של הצבא העיראקי, לחוסר הנכונות לקחת חלק במלחמה, קשור גם לריכוך המאסיבי שעשו האמריקאים"(1).

בעבודה אחקור את הלוחמה הפסיכולוגית שהפעילו מדינות הקואליציה וארצות הברית כלפי  הצבא והעם העירקי.
העבודה מתחלקת לשלושה חלקים :החלק הראשון הוא הפרק התאורטי בו ישנו מקרה דומה - הלוחמה הפסיכולוגית שישראל נקטה כלפי הלבנונים במלחמת לבנון השנייה 2006. בשני המקרים קהל היעד הוא היריב. בו מדינות הפולשות לשטח האוייב  צריכות להלחם בשתי זירות  הזירה התודעתית והזירה המלחמתית. במלחמת לבנון, בדומה לעירק, ישראל נקטה בשיטת הכרוזים שנופלים מהשמים ובנוסף חדרה לטלוויזיה של הארגון.
בכדי להבין את הלוחמה הפסיכולוגית בעירק יש להבין מושגי יסוד בתחום הלוחמה לכן בחלק השני בעבודה אציג סקירה כללית אודות הלוחמה הפסיכולוגית תוך התייחסות על הגדרות הלוחמה, קהל היעד ועיקרי הלחימה.
בחלק השלישי אציג את הלוחמה הפסיכולוגית בעירק תוך התייחסות לסקירה כללית על הלוחמה של  כוחות הקואליציה, האמצעים בהם נקטו ללוחמה, פנית הלוחמה לעם העירקי ולצבא, לחץ הלוחמה על ידי כמות, אפקטיביות והוכחה להצלחת הלוחמה.


תוכן עניינים:
מבוא
פרק תיאורטי- הלוחמה הפסיכולוגית במלחמת לבנון השנייה
פרק מרכזי - לוחמה פסיכולוגית
           הלוחמה הפסיכולוגית בעירק
סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה
נספחים

מתוך העבודה:
הלוחמה הפסיכולוגית היא תופעה עתיקת יומין שהתפתחה יותר ככל שהעולם נחשף יותר למקורות מידע, וככל שחלה התקדמות באמצעי התקשורת.תכליתה של הלוחמה הפסיכולוגית הוא להשפיע על מצבנו המנטאלי - ובמקרים רבים, כשהלוחמה הפסיכולוגית מופעלת נגדנו באופן יעיל ומתוחכם, לא ניתן על ידי רציונליזציה פשוטה כתהליך מניעתי והגנתי בפני לוחמה פסיכולוגית. "רק לעיתים רחוקות הניצחון מושג רק באמצעות הרס חומרי של הצד הנגדי; המפתח הוא להרוס את רצונו של הצד הנגדי להילחם. לוחמה פסיכולוגית היא האמצעי העיקרי בו ניתן לתקוף ולהרוס את כוח הרצון והיכולת של צד האויב." הלוחמה הפסיכולוגית היא אמצעי העומד לצד הלוחמה הצבאית ומהווה כלי שאינו נופל בחשיבותו מהלוחמה הצבאית המוכרת.לפי צבי גיל (2004) (10): "בהיסטוריה האנושית מסעי הפחדה היה בהם להכניע לא רק קהל מסוים אלא מדינות שלמות, מבלי שהכוחות שמנהלים את המסע יצטרכו להשתמש באלמנטים קיצוניים יותר".
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

** עכשיו במבצע **
עבודה שניה ב – 40% הנחה*
בתוקף עד 31/12/2015
*) הזולה מבינהן

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
תת-קטגוריות:
All
ארה"ב
יחסים בן לאומים
ישראל
כללי
לאומיות דת ומדינה
מדיניות ציבורית
מזרח התיכון
מיעוטים
מלחמות
ממשל ופוליטיקה
ציונות
תיאוריות
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1378-1386] מתוך 2245 :: [עמוד 154 מתוך 250]
<< עמוד קודם :: עבור לעמוד: 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 :: עמוד הבא >>