עבודות [1378-1386] מתוך 2202 :: [עמוד 154 מתוך 245]
<< עמוד קודם :: עבור לעמוד: 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 :: עמוד הבא >>

 

עבודה מס' 65654 SHOPPING CART DISABLED
ניגוד עניינים במשפט המינהלי, 2006.
ניגוד עניינים בגופים ייצוגיים והכלל האוסר ניגוד עניינים ואיך הדבר מתיישב עם הכלל.
5,915 מילים (כ-18 עמודים), 42 מקורות, 398.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
ניגוד עניינים נוצר כשאדם ניצב על בפני הדילמה, ז"א יש שני עניינים או אינטרסים החשובים לאותו אדם כשבין האינטרס נמצא ניגוד והאדם צריך להכריע או להעדיף את האחד על השני. כל עוד הניגוד הענייני נמצא בחייו הפרטיים של האדם אין פגם בכך.
הדברים שונים כאשר האדם מנהל את ענייניו של הזולת ולא את ענייניו שלו, כאן אין הוא רשאי לעשות ככל העולה בדעתו, ולא רק שאסור לו לפגוע ולהזיק לזה שאת ענייניו הוא מנהל אלא שמוטלת עליו החובה לפעול מתוך אמון ונאמנות למען אינטרס של זה שלמענו הוא פועל(1).
אסור לו לאותו אדם להעדיף את האינטרס העצמי שלו על פני האינטרס שעליו הוא הופקד לטובת הצד השלישי, יתר על כן, אסור לו להימצא במצב שבו עלול להיות ניגוד אינטרסים בין האינטרס של זה שלמענו הוא פועל ובין אינטרס אחר כלשהו(2).
בשנים האחרונות הולכים ורבים הפרסומים על חשדות לשחיתות וניגוד עניינים בקרב עובדי הציבור. מספר לא מובטל של נבחרי ציבור ועובדי ציבור היו מעורבים בשערוריות ציבוריות, שבמרכזן התנהגות לא הולמת המהווה הפרת אמונים ומעשים המהווים ניגוד עניינים.
אולם, מערכת בתי המשפט ומערכת אכיפת החוק לא גיבשו מדיניות ברורה נגד ניגוד עניינים, הפרות אמונים ושחיתות שלטונית, ונראה כי במקרים רבים היו מחלוקות בין בתי המשפט ובקרב השופטים עצמם מה הוא ניגוד עניינים ואילו מעשים מהווים ניגוד עניינים. נראה שבתי המשפט ופרט ביהמ"ש העליון בשבתו כבית המשפט הגבוה לצדק (בג"צ) אכן בוחן את המושג ניגוד עניינים ומיישם אותו על העניין המובא בפניו ודרכו גוזר אם אכן מתקיים כלל האוסר על ניגוד עניינים. דברים אלה מתבטאים בהרבה פסקי דין שביהמ"ש פסק אותם וקבע שאכן קיימת ניגוד עניינים.  
עבודה זו תעסוק בנושא ניגוד עניינים בגופים ייצוגיים ובכלל האוסר ניגוד עניינים ואיך הדבר מתיישב עם הכלל.
---------------------------------------------------------------------
1. א' ברק " ניגוד אינטרסים במילוי תפקיד " משפטים י ( תש"ס ) 11 .
2. רענן הר-זהב " המשפט המינהלי הישראלי " תשנ"ו - 1996 , ע"מ 299 .

תוכן עניינים:
מבוא
הכלל האוסר ניגוד עניינים
המקורות המשפטיים של הכלל
אלו אינטרסים אסור שינגדו
המבחן לניגוד עניינים
פרשת מהדרין
הדין במצב בו ניגוד העניינים דבק בשלב אחד
המעמד הנורמטיבי של הכלל
תוצאות הפרט האסור
ניגוד עניינים בגופים ציבוריים
שרים
חברי כנסת
נשיא המדינה
מבקר המדינה
רשויות מקומיות
סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
"כלל יסוד הוא בשיטתנו המשפטית כי אסור לו לעובד הציבור להימצא במצב בו קיימת אפשרות ממשית של ניגוד עניינים ( Conflict of Interests)" (3).
הכלל האוסר ניגוד עניינים מקורו בכלל האוסר משוא פנים. הכלל האוסר משוא פנים קובע שני תנאים : 1. אסור לבעל תפקיד שיפוטי, מעין שיפוטי או לבעל תפקיד מינהלי לשאת פנים, כלומר אסור לו לנהוג איפה ואיפה, אסור לו לנהוג שלא בשוויון ואסור לו להטות משפט או החלטה, חלק זה של הכלל הוא ברור ומובן מאליו והוא מבטא התפתחות מוקדמת של הכלל ככלל דיוני בהליך שיפוטי(4).
 
עבודה מס' 65643 SHOPPING CART DISABLED
יציבות אזורית מתום המלחמה הקרה, 2004.
כיצד ניתן להסביר יציבות אזורית מתום המלחמה הקרה?
7,847 מילים (כ-24 עמודים), 49 מקורות, 298.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
שאלת המחקר בה תעסוק העבודה היא כיצד ניתן להסביר יציבות אזורית מתום המלחמה הקרה?
כיום, כך נטען, "אזור" הוא היחידה המשמעותית ביחב"ל. תום המלחמה הקרה הביא את סיום התקופה בה המעצמות הן שניהלו באופן בלעדי את היחב"ל, והביא לסוג חדש של רב קוטביות בחלוקה על פי אזורים, בתוכם מדינות האזור מנהלות אינטראקציות בעיקר ביניהן, וכלפי חוץ, כגושי סחר או אזורים מתחרים.(1) לאור זאת חשוב לחקור את הגורמים לתהליכים אזוריים - אם מלחמה, שלום, המעבר ביניהם או יציבות.
שאלת המחקר הספציפית היא כיצד ניתן להסביר יציבות אזורית במזרח אסיה ובמזרח התיכון מתום המלחמה הקרה. השאלה מרתקת וחשובה מכיוון שבזמן המלחמה הקרה, רוב ההתרחשויות האזוריות בעולם הושפעו באופן דואלי מההתרחשויות המערכתיות; מחד, שתי מעצמות העל שהתחרו ביניהן על שליטה בינ"ל עודדו בינלאומיזציה של סכסוכים כאמצעי להשגת שליטה, ומנגד, ריסנו סכסוכים אזוריים וניהלו אותם באופן כזה שיאפשר להן הימנעות מהתנגשות חזיתית(2). בסיום המלחמה הקרה נוצר "ואקום" שאפשר לסכסוכים להתפרץ, (למשל ביוגוסלביה לשעבר) ובכל זאת ניתן לצפות באזורים בהם קרה התהליך ההפוך - של "הרגעת הסכסוך" והתקדמות לעבר סדר אזורי(3) המעודד יציבות אזורית. מדוע, תחת אותם התנאים המערכתיים, באזורים מסוימים ניתן דרור להתפרצות סכסוכים אלימים ואילו באזורים אחרים נצפתה, באותה תקופה, יציבות אזורית מרשימה ולא בהכרח אופיינית להתנהלות ההיסטורית למדינות האזור? איך ניתן לקדם ולעודד יציבות אזורית?
בעבודה בחרתי להתמקד בשתי תיאוריות המסבירות יציבות; הראשונה היא תיאוריית הליברליזם הכלכלי, והשנייה היא זו הטוענת שהתערבות מעצמה המתפקדת כהגמון אזורי מעודדת את היציבות האזורית.
המקרים שייבחנו הם מזרח אסיה והמזרח התיכון, כמייצגים שני אזורים בעלי היסטוריה ארוכה ומרה של סכסוכים אזוריים, שלמרות עוינות זו, ולמרות שהמקרים שונים מהותית זה מזה בבעיות הביטחון ובאופי הסכסוכים ביניהם, תחת תנאים מערכתיים משתנים תדיר בעשור האחרון, בשניהם מתקיימת יציבות מאז 1991.
במסקנות אראה כי תיאורית הליברליזם הכלכלי מסבירה היטב את היציבות במזרח אסיה, בעוד במזרח התיכון התנאי ההכרחי הראשון למימושה-סחר - לא מתקיים. לעומת זאת, תיאוריית התערבות מעצמה הגמונית מסבירה היטב את היציבות במזרח התיכון בעוד במזרח אסיה התנאי ההכרחי למימושה - מעצמה חוץ הגמונית המתפקדת כהגמון אזורי - אינו מתקיים.
---------------------------------------------------------------------
1. A.L. Friedberg, "Ripe for Rivalry: Prospects for Peace in a Multipular Asia", International Security, Vol. 18 (1993/4), p. 6.
2. D.A. Lake and P.M. Morgan, "The New Regionalism in Security Affairs", in D.A. Lake and P.M. Morgan (ed.),  Regional Orders: Building Security in a New World, (University Park, Pa.: Pennsylvania State University Press, 1997), p. 4.
3. "סדר אזורי" משמעו סוג ומידת האינטראקציות האזוריות בין מדינות האזור, אשר "מגדירות" את האזור ואת מצבו הבינ"ל. סדר אזורי יכול להיות ספונטני או ממוסד, ויכול להופיע בדפוסים שונים כמו אינטגרציה, קהילת ביטחון פלורליסטית, קונצרט מעצמתי או איזון.

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. פרק תיאורטי
3. יישום אמפירי
- מזרח אסיה
- מזרח תיכון
4.מסקנות
5. סיכום
רשימה ביבליוגרפית

מתוך העבודה:
התופעה הנחקרת היא "יציבות אזורית", ועל מנת להבין תופעה זו יש להגדיר "אזור" ו"יציבות"; ל"אזור" קיים מגוון הגדרות, על פי מגוון התיאוריות העוסקות בסוגייה. כל ההגדרות השונות מתייחסות למספר מאפיינים משותפים שחולקות ביניהן המדינות השייכות לאותו אזור, ובכל הגדרה ניתן דגש למאפיינים שונים. על פי הגישה הקונסטרוקטוביסטית אזור מוגדר על פי התרבות, השפה וההיסטוריה המשותפת למדינות האזור, היוצרים זהות משותפת. גישות המתמקדות במוסדות ומשטרים אזוריים מתמקדות ב"אזור" כבא לידי ביטוי במוסדות אזוריים, רמת פיתוחם ומשקלם בפוליטיקה האזורית. ריאליסטים מתמקדים בפן הביטחוני, ומבחינים בין אזורים על פי דפוסי ורמת הסכסוך בהם ומידת עצמאותם מהמערכת הבינ"ל. כמו כן קיימות הגדרות המנסות להכיל את כל המאפיינים האפשריים המשותפים.
 
עבודה מס' 65641 SHOPPING CART DISABLED
יציבות המשטר הדמוקרטי בארה"ב בשנים 1960-1963, 2003.
ניתוח יציבות המשטר האמריקני בשנות כהונתו של קנדי באמצעות חמש גישותיהם של ליפסט, אלמונד, לייפהרט, גולדברג ונויברגר.
6,393 מילים (כ-19.5 עמודים), 17 מקורות, 238.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
ארצות הברית של אמריקה הינה רפובליקה דמוקרטית עם שלטון פדרלי, בראשה נשיא.
עבודתי תנסה לעמוד על טיבו של המשטר הדמוקרטי בשנים 1960-1963 שנות נשיאותו של ג'ון פ.קנדי. אנסה לבחון מהם הגורמים שהחלישו ו/או חיזקו את יציבותו של המשטר,  אתמקד בדרכים בהן טיפל ממשל קנדי במשבר הטילים בקובה, בעיית השחורים וסוגיית הכלכלה בארצות הברית. וכן אעלה את המצב במדינה לאחר הירצחו. עבור האמריקאים קנדי היווה תקווה לעולם חופשי ומאושר יותר. רציחתו  גרמה לערעור הסמכות הפוליטית והחברתית בארה"ב, ונתנה הכשר לאלימות פוליטית ומנגד לדיכוי אלים מצד כוחות אכיפת החוק. האמריקאים חששו שעם הרצח, נגוזו תקוותיהם. ואכן השנים הבאות הביאו לשובו של השלטון השמרני ולהסתבכותה של ארה"ב במלחמה עקובה מדם בויאטנם.

שאלת המחקר: מהם הגורמים המחזקים והמחלישים את יציבות המשטר הדמוקרטי בארצות הברית, בשנים 1960-1963?
שיטת המחקר הינה ניתוח תוכן איכותי, אשר בתחילתו אתמקד במאמרים של ליפסט, לייפהרט, אלמונד, נויברגר וגולברג, ובמושגים העיקריים המובאים בהם. בהמשך, אעזר בספרות כללית על ארצות הברית, משטרה הדמוקרטי ומאפייניו, וכן בספרות ובמקורות אלקטרוניים העוסקים בנשיא ג'ון קנדי, שלטונו והרצחו.

תוכן העניינים:
פרק תאורטי (דמוקרטיה, אפקטיביות ולגיטימיות, תרבות חילונית, דת אזרחית, לחצים מצטברים ומצטלבים, דמוקרטיה התאגדותית וכ'ד)
פרק מעשי (החוקה, הרשויות, הדת, השטח, האוכלוסייה: על פי מושגיהם של ההוגים בפרק התאורטי)
מקרה בוחן- קנדי (תוכנית אפולו, משבר קובה, דת, חברה, הרצח, לאחר הרצח).
סיכום
רשימה ביבליוגרפית

מתוך העבודה:
רב מפלגתיות אמנם מאפשרת זכות ביטוי לכל גורם, אך מציגה מספר רב של דעות ועמדות, ומקשה להגיע להבנה והסכמה. לכן שיטה דו מפלגתית תועיל למערכת יותר, בהבאת שני צדדים מנוגדים הכוללים מגוון של אינטרסים, בכך באה גם שיטת הבחירות האזורית בעדיפות על היחסית, בה ניתן לראות היכן כל מתמודד ומפלגה שולטים. (ליפסט, 1960)
 
עבודה מס' 65639 SHOPPING CART DISABLED
האם נאטו, כארגון בטחון אזורי, רלוונטי למערכת הבינלאומית כיום?, 2005.
הנסיבות הבינ"ל שהובילו לחתימת הברית, התפקיד הבינ"ל שמילא הארגון במהלך המלחמה הקרה והסתגלותו לנסיבות הבינ"ל המשתנות עם סיום המלחמה הקרה.
5,526 מילים (כ-17 עמודים), 18 מקורות, 298.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
כיום, בתחילתה של המאה העשרים ואחת, חשוב יותר מתמיד להבין את לקחי המאה שעברה ולנסות ליישמם בעתיד; מדוע הייתה המאה העשרים כה עקובה מדם, רצופת מלחמות ואלימות במערכת הבינ"ל? כיצד ניתן להימנע מחזרה על תופעות אלה וכיצד ניתן ליצור ולשמר יציבות בינ"ל ושלום, כמו אלו המתקיימים מזה למעלה מחמישה עשורים באזור הצפון אטלנטי?

אחת התשובות לשאלות אלו טמונה בדיון על משטרי ביטחון בינ"ל ובטענה התיאורטית כי הם ה"מבנה הביטחוני" המועדף לשמירת שלום(1). בתחום של ארגוני ביטחון בינ"ל בולט במיוחד ארגון נאט"ו, שהוקם באפריל 49' כברית הגנה רב צדדית בין מדינות מערב אירופה, ארה"ב וקנדה, אל מול האיום הסובייטי.

העבודה תסקור את ההיסטוריה של הארגון על פי חלוקה לשלוש תקופות עיקריות: הראשונה מסוף מלחה"ע השנייה ועד 49'- פרק זה יעסוק בבדיקת הגורמים השונים שהובילו לחתימת הברית. השנייה היא תקופת המלחמה הקרה - פרק זה יסקור את תפקוד הארגון והשפעותיו המרכזיות על המדינות החברות בו, על היחסים ביניהן ועל המערכת הבינ"ל. התקופה השלישית היא מהתפרקות הגוש הסובייטי ועד 2001 - פרק זה יבדוק את ניסיונות ההסתגלות של הארגון למציאות המשתנה ולהגדרה מחדש של מושג הביטחון. בעבודה אנסה להראות כי ארגון נאט"ו, כארגון ביטחון קולקטיבי, הפך עצמו רלוונטי לימינו; בזכות שינויים תפיסתיים ומבניים, הארגון שינה את יעדיו ובכך הפך עצמו רלוונטי.

נושא זה חשוב על מנת להבין אם ארגוני ביטחון קולקטיביים הנם ויהיו פתרון הולם לשמירת יציבות בינ"ל, והאם שיתוף הפעולה המייצב שארגון נאט"ו מעודד וממסד בין המדינות החברות בו, עשוי להימשך.


תוכן עניינים:
מבוא

רקע היסטורי

פרק ראשון - הקמת נאט"ו
הגורם הביטחוני
זרז כלכלי  
האינטרס האירופי
האינטרס האמריקאי
הגדרת יעדים

פרק שני - נאט"ו במהלך המלחמה הקרה

פרק שלישי - נאט"ו מסיום המלחמה הקרה ועד ספטמבר 2001
צירוף חברות חדשות  
הרחבת תחומי ואזורי פעולה

דיון ומסקנות

רשימה ביבליוגרפית

מתוך העבודה:
בסיום מלחמת העולם השנייה, כניעת שתי המעצמות התעשייתיות והצבאיות - יפן וגרמניה - הותירה ואקום עצום ממזרח וממערב לברה"מ. במערכת הבינ"ל כעת נמצאו מדינות אירופה, כולל אנגליה, במצב של תשישות כמעט מוחלטת, כלכלית וצבאית כאחד. המעצמות שהצליחו לשמור על מעמדן כמעצמות היו ברה"מ, שבמהלך המלחמה התפשטה על שטח של יותר ממאה ושמונים מילין רבועים (שטח שבו נמצאו עשרים ושלושה מיליון אנשים) (2), וארה"ב נותרה המעצמה החזקה בעולם כלכלית וצבאית, בייחוד כשבידיה המונופול על הנשק הגרעיני.
 
עבודה מס' 65637 SHOPPING CART DISABLED
מלחמת סין יפן 1937-1945 - מהם הגורמים לפרוץ המלחמה, 2005.
רקע היסטורי ובחינת שני גורמים: הגורם הגיאופוליטי-צבאי והגורם הכלכלי-מסחרי
2,348 מילים (כ-7 עמודים), 14 מקורות, 198.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מה הם הגורמים אשר הובילו לפרוץ מלחמה אשר גזלה את חייהם של מיליוני אנשים ?
בחרתי לנתח את הנושא לאור הכלים ההיסטוריים העומדים לרשותי ותיעודם של אלה אשר חוו את המלחמה.
בעבודתי ישנה התייחסות לרקע ההיסטורי של התקופה- תקופה של אי יציבות פוליטית (הן ביפן הן בסין), אי יציבות כלכלית וחברתית. החוסר יציבות הכללית במזרח הרחוק נגרם, בין השאר בשל הרצון העז של מדינה לפרוץ את מחסום הקידמה ולהתהוות כשחקן ראוי לשמו בזירה העולמית. זה היה בלתי נמנע ואף צפוי, שהדרך אל מימוש המטרה תצית שרשרת של ריאקציות -חלקן צפויות, חלקן בלתי צפויות אשר ישפיעו לא רק על יפן אלא גם על הסובבים אותה-במקרה הזה: סין.
גוף העבודה מחולק לשני חלקים עיקריים :
* הגורם הגיאופוליטי-צבאי - אשר מתאר את מצע הגידול והמצב העדין (בסין- חוסר יציבות שלטונית וחתרנות קומוניסטית אשר התווספו אל המצב הכלכלי הרעוע. ביפן-התסיסה הפנימית - פוליטית-שלטונית, כאשר הצבא נוגס בנתח מרכזי, חברתית+עודף אוכלוסיה וכמובן כלכלית) - כל הגורמים הנ"ל יצרו מצב של סיר לחץ לא מווסת אשר בכל רגע איים להתפוצץ {ואכן התפוצץ בצורת תקרית, "גשר מרקו פולו" (1937-07-07)}.
* הגורם הכלכלי-מסחרי - הפרק מבליט את הכח וההשפעה המותנית במטבע- רווחתם ויציבותם החברתית של מיליוני אנשים תלויה בהילה הכלכלית של המדינה. העובדה שאנשי הכלכלה ביפן, תמכו בפעולות בעלות מגמות ההתפשטות של הצבא היפני-כלל לא מפתיעה.

את העבודה מסכם פרק בו נוכל למצוא גם התבטאות להשקפתי בנוגע להשתלבות הגורמים המוזכרים בגוף העבודה לכדי תמונה כוללת המנסה להתמודד עם הבעיה המועלית בנושא.

תוכן עניינים
מבוא
פרק א': רקע היסטורי
פרק ב': הגורם האסטרטגי - צבאי לפרוץ המלחמה
פרק ג': הגורם הכלכלי - מסחרי לפרוץ המלחמה
סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה (כל המקורות הם בשפה האנגלית)

מתוך העבודה:
עם המהפכה השוגונית (1868), ביטול הפאודליזם (1871), הפעלת צבא לאומי (1873) ואיחוד הפרלמנט (1889), המערכת הפוליטית היפנית צועדת אל כיוון המערב. יפן לאיטה, סוללת את דרכה אל המודרניזציה המערבית. אף על פי כן, ההיררכיה הצבאית אשר הינה גילגול של המנהיגות הפאודלית(1), היתה בעלת השפעה פוליטית וחברתית רבה.
לאורך שרשרת הפיקוד היה ניתן למקם את הצבא היפני והצי תחת פיקודו הישיר של הקיסר, אך על פי המסורת לא התאפשר לו לעסוק בעניינים פוליטיים(2). למרות העובדה שהשרשרת הצבאית היתה תחת פיקוחו של הקבינט הממשלתי, היתה מגמת התאמה עצמית של הקבינט לאינטרסים של הצבא.
 
עבודה מס' 65636 SHOPPING CART DISABLED
היחס בין אינטגרציה פוליטית לאינטגרציה כלכלית, באיחוד האירופי ואל מול ישראל., 2006.
ניסיון להסביר ולהבין את ההתפתחות של שני סוגי האינטגרציה הללו באיחוד האירופי.
10,445 מילים (כ-32 עמודים), 28 מקורות, 358.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
אתחיל מן הקושי שבכתיבת עבודה מסוג זה. עבודה זו איננה היסטורית פרופר וישנה חשיבות רבה להווה (שמשתנה כל הזמן) ולעתיד, שאותו לצערי אינני יכול לחזות. כשחשבתי על נושא לעבודה, ניסיתי למצוא את הגורמים העיקריים שלדעתי השפיעו, ומשפיעים על האיחוד בכל שנות קיומו. הגעתי למסקנה שברצוני לחקור את הפן הכלכלי/מסחרי ואת הפן הפוליטי/מדיני באיחוד האירופי. וזאת מפני ששני אלו מהווים את הציר שעליו נע האיחוד מרגע הקמתו ועד היום. התקופה בה חשבתי על נושא לעבודה, הייתה מאוד מבטיחה ומעודדת לאיחוד האירופי ומדינותיו. בעקבות יחסי סחר מאוד פורים, מטבע אחיד (ברוב המדינות החברות), ורצון להפוך לגוש אחד גדול שיתחרה מול כלכלת ארצות הברית וסין, הסכימו רוב רובם של אזרחי 25 המדינות של אירופה המורחבת, כי על האיחוד האירופי לאמץ חוקה(1). כמובן, שרצון זה של האזרחים מגובה ומעודד על ידי ראשי המדינות שבאיחוד האירופי, ואלו העתידות להצטרף.
לכן, בתקופה אופטימית זו, בה הכול היה נראה ורוד מבחינת האיחוד, החלטתי לבדוק מה מוביל מדינות לוותר על עצמאותן המדינית והריבונית ולהפוך ולהיות חלק מגוש אחד. הנחתי שתהיה הסכמה גבוהה לאישרור החוקה, כי בסופו של דבר כל המדינות אמורות להרוויח מאיחוד זה, ואין ספק כי זה צעד מתבקש, לאור ההתפתחות של האיחוד האירופי(2).
הימים הראשונים של כתיבת העבודה (יוני 2005), הוכיחו כי אישרור החוקה יהיה קשה יותר מהמצופה(3), וייתכן כי לא כל המדינות יסכימו על אישרור החוקה במתכונתה הנוכחית. לרגע זה, לא ברור אם אזרחי צרפת יאשררו את החוקה. התנגדות הבוחר הצרפתי לחוקת האיחוד האירופי (אם תתרחש), תתפרש כהבעת אי אימון בשורת הרפורמות שמבצע הנשיא שיראק בצרפת, וכן כהבעת אי אמון ברצונו של הנשיא לצרף את טורקיה לאיחוד(4).
לאור זאת, ניתן להבין שכתיבת עבודה מסוג זה, בה העתיד איננו ברור, וישנם אינספור תרחישים לגבי ההווה, תהיה קשה פי עשרות מונים, מכל עבודה אחרת. לכן, חקירת האירועים בעבודתי תתרחש עד לנקודה זו: תחילת תהליך אישרור החוקה יוני 2005.
בעבודתי, אני אסקור את התהליכים העיקריים שהובילו עד נקודה זו, שנראית מבטיחה ומעודדת מאוד מבחינת האיחוד ומדינותיו, ומראה על רצון כנה של מדינות האיחוד, לוותר על חלק מריבונותן ולהפוך לענק פוליטי וכלכלי, המורכב מגוש מאוחד של מדינות האיחוד.
דרכי פעולתו של האיחוד נמדדות לרוב, בשני סוגים של פעולות המובילים לאינטגרציה. פעולות שהן על בסיס מדיני/פוליטי ופעולות שהן על בסיס כלכלי/מסחרי. זה נכון לגבי האיחוד והמדינות החברות בו (ואלו האמורות להצטרף), וזה נכון לגבי ישראל, שלרגע זה לא נראית כמועמדת להצטרף, אך עדיין נהנית מקשרים פורים עם האיחוד.
אם כן, שאלת המחקר של עבודה זו היא: היחס בין אינטגרציה פוליטית לאינטגרציה כלכלית, באיחוד האירופי ואל מול ישראל.
שאלת המחקר תכלול ניסיון להסביר ולהבין את ההתפתחות של שני סוגי האינטגרציה הללו באיחוד האירופי. האם קיים קשר בין שני סוגי אינטגרציה אלו? מה משפיע על מה מבחינת סדר ההתרחשויות? ובמקביל הרלוונטיות של הממצאים לקשרי ישראל, והאיחוד האירופי.  
נקודת המוצא של שאלת המחקר היא שהאיחוד רואה למטרה להפוך לכוח משמעותי, בנושאי סחר, ובנושאים מדיניים פוליטיים. וזאת בכדי להפוך לכוח משמעותי במערכת הבינלאומית, ובכדי לקרוא תיגר על עוצמתה של ארה"ב וסין.
---------------------------------------------------------------------
1. כך עולה מתוך סקר , Eurobarometer שנערך בין ה-14 ל-23 בינואר שנת 2004 . מתוך אתר האינטרנט- http://www.eu-del.org.il/newsletter/hebrew/default.asp?edt_id=12&id=159
2. כמובן שניתן להתווכח על הנחה זו, אך מרבית החוקרים מבינים שהאיחוד צועד עם השנים לעבר אינטגרציה גבוהה יותר ויותר.
3. החוקה נולדה בתום מאמץ של שנתיים, תחת ניצוחו של נשיאה לשעבר של צרפת ואלרי ז'יסקר ד'אסטן, כדי לייעל את תהליך קבלת ההחלטות באיחוד. הצורך בחוקה נולד לאחר שבהנהגת האיחוד הבינו ששלל האמנות וההסכמים שעליהם התבסס האיחוד, בן 15 המדינות, אינם מתאימים עוד לאיחוד מורחב בן 25 מדינות, ששואף להתרחב עוד בעתיד, ושיש צורך במסמך אב כוללני ומפורט. מתוך עיתון "הארץ", יום ראשון 19 ביוני 2005.
4. שם.

תוכן עניינים:
מבוא
סקירה היסטורית
סקירה תיאורטית
האיחוד וישראל - מקרי בוחן:
  שנות ה-50-60
  שנות ה-60-70
  שנות ה-70-80
  שנות ה-80-90
  שנות ה-90-2005
  טבלה מסכמת
סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
תוצאות מלחמת העולם השנייה, ותחילת המלחמה הקרה בין בריה"מ לארה"ב, הובילו להתהוותה של מערכת דו קוטבית. המערכת החדשה, הפכה את אירופה לאחת הזירות בהן התנהלו, המאבקים בין שתי המעצמות. עמדתה השולית יחסית של מערב אירופה במערכת החדשה, הובילה את מדינות האזור לשתף פעולה במטרה לחזק את כוחו של האזור. שיתוף הפעולה בין חלק ממדינות מערב אירופה, מתחיל כבר בשנת 1951 עם הקמת קהילת הפחם והפלדה ונמשך עד היום(9). ישנם מספר אירועים שעיצבו את פני האיחוד האירופי(10):
 
עבודה מס' 65633 SHOPPING CART DISABLED
מקומה של התקשורת במשבר הכלכלי של מזרח אסיה , 2007.
התמקדות בשני אירועים שהתרחשו במהלך המשבר ונוגעים לתאילנד, ובחינת האופן בו הם סוקרו ע"י התקשורת הזרה והמקומית על פי ניתוח הכותרות.
7,080 מילים (כ-22 עמודים), 11 מקורות, 238.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תחומי המחקר של היחסים הבינלאומיים והתקשורת מתעלמים כמעט לחלוטין אחד מהשני. בפועל העיוורון של האקדמיה עומד בסתירה גמורה למתרחש בשטח, כאשר התקשורת היא לא רק כלי בידי המדינה, אלא שחקן עצמאי ואף דומיננטי בזירה הבינלאומית. בכדי להמחיש את תפקידם של כלי התקשורת כמתווכים ומשפיעים על מהלכים בינלאומיים, אבחר אירוע משמעותי מתחום היחסים הבינלאומיים ואדגים כיצד שיחקה בו התקשורת תפקיד מרכזי בהפצת מידע, ליבון אש השמועות והנעת תהליכים מדיניים וכלכלים.
בעבודה זו בחרתי להדגים את כוח ההשפעה של כלי התקשורת על קהל היעד, דהיינו משקיעים זרים בשווקים המתפתחים של מדינות מזרח אסיה, באמצעות ניתוח כותרות חדשותיות של עיתונים כלכליים יומיים.
שיטת המחקר היא מחקר איכותני השוואתי בו אתמקד בשניים מתוך סדרה של אירועים שהתרחשו במהלך המשבר ונוגעים לתאילנד, ואבחן את האופן בו סיקרה התקשורת הזרה והמקומית את אותם אירועים על ניתוח הכותרות, להן מידת ההשפעה הגבוהה ביותר על הקורא. ניתוח תוכן של הכותרות יאפשר להצביע באופן חד משמעי על שוני בסיקור אירועים מהמשבר על ידי העיתונות המקומית לעומת העיתונות הזרה ולהבין באמצעות השוני את האופן בו השפיע הסיקור על המשקיעים הזרים, ואת תפקידה המרכזי של התקשורת במשבר זה.
האוכלוסייה עליה אחיל את תוצאות המחקר תהיה כלל העיתונים שהתפרסמו בשנים 1997-1998 כאשר מסגרת הדגימה היא כלל הכתבות שהתפרסמו בעיתונים ושסיקרו את המשבר הכלכלי במזרח אסיה בשנים 1997-1998, וכוללים עיתונים בינלאומיים ועיתונים מקומיים במדינות שנפגעו מהמשבר.

תוכן עניינים:
מבוא ורקע תיאורטי
המשבר הכלכלי של מזרח אסיה
ניתוח אירוע, 20.11.1997
ניתוח אירוע, 6.1.1998
דיון ומסקנות
סיכום
ביבליוגרפיה
נספח

מתוך העבודה:
בראשית שנות השבעים התחולל שינוי מרכזי בגישה לחקר השפעות התקשורת שבבסיסו מחקר פסיכולוגי-חברתי העוסק באופן בו הקהל מעבד מידע. אחת האסכולות החשובות ביותר באותה תקופה היא אסכולת קביעת סדר היום שגרסה כי לאמצעי התקשורת יש כוח רב כדי להכתיב לציבור "על מה לחשוב ולא כיצד לחשוב" (כספי, 2001: עמ' 157) וזאת על ידי בחירה של נושאים מסוימים או הבלטתם, תוך התעלמות מנושאים אחרים. בנוסף, גם הבולטות התקשורתית הניתנת לנושאים שונים הינה בעלת השפעה לא מבוטלת על דעת הקהל. ההחלטה העיתונאית להציב נושא בעמוד הראשון כמוה כסימון הנושא כחשוב יותר מנושאים אחרים וכך התקשורת לא רק קובעת את הנושאים שעל סדר היום, היא גם מדרגת את חשיבותם (תיאורית "השפעת הנושא העיקרי"- שם, שם: עמ' 159) וקובעת "על מה חשוב יותר לחשוב".
 
עבודה מס' 65631 SHOPPING CART DISABLED
החיזבאללה - זרוע טרור איראנית כנגד יעדים ישראלים ויעדים יהודים, 2006.
בחינת תפיסתן של איראן והחיזבאללה לגבי ישראל.
2,719 מילים (כ-8.5 עמודים), 14 מקורות, 238.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
העבודה תבחן את תפיסתה של ישראל בעיני החיזבאללה ובעיני איראן, מה הם מקורות המימון של החיזבאללה, וכן באלו פיגועי טרור נמצאה בכל זאת טבעית אצבע איראנית על אף מאמציה של שאיראן כי לא תמצא אחת כזו.
באם תפיסת החיזבאללה את ישראל זהה לתפיסת איראן את ישראל, באם רוב מקורות המימון של חיזבאללה מגיעים מאיראן בהיותה של חיזבאללה תנועה עם אידיאולוגיה איסלאמית קיצונית ובהיותה של איראן מדינה בעלת מדיניות חוץ רדיקלית שכל האמצעים כשרים בעיניה, ובאם ימצאו פיגועי טרור ביעדים ישראליים או יהודים שבהם נמצא טביעת אצבע איראנית הרי ניתן יהיה לומר כי החיזבאללה היא זרוע טרור איראנית כנגד יעדים ישראלים ויעדים יהודים, אז נוכל לומר כי אף על פי שהקרימינל האיראני האלים והמסוכן לא נתפש בשעת מעשה, הרי שיש ברשותנו מספיק ראיות להעמדתו לדין בגין מעורבותו בפיגועי טרור.
יחד עם זאת יש לסייג את הדברים ולהבהיר כי מדובר בתחילת שנות השמונים, בשנים הראשונות בתנועת החיזבאללה, בתקופת שלטונו של חומייני באיראן שהרי לאחר מכן תנועת החיזבאללה הופכת אט-אט לגוף עצמאי,וכן יש לציין את העובדה כי ההוכחה כי החיזבאללה הינה זרוע טרור איראנית איננה שוללת פעולות טרור על ידי החיזבאללה כגוף עצמאי ללא הנחיות ומימון מאיראן, וכן אין לשלול פעולות איראניות שלא על ידי החיזבאללה אלא גוף אחר.

תוכן עניינים:
מבוא
ישראל בעיני איראן
ישראל בעיני החיזבאללה
מקורות מימון לחיזבאללה
טביעות אצבע איראנית בפיגועי טרור של החיזבאללה נגד יעדים ישראלים ויהודים
סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
תקופת שלטון השאה (השושלת הפהלווית) באיראן הייתה תקופה של קשרים הדוקים ומיוחדים בין איראן לישראל, היו יחסים כלכליים(1) (ייצוא נפט מאיראן וייבוא ציוד ביטחוני וטכנולוגיה לתעשייה ולחקלאות) קשרים צבאיים, וביקורים הדדיים של ראשי ממשלות ומפקדים בכירים, אך כבר אז החל חומייני המנהיג הבא של איראן בזרעי השנאה לישראל, חומייני הפך את הסכסוך הערבי-ישראלי ממאבק לאומי-פוליטי(2) כפי שראו זאת שאר מדינות ערב למאבק אידיאולוגי - דתי, מבעיה פנימית ישראלית לבעיה כלל איסלאמית.
חומייני ראה בישראל את מקור כל הרעות בעולם, והאשים את ישראל בכיבוש פלסטין, פגיעה בזכויות הלגיטימיות של הפלסטינים בישראל, ודיכויים, וראה בשחרור האדמה המוסלמית בפלסטין מלחמת מצווה אשר יחד עם חיסול ישראל תוביל להצלחתה הסופית של התנועה האיסלאמית, חומייני ראה בסכסוך עם ישראל מאבק בין כוחות הצדק לכוחות העושק והכפירה, ושלל באופן מוחלט את זכות קיומה של ישראל ומחייב כל מוסלמי להשתתף במאבק נגד ישראל.
חומייני כינה את ארה"ב "השטן הגדול" וישראל "השטן הקטן" והאשימם בשנאה כלפי האיסלאם, ניסיון לגרום לפירוד בעולם המוסלמי, והשתלטות על המקומות הקדושים לאיסלאם, כשהוא מייחס לישראל חלק ניכר מהסנקציות על איראן שהוטלו על ידי ארה"ב כי ישראל מסיתה את ארה"ב באמצעות יהדות ארה"ב וארגונים יהודיים, ולכן קשר ביניהם וקרה להם "השטן הקטן", ו"השטן הגדול".
---------------------------------------------------------------------
1. ש. שאול, טרור בשליחות האימאם, הוצאות מפעלות המרכז הבינתחומי הרצליה, 2001.
2. א. קם, מן הטרור ועד הגרעין- משמעותו של האיום האיראני, הוצאת משרד הביטחון, 2004, עמ' 395.
 
עבודה מס' 65628 SHOPPING CART DISABLED
מדיניותו הכלכלית של ג'מאל עבד אל-נאצר אל מול מדיניותו הכלכלית של סאדאת, 2006.
בחינת ההבדילים במדיניותם של שני האישים ובאיזו מידה שיפר סאדאת את הכלכלה המצרית שהותיר אחריו נאצר במצרים.
6,616 מילים (כ-20.5 עמודים), 22 מקורות, 238.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
הנושא של עבודה זו הוא מדיניותו הכלכלית של אנוואר סאדאת אל מול מדיניותו הכלכלית של ג'מאל עבד אל - נאצר.
העבודה מבקשת לבחון את ההבדלים במדיניותם הכלכלית של אנוואר סאדאת וג'מאל עבד אל - נאצר וכן לבחון באיזו מידה שיפר אנוואר סאדאת את הכלכלה המצרית שהותיר אחריו ג'מאל עבד אל - נאצר במצרים.
התיזה העיקרית של העבודה היא כי סאדאת אכן קידם את  הכלכלה במצרים, וכי מדובר בשוני רב במדיניותם הכלכלית של השניים.
הפרק הראשון של העבודה דן ברקע להווצרות מדיניותו הכלכלית של נאצר.
הפרק השני של העבודה דן בביקורת של נאצר כלפי המדיניות הכלכלית שקדמה לו.
הפרק השלישי של העבודה דן באג'נדה הכלכלית של נאצר.
הפרק הרביעי של העבודה דן ברקע להווצרות מדיניותו הכלכלית של סאדאת.
הפרק החמישי של העבודה דן בביקורת של סאדאת כלפי המדיניות הכלכלית שקדמה לו.
הפרק השישי של העבודה דן באג'נדה הכלכלית של סאדאת.
הפרק השביעי דן בהשוואה בין מדיניותם הכלכלית של נאצר וסאדאת

מתוך העבודה:
נאצר הבין כי אחת מבעיותיה של מצרים היא הקצב המהיר של הגידול באוכלוסיה, על פי ההערכות במצרים האוכלוסיה המצרית בשנת 2000 הייתה אמורה להיות בין 62 ל 74 מיליון איש, ובשנת 2030 בין 84 ל 139 מיליון, אין מדובר רק בבעיה כמותית אלא גם בעוני מתפשט וחלוקה לא שווה של אדמות (1) והיה ברור לכל כי כדי להגיע לצמיחה כלכלית יש לעצור את קצב גידול האוכלוסייה במצרים.
פרוייקט הסכר הגדול אשר אמור היה(2) לספק מים לצרכי תעשיה וחקלאות דרש מדיניות כלכלית חדשה שתוביל לצמיחה כלכלית בסופו של דבר, לצורך כך טען נאצר כי יש לספח לטובת המדינה חברות גדולות כמו חברות ביטוח ובנקים אשר היו בידיים פרטיות ואותן בעלים זכו לפיצוי זעום אם בכלל.
נאצר בראשותם של "הקצינים החופשיים" שירשו את מקום המשטר המלוכני במצרים בשנת 1952 קיבל לידיו מדינה שבעייתה המרכזית היתה שנים רבות של שלטון שהביא את המדינה לסף אנרכיה וחוסר אמון מלא בין העם להנהגה, הבעיות במצרים היו קשות בתחום הכלכלי - חברתי, והיה פער עצום בין האוכלוסייה לבין משאביה ופערים חריפים בחלוקת המשאבים בין שכבות האוכלוסייה השונות, ובנוסף אוכלוסיית מצרים התרבתה בקצב מדהים של מיליון איש בשנה, כשמקורותיה של הארץ דלים מאוד, ולמעשה אין למצרים אוצרות טבע, מלבד קרקע פוריה שמנוצלת עד תום ונפט בכמות בינונית.
מצב התעסוקה והתשתית במצרים היו רחוקים מלענות על צרכי התושבים והמצב עוד החמיר בגלל מגמת עיור מזורזת.
---------------------------------------------------------------------
1. J. WATERBURY, THE EGYPT OF NASSER AND SADDAT, PRINCETON PRESS, ENGLAND, 1983, P. 45.
2. P. WOODWARD, NASSER, LONGMAN, ENGLAND, 1992, P. 90.
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

** עכשיו במבצע **
עבודה שניה ב – 40% הנחה*
בתוקף עד 30/08/2014
*) הזולה מבינהן

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
תת-קטגוריות:
All
ארה"ב
יחסים בן לאומים
ישראל
כללי
לאומיות דת ומדינה
מדיניות ציבורית
מזרח התיכון
מיעוטים
מלחמות
ממשל ופוליטיקה
ציונות
תיאוריות
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1378-1386] מתוך 2202 :: [עמוד 154 מתוך 245]
<< עמוד קודם :: עבור לעמוד: 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 :: עמוד הבא >>