עבודות [1378-1386] מתוך 2231 :: [עמוד 154 מתוך 248]
<< עמוד קודם :: עבור לעמוד: 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 :: עמוד הבא >>

 

עבודה מס' 65852 SHOPPING CART DISABLED
אקולוגיה ודמוקרטיה, 2004.
באיזו מידה חייבת אידיאולוגיה ירוקה להיות חלק ממערכת השלטון הדמוקרטית?
4,507 מילים (כ-14 עמודים), 11 מקורות, 298.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
הידרדרות הסביבה חותרת בהתמדה תחת הבסיס של החברה האנושית ולא ניתן עוד להמשיך ולהתעלם מן ההרס האקולוגי. יש חשיבות רבה להבנת ההשפעה של האקולוגיה על תיאוריות חברתיות ופוליטיות, ובכלל זה גם על הדמוקרטיה הליברלית, וגם להבנת ההשפעה של הדמוקרטיה על האידיאולוגיה הירוקה, אקולוגיה גלובלית בת קיום שמקיימת צדק חלוקתי במשאבים בין האוכלוסיות השונות בעולם. הקדמה הטכנולוגית מאפשרת לאדם יכולת שליטה טובה על הסביבה הטבעית, אך גם מובילה אותו להעמיד את עצמו מחוץ למערכת האקולוגית ולהתעלם מן העובדה, שהן האדם והן מעשי ידיו, תלויים באופן בסיסי במשאבי הטבע לקיומם.      
אידיאולוגיה ירוקה ודמוקרטיה-
רוב התנועות האקולוגיות החזקות צומחות ומשגשגות במערב הליברלי, ולכאורה אין טבעי יותר מכך, שאידיאולוגיה ירוקה תהיה במידה רבה חלק מכל שלטון דמוקרטי ליברלי. אבל, יש בעייתיות בהנחה זו, ולמרות הדמיון הרב בין שתי האידיאולוגיות הנ"ל, יש גם מתח ביניהן במבחן המציאות.
לאידיאולוגיה ירוקה ולדמוקרטיה יש קווים משותפים. המטרות שמציבה לעצמה אידיאולוגיה ירוקה, תוך מעורבותו של הציבור (דמוקרטיה) - ע"י העם - נעשות בעיקרן לטובת הכלל - למען העם. טובת הכלל מתורגמת לפעמים לדעת מומחים ולצורכי בעלי אינטרסים כלכליים ופוליטיים.
הדמוקרטיה, כמו האקולוגיה, מאופיינת במערכת של איזונים ובלמים כדי לשמור על יציבותה, ולשתיהן נחוץ שלטון חוק. גם קהילת בני האדם חייבת להסתדר במנגנון של חוקיות, התחשבות והדדיות, כשהאדם הפועל בתוכה, תורם ונתרם. הדמוקרטיה באנגליה, שהיא הדמוקרטיה הוותיקה והיציבה בעולם, מבוססת על ריסון עצמי והדדיות בתוך קהילות, כמעט באותה מתכונת כאלף שנים. בתרבות שמכבדת את החוק, יש תקווה שתהיה הקשבה גם לטבע ולאיכות הסביבה(1).      
התנועות הירוקות פועלות ותוססות בקרב החברה האזרחית, המהווה נדבך חשוב בהתפתחות משטר דמוקרטי. המדינה משאירה להן מרווחי חיים עצמאיים, הפעילים יוצרים לא רק דעת קהל, אלא גם השפעה על הכרעות בסוגיות סביבתיות, שפירושה רמה גבוהה יותר של מודעות אזרחית(2).  

עבודה זו בוחנת בחלקה הראשון את שאלת המחקר: באיזו מידה חייבת אידיאולוגיה ירוקה להיות חלק משלטון דמוקרטי; מה הן נקודות המפגש בין דמוקרטיה לאקולוגיה ובכך יש תשובה לשאלה - "במידה רבה", ומה הן נקודות המחלוקת ביניהן ובכך יש תשובה לשאלה - "במידה מועטה ביותר".
חלקה השני של העבודה הוא דיון בנקודות שהועלו בעקבות שאלה זו: אלו בעיות נוצרות בשימוש בזכויות ליברליות ועל בסיס גישה פלורליסטית למען מטרות ירוקות; איזה מתח קיים בין אידיאולוגיה ירוקה לליברליזם כלכלי; האם ניתן להשיג רפורמות אקולוגיות דרך הממסד הדמוקרטי; איזה חלק יש לדמוקרטיה במאבק לשימור המאזן האקולוגי הגלובלי; מהי המידה הראויה לביזוריות במסגרת שלטון דמוקרטי לפתרון יחסי אדם-סביבה.
בסוף העבודה יובא סיכום ויוצגו מסקנות לשאלת המחקר משני כיוונים: באיזו מידה חייבת אידיאולוגיה ירוקה לפעול באמצעות הדמוקרטיה, כלומר, מדוע כדאי לדמוקרטיה שאידיאולוגיה אכן תפעל במסגרתה, ומנגד, מדוע כדאי לאקולוגיה לפעול במסגרת דמוקרטית.  
--------------------------------------------------------------------
1. ראובן לסטר, (2003), סביבה, מינהל ומשפט בישראל. שורשים ובסיס. ירושלים: מכון ירושלים לחקר ישראל: המרכז למדיניות סביבתית, עמ' 21.
2. אילון שוורץ, (2000), "מחשבות על דמוקרטיה, על חינוך ועל הדרך לפתרון המשבר הסביבתי", הכדור בידנו 1, תל אביב: מרכז השל,  עמ' 5.

ראשי פרקים:
א. מבוא
ב. נקודות מפגש בין האקולוגיה לדמוקרטיה
ג. נקודות מחלוקת בין האקולוגיה לדמוקרטיה
ד. דיון
ה. סיכום ומסקנה
ו. ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
האקולוגיה מלמדת על ההדדיות בין אדמה, צמחים בעלי חיים, וגם על קהילת בני האדם. המערכת החברתית של האדם, כמו גם המערכת הביוטית, החלה מבסיס פרימיטיבי שהתפתח עם הזמן לקשרי גומלין מורכבים - מאיסורים בסיסיים בין אדם לחברו עד להרחבת הכללים במערכת פוליטית והגעה למשטר דמוקרטי .
אידיאולוגיה ירוקה מנסה לשלב אתיקה חדשה, המבוססת על שילוב של ההתפתחות האקולוגית וההתפתחות של חברה אנושית דמוקרטית. ליברליזם - זכויות אדם, אקולוגיה - זכויות סביבה. שמירה על אקולוגיה ירוקה תשפר את איכות חייהם של בני האדם. הזכויות הליברליות הטבעיות כוללות גם זכות לאיכות חיים. איכות החיים נקבעת גם על פי איכות הסביבה. העקרונות שמדגישים את זכויות האדם מהווים את הבסיס הרציונלי לזכויות הסביבה. הדמוקרטיה הליברלית היא המנגנון להגשים זאת.
 
עבודה מס' 65851 SHOPPING CART DISABLED
המהפכה החוקתית 1992 - זכויות זוגות חד-מיניים, 2004.
השפעת חוקי היסוד: כבוד האדם וחירותו וחופש העיסוק (1992) על מעמדם המשפטי של זוגות חד-מיניים
4,545 מילים (כ-14 עמודים), 11 מקורות, 298.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
חקיקתם של חוקי היסוד: כבוד האדם וחירותו וחופש העיסוק (1992) על תפיסתם הליברלית לוותה בתקווה לקבוצות השוליים המקופחות מבחינה משפטית, ובהן הזוגות החד-מיניים, בהיותם נתפסים בעיני רבים כחוקים שחוללו "מהפכה חוקתית" במשפט הישראלי. חוקים אלה רלוונטיים לבדיקת שיפור מעמדם של החד-מיניים, שאינם זוכים להכרה משפטית פורמלית וסובלים לכן מקיפוח תמידי של "זכויות זוגיות" במשפט, המוענקות לזוגות נשואים ולידועים בציבור, שכן דרגתם הנורמטיבית מעניקה להם יתרון בדרך של פרשנות רחבה של הוראות החוק או בביטולן(1).
לאורך שנים התעלמה שיטת המשפט מקיומם של החד-מיניים, ואף ראתה בהם סוג של סוטים. לא ניכר יישום העקרונות שבהכרזת העצמאות: הזכות לשוויון, חופש מדת, ללא הבדל מין, שניתן לפרש - אי אפליה על רקע נטייה מינית ואפשרות להינשא. תחילתו של השינוי ביחס המשפט היה בביטולו של האיסור הפלילי מ-1977 "על מעשי מין שלא כדרך הטבע" בתיקון לחוק העונשין מ-1988. קדמו לכך ניסיונות כושלים בגלל לחץ שהופעל ע"י המפלגות הדתיות. ביטול הסעיף נעשה בדיסקרטיות (לא נכלל בהצעת החוק של הממשלה והדיון התנהל בוועדות הכנסת ולא במליאה) והיה לניצחון החקיקתי הראשון של החד-מיניים.  
סימני דרך בולטים נוספים לשיפור מעמדם המשפטי היו בדרך כלל בתחום החקיקה: א. חוק שוויון הזדמנויות בעבודה - ב-1992 תוקן חוק שוויון הזדמנויות בעבודה (1988) והיה לחוק הראשון, שאוסר אפליה של עובד בגלל נטייתו המינית. ב. חוק למניעת הטרדה מינית - ב-1998 חוקק החוק למניעת הטרדה מינית האוסר על הטרדת אדם על רקע נטייתו המינית. ג. חוק איסור לשון הרע - בשנת 1997 תוקן חוק איסור לשון הרע (1965), כך שאסר על פרסום העלול לבזות אדם בשל נטייתו המינית וחוקים אחרים(2). ד. השוואת גיל ההסכמה (16)- הנדרש ל"מעשה סדום" לזה הנדרש ליחסי מין בין גבר לאישה (2000) (3).
בעקבות פסיקות בתי המשפט פונים בני זוג מאותו מין להכרה בזכותם בתחומים: גמלאות משירות המדינה, אפשרות לקבלת אשרה לשהייה בארץ על סמך קשר זוגי, אבל בהקשרים רבים של מיסוי, ירושה, ביטוח לאומי ועוד, בהיעדר סטנדרט אחיד, נשארת שאלת ההכרה בזוגות מאותו מין לא מוסדרת(4).
השינויים במעמדם המשפטי של החד-מיניים החלו כבר משנת 1988 וקיבלו תנופה בראשית שנות ה-90. מתעוררות מספר ציפיות: א. האם ניתן לצפות להמשכה של המהפכה המשפטית החד-מינית וגם להשלמתה? ב. פגיעה בזכויותיהם תיתכן רק ע"י חוק. ג. יינתן שוויון זכויות לזוגות חד-מיניים ולתא המשפחתי שלהם כמו לגבר ואישה נשואים. ד. פרשנותם של חוקים משוריינים תתחשב בזכותם לשוויון. ג. שימוש באקטיביזם שיפוטי ככל שניתן, כנדרש לגבי מיעוט שחסר באופן טבעי את הגנת הרוב. ד. הגנה על זכותם לשוויון תיעשה באופן חיובי כדי למנוע השפלה ופגיעה בכבודם, ובכך לעודד גם חקיקה נוספת וגם פנייה בעת הצורך להגנה משפטית.
שאלת הדיון:
האמנם חקיקת 1992 מהווה מהפכה משפטית חד-מינית המבטיחה המשך נאור וליברלי, והאם זכויותיהם של הזוגות החד-מיניים המעוגנות בחוקי היסוד, אכן מוגנות באופן חוקתי הלכה למעשה כיאה למדינה דמוקרטית-ליברלית.
--------------------------------------------------------------------
1. ברק, תשנ"ב עמ' 19-9.
2. ב-1993 תוקנו פקודות הצבא ונאסרה אפליה מחמת נטייה מינית. ב-1998 בוטלו כל הפקודות המיוחדות. הראל, עמ' 195.
3. ביטון, 2002, עמ' 406-402.
4. גרוס, 2001, עמ' 49.

ראשי פרקים:
א. מבוא
ב. שאלת הדיון
ג. הטענה
ד. דיון
ה. סיכום ומסקנות
ו. רשימה ביבליוגרפית

מתוך העבודה:
התייחסותה של שיטת המשפט הישראלית לזוגות החד-מיניים עברה שינויים מרחיקי לכת. שני חוקי היסוד: כבוד האדם וחירותו וחופש העיסוק כוללים את הזכות שלא להיות מופלים מחמת נטייה מינית: הגנה מפני פגיעה בכבודו וזכויותיו של אדם, בחירה לעסוק בכל עיסוק, חירות ליצור קשרים רגשיים ומיניים ואפשרות להקים משפחה ללא אפליה בשל מינם של בני הזוג, תוך קבלת אותה הגנה ותמיכה חברתית שמקבלות משפחות הטרוסקסואליות, שהרי גם לאווירה הציבורית יש השפעה הן על החקיקה והן על האקטיביזם השיפוטי.
 
עבודה מס' 65850 SHOPPING CART DISABLED
דמוקרטיה וביטחון לאומי בישראל - ע"ב 1/65 ירדור, 2006.
מדוע פגעה המדינה בזכות לבחור ולהיבחר, למרות היעדר הוראת חוק מפורשת העולה בקנה אחד עם שלטון החוק, בע"ב 1/65 ירדור נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השישית?
2,604 מילים (כ-8 עמודים), 9 מקורות, 298.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
הנושא הנדון בע"ב 1/65 ירדור מתייחס ל-3 היבטים הקשורים בדמוקרטיה ובביטחונה הלאומי של מדינת ישראל: 1. הזכות להיבחר ולבחור 2. מדינת ישראל כמדינה יהודית 3. דמוקרטיה מתגוננת בחברה שסועה אתנית. להלן הרחבתם של היבטים אלו, מנקודת מבט הקשורה לע"ב 1/65 ירדור.

שאלת המחקר:
מדוע פגעה המדינה בזכות לבחור ולהיבחר, למרות היעדר הוראת חוק מפורשת העולה בקנה אחד עם שלטון החוק, בע"ב 1/65 ירדור נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השישית?
השערת המחקר:
בע"ב 1/65 ירדור בא לידי ביטוי המתח שבין דמוקרטיה ושלטון החוק (הזכות לבחור ולהיבחר) לבין הגדרתה של מדינת ישראל (כמדינה יהודית) לבין השימוש בדמוקרטיה מתגוננת בחברה שסועה אתנית (כמו בישראל). "רשימת הסוציאליסטים" נפסלה מלהתמודד בבחירות 1965 ע"י ועדת הבחירות המרכזית בשם הדמוקרטיה המתגוננת. בפסה"ד על הערעור נחלק בית המשפט העליון בדעתו ואישר את פסילת הרשימה בשם הגדרתה היהודית של המדינה, המשפט הטבעי והדמוקרטיה המתגוננת. דעת המיעוט לא ראתה ברשימה סכנה לדמוקרטיה, ביקרה את שלילת הזכות להיבחר, הסתייגה מתפיסת זהות המדינה כיהודית וצידדה באישור הרשימה בשם הדמוקרטיה והשוויון בפני החוק.
המשטר הדמוקרטי בישראל ב-1965 (ימי הממשל הצבאי) לא אפשר חופש פעולה למערעריו (לפי תפיסתו). הוא התנגד בשם הדמוקרטיה המתגוננת, שנשאה אופי של "ציונות מתגוננת", המעדיפה את העם היהודי היושב בציון ומגבילה את זכויות היסוד של המיעוט הערבי. הקוד הביטחוני בשילוב הנאמנות ללאומיות היהודית (ציונות מתגוננת) הולידו את המושג "דמוקרטיה מתגוננת".

תוכן העניינים:
א. מבוא
ב. שאלת המחקר
ג. השערת המחקר
ד. ע"ב 1/65 ירדור
ה. סיכום
ו. ביקורת אישית
ז. ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
1. עובדות
ב-1965 לקראת הבחירות התארגנה רשימה בשם "רשימת הסוציאליסטים", שחלק מחבריה היו קשורים לארגון "אל-ארד" שהוצא מחוץ לחוק, היות שנתפס כארגון המקדם את רעיונות הלאומיות הפלשתינית בקרב ערביי ישראל והקשר לאומה הערבית. על פי העובדות שהיו בפני ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, מטרת הרשימה הייתה שלילת קיומה של מדינת ישראל במתכונתה הנוכחית(10) .
למרות שמבחינה פורמאלית לפי חוק הבחירות לכנסת מ-1959, ועדת הבחירות המרכזית בראשות שופט בית המשפט העליון (לנדוי), הייתה חייבת לאשר את השתתפות הרשימה, היא החליטה לפסול אותה, מהטעם שזו "התאחדות בלתי חוקית, היות ויוזמיה שוללים את שלמותה של מדינת ישראל ואת עצם קיומה"(11) . הרשימה נפסלה מלהתמודד בבחירות בשם הדמוקרטיה המתגוננת.
-------------------------------------------------------------------
10. ברק-ארז, (2003) עמ' 75.
11. לנדוי, (29.9.65).
 
עבודה מס' 65840 SHOPPING CART DISABLED
דמוקרטיה ודמוקרטיזציה - האינדיאנים בצ'ילה, 2006.
כיצד מתמודדת צ'ילה עם סוגיית האינדיאנים כמיעוט על רקע הניגוד בין זהותם האתנית הייחודית לבין גיבושה כאומה ונטייתה למודרניזציה?
8,000 מילים (כ-24.5 עמודים), 18 מקורות, 398.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
הכיבוש הספרדי ב-1942 של היבשת גרם לזעזוע בחיי העמים האינדיאנים בצ'ילה, תושביה המקוריים, ופתח לגביהם תקופה ארוכה של נישול, סבל, הפליה, השפלה, עוני וחוסר סובלנות. האינדיאנים נדרשו להתמודד עם ארץ ספרדית, קריאולית, אירופית, נוצרית, שאנשיה רואים עצמם כמייצגי הציביליזציה ומנסים לשים קץ לקיומם של הפראים, הברברים והנוודים. האינדיאנים ניסו להתגונן ונלחמו באומץ, אך נוצחו ע"י כוח הזרוע של הצבא, הקידמה בהתגלמות הרכבת והמתיישבים החדשים שבאו להתעשר באמריקה.
מציאות חייהם זו של האינדיאנים הייתה מנת חלקם במשך דורות, וגם בתקופות חשוכות שלאחר העידן הקולוניאלי, כגון, תקופת המשטר הצבאי. השינוי העיקרי התרחש בעת המעבר לדמוקרטיה ורק לאחרונה הפכו האינדיאנים לשחקנים בזירה הפוליטית הלוקחים חלק בתהליך הדמוקרטיזציה הנמשך גם כיום. בנוסף, נדרשים האינדיאנים להתמודד עם השפעת המודרניזציה החברתית והכלכלית החזקה המאפיינת את צ'ילה בשנים האחרונות. השפעה זו טומנת בחובה לגביהם סכנה של התפוררות כלכלית - אובדן החזקה על אדמת אבותיהם ובעקבותיה גם בעיית הגירה מואצת.        
גם בשאלת התודעה הלאומית בצ'ילה יש לאינדיאנים חלק לא מבוטל. כמיעוט אתני ייחודי השומר בקנאות על מנהגיו ואורחות חייו, חיי קהילה והיררכיה חברתית ומשפחתית ברורה, הם עמדו מול התגבשות מדינם הלאום, תוך סיכון גבוה לאובדן זהותם האתנית והתרבותית. בתהליך עיצוב הזהות  הצ'יליאנית נתפס העבר של האינדיאנים כחלק מן המורשת הלאומית, אך אומה זו עוצבה במסגרת הערכים של הציוויליזציה הנוצרית-מערבית, כך שהם הפכו יותר לסמלים לאומיים.  
מתוך הדיאלקטיקה של הדה-הומניזציה, הדיכוי והשחרור צמח השיח של העמים האינדיאני, שיח שבו מעלים את קולם האינדיאנים עצמם, שנותן ביטוי מובהק למעמדם כסובייקטים היסטוריים, וממילא ביטוי לאנושיותם. שיח השחרור של העמים האינדיאנים קורא למימוש זכויות האדם והאזרח במסגרת המשטר הדמוקרטי, והוא עושה זאת בכל האמצעים שהביאו לפתחו הקידמה הטכנולוגית, תקשורת ההמונים, המוביליות הגבוהה, ארגוני החברה האזרחית ועוד.
שאלת המחקר
כיצד מתמודדת צ'ילה עם סוגיית האינדיאנים כמיעוט על רקע הניגוד בין זהותם האתנית הייחודית לבין גיבושה כאומה ונטייתה למודרניזציה?
טענת המחקר
מאז איבדו האינדיאנים בצ'ילה את עצמאותם ונאלצו להיאבק על בעלות אדמת אבותיהם, הם נדחקו לעמדה של מיעוט מופלה לרעה, הסובל מהתנוונות, מנישול מתמיד, מעוני מעמיק ומהתפוררות מתמשכת של זהותם האתנית-תרבותית. צ'ילה הדמוקרטית מנסה להתמודד עם שורשי הבעיה ע"י שינוי המסגרת החוקתית, פתיחת מושג הלאום להגדרה מחדש והגברת התודעה לטיפול בבעיות המיעוטים. עם זאת, נראה שהשאלה על חזקת האדמות היא השאלה המרכזית מבחינת האינדיאנים, ובה בשעה היא גם שאלה בלתי פתירה לדורותיה.
על מנת לבדוק את טענת המחקר, אסקור כרקע את תהליך גיבושו של ההסדר הפוליטי החל מהכיבוש הספרדי (1541) ועד לכינונו של משטר דמוקרטי יציב (מ-1990), בהמשך אשרטט את מערכת היחסים העקובה מדם בין האינדיאנים לשלטון הספרדי שתרם לריבוד החברתי ואת המתח המתמיד שקיים ביניהם לבין החברה הצ'יליאנית, אתאר את מעמדם הנחות בתקופת המשטר הצבאי (1990-1973) ואת השינויים שחלו בתהליך הדמוקרטיזציה (חוק הילידים 1993 ועוד). לסיום אדגיש את הבעייתיות של האינדיאנים כמיעוט אתני מול הלאומיות והנטייה למודרניזציה בצ'ילה הדמוקרטית.

תוכן העניינים:
א. מבוא
ב. גיבוש ההסדר הפוליטי בצ'ילה
ג. היחסים בין האינדיאנים לשלטון הספרדי
ד. האינדיאנים מול החברה הצ'יליאנית
ה. מעמד האינדיאנים בתקופת המשטר הצבאי
ו. האינדיאנים בתהליך הדמוקרטיזציה
ז. מיעוט אתני מול לאומיות ומודרניזציה
ח. סיכום ומסקנות
ט. ביבליוגרפיה

הערת מערכת: חלק ממקורות העבודה הם בשפה הספרדית.

מתוך העבודה:
במחצית הראשונה של המאה ה-20 עבר שוב ושוב מוקד הכוח הפוליטי מימין לשמאל, משום שאף מפלגה לא זכתה בתמיכה מספקת כדי לבצע רפורמות נרחבות. פיתוח התשתית בוצע באיטיות רבה, דבר שהוביל לעוני מחריד באזורי הכפרים ולעיור מתוך ייאוש. רק בשנות ה-60 של המאה הקודמת יזמו הנוצרים-דמוקרטיים בהצלחה רבה רפורמות חברתיות בתחום הדיור, החינוך, הבריאות ושירותי הרווחה. מדיניות זו איימה על זכויות האליטה השמרנית ועוררה התנגדות גם מצד השמאל הקיצוני(1) .
 
עבודה מס' 65839 SHOPPING CART DISABLED
דמוקרטיזציה במזרח אירופה, 2005.
תהליך הדמוקרטיזציה במזרח-אירופה, ההבחנה בין "המעבר" לבין "ההתייצבות" ותרומתה לחקר תהליך הדמוקרטיזציה. דוגמאות - פולין והונגריה.
2,658 מילים (כ-8 עמודים), 15 מקורות, 239.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בתקופה שלאחר מלחמת העולם השנייה קמו ו/או נפלו משטרים דמוקרטיים במדינות שונות בעולם שזכו לעצמאות ממעצמות קולוניאליות. המעבר למשטר דמוקרטי יציב, בצד כישלון עמים רבים לכונן משטר כזה, גרם לחוקרים לנסות לגלות: האם קיים קשר מובהק בין מערכות פוליטיות לתנאים מוקדמים חברתיים-כלכליים, היסטוריים ופוליטיים? מה טיבו של אותו קשר בארצות שבהן התפתח והתייצב משטר דמוקרטי? האם צמיחה כלכלית מקדמת בהכרח מטרות דמוקרטיות או ההפך? עד כמה תנאים מסוימים אוניברסאליים והאם הם מאפשרים חיזוי לצפוי בעתיד? חלק מהתנאים המוקדמים שנבחנו היו תהליכי המודרניזציה: תיעוש, עיור, השכלה ועלייה בתוצר הגולמי. התנאים המוקדמים לצמיחת הדמוקרטיה מסווגים לגישת המודרניזציה ולגישה המעמדית.

תוכן העניינים:
א. המעבר מגישת "התנאים המוקדמים" לגישת המעברים וההתייצבות, ההבדלים ביניהן וזו המתאימה יותר לניתוח הדמוקרטיזציה בארצות הפוסט-קומוניסטיות.
1. גישת התנאים המוקדמים
1.1. הגישה ההתפתחותית (הליניארית) - גישת המודרניזציה
2.1. הגישה המעמדית - גישת הקונפליקט
3.1. המעבר מגישה לגישה
2. גישת המעברים וההתייצבות  - הגישה התהליכית
1.2. תקופת המעבר
2.2. גיבושה של הדמוקרטיה
3. הארצות הפוסט-קומוניסטיות

ב. תהליך הדמוקרטיזציה במזרח-אירופה, ההבחנה בין "המעבר" לבין "ההתייצבות" ותרומתה לחקר תהליך הדמוקרטיזציה. דוגמאות - פולין והונגריה.
1. הדמוקרטיה במזרח אירופה
2.1. תהליך הדמוקרטיזציה במזרח אירופה
2. דוגמאות לדמוקרטיזציה במזרח אירופה
1.2. הונגריה
2.2. פולין
3. סיכום - תרומתה של גישת המעברים וההתייצבות
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
התהוותה של הדמוקרטיה אינו נתפס עוד כתוצר בלעדי של מבנים מוסדיים ותנאים מוקדמים של מודרניזציה, על כל מאפייניה ובעיקר המימד הכלכלי. לפי הגישה התהליכית הדמוקרטיזציה נתפסת כתוצר של תהליכים - יחסי הגומלין וההסדרים הפוליטיים בין אליטות, הבחירות השונות של השחקנים הפוליטיים בין סוגי דמוקרטיות והמערכות החברתיות והמפלגתיות, תפקידים והשלכות של הסוכנים החברתיים (חברה אזרחית, תרבות פוליטית, מפלגות). אי הקיבעון בגישה מאפשר לבאר תהליכי דמוקרטיזציה שונים במקומות שונים בעולם, ללא יומרה לנבא מראש היכן, מתי ולמה תיווצרנה דמוקרטיות בעולם. כך גם בגל השלישי של הדמוקרטיזציה בעולם ובמזרח אירופה בפרט.
 
עבודה מס' 65838 SHOPPING CART DISABLED
פאוזי אל-קאוקג'י ועבד אל-קאדר אל-חוסייני במלחמת 1948, 2007.
עבודה זו תתרכז בשני אנשי צבא אלו ובפעילותם, תוך בחינת המטרות שלשמן נלחמו והנאמנויות השונות שהחזיקו.
8,439 מילים (כ-26 עמודים), 13 מקורות, 189.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
העבודה עוסקת בתרומתם של פאוזי אל-קאוקג'י ועבד אל קאדר אל-חוסייני למאבקה של התנועה הלאומית הפלסטינאית נגד המדינה היהודית שבדרך. ישנה התייחסות להחלטות הליגה הערבית לגבי הקמת צבא ההצלה בפיקודו הישיר של אל-קאוקג'י, וחלוקת הארץ לגזרות בפיקודם של המנהיגים המקומיים שעה שהנהגת העם הפלסטינאי הייתה מפוררת. בין כל המפקדים בשטח שררה מערכת יחסים מיוחדת הנשענת על נאמנויות למטרות שונות ויריבויות פנימיות שמנעה מהם מלממש את מטרתם. העבודה סוקרת את מערכות יחסים אלו.

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. החלטת הליגה הערבית על הקמת צבא ההצלה
3. היחסים בין פאוזי אל-קאוקג'י, עבד אל-קאדר אל-חוסייני וההנהגה הערבית
4. פעילותו של עבד אל-קאדר אל-חוסייני במלחמה
5. פעילותו של צבא ההצלה בפיקודו של פאוזי אל-קאוקגי
6. מבצע חירם
7. סיכום
8. ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
פועלו של עבד אל-קאדר אל-חוסייני במלחמת 1948, מתרכז בשלב הראשון של המלחמה, עבד אל-קאדר נהרג בתאריך ה-8 באפריל 1948 לאחר הקרב על הקסטל (לא במהלכו, נקודה זו תוסבר בהמשך), לכן לא זכה להשתתף בקרבות שלאחר פלישת צבאות ערב הסדירים שהחלה במאי אותה שנה. עבד אל-קאדר נולד בשנת 1907 למשפחת אל-חוסייני המיוחסת, אביו מוסא קאזם אל-חוסייני היה ראש העיר של ירושלים וראש "הועד הפועל הערבי" עד שנת 1934, עבד אל-קאדר סיים בית-ספר יסודי בארץ ולאחר מכן למד באוניברסיטה האמריקאית במצרים, לאחר לימודיו שימש כפקיד נמוך בממשלת המנדט(1).
 
עבודה מס' 65818 SHOPPING CART DISABLED
מעצרים מנהליים, 2006.
באיזה מידה משפיע המצב הביטחוני על פסיקת בג"ץ בנושא מעצרים מנהליים?
9,138 מילים (כ-28 עמודים), 20 מקורות, 289.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
במסגרת עבודה זו ברצוני לבדוק באיזה מידה משפיע המצב הביטחוני על פסיקת בג"ץ בנושא מעצרים מנהליים?
טענתי היא כי למרות האקטיביזם השיפוטי המיוחס לבית המשפט העליון מאז שנות ה-80, בנושא מעצרים מנהליים, פסיקותיו מושפעות במידה רבה מהמצב הביטחוני. הדבר בא לידי ביטוי בשיקוליו ובטענותיו. בפסיקות בג"ץ בשנים 1994-1998 ישנה נטייה דמוקרטית המפרשת את החוק בהתאם לאפשרויות המינימאלית לפגיעה לזכויות היסוד.
לעומת זאת, בשנים 2000-2002 בג"ץ נמצא תחת תחושת איום הטרור ודעותיהם של השופטים משתקפים בפסיקות שנוטות להיות אקטיביסטיות יותר. על כן בג"ץ אינו יוצר את השינוי בגישה כלפי המעצרים המנהליים אלא הוא חלק משינוי זה.
על מנת לאשש טענה זו אני אציג את החוקים שבאמצעותם מתבצעים המעצרים המנהליים, את בסיס סמכותו של בית המשפט העליון ואת הרקע שלו.
בחלק התיאורטי אראה את מספר המעצרים המנהליים בתקופת האינתיפאדה הראשונה והשנייה, אסקור את דבריו של שופט מחוזי (אמנון סטרשנוב) שדן בתקופת שפיטתו במעצרים מנהליים, כן אנסה להציג את התייחסותם של חוקרים שונים לשפיטה בקשר שבין דמוקרטיה וביטחון ואציג את ההבדל בפסיקותיו של בית המשפט המושפעות מהמצב הביטחוני על ידי ניתוח המקרים השונים. לסיכום, אוסיף ממצאים נוספים שעלו מבחינת הנושא.

ראשי פרקים:
מבוא
פרק א' - חוקים, זכויות ובית המשפט העליון
פרק ב' - דיון
פרק ג' - אקטיביות משפטית
פרק ד' - פאסיביות משפטית
פרק ה' - עצירים יהודיים ועצירים פלשתינאיים
מסקנות
סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
בעקבות חקיקת חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, וחוק יסוד: חופש העיסוק, השתנה מעמדן הנורמטיבי של זכויות האדם המוגנות בחוקי יסוד אלה. חקיקתם של חוקי היסוד זכתה לכינוי "המהפכה החוקתית", על שום העיגון החוקתי לו זכו זכויות האדם, והגבלת כוחה של הכנסת, כרשות מחוקקת, לפגוע בזכויות אלה (רובינשטיין 1996, 927).
 
עבודה מס' 65816 SHOPPING CART DISABLED
סוריה - המאבק לעצמאות בשנים 1939 - 1946, 2005.
המאורעות והגורמים המשפיעים על חילולה של העצמאות בסוריה, בדגש על השנים 1945-1939.
4,861 מילים (כ-15 עמודים), 9 מקורות, 249.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
הסיטואציה של העדר חומר בנושא זה השתנתה ב- 1987, כאשר אוסף נרחב של מסמכים היסטוריים נחשף במרכז הארכיב הצרפתי. בתוך כך, 3003 ארגזי ארכיב של הנציב העליון הצרפתי בסוריה ובלבנון. חלק עיקרי מהמסמכים עוסק בהחלטות "הקבינט הפוליטי" של הנציב, ובהתכתבויות הרבות בינו לבין הנציגות הסורית. אחד הספרים הבודדים העוסקים בתקופה זו, ובעומק רב, הוא ספרו של פטר א. שמברוק, "האימפריאליזם הצרפתי בסוריה, 1936-1927". על ספר זה כתב פיליפ ס. ח'ורי בעצמו, כי הוא מחדש ביחס לספרו שלו, ושהוא אולי הספר הטוב ביותר על תקופה זו. (2)

  בעבודה זו אנסה להתחקות אחר המאורעות והגורמים המשפיעים על חילולה של העצמאות בסוריה, בדגש על השנים 1945-1939. חלק ניכר מן המסמכים ששימשו אותי מובאים מתוך מחקרו של שמברוק, מהארכיב הצרפתי. זאת ועוד, אנסה לשפוך אור על זוויות שונות של התקופה ועל הכוחות המשפיעים על התהליך כולו, מתוך מובאות נוספות שיצוינו בהמשך.

ראשי פרקים:
1.מבוא.
2.הקמת ממשלה לאומית בדמשק.
3.הסכם 1936.
4.ניסיונות ראשונים להשיג אישור להסכם מהממשלה הצרפתית.
5.השפעת המלחמה על הלבנט.
6.הצעתו של הגנרל ג'ורג' קטרו.
7.בחירות בלבנט.
8.משבר נובמבר-דצמבר 1943.
9.סוף המנדט הצרפתי.
10. סיכום.
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
במאי 1916 הותוותה ההשפעה של הבריטים והצרפתים במזרח התיכון, בהסכם "סייקס - פיקו". הבריטים, שהציגו את עצמם כמגני זכויות הערבים במזרח התיכון, קיבלו את עיראק, עבר הירדן וא"י. הצרפתים קיבלו את הלבנט: סוריה, לבנון וחבל אלכסנדרטה (אמנם רק בסוף מלחמת העולם הראשונה הם ויתרו, כדי לחזק את שליטתם בלבנט, על חלק קטן מעיראק ומשליטה משותפת - יחד עם הבריטים - בא"י, שבהסכם המקורי היה ברשותם). הרוסים קיבלו, כתוספת להסכם קונסטנטינופול ממרץ 1915, גם את מזרח אנטוליה וכורדיסטאן. למעשה, המפה המתוקנת של ההסכם היא הבסיס לחלוקת המנדטים במזרח התיכון ע"י חבר הלאומים והקמת הממשלים המנדטוריים באזור, למעט במצרים בה היה שלטון פרוטקטורט.
 
עבודה מס' 65814 SHOPPING CART DISABLED
מינוי לא יהודי לתפקיד ציבורי בישראל, 2007.
עמדת המשפט העברי בנושא - למן המקורות הראשונים בתורה, דרך המשנה, הגמרא, הפרשנים, ראשונים ואחרונים עד לדורנו אנו וליתן תשובה מקיפה ומחודדת בנושא.
10,593 מילים (כ-32.5 עמודים), 118 מקורות, 349.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
חיבורים רבים נכתבו בשאלת מעמדם של בני המיעוטים, או כפי שנקראו בכתבים התורניים "גרים", "תושבים", "גרים תושבים", "בני נח", "כותים" ו-"נוכרים", הגדרות שונות בעלות משמעויות בהתאם. מסות הכוללות הבנה היסטורית של השקפת חכמי ישראל לדורותיהם, בראי המציאות האקטואלית, לצד דברים שנכתבו על ידי פוסקים בני זמננו, בסמוך ועם תקומת מדינת ישראל הריבונית. אף לנושא הנידון יוחדו מספר מאמרים ופרקים, שחלקם יצוטט בחיבור זה, ואין מטרתו לחדש דבר שלא בא לעולם, שהרי דור על גבי קודמו מסיק הלכותיו. יתרה מזאת, נעשה מאמץ שלא להביא מקורות שהופיעו היכן שנידונה שאלה זו בפרט ותחתם להביא אחרים, שטרם נלמדו בהקשר זה, למעט היכן שלא ניתן להתעלם מדברי זה או אחר.

אולם, נעשה כאן ניסיון מסוים, לרכז פרק אחד, במשנה הרחבה של יחסי תורה ומדינה, תוך סקירת הדעות והמקורות המרכזיים באופן מסודר, כשמעבר ללימודם הפשוט, נעשה גם ניסיון להציג את הבנתם דרך שליטים חריגים בהיסטוריה היהודית ועיתים תוך ביקורת על פסיקות אלו, נוכח הקשרן התקופתי וההיסטורי.

הנחת היסוד של עבודה זו הינה, כי על אף שלאורך הדורות, רבו הקולות האוסרים מינוי נוכרים לתפקידים שיש בהם שררה, הרי שישנם בין חכמי הדורות האחרונים, כאלו שחיפשו ומצאו פתחים להתיר העניין, מסיבות אלו ואחרות אשר נפרוט.    

בתוך כתיבת חיבור זה, יש ונדרשתי בקצרה לשאלות מהותיות, אשר יכלו בפני עצמן להיות נשוא ספרים רבים, ויש שהתעלמתי מהן כלל, ובתוכן שאלת ישיבת נכרי בארץ, הדין בזמן הזה כשאין היובל נוהג, מעמד המוסלמים והנוצרים עפ"י ההלכה, עניין לא תחנם וכיו"ב.

העבודה סוקרת את המקורות לאורך כל הדורות. מפרטת בין לאומים וסוגי לא יהודים שונים, מחלקת בין תפקידים שונים (שר, שופט, מפקד בצבא וכו') , מביאה ודנה בדוגמאות מוכרות ומפורסמות של לא יהודים שהגיעו לתפקידי מפתח ומביאה מסקנות ודעות עיקריות ואקטואליות עד לימינו אנו.

תוכן העניינים:
ראשית דבר - הקדמה
סוגי הנוכרים
הגבלת מינוי נוכרי למשרות ציבור
  הסיבות לאיסור מתן תפקיד ציבורי לנוכרי
  מינוי נוכרי למלך
  אגריפס המלך
  הורדוס המלך
  המלך רחבעם
מינוי נוכרי לדיין
מינוי נוכרי לשר וחייל בצבא
מינוי נוכרי לשאר שררות
המציאות בימינו
  דעת הרב הרצוג
  דעת הרב ישראלי
צדדים להתיר
אחרית דבר - סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
לצורך הבנת הנושא, נקדים בסקירה קצרה בדבר הגדרתם של סוגי הנכרים והיחס הנוהג כלפי הערבים, קודמת לשאלה זו מחלקות ידועה בדבר ישיבת של הנוכרי ככלל בארץ, אולם מתוך כך
ששאלות אלו יכולות, כאמור, לשמש כר נרחב למחקר עצמאי, יסקרו מספר מובאות מינימאליים, החשובים להבהרת עניינים שידונו בעבודה זו.
התורה עומדת על חשיבותו של השוויון בין יושבי הארץ לבין ישראל הישובים בה: "חוקה אחת יהיה לכם ולגר ולאזרח הארץ"(3). על פניו נראה כי המדובר בשוויון מלא, כפי שאנו מבינים אותו בימינו, אלא שאין הדברים כפשוטם ובענף אחד מעניין זה, נעסוק להלן.
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
תת-קטגוריות:
All
ארה"ב
יחסים בן לאומים
ישראל
כללי
לאומיות דת ומדינה
מדיניות ציבורית
מזרח התיכון
מיעוטים
מלחמות
ממשל ופוליטיקה
ציונות
תיאוריות
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1378-1386] מתוך 2231 :: [עמוד 154 מתוך 248]
<< עמוד קודם :: עבור לעמוד: 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 :: עמוד הבא >>