עבודות [1378-1386] מתוך 2208 :: [עמוד 154 מתוך 246]
<< עמוד קודם :: עבור לעמוד: 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 :: עמוד הבא >>

 

עבודה מס' 65708 SHOPPING CART DISABLED
מנהיג ומפלגה בתשדירי הבחירות , 2006.
השוואה בין מערכות הבחירות - עידן הבחירה היחסית ב- 1988, והשנייה בעידן הבחירה הישירה ב- 1999.
4,064 מילים (כ-12.5 עמודים), 10 מקורות, 258.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מאז קום המדינה חל שינוי במערכת הפוליטית הישראלית. בעבר למפלגות בישראל הייתה מסורת של פעילות פוליטית, שחלחלה כמעט לכל תחומיי החברה. במישור עמוק יותר התחולל שינוי הפותח תקופה חדשה בפוליטיקה הישראלית. המעבר הוא ממערכת פוליטית מפלגתית, שבה המפלגות הן הציר המרכזי, למערכת פוליטית פחות מפלגתית, שבה המועמד המוביל הופך להיות ציר המפלגה. על מנת לבחון שינויי זה אשווה בין מערכות הבחירות, מאחת בעידן הבחירה היחסית ב- 1988, והשנייה בעידן הבחירה הישירה ב- 1999.
מטרת העבודה היא להציג את תהליך הפרסונליזציה שהתרחש במערכת הפוליטית הישראלית, באמצעות השוואה בין תשדירי הבחירות של המפלגות הגדולות: הליכוד והמערך.
תהליך זה הוא סמן של שינוי אופי מערכת הבחירות בישראל. כאן אבחן את הערוצים והביטויים שבהם משתמשים בתהליך זה ונשקפים במערכת הבחירות הנ"ל, תחילה אציג רקע היסטורי.

תוכן העניינים:
1. מבוא
א. רקע היסטורי
ב. סקירת ספרות
2. הגדרת שיטת המחקר
א. מסרים
ב. הדגשת המנהיג או המפלגה בתשדירי הבחירות
3. גוף המחקר
4. סיכום ודעה אישית
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
מאז המעבר לבחירות ישירות של ראש הממשלה ב- 1996 וב- 1999, מסעי הבחירות נעשו מכוונים יותר למועמדים ופחות מכוונים למפלגות, ומידת ההצלחה שהייתה או תהייה למועמדים במילוי תפקידם מקבלת חשיבות יתרה בקלפי, בדומה לדמוקרטיות אחרות. (א' אריאן, מ' שמיר 1999).
כיוון שאידיאולוגיה היא גורם משני בהחלטות הבוחרים, האסטרטגיה חייבת להשתמש בעמדות ככלי להעברת תדמיות ומאפיינים. קמפיין בחירות ששם לו למטרה להציג עמדות ולשכנע את הציבור בצדקתן, נועד לכישלון. האסטרטגיה צריכה לעורר בבוחרים רגשות של השתייכות והזדהות, להתחבר למצוקותיהם ולתקוותיהם ולשרטט פרופיל אנושי של המועמד והפלגה. המפלגה אמורה להצטייר כאוסף של אשים בעלי אופי, לא כאוסף של עמדות. המועמד חייב להתבסס בליבם של הבוחרים כאדם בעל תכונות אנושיות רצויות, ולא כמצע אידיאולוגי על שתי רגליים. (רוני שחר, 2001).
 
עבודה מס' 65676 SHOPPING CART DISABLED
תופעת המינויים הפוליטיים בישראל, 2007.
האם המינויים הפוליטיים נחוצים לתפקוד תקין של ממשל, או מאידך מיותרים ומזיקים.
6,933 מילים (כ-21.5 עמודים), 15 מקורות, 238.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מעמדו ואופיו של שירות המדינה במשטר דמוקרטי, בדומה לממשלים בדמוקרטיות המערביות, הם תולדה של מתח בין שני עקרונות פוליטיים מנוגדים: "ממלכתיות" מצד אחד ו"מפלגתיות" מצד שני.
"ממלכתיות" - תפקיד הפוליטיקאי המחזיק במישרה ציבורית כנאמן הציבור כולו. "מפלגתיות" -  תפקיד הפוליטיקאי כשליח של ציבור תומכיו, ולכן מישרה ממלכתית מעניקה לנבחר הציבור הזדמנות לגיטימית להגשים גם את מצעו ואת תפישתו הערכית, כשליחו של ציבור מסוים.
למרות הניגוד בין העקרונות חובקת כל מערכת ממשל דמוקרטית  את שניהם  -  אין ממלכתיות ללא מפלגתיות.
קיימים שני עקרונות אשר חייבים להשתלב זה בזה:
א. העיקרון הדמוקרטי של עליונות הדרג הפוליטי, זכותו המלאה לבצע את המדיניות שלמען הגשמתה הוא נבחר, וחובתו לשאת באחריות הציבורית הכרוכה בהפעלת משרדי הממשלה.
ב. העיקרון של אי תלות מקצועית של הדרג המנהלי, זכותו המלאה של הסגל המנהלי להשפיע על קביעת המדיניות על בסיס שיקולים ענייניים, וחובתו למנוע מן הדרג הפוליטי התערבות ממניעים זרים ומטרות זרות.
ניתן למצוא דגמים שונים במדינות דמוקרטיות למשל שני המנוגדים האמריקאי והבריטי.

הביקורת בישראל על מה שמכונה "נגע המינויים הפוליטיים", והתיקונים שאומצו בעקבות הביקורת, נתפשים בדרך כלל כחלק מן המאמץ הכללי לשמור על טוהר המידות בפוליטיקה ובשירות הציבורי(1).
שאלת המחקר: האם המינויים הפוליטיים נחוצים לתפקוד תקין של ממשל, או מאידך מיותרים  ומזיקים.
השערת המחקר: מינויים פוליטיים כשרים הינם זהות רעיונית בין הדרג הפוליטי לדרג המנהלי והם  נחוצים לתפקוד תקין של הממשל, לעומתם מינויים שאינם כשרים מיותרים ומזיקים.
שיטת המחקר: חקר אירועים במחקר איכותי.


תוכן העניינים:
מבוא
פרק א' - רקע
א. תופעת המינויים הפוליטיים בישראל
ב. מינוי פוליטי - הגדרה
ג. השוואה בשיטות המינויים בין בריטניה וארה"ב
ד. שיטת המינויים בשרות המדינה
ה. הסיבות לתופעת המינויים הפוליטיים
ו. הגישה הממלכתית מול התנועתית
פרק ב' טעמים בעד מינויים פוליטיים
פרק ג' טעמים נגד המינויים הפוליטיים
א. ליקויים בשיטת המינויים הפוליטיים
ב. ליקויים כפי שמצביעים דוחות מבקר המדינה
ג. מינויים פוליטיים מוסתרים - מורכבות משפטית
ד. הדרכים לצמצום תופעת המינויים הפוליטיים
5. דעה אישית בנושא מינויים פוליטיים
6. סיכום
7. ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
יש הסברים שונים לתופעת המינויים וניתן לראותה כבולטת עוד משנותיה הראשונות של המדינה, כאשר מפלגת השמאל מפא"י אחזה בשלטון וכאמצעי לשימור הכוח הפוליטי שהיה בידה, נקטה בשיטה של מתן משרות בשירות הציבורי למקורבים, בדרך זו הבטיחה גם כי מדיניותה תיושם. כמו כן, תגמלה פעילים על תמיכתם. הנושא נדון עוד בתקופת ראש הממשלה הראשון בישראל, מר דוד בן גוריון בשנת 1959 בדיון בכנסת על הצעת חוק שקבלת עובדים לשרות המדינה, לא תעשה מתוך משוא פנים מפלגתי ומתוך זיקה פוליטית, אלא לפי הכשרתו האישית.
תופעה זו נמשכה גם לאחר חילופי השלטון בשנת 1977 כאשר מפלגת הליכוד עלתה לשלטון והמשכיה את דרכה של מפא"י בשיטת התגמולים והכנסת אנשים משלהם לשירות הציבורי.
 
עבודה מס' 65673 SHOPPING CART DISABLED
מקומו של החינוך בעיצוב הלאומיות העיראקית, 2005.
החינוך כמקרה בוחן בעיצובה של הלאומיות של עיראק בשנות ה-20 וה-30.
4,033 מילים (כ-12.5 עמודים), 6 מקורות, 258.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
את החינוך אפשר להגדיר במספר דרכים: ראשית, החינוך הוא אמצעי להקניית מורשת תרבותית. שנית, החינוך הוא אמצעי להוביל את הדור הצעיר לחשיבה ומעשים מועילים. שלישית, החינוך הוא אמצעי לפיתוח וטיפוח הפרט. כמובן שאת ההגדרה בוחר המשתמש בהתאם לעמדותיו ומטרותיו(1). אפשר גם לומר למשל, שהחינוך מעצב את האדם ובני האדם מעצבים את האומה. לכן, סוג החינוך שמועבר לדור הצעיר משמש דרך לעיצוב האומה. ראשית, ניתן להחדיר ערכים לאומיים לדור הצעיר, ושנית דרך חינוך מעשי ניתן להכשיר אנשים אשר יהוו חלק פעיל באומה. אי לכך, נבחן בעבודה זו את תפקיד החינוך בעיצוב הלאומיות והזהות העיראקית לאורך שנות ה-20 וה-30 של המאה העשרים.
לאחר מלחמת העולם הראשונה מתפוררת האימפריה העות'מאנית ומחוזותיה השונים עוברים תהליך של יצירת מדינות לאום חדשות, כאשר עיראק היא אחת ממדינות אלו. שלושת המחוזות המסופוטמיים מתמזגים תחת טריטוריה אחת בחסות בריטית. האם טריטוריה משותפת הינה מספקת כתנאי ליצירת לאום, או שמא היו שאיפות גדולות יותר לאחד תחתן את האומה העיראקית? לכן, תחילה, נתאר את יצירת המדינה העיראקית ונראה אילו שאיפות לאומיות עלו על ידי השלטון החדש. לאחר מכן, נבחן את מעצבי החינוך בעיראק ואת הדרכים בהן פעלו למימוש מטרתם. ולבסוף, נבדוק כיצד מערכת החינוך הצליחה במטרתה לאחד את האוכלוסייה בעיראק תחת תרבות ושפה ערבית.


תוכן העניינים:
מבוא
א.יצירת המדינה העיראקית
ב. מעצבי מערכת החינוך של שנות ה-20 וה-30
ג. זהות לאומית אחת - כן, לאו ומה שביניהם
סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
במהלך המאות ה-16 וה-17 השטחים, עליהם תקום הטריטוריה של עיראק המודרנית, נחלקו בעצם לשלוש פרובינציות אשר השתייכו לאימפריה העות'מאנית ונקראו על פי שם הערים הגדולות במחוזות אלו קרי: מוסול, בגדד ובצרה. המונח "אל עיראק" שימש לפחות מן המאה השמינית גיאוגרפים ערביים לתאר את האזור שבין הנהרות הפרת והחידקל, מסופוטמיה כך מוכר האזור באירופה(2). בעקבות מלחמת העולם הראשונה מתפוררת האימפריה העות'מאנית ומרבית מחוזותיה נכבשים על ידי בריטניה וצרפת. בריטניה כובשת את מוצול, בגדד ובצרה כחלק מצעדים למנוע את כניסתן של גרמניה מצפון ורוסיה ממזרח דרך איראן ולהבטיח את דרכי הסחר עם הודו. כחלק מתהליך רחב של יצירת מדינות חדשות במזרח התיכון הוחלט בועידת סן רמו בשנת 1920 להעניק מנדט(3) לבריטניה על שלושת המחוזות(4). מוסול, בגדד ובצרה המאוחדים למדינה חדשה, בשם עיראק. בנקודה זו מתחילה ההיסטוריה, לא רק של מוסדות המדינה אלא גם ההיסטוריה של כל תושבי האזורים הללו אשר נשאבו לשלטון חדש של המדינה העיראקית(5).
---------------------------------------------------------------------
2. Charles Tripp, A History of Iraq, Cambridge University Press, U.S.A, 2002. p.8
3. לאחר מלחמת העולם הראשונה בעלות הברית המנצחות יצרו, כחלק מהסדרי השלום, שיטת ממשל חדשה למושבות שנלקחו מגרמניה ולשטחים שהוצאו מידי האימפריה העות'מאנית. השיטה היא מעין פשרה בין עיקרון ההגרה העצמית (14 הנקודות של ווילסון) לבין הסכמים סודיים מימי המלחמה על חלוקת השטחים של האימפריה (הסכם סייקס פיקו). העמים שבאזורים אלו נחשבו כאינם מסוגלים לעמוד בכוחות עצמם ורווחתם והתפתחותם היא חובת האנושות. לכן, יש הצורך להפקיד את החסות על עמים כאלו בידי אומות מתקדמות, כנושאי מנדטים מטעם חבר הלאומים.
4. Reeva S. Simon, Iraq Between the Two World Wars- The Creation and Implementation of a Nationalist Ideology, Columbia University Press, New York,1986. p.2
5. Charels Tripp, pp. 30-31
 
עבודה מס' 65669 SHOPPING CART DISABLED
הקוד האתי במשטרת ישראל, 2007.
בחינת הקוד האתי של משטרת ישראל תוך התייחסות למקרים בהם המשטרה סטתה מערכיה כגון פרשת פריניאן.
4,905 מילים (כ-15 עמודים), 7 מקורות, 209.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
המשטרה במדינת ישראל הינה גוף המופקד על אכיפת החוק וביטחון הפנים במדינה. כחלק מעבודתה, המשטרה, מתמודדת מול פשיעה של עבריינים, משפחות פשע אנשים וארגונים בעלי אינטרסים שונים.
השוטר הבודד בשטח נקלע למצבים ולאירועים שונים, שעליו להגיב ולפיכך ביצוע תפקידו של השוטר מחייב שיקול דעת, שעל פיו הוא פועל. ככל שמעמדו בהיררכיה הפיקודית עולה, כך מתרחב שיקול דעתו של השוטר ויותר סמכויות ניתנות לו.
שיקול הדעת של השוטר מקנה לו מתן חופש פעולה, אך חופש פעולה שכזה הוא מקור לשחיתות וסטייה מערכי המשטרה ומקוד האתי שלה. חופש הפעולה הוא כוח שנתן המחוקק לאוכף החוק.
כלומר ישנה סכנה שהשוטר ינצל את תפקידו ומעמדו לפעול בדרכים לא טהורות ובצורה לא ישרה, ישתמש בכוחו שלא כראוי ולבסוף ייהנה מחסינות הניתנת לו מכוח תפקידו.
מכאן אנו למדים שככל ששיקול הדעת הניתן לשוטר מתרחב (בהתאם לתפקידו ודרגתו) כך עולה האפשרות לסטייה מערכי המשטרה.
בעבודתי אסקור את פרשיית השוטר הרוצח, צחי בן אור, תוך מבט לוועדת זיילר.
אני אבדוק מה גורם לשוטר לסטות מהמוטב, מכללי האתיקה ומערכי משטרת ישראל.

תוכן עניינים:
מבוא
רקע תיאורטי
ההיבט החוקי
פרשת פריניאן
וועדות זיילר ומסקנותיה
"מדוע מעורבי הפרשה חצו את כללי האתיקה וערכי משטרת ישראל"
דיון
מסקנות
סיכום
רשימה ביבליוגרפית
נספחים:
הקוד האתי של צבא הגנה לישראל
הקוד האתי של שירות בתי הסוהר

הערות מערכת:
* בעבודה לא צויינו מראי מקום.
* מקורות העבודה הם אינטרנטיים.

מתוך העבודה:
מהי אתיקה: לכל ארגון ישנם כללי התנהגות וערכים אשר יחד נקראים אתיקה.
אדם אשר חבר בארגון כזה מחויב לפעול על פי כללים אלו, כל סטייה או הפרה של כללים אלו מלווה בתגובה מצד הארגון.
מכאן אנו למדים כי האתיקה היא מכלול של כללי התנהגות ראויה אשר לא מוגדרים בחוק או בתקנות, אלא נובעים מערכי המוסר, ערכי הארגון והמקצוע
 
עבודה מס' 65667 SHOPPING CART DISABLED
האינטרנט במדינות ערב, 2006.
בחינת המצב בשלוש מדינות ערביות (בחריין, ערב הסעודית, סוריה).
3,153 מילים (כ-9.5 עמודים), 9 מקורות, 298.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
כלכלת העולם כיום מבוססת ברובה המכריע על קידמה ותיעוש תוך כדי שיפורים טכנולוגיים מתמידים. תהליכי הגלובליזציה המתרחשים בעולם מזה כעשור וחצי ותפסו תאוצה ב 5-6 שנים האחרונות נשענים ברובם על התפתחות רשת האינטרנט העולמית. מאז נכנס האינטרנט לתודעת העולם, או ליתר דיוק מאז 1983, כאשר הפכה הרשת להיות בתצורה כפי שאנו מכירים אותה היום, תפס האינטרנט מקום מאוד מרכזי בחיינו והפך להיות כלי חשוב ומרכזי לא רק בתחום הכלכלה אלה גם בתחום חופש הדיבור והבעת דעה פוליטית וציבורית  (Silenced, 2003).
בפעם הראשונה למעשה ניתנת לאזרחים האפשרות להביע דעתם באופן פומבי על ידי פורומים או אפילו הקמת אתרים- דבר שנמנע מהם בתקשורת המסורתית, שם קיבלו הכול כמובן אליו.
עשרות אם לא מאות מחקרים נעשו בעניין הזה כדי לבדוק באמת עד כמה חיוני האינטרנט לאורך חיינו והאם ואיך היינו מסתדרים בלעדיו. מקצת המחקרים עסקו בפן הציבורי (גופים ממשלתיים), מקצתם עסקו בפן הפרטי, אך רוב המחקרים עסקו בפן אולי המעניין ביותר, הפן העסקי מסחרי- וכיצד השפיע עליו האינטרנט. אז האינטרנט חשוב, מרכזי ואף חיוני מאוד לשיפור איכות החיים של אזרחי מדינות בכל העולם וכנראה גם להתקדמות הכלכלה המקומית והעולמית.
עם זאת, מחקרים מצאו שיש ממשלות רבות שמשקיעות מאמצים בלתי מבוטלים כדי לצנזר ואף לחסום לחלוטין את רשת האינטרנט במדינתם ומסכנות את מעמדו כמדיום חופשי, תוך שימוש בו לאינטרסים לאומיים ופוליטיים של ממשלות אלו (RWB, 2004).
אם כך הדברים ובהנחה שכל ממשלה רוצה לנהל כלכלה מצליחה ולקדם את עמה, עולות השאלות הבאות, אותן נרצה לחקור:

1.מדוע עדיין יש מדינות עם אחוזי שימוש נמוכים ברשת האינטרנט?
2.מדוע האינטרנט אינו חופשי לכל החפץ בדבר בהרבה מדינות בעולם?
3.מהו כיוון המגמה של צנזורה באינטרנט? האם זו תעלם או שמה תתגבר?

כדי לענות על השאלות שהצגנו, עבדנו בצורת ה"משפך" כלומר תחילה אספנו נתונים עולמיים, מהם גזרנו את גוש המדינות שתחת הנושא שלנו תוך ניסיון להסביר את המגמה הכללית בהן. השלב הבא היה התמקדות מעמיקה במדינות נבחרות כדי להסביר את התופעות הכלליות. אספנו נתונים על שיעור משתמשים באינטרנט במדינות נבחרות ברחבי העולם כדי לקבל תמונה כללית יותר.

תוכן עניינים:
מבוא
מתודולוגיה
הגורמים לנתונים
בחריין
ערב הסעודית
סוריה
האינטרנט והכלכלה
סיכום ומסקנות
נספחים
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
הספרות מצביעה על מספר סיבות לנתונים שראינו בגרף (Silenced, 2003):
1. היעדר תשתיות מתאימות- מחסור בקווי תקשורת גם בערים הגדולות אך בעיקר בכפרים המרוחקים מהמרכזים- שם מתרכזת רוב האוכלוסייה במדינות הללו.
2. עלות שימוש גבוהה- הכוונה היא גם לקניית מחשב וגם עלות החיבור לאינטרנט. רוב האוכלוסייה הערבית במדינות אלו נמצאות במצב סוציו אקונומי קשה ומחשב- שנחשב למותרות בחיים, אינו נמצא בהרבה בתים בעיקר בגלל סיבה זו.
 
עבודה מס' 65659 SHOPPING CART DISABLED
המאבק על החוקה במדינת ישראל, 2007.
התמקדות בשנים 1948-1950.
2,709 מילים (כ-8.5 עמודים), 6 מקורות, 148.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
במהלך עבודתי אנסה לסקור את המאבק על החוקה במדינת ישראל, אתמקד השנים 1948-1950.
תחילה, על מנת לבאר את הנושא אסקור תיאוריות אודות מהי חוקה? מה שימושה? ומדוע היא נחוצה למשטר דמוקרטי?
לאחר מכן אתפנה לבחון את המקרה של המאבק על החוקה בישראל ואציג טיעונים בעד ונגד החוקה למדינה ישראל שחרטה על דגלה בד בבד את היותה מדינה דמוקרטית אך גם מדינת היהודים.

תוכן העניינים:
מבוא
רקע תיאורטי
ישראל: המאבק על החוקה, תיאור מקרה
תיאור וניתוח המהלך החוקתי 1948-1950
דיון
סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
חוקה היא מעיין חוק עליון העומד מעל החוקים הרגילים, ברוב בחוקות מצוי תיאור כללי של יסודות המשטר. (1)גבינזון גורסת שנהוג להבחין בין חוקה מטריאלית (או מהותית) ובין חוקה פורמלית, לכל מדינה יש חוקה מטריאלית - ההסדרים הבסיסיים הקובעים את מוסדות השלטון ואת היחסים בניהם. לעיתים כוללים ב"חומר החוקתי" גם את ההוראות העוסקות בהגנה על זכויות האדם ואת קביעת ערכי היסוד של החברה בה מדובר.
 
עבודה מס' 65654 SHOPPING CART DISABLED
ניגוד עניינים במשפט המינהלי, 2006.
ניגוד עניינים בגופים ייצוגיים והכלל האוסר ניגוד עניינים ואיך הדבר מתיישב עם הכלל.
5,915 מילים (כ-18 עמודים), 42 מקורות, 398.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
ניגוד עניינים נוצר כשאדם ניצב על בפני הדילמה, ז"א יש שני עניינים או אינטרסים החשובים לאותו אדם כשבין האינטרס נמצא ניגוד והאדם צריך להכריע או להעדיף את האחד על השני. כל עוד הניגוד הענייני נמצא בחייו הפרטיים של האדם אין פגם בכך.
הדברים שונים כאשר האדם מנהל את ענייניו של הזולת ולא את ענייניו שלו, כאן אין הוא רשאי לעשות ככל העולה בדעתו, ולא רק שאסור לו לפגוע ולהזיק לזה שאת ענייניו הוא מנהל אלא שמוטלת עליו החובה לפעול מתוך אמון ונאמנות למען אינטרס של זה שלמענו הוא פועל(1).
אסור לו לאותו אדם להעדיף את האינטרס העצמי שלו על פני האינטרס שעליו הוא הופקד לטובת הצד השלישי, יתר על כן, אסור לו להימצא במצב שבו עלול להיות ניגוד אינטרסים בין האינטרס של זה שלמענו הוא פועל ובין אינטרס אחר כלשהו(2).
בשנים האחרונות הולכים ורבים הפרסומים על חשדות לשחיתות וניגוד עניינים בקרב עובדי הציבור. מספר לא מובטל של נבחרי ציבור ועובדי ציבור היו מעורבים בשערוריות ציבוריות, שבמרכזן התנהגות לא הולמת המהווה הפרת אמונים ומעשים המהווים ניגוד עניינים.
אולם, מערכת בתי המשפט ומערכת אכיפת החוק לא גיבשו מדיניות ברורה נגד ניגוד עניינים, הפרות אמונים ושחיתות שלטונית, ונראה כי במקרים רבים היו מחלוקות בין בתי המשפט ובקרב השופטים עצמם מה הוא ניגוד עניינים ואילו מעשים מהווים ניגוד עניינים. נראה שבתי המשפט ופרט ביהמ"ש העליון בשבתו כבית המשפט הגבוה לצדק (בג"צ) אכן בוחן את המושג ניגוד עניינים ומיישם אותו על העניין המובא בפניו ודרכו גוזר אם אכן מתקיים כלל האוסר על ניגוד עניינים. דברים אלה מתבטאים בהרבה פסקי דין שביהמ"ש פסק אותם וקבע שאכן קיימת ניגוד עניינים.  
עבודה זו תעסוק בנושא ניגוד עניינים בגופים ייצוגיים ובכלל האוסר ניגוד עניינים ואיך הדבר מתיישב עם הכלל.
---------------------------------------------------------------------
1. א' ברק " ניגוד אינטרסים במילוי תפקיד " משפטים י ( תש"ס ) 11 .
2. רענן הר-זהב " המשפט המינהלי הישראלי " תשנ"ו - 1996 , ע"מ 299 .

תוכן עניינים:
מבוא
הכלל האוסר ניגוד עניינים
המקורות המשפטיים של הכלל
אלו אינטרסים אסור שינגדו
המבחן לניגוד עניינים
פרשת מהדרין
הדין במצב בו ניגוד העניינים דבק בשלב אחד
המעמד הנורמטיבי של הכלל
תוצאות הפרט האסור
ניגוד עניינים בגופים ציבוריים
שרים
חברי כנסת
נשיא המדינה
מבקר המדינה
רשויות מקומיות
סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
"כלל יסוד הוא בשיטתנו המשפטית כי אסור לו לעובד הציבור להימצא במצב בו קיימת אפשרות ממשית של ניגוד עניינים ( Conflict of Interests)" (3).
הכלל האוסר ניגוד עניינים מקורו בכלל האוסר משוא פנים. הכלל האוסר משוא פנים קובע שני תנאים : 1. אסור לבעל תפקיד שיפוטי, מעין שיפוטי או לבעל תפקיד מינהלי לשאת פנים, כלומר אסור לו לנהוג איפה ואיפה, אסור לו לנהוג שלא בשוויון ואסור לו להטות משפט או החלטה, חלק זה של הכלל הוא ברור ומובן מאליו והוא מבטא התפתחות מוקדמת של הכלל ככלל דיוני בהליך שיפוטי(4).
 
עבודה מס' 65643 SHOPPING CART DISABLED
יציבות אזורית מתום המלחמה הקרה, 2004.
כיצד ניתן להסביר יציבות אזורית מתום המלחמה הקרה?
7,847 מילים (כ-24 עמודים), 49 מקורות, 298.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
שאלת המחקר בה תעסוק העבודה היא כיצד ניתן להסביר יציבות אזורית מתום המלחמה הקרה?
כיום, כך נטען, "אזור" הוא היחידה המשמעותית ביחב"ל. תום המלחמה הקרה הביא את סיום התקופה בה המעצמות הן שניהלו באופן בלעדי את היחב"ל, והביא לסוג חדש של רב קוטביות בחלוקה על פי אזורים, בתוכם מדינות האזור מנהלות אינטראקציות בעיקר ביניהן, וכלפי חוץ, כגושי סחר או אזורים מתחרים.(1) לאור זאת חשוב לחקור את הגורמים לתהליכים אזוריים - אם מלחמה, שלום, המעבר ביניהם או יציבות.
שאלת המחקר הספציפית היא כיצד ניתן להסביר יציבות אזורית במזרח אסיה ובמזרח התיכון מתום המלחמה הקרה. השאלה מרתקת וחשובה מכיוון שבזמן המלחמה הקרה, רוב ההתרחשויות האזוריות בעולם הושפעו באופן דואלי מההתרחשויות המערכתיות; מחד, שתי מעצמות העל שהתחרו ביניהן על שליטה בינ"ל עודדו בינלאומיזציה של סכסוכים כאמצעי להשגת שליטה, ומנגד, ריסנו סכסוכים אזוריים וניהלו אותם באופן כזה שיאפשר להן הימנעות מהתנגשות חזיתית(2). בסיום המלחמה הקרה נוצר "ואקום" שאפשר לסכסוכים להתפרץ, (למשל ביוגוסלביה לשעבר) ובכל זאת ניתן לצפות באזורים בהם קרה התהליך ההפוך - של "הרגעת הסכסוך" והתקדמות לעבר סדר אזורי(3) המעודד יציבות אזורית. מדוע, תחת אותם התנאים המערכתיים, באזורים מסוימים ניתן דרור להתפרצות סכסוכים אלימים ואילו באזורים אחרים נצפתה, באותה תקופה, יציבות אזורית מרשימה ולא בהכרח אופיינית להתנהלות ההיסטורית למדינות האזור? איך ניתן לקדם ולעודד יציבות אזורית?
בעבודה בחרתי להתמקד בשתי תיאוריות המסבירות יציבות; הראשונה היא תיאוריית הליברליזם הכלכלי, והשנייה היא זו הטוענת שהתערבות מעצמה המתפקדת כהגמון אזורי מעודדת את היציבות האזורית.
המקרים שייבחנו הם מזרח אסיה והמזרח התיכון, כמייצגים שני אזורים בעלי היסטוריה ארוכה ומרה של סכסוכים אזוריים, שלמרות עוינות זו, ולמרות שהמקרים שונים מהותית זה מזה בבעיות הביטחון ובאופי הסכסוכים ביניהם, תחת תנאים מערכתיים משתנים תדיר בעשור האחרון, בשניהם מתקיימת יציבות מאז 1991.
במסקנות אראה כי תיאורית הליברליזם הכלכלי מסבירה היטב את היציבות במזרח אסיה, בעוד במזרח התיכון התנאי ההכרחי הראשון למימושה-סחר - לא מתקיים. לעומת זאת, תיאוריית התערבות מעצמה הגמונית מסבירה היטב את היציבות במזרח התיכון בעוד במזרח אסיה התנאי ההכרחי למימושה - מעצמה חוץ הגמונית המתפקדת כהגמון אזורי - אינו מתקיים.
---------------------------------------------------------------------
1. A.L. Friedberg, "Ripe for Rivalry: Prospects for Peace in a Multipular Asia", International Security, Vol. 18 (1993/4), p. 6.
2. D.A. Lake and P.M. Morgan, "The New Regionalism in Security Affairs", in D.A. Lake and P.M. Morgan (ed.),  Regional Orders: Building Security in a New World, (University Park, Pa.: Pennsylvania State University Press, 1997), p. 4.
3. "סדר אזורי" משמעו סוג ומידת האינטראקציות האזוריות בין מדינות האזור, אשר "מגדירות" את האזור ואת מצבו הבינ"ל. סדר אזורי יכול להיות ספונטני או ממוסד, ויכול להופיע בדפוסים שונים כמו אינטגרציה, קהילת ביטחון פלורליסטית, קונצרט מעצמתי או איזון.

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. פרק תיאורטי
3. יישום אמפירי
- מזרח אסיה
- מזרח תיכון
4.מסקנות
5. סיכום
רשימה ביבליוגרפית

מתוך העבודה:
התופעה הנחקרת היא "יציבות אזורית", ועל מנת להבין תופעה זו יש להגדיר "אזור" ו"יציבות"; ל"אזור" קיים מגוון הגדרות, על פי מגוון התיאוריות העוסקות בסוגייה. כל ההגדרות השונות מתייחסות למספר מאפיינים משותפים שחולקות ביניהן המדינות השייכות לאותו אזור, ובכל הגדרה ניתן דגש למאפיינים שונים. על פי הגישה הקונסטרוקטוביסטית אזור מוגדר על פי התרבות, השפה וההיסטוריה המשותפת למדינות האזור, היוצרים זהות משותפת. גישות המתמקדות במוסדות ומשטרים אזוריים מתמקדות ב"אזור" כבא לידי ביטוי במוסדות אזוריים, רמת פיתוחם ומשקלם בפוליטיקה האזורית. ריאליסטים מתמקדים בפן הביטחוני, ומבחינים בין אזורים על פי דפוסי ורמת הסכסוך בהם ומידת עצמאותם מהמערכת הבינ"ל. כמו כן קיימות הגדרות המנסות להכיל את כל המאפיינים האפשריים המשותפים.
 
עבודה מס' 65641 SHOPPING CART DISABLED
יציבות המשטר הדמוקרטי בארה"ב בשנים 1960-1963, 2003.
ניתוח יציבות המשטר האמריקני בשנות כהונתו של קנדי באמצעות חמש גישותיהם של ליפסט, אלמונד, לייפהרט, גולדברג ונויברגר.
6,393 מילים (כ-19.5 עמודים), 17 מקורות, 238.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
ארצות הברית של אמריקה הינה רפובליקה דמוקרטית עם שלטון פדרלי, בראשה נשיא.
עבודתי תנסה לעמוד על טיבו של המשטר הדמוקרטי בשנים 1960-1963 שנות נשיאותו של ג'ון פ.קנדי. אנסה לבחון מהם הגורמים שהחלישו ו/או חיזקו את יציבותו של המשטר,  אתמקד בדרכים בהן טיפל ממשל קנדי במשבר הטילים בקובה, בעיית השחורים וסוגיית הכלכלה בארצות הברית. וכן אעלה את המצב במדינה לאחר הירצחו. עבור האמריקאים קנדי היווה תקווה לעולם חופשי ומאושר יותר. רציחתו  גרמה לערעור הסמכות הפוליטית והחברתית בארה"ב, ונתנה הכשר לאלימות פוליטית ומנגד לדיכוי אלים מצד כוחות אכיפת החוק. האמריקאים חששו שעם הרצח, נגוזו תקוותיהם. ואכן השנים הבאות הביאו לשובו של השלטון השמרני ולהסתבכותה של ארה"ב במלחמה עקובה מדם בויאטנם.

שאלת המחקר: מהם הגורמים המחזקים והמחלישים את יציבות המשטר הדמוקרטי בארצות הברית, בשנים 1960-1963?
שיטת המחקר הינה ניתוח תוכן איכותי, אשר בתחילתו אתמקד במאמרים של ליפסט, לייפהרט, אלמונד, נויברגר וגולברג, ובמושגים העיקריים המובאים בהם. בהמשך, אעזר בספרות כללית על ארצות הברית, משטרה הדמוקרטי ומאפייניו, וכן בספרות ובמקורות אלקטרוניים העוסקים בנשיא ג'ון קנדי, שלטונו והרצחו.

תוכן העניינים:
פרק תאורטי (דמוקרטיה, אפקטיביות ולגיטימיות, תרבות חילונית, דת אזרחית, לחצים מצטברים ומצטלבים, דמוקרטיה התאגדותית וכ'ד)
פרק מעשי (החוקה, הרשויות, הדת, השטח, האוכלוסייה: על פי מושגיהם של ההוגים בפרק התאורטי)
מקרה בוחן- קנדי (תוכנית אפולו, משבר קובה, דת, חברה, הרצח, לאחר הרצח).
סיכום
רשימה ביבליוגרפית

מתוך העבודה:
רב מפלגתיות אמנם מאפשרת זכות ביטוי לכל גורם, אך מציגה מספר רב של דעות ועמדות, ומקשה להגיע להבנה והסכמה. לכן שיטה דו מפלגתית תועיל למערכת יותר, בהבאת שני צדדים מנוגדים הכוללים מגוון של אינטרסים, בכך באה גם שיטת הבחירות האזורית בעדיפות על היחסית, בה ניתן לראות היכן כל מתמודד ומפלגה שולטים. (ליפסט, 1960)
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

** עכשיו במבצע **
עבודה שניה ב – 40% הנחה*
בתוקף עד 30/08/2014
*) הזולה מבינהן

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
תת-קטגוריות:
All
ארה"ב
יחסים בן לאומים
ישראל
כללי
לאומיות דת ומדינה
מדיניות ציבורית
מזרח התיכון
מיעוטים
מלחמות
ממשל ופוליטיקה
ציונות
תיאוריות
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1378-1386] מתוך 2208 :: [עמוד 154 מתוך 246]
<< עמוד קודם :: עבור לעמוד: 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 :: עמוד הבא >>