עבודות [1378-1386] מתוך 2211 :: [עמוד 154 מתוך 246]
<< עמוד קודם :: עבור לעמוד: 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 :: עמוד הבא >>

 

עבודה מס' 65725 SHOPPING CART DISABLED
כניסת סין לארגון הסחר העולמי, 2007.
מדוע האיחוד האירופי תמך בכניסתה של סין לארגון הסחר העולמי?
3,467 מילים (כ-10.5 עמודים), 13 מקורות, 279.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בעבודה זו אנסה להראות כי לאיחוד האירופי היה תפקיד משמעותי בתהליך כניסתה של סין לארגון הסחר העולמי. שאלת המחקר שעליה אנסה לענות הינה: מדוע האיחוד האירופי תמך בכניסתה של סין לארגון הסחר העולמי?  
טענתי המרכזית היא שהתמיכה של האיחוד האירופי בסין נבעה בעיקר מתוך הרצון לקדם אינטרסים פוליטיים, מסחריים וכלכליים עם סין ולחזק את מעמדו של האיחוד האירופי בזירה הבינלאומית.
בכדי לתמוך בטענה שהצגתי לעיל, בחלק הראשון של העבודה אסקור בקצרה את מערכת היחסים שבין האיחוד האירופי וסין תוך התייחסות לנקודות זמן מרכזיות במערכת יחסים זו. בחלק השני אנסה להראות מהם השיקולים והאינטרסים שעמדו לנגד עיניהם של קובעי המדיניות כלפי סין באיחוד האירופי. בחלק השלישי אציג שתי דוגמאות לכיצד באה לידי ביטוי התמיכה של האיחוד האירופי במהלך המשא ומתן בכניסתה של סין לארגון הסחר העולמי. בחלק הרביעי של העבודה אציג בקצרה את שיתוף הפעולה של האיחוד האירופי עם סין מאז כניסתה לארגון הסחר העולמי והחלק החמישי של העבודה יוקדש לסיכום.

תוכן העניינים:
מבוא
חלק א' - סקירת מערכת היחסים שבין האיחוד האירופי וסין
חלק ב'- החלטת האיחוד האירופי לתמוך ולסייע לסין להיכנס לארגון הסחר העולמי:שיקולים ואינטרסים
חלק ג'- כיצד באה לידי ביטוי התמיכה של האיחוד האירופי במהלך המשא ומתן לכניסתה של סין לארגון הסחר העולמי?
חלק ד'- שיתוף הפעולה של האיחוד האירופי עם סין כתוצאה מכניסתה ל-WTO
חלק ה'- סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
בעקבות צמיחתה של סין כשחקן מרכזי במערכת הבינלאומית נדרש האיחוד האירופי להגיב ביעילות ובמהירות לכוחה העולה. עיקר האתגרים שעומדים בפני אירופה כיום הינם: שינויי אקלים, תעסוקה, הגירה ובעיות ביטחון. בכדי להתמודד עם בעיות אלו החליט האיחוד האירופי כי יש גם לטפל בנושאים אלו יחד עם סין על בסיס מערכת הערכים האירופית.(2) לשם כך, האיחוד האירופי החל להתחשב במימד הסיני בכל הסוגיות שעומדות על הפרק כחלק מהתווית המדיניות הפנים והחוץ של האיחוד האירופי. תהליך זה דרש מעורבות ושיתוף פעולה בין המדינות החברות באיחוד בכדי ליצור חזית אחידה מול סין.
 
עבודה מס' 65724 SHOPPING CART DISABLED
דיפלומטיה של אסונות, 2006.
מינוף סיוע בעיתות משבר למימוש אינטרסים מדיניים
3,708 מילים (כ-11.5 עמודים), 14 מקורות, 298.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
שלילת עצם קיומו של האלטרואיזם, אינה נחלתם של הציניקנים בלבד. מומחים, פסיכולוגים, גורמי מקצוע ואנשים מן הישוב, קובעים כי בכל מעשה טוב גלום אגואיזם מסויים. אגואיזם, או לחילופין, קידום אינטרסים, גלום בכל מעשה פילנתרופי באשר הוא. קידום האינטרסים אינו חייב להיות חומרי. הרי כולם יודעים כי סיוע לקשישה לחצות את הכביש, אינו נושא תמורה חומרית כלשהי (אלא אם כן תחליט על שינוי צוואתה בעקבות מעשה טוב לב זה). יחד עם זאת, התחושה האישית והטפיחה העצמית על השכם מגלמות תמורה עצמית בעצם המעשה הטוב.
מאחר ואין מדובר בסמינר בפסיכולוגיה קלינית, אבקש להעלות את רמת הדיון לזירה הבינלאומית.
מדינות העולם המערבי נוהגות במתן סיוע הומניטארי, הן שוטף ורציף והן נקודתי. המדינות מקצות משאבים קבועים למען סיוע למדינות אפריקה ומגייסות את מלוא מרצן להצלת נפגעים באסון טבע רגעי ובלתי צפוי.

סיוע זה, דורש משאבים רבים המסתכמים בעלויות אסטרונומיות. האם ייתכן כי סיוע זה נולד אך ורק מרצונן הטוב של מדינות? אין ספק כי מקרים אלו עטופים בפילנתרופיה אמיתית. יחד עם זאת, אין גם ספק כי במקרים אלו גלומים גם אינטרסים מדיניים מובהקים. למשל:
* מדינה מערבית המגישה סיוע הומניטארי זוכה לתמיכה כמעט עיוורת מהמדינה המסתייעת (הישג חשוב כאשר מדובר בהצבעות גורליות באו"ם).
* מדינה המגישה סיוע הומניטארי זוכה להיכלל במועדון היוקרתי של מדינות העולם הנאור.
* סיוע בינלאומי מעניק למדינה המסייעת תדמית מעצמתית ומעמד יוקרתי בזירה של היחב"ל.

בעבודה זו, אנתח את צעדיה הדיפלומטיים של מדינת ישראל בתחום זה, אותו אני מכנה: "דיפלומטיה של אסונות".
מדינת ישראל, באמצעות יכולותיה הצה"ליות וניסיונה המר בהתמודדות בעיתות משבר, פיתחה יכולות מופלאות לסייע למדינות אותן פקדו אסונות טבע ו/או אסונות יצירי האדם. לצד זאת, מעניקה ישראל סיוע שוטף ורציף בתחומי מומחיות נרחבים בהם היא נושאת בעליונות עולמית, לדוג': פיתוחים חקלאיים, רפואה, טכנולוגיה ועוד.

לאורך השנים, נמנעה מדינת ישראל מלהסתתר מאחורי מסיכת הצביעות ועשתה מאמצים למינוף מהלכי הסיוע עד לכדי תמורות דיפלומטיות ומדיניות משמעותיות. בעבודה זו, אסקור דוגמאות מרכזיות בהן ישראל הגישה סיוע הומניטארי ומיהרה לקטוף את פירותיו הדיפלומטיים.
הסוגיות בהן אעסוק:
* הסיוע הישראלי לנפגעי רעידה האדמה בתורכיה - 1999.
* הסיוע הרפואי של ישראל לנשיא אריתריאה - 1993.
* פעילות מש"ב - המחלקה לשיתוף פעולה בין לאומי במשרד החוץ.

תוכן העניינים:
מבוא
הסיוע הישראלי לתורכיה - 1999
יחסי ישראל - אריתריאה: "האשפוז הדיפלומטי" - 1993
מש"ב - המחלקה לשיתוף פעולה בינלאומי
סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
יחסי ישראל תורכיה החלו לראשונה, באופן סימבולי כמעט לחלוטין, כבר בשנת 1949. זאת כאשר תורכיה הכירה במדינת ישראל ועצם קיומה . במסגרת הכרה זו, היתה תורכיה למדינה המוסלמית הראשונה בעולם שפתחה נציגות דיפלומטית רשמית בישראל .
בראשית שנות ה- 50, החלו יחסי ישראל תורכיה להתחמם ולצבור תאוצה. ביולי 1950, חתמו המדינות על הסכם מסחרי ובפברואר 1951 חתמו על הסכם המאפשר לקיים טיסות "אל על" לתורכיה ודרכה גם למדינות אחרות. המדינות הקפידו על חילופי משלחות בתחומים רבים ומגוונים ויחסיהן הכלכליים הלכו והתהדקו. ב- 1953 חתמו המדינות על הסכם תרבות רשמי והיחסים הדיפלומטיים עלו שלב, בין השאר באמצעות חילופי נספחים צבאיים (תורכיה היתה למדינה הרביעית בעולם בה הוצב נספח צבאי ישראלי).
 
עבודה מס' 65723 SHOPPING CART DISABLED
תפיסת הזהות המצרית, 2006.
תפיסת הזהות המצרית לפי מצטפא כאמל אל מול תפיסת הזהות המצרית על ידי אחמד לוטפי אל סיד.
1,309 מילים (כ-4 עמודים), 5 מקורות, 221.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
העבודה תבחן את תפיסת הזהות המצרית בשני היבטיה השונים:
תפיסת הזהות המצרית על ידי מצטפא כאמל אשר משנתו תמזג פטריוטיזם מצרי יחד עם נאמנות לעולם העות'מאני-אסלאמי אל מול תפיסת הזהות המצרית על ידי אחמד לוטפי אל סיד המתייחסת לקבוצת אנשים שנוצרה, חיה ופועלת בעמק הנילוס, לגלגוליה ההיסטוריים והיא תפיסה לאומית מצרית טריטוריאלית.

תוכן עניינים:
מבוא
תפיסת הזהות המצרית
סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
תפיסת הלאומיות המצרית של לוטפי אל סיד נבעה מכמה סיבות(1):
ראשית כשלון האסלאם מלהיות אומה מאוחדת ומתקדמת, בהיבט הדתי היו מחלוקות ואי-הסכמות בנוגע לקוראן, ובהיבט החברתי מדבר לוטפי על סיד על כך שאנשים הורגים אחד את השנים, מגייסים את עזרתם של עמים בעלי אמונות אחרות נגד חבריהם, ואינם מתאחדים נגד פולשים מהמערב.
שנית מצא לוטפי אל סיד כי כאשר האדם מפיק תועלת מטריטוריה ומתוגמל על ידה כמו הנילוס במצרים המהווה משאב נדיר ויקר ומתגמל כלכלית את כל מי שגר בסביבתו באמצעות החקלאות למשל הרי זו הדרך להיווצרות אומה, ולא כתוצאה מרצון כלשהו של מאן דהוא להקים אומה.
והיסוד השלישי בתפיסתו הוא החשיבות שבחירות האדם ומרכזיותו, כעיקרון אשר מוביל לאומה חופשית ומתקדמת.
 
עבודה מס' 65708 SHOPPING CART DISABLED
מנהיג ומפלגה בתשדירי הבחירות , 2006.
השוואה בין מערכות הבחירות - עידן הבחירה היחסית ב- 1988, והשנייה בעידן הבחירה הישירה ב- 1999.
4,064 מילים (כ-12.5 עמודים), 10 מקורות, 258.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מאז קום המדינה חל שינוי במערכת הפוליטית הישראלית. בעבר למפלגות בישראל הייתה מסורת של פעילות פוליטית, שחלחלה כמעט לכל תחומיי החברה. במישור עמוק יותר התחולל שינוי הפותח תקופה חדשה בפוליטיקה הישראלית. המעבר הוא ממערכת פוליטית מפלגתית, שבה המפלגות הן הציר המרכזי, למערכת פוליטית פחות מפלגתית, שבה המועמד המוביל הופך להיות ציר המפלגה. על מנת לבחון שינויי זה אשווה בין מערכות הבחירות, מאחת בעידן הבחירה היחסית ב- 1988, והשנייה בעידן הבחירה הישירה ב- 1999.
מטרת העבודה היא להציג את תהליך הפרסונליזציה שהתרחש במערכת הפוליטית הישראלית, באמצעות השוואה בין תשדירי הבחירות של המפלגות הגדולות: הליכוד והמערך.
תהליך זה הוא סמן של שינוי אופי מערכת הבחירות בישראל. כאן אבחן את הערוצים והביטויים שבהם משתמשים בתהליך זה ונשקפים במערכת הבחירות הנ"ל, תחילה אציג רקע היסטורי.

תוכן העניינים:
1. מבוא
א. רקע היסטורי
ב. סקירת ספרות
2. הגדרת שיטת המחקר
א. מסרים
ב. הדגשת המנהיג או המפלגה בתשדירי הבחירות
3. גוף המחקר
4. סיכום ודעה אישית
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
מאז המעבר לבחירות ישירות של ראש הממשלה ב- 1996 וב- 1999, מסעי הבחירות נעשו מכוונים יותר למועמדים ופחות מכוונים למפלגות, ומידת ההצלחה שהייתה או תהייה למועמדים במילוי תפקידם מקבלת חשיבות יתרה בקלפי, בדומה לדמוקרטיות אחרות. (א' אריאן, מ' שמיר 1999).
כיוון שאידיאולוגיה היא גורם משני בהחלטות הבוחרים, האסטרטגיה חייבת להשתמש בעמדות ככלי להעברת תדמיות ומאפיינים. קמפיין בחירות ששם לו למטרה להציג עמדות ולשכנע את הציבור בצדקתן, נועד לכישלון. האסטרטגיה צריכה לעורר בבוחרים רגשות של השתייכות והזדהות, להתחבר למצוקותיהם ולתקוותיהם ולשרטט פרופיל אנושי של המועמד והפלגה. המפלגה אמורה להצטייר כאוסף של אשים בעלי אופי, לא כאוסף של עמדות. המועמד חייב להתבסס בליבם של הבוחרים כאדם בעל תכונות אנושיות רצויות, ולא כמצע אידיאולוגי על שתי רגליים. (רוני שחר, 2001).
 
עבודה מס' 65676 SHOPPING CART DISABLED
תופעת המינויים הפוליטיים בישראל, 2007.
האם המינויים הפוליטיים נחוצים לתפקוד תקין של ממשל, או מאידך מיותרים ומזיקים.
6,933 מילים (כ-21.5 עמודים), 15 מקורות, 238.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מעמדו ואופיו של שירות המדינה במשטר דמוקרטי, בדומה לממשלים בדמוקרטיות המערביות, הם תולדה של מתח בין שני עקרונות פוליטיים מנוגדים: "ממלכתיות" מצד אחד ו"מפלגתיות" מצד שני.
"ממלכתיות" - תפקיד הפוליטיקאי המחזיק במישרה ציבורית כנאמן הציבור כולו. "מפלגתיות" -  תפקיד הפוליטיקאי כשליח של ציבור תומכיו, ולכן מישרה ממלכתית מעניקה לנבחר הציבור הזדמנות לגיטימית להגשים גם את מצעו ואת תפישתו הערכית, כשליחו של ציבור מסוים.
למרות הניגוד בין העקרונות חובקת כל מערכת ממשל דמוקרטית  את שניהם  -  אין ממלכתיות ללא מפלגתיות.
קיימים שני עקרונות אשר חייבים להשתלב זה בזה:
א. העיקרון הדמוקרטי של עליונות הדרג הפוליטי, זכותו המלאה לבצע את המדיניות שלמען הגשמתה הוא נבחר, וחובתו לשאת באחריות הציבורית הכרוכה בהפעלת משרדי הממשלה.
ב. העיקרון של אי תלות מקצועית של הדרג המנהלי, זכותו המלאה של הסגל המנהלי להשפיע על קביעת המדיניות על בסיס שיקולים ענייניים, וחובתו למנוע מן הדרג הפוליטי התערבות ממניעים זרים ומטרות זרות.
ניתן למצוא דגמים שונים במדינות דמוקרטיות למשל שני המנוגדים האמריקאי והבריטי.

הביקורת בישראל על מה שמכונה "נגע המינויים הפוליטיים", והתיקונים שאומצו בעקבות הביקורת, נתפשים בדרך כלל כחלק מן המאמץ הכללי לשמור על טוהר המידות בפוליטיקה ובשירות הציבורי(1).
שאלת המחקר: האם המינויים הפוליטיים נחוצים לתפקוד תקין של ממשל, או מאידך מיותרים  ומזיקים.
השערת המחקר: מינויים פוליטיים כשרים הינם זהות רעיונית בין הדרג הפוליטי לדרג המנהלי והם  נחוצים לתפקוד תקין של הממשל, לעומתם מינויים שאינם כשרים מיותרים ומזיקים.
שיטת המחקר: חקר אירועים במחקר איכותי.


תוכן העניינים:
מבוא
פרק א' - רקע
א. תופעת המינויים הפוליטיים בישראל
ב. מינוי פוליטי - הגדרה
ג. השוואה בשיטות המינויים בין בריטניה וארה"ב
ד. שיטת המינויים בשרות המדינה
ה. הסיבות לתופעת המינויים הפוליטיים
ו. הגישה הממלכתית מול התנועתית
פרק ב' טעמים בעד מינויים פוליטיים
פרק ג' טעמים נגד המינויים הפוליטיים
א. ליקויים בשיטת המינויים הפוליטיים
ב. ליקויים כפי שמצביעים דוחות מבקר המדינה
ג. מינויים פוליטיים מוסתרים - מורכבות משפטית
ד. הדרכים לצמצום תופעת המינויים הפוליטיים
5. דעה אישית בנושא מינויים פוליטיים
6. סיכום
7. ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
יש הסברים שונים לתופעת המינויים וניתן לראותה כבולטת עוד משנותיה הראשונות של המדינה, כאשר מפלגת השמאל מפא"י אחזה בשלטון וכאמצעי לשימור הכוח הפוליטי שהיה בידה, נקטה בשיטה של מתן משרות בשירות הציבורי למקורבים, בדרך זו הבטיחה גם כי מדיניותה תיושם. כמו כן, תגמלה פעילים על תמיכתם. הנושא נדון עוד בתקופת ראש הממשלה הראשון בישראל, מר דוד בן גוריון בשנת 1959 בדיון בכנסת על הצעת חוק שקבלת עובדים לשרות המדינה, לא תעשה מתוך משוא פנים מפלגתי ומתוך זיקה פוליטית, אלא לפי הכשרתו האישית.
תופעה זו נמשכה גם לאחר חילופי השלטון בשנת 1977 כאשר מפלגת הליכוד עלתה לשלטון והמשכיה את דרכה של מפא"י בשיטת התגמולים והכנסת אנשים משלהם לשירות הציבורי.
 
עבודה מס' 65673 SHOPPING CART DISABLED
מקומו של החינוך בעיצוב הלאומיות העיראקית, 2005.
החינוך כמקרה בוחן בעיצובה של הלאומיות של עיראק בשנות ה-20 וה-30.
4,033 מילים (כ-12.5 עמודים), 6 מקורות, 258.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
את החינוך אפשר להגדיר במספר דרכים: ראשית, החינוך הוא אמצעי להקניית מורשת תרבותית. שנית, החינוך הוא אמצעי להוביל את הדור הצעיר לחשיבה ומעשים מועילים. שלישית, החינוך הוא אמצעי לפיתוח וטיפוח הפרט. כמובן שאת ההגדרה בוחר המשתמש בהתאם לעמדותיו ומטרותיו(1). אפשר גם לומר למשל, שהחינוך מעצב את האדם ובני האדם מעצבים את האומה. לכן, סוג החינוך שמועבר לדור הצעיר משמש דרך לעיצוב האומה. ראשית, ניתן להחדיר ערכים לאומיים לדור הצעיר, ושנית דרך חינוך מעשי ניתן להכשיר אנשים אשר יהוו חלק פעיל באומה. אי לכך, נבחן בעבודה זו את תפקיד החינוך בעיצוב הלאומיות והזהות העיראקית לאורך שנות ה-20 וה-30 של המאה העשרים.
לאחר מלחמת העולם הראשונה מתפוררת האימפריה העות'מאנית ומחוזותיה השונים עוברים תהליך של יצירת מדינות לאום חדשות, כאשר עיראק היא אחת ממדינות אלו. שלושת המחוזות המסופוטמיים מתמזגים תחת טריטוריה אחת בחסות בריטית. האם טריטוריה משותפת הינה מספקת כתנאי ליצירת לאום, או שמא היו שאיפות גדולות יותר לאחד תחתן את האומה העיראקית? לכן, תחילה, נתאר את יצירת המדינה העיראקית ונראה אילו שאיפות לאומיות עלו על ידי השלטון החדש. לאחר מכן, נבחן את מעצבי החינוך בעיראק ואת הדרכים בהן פעלו למימוש מטרתם. ולבסוף, נבדוק כיצד מערכת החינוך הצליחה במטרתה לאחד את האוכלוסייה בעיראק תחת תרבות ושפה ערבית.


תוכן העניינים:
מבוא
א.יצירת המדינה העיראקית
ב. מעצבי מערכת החינוך של שנות ה-20 וה-30
ג. זהות לאומית אחת - כן, לאו ומה שביניהם
סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
במהלך המאות ה-16 וה-17 השטחים, עליהם תקום הטריטוריה של עיראק המודרנית, נחלקו בעצם לשלוש פרובינציות אשר השתייכו לאימפריה העות'מאנית ונקראו על פי שם הערים הגדולות במחוזות אלו קרי: מוסול, בגדד ובצרה. המונח "אל עיראק" שימש לפחות מן המאה השמינית גיאוגרפים ערביים לתאר את האזור שבין הנהרות הפרת והחידקל, מסופוטמיה כך מוכר האזור באירופה(2). בעקבות מלחמת העולם הראשונה מתפוררת האימפריה העות'מאנית ומרבית מחוזותיה נכבשים על ידי בריטניה וצרפת. בריטניה כובשת את מוצול, בגדד ובצרה כחלק מצעדים למנוע את כניסתן של גרמניה מצפון ורוסיה ממזרח דרך איראן ולהבטיח את דרכי הסחר עם הודו. כחלק מתהליך רחב של יצירת מדינות חדשות במזרח התיכון הוחלט בועידת סן רמו בשנת 1920 להעניק מנדט(3) לבריטניה על שלושת המחוזות(4). מוסול, בגדד ובצרה המאוחדים למדינה חדשה, בשם עיראק. בנקודה זו מתחילה ההיסטוריה, לא רק של מוסדות המדינה אלא גם ההיסטוריה של כל תושבי האזורים הללו אשר נשאבו לשלטון חדש של המדינה העיראקית(5).
---------------------------------------------------------------------
2. Charles Tripp, A History of Iraq, Cambridge University Press, U.S.A, 2002. p.8
3. לאחר מלחמת העולם הראשונה בעלות הברית המנצחות יצרו, כחלק מהסדרי השלום, שיטת ממשל חדשה למושבות שנלקחו מגרמניה ולשטחים שהוצאו מידי האימפריה העות'מאנית. השיטה היא מעין פשרה בין עיקרון ההגרה העצמית (14 הנקודות של ווילסון) לבין הסכמים סודיים מימי המלחמה על חלוקת השטחים של האימפריה (הסכם סייקס פיקו). העמים שבאזורים אלו נחשבו כאינם מסוגלים לעמוד בכוחות עצמם ורווחתם והתפתחותם היא חובת האנושות. לכן, יש הצורך להפקיד את החסות על עמים כאלו בידי אומות מתקדמות, כנושאי מנדטים מטעם חבר הלאומים.
4. Reeva S. Simon, Iraq Between the Two World Wars- The Creation and Implementation of a Nationalist Ideology, Columbia University Press, New York,1986. p.2
5. Charels Tripp, pp. 30-31
 
עבודה מס' 65669 SHOPPING CART DISABLED
הקוד האתי במשטרת ישראל, 2007.
בחינת הקוד האתי של משטרת ישראל תוך התייחסות למקרים בהם המשטרה סטתה מערכיה כגון פרשת פריניאן.
4,905 מילים (כ-15 עמודים), 7 מקורות, 209.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
המשטרה במדינת ישראל הינה גוף המופקד על אכיפת החוק וביטחון הפנים במדינה. כחלק מעבודתה, המשטרה, מתמודדת מול פשיעה של עבריינים, משפחות פשע אנשים וארגונים בעלי אינטרסים שונים.
השוטר הבודד בשטח נקלע למצבים ולאירועים שונים, שעליו להגיב ולפיכך ביצוע תפקידו של השוטר מחייב שיקול דעת, שעל פיו הוא פועל. ככל שמעמדו בהיררכיה הפיקודית עולה, כך מתרחב שיקול דעתו של השוטר ויותר סמכויות ניתנות לו.
שיקול הדעת של השוטר מקנה לו מתן חופש פעולה, אך חופש פעולה שכזה הוא מקור לשחיתות וסטייה מערכי המשטרה ומקוד האתי שלה. חופש הפעולה הוא כוח שנתן המחוקק לאוכף החוק.
כלומר ישנה סכנה שהשוטר ינצל את תפקידו ומעמדו לפעול בדרכים לא טהורות ובצורה לא ישרה, ישתמש בכוחו שלא כראוי ולבסוף ייהנה מחסינות הניתנת לו מכוח תפקידו.
מכאן אנו למדים שככל ששיקול הדעת הניתן לשוטר מתרחב (בהתאם לתפקידו ודרגתו) כך עולה האפשרות לסטייה מערכי המשטרה.
בעבודתי אסקור את פרשיית השוטר הרוצח, צחי בן אור, תוך מבט לוועדת זיילר.
אני אבדוק מה גורם לשוטר לסטות מהמוטב, מכללי האתיקה ומערכי משטרת ישראל.

תוכן עניינים:
מבוא
רקע תיאורטי
ההיבט החוקי
פרשת פריניאן
וועדות זיילר ומסקנותיה
"מדוע מעורבי הפרשה חצו את כללי האתיקה וערכי משטרת ישראל"
דיון
מסקנות
סיכום
רשימה ביבליוגרפית
נספחים:
הקוד האתי של צבא הגנה לישראל
הקוד האתי של שירות בתי הסוהר

הערות מערכת:
* בעבודה לא צויינו מראי מקום.
* מקורות העבודה הם אינטרנטיים.

מתוך העבודה:
מהי אתיקה: לכל ארגון ישנם כללי התנהגות וערכים אשר יחד נקראים אתיקה.
אדם אשר חבר בארגון כזה מחויב לפעול על פי כללים אלו, כל סטייה או הפרה של כללים אלו מלווה בתגובה מצד הארגון.
מכאן אנו למדים כי האתיקה היא מכלול של כללי התנהגות ראויה אשר לא מוגדרים בחוק או בתקנות, אלא נובעים מערכי המוסר, ערכי הארגון והמקצוע
 
עבודה מס' 65667 SHOPPING CART DISABLED
האינטרנט במדינות ערב, 2006.
בחינת המצב בשלוש מדינות ערביות (בחריין, ערב הסעודית, סוריה).
3,153 מילים (כ-9.5 עמודים), 9 מקורות, 298.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
כלכלת העולם כיום מבוססת ברובה המכריע על קידמה ותיעוש תוך כדי שיפורים טכנולוגיים מתמידים. תהליכי הגלובליזציה המתרחשים בעולם מזה כעשור וחצי ותפסו תאוצה ב 5-6 שנים האחרונות נשענים ברובם על התפתחות רשת האינטרנט העולמית. מאז נכנס האינטרנט לתודעת העולם, או ליתר דיוק מאז 1983, כאשר הפכה הרשת להיות בתצורה כפי שאנו מכירים אותה היום, תפס האינטרנט מקום מאוד מרכזי בחיינו והפך להיות כלי חשוב ומרכזי לא רק בתחום הכלכלה אלה גם בתחום חופש הדיבור והבעת דעה פוליטית וציבורית  (Silenced, 2003).
בפעם הראשונה למעשה ניתנת לאזרחים האפשרות להביע דעתם באופן פומבי על ידי פורומים או אפילו הקמת אתרים- דבר שנמנע מהם בתקשורת המסורתית, שם קיבלו הכול כמובן אליו.
עשרות אם לא מאות מחקרים נעשו בעניין הזה כדי לבדוק באמת עד כמה חיוני האינטרנט לאורך חיינו והאם ואיך היינו מסתדרים בלעדיו. מקצת המחקרים עסקו בפן הציבורי (גופים ממשלתיים), מקצתם עסקו בפן הפרטי, אך רוב המחקרים עסקו בפן אולי המעניין ביותר, הפן העסקי מסחרי- וכיצד השפיע עליו האינטרנט. אז האינטרנט חשוב, מרכזי ואף חיוני מאוד לשיפור איכות החיים של אזרחי מדינות בכל העולם וכנראה גם להתקדמות הכלכלה המקומית והעולמית.
עם זאת, מחקרים מצאו שיש ממשלות רבות שמשקיעות מאמצים בלתי מבוטלים כדי לצנזר ואף לחסום לחלוטין את רשת האינטרנט במדינתם ומסכנות את מעמדו כמדיום חופשי, תוך שימוש בו לאינטרסים לאומיים ופוליטיים של ממשלות אלו (RWB, 2004).
אם כך הדברים ובהנחה שכל ממשלה רוצה לנהל כלכלה מצליחה ולקדם את עמה, עולות השאלות הבאות, אותן נרצה לחקור:

1.מדוע עדיין יש מדינות עם אחוזי שימוש נמוכים ברשת האינטרנט?
2.מדוע האינטרנט אינו חופשי לכל החפץ בדבר בהרבה מדינות בעולם?
3.מהו כיוון המגמה של צנזורה באינטרנט? האם זו תעלם או שמה תתגבר?

כדי לענות על השאלות שהצגנו, עבדנו בצורת ה"משפך" כלומר תחילה אספנו נתונים עולמיים, מהם גזרנו את גוש המדינות שתחת הנושא שלנו תוך ניסיון להסביר את המגמה הכללית בהן. השלב הבא היה התמקדות מעמיקה במדינות נבחרות כדי להסביר את התופעות הכלליות. אספנו נתונים על שיעור משתמשים באינטרנט במדינות נבחרות ברחבי העולם כדי לקבל תמונה כללית יותר.

תוכן עניינים:
מבוא
מתודולוגיה
הגורמים לנתונים
בחריין
ערב הסעודית
סוריה
האינטרנט והכלכלה
סיכום ומסקנות
נספחים
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
הספרות מצביעה על מספר סיבות לנתונים שראינו בגרף (Silenced, 2003):
1. היעדר תשתיות מתאימות- מחסור בקווי תקשורת גם בערים הגדולות אך בעיקר בכפרים המרוחקים מהמרכזים- שם מתרכזת רוב האוכלוסייה במדינות הללו.
2. עלות שימוש גבוהה- הכוונה היא גם לקניית מחשב וגם עלות החיבור לאינטרנט. רוב האוכלוסייה הערבית במדינות אלו נמצאות במצב סוציו אקונומי קשה ומחשב- שנחשב למותרות בחיים, אינו נמצא בהרבה בתים בעיקר בגלל סיבה זו.
 
עבודה מס' 65659 SHOPPING CART DISABLED
המאבק על החוקה במדינת ישראל, 2007.
התמקדות בשנים 1948-1950.
2,709 מילים (כ-8.5 עמודים), 6 מקורות, 148.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
במהלך עבודתי אנסה לסקור את המאבק על החוקה במדינת ישראל, אתמקד השנים 1948-1950.
תחילה, על מנת לבאר את הנושא אסקור תיאוריות אודות מהי חוקה? מה שימושה? ומדוע היא נחוצה למשטר דמוקרטי?
לאחר מכן אתפנה לבחון את המקרה של המאבק על החוקה בישראל ואציג טיעונים בעד ונגד החוקה למדינה ישראל שחרטה על דגלה בד בבד את היותה מדינה דמוקרטית אך גם מדינת היהודים.

תוכן העניינים:
מבוא
רקע תיאורטי
ישראל: המאבק על החוקה, תיאור מקרה
תיאור וניתוח המהלך החוקתי 1948-1950
דיון
סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
חוקה היא מעיין חוק עליון העומד מעל החוקים הרגילים, ברוב בחוקות מצוי תיאור כללי של יסודות המשטר. (1)גבינזון גורסת שנהוג להבחין בין חוקה מטריאלית (או מהותית) ובין חוקה פורמלית, לכל מדינה יש חוקה מטריאלית - ההסדרים הבסיסיים הקובעים את מוסדות השלטון ואת היחסים בניהם. לעיתים כוללים ב"חומר החוקתי" גם את ההוראות העוסקות בהגנה על זכויות האדם ואת קביעת ערכי היסוד של החברה בה מדובר.
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

** עכשיו במבצע **
עבודה שניה ב – 40% הנחה*
בתוקף עד 30/10/2014
*) הזולה מבינהן

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
תת-קטגוריות:
All
ארה"ב
יחסים בן לאומים
ישראל
כללי
לאומיות דת ומדינה
מדיניות ציבורית
מזרח התיכון
מיעוטים
מלחמות
ממשל ופוליטיקה
ציונות
תיאוריות
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1378-1386] מתוך 2211 :: [עמוד 154 מתוך 246]
<< עמוד קודם :: עבור לעמוד: 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 :: עמוד הבא >>