עבודות [559-567] מתוך 1241 :: [עמוד 63 מתוך 138]
<< עמוד קודם :: עבור לעמוד: 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 :: עמוד הבא >>

 

עבודה מס' 70102 SHOPPING CART DISABLED
ביבליותרפיה: תוכנית התערבות לטיפול בתוקפנות בקרב ילדים, 2013.
בדיקת השפעת הביבליותרפיה על ילדים תוקפניים בבית ספר יסודי.
9,136 מילים (כ-28 עמודים), 40 מקורות, 199.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מחקר זה עוסק בהשפעת תוכנית התערבות ביבליותרפית על ילדים תוקפניים בבית ספר יסודי.  המחקר בוחן את השפעת תוכנית ההתערבות הביבליותרפית לאורך זמן באמצעות שאלונים שמולאו על ידי מחנכות הילדים.
לאור תכיפות ההתנהגות האלימה בארץ ובעולם, החולט על פיתוח ויישום תוכניות התערבות למניעת  אלימות. אחת הדרכים להתמודדות עם אלימות ותוקפנות היא השימוש בבליותרפיה.
אוכלוסיית  המחקר: כללה 12 תלמידים  (בנים ובנות) מכיתות  ג'- ה' מבית ספר באזור הצפון, אשר הוגדרו ברמת סיכון להתנהגות תוקפנית.
השערת המחקר הייתה שתוכנית ההתערבות הביבליותרפית תשפיע על צמצום ההתנהגות התוקפנית של הילדים המטופלים ושהישג זה ישמר לאורך זמן.

תוכן עניינים:
מבוא
א.1 אלימות
א.2 אלימות בבית הספר
א.3 הגורמים לאלימות
א.4 קבוצה טיפולית
א.5 ביבליותרפיה
פרק ב: שיטת המחקר
ב.1 אוכלוסיית המחקר
ב.2 דגימה
ב.3  התוכנית
ב.2 כלי המחקר
ב.3 הליך המחקר והיבטים אתיים
ב.4 ניתוח הנתונים
פרק ג': ממצאים
פרק ד': דיון ומסקנות
מקורות
נספחים - שאלונים

הערת מערכת: העבודה אינה כוללת קובצי SPSS.

מתוך העבודה:
רמת האלימות הגוברת במערכת החינוך בישראל ובעולם מאיימת על ביטחון התלמידים והמורים ופוגעת בעשייה החינוכית ואף מעידה על מצוקתם של התוקפים והמותקפים (קרני-וייזר ורייטר, 2009; שכטמן, 1999). בשנים האחרונות גוברת האלימות והיא אף מצויינת כ"מגיפה" (Dollan et al. אצל שכטמן, 1999).
 
עבודה מס' 70092 SHOPPING CART DISABLED
התמודדותם של אחים לילדים חריגים, 2013.
סקירת ספרות ומחקר שבוצע באמצעות ראיונות.
9,547 מילים (כ-29.5 עמודים), 14 מקורות, 369.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בחלק הראשון אציג סקירה של נושא הילדים החריגים במשפחה, עם הרחבה על המשפחה המתפקדת ככלל והילד החריג והנורמטיבי בפרט. כמו כן יוצגו התסמונות השונות לעומק.
בחלק השני אציג את המחקר. מטרת המחקר הנוכחי היא לבחון את תהליך התמודדותם של אחים לילדים בעלי צרכים מיוחדים, שכן הם שותפים חשובים בהתמודדות עם האתגרים הרבים הניצבים בפני משפחה ובה ילד עם צרכים מיוחדים. כמו כן ייעשה ניסיון לזהות את הגורמים המקלים על התמודדות ולבחון את המשאבים התורמים לחוסנה של המשפחה והתפקוד התקין. במסגרת המחקר נשאלו הנחקרים על ילדותם והגדילה לצד האח החריג ומאפייני הסביבה בה גדלו. בנוסף נשאלו על המתח והמורכבות של החיים לצד אח חריג ועל תחושותיהם כלפיי ההורים וכיצד מתח זה משפיע עליהם כיום. בתוך כך נבדק האם במהלך חייהם קיבלו ייעוץ או עזרה מגורם חיצוני. לבסוף נבדק כיצד נחקרים אלו חשים שהגדילה לצד אח חריג עיצבה את אישיותם כיום.

מחקר זה נעשה עם שישה צעירים בגילאי 22-30, אחים לילדים בעלי צרכים מיוחדים. בחרתי לראיין שישה אחים לילדים בעלי צרכים מיוחדים. אחד מהם אח לאחות עם תסמונת דאון, שתי אחיות לאחים עם פיגור שכלי קל, אח לאח עם פיגור שכלי, אחות לאח עם תסמונת טורט ואח לאחות עם פיגור סביבתי.
כלי המחקר היה שאלון פתוח, שחלקו הראשון הכיל שאלות לאיסוף מידע כללי והחלק השני הכיל שאלות המנסות להבין את התחושות והרגשות של המרואיינים לגבי היותם אחים לאח חריג.

תוכן עניינים:
תקציר
1. מבוא
2. סקירת ספרות
2.1 הילד החריג ומשפחתו
2.2 אחים ואחיות לילד חריג
2.3 מקורות תמיכה
3. מערך המחקר
3.1 מטרת המחקר
3.2 אוכלוסיית המחקר
3.3 כלי המחקר
4. ממצאים
5. סיכום
ביבליוגרפיה
נספח - תמלול אחד הראיונות.

הערת מערכת: העבודה אינה כוללת את תמלולי כל הראיונות.

מתוך העבודה:
גישות שונות ניסו להסביר מהי 'משפחה'. אחת הגישות המרכזיות הינה הגישה המערכתית לפיה המשפחה הינה יחידת תפקוד דינמית, אשר מתקיימת בה מערכת מאוזנת של יחסי גומלין בין נושאי התפקידים השונים. מערכת משפחתית זו מוטלת שוב ושוב ממצבי יציבות ואיזון לכיוון התפתחות ושינוי כאשר הפרט ומשפחתו מתפתחים בתוך מערכת זו, תוך יצירת איזון בינהם (דבדבני, חובב, רימרמן ורמות,1997).
 
עבודה מס' 70090 SHOPPING CART DISABLED
בעיות קשב וריכוז והיפראקטיביות אצל ילדים בכיתות א' - ד', 2013.
סקירת ספרות וארבעה ראיונות עם מורים.
12,383 מילים (כ-38 עמודים), 16 מקורות, 349.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
לאחרונה, אנו שומעים חדשות לבקרים, כי סגל ההוראה במערכת החינוך, הן הזוטר והן הבכיר, מוצא את עצמו חסר אונים נוכח התופעה הקרויה: "בעיית קשב וריכוז שלעיתים מלווה בבעיות התנהגות". אחת הסיבות העיקריות לתחושותיהם של המורים נובעת מהעדר הכשרה מספקת, גיבוי ותמיכה של הממסד הלימודי אל מול בעיותיהם של תלמידים בעלי ADHD/ADD.  
במסגרת העבודה, ביקשתי לבדוק בין היתר: אילו התנהגויות של תלמידים עם בעיות קשב וריכוז פוגעות בהתנהלות הלימודית והחברתית של הכיתה; כמו גם, האם המורים מקבלים הדרכה וכלים להתמודדות עם תלמידים אלו; ובאיזה אופן הן המערכת החינוכית הרחבה והן ההורים מסייעים למורים בהתמודדות זו.
מבנה העבודה יכלול שני חלקים עיקריים: חלק ראשון - חלק תיאורטי וחלק שני - חלק אמפירי. במסגרת החלק התיאורטי התייחסתי לתופעת ADHD/ADD על היבטיה השונים, כפי שהם עולים מהמקורות הספרותיים השונים. ובמסגרת החלק האמפירי ערכתי ארבעה ראיונות עם ארבעה מורים (מבתי ספר חילוניים ודתיים) בדבר היכרותם את התופעה.

תוכן עניינים:
תקציר + מבוא
החלק הספרותי:
פרק 1 - מהי הפרעה; גורמים; מאפיינים
פרק 2 - אבחון
פרק 3 - קשיים
פרק 4 - פתרונות
פרק 5 - מערכת החינוך
החלק האמפירי
דיון
סיכום/מסקנות
רשימת מקורות

מתוך העבודה:
עם זאת, באחד המקורות האחרים בספרות נטען כי במציאות לא קיים הסוג ההיפראקטיבי אימפולסיבי בלבד וכי במציאות ישנם למעשה שני סוגים בלבד להפרעה: ADHD-IA (המוכר גם כ-(ADD), וADHD-COM. השאלה הנשאלת היא מהי הלקות הנוירו פסיכולוגית שבבסיס ה-ADHD והאם יש לקות שונה לשני סוגי ה ADHD (Barkley, 1997).
 
עבודה מס' 70077 SHOPPING CART DISABLED
מנהיגות של גננות בחינוך לגיל הרך , 2013.
שינויים בדפוסי המנהיגות של גננות בחינוך לגיל הרך משנות ה-80 ועד ימינו (סקירת ספרות).
5,578 מילים (כ-17 עמודים), 28 מקורות, 229.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זו באה להציג את השינויים שחלו בתפיסת התפקיד של הגננת כמנהיגה חינוכית, משנות ה- 80 ועד ימינו.
סקירת הספרות כוללת התייחסות למושג ה"מנהיגות החינוכית" והגלגולים השונים שעבר, ועודנו עובר, ובהמשך ניתוח של מושג זה בהקשר הפרטי של גני ילדים ותפקיד הגננת כמנהיגה חינוכית. לאחר מכן כוללת העבודה סקירה קצרה של ההיסטוריה של גני הילדים וכיצד התעצב תפקיד הגננת עד שנות ה- 80, ובהמשך מיוחד פרק נפרד לכל עשור- שנות ה- 80, שנות ה- 90 ושנות האלפיים, בהם חל השינוי המשמעותי ביותר בתפיסת הגננת כמנהיגה חינוכית. לבסוף מציגה העבודה דיון ומסקנות על סמך המחקרים שנסקרו, ובהתאם לשאלת המחקר- מהם השינויים המרכזיים בתפיסת הגננת כמנהיגה חינוכית משנות ה- 80 ועד ימינו.

תוכן עניינים:
מבוא
סקירת ספרות:
-מנהיגות חינוכית מהי
-מנהיגות חינוכית של גננות לגיל הרך
-ההיסטוריה של גני הילדים בישראל
-תפיסת תפקיד הגננת בשנות ה- 80
-תפיסת תפקיד הגננת בשנות ה- 90
-תפיסת תפקיד הגננת בשנות ה- 2000
דיון ומסקנות
רשימה ביבליוגרפית

מתוך העבודה:
אחר כך, בשנות העשרים והשלושים, השתלטה גישת "הניהול המדעי" ובעקבותיה הגיעו "הניהול העסקי" ו"הניהול הביצועי". היה זה ניסיון ללמוד ניהול מנקודת מבט של מקצועיות ניהולית, במידה רבה בהשפעת ההתפתחות שחלה בתחום חדש - מינהל עסקים. בנקודת זמן זו הופיעו לראשונה קורסים בהכשרת מנהלים. (ענבר, 2009).
 
עבודה מס' 70075 SHOPPING CART DISABLED
הברווזון המכוער, 2013.
ניתוח הסיפור ומערך שיעור קצר.
1,089 מילים (כ-3.5 עמודים), 2 מקורות, 99.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים:
1. פרמטרים לניתוח הסיפור
הז'אנר/ז'אנרים של הסיפור
כיצד באים המאפיינים של הז'אנר/הז'אנרים לידי ביטוי בסיפור?
אפיון הדמויות בסיפור
מסרים גלויים ומסרים סמויים
אמצעים אומנותיים
2. מערך שיעור
נספח

מתוך העבודה:
הז'אנר של הסיפור:
הז'אנר של הסיפור הוא: מעשיה אמנותית.
בניגוד למעשיה העממית אשר סופרה בעל פה, השייכת לעם, הרי שלמעשיה האמנותית ישנו סופר אינדיבידואלי, נוסח קבוע (מחודש או מקורי).
המעשייה האמנותית אינה קשורה לזמן או מקום.
המעשייה העממית והמעשייה האומנותית, נדדו מעם לעם ומארץ לארץ. בכל מקום קיבלו גוון חדש, אך בכל אגדה נשאר גרעין הסיפור המקורי, ועליו נוספו פרטים חדשים.
 
עבודה מס' 70063 SHOPPING CART DISABLED
שימוש בכלים גישוריים בניהול קונפליקטים בקרב מתבגרים., 2014.
סדנת חשיפה לגישור בקרב מתבגרים.
4,703 מילים (כ-14.5 עמודים), 14 מקורות, 349.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
פרויקט השטח, שנועד להקנות ידע והפנמה של שימוש בכלים גישוריים בניהול קונפליקטים בקרב מתבגרים התבצע בשלוש כיתות י' מב"ר שבחטיבה העליונה בבית הספר. בכיתות אלו נמצאים תלמידים מכל חתכי האוכלוסייה, כאשר בשל אופיין הייחודי של כיתות אלו הן מתאפיינות לרוב בתלמידים בעלי בעיות קשב וריכוז קשות הזקוקים לתגבור בלימודים ולתשומת לב רבה יותר מהמקובל. הפרויקט נערך בשבוע האחרון של שנת הלימודים, בתחילת חודש יולי 2013, והתפרס על פני חמישה שעורים (שיעור = שעתיים אקדמיות).
מהותו של הפרויקט הייתה  לתת לתלמידים אפשרות להכיר בגישור כהליך מועדף ליישוב סכסוכים ולגרום לשיפור האקלים החברתי בכיתה, לירידה במספר ובעוצמת הסכסוכים בין התלמידים ושיפור האווירה ואיכות התקשורת בכיתה ומחוץ לה. כמו כן, נועד הפרויקט לפתח יכולת  התמודדות בדרכי שלום עם קונפליקטים, תוך הגברת תחושות של מסוגלות, תועלת, שייכות ויכולת להשפיע.
בכדי שהפרויקט יתנהל בצורה הטובה ביותר ונפיק ממנו את המרב, ערכתי ראיונות עם רכז שכבת י' ויועצת בית הספר בכדי ללמוד על הקונפליקטים של התלמידים. כמו כן, לפני תחילת הסדנא ערכתי תצפיות בכיתות על מנת להתאים את הסדנא לאופי התלמידים ככל הנדרש ולגבש תוכנית אטרקטיבית. מאחר והסדנא התנהלה בסוף השנה הקבוצות היו בסדר גודל של 10- 15 תלמידים (שתאם להערכתנו מבעוד מועד).
הסדנא הורכבה מתיאוריית הגישור הפרגמאטי של פישר ויורי, סימולציות ופעילויות שונות להמחשת הנושא . בפרויקט זה בחרתי להתמקד בסגנון הקונפליקט וכיצד ניתן לפתור אותו תוך הפנמתה של השפה הגישורית והשפעתה על התנהלותם של התלמידים במהלך הפרויקט.
עבודה זו תחקור את השפעת סדנת החשיפה לגישור בקרב המתבגרים ובמהלכה אחקור כיצד ניתן לנהל קונפליקט בגיל ההתבגרות בדרך המתאימה לסיטואציה ואציג גישות שונות להתמודדות עם קונפליקטים בקרב מתבגרים.

תוכן עניינים:
מבוא
1. סקירת ספרות
קונפליקטים בגיל ההתבגרות
התפתחות המתבגרים - רכישת זהות
ניהול קונפליקטים בגיל ההתבגרות
הגישור ככלי לניהול קונפליקטים
2. פרק מעשי
הצגת הארגון
תיאור ההכנות לפעילות
מטרת פרויקט השטח
שלבי העברת הסדנא
3. ניתוח הפרויקט
רשימה ביבליוגרפית

מתוך העבודה:
הגדרת המושג קונפליקט הינה "שני נושאים שיש ביניהם פער הגורם לבעיה".
בריקמן ((Brickman, 1987 טוען שבמצבים חברתיים נוצר הקונפליקט בסיטואציות בהן קבוצות חייבות להתחלק במשאבים, ונוצרת תחרות ביניהן. פטרסון (Peterson, 1983) מגדיר קונפליקט כ"תהליך בין- אישי המתרחש כאשר פעולותיו של אדם אחד משפיעות על פעולותיו של אדם אחר" (עמ' 19).
 
עבודה מס' 70048 SHOPPING CART DISABLED
חיזוק הסמכות ההורית והמשמעת בין כותלי הבית (עבודה תורנית), 2010.
מהי משמעת תקינה, מהם הגורמים להפרת המשמעת בבית ומהם הכלים המסייעים להקניית משמעת לאורך זמן.
11,119 מילים (כ-34 עמודים), 29 מקורות, 279.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
פרק א' יעסוק במהות המשמעת ובהגדרתה כקבלת מרות של אדם גדול או כניעה לסדר ולנוהל של חברה או קהילה. פרק זה ירחיב על חשיבותה הרבה של המשמעת לחינוך תקין ולקבלת תכנים מההורה. המשמעת חשובה עבור הילד באותה מידה בה היא חשובה עבור ההורה, ילד שגדל בבית סמכותי, מרגיש שהוריו אוהבים אותו ודואגים לו, הגבולות יוצקים לחייו סדר וביטחון. יש להקנות את המשמעת בעיתוי המתאים ולהימנע מהשלטת משמעת דיקטטורית המונעת מרגשות שליליים.
בפרק ב' תסקור העבודה את האלמנטים הגורמים להפרת המשמעת בין כותלי הבית ומחוצה לו. לעיתים הפרת המשמעת תלויה בהורה שמתנהג בצורה שלא הולמת את הערכים אותם הוא מנסה להקנות לילדיו, לעיתים החברה בה הילד שוהה משפיעה עליו לרעה ולעיתים האשמה נתלית בילד, באופיו, בטבעו ובתכונותיו.
פרק ג' יסגור קצוות ויתן כלים מעשיים להקניית המשמעת, דרך הוראה נכונה וברורה לילד. יש להפחית את כמות הדרישות, להורות באופן ברור וחד משמעי, להימנע מעימותים מיותרים, לעמוד על הדרישה בעקביות בלתי מתפשרת ולעמוד בהבטחות של ענישה ותגמול חיובי. פעמים רבות הורים סבורים שמשמעת נקנית רק ביד קשה, והאמת היא שונה. אומנם יש להשתמש ביד תקיפה אך חובה לשלב בה אהבה ואכפתיות. גישה אוהבת ומקרבת תביא את הילד לאהוב את הדרך של הוריו ולדבוק בה.
המקורות עליהן תישען העבודה, הינם מקורות מקצועיים מתחום הפסיכולוגיה והספרות התורנית- חינוכית. העבודה מתבססת ברובה על דבריו של הרב קלצקין ועל 'פרקי חינוך לגיל הילדות' נוסף למקורות תנ"כיים ותורניים שונים.

תוכן עניינים
תקציר
מבוא
פרק א'- המשמעת
א.1. מהות המשמעת
א.2. חשיבות המשמעת לחינוך תקין
א.1.2. חשיבותה עבור ההורה
א.2.2. חשיבותה עבור הילד במסגרת הבית
א.3. עקרונות בסיסיים בחינוך למשמעת
א.1.3. עיתוי מתאים
א.2.3. התכונות הנדרשות מההורה
א.3.3. הימנעות מהשלטת משמעת שלילית
פרק ב'- הפרת סמכויות
ב.1. השפעת חוסר משמעת על האווירה הבייתית
ב.2. גורמים סביבתיים המביאים ילד לאי ציות
ב.1.2 התנהגות בלתי רציונאלית
ב.2.2. השלטת סמכות מחמירה מידי
ב.3.2. החברה שבה הילד לומד ושוהה
ב.3. הפרת משמעת הנובעת מאופי הילד ותכונותיו
ב.1.3. רגשי נחיתות וצורך ביחס מועדף
ב.2.3. פחדים בלתי מוסברים
ב.3.3. תנאי חיים בלתי שגרתיים
ב.4.3. קשיי גיל ההתבגרות
ב.5.3. כללים בלתי ברורים
ב.4. הפרת משמעת הנובעת מטבעם של ילדים
ב.1.4. רעב או עייפות
ב.2.4. ממלכת הדמיון
ב.3.4. ילדים רואים את העולם אחרת
פרק ג'- כלים להקניית סמכות הורית בבית
ג.1. הוראה נכונה
ג.1.1. הפחתת כמות הדרישות ככל האפשר
ג.2.1. הוראה ברורה וחד משמעית
ג.3.1. הימנעות מעימותים מיותרים
ג.4.1. עקביות ללא פשרות
ג.5.1. עמידה בהבטחות של עונש או שכר
ג.2. צורת הקניית המשמעת
ג.1.2. בתקיפות ובחביבות
ג.2.2. בידידות ובכבוד
ג.3.2. באהבה ואכפתיות
ג.4.2. בגישה חיובית ומקרבת
ג.3. תכונות ההורה הנחוצות להשלטת סמכות
ג.1.3. סמכות וביטחון פנימי
ג.2.3. משמעת עצמית גבוהה
ג.3.3. יצירתיות ויכולת עידוד ותמיכה
סיכום
ביבליוגרפיה

הערת מערכת: העבודה נכתבה במסגרת לימודים תורנית.

מתוך העבודה:
המשמעת היא קבלת מרות של אדם מבוגר מהשומע. המשמעת היא אינה מטרה אך היא אמצעי הכרחי לחינוך בין הורים לילדיהם. הורים חייבים להשליט סמכות בביתם כדי שיוכלו לחנך לערכים ונזקקים למשמעת כדי לנהל בית תקין, הילד גם הוא חייב מסגרת תומכת ומגבילה כדי להרגיש שדואגים לו והוא חשוב בעיני ההורים.
 
עבודה מס' 70045 SHOPPING CART DISABLED
השפעת סגנונות הורות על התפתחות הילד והסתגלותו הרגשית, 2013.
הקשר בין סגנון ההורות להערכה העצמית עם הדגש על הבדלי גיל.
5,214 מילים (כ-16 עמודים), 26 מקורות, 349.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מחקר זה עסק בהורות, סגנונותיה והשפעותיהם השונים על התפתחותו של הילד. לפי הספרות המחקרית, להורות ישנם שלושה סגנונות: הסמכותי (Authoritative), המתירני (Permissive), והרודני (Authoritarian). סגנונות הורות אלה הם טיפולוגיה רב ממדית, אשר מכילה את הטווח "הנורמאלי" של ניסיונות ההורים לשלוט בילדיהם, להתחבר אליהם ולתמוך בהם (Baumrind, 1991). מוקד המחקר היה בקשר בין סגנונות ההורות של הורים לבין ההערכה עצמית של הילד, עם הדגש על ההשתנות של סגנונות ההורות כפונקציה של הגיל, דבר שהתבסס על ממציאה של חג' יחיא-אבו אחמד (2006) אשר הסיקה ממחקרה על החברה הערבית, כי הורים צעירים מאופיינים בסגנון הורות מתירני יותר, לעומת הורים מבוגרים יותר מהדור השני והשלישי, אשר מאופיינים בסגנון הורות רודני יותר. מתוך ממצאים קודמים אלה, עלתה שאלת מחקר זה: "האם הערכה עצמית קשורה לסגנונות ההורות גם בחברה הישראלית-יהודית?". שאלה זו הסתעפה לשאלות נוספות אשר נבדקו כהשערות במחקר: "האם יימצא קשר בין הערכתו העצמית של אדם בוגר לבין סגנון ההורות שהוא חווה לאורך שנות ילדותו והתבגרותו? והאם סגנון הורות זה מושפע מהדור אליו הוא שייך?".
הבחירה לחקור את האינטראקציה בין סגנונות ההורות לבין הערכתם העצמית של ילדים, נבעה מהרצון להבין לעומק, כיצד ניתן לגדל ילד עם הערכה עצמית יותר טובה, ומהם ההתנהגויות ההוריות המנבאות הערכה עצמית גבוהה או נמוכה. החברה האנושית בכל תרבות וכל זמן ומקום, סומכת בעיקר על הורים לגדל, לחנך ולעצב את הילדים במטרה שיהיו לאנשים יותר טובים. לכן, ישנה חשיבות רבה לחקירת והבנת התנהגויותיהם של הורים, מחשבותיהם אודות הורות, ומכלול הערכים והאמונות שמניע אותם כאנשים-הורים, ועומד מאחורי הצעדים שהם עושים לאורך כל הדרך, בה הקטנים גדלים.
במחקר הזה השתתפו 30 אנשים בוגרים, מהמגזר היהודי במרכז הארץ, כך שהגילאים שלהם נעו בין 24 עד 31, והם ענו על שני שאלונים, כאשר בשאלון אחד הם דיווחו אודות סגנון ההורות של הוריהם, ובשאלון השני הם דיווחו אודות ההערכה העצמית של עצמם. בנוסף לכך, נאספו נתונים דמוגרפיים (גיל, מין והשכלה). מהנתונים שנאספו, נראה כי לא נמצאו קשרים מובהקים בין סגנונות הורות להערכה עצמית, ובין סגנונות הורות לגיל.

תוכן עניינים:
תקציר
מבוא
סקירת ספרות
-הורות וסגנונותיה
-ההערכה העצמית
-סגנונות הוריים: האם הם מנבאים הערכה עצמית?
רציונל המחקר הנוכחי והשערותיו
שיטה
-כלים
-משתתפים
-הליך
-ניתוחים סטטיסטיים
תוצאות
-סטטיסטיקה תיאורית של מדדי המחקר
-בדיקת ההשערות
דיון
-דיון בממצאי המחקר
-מגבלות מתודולוגיות
-המלצות לעתיד
מקורות
נספחים

מתוך העבודה:
הורות היא תפקיד מורכב הכולל הרבה התנהגויות אשר פועלות בנפרד או ביחד במטרה להשפיע על הילדים (Darling, 1999). נחשבת לאחד תחומי המחקר הבסיסיים העוסקים בגורמים המקדימים המשפיעים על התפתחותם של אפיונים אישיותיים, רגשיים, חברתיים או התנהגותיים של ילדים. במחקרים רבים נמצא כי להורים יש השפעה קריטית על התפתחותם, התנהגויותיהם, ועולמם הרגשי והקוגניטיבי שלילדים (Baumrind, 1991; Darling, 1999; Bornstein, 2002) .
 
עבודה מס' 70029 SHOPPING CART DISABLED
השפעת לקות שמיעה על יכולת קשב, 2013.
האם קיים קשר בין רמת לקות שמיעה ועצם הימצאותה של לקות זו לבין הימצאות הפרעת קשב ויכולת הקשב של הילד.
5,758 מילים (כ-17.5 עמודים), 15 מקורות, 339.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מטרתה של עבודה זו לבדוק האם לקות השמיעה משפיעה גם על יכולת הקשב של הילד וגורמת לתוצאה סופית של הפרעת קשב וריכוז אשר לה השלכות משלה. כיוון שמערכת השמינה הינה מערכת מורכבת ננסה לראות אילו חלקים בה עלולים לגרום ללקויות השונות. תוצאות עבודה זו ייבחנו אל מול תוצאות מחקר נוסף אשר נערך בנוגע לעומד בבסיסה של הפרעת קשב, אצלנו זו לקות השמיעה ובעבודת הבוחן עבורי תהיה זו הימצאותה של לקות למידה.
שאלת המחקר אם כן היא האם קיים קשר בין רמת לקות שמיעה ועצם הימצאותה של לקות זו לבין הימצאות הפרעת קשב ויכולת הקשב של הילד. כאשר השערת המחקר שלנו היא שלילדים בעלי לקות שמיעה קלה עד בינונית יכולות הקשב יהיו גבוהות יותר מילדים בעלי לקות שמיעה עמוקה עד חמורה.

במחקר השתתפו 16 נבדקים,  מתוכם 7 בעלי לקות שמיעה קלה עד בינונית ו-9 בעלי לקות קשה עד חמורה. 93 ילידי הארץ ו-7 עולים. הקריטריון להשתתפות במחקר היה הסכמת הורי הילד לביצוע המבחנים לילד.
נתוני המחקר נאספו באמצעות 2 מבחני קשב שנועדו להעריך את יכולת הקשב המתמשך של הילדים, האחד אוידטורי והשני ויזואלי. המבחן הראשון מבחן קשב מתמשך ויזואלי (CPT).

תוכן העניינים:
מבוא
1. מערכת השמיעה
2. לקות שמיעה
3. הפרעת קשב וריכוז היפראקטיבית-אימפולסיבית
4. השפעת לקות שמיעה על למידה
השיטה
-נבדקים
-כלים
-הליך המחקר
ממצאים
דיון
סיכום
ביבליוגרפיה

* הערת מערכת: כלי המחקר אינם מצורפים לעבודה.

מתוך העבודה:
מערכת השמיעה קולטת את האנרגיה האקוסטית של גלי הקול באמצעות האוזן, הופכת אותה לאנרגיה חשמלית ומעבירה אותה לעיבוד במוח דרך עצב השמיעה. האוזן כוללת שלושה חלקים עיקריים: האוזן החיצונית, האוזן התיכונה והאוזן הפנימית (אלישר, גורני וטנה, 2008, עמ' 9).
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

** עכשיו במבצע **
עבודה שניה ב – 40% הנחה*
בתוקף עד 01/11/2015
*) הזולה מבינהן

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
תת-קטגוריות:
All
גיל הרך
הוראה
חינוך גופני
חינוך מיוחד
כללי
לא פורמאלי
מדיניות חינוכית
נוער וקטינים
תאוריות חינוכיות
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [559-567] מתוך 1241 :: [עמוד 63 מתוך 138]
<< עמוד קודם :: עבור לעמוד: 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 :: עמוד הבא >>