עבודות [559-567] מתוך 1234 :: [עמוד 63 מתוך 138]
<< עמוד קודם :: עבור לעמוד: 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 :: עמוד הבא >>

 

עבודה מס' 70029 SHOPPING CART DISABLED
השפעת לקות שמיעה על יכולת קשב, 2013.
האם קיים קשר בין רמת לקות שמיעה ועצם הימצאותה של לקות זו לבין הימצאות הפרעת קשב ויכולת הקשב של הילד.
5,758 מילים (כ-17.5 עמודים), 15 מקורות, 339.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מטרתה של עבודה זו לבדוק האם לקות השמיעה משפיעה גם על יכולת הקשב של הילד וגורמת לתוצאה סופית של הפרעת קשב וריכוז אשר לה השלכות משלה. כיוון שמערכת השמינה הינה מערכת מורכבת ננסה לראות אילו חלקים בה עלולים לגרום ללקויות השונות. תוצאות עבודה זו ייבחנו אל מול תוצאות מחקר נוסף אשר נערך בנוגע לעומד בבסיסה של הפרעת קשב, אצלנו זו לקות השמיעה ובעבודת הבוחן עבורי תהיה זו הימצאותה של לקות למידה.
שאלת המחקר אם כן היא האם קיים קשר בין רמת לקות שמיעה ועצם הימצאותה של לקות זו לבין הימצאות הפרעת קשב ויכולת הקשב של הילד. כאשר השערת המחקר שלנו היא שלילדים בעלי לקות שמיעה קלה עד בינונית יכולות הקשב יהיו גבוהות יותר מילדים בעלי לקות שמיעה עמוקה עד חמורה.

במחקר השתתפו 16 נבדקים,  מתוכם 7 בעלי לקות שמיעה קלה עד בינונית ו-9 בעלי לקות קשה עד חמורה. 93 ילידי הארץ ו-7 עולים. הקריטריון להשתתפות במחקר היה הסכמת הורי הילד לביצוע המבחנים לילד.
נתוני המחקר נאספו באמצעות 2 מבחני קשב שנועדו להעריך את יכולת הקשב המתמשך של הילדים, האחד אוידטורי והשני ויזואלי. המבחן הראשון מבחן קשב מתמשך ויזואלי (CPT).

תוכן העניינים:
מבוא
1. מערכת השמיעה
2. לקות שמיעה
3. הפרעת קשב וריכוז היפראקטיבית-אימפולסיבית
4. השפעת לקות שמיעה על למידה
השיטה
-נבדקים
-כלים
-הליך המחקר
ממצאים
דיון
סיכום
ביבליוגרפיה

* הערת מערכת: כלי המחקר אינם מצורפים לעבודה.

מתוך העבודה:
מערכת השמיעה קולטת את האנרגיה האקוסטית של גלי הקול באמצעות האוזן, הופכת אותה לאנרגיה חשמלית ומעבירה אותה לעיבוד במוח דרך עצב השמיעה. האוזן כוללת שלושה חלקים עיקריים: האוזן החיצונית, האוזן התיכונה והאוזן הפנימית (אלישר, גורני וטנה, 2008, עמ' 9).
 
עבודה מס' 70024 SHOPPING CART DISABLED
שילוב הילד החריג, 2013.
עמדות מורים במגזר הערבי כלפי שילוב תלמידים עם לקויי למידה.
5,638 מילים (כ-17.5 עמודים), 34 מקורות, 249.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בעבודה הנוכחית אנסה להתמקד באמונותיהם של המורים כלפי שילוב תלמידים עם לקויי למידה מהחינוך המיוחד בכיתה הרגילה, במגזר הערבי. אני אתמקד בשתי מטרות: האחת בחינת אמונותיהם של המורים כלפי שילוב תלמידים עם צרכים מיוחדים, והשנייה בחינת הגורמים המשפיעים על אמונות המורים כלפי שילוב של תלמידים אלו.

במסגרת העבודה אציג סקירה מחקרית אודות אמונות מורים בכלל, ומחקרים על אמונות  מורים כלפי תחום השילוב בפרט, תוך כדי  הגדרת השילוב של  תלמידים עם צרכים מיוחדים, הצגת ההנחות והמטרות של השילוב והאופנים בהם הוא מיושם במערכת החינוך בארץ. בנוסף, תובא סקירה של השפעותיה של תכנית השילוב על התלמידים המשולבים בתחום החברתי, הרגי והלימודי. לאחר מכן אסקור מאמרים בנושא אמונות  מורים כלפי שילוב תלמידים עם צרכים מיוחדים ובדיקת הגורמים המשפיעים על עמדות אלו.
שאלת המחקר בוחנת את אמונות המורים כלפי שילוב תלמידים עם צרכים מיוחדים ואת הגורמים המשפיעים על עמדות אלו.

המחקר: מחקר איכותני המבוסס על העברת ראיונות למורים בנושא תפיסותיהם לגבי שילוב ילדים ליקויי למידה בכיתה הרגילה.
אוכלוסיית המחקר: במחקר השתתפו ששה מורים המלמדים בבתי ספר יסודיים דוברי ערבית באזור צפון הארץ. משתתפי המחקר גויסו באמצעות עורך המחקר במסגרת לימודי התואר ראשון.
שיטת המחקר: מחקר זה נערך בשיטות מחקר איכותניות המאפשרות לנהל מחקר "פתוח" שבא להבין, להכיר וללמוד את השדה הקיים, והתבסס על ראיונות חצי מובנים.

תוכן עניינים:
מבוא
סקירת ספרות
1. תכנית ההכלה (שילוב) ומאפייניה
1.1 תכנית ההכלה מהי
1.2 תכנית ההכלה (שילוב) במערכת החינוך הישראלית
2. השפעת השילוב על תפקוד תלמידים עם צרכים מיוחדים
2.1 השפעת השילוב על תפקוד חברתי
2.2 השפעת השילוב על תפקוד רגשי
2.3 השפעת השילוב על הישגים לימודיים
3. השפעת אמונותיהם של מורים כלי שילוב תלמידים עם לקויי למידה בכיתה רגילה על הצלחת השילוב
מתודולוגיה
ממצאים
דיון ומסקנות
רשימה ביבליוגרפית

*הערת מערכת: העבודה אינה כוללת את תימלולי הראיונות.

מתוך העבודה:
רייטר (1989) מציינת שמדיניות השילוב התגבשה עם השינויים שחלו בהגדרות הילד החריג ובהגדרת החינוך המיוחד בארץ. עם קום המדינה ועד אמצע שנות השבעים היתה מקובלת ההגדרה הקטגוריאלית של הילד החריג (ההפרדה לפי סוג הליקוי הבולט של הילד) כאשר סוג הליקוי הוא שקובע את אופן הטיפול. ב- 1962 הוטבעה המלה "שילוב" -Mainstream- על ידי פרופ' מינרד אשר יצא נגד ההפרדה, שהיתה נפוצה בבתי הספר המיוחדים ובמוסדות חינוך נפרדים לילדים בעלי ליקויים (1985, Bilken).
 
עבודה מס' 70022 SHOPPING CART DISABLED
תהליכי שינוי בקרב המהגרים מאתיופיה, 2013.
סקירת היבטים שונים של קליטת יהודי אתיופיה.
8,433 מילים (כ-26 עמודים), 15 מקורות, 279.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
הקליטה בארץ, עבור רבים מעולי אתיופיה הייתה טראומטית בשל השבר באורח החיים, במבנה המשפחה והקהילה, הירידה בדימוי העצמי, תנאי החיים הקשים וההשכלה בלא יכולת לעשות שימוש במקורות תמיכה. בנוסף, מידת הסובלנות של חברה ישראלית אינה גדולה והעולים מקבלים מסר שהתקבלו לחברה קולטת בתנאי שידמו לה תוך אימוץ אורח החיים המקובל בישראל. הבדלים אלו ואחרים הם הגורמים לחסמים בתהליך הקליטה ולסימפטומים שונים אשר מופיעים כיום .
בעבודה זו אבחן את תהליכי שינוי בקרב המהגרים מאתיופיה בעליות השונות לישראל בהקשר הלשוני, תרבותי, חברתי וכלכלי. על מנת לעמוד על שינויים אלו אנתח בנפרד כל אחד מההיבטים הבאים, תכליתה של הקליטה הלשונית היא רכישת השפה העברית ותפקוד בשפה העברית. עיקרה של הקליטה החברתית-לאומית- תרבותית הם לימודי יהדות ועמידה במבחני בית הדין לגיור, והתחלה של התערות בתרבות הישראלית. יעדיה של הקליטה המשפחתית- קהילתית הם שילוב הילדים במערכת החינוך הישראלית, למידת תפקידים הוריים ומשפחתיים חדשים שמציבה החברה הישראלית בפני העולים המבוגרים, רכישת דירה ומעבר למגורי קבע, התמודדות עם בעיות בריאות ותמיכה בבני המשפחות ומשמעותה של הקליטה התעסוקתית היא רכישת השכלה מצד אחד והכשרה מקצועית מצד שני, ובעיקר מציאת עבודה והתמדה במקום העבודה. כמו כן, מצאתי לנכון להקדיש פרק בנושא קולה של הגזענות בחברה האתיופית הישראלית, על השסע החברתי והמעמדי בחברה הישראלית.

תוכן עניינים:
מבוא
שינויים בתחום המשפחה
קליטת יהודי אתיופיה בהיבט הלשוני, חברתי ותרבותי
שינויים בתחום החינוך
שינויים בתחום התעסוקה
גברים יוצאי אתיופיה, מדוע כל כך קשה להם?
קולה של גזענות
סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
מחקרה של מיכל שני (2006) היה ניסיון ראשון לבחון משתנים קוגניטיוויים, אורייניים-סביבתיים ולשוניים, המעכבים או מקדמים את רכישת השפה הכתובה בקרב ילדים ממוצא אתיופי, בגילאי גן עד כיתה ו' הלומדים במסגרות חינוך בארץ. במחקרה התייחסה שני להיבטים שונים כגון: דרגת הכיתה, מוצא, רמת המיומנות של ילדי העדה האתיופית בשפת האם האמהרית, היבט דמוגרפי ועוד. מהמחקר עולה כי לילדי העדה האתיופית יש חסכים מובהקים בידע האורייני-הסביבתי בכל שכבות הגיל שנבדקו, גן עד כיתה ו', וכי רמת הידע האורייני-הסביבתי שלהם וחלק מהכישורים הלשוניים שלהם נמוכה מאלה של בני גילם שאינם בני העדה האתיופית .(16)
 
עבודה מס' 70013 SHOPPING CART DISABLED
מבט רטרוספקטיבי של בוגרים בעלי ADHD לעבר שנות התבגרותם בנושא של אלימות, 2013.
מחקר איכותני שבוצע באמצעות ראיונות.
11,395 מילים (כ-35 עמודים), 13 מקורות, 269.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
במסגרת הקורס, בחרתי לעסוק בנושא: "מבט רטרוספקטיבי של בוגרים בעליADHD  לעבר שנות התבגרותם בנושא של אלימות". שאלת המחקר שלי הינה: כיצד בא לידי ביטוי המבט הרטרוספקטיבי של בוגרים בעליADHD  לעבר שנות התבגרותם בנושא של אלימות? והאם קיים פער בין אופן ראייתם ופרשנותם את נושא האלימות בגיל ההתבגרות לבין אופן ראייתם ופרשנותם את נושא האלימות כיום, בחייהם הבוגרים?
במסגרת המחקר, ביצעתי ראיונות עם חמישה אנשים בטווח הגילאים 18-30, בעלי בעיות קשב וריכוז, שלוו בבעיות התנהגות, שכללו: הן אלימות מילולית והן אלימות פיזית.
מבנה העבודה: פרק ראשון, יכלול את החלק הספרותי, שיכלול מס' היבטים מרכזיים בנוגע לתופעה, למשמעויותיה ולהשלכותיה; הקשיים שניצבים בפני הסובלים מהתופעה ובפני הסובבים אותם; ודרכי הטיפול האופציונליים. פרק שני, יכלול את שיטת המחקר; בפרק זה אתמקד בראיונות כמחקר איכותני; פרק שלישי, יכלול את הממצאים, כפי שהם באו לידי ביטוי במסגרת הראיונות; פרק רביעי, יכלול דיון שישלב בתוכו מס' סוגיות מרכזיות שהועלו במסגרת הראיונות, בד בבד עם התייחסות לסוגיות הללו מהספרות; כמו גם, מס' מסקנות מרכזיות בנוגע לתופעה הרחבה בכלל, ולבעיות ההתנהגות בראייה רטרוספקטיבית בפרט.

על מנת לענות על שאלת המחקר ולשמור על מהימנות המחקר, בחרתי לקיים חמישה ראיונות נפרדים עם חמישה אנשים בוגרים, שנמצאים בטווח הגילאים 18-30, ושאובחנו בעברם, בתקופת ילדותם או בתקופת התבגרותם, כבעלי ADHD. חשוב להדגיש, כי מעבר למכנה המשותף של אוכלוסיית המחקר, טווח הגילאים והפרעת ADHD, קיימים גם משתנים שונים ביניהם, כגון: מגדר, רמת השכלה, סטטוס חברתי/כלכלי.

תוכן ענייניים:
1. מבוא
2. הפרעת ADHD:
2.1 מהי בעיית קשב וריכוז
2.2 הגורמים של הפרעת ADHD
2.3 המאפיינים של הפרעת ADHD
2.4 המאפיינים של הפרעת ADD
3. הקשיים שמלווים את ההפרעה
3.1 הקשיים שמלווים את הילד
3.2 הקשיים של ההורים
3.3 הקשיים של המורים
4. דרכי הטיפול המוצעים
4.1 טיפול תרופתי
4.2 טיפול ברפואה הטבעית
4.3 הטיפול מעשי/רגשי
4.4 טיפול משולב
5. השיטה, מחקר איכותני
5.1 שיטת המחקר
5.2 כלי המחקר
5.3 מדגם, שדה המחקר
5.4 הליך המחקר
6. ממצאים
6.1 מהי ההפרעה
6.2 המקור להתנהגות אלימה
6.3 סצנת הלימוד בעבר
6.4 בנוסף לאלימות
6.5 בעד אלימות?
6.6 חינוך ילדיהם
6.7 טיפול בריטלין
7. דיון: סיכום/מסקנות
8. רשימת מקורות
9. נספחים - תמלול 5 הראיונות

מתוך העבודה:
הגורם השני הינו תורשה; על פי המחקר, מדובר בגורם השכיח ביותר. במחקרים השונים נמצא, כי ADHD שכיחה במשפחות מסוימות. הסברה הינה שהדבר העובר בתורשה הוא נטייה גנטית מוקדמת לפתח את ההפרעה. לילד הסובל מההפרעה יש לעיתים קרובות הורה, אח או אחות, סב או סבתא, או בן משפחה אחר שהיה לו עבר דומה בביה"ס והתנהגויות דומות בילדותו (ריף, 2008).
 
עבודה מס' 69972 SHOPPING CART DISABLED
השפעת הצפייה בטלוויזיה על אלימות בקרב ילדים בסיכון, 2013.
סקירת ספרות והצעה לתכנית התערבות.
6,674 מילים (כ-20.5 עמודים), 16 מקורות, 229.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
העבודה הנוכחית עוסקת בבדיקה האם צפייה באלימות בטלוויזיה משפיעה על התנהגות אלימה באוכלוסיית ילדים בסיכון. לשם בדיקת נושאים אלו נסקרה ספרות מחקרית בנושא אלימות, הגדרתה, סוגיה השונים, הימצאותה בחברה, ועוד.
לאחר מכן, נסקרה אוכלוסיית ילדים בסיכון, הגדרת אוכלוסייה זו, השפעותיה של המשפחה על ילדים אלה ותוצאות השפעות אלה.
בהמשך נסקרה הטלוויזיה מבחינת חשיפתה באוכלוסייה, מקומה בתרבות בעבר וכיום. כמו כן נסקרו תיאוריות שונות המתייחסות להשפעות של הטלוויזיה על הצופה, ובפרט על אוכלוסיית הילדים בהתייחס לצפייה בתוכן אלים. נראה מהספרות המחקרית כי לרוב נמצאו המחקרים עם בעיות מתודולוגיות משמעותיות.
עם זאת, המחקר המגוון בתחום ההשפעות של האלימות בטלוויזיה מראה בשיטתיות קשרים בין נטיות מוקדמות של ילדים לאלימות, בעיות חברתיות שלהם, קשיי הסתגלות שלהם, קשיי תפקוד שלהם בבית הספר וכדומה ובין צפייה באלימות בטלוויזיה. על כן, נעשה ניסיון לבדוק את אוכלוסיית ילדים בסיכון, כאוכלוסייה בעלת משתנים שמתווכים בתהליך ההשפעה של צפייה באלימות בטלוויזיה על התנהגות אלימה. נבדקו המשתנים שמצא ואן אוורה VanEvra), 1990), כמתווכים בין צפייה באלימות בטלוויזיה לבין ההשפעה על התנהגות אלימה באוכלוסיית ילדים בסיכון. המשתנים מחולקים לשלוש קבוצות אשר קימת ביניהן יחסי גומלין  והן ניתנות לבחינה: משתנים הקשורים במאפייני הצופה, משתנים הקשורים במאפייני התוכנית ומשתנים הקשורים במאפייני הסביבה. בנוסף עולה מהספרות המחקרית, כי קיימת השפעה הן במאפייני הצופה (רמת העוררות של הצופה, רמת התפתחותו של הצופה ותפיסת המציאותיות של התוכנית), במאפייני התוכנית (תוכניות עם גילויי אלימות), ומשתנים קשורים לסביבה (משפחה מסכנת).
בהתבסס על המידע שנאסף הוצעה תוכנית התערבות לגננות ולהורים לילדים שהפגינו גילויי אלימות עקב צפייה בתוכניות אלימות, על מנת לנסות להפחית את גילויי האלימות. מטרות תוכניות ההתערבות היא להפחית את גילויי האלימות בקרב ילדים בסיכון בגן על ידי הפחתה מדורגת במספר שעות הצפייה בטלוויזיה בקרב ילדים בסיכון. בנוסף תופחת כמות הצפייה בתוכניות בעלות תוכן אלים. שעתיים בשבוע שהוקדשו בתחילת התוכנית לצפייה בטלוויזיה יוקדש לאינטראקציה בין הילד להוריו, הורי הילד ידעו מאיזה תוכניות צופה ילדם. התוכנית מקיפה התערבות עם ההורים ומול הגננות, ומשלבת כלים שונים כדוגמת הסבר פסיכו-חינוכי, תיווך התכנים הלא-מותאמים לילד, חזרה על גבולות ועל מסגרת נורמטיבית, הבניית מודל חיקוי חיובי וסובלימציה.

תוכן עניינים:
תקציר
סקירת ספרות
תוכנית ההתערבות
רציונאל
מטרות התערבות
אוכלוסיית יעד
תיאור התוכנית
סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
המונח אלימות מתייחס הן לפגיעה פיזית והן להתקפה מילולית המכוונת לגרום נזק פסיכולוגי, ולפי חלק מהחוקרים גם רגשות ומחשבות המערבות פגיעה באחרים נכללים במושג זה. המשותף לכל ההתנהגויות הנחשבות אלימות הוא גרימת נזק והכוונה לעשות כן, תוך ניסיון לחדור לטריטוריה של הזולת (הורוביץ, 2000).
 
עבודה מס' 69969 SHOPPING CART DISABLED
תהליך ההפרטה וכניסת גופים פרטיים למוסדות חינוך בישראל, 2013.
בחינת תהליכי ההפרטה במספר היבטים.
9,968 מילים (כ-30.5 עמודים), 28 מקורות, 299.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מטרת עבודה זו היא לבחון את נושא ההפרטה במערכת החינוך (בהתמקד על החינוך היסודי והעל יסודי) באופן נרחב דרך הסתכלות כללית ובינלאומית ודרך פרטים קטנים שגם להם השפעה על חיינו היומיומיים. תחום החינוך בישראל זכה בקום המדינה להתייחסות משמעותית ועקרונית של הממשלה ושל הציבור ונראה כי בתקופה זו חל קונצנזוס נרחב על חשיבות החינוך ביצירה וגיבוש הלאום היהודי בארצו המתחדשת(1). עם השנים חלו תמורות נרחבות מבחינה כלכלית ואידיאולוגית, מה שהביא לתהליכי הפרטה במדיניות הציבורית הכללית. תהליכי ההפרטה נגעו בכל תחום ציבורי, החל מהפרטת מפעלים וכלה בהפרטת שירותים ציבוריים כגון רווחה, בריאות וכמובן חינוך(2).
כפי שהזכרתי, נושא החינוך עולה לסדר היום בעיקר בשל פרסומים על פערים חברתיים-כלכליים במידת הישגי התלמידים ויחד עם זאת נשאלת השאלה על טיב החינוך בארץ ועל הערכים החברתיים הנלמדים בבתי הספר. אכן הפערים בהישגי התלמידים מראים תמונה עגומה וקשה לגבי מצב החינוך בארץ כאשר מערכת החינוך לא מצליחה למלא את תפקידה כבסיס לשוויון הזדמנויות לכל תלמידי המדינה ללא הבדל דת, גזע ומין, כפי שחוקק בחוק לימוד חובה 1949, ובנוסף לספק לתלמידי ישראל יסודות ערכיים וחברתיים מלוכדים כפי שראה בן גוריון בחזונו את תפקידה של מערכת החינוך(3).
יוקר המחיה גם כן עולה לכותרות לא פעם ומעבר לכך נראה כי מורגש היטב בכיסם הפרטי של אזרחי ישראל. חשוב לציין זאת מכיוון שנראה כי היכולת הכלכלית של המשפחה משפיעה על יכולתה לספק לילדים חינוך נאות בעוד מערכת החינוך הממשלתית מעבירה אל האזרחים את האחריות והיכולת להשפיע במידה ניכרת על טיב החינוך וכך על עתיד ילדיהם. בנוסף חשוב לציין שאחד מהמאפיינים של מדינתנו היא הפילוג והשסעים בתוך החברה. אם נראה כי היום יש טשטוש מסוים בשסע העדתי, נוצר שסע חדש והוא השסע הכלכלי חברתי שמדגיש מעמדות, מושפע ומשפיע מאוד על תחום החינוך.
לנוכח חשיבות נושא החינוך כשלעצמו כחלק מזכויותיו הבסיסיות של האזרח, וההפרטה בחינוך כמשפיעה על זכות זו, אבחן בעבודה זו את תהליכי ההפרטה במספר היבטים. ראשית כל דרך המקורות והבסיס לאחריות הציבורית על החינוך והשינויים שחלו בתפיסה זו. לאחר מכן אבחן את תהליכי ההפרטה וכניסתן של אידיאולוגית כלכליות ניאו-ליברליות לתחומי השירותים הציבוריים. משם אמשיך לבחון את תהליכי ההפרטה בתוך מערכת החינוך עצמה. בפרק הרביעי אבחן מי בפועל הם הגורמים הפרטיים שמחליפים את האחריות הציבורית ולבסוף אעמוד על ההשלכות הנוצרות ממצבים אלו. כל זאת בתקווה לשפוך אור על נושא מורכב ומשמעותי זה שביכולתו להשפיע רבות מבחינה חברתית, כלכלית וכמובן ערכית על תושבי ישראל.

תוכן עניינים:
הקדמה
מבוא
פרק א'- מערכת החינוך בישראל ויסודות האחריות הציבורית לפעילותה
פרק ב'- החלת תהליכי ההפרטה במדיניות הציבורית
פרק ג'- נסיגת האחריות הציבורית וההפרטה במערכת החינוך בישראל
פרק ד'- מי מחליף את האחריות הציבורית
פרק ה'- השלכות אפשריות לתהליכי ההפרטה במערכת החינוך
סיכום ומסקנות
רשימת מקורות

מתוך העבודה:
בפרק זה נבחן את המקורות לאחריות הציבורית בתחום החינוך ולפיכך כיצד בנתה ישראל את יסודות מערכת החינוך.
האחריות הציבורית בתחום החינוך באה כחלק מתפישת מדינת הרווחה ששררה בשנים שלאחר מלחמת העולם השנייה הגורסת כי על המדינה להיות מעורבת בחיי אזרחיה ולדאוג לרווחתם. הזכות לחינוך נתפשת כאחת מזכויות האדם והילד כאשר נוצרו אמנות בינלאומיות המבטאות רעיון זה. על כן האמנות הבינלאומיות מחייבות בצורה אוניברסלית להעניק חינוך איכותי לאזרחים (איכילוב, עמ' 554).
 
עבודה מס' 69952 SHOPPING CART DISABLED
הסברים עצמיים, 2013.
סקירת ספרות בנושא.
4,133 מילים (כ-12.5 עמודים), 11 מקורות, 199.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
כאשר תלמידים לומדים חומר חדש, הם נוטים לנסות ולהסביר אותו לעצמם בדרכים שונות. בעזרת הסברים אלה מנסים התלמידים לגשר על הפער בין התפיסה הראשונית שלהם את החומר החדש לבין התפיסה המקצועית אותה הם צריכים ללמוד. כאשר תלמידים נותנים לעצמם הסברים עצמיים הם מתקדמים בדרך להבנה של החומר ותהליך זה חיוני בכל שלבי הלימוד (Chi & Hausmann, 2002).

תוכן העניינים:
מהם הסברים עצמיים (Self-explanations)
למידה בעזרת דוגמאות, פתרון בעיות והסקת מסקנות
קריאת טקסט מדעי
השפעת הסברים עצמיים על הבנת הנקרא
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
במהלך השנים מנסים אנשי מקצוע שונים בתחום ההוראה להבין את הדרך בה תלמידים משתמשים בטכניקת מתן ההסברים העצמיים על מנת להבין את התהליך בהם תלמיד משתמש בזכרון ויכולותיו המנטליות כאשר הוא מנסה להגיע להבנה של חומר לימודי חדש. מחקרים רבים חקרו את הדרך בה תלמידים מספקים לעצמם הסברים אלה. נמצאו הבדלים רבים בדרך בה מבוגרים פותרים תרגילים ולומדים חומר חדש מאשר ילדים, כאשר ההבדל המרכזי הוא ככל הנראה בדרך בה ילדים משתמשים בזכרון לעומת מבוגר, וחוסר הניסיון שלהם בדרך פישוט בעיה מורכבת לבעיות פשוטות יותר. השימוש בהסברים עצמיים משפר את הבנת החומר ועוזר לתלמידים להגיע למצב בו הם מסוגלים לפתור בעיות ותרגילים בעצמם (Van-Lehn, 2005).
 
עבודה מס' 69939 SHOPPING CART DISABLED
עמדות גננות כלפי משחק בגיל הרך, 2011.
מחקר כמותי לבדיקת עמדות של גננות כלפי משחק (שאלונים).
18,403 מילים (כ-56.5 עמודים), 48 מקורות, 299.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תרומתו של המשחק נודעת זה שנים מספר, ואנשי חינוך רבים גם כיום עושים בו שימוש לצרכי למידה. במחקר זה ניסינו לבדוק מדוע השפעתו של המשחק כל כך חשובה להתפתחותו של הילד, האם גננות בגיל הרך מודעות לחשיבות של המשחק, והאם כתוצאה מידיעה על חשיבות זו נעשה שימוש הולם במשחק בגני הילדים.
חלקה הראשון של העבודה יגדיר את משמעותו של המשחק, ויסקור תוך נקודת מבט תיאורטית את מרכיביו השונים, תהליך התפתחותו, תרומתו ויישומו בגני הילדים. כמו כן, כיון שמחקר זה בודק עמדות, נסקור מהן עמדות וכיצד אנשים מגבשים אותן.
בחלק השני יתואר הצד המעשי במחקר כאשר, נסקור את עמדותיהן של גננות בגיל הרך מגוונים שונים של גילאים, דתות, גנים ושנות וותק. בחלק זה בדקנו האם גננות מחזיקות בעמדות חיוביות כלפי המשחק, וכיצד זה בא לידי ביטוי בשטח. ממצאי החלק המעשי איששו את השערותינו בדבר החזקה בעמדות חיוביות אצל גננות בגיל הרך, והוכיחו כי ברוב המקרים לוותק ישנה השפעה על חוזקה של העמדה ועל הנכונות לפעול בעקבותיה.
אנו רואות חשיבות רבה במחקר זה, למרות מגבולותיו, הן לאנשי החינוך בכלל לשם העלאת המודעות לנושא המשחק, הן לגננות מתחילות אשר ישאבו ממנו מקור לתמיכה והשראה בעבודתן והן להורים לילדים בגילאי הגן אשר רואים את המשחק כבזבוז זמן ולא כמקור למידה משמעותי.

המחקר נעשה באמצעות שאלונים שחולקו לגננות.השאלון מחולק לשלושה חלקים-שאלות רקע על הגננת,שאלות סגורות-כמותי,שאלות פתוחות-איכותי-בחלק זה,כל גננת ענתה במילותיה השונות וכך יכולנו לראות את התחושות העולות לה בעקבות השאלה.
אוכלוסיית המחקר: במחקר זה השתתפו 23 מאזור המרכז ומאזור יהודה ושומרון. טווח הגילאים נע בין 22-55. על מנת לשמור על מהימנות התוצאות, נדגמו גננות מסוגי גנים שונים: גן רגיל (63%), חטיבה צעירה (13%), גן זורם (13%) וגן חינוך מיוחד (11%).

תוכן עניינים:
תקציר
פרק א: סקירת ספרות:
א1.מבוא
א.2 מהו משחק?
א.2. 1 הגדרת המשחק
א.2.2  משחק ולמידה
א.2. 3 משחק ואוריינות
א3. שלבי התפתחות המשחק
א.3. 1 השלב הסנסו מוטורי
א.3. 2 השלב הייצוגי
א.3. 3 שלב משחקי חוקים
א.3. 4 התפתחות המשחק על פי ויניקוט
א4. מרכיבים עיקריים במשחק
א5. צורות משחק
א6. תרומת המשחק
א.6. 1 תחום קוגנטיבי
א.6. 2 תחום חברתי
א.6. 3 תחום מוטורי- גופני
א.6. 4 תחום הרגשי
א7. תפקיד המבוגר והגננת במשחק
א.7. 1 שיקולי דעת בתכנון משחק
א8. עמדות

פרק ב: חלק מעשי
מטרת המחקר
שאלת המחקר
השערות
כלי המחקר
אוכלוסיית המחקר
ממצאים

פרק ג: חלק מסכם
דיון ומסקנות
סיכום

חלק ד נספחים
שאלון
נתוני ממצאים איכותניים
"סתם משחק" קטע קריאה

ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
א.2. 1 הגדרת המשחק
משחק הינו פעילות ספונטנית בלתי מאורגנת ומהנה שביסודה דחף חזק, והיא נעדרת תכלית חיצונית לעצמה. בנוסף משחק יכול להיות פעילות תחרותית המוכתבת ע"י כללים, ולה תוצאות מוגדרות. במובן הרחב יותר כולל המונח גם פעולות ספורט, קרנבלים, ריקוד ותיאטרון. משחקים יכולים להתבטא בשלוש דרכים : משחקים הדורשים מיומנות גופנית, כגון: ריצה, כדור. משחקי הקובייה והקלפים שתוצאותיהם נקבעות על-ידי המקרה, ומשחקים שבהם נקבעות התוצאות על-ידי שיקול דעתם של המשחקים המתחרים, כגון: שחמט (אייפרמן, תשל"ב).
 
עבודה מס' 69929 SHOPPING CART DISABLED
פעילות אתגרית ככלי לשילוב תלמידים שומעים ולקויי שמיעה, 2012.
סקירה תיאורטית ובחינת פרויקט הערכה בבית ספר.
3,733 מילים (כ-11.5 עמודים), 22 מקורות, 199.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זו באה להציג ולנתח תכנית התערבות שהתבצעה בבית הספר משולב ובו תלמידים שומעים ותלמידים לקויי שמיעה, הלומדים בכיתות נפרדות או בשלוב אינדיבידואלי בכיתות הרגילות. בבית הספר התקיים פרויקט ייחודי, בו השתתפו תלמידים לקויי שמיעה ושומעים בשש פעילויות של פעילות אתגרית (פארק חבלים) אשר הועברה על ידי עמותת "אתגרים", במטרה לשפר את התקשורת והגיבוש בין שתי הקבוצות.
גוף הידע הדן בכלי האתגרי ככלי חינוכי ושיקומי מתבסס על כמה גישות תיאורטיות, בהן: הפסיכולוגיה החיובית וגישת הכוחות אשר בניגוד לפסיכולוגיה הקלאסית מתמקדות לא בפתולוגיה אלא בניסיון למצוא ולטפח 'חוזקות' וכישרונות בקרב הפרט, והמכירות ביכולות הייחודיות והפוטנציאל האישי של כל אדם, כמספקים את הבסיס להשגת מטרות אישיות. בסיס נוסף הוא הגישה השיקומית המניחה כי כל אדם הינו בעל ערך, כבוד וזכות לממש את עצמו בצורה המקסימאלית, תהיה מוגבלותו באשר היא, והמדגישה מיקסום יכולות ושילוב חברתי של בעלי מוגבלויות. ההנחה הייתה שפעילות אתגרית, המבוססת על משחקים, פעילות פיזית ויציאה מבית הספר יצרו אצל המשתתפים  מוטיבציה רבה יותר ללמידה, הזדמנויות שבהן התלמידים לפתח כלים רגשיים להתמודדות עם קונפליקטים ומצבים חברתיים שונים.
התכנית התבססה על ההבנה כי שילוב פיזי בלבד של התלמיד עם המוגבלות לא בהכרח מוביל לשילוב חברתי ואישי (רייטר, 1989). אינטראקציה בין ילדים עם מוגבלויות לבין בני גילם ללא מוגבלות אינה נעשית באופן אוטומטי. ילדים נוטים להתחבר עם הדומים להם, דבר המשאיר את הילד עם המוגבלויות לעתים קרובות בבדידותו. השילוב הוא פעולה אקטיבית, הכוללת את רכישת אמונו ואת הכשרתו של בעל המוגבלות לצורך הצלחת השילוב, וכן את הכשרת הקהילה מבחינת עמדותיה כלפי המשולב (רונן 1988).  
בעבודה מוצגות התיאוריות המרכזיות העומדות בבסיס התכנית, הרקע שלה ומה היו התנאים לביצועה, וכן הערכה ודיון בהצלחתה.

תוכן עניינים:
מבוא
רקע תיאורטי
תיאור הפרויקט
ניתוח הפרויקט
דיון
מסקנות
רשימה ביבליוגרפית
נספחים

מתוך העבודה:
תכנית ההכלה או השילוב מעוררת מורכבות בקרב המורים בכיתה, ובקרב התלמידים המשלבים. מורים רבים חשים שהם אינם מסוגלים ללמד תלמידים עם מוגבלויות (רונן, 1998). במחקרים שונים נמצא כי עמדותיהם של המורים אודות עצם השילוב שונות זו מזו והן נעות מחשש לירידה ברמת הלימודים בכיתה ועד לחשש שמא לא יוכלו להתמודד עם קשייהם של הילדים ולהיות אחראים לשלומם ולביטחונם .(Klingner, 1998)
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

** עכשיו במבצע **
עבודה שניה ב – 40% הנחה*
בתוקף עד 30/10/2014
*) הזולה מבינהן

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
תת-קטגוריות:
All
גיל הרך
הוראה
חינוך גופני
חינוך מיוחד
כללי
לא פורמאלי
מדיניות חינוכית
נוער וקטינים
תאוריות חינוכיות
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [559-567] מתוך 1234 :: [עמוד 63 מתוך 138]
<< עמוד קודם :: עבור לעמוד: 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 :: עמוד הבא >>