עבודות [559-567] מתוך 1230 :: [עמוד 63 מתוך 137]
<< עמוד קודם :: עבור לעמוד: 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 :: עמוד הבא >>

 

עבודה מס' 69972 SHOPPING CART DISABLED
השפעת הצפייה בטלוויזיה על אלימות בקרב ילדים בסיכון, 2013.
סקירת ספרות והצעה לתכנית התערבות.
6,674 מילים (כ-20.5 עמודים), 16 מקורות, 229.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
העבודה הנוכחית עוסקת בבדיקה האם צפייה באלימות בטלוויזיה משפיעה על התנהגות אלימה באוכלוסיית ילדים בסיכון. לשם בדיקת נושאים אלו נסקרה ספרות מחקרית בנושא אלימות, הגדרתה, סוגיה השונים, הימצאותה בחברה, ועוד.
לאחר מכן, נסקרה אוכלוסיית ילדים בסיכון, הגדרת אוכלוסייה זו, השפעותיה של המשפחה על ילדים אלה ותוצאות השפעות אלה.
בהמשך נסקרה הטלוויזיה מבחינת חשיפתה באוכלוסייה, מקומה בתרבות בעבר וכיום. כמו כן נסקרו תיאוריות שונות המתייחסות להשפעות של הטלוויזיה על הצופה, ובפרט על אוכלוסיית הילדים בהתייחס לצפייה בתוכן אלים. נראה מהספרות המחקרית כי לרוב נמצאו המחקרים עם בעיות מתודולוגיות משמעותיות.
עם זאת, המחקר המגוון בתחום ההשפעות של האלימות בטלוויזיה מראה בשיטתיות קשרים בין נטיות מוקדמות של ילדים לאלימות, בעיות חברתיות שלהם, קשיי הסתגלות שלהם, קשיי תפקוד שלהם בבית הספר וכדומה ובין צפייה באלימות בטלוויזיה. על כן, נעשה ניסיון לבדוק את אוכלוסיית ילדים בסיכון, כאוכלוסייה בעלת משתנים שמתווכים בתהליך ההשפעה של צפייה באלימות בטלוויזיה על התנהגות אלימה. נבדקו המשתנים שמצא ואן אוורה VanEvra), 1990), כמתווכים בין צפייה באלימות בטלוויזיה לבין ההשפעה על התנהגות אלימה באוכלוסיית ילדים בסיכון. המשתנים מחולקים לשלוש קבוצות אשר קימת ביניהן יחסי גומלין  והן ניתנות לבחינה: משתנים הקשורים במאפייני הצופה, משתנים הקשורים במאפייני התוכנית ומשתנים הקשורים במאפייני הסביבה. בנוסף עולה מהספרות המחקרית, כי קיימת השפעה הן במאפייני הצופה (רמת העוררות של הצופה, רמת התפתחותו של הצופה ותפיסת המציאותיות של התוכנית), במאפייני התוכנית (תוכניות עם גילויי אלימות), ומשתנים קשורים לסביבה (משפחה מסכנת).
בהתבסס על המידע שנאסף הוצעה תוכנית התערבות לגננות ולהורים לילדים שהפגינו גילויי אלימות עקב צפייה בתוכניות אלימות, על מנת לנסות להפחית את גילויי האלימות. מטרות תוכניות ההתערבות היא להפחית את גילויי האלימות בקרב ילדים בסיכון בגן על ידי הפחתה מדורגת במספר שעות הצפייה בטלוויזיה בקרב ילדים בסיכון. בנוסף תופחת כמות הצפייה בתוכניות בעלות תוכן אלים. שעתיים בשבוע שהוקדשו בתחילת התוכנית לצפייה בטלוויזיה יוקדש לאינטראקציה בין הילד להוריו, הורי הילד ידעו מאיזה תוכניות צופה ילדם. התוכנית מקיפה התערבות עם ההורים ומול הגננות, ומשלבת כלים שונים כדוגמת הסבר פסיכו-חינוכי, תיווך התכנים הלא-מותאמים לילד, חזרה על גבולות ועל מסגרת נורמטיבית, הבניית מודל חיקוי חיובי וסובלימציה.

תוכן עניינים:
תקציר
סקירת ספרות
תוכנית ההתערבות
רציונאל
מטרות התערבות
אוכלוסיית יעד
תיאור התוכנית
סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
המונח אלימות מתייחס הן לפגיעה פיזית והן להתקפה מילולית המכוונת לגרום נזק פסיכולוגי, ולפי חלק מהחוקרים גם רגשות ומחשבות המערבות פגיעה באחרים נכללים במושג זה. המשותף לכל ההתנהגויות הנחשבות אלימות הוא גרימת נזק והכוונה לעשות כן, תוך ניסיון לחדור לטריטוריה של הזולת (הורוביץ, 2000).
 
עבודה מס' 69969 SHOPPING CART DISABLED
תהליך ההפרטה וכניסת גופים פרטיים למוסדות חינוך בישראל, 2013.
בחינת תהליכי ההפרטה במספר היבטים.
9,968 מילים (כ-30.5 עמודים), 28 מקורות, 299.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מטרת עבודה זו היא לבחון את נושא ההפרטה במערכת החינוך (בהתמקד על החינוך היסודי והעל יסודי) באופן נרחב דרך הסתכלות כללית ובינלאומית ודרך פרטים קטנים שגם להם השפעה על חיינו היומיומיים. תחום החינוך בישראל זכה בקום המדינה להתייחסות משמעותית ועקרונית של הממשלה ושל הציבור ונראה כי בתקופה זו חל קונצנזוס נרחב על חשיבות החינוך ביצירה וגיבוש הלאום היהודי בארצו המתחדשת(1). עם השנים חלו תמורות נרחבות מבחינה כלכלית ואידיאולוגית, מה שהביא לתהליכי הפרטה במדיניות הציבורית הכללית. תהליכי ההפרטה נגעו בכל תחום ציבורי, החל מהפרטת מפעלים וכלה בהפרטת שירותים ציבוריים כגון רווחה, בריאות וכמובן חינוך(2).
כפי שהזכרתי, נושא החינוך עולה לסדר היום בעיקר בשל פרסומים על פערים חברתיים-כלכליים במידת הישגי התלמידים ויחד עם זאת נשאלת השאלה על טיב החינוך בארץ ועל הערכים החברתיים הנלמדים בבתי הספר. אכן הפערים בהישגי התלמידים מראים תמונה עגומה וקשה לגבי מצב החינוך בארץ כאשר מערכת החינוך לא מצליחה למלא את תפקידה כבסיס לשוויון הזדמנויות לכל תלמידי המדינה ללא הבדל דת, גזע ומין, כפי שחוקק בחוק לימוד חובה 1949, ובנוסף לספק לתלמידי ישראל יסודות ערכיים וחברתיים מלוכדים כפי שראה בן גוריון בחזונו את תפקידה של מערכת החינוך(3).
יוקר המחיה גם כן עולה לכותרות לא פעם ומעבר לכך נראה כי מורגש היטב בכיסם הפרטי של אזרחי ישראל. חשוב לציין זאת מכיוון שנראה כי היכולת הכלכלית של המשפחה משפיעה על יכולתה לספק לילדים חינוך נאות בעוד מערכת החינוך הממשלתית מעבירה אל האזרחים את האחריות והיכולת להשפיע במידה ניכרת על טיב החינוך וכך על עתיד ילדיהם. בנוסף חשוב לציין שאחד מהמאפיינים של מדינתנו היא הפילוג והשסעים בתוך החברה. אם נראה כי היום יש טשטוש מסוים בשסע העדתי, נוצר שסע חדש והוא השסע הכלכלי חברתי שמדגיש מעמדות, מושפע ומשפיע מאוד על תחום החינוך.
לנוכח חשיבות נושא החינוך כשלעצמו כחלק מזכויותיו הבסיסיות של האזרח, וההפרטה בחינוך כמשפיעה על זכות זו, אבחן בעבודה זו את תהליכי ההפרטה במספר היבטים. ראשית כל דרך המקורות והבסיס לאחריות הציבורית על החינוך והשינויים שחלו בתפיסה זו. לאחר מכן אבחן את תהליכי ההפרטה וכניסתן של אידיאולוגית כלכליות ניאו-ליברליות לתחומי השירותים הציבוריים. משם אמשיך לבחון את תהליכי ההפרטה בתוך מערכת החינוך עצמה. בפרק הרביעי אבחן מי בפועל הם הגורמים הפרטיים שמחליפים את האחריות הציבורית ולבסוף אעמוד על ההשלכות הנוצרות ממצבים אלו. כל זאת בתקווה לשפוך אור על נושא מורכב ומשמעותי זה שביכולתו להשפיע רבות מבחינה חברתית, כלכלית וכמובן ערכית על תושבי ישראל.

תוכן עניינים:
הקדמה
מבוא
פרק א'- מערכת החינוך בישראל ויסודות האחריות הציבורית לפעילותה
פרק ב'- החלת תהליכי ההפרטה במדיניות הציבורית
פרק ג'- נסיגת האחריות הציבורית וההפרטה במערכת החינוך בישראל
פרק ד'- מי מחליף את האחריות הציבורית
פרק ה'- השלכות אפשריות לתהליכי ההפרטה במערכת החינוך
סיכום ומסקנות
רשימת מקורות

מתוך העבודה:
בפרק זה נבחן את המקורות לאחריות הציבורית בתחום החינוך ולפיכך כיצד בנתה ישראל את יסודות מערכת החינוך.
האחריות הציבורית בתחום החינוך באה כחלק מתפישת מדינת הרווחה ששררה בשנים שלאחר מלחמת העולם השנייה הגורסת כי על המדינה להיות מעורבת בחיי אזרחיה ולדאוג לרווחתם. הזכות לחינוך נתפשת כאחת מזכויות האדם והילד כאשר נוצרו אמנות בינלאומיות המבטאות רעיון זה. על כן האמנות הבינלאומיות מחייבות בצורה אוניברסלית להעניק חינוך איכותי לאזרחים (איכילוב, עמ' 554).
 
עבודה מס' 69952 SHOPPING CART DISABLED
הסברים עצמיים, 2013.
סקירת ספרות בנושא.
4,133 מילים (כ-12.5 עמודים), 11 מקורות, 199.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
כאשר תלמידים לומדים חומר חדש, הם נוטים לנסות ולהסביר אותו לעצמם בדרכים שונות. בעזרת הסברים אלה מנסים התלמידים לגשר על הפער בין התפיסה הראשונית שלהם את החומר החדש לבין התפיסה המקצועית אותה הם צריכים ללמוד. כאשר תלמידים נותנים לעצמם הסברים עצמיים הם מתקדמים בדרך להבנה של החומר ותהליך זה חיוני בכל שלבי הלימוד (Chi & Hausmann, 2002).

תוכן העניינים:
מהם הסברים עצמיים (Self-explanations)
למידה בעזרת דוגמאות, פתרון בעיות והסקת מסקנות
קריאת טקסט מדעי
השפעת הסברים עצמיים על הבנת הנקרא
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
במהלך השנים מנסים אנשי מקצוע שונים בתחום ההוראה להבין את הדרך בה תלמידים משתמשים בטכניקת מתן ההסברים העצמיים על מנת להבין את התהליך בהם תלמיד משתמש בזכרון ויכולותיו המנטליות כאשר הוא מנסה להגיע להבנה של חומר לימודי חדש. מחקרים רבים חקרו את הדרך בה תלמידים מספקים לעצמם הסברים אלה. נמצאו הבדלים רבים בדרך בה מבוגרים פותרים תרגילים ולומדים חומר חדש מאשר ילדים, כאשר ההבדל המרכזי הוא ככל הנראה בדרך בה ילדים משתמשים בזכרון לעומת מבוגר, וחוסר הניסיון שלהם בדרך פישוט בעיה מורכבת לבעיות פשוטות יותר. השימוש בהסברים עצמיים משפר את הבנת החומר ועוזר לתלמידים להגיע למצב בו הם מסוגלים לפתור בעיות ותרגילים בעצמם (Van-Lehn, 2005).
 
עבודה מס' 69939 SHOPPING CART DISABLED
עמדות גננות כלפי משחק בגיל הרך, 2011.
מחקר כמותי לבדיקת עמדות של גננות כלפי משחק (שאלונים).
18,403 מילים (כ-56.5 עמודים), 48 מקורות, 299.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תרומתו של המשחק נודעת זה שנים מספר, ואנשי חינוך רבים גם כיום עושים בו שימוש לצרכי למידה. במחקר זה ניסינו לבדוק מדוע השפעתו של המשחק כל כך חשובה להתפתחותו של הילד, האם גננות בגיל הרך מודעות לחשיבות של המשחק, והאם כתוצאה מידיעה על חשיבות זו נעשה שימוש הולם במשחק בגני הילדים.
חלקה הראשון של העבודה יגדיר את משמעותו של המשחק, ויסקור תוך נקודת מבט תיאורטית את מרכיביו השונים, תהליך התפתחותו, תרומתו ויישומו בגני הילדים. כמו כן, כיון שמחקר זה בודק עמדות, נסקור מהן עמדות וכיצד אנשים מגבשים אותן.
בחלק השני יתואר הצד המעשי במחקר כאשר, נסקור את עמדותיהן של גננות בגיל הרך מגוונים שונים של גילאים, דתות, גנים ושנות וותק. בחלק זה בדקנו האם גננות מחזיקות בעמדות חיוביות כלפי המשחק, וכיצד זה בא לידי ביטוי בשטח. ממצאי החלק המעשי איששו את השערותינו בדבר החזקה בעמדות חיוביות אצל גננות בגיל הרך, והוכיחו כי ברוב המקרים לוותק ישנה השפעה על חוזקה של העמדה ועל הנכונות לפעול בעקבותיה.
אנו רואות חשיבות רבה במחקר זה, למרות מגבולותיו, הן לאנשי החינוך בכלל לשם העלאת המודעות לנושא המשחק, הן לגננות מתחילות אשר ישאבו ממנו מקור לתמיכה והשראה בעבודתן והן להורים לילדים בגילאי הגן אשר רואים את המשחק כבזבוז זמן ולא כמקור למידה משמעותי.

המחקר נעשה באמצעות שאלונים שחולקו לגננות.השאלון מחולק לשלושה חלקים-שאלות רקע על הגננת,שאלות סגורות-כמותי,שאלות פתוחות-איכותי-בחלק זה,כל גננת ענתה במילותיה השונות וכך יכולנו לראות את התחושות העולות לה בעקבות השאלה.
אוכלוסיית המחקר: במחקר זה השתתפו 23 מאזור המרכז ומאזור יהודה ושומרון. טווח הגילאים נע בין 22-55. על מנת לשמור על מהימנות התוצאות, נדגמו גננות מסוגי גנים שונים: גן רגיל (63%), חטיבה צעירה (13%), גן זורם (13%) וגן חינוך מיוחד (11%).

תוכן עניינים:
תקציר
פרק א: סקירת ספרות:
א1.מבוא
א.2 מהו משחק?
א.2. 1 הגדרת המשחק
א.2.2  משחק ולמידה
א.2. 3 משחק ואוריינות
א3. שלבי התפתחות המשחק
א.3. 1 השלב הסנסו מוטורי
א.3. 2 השלב הייצוגי
א.3. 3 שלב משחקי חוקים
א.3. 4 התפתחות המשחק על פי ויניקוט
א4. מרכיבים עיקריים במשחק
א5. צורות משחק
א6. תרומת המשחק
א.6. 1 תחום קוגנטיבי
א.6. 2 תחום חברתי
א.6. 3 תחום מוטורי- גופני
א.6. 4 תחום הרגשי
א7. תפקיד המבוגר והגננת במשחק
א.7. 1 שיקולי דעת בתכנון משחק
א8. עמדות

פרק ב: חלק מעשי
מטרת המחקר
שאלת המחקר
השערות
כלי המחקר
אוכלוסיית המחקר
ממצאים

פרק ג: חלק מסכם
דיון ומסקנות
סיכום

חלק ד נספחים
שאלון
נתוני ממצאים איכותניים
"סתם משחק" קטע קריאה

ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
א.2. 1 הגדרת המשחק
משחק הינו פעילות ספונטנית בלתי מאורגנת ומהנה שביסודה דחף חזק, והיא נעדרת תכלית חיצונית לעצמה. בנוסף משחק יכול להיות פעילות תחרותית המוכתבת ע"י כללים, ולה תוצאות מוגדרות. במובן הרחב יותר כולל המונח גם פעולות ספורט, קרנבלים, ריקוד ותיאטרון. משחקים יכולים להתבטא בשלוש דרכים : משחקים הדורשים מיומנות גופנית, כגון: ריצה, כדור. משחקי הקובייה והקלפים שתוצאותיהם נקבעות על-ידי המקרה, ומשחקים שבהם נקבעות התוצאות על-ידי שיקול דעתם של המשחקים המתחרים, כגון: שחמט (אייפרמן, תשל"ב).
 
עבודה מס' 69929 SHOPPING CART DISABLED
פעילות אתגרית ככלי לשילוב תלמידים שומעים ולקויי שמיעה, 2012.
סקירה תיאורטית ובחינת פרויקט הערכה בבית ספר.
3,733 מילים (כ-11.5 עמודים), 22 מקורות, 199.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זו באה להציג ולנתח תכנית התערבות שהתבצעה בבית הספר משולב ובו תלמידים שומעים ותלמידים לקויי שמיעה, הלומדים בכיתות נפרדות או בשלוב אינדיבידואלי בכיתות הרגילות. בבית הספר התקיים פרויקט ייחודי, בו השתתפו תלמידים לקויי שמיעה ושומעים בשש פעילויות של פעילות אתגרית (פארק חבלים) אשר הועברה על ידי עמותת "אתגרים", במטרה לשפר את התקשורת והגיבוש בין שתי הקבוצות.
גוף הידע הדן בכלי האתגרי ככלי חינוכי ושיקומי מתבסס על כמה גישות תיאורטיות, בהן: הפסיכולוגיה החיובית וגישת הכוחות אשר בניגוד לפסיכולוגיה הקלאסית מתמקדות לא בפתולוגיה אלא בניסיון למצוא ולטפח 'חוזקות' וכישרונות בקרב הפרט, והמכירות ביכולות הייחודיות והפוטנציאל האישי של כל אדם, כמספקים את הבסיס להשגת מטרות אישיות. בסיס נוסף הוא הגישה השיקומית המניחה כי כל אדם הינו בעל ערך, כבוד וזכות לממש את עצמו בצורה המקסימאלית, תהיה מוגבלותו באשר היא, והמדגישה מיקסום יכולות ושילוב חברתי של בעלי מוגבלויות. ההנחה הייתה שפעילות אתגרית, המבוססת על משחקים, פעילות פיזית ויציאה מבית הספר יצרו אצל המשתתפים  מוטיבציה רבה יותר ללמידה, הזדמנויות שבהן התלמידים לפתח כלים רגשיים להתמודדות עם קונפליקטים ומצבים חברתיים שונים.
התכנית התבססה על ההבנה כי שילוב פיזי בלבד של התלמיד עם המוגבלות לא בהכרח מוביל לשילוב חברתי ואישי (רייטר, 1989). אינטראקציה בין ילדים עם מוגבלויות לבין בני גילם ללא מוגבלות אינה נעשית באופן אוטומטי. ילדים נוטים להתחבר עם הדומים להם, דבר המשאיר את הילד עם המוגבלויות לעתים קרובות בבדידותו. השילוב הוא פעולה אקטיבית, הכוללת את רכישת אמונו ואת הכשרתו של בעל המוגבלות לצורך הצלחת השילוב, וכן את הכשרת הקהילה מבחינת עמדותיה כלפי המשולב (רונן 1988).  
בעבודה מוצגות התיאוריות המרכזיות העומדות בבסיס התכנית, הרקע שלה ומה היו התנאים לביצועה, וכן הערכה ודיון בהצלחתה.

תוכן עניינים:
מבוא
רקע תיאורטי
תיאור הפרויקט
ניתוח הפרויקט
דיון
מסקנות
רשימה ביבליוגרפית
נספחים

מתוך העבודה:
תכנית ההכלה או השילוב מעוררת מורכבות בקרב המורים בכיתה, ובקרב התלמידים המשלבים. מורים רבים חשים שהם אינם מסוגלים ללמד תלמידים עם מוגבלויות (רונן, 1998). במחקרים שונים נמצא כי עמדותיהם של המורים אודות עצם השילוב שונות זו מזו והן נעות מחשש לירידה ברמת הלימודים בכיתה ועד לחשש שמא לא יוכלו להתמודד עם קשייהם של הילדים ולהיות אחראים לשלומם ולביטחונם .(Klingner, 1998)
 
עבודה מס' 69922 SHOPPING CART DISABLED
תכנון יחידת הוראה - חנוכה, 2008.
הצגת שלושה מערכי שיעור תמציתיים לכיתה א' בנושא: "חג החנוכה על שלל מרכיביו".
1,190 מילים (כ-3.5 עמודים), 0 מקורות, 79.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
המקצוע: חגים ומועדים
נושא היחידה: חג החנוכה על שלל מרכיביו
אוכלוסיית היעד: מליאה-כיתה א'

כל מערך שיעור מחולק ל: רציונאל, מטרות השיעור ורצף פעילות (טבלה)

מתוך העבודה:
מאחר וזהו שיעור ראשון בנושא חג החנוכה, ומדובר בילדי כיתה א' הלומדים על נושא זה בביה"ס בפעם הראשונה ואין לנו ידע מה הוא למד בשנים הקודמות, חשוב להתחיל עם בד' הידע של התלמידים כדי לדעת את מקומם מבחינת הנושא ואת רוחב ידיעותיהם, כמו כן מאחר והילדים נמצאים בשלב בו ציר הזמן בעייתי, הילדים יעלו זיכרונות מכל התקופות, חגים והאירועים בחייהם ולכן בביצוע שיעור מקדים נערוך "סדר" במחשבותיהם בנוגע לחג הנ"ל.
בביצוע מיפוי האלמנטים שמרכיבים את החג עפ"י נושאים אנו מרוויחים "על הדרך" מודלינג של מיון והכללה.
 
עבודה מס' 69921 SHOPPING CART DISABLED
פיתוח שיח לימודי איכותי בשיעורי המתמטיקה - מחקר התנסות, 2009.
עבודת מחקר מעשית בהתנסות במתמטיקה בבית ספר יסודי, כולל ניתוח מערכי שיעור ותצפיות, מערכי שיעור ומתווה היחידה.
11,879 מילים (כ-36.5 עמודים), 12 מקורות, 349.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זו עוסקת בשיח הלימודי בשיעורי המתמטיקה. יחידת ההוראה המתוארת בעבודה הינה בנושא הכפל והחילוק. הנושא נחקר במתודולוגיה של מחקר עצמי.  שאלת המחקר שלי היא "כיצד אצור שיח לימודי איכותי בשיעורי המתמטיקה?" שאלה זו צמחה מתוך תהליך למידה אישי אשר החל בשנה השנייה להתנסותי כמורה לדיסציפלינת המתמטיקה ונמשך עד לשנה השלישית להתנסותי. במהלך התהליך הבנתי למעשה את נקודות החולשה שלי כמורה ומתוכן הבנתי את הצורך המקצועי שלי בפיתוח שיח בין חברי הקבוצה הלומדת. הנתונים למחקר נאספו על ידי הקלטות שמע אשר עברו שיכתוב ותיעוד כתוב של המתרחש על ידי עמיתה.  הנתונים מכל שיעור נותחו באמצעות רפלקציה אשר נסבה סביב שאלת המחקר.
מתוך המחקר עלו מספר ממצאים עיקריים. ראשית, במהלך השיעור תפקיד המורה הוא למעשה תפקיד המתווך. עליה לתווך בין הילדים לנושא הנלמד, להעלות את רמת חשיבתם ולהעמיק את דבריהם. שנית, בתכנון משימות ופעילויות מאתגרות על המורה לשים דגש על רמת קושי המשימה כך שהפעילות בה תוביל לערעור למידה חיובי מאשר לתסכול שלילי.
ולסיום ממצא עיקרי נוסף שעולה מתוך המחקר הוא שלשיח הלימודי ישנה השפעה מכרעת וחיובית על התקדמותו הלימודית והאישית של התלמיד המתקשה.

נתוני המחקר נאספו באמצעות המכשירים הבאים:
1. שקלוט- השיעורים הוקלטו באמצעות מקלט ולאחר מכן שוכתבו על ידי לכתב.
2. תיעודים ותצפיות- בשיעורים צפו סטודנטית ומדריכה אשר תיעדו את המתרחש.
3. רפלקציות- הרפלקציות נכתבו בעקבות ההתנסות עצמה, קריאת השקלוטים ושמיעת המשוב אשר נערך על ידי המדריכה הפדגוגית בשילוב הסטודנטית הצופה.

תוכן עניינים:
תקציר
הקדמה
הקשר המחקר
ההקשר הבית ספרי
מקום הדיסציפלינה בכיתת האימון
צמיחת שאלת המחקר
סקירה תיאורטית
שיח לימודי בשיעורי המתמטיקה
הכפל
מתודולוגיה
מחקר איכותי
מחקר פעולה
משתתפים
אתיקה מחקרית
מכשירים לאיסוף נתונים
אופן ניתוח הנתונים
ממצאים
דיון
ביבליוגרפיה
נספחים:
נספח מספר 1-מתווה היחידה
נספח מספר 2-מערכי השיעורים 1-4
נספח מספר 3-תיעודי השיעורים
נספח מספר4- שיעור
תכנון השיעור
תיעוד שיעור
רפלקציה שיעור
נספח מספר 5- מתאר ההיצג

מתוך העבודה:
על פי רגב ושמעוני (2005) המושג שיח מכיל בתוכו תוכן רחב יותר מן המושג שיחה. בעוד שהשיחה מכילה בתוכה תוכן דברים בעיקר, השיח מכיל תוכן, נורמות התנהגותיות ומערכות יחסים הפועלות בתוך השיח. בהוראה, השיח מהווה עוגן לתרבות הוראה-למידה חדשה מפני שהוא דורש מהתלמיד להפעיל מיומנויות של חשיבה אמיתית ומאותגרת, הפעלת שיקול דעת, חשיבה ביקורתית ולהביא לידי המללה את הפרוצדורות האלגוריתמיות המופעלות על ידו בשיעור מתוך כך השיח כדרך הוראה-למידה מבחין בין דרך הוראה עדכנית ובין ההוראה המסורתית.
 
עבודה מס' 69919 SHOPPING CART DISABLED
תחושת המסוגלות העצמית של המורה בכיתה ההטרוגנית, 2013.
מחקר איכותני (ראיון) עם חמש מורות.
3,523 מילים (כ-11 עמודים), 37 מקורות, 259.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
התמודדות עם תלמידים, ובייחוד תלמידים בעלי צרכים מיוחדים היא אף פעם אינה קלה, ומחייבת את המורה להיות בעל יכולות פדגוגיות גבוהות, בעל ידע בתחום ההוראה, בעל יכולת להקנות לתלמידיו יכולות למידה וחשיבה, ובעל יכולת לענות על צרכיהם הרגשיים של התלמידים.
מורים רבים מתקשים להתמודד עם האתגרים העומדים במסגרת עבודתם, בעיקר בשל חוסר ניסיון וידע, ותחושה זו משפיעה על יכולתם להתמודד עם אתגרים עתידיים. מחקר זה בדק את הקשר בין תחושת המסוגלות העצמית לבין העמדות כלפי התלמידים באופן כללי, ותלמידים בעלי צרכים מיוחדים בפרט.

מטרתו של מחקר זה הייתה לבחון קשר בין המשתנים הבאים: (1) השפעת הדרכה מקצועית- אישית על תחושת המסוגלות העצמית של המורה. (2) השפעת התפתחות תחושת המסוגלות העצמית של המורה על עבודתו.
השערת המחקר הייתה כי יימצא קשר חיובי בין תחושת מסוגלות עצמית גבוהה בקרב המורים לבין הצלחתם בתחום ההוראה, ובין קבלת הדרכה לבין עלייה בתחושת מסוגלות עצמית. כלומר, מורים בעלי תחושת מסוגלות עצמית גבוהה יצליחו יותר להתמודד עם האתגרים העומדים במקצועם. כמו כן, תחושת המסוגלות העצמית של מורים שיקבלו הדרכה מקצועית- אישית תעלה. המשתנים המתווכים: ותק בהוראה, קשר עם הורי תלמידים.
המחקר שנעשה הוא מחקר פעולה, המבוסס על הגישה האיכותנית.
במחקר השתתפו חמש מורות. כולן מחנכות כיתה הטרוגנית ומלמדות באותו מוסד לימודים, בית ספר יסודי, כיתות ב'- ו', המשויך לזרם הממלכתי דתי ומיועד לבנות בלבד.
כלי המחקר שלי היה ראיון פתוח, חצי מובנה, שכלל מספר שאלות מוגדרות (ראה נספח א'), עם זאת ניתנה אפשרות לכל מרואיינת לפתח את תשובותיה באופן חופשי. הראיון כלל שאלות שבחנו את תפיסת המורות אודות התמודדות עם כיתה הטרוגנית באופן כללי, ועם תלמידים מאתגרים בפרט, וסיפורים אישיים אודות הצלחות והתנסויות יותר מאתגרות מהרגיל. כמו כן, השאלות בחנו את עמדות המורות סביב ילדים בעלי צרכים מיוחדים ודרכי התמודדותן עם האתגרים הכרוכים בכך.

תוכן העניינים:
תקציר
מבוא
סקירת ספרות
בעיית המחקר המרכזית- מטרות ושאלות
המתודולוגיה של המחקר
-שיטת המחקר
-אוכלוסיית המחקר
-כלי המחקר
-מהלך המחקר
-דרכי הניתוח של המידע שנאסף
ממצאים ודיון
-מסוגלות עצמית וותק בהוראה
-מסוגלות עצמית של מורים מול הורים
-תחושת מסוגלות עצמית והשפעתה כלפי עמדות בשילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים
-תחושת המסוגלות העצמית של המורה והצלחה בהוראה
סיכום
מסקנות והמלצות
ביבליוגרפיה
נספחים

מתוך העבודה:
מהי אם כך מסוגלות עצמית? "שיפוט של אנשים באשר למסוגלותם לארגן ולהוציא אל הפועל כיווני פעולה הדרושים להשגת סוגי ביצוע נבחרים" (Bandura, 1986), זוהי למעשה ההגדרה לדרך בה נבחנת יכולתו של אדם להניע את עצמו על מנת להשיג מטרה. כאשר המסוגלות העצמית מוגדרת כגבוהה, הרי שהיא מעלה את האפשרות, שמוגדרת כרצון ומוטיבציה, להגיע להישג.
 
עבודה מס' 69917 SHOPPING CART DISABLED
לקויות למידה בקרב סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה, 2013.
דרכי התמודדות והעצמה אישיים ומוסדיים - סקירה עיונית.
5,784 מילים (כ-18 עמודים), 39 מקורות, 329.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זו הינה עבודה עיונית שמטרתה לסקור את תחום לקויות הלמידה בקרב סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל, ובפרט סקירה של דרכי ההתמודדות וההעצמה האישיים והמוסדיים שפועלים כיום בשדה ההשכלה הגבוהה על מנת להנגיש ולשלב אותו לאוכלוסיית לקויי הלמידה.
המחקרים מראים סבירות גבוהה מאוד לכך שילד עם לקויות למידה יגדל להיות מבוגר עם לקויות למידה, וייתקל בקשיים בלימודיו האקדמיים או המקצועיים ובעולם התעסוקה. כיום ישנו גידול במספר הסטודנטים עם לקות הלמידה במוסדות האקדמיים, כאשר בארץ מעריכים את היקף לקויי הלמידה בקרב הסטודנטים בשיעור של בין 5%-15% של סטודנטים מאובחנים ולא מאובחנים. ללקות הלמידה ישנן השפעות רגשיות, חברתיות ולימודיות על הסטודנט, אשר נדרש להתמודד עם השפעות אלו במגוון דרכים.
דרכי ההתמודדות המרכזיות של המוסדות האקדמיים והסטודנטים עצמם כוללים העדפה מתקנת, הפעלה של מרכזי תמיכה ושילוב המספקים תמיכה אישית וקבוצתית, שימוש בטכנולוגיה מסייעת ויישום של תכניות לסינגור עצמי שמתמקדות בהעצמת הסטודנט לקוי הלמידה.
כל אלו מתקיימים לצד התפתחות בהבנה כי המוסדות האקדמיים נדרשים לספק מענה גם להכנתם של סטודנטים לקויי למידה גם לשוק התעסוקה, הטומן בחובו קשיים מיוחדים לאוכלוסייה זו.

תוכן עניינים:
תקציר
מבוא
פרק 1: לקויות למידה מהן
1.1 לקויות למידה- הגדרה וסוגים
1.2 לקויות למידה אצל מבוגרים
1.3 דרכים לאבחון מבוגרים עם לקויות למידה

פרק 2: לקויות למידה בקרב סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה
2.1 שילוב לקויי למידה באקדמיה בעולם ובישראל
2.2 בעיות חברתיות, רגשיות ולימודיות הנובעות מלקות למידה אצל מבוגרים באקדמיה

פרק 3: דרכי התמודדות של מוסדות אקדמיים וסטודנטים לקויי-למידה עם הלקות

3.1 קשיים ומורכבות בקליטת סטודנטים עם לקויות למידה במוסדות להשכלה גבוהה
3.2 דרכי פעולה להתמודדות עם לקויות למידה במוסדות להשכלה גבוהה
3.2.1 העדפה מתקנת
3.2.2 מרכזי תמיכה ושילוב
3.2.3 סיוע טכנולוגי
3.2.4 סנגור עצמי כדוגמה להתמודדות

דיון ומסקנות: הצעות להמשך ומבט לעולם התעסוקה
רשימה ביבליוגרפית

מתוך העבודה:
משרד החינוך בישראל פועל לפי המלצות ה- NJCLD (מרגלית, 2000), ולפיכך תלמיד יוגדר כבעל ליקוי למידה במידה ומתקיימים אצלו שני תנאים: קיים פער משמעותי ומתמשך בין הישגיו הלימודיים של התלמיד לבין ההישגים המצופים ממנו על פי גילו ורמת כיתתו; שנית, קיים פער משמעותי בין הישגיו הלימודיים של התלמיד לבין כישוריו האינטלקטואליים כפי שנמצאו במבחני רמת משכל אובייקטיביים. קיימת גם התייחסות להיבט הסביבתי ולהביט הקוגניטיבי לשם אבחון תלמידי לקוי למידה. (מרגלית, 2000).
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
תת-קטגוריות:
All
גיל הרך
הוראה
חינוך גופני
חינוך מיוחד
כללי
לא פורמאלי
מדיניות חינוכית
נוער וקטינים
תאוריות חינוכיות
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [559-567] מתוך 1230 :: [עמוד 63 מתוך 137]
<< עמוד קודם :: עבור לעמוד: 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 :: עמוד הבא >>