עבודות [559-567] מתוך 1246 :: [עמוד 63 מתוך 139]
<< עמוד קודם :: עבור לעמוד: 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 :: עמוד הבא >>

 

עבודה מס' 70133 SHOPPING CART DISABLED
רשתות חברתיות והשפעתן על התנהגות בני נוער, 2013.
סקירה של נושא האלימות המקוונת, ודרכי ההתמודדות של ההורים ומערכת החינוך עם תופעה זו.
7,455 מילים (כ-23 עמודים), 39 מקורות, 274.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בעשור האחרון רשתות חברתיות באינטרנט הפכו למרחב שיח דומיננטי ביותר בקרב בני נוער. זמינות ומיידיות התגובות הופכים את האינטרנט לכלי הסוציאליזציה השכיח ביותר בקרב ילדים מתבגרים, ונותן כביכול מענה לצרכיהם, כגון: התקשרות מיידית עם קבוצת שווים ללא גבולות גיאוגרפיים, אפשרות להציג את עצמך בכל דרך אפשרית במדיות מגוונות, גיבוש זהות אמיתית או פיתוח זהות בדויה רצויה, וכל זה עם אפשרות להישאר בעילום שם.
"פגיעה מקוונת" - CYBER BULLYING - מוגדרת כפגיעה מכוונת וחוזרת הנעשית בכלים דיגיטליים שמטרתה לפגוע באדם אחר באמצעות האינטרנט ובאמצעי תקשורת אחרים. כל כלי פרסום, הפצה, ושיתוף ברשת האינטרנט- דוא"ל, קבוצות דיון, אתרים, רשתות חברתיות, משחקי רשת ועוד- עשוי לשמש לצורך פגיעה מקוונת: הטרדה, הפצת שמועות, השפלה, לעג, השמצה, התחזות, הולכת שולל, הפצת מידע אישי, הרחקה, נידוי והחרמה, הפחדה, איומים וסחיטה.  
במחקר שנערך בקרב תלמידי חטיבות הביניים בישראל נמצא כי כ-16% מן המשתתפים נפגעו באלימות ברשת וכ-33% היו עדים לאלימות ברשת. ילדים ובני נוער שמשתמשים ברשתות חברתיות נתונים בסיכון מוגבר לפגיעה מקוונת. בחוזר מנכ"ל משרד החינוך משנת 2009 פגיעה מקוונת מוגדרת כאירוע אלימות חמור המחייב דיווח ותגובה הולמת. (מרכז המחקר והמידע של הכנסת, 2011). בסקר שנערך לאחרונה בקרב תלמידי שתי חטיבות ביניים דיווחו 6.9% מן המשתתפים כי נחשפו לאלימות ברשת כקורבנות, 7.8% השתתפו כתוקפים ו-22.2% נחשפו כעדים. נמצא מתאם גבוה בין מי שנקטו אלימות מחוץ לרשת לבין מי שנקטו אלימות ברשת (טרבלוס, היימן ואולניק-שמש, 2011).

עבודה זו מהווה סקירה של נושא האלימות המקוונת, וסוקרת את דרכי ההתמודדות של ההורים ומערכת חינוך עם תופעה זו.
הפרק הראשון מציג את תחום הרשתות החברתיות בכלל, כאשר הפרק השני סוקר את הרשתות החברתיות באינטרנט וכיצד השפיע האינטרנט על סוגי קשרים ועל מאפייני התקשורת הבין- אישית. הפרק השלישי מהווה סקירה של מאפייני גלישת מתבגרים באינטרנט, והפרק הרביעי מתמקד באלימות מתבגרים ובני נוער באינטרנט- מהי אלימות בכלל, אלימות מקוונת בפרט, ומהם ביטויי האלימות המרכזיים שנראים ברשתות חברתיות. הפרק החמישי סוקר את דרכי ההתמודדות הנפוצות עם אלימות מקוונת מצד הגורמים המערכתיים- מערכת החינוך וההורים, ובסיום דיון קצר בנושא זה.

תוכן עניינים:
מבוא
1. רשתות חברתיות מהן
    1.1 סוגי קשרים חברתיים ומשמעותם
2. תקשורת מקוונת ורשתות חברתיות באינטרנט
1. 2 השפעת האינטרנט על רשתות חברתיות
2.2 מאפייני התקשורת באינטרנט
3. מאפייני גלישת מתבגרים באינטרנט
4.  אלימות ברשתות חברתיות
4.1  אלימות בקרב בני נוער
4.3 אלימות ברשתות חברתיות
4.2 אלימות ברשת- ביטויים מרכזיים
5. דרכי התמודדות עם אלימות ברשת
6. דיון ומסקנות
7. רשימה ביבליוגרפית

מתוך העבודה:
שחקני הרשת מקיימים ביניהם מערכת של קשרים שמבוססת על תקשורת מסוגים שונים כגון פנים מול פנים ותקשורת מתווכת מחשב. מנתחי רשתות חברתיות מתארים וממפים את הרשתות החברתיות הקיימות באמצעות מעקב אחר זרימת המידע, על מנת ללמוד מהן על ההשפעות של יחסים אלו על אנשים וארגונים. לפי מנתחי הרשתות מאפיינים של הרשת עשויים להסביר ולהשפיע על ההתנהגות והעמדות של החברים בה(2).
 
עבודה מס' 70122 SHOPPING CART DISABLED
הוראת מיומנויות קריאה באנגלית כשפה זרה באמצעות הוראה אינדוקטיבית , 2014.
מחקר פעולה המתאר שינוי בשיטת ההוראה אשר חל אצל מורה לאנגלית העובדת בבית ספר יסודי במרכז הארץ והעבירה שיעור בו צפתה עמיתתה.
8,356 מילים (כ-25.5 עמודים), 9 מקורות, 219.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
המחקר מתאר שינוי בשיטת ההוראה אשר חל אצל מורה לאנגלית העובדת בבית ספר יסודי במרכז הארץ והעבירה שיעור בו צפתה עמיתתה. המורה המבצעת הבחינה כי לא היה שיתוף פעולה מצד התלמידים והרגישה החמצה בביצוע השיעור. לכן הפכה לחוקרת פנימית, והחליטה להיעזר בדרך של מחקר פעולה במטרה להביא לשינוי בדרך הוראתה במהלך שיעורי אנגלית. באמצעות תצפיות ורפלקציות של אחת מחברות הקבוצה, יומן רפלקטיבי של החוקרת הפנימית עצמה, ודיון קבוצתי, בוצע מחקר פעולה על תהליכי הוראת מיומנויות הקריאה באנגלית כשפה זרה באמצעות הוראה אינדוקטיבית. במהלך המחקר החוקרות למדו על קונסטרוקטיביזם בחינוך, הוראה דדוקטיבית והוראה אינדוקטיבית. ארבע חברות הקבוצה החליטו לתכנן פעולה שתיצור שינוי בלמידה, ותהיה מושתתת על הוראה אינדוקטיבית בה דרך ההוראה מתבצעת על ידי הצגת ההקשר הכולל בתוכו את החוקים והדוגמות מתוכם התלמידים מסיקים את החוקים. תכנון הפעולה התבסס על שימוש בעזרי הוראה אותנטיים ובשאלות מכוונות לשם גירוי, על מנת להגדיל את מספר התלמידים המשתתפים בשיעור, ובמטרה להשיג את מטרות השיעור. הודות למחקר זה, זכתה המורה המבצעת, בסיוען של חברות הקבוצה, להכיר את שיטת ההוראה ממוקדת-הלומד, להשתמש בה בכיתותיה, להעלות את מספר התלמידים המשתתפים בשיעור ואת מספר התלמידים המבצעים בהצלחה את המטלות הלימודיות.

תוכן עניינים:
תקציר
ההקשר
סקירה ספרותית
מטרת המחקר
מתודולוגיה
ממצאים
הצעה לתכנית פעולה
סיכום ודיון
ביבליוגרפיה
נספחים

מתוך העבודה:
קונסטרוקטיביזם הינו תאוריה חינוכית המסבירה כיצד נרכש ידע. מקור המילה הינו בפועל construct (לבנות), ומכאן תרגומו לעברית 'הגישה ההבנייתית', כלומר בניית ידע או הבניית ידע. הטענה המרכזית של תאוריה זו הינה כי הלמידה נתפסת כתהליך בניה עצמית פעילה של ידע ומיומנויות. התאוריה מדגישה את חלקו של הלומד בתהליך הלמידה ומעודדת למידה אקטיבית. על פי תיאוריה זו הלמידה מתבצעת תוך כדי תהליך של עשייה, בדרך של הבניית ידע והלומד אחראי על הידע (אקשטיין ואיתמר, 2007).
 
עבודה מס' 70112 SHOPPING CART DISABLED
תפקודם הלימודי של ילדים עם ADHD, 2014.
סקירת ספרות בנושא.
9,227 מילים (כ-28.5 עמודים), 55 מקורות, 384.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
הפרעת קשב היפראקטיבית, ADHD, מלווה ילדים רבים מגיל 3 ואילך. היא מאופיינת ברמות גבוהות של אימפולסיביות, פעילות-יתר וחוסר קשב. שכיחות ההפרעה באוכלוסיה הכללית עולה, בין אם בגלל מודעות ויכולות אבחון טובות יותר ובין אם בגלל השפעת גורמים סביבתיים על התפתחותם של הילדים. ADHD היא הפרעה מקיפה, הפוגעת בתפקודים הרגשי, ההתנהגותי, החברתי והלימודי.
העבודה הנוכחית עוסקת בתפקודם הלימודי של ילדים עם ADHD. שאלותיה הן:
א. מה מאפיין את התפקוד הלימודי של ילדים עם ADHD?
ב. מהם הגורמים הקשורים לתפקודם הלימודי של ילדים עם ADHD?
ג. מהן דרכי ההתערבות לשיפור תפקודם הלימודי של ילדים עם ADHD?

על מנת שנוכל לסייע לילדים עם ADHD באופן יעיל, ללא שיפוטיות, לתת להם את התנאים המיטביים לתפקודם הלימודי ולסייע להם למצות את הפוטנציאל הלימודי הטמון בהם, עלינו להבין מה ידוע כיום על הקשיים בפניהם הם ניצבים ועל הדרכים המוכחות להתמודדות עם קשיים אלה.
בסקירה הספרותית  נסקר הקשר שבין התפקוד הלימודי לתפקודים הניהוליים, תפקודי- על קוגניטיביים, השולטים בכלל התפקודים הקוגניטיביים, כגון מיקוד קשב והסטתו, עיכוב מידע לא רלוונטי, עיכוב ביצוע פעולות ועוד. תפקוד חשוב נוסף, אליו התייחסנו בנפרד, הוא זיכרון העבודה. זהו תהליך דינאמי, המאפשר החזקת מידע באופן זמני לצורך ביצוע פעולות מילוליות וחזותיות- מרחביות. תיאוריות עכשוויות רואות בליקויים בתפקודים הניהוליים את הגורמים לתסמיני הליבה של ADHD מכיוון שאותם תפקודים הנשלטים על ידם הם אלה הנפגעים ב- ADHD Barkley, 2000; Zentall, 2007; Biederman,) (Monuteaux, Doyle, Seidman ,) (Wilens, Ferrero, & Faraone, 2004 )

גורמים נוספים המשפיעים על תפקוד לימודי באופן כללי, הם ליקויי למידה והדימוי העצמי. בעוד שליקויי הלמידה הנלווים משפיעים על התפקוד הלימודי, הרי שכאשר מדובר בדימוי העצמי, נמצא שהקשר עם התפקוד הלימודי הוא דו- כיווני: דימוי עצמי משפיע על התפקוד הלימודי, אך גם ההיפך.
לבסוף, נסקרו דרכי התערבות שניתן ליישם כדי לשפר את תפקודם הלימודי של ילדים עם ADHD: הטיפול התרופתי, תוכנית התנהגות בית- ספרית והוראה לשיפור פעולת זיכרון העבודה. נראה ששילוב דרכי התערבות הוא הכרחי לקידום התפקוד הלימודי ב- ADHD.

תוכן העניינים:
תקציר
1. סקירה ספרותית
1.1. הגדרות
1.1.1מהי ?  ADHD
1.1.2. תהליכים קוגניטיביים המשפיעים על תפקודם הלימודי של ילדים עם ADHD
1.1.2.1. תפקידים ניהוליים
1.1.2.2 זיכרון העבודה
1.1.3 ליקויי למידה, חרדה והערכה עצמית
1.1.3.1 ליקויי למידה ומאפייניהם
1.1.3.2 חרדה
1.1.3.3 הערכה עצמית
1.2. תפקודם הלימודי של ילדים עם ADHD
1.2.1 תהליכים ניהוליים או זיכרון העבודה?
1.2.2 השפעת ליקויי למידה נלווים
1.2.2.1 דיסלקציה
1.2.2.2 דיסגרפיה
1.2.2.3 דיסקלקוליה
1.2.3 השפעת גורמים רגשיים ואישיותיים
1.2.3.1 חרדה
1.2.3.2 הערכה עצמית
1.3 דרכי התערבות לשיפור תפקודם הלימודי של ילדים עם ADHD
1.3.1 טיפול תרופתי
1.3.2 תכניות התנהגותיות
1.3.3 אימון זיכרון הלמידה
דיון
סיכום ומסקנות

מתוך העבודה:
בדרגה התחתונה של "מודעות" נמצאת מודעות ערנית: מודעות לגירויים. מודעות אינטרוספקטיבית נמצאת גבוה יותר, בה אנו ערים לא רק לגירויים מבחוץ, אלא גם לייצוגים ותהליכים פנימיים. אנו איננו מודעים לתהליכי עיבוד אוטונומיים, כקריאת מילה או אחיזה בחפץ. התפקודים הניהוליים מנווטים בין סוגי התפקודים המודעים והלא מודעים ומכריעים מתי יקראו תהליכים מודעים לפעולה (Smith & Kosslyn, 2005).
 
עבודה מס' 70111 SHOPPING CART DISABLED
תפקודם החברתי של ילדים עם ADHD, 2014.
הקשר בין תפקוד חברתי בכלל ושל ילדים עם ADHD בפרט ליכולת אינטראקטיבית בין-אישית וכיצד קשר זה מתפתח.
9,701 מילים (כ-30 עמודים), 46 מקורות, 384.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
ADHD היא הפרעה התפתחותית הנובעת מבעיות נוירולוגיות. זהו מצב כרוני הנמשך לבגרות וכולל צירוף בעיות, כקושי להתמיד בתשומת לב, תנועתיות- יתר והתנהגות אימפולסיבית. טיפול תרופתי בשילוב עם התערבות התנהגותית עשויים לסייע להתמודד עם בעיות אלו ולפתח אסטרטגיות התמודדות לחיים.
להפרעה גורמים רבים, כתורשה, חשיפה לרעלים או חשיפה של האם בהריון לרעלים או פגיעה מוחית בזמנים קריטיים בהתפתחות, למשל, במהלך הלידה. סימני ההפרעה עלולים להיות ניכרים כבר בגיל שנתיים- שלוש. תלמידים עם בעיות קשב וריכוז מתקשים לשמור על קשב, טווח קשב והתמדה. הם משתעממים בקלות, מתקשים לדחות סיפוקים ונמשכים למה שמתגמל מיידית, מתקשים לשלוט בדחפים, נוטים לקצר דרכים, להסתכן יתר על המידה לחשוב באופן אימפולסיבי, להיות היפראקטיביים ולגלות תגובתיות-יתר. לכן הם  מתקשים להתארגן ושכחנים. קשה להם לסיים מטלות ולהתמיד בנטילת אחריות והם חסרי עקביות (בארקלי, 2003; ריף, 2005).
התחום החברתי מהווה מקום קושי עיקרי לגבי הילד עם ADHD וסביבתו: הילדים נדחים ומבודדים, בעוד היותם בסביבה הופכת לאיום על הילדים האחרים. לכן נבחר תחום זה כנושא העבודה הנוכחית.
שאלות המחקר:
1. מה מאפיין את תפקודם החברתי של ילדים עם ADHD ?
2. מה הגורמים המשפיעים על תפקודם החברתי של ילדים עם ADHD?
3. מה הקשר בין תפקוד חברתי בכלל ושל ילדים עם ADHD בפרט ליכולת אינטראקטיבית בין-
אישית וכיצד קשר זה מתפתח?
בסקירת הספרות שנערכה נמצא כי הילדים אינם לומדים את כללי ההתנהגות החברתית, הם מתנהגים באופן אימפולסיבי ותוקפני, מתעלמים מזולתם, עוברים מדבר לדבר באופן לא עקבי המקשה לעקוב אחריהם, או מתפרצים לפעילויות הזולת ואז עוסקים בשלהם- בלי קשר לנעשה. ההסברים כוללים פגיעה בתפקודים קוגניטיביים, בצירוף קשיי ויסות, המכשילים תפיסת רמזים חברתיים, פוגעים ביכולת הניבוי וביכולת לפתור בעיות וכתוצאה-בלמידה חברתית, בהבנת מצבים חברתיים ופתרון בעיות חברתיות. חרדה משפיעה על תפקוד חברתי של ילדים עם ADHD, שכן היא מגבירה את בעיות הקשב; אך יחס הורי נמצא קשור לרמת החרדה וביטוייה.
לסיכום נבחנות גישות שונות לגבי תפקוד חברתי  והרלוונטיות שלהן לגבי ילדים עם ADHD, כאשר גישת ה- DIR של גרינספן ווידר (תשס"ד) מוצעת כגישה מועדפת תוך התייחסות לרלוונטיות השימוש בה לשיפור תקשורת לקויה של ילדי ADHD וכן מוצע שילוב הילדים בסיוע אימון- עמיתים על ידי ילדים בכיתה.

תוכן העניינים:
תקציר
1. סקירה ספרותית
1.1.הגדרת ADHD
1.2. מאפייני ילדים עם ADHD כגורמים לקשיים בתפקוד החברתי
1.2.1  דימוי עצמי, יכולת הסתגלות ותפיסת איכות החיים
1.2.2 בעיות רגשיות והתנהגותיות
1.2.3 בעיות למידה
1.3. תפקוד חברתי מהו?
1.3.1 תיאורית יחסי האובייקט
1.3.2 הגישה הקוגניטיבית
1.3.3 TOM- Theory Of Mind
1.3.4 מודל ה- DIR
1.4 תפקוד חברתי של ילדים עם ADHD
1.5 הגורמים המשפיעים על תפקודם החברתי של ילדים עם ADHD
2. דיון
3. סיכום
4. ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
לפי DSM-5 (APA, 2013), ADHD- Attention Deficit Hyperactive Disorder או הפרעת קשב היפראקטיבית, מאופיינת בדגם התנהגות הנוכח במצבים רבים וגורם לקשיים בביצועים בתחומים: החברתי, הלימודי או בעבודה.
האדם או הילד עם ADHD מאובחן לפי אחד משני הדפוסים: A1 או A2.
A1. מגלה 6 או יותר סימנים של חוסר קשב במהלך לפחות 6 חודשים לפני האבחון באופן שאינו תואם לרמת התפתחותו ומשפיע ישירות על פעילויותיו החברתיות והלימודיות/תעסוקתיות.
 
עבודה מס' 70102 SHOPPING CART DISABLED
ביבליותרפיה: תוכנית התערבות לטיפול בתוקפנות בקרב ילדים, 2013.
בדיקת השפעת הביבליותרפיה על ילדים תוקפניים בבית ספר יסודי.
9,136 מילים (כ-28 עמודים), 40 מקורות, 219.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מחקר זה עוסק בהשפעת תוכנית התערבות ביבליותרפית על ילדים תוקפניים בבית ספר יסודי.  המחקר בוחן את השפעת תוכנית ההתערבות הביבליותרפית לאורך זמן באמצעות שאלונים שמולאו על ידי מחנכות הילדים.
לאור תכיפות ההתנהגות האלימה בארץ ובעולם, החולט על פיתוח ויישום תוכניות התערבות למניעת  אלימות. אחת הדרכים להתמודדות עם אלימות ותוקפנות היא השימוש בבליותרפיה.
אוכלוסיית  המחקר: כללה 12 תלמידים  (בנים ובנות) מכיתות  ג'- ה' מבית ספר באזור הצפון, אשר הוגדרו ברמת סיכון להתנהגות תוקפנית.
השערת המחקר הייתה שתוכנית ההתערבות הביבליותרפית תשפיע על צמצום ההתנהגות התוקפנית של הילדים המטופלים ושהישג זה ישמר לאורך זמן.

תוכן עניינים:
מבוא
א.1 אלימות
א.2 אלימות בבית הספר
א.3 הגורמים לאלימות
א.4 קבוצה טיפולית
א.5 ביבליותרפיה
פרק ב: שיטת המחקר
ב.1 אוכלוסיית המחקר
ב.2 דגימה
ב.3  התוכנית
ב.2 כלי המחקר
ב.3 הליך המחקר והיבטים אתיים
ב.4 ניתוח הנתונים
פרק ג': ממצאים
פרק ד': דיון ומסקנות
מקורות
נספחים - שאלונים

הערת מערכת: העבודה אינה כוללת קובצי SPSS.

מתוך העבודה:
רמת האלימות הגוברת במערכת החינוך בישראל ובעולם מאיימת על ביטחון התלמידים והמורים ופוגעת בעשייה החינוכית ואף מעידה על מצוקתם של התוקפים והמותקפים (קרני-וייזר ורייטר, 2009; שכטמן, 1999). בשנים האחרונות גוברת האלימות והיא אף מצויינת כ"מגיפה" (Dollan et al. אצל שכטמן, 1999).
 
עבודה מס' 70092 SHOPPING CART DISABLED
התמודדותם של אחים לילדים חריגים, 2013.
סקירת ספרות ומחקר שבוצע באמצעות ראיונות.
9,547 מילים (כ-29.5 עמודים), 14 מקורות, 406.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בחלק הראשון אציג סקירה של נושא הילדים החריגים במשפחה, עם הרחבה על המשפחה המתפקדת ככלל והילד החריג והנורמטיבי בפרט. כמו כן יוצגו התסמונות השונות לעומק.
בחלק השני אציג את המחקר. מטרת המחקר הנוכחי היא לבחון את תהליך התמודדותם של אחים לילדים בעלי צרכים מיוחדים, שכן הם שותפים חשובים בהתמודדות עם האתגרים הרבים הניצבים בפני משפחה ובה ילד עם צרכים מיוחדים. כמו כן ייעשה ניסיון לזהות את הגורמים המקלים על התמודדות ולבחון את המשאבים התורמים לחוסנה של המשפחה והתפקוד התקין. במסגרת המחקר נשאלו הנחקרים על ילדותם והגדילה לצד האח החריג ומאפייני הסביבה בה גדלו. בנוסף נשאלו על המתח והמורכבות של החיים לצד אח חריג ועל תחושותיהם כלפיי ההורים וכיצד מתח זה משפיע עליהם כיום. בתוך כך נבדק האם במהלך חייהם קיבלו ייעוץ או עזרה מגורם חיצוני. לבסוף נבדק כיצד נחקרים אלו חשים שהגדילה לצד אח חריג עיצבה את אישיותם כיום.

מחקר זה נעשה עם שישה צעירים בגילאי 22-30, אחים לילדים בעלי צרכים מיוחדים. בחרתי לראיין שישה אחים לילדים בעלי צרכים מיוחדים. אחד מהם אח לאחות עם תסמונת דאון, שתי אחיות לאחים עם פיגור שכלי קל, אח לאח עם פיגור שכלי, אחות לאח עם תסמונת טורט ואח לאחות עם פיגור סביבתי.
כלי המחקר היה שאלון פתוח, שחלקו הראשון הכיל שאלות לאיסוף מידע כללי והחלק השני הכיל שאלות המנסות להבין את התחושות והרגשות של המרואיינים לגבי היותם אחים לאח חריג.

תוכן עניינים:
תקציר
1. מבוא
2. סקירת ספרות
2.1 הילד החריג ומשפחתו
2.2 אחים ואחיות לילד חריג
2.3 מקורות תמיכה
3. מערך המחקר
3.1 מטרת המחקר
3.2 אוכלוסיית המחקר
3.3 כלי המחקר
4. ממצאים
5. סיכום
ביבליוגרפיה
נספח - תמלול אחד הראיונות.

הערת מערכת: העבודה אינה כוללת את תמלולי כל הראיונות.

מתוך העבודה:
גישות שונות ניסו להסביר מהי 'משפחה'. אחת הגישות המרכזיות הינה הגישה המערכתית לפיה המשפחה הינה יחידת תפקוד דינמית, אשר מתקיימת בה מערכת מאוזנת של יחסי גומלין בין נושאי התפקידים השונים. מערכת משפחתית זו מוטלת שוב ושוב ממצבי יציבות ואיזון לכיוון התפתחות ושינוי כאשר הפרט ומשפחתו מתפתחים בתוך מערכת זו, תוך יצירת איזון בינהם (דבדבני, חובב, רימרמן ורמות,1997).
 
עבודה מס' 70090 SHOPPING CART DISABLED
בעיות קשב וריכוז והיפראקטיביות אצל ילדים בכיתות א' - ד', 2013.
סקירת ספרות וארבעה ראיונות עם מורים.
12,383 מילים (כ-38 עמודים), 16 מקורות, 384.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
לאחרונה, אנו שומעים חדשות לבקרים, כי סגל ההוראה במערכת החינוך, הן הזוטר והן הבכיר, מוצא את עצמו חסר אונים נוכח התופעה הקרויה: "בעיית קשב וריכוז שלעיתים מלווה בבעיות התנהגות". אחת הסיבות העיקריות לתחושותיהם של המורים נובעת מהעדר הכשרה מספקת, גיבוי ותמיכה של הממסד הלימודי אל מול בעיותיהם של תלמידים בעלי ADHD/ADD.  
במסגרת העבודה, ביקשתי לבדוק בין היתר: אילו התנהגויות של תלמידים עם בעיות קשב וריכוז פוגעות בהתנהלות הלימודית והחברתית של הכיתה; כמו גם, האם המורים מקבלים הדרכה וכלים להתמודדות עם תלמידים אלו; ובאיזה אופן הן המערכת החינוכית הרחבה והן ההורים מסייעים למורים בהתמודדות זו.
מבנה העבודה יכלול שני חלקים עיקריים: חלק ראשון - חלק תיאורטי וחלק שני - חלק אמפירי. במסגרת החלק התיאורטי התייחסתי לתופעת ADHD/ADD על היבטיה השונים, כפי שהם עולים מהמקורות הספרותיים השונים. ובמסגרת החלק האמפירי ערכתי ארבעה ראיונות עם ארבעה מורים (מבתי ספר חילוניים ודתיים) בדבר היכרותם את התופעה.

תוכן עניינים:
תקציר + מבוא
החלק הספרותי:
פרק 1 - מהי הפרעה; גורמים; מאפיינים
פרק 2 - אבחון
פרק 3 - קשיים
פרק 4 - פתרונות
פרק 5 - מערכת החינוך
החלק האמפירי
דיון
סיכום/מסקנות
רשימת מקורות

מתוך העבודה:
עם זאת, באחד המקורות האחרים בספרות נטען כי במציאות לא קיים הסוג ההיפראקטיבי אימפולסיבי בלבד וכי במציאות ישנם למעשה שני סוגים בלבד להפרעה: ADHD-IA (המוכר גם כ-(ADD), וADHD-COM. השאלה הנשאלת היא מהי הלקות הנוירו פסיכולוגית שבבסיס ה-ADHD והאם יש לקות שונה לשני סוגי ה ADHD (Barkley, 1997).
 
עבודה מס' 70077 SHOPPING CART DISABLED
מנהיגות של גננות בחינוך לגיל הרך , 2013.
שינויים בדפוסי המנהיגות של גננות בחינוך לגיל הרך משנות ה-80 ועד ימינו (סקירת ספרות).
5,578 מילים (כ-17 עמודים), 28 מקורות, 252.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זו באה להציג את השינויים שחלו בתפיסת התפקיד של הגננת כמנהיגה חינוכית, משנות ה- 80 ועד ימינו.
סקירת הספרות כוללת התייחסות למושג ה"מנהיגות החינוכית" והגלגולים השונים שעבר, ועודנו עובר, ובהמשך ניתוח של מושג זה בהקשר הפרטי של גני ילדים ותפקיד הגננת כמנהיגה חינוכית. לאחר מכן כוללת העבודה סקירה קצרה של ההיסטוריה של גני הילדים וכיצד התעצב תפקיד הגננת עד שנות ה- 80, ובהמשך מיוחד פרק נפרד לכל עשור- שנות ה- 80, שנות ה- 90 ושנות האלפיים, בהם חל השינוי המשמעותי ביותר בתפיסת הגננת כמנהיגה חינוכית. לבסוף מציגה העבודה דיון ומסקנות על סמך המחקרים שנסקרו, ובהתאם לשאלת המחקר- מהם השינויים המרכזיים בתפיסת הגננת כמנהיגה חינוכית משנות ה- 80 ועד ימינו.

תוכן עניינים:
מבוא
סקירת ספרות:
-מנהיגות חינוכית מהי
-מנהיגות חינוכית של גננות לגיל הרך
-ההיסטוריה של גני הילדים בישראל
-תפיסת תפקיד הגננת בשנות ה- 80
-תפיסת תפקיד הגננת בשנות ה- 90
-תפיסת תפקיד הגננת בשנות ה- 2000
דיון ומסקנות
רשימה ביבליוגרפית

מתוך העבודה:
אחר כך, בשנות העשרים והשלושים, השתלטה גישת "הניהול המדעי" ובעקבותיה הגיעו "הניהול העסקי" ו"הניהול הביצועי". היה זה ניסיון ללמוד ניהול מנקודת מבט של מקצועיות ניהולית, במידה רבה בהשפעת ההתפתחות שחלה בתחום חדש - מינהל עסקים. בנקודת זמן זו הופיעו לראשונה קורסים בהכשרת מנהלים. (ענבר, 2009).
 
עבודה מס' 70075 SHOPPING CART DISABLED
הברווזון המכוער, 2013.
ניתוח הסיפור ומערך שיעור קצר.
1,089 מילים (כ-3.5 עמודים), 2 מקורות, 109.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים:
1. פרמטרים לניתוח הסיפור
הז'אנר/ז'אנרים של הסיפור
כיצד באים המאפיינים של הז'אנר/הז'אנרים לידי ביטוי בסיפור?
אפיון הדמויות בסיפור
מסרים גלויים ומסרים סמויים
אמצעים אומנותיים
2. מערך שיעור
נספח

מתוך העבודה:
הז'אנר של הסיפור:
הז'אנר של הסיפור הוא: מעשיה אמנותית.
בניגוד למעשיה העממית אשר סופרה בעל פה, השייכת לעם, הרי שלמעשיה האמנותית ישנו סופר אינדיבידואלי, נוסח קבוע (מחודש או מקורי).
המעשייה האמנותית אינה קשורה לזמן או מקום.
המעשייה העממית והמעשייה האומנותית, נדדו מעם לעם ומארץ לארץ. בכל מקום קיבלו גוון חדש, אך בכל אגדה נשאר גרעין הסיפור המקורי, ועליו נוספו פרטים חדשים.
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

** עכשיו במבצע **
עבודה שניה ב – 40% הנחה*
בתוקף עד 28/02/2016
*) הזולה מבינהן

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
תת-קטגוריות:
All
גיל הרך
הוראה
חינוך גופני
חינוך מיוחד
כללי
לא פורמאלי
מדיניות חינוכית
נוער וקטינים
תאוריות חינוכיות
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [559-567] מתוך 1246 :: [עמוד 63 מתוך 139]
<< עמוד קודם :: עבור לעמוד: 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 :: עמוד הבא >>