עבודות [973-981] מתוך 1241 :: [עמוד 109 מתוך 138]
<< עמוד קודם :: עבור לעמוד: 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 :: עמוד הבא >>

 

עבודה מס' 63913 SHOPPING CART DISABLED
מעמד סוציו-אקונומי נמוך ותפיסת המציאות בעתיד, 2001.
האם המעמד הסוציו אקונומי של התלמיד משפיע על תפיסת המציאות שלו והאם היא שונה מתפיסת המציאות המשותפת, הכללית.
2,804 מילים (כ-8.5 עמודים), 4 מקורות, 168.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
השכלה פורמלית היא אחד מהגורמים החשובים ביותר בעיצוב העתיד של הילד. השכלה זו נרכשת בעיקר במערכת החינוך הציבורית. כתוצאה מכך למדינה יש אפשרויות רבות להשפיע על התפלגות ההשכלה והזדמנויות החיים שניתנים לילד. אבל, כפי שטוען סבירסקי (1990) "בית ספר ממלא תפקיד חשוב ביצירתו ובהשרשתו של אי השוויון בחברה הישראלית". כלומר, למערכת החינוך בארץ תפקיד חשוב בגיבושה של המבנה המעמדי במדינת ישראל.
בשנות ה-60 וה-70 התרחבה מאוד מערכת ההשכלה העל תיכונית ובעיקר במסלולים המקצועיים. עד לשנות ה- 50 מערכת החינוך הייתה בעיקרה מערכת חינוך עיונית שבה הרוב סיימו ללמוד בכיתה ח' ואז יצאו לשוק העבודה, ומעטים המשיכו הלאה ללימודים תיכוניים גבוהים. עם גל העלייה ההמונית לארץ והצורך בקליטה מהירה של המוני תלמידים בעלי רקע השכלתי נמוך וכאלה שאינם יודעים את השפה החלו מתפתחים מסלולי הסללה. הטענה הייתה שההסללה פותחת הזדמנויות ללמידה. כאשר המסלולים השונים מובילים ליעדים השכלתיים ותעסוקתיים שונים.
לרוב הסללה הייתה וגם כיום היא בין תלמידים במסלולים המקצועיים/ הטכנולוגיים והעיוניים. הטענה היא שההכשרה המקצועית בעיקר מעניקה כישורים חיוניים ומקדמת את סיכויי החיים של מי שלא יכולים או רוצים להמשיך ללמוד.

אך השאלה הנשאלת היא האם המעמד הסוציו אקונומי של התלמיד משפיע על תפיסת המציאות שלו והאם היא שונה מתפיסת המציאות המשותפת, הכללית? או במילים אחרות האם הוא נותן פרשנות שונה לתחומי הלימוד והעתיד האקדמי הלימודי? והאם זה משפיע על הדימוי העצמי שלו? אדון בשאלות אלו תוך כדי התייחסות לנושא מעמדות בחברה הישראלית וכיצד מתרחש שיעתוק המעמדות בבית הספר. כלומר, כיצד השייכות המעמדית יוצרת תחושה של קיפוח וחוסר יכולת להתקדם בסולם המעמדות כפי שזה בא לידי ביטוי בבית הספר ביהוד.

תוכן עניינים
מבוא
האתר - בית הספר
סקירה תיאורטית
ניתוח הראיונות
סיכום
ביבליוגרפיה

הערת מערכת: הראיונות עצמם אינם נכללים בעבודה.

מתוך העבודה:
יש לשים לב כי בעצם החלוקה למגמות המערכת הבית ספרית שאמורה להיות שוויונית יוצרת היררכיה. והשאלה היא האם ההיררכיה במגמות הלימוד משפיעה על תלמידים ממעמד סוציו אקונומי נמוך בדרך הסתכלותם על העתיד האקדמי שלהם. האם יש להם פרשנות שונה על המציאות החברתית?
 
עבודה מס' 63912 SHOPPING CART DISABLED
השפעת סוג משטח הקרקע על מדדים פיזיולוגיים בביצוע קפיצות ידיים לאחור, 2005.
השוואה בין משטח קרקע קפיצי אולימפי לבין מזרני גבינה בהעלאת מדדים פיזיולוגיים של דופק וחומצת חלב בדם, בעת ביצוע פליק-פלאקים בהתעמלות.
4,319 מילים (כ-13.5 עמודים), 15 מקורות, 178.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
למרות שבתחרויות התעמלות מוגדר משטח קרקע מסוים, אימונים מתקיימים על משטחים שונים, הנבדלים זה בזה בין השאר במידת הרכות שלהם.
במחקר זה נעשתה השוואה בין שני משטחי קרקע: מזרני גבינה רכים ומשטח קרקע אולימפי- קפיצי ונוקשה. מטרת המחקר הייתה לבדוק את השפעת סוג משטח הקרקע על מדדים פיזיולוגיים של דופק וחומצת חלב, בביצוע מיומנות מתחום ההתעמלות- קפיצות ידיים רצופות לאחור ("פליק-פלק").
במחקר השתתפו שני מתעמלים בשנות העשרים לחייהם שביצעו סדרה של שתי קפיצות ידיים לאחור ברצף ופניה. התרגיל בוצע ארבע חזרות, ארבע מערכות. בתום כל מערכה נמדד הדופק. בתום המערכות השנייה והרביעית נמדדה רמת חומצת החלב בדם. בשתי החזרות האחרונות נמדד אורך רצף הקפיצות. בתום המבדק התבקש כל נבדק לציין את תחושת רכות המשטח הסובייקטיבית שהרגיש. כל נבדק ביצע את המבדק פעמיים בימים שונים, פעם על השטיח ופעם על מזרני הגבינה.

תוכן העניינים:
הקדמה
תקציר
1. רקע עיוני
1.1 תרומת המחקר
1.2 מטרת המחקר
2. שיטת המחקר
2.1 אוכלוסיית המדגם
2.2 מיכשור
2.3 הליך המחקר
2.4 השערת המחקר
2.5 רציונל
2.6 ניתוח סטטיסטי
2.7 מגבלות המחקר
3. תוצאות
4. דיון
5. מסקנות והשלכות יישומיות
6. מקורות

מתוך העבודה:
הגורם המגביל במשטחים אלה, הוא הרכות הגבוהה של החומר, אשר בולם וסופג את הכוחות שמפעיל הספורטאי על הקרקע. אי לכך כוח התגובה מהקרקע אשר דוחף את הספורטאי, קטן יותר, בהשוואה למשטח קרקע קשיח ((Nigg, 1990; Wheat et al., 2001. בהתאם לכך, בפעילות על משטחים רכים נמדד זמן מגע ארוך יותר של הגוף עם הקרקע (McNitt-Gray et al., 1993; 1994[1]) כדי להתמיד בפעילות מבלי להאט, הספורטאי מגיב לשינוי בתנאי המשטח על-ידי החזקת גוף קשיח וביצוע המיומנות בתנועות חדות יותר, על מנת להתנתק במהירות מהקרקע ולא לשקוע (McNitt-Gray et al., 1993; 1994[1]; Pinnigton & Dawson, 2001 [1]; Ferris & Farley, 1997).
 
עבודה מס' 63909 SHOPPING CART DISABLED
טיפול בנערים עובדים, 1999.
תכנית הכנה לעולם העבודה לנערים עובדים-לומדים בבתי ספר תעשייתיים.
5,877 מילים (כ-18 עמודים), 6 מקורות, 238.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תכנית זו מיועדת להכין את תלמידי כתות י' בבתי ספר תעשייתיים לקראת שילובם בעולם העבודה במסגרת ההתנסות המעשית של לימודיהם.
בתי ספר תעשייתיים נועדו להכשיר בני נוער לקראת מקצוע בשילוב עם לימודים עיוניים בסיסיים. מדובר בבתי ספר מקצועיים הנמצאים בפיקוח משרד העבודה, בניגוד לרוב בתי הספר, שנמצאים בפיקוח משרד החינוך. על פי מתכונת הלימודים הנהוגה בבתי ספר אלו, מתחלק שבוע הלימודים של תלמידי כיתות יא ו-יב' בצורה שווה בין לימודים תיאורטיים עיוניים ומקצועיים בבית הספר, לבין התנסות מעשית בשכר במקומות עבודה מסודרים. בכיתה י' מתמקדים התלמידים בלימודים נרחבים של המקצוע בו בחרו ובהכנה לשילוב בעבודה. ההכנה לקראת הכניסה לעבודה, ומאוחר יותר ההשמה והליווי של התלמידים במקומות העבודה נעשים על ידי העובד הקהילתי של בית הספר ובשיתוף עם היועצ/ת ומחנכי הכיתות.
הנוער המגיע למסגרות אלו, הוא בדרך כלל כזה שלמרות מדיניות אי ההנשרה, נפלט מהתיכונים המקיפים, ומאופיין ברקע סוציו אקונומי נמוך ונחשב נוער בסיכון. רבים מהתלמידים סובלים מלקויות למידה. הצעת חוק זכויות ילדים בסיכון, מגדירה נער בסיכון כ: "ילד הנמצא במצב הפוגע או העלול לפגוע ביכולתו להשתלב באורח החיים התקין בלימודים, בחיי החברה או משפחה, או במצב שיש בו חשש ממשי להתפתחותו התקינה, בין אם הוא נובע ממנו, ממשפחתו או מסביבתו" (אתר משרד העבודה והרווחה באינטרנט). בשנים האחרונות גדל מספר העולים החדשים הלומדים במסגרות אלו. הדימוי העצמי של נערים ונערות המגיעים אל המסגרות המקצועיות בדרך כלל נמוך, והמעבר לבית ספר מקצועי, מהווה פעמים רבות "אישור" עבורם לחוסר המסוגלות בו הם חשים.
החשיבות של תכנית הכנה ליציאה לעבודה לנוער בכלל, ולנוער בסיכון בפרט, ברורה לאור דבריה של שילה (1994) כי המפגש עם עולם העבודה דורש גיוס כוחות שכליים ורגשיים, ובאופן אבסורדי נדרשים לכך קודם לכן דווקא החלשים. עומס כזה בעיצומו של גיל ההתבגרות וקשייו מתבטא לעיתים בקשיי התמדה, באבטלה ואף בעבריינות. המעבר מבית הספר לעבודה הוא חוויית פרידה מן העולם הישן והמוכר, ותגובות התאבלות על העבר וחרדה מפני החידוש שכיחות ביותר. רגשות טבעיים אלו חולפים כאשר יש תמיכה סביבתית או מקצועית, המלווה את הצעיר בצעדיו הראשונים בעבודה.    
תכנית  זו מיועדת כאמור לתלמידי כתות י' ומטרתה הכנתם לקראת השילוב בעולם העבודה. החלטנו להתמקד בשכבת גיל זו בהתאם לסדר עדיפויות שיצרנו. ברור כי נדרשת תוכנית נפרדת לכיתות יא' ויב' שמטרתה יצירת סביבה תומכת שבה יוכלו התלמידים לעבד יחד את ההתנסויות שלהם בעבודה, את דרך ההתמודדות שלהם עם השילוב הנדרש בין הלימודים העיוניים בבית הספר לבין הלימודים המעשיים במקום העבודה, לדון בבעיות בהם הם נתקלים במקום העבודה ועוד.

ראשי פרקים:
מבוא
1. התפתחות האינטליגנציה והכשרים
2. התפתחות ההתעניינות והנטיות
3. התפתחות המודעות לעתיד
אבחון
תכנון
הערכה, משוב ובקרה
שאלון למנחי התכנית
שאלון לתלמידים - הערכת תכנית ההכנה לחיי עבודה
שאלון לתלמידים משולבים בעבודה
שאלון לתלמידים שאינם עובדים
שאלון למעסיקים
תכנית הכנה לכיתות י' לקראת שילוב בעבודה
פגישה ראשונה:  משמעות העבודה
פגישה שניה: משמעות המושג "תפקיד", והתפקידים השונים שלנו.
מערכת התפקידים שאני ממלא
פגישה שלישית: קונפליקטים בין תפקידים
פגישה רביעית: דימוי עצמי
פגישה חמישית: צרכים וערכי עבודה
שאלון צרכים וערכי עבודה
פגישה שישית: קבלת החלטות
תהליך קבלת החלטות:
פגישה שביעית: להיות חדש
פגישה שמינית: זכויות וחובות של תלמיד ושל תלמיד-עובד
פגישה תשיעית: זיהוי סיבות וקשיים אפשריים ביציאה לעבודה
הסיבות והקשיים ביציאה לעבודה
פגישה עשירית: סיור במקום עבודה
פגישה אחת עשרה: היכרות עם העובד הקהילתי וסיכום התכנית
ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 63907 SHOPPING CART DISABLED
ניתוח והערכה של שיטת קריאה, 2001.
שיטת "גם אני קורא" של חמדה אסיאו ודינה פייטלסון
1,461 מילים (כ-4.5 עמודים), 0 מקורות, 128.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בעבודה זאת תנותח שיטת "גם אני קורא" של חמדה אסיאו ודינה פייטלסון. המהדורה שתנותח היא מהדורה לבי"ס מ"ח ומ"ד להקניית הקריאה בדרך מהירה. הוצאת קרית ספר, ירושלים, הדפסה ששית תשכ"ז.
מבין חומרי הלמידה שיפורטו להלן נמצאו וינותחו המקראה והמדריך למורה.

ראשי פרקים:
כללי
חומרי למידה כלולים
שיטת הלימוד
תכנית הלימודים לפי שלבים
הוראת הקריאה ופיענוח
הוראת הכתיבה
טיפוח הבנת הנקרא והעשרה נוספת
הערכת חומרי הלמידה
המדריך למורה
הערכת התכנית בהתאם לדרישות משרד החינוך
הערכה אישית
שיפורים מוצעים

מתוך העבודה:
שיטת הלימוד היא מסוג "הפונטית - סינטטית".
הגישה הסינטטית היא שיטת "מלמטה למעלה" ומהווה ענף בקבוצת שיטות המבוססות על גישת המיומנויות שמבוססת על התיאוריה הביהייביוריסטית. השיטה מבוססת על הערוץ השמיעתי, זכירה ופיענוח ומשתמשת באסוציאציות חזותיות וקוליות. הפיענוח הבסיסי בשיטה מבוסס על ידע גרפי-פונמי המוקנה לתלמיד באמצעות שיטת הלמידה.
 
עבודה מס' 63893 SHOPPING CART DISABLED
מודלים אפקטיביים לתהליכי למידה בקבוצה הלומדת טקסט מקראי, 1999.
מקרה בוחן - סוגיות נבחרות מספר קהלת - הצעה למחקר
9,540 מילים (כ-29.5 עמודים), 27 מקורות, 288.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זו תנסה לבחון מודלים שונים המתייחסים לאופן פעולתה של הקבוצה הלומדת והשפעתה על יכולת הלמידה של היחיד, וזאת בסביבה הלומדת טקסט מקראי כזה שיש בו נגיעה ותכנים העוסקים ב 'אדם הלומד את עצמו'. לשם כך אבחר בסוגיות נבחרות מספר קהלת, המנסה להצביע על קיומו החידתי של האדם. קהלת היה מורה דרך הבודק את המציאות בה הוא חי ואת ערכי המוסר והצדק באופן השונה במעט מאשר בשאר חלקי התנ"ך.
עבודה זו תכיל מיזוג של שני אופקים:
1. האופק הצורני אשר ידון באופני הלמידה של היחיד בתוך הקבוצה הלומדת תוך התייחסות למודלים שונים של הקבוצה הלומדת.
2. האופק התכני אשר יגדיר את הסוגיות הספציפיות שתלמדנה מתוך ספר קהלת.
כלומר, בניית הבסיס התיאורתי למחקר האמפירי תיעשה במקביל על ידי בחינת אופני הלמידה בקבוצה ובחינת הסוגיות שעולות מספר קהלת. הפרק הראשון דן באופן כללי בפתיחות הטקסט המקראי למגוון פרשנויות ומהווה מבוא הן לחלק התיאורתי והן לחלק המחקרי. הפרק השני עוסק במתודה הפרשנית לפיה ינותחו הטקסטים הנבחרים מספר קהלת, כאשר בתחילת הפרק אדון בעקרונות הבחירה של ערכים שהינם חלק ממערך תפיסת המציאות האנושית ונמצאים בבסיס כל תהליך לימודי. כבר בפרק זה אעלה את ההתייחסות של קהלת לסוגיית בחירת הערכים, כמו גם לסוגיות נוספות הנגזרות מענין זה כגון טקסט השואל שאלות ללא מתן תשובה, היכולת לתפוס ערך נתון מסוים ביחד עם הניגוד שלו או היכולת לבנות מציאות, או לקבל מציאות שאין בה ערכים מוחלטים. הפרק השלישי מסכם את עקרונות בחירת הערכים על פי קהלת כתהליך אינטגרטיבי מורכב. הפרק הרביעי יוקדש רובו ככולו לסקירה ביקורתית של מודלים של קבוצות לימוד, כמו גם הסבר מפורט לגבי המודל הנבחר למחקר זה וכיצד ייבחן מודל זה בחלק האמפירי. הפרק החמישי יחולק לשניים: החלק הראשון יהיה תיאור החלק האמפירי של העבודה, ובעצם יבדוק את האופק התוכני דרך האופק הצורני - לימוד בקבוצה של טקסטים נבחרים מספר קהלת. בחלק זה יוסבר אופן בניית הקבוצות, אופן הלימוד והתוצאות שנתקבלו מהמחקר. החלק השני יהיה הניתוח של החלק האמפירי הן בהתייחסות לבסיס התיאורתי והן לסוגיות נוספות שבודאי יעלו מתוך החלק האמפירי.
תוכן עניינים
מבוא
פרק 1 -  הטקסט המקראי כטקסט פתוח
פרק 2 - קהלת: המתודה הפרשנית
2.1 עקרונות הבחירה של ערכים כתהליך לימודי
2.2 עקרון ההפכים
2.3 תפיסת יחסי ההפכים בספר קהלת
2.3.1 הצגת הבעיה
2.3.2 יחסי ההפכים באחדותם
2.3.3 יחסי ההפכים 'כיוצרי התנועה מסביב'
2.4 המפגש עם עובדה: קבלת הנתון
2.4.1  הצגת הרעיון והשתמעויותיו
2.4.2. מיתוס החזרה הנצחית
2.5  תפקיד השאלה בספר קהלת
2.5.1 השאלה כמציאות פתוחה: הלגיטימיות של הניסיון האישי בחקירת העצמי בעולם
פרק 3 - בחירה של ערכים והבניית המציאות על פי קהלת
3.1  עקרונות הבחירה של ערכים על פי קהלת
3.2 שבעת  עקרונות הבחירה כתהליך אינטגרטיבי
3.3  שאלת בחירת המשמעות כהרחבה של שאלת בחירת הערכים
פרק 4 - תהליך הלמידה בקבוצה - מודלים של קבוצות לימוד
4.1  מודלים לעבודה קבוצתית: הגדרת מטרת העבודה בקבוצה
4.1.1  הקריטריונים להשוואה בין מודלים
4.1.2  מודל קבוצת טקסטים
4.1.3 מודל קבוצת אימון
4.1.4  מודל הקבוצה האופרטיבית
4.2  שיקולי בחירת המודל הרצוי
4.3 תיאור מתודת העבודה
4.4  אפקטיביות הלמידה הקבוצתית
פרק 5 - למידת טקסט מקראי (קהלת) בקבוצה כצורת לימוד של האדם את עצמו
5.1    שפת השיח הרפלקסיבי להבנת פעולת הקריאה: נסיון לסינופסיס
סיכום
ביבליוגרפיה
נספח

מתוך העבודה:
טענתי היא כי בבסיסו האקט הלימודי אינו סתם תהליך של הקניית ידע נייטרלי, אלא תהליך של הטמעת ערכים. כדי שתהליך זה יתבצע על הצד הטוב ביותר יש לצייד את הלומדים ביכולת פרשנית רחבה שמורכבויותיה נחשפות במלואן בקבוצה לומדת. מחקר זה בא לבדוק את מהותה ויתרונותיה של למידה בקבוצה הסובבת סביב היכולת של תלמידים להחיל ריבוי פרשנויות של החומר הנלמד.

מטרת העבודה: למחקר זה ישנה, בסופו של דבר, מטרה מעשית ביותר והיא להציב דרכי למידה חדשות של טקסט מקראי כשתהליך הלמידה מתבסס על הכוח הדיאלוגי הקיים בקבוצה כיישות לומדת. הכוונה היא לבחון עד כמה דרכי הלימוד בקבוצה יכולות להועיל בהבנייה של תכניות לימוד עבור מגזרים שאין להם נגיעה למקורות ואשר יכולים למצוא ברכה במגע עם טקסט מקראי השייך לקורפוס הרחב של ספרות החכמה היהודית. ובעצם, העבודה בקבוצה מתנהלת בו- זמנית בשני מישורים: מישור התכנים הגלויים ומישור התכנים הסמויים, כלומר תהליכי העבודה הקבוצתיים המעצבים את המישור המחשבתי ואת המישור האמוציונלי. היחס הרצוי שבין שני המישורים הללו בעבודתה של הקבוצה יקבע על פי המטרות הספציפיות של עבודת הקבוצה מעבר לניסוח הכללי שהוצג למעלה -פיתוח הרגישות הפרשנית של טקסט מקראי.
 
עבודה מס' 63887 SHOPPING CART DISABLED
עמדות מורים כלפי מעורבות הורים, 1998.
מחקר השוואתי בין בית ספר רגיל לבית ספר קהילתי.
12,400 מילים (כ-38 עמודים), 26 מקורות, 258.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מטרות המחקר
בין ההגדרות של בית ספר קהילתי נמצא כי "בית ספר קהילתי היא מוסד חינוכי, שבו הורי התלמידים משולבים בתהליך החינוכי". ובין מטרות בית הספר הקהילתי נמצא את, "יצירת דפוסים של הידברות וקבלת החלטות משותפים לאוכלוסיות בית הספר ולנציגי הקהילה". מתוך כך עבודתי זו תבדוק:
1. מהם עמדות המורים כלפי מעורבות הורים בתחומים שונים.
2. מהם עמדות המורים כלפי הקשר שבין מעורבות הורים להישגי תלמידים.
3. כיצד מגדירים המורים מעורבות הורים רצויה בבית הספר.

במחקר נבדקו עמדותיהם של מורים בשני בתי ספר, חטיבות ביניים במרכז הארץ. האחד בית ספר רגיל/מסורתי, והשני בית ספר קהילתי (מזה 4 שנים) כלפי שאלת המעורבות של ההורים בתהליכים בית ספריים.
כלי המחקר: לצורך המחקר נעשה שימוש בכלי המחקר הראיון, מובנה למחצה.
הראיון נערך באופן אישי לכל נחקרת בסביבה מוכרת ו/או נייטראלית (על פי בחירה)
על מנת לאפשר אמינות התשובות, נערך הראיון באופן אנונימי. הראיון התבסס על השאלות שהועברו לנחקרות וכלל שיחת פתיחה לגבי מהותו ומטרותיו של המחקר והבהרות למושגי מפתח בשאלון, כל זאת ללא ציון כיווני החשיבה של החוקר. הציר המרכזי בראיון מתייחס לבית הספר כארגון חינוכי חברתי - תרבותי ואידיאלוגי, המשקף עמדות שונות לגבי מעורבות ההורים בכל אחד מהצירים.
בסופו עוסק בהשקפת העולם של המורה לגבי מצב אופטימלי, שיש לשאוף אליו.
המחקר נערך בשני בתי ספר, חטיבות ביניים. האחד מוגדר כרגיל והאחר קהילתי. בשני בתי הספר, על צוותיו, ניתן היה לממש את מטרות המחקר - הזיהוי הראשוני של נושא המעורבות של ההורים. בית הספר הרגיל שנחקר מתפקד על פי הגישה המסורתית ובענין נושא המחקר, מעורבות ההורים אינה מדיניות ובדרך כלל מזדמנת על פי שיקולי המורה או המנהל.
בית הספר הקהילתי שנחקר מתפקד מזה 4 שנים כקהילתי, בעל מבנה ארגוני של בית ספר קהילתי שבו מועצה ציבורית וועדות שונות בהם משתתפים ההורים.
המדגם כולל 14 מורות המייצגות את אוכלוסיית המורים, בשני בתי הספר הנ"ל- ונושאות תפקידים שונים בבית הספר, בעלות וותק מינימלי בארגון המסויים לפחות 5 שנים. הנחקרות התנדבו למחקר.

תוכן עניינים
הקדמה
מבוא
נושא העבודה
הצגת הבעיה
מטרות המחקר
הגדרות ומושגים
דיון תיאורטי
בית הספר הקהילתי - עקרונות ומאפיינים
קשרי גומלין בית ספר, הורים, קהילה
הזיקה בין שתי מערכות הורים ומורים
מניעים למעורבות הורים
מעורבות הורים בחינוך הקהילתי - עמדות מורים
מתודולוגיה
גישת המחקר
כלי המחקר
מדגם ואוכלוסיית המחקר
שיטת עיבוד הנתונים
שאלון לראיון
מגבלות המחקר
ממצאים
מעורבות הורים בתחומים חברתיים תרבותיים
מעורבות הורים בתחומי לימוד
מעורבות בתחומי סדר וארגון
סיכום ממצאי תחומי המעורבות
השפעת המעורבות על הישג תלמידים
מאפייני מעורבות הורים רצויה
גורמים משפיעים על מעורבות הורים
מעורבות אידיאלית
סיכום ממצאי מאפייני מעורבות רצויה
מסקנות הניתוח האתנוגרפי
סיכום ומסקנות
רשימה ביבליוגרפית

הערת מערכת: הראיונות בשלמותם אינם נכללים בעבודה.

מתוך העבודה:
רב רובה של הספרות החינוכית העכשווית, בפתחו של עידן שנות האלפיים, עוסקת בשינוי פני בית הספר ה"מסורתי" והפיכתו למוסד חינוכי אוטונומי מחד ושיתופי מאידך.
מטרות בית הספר הותאמו לשינויים הרבים שחלו בחברה הישראלית.
מעורבות הורים בבית הספר כבר אינה שאלה של לגיטימציה, ברור שהיא קיימת והמדיניות החינוכית אף מעודדת אותה.
השאלה היא אופייה וממדייה של אותה מעורבות ומצב האיזון אליו שואפים הצדדים המעורבים, קרי בית הספר, ההנהלה וצוות המורים, הורי התלמידים וגורמים נוספים בקהילה.
במצב הקיים מרחף באויר פוטנציאל של הצלחה לצד סכנות המתבטאות במתחים ובמצבי קונפליקט. התחושה היא כי מודעות והפנמה של תהליכי עשייה חינוכית משותפים יביאו להגשמת מטרות החינוך, אך יש לזכור כי מדובר בתהליך של שינוי אותו צריכים להשלים המעורבים בשותפות והתלמידים בתווך, וכי כיווני הכרעה מוחלטת לא ייקבעו במקומות שונים, באופן שווה.
הנחת היסוד במחקר זה מתבססת על הגדרה אחת ממטרות בית הספר הקהילתי כפי שהונחו בתוכנית הניסויית לפיתוח בתי ספר קהילתיים בישראל, בשנת 1987, והיא שיפור העבודה החינוכית של בית הספר תוך העמקת הקשר ויצירת המגע עם הקהילה.
במחקר זה תבחן הטענה כי המידה שבה ההורים מהווים חלק אינטגרלי מקהילת בית הספר כלומר, לוקחים חלק גם בעיצוב האידיאולוגיה שלו וגם בעבודה היומיומית - מהווים גורם מרכזי בעיצוב קשרי הגומלין בין בית הספר להורים, על בסיס התפיסה הקהילתית שמאמץ לו המוסד החינוכי.
על ידי מיפוי עמדותיהם של מורים באשר למעורבות הורים בתחומי העשייה השונים של בית הספר ניתן יהיה לזהות, זיהוי ראשוני, את הקשיים הבסיסיים בתהליך הטמעת עקרונות השותפות.
 
עבודה מס' 63881 SHOPPING CART DISABLED
התפתחות תיאורית ה- Mind אצל ילדים חרשים, 2003.
סקירת מחקרים קצרה.
1,014 מילים (כ-3 עמודים), 10 מקורות, 88.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

מתוך העבודה:
מחקרים רבים הראו כי אצל ילדים חרשים קיים עיכוב בהתפתחות תיאוריית ה mind .
הערכה לעצמת הפער מביא (Lundy (2002 המדווח כי ילדים חרשים בגיל 7 עד 8 עברו מבחני TOM ברמה של ילדים שומעים בני 4 עד 5, כלומר הפער בהתפתחות הוא של כ 3 שנים.
על פי .( Russell Hosie; Gray Scott Hunter Banks and Macaulay. (1998
הסיבה לעיכוב בהתפתחות TOM אצל ילדים חרשים היא שלילדים חרשים הזדמנויות מועטות יותר לתקשורת בינ-אישית ולכן חסרות להם הזדמנויות ללמידה על מצבים מנטליים.
לדוגמא, ילדים חרשים התקשו בזיהוי ובהבנת המשמעות של כיוון המבטים בניסויים שנערכו ע"י Scott ; Russell; Gray; Hosie. ; and Hunter (1999).
 
עבודה מס' 63880 SHOPPING CART DISABLED
בית הספר כמקום היוצר שוויון הזדמנויות או משעתק את המבנה החברתי הקיים, 2000.
בחינת השאלה באמצעות ראיונות.
6,114 מילים (כ-19 עמודים), 8 מקורות, 199.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
טענתי בעבודה זו היא כי קיימת סתירה בין מטרות בית הספר המוצהרות לבין מה שקורה בפועל בין כותלי בית הספר. מצד אחד, אין ספק כי תפקידו של בית הספר הוא לאפשר לתלמידים לממש את מלוא הפוטנציאל שלהם ולצייד אותם בכלים ובכישורים המתאימים לעתיד. מצד שני, בית הספר פועל בתוך מערכת שלמה של לחצים המופעלים עליו מלמעלה, ובתוך כך תפקידו לשעתק את התרבות והמערכת התומכת בו. תרבות זו לרוב מלאה בתופעות של קיפוח, אפלייה ואי שוויון חברתי. ואכן אחת מהסוגיות החשובות של בית הספר היא צמצום הפערים החברתיים. לסוגיית צמצום הפערים שני היבטים: הראשון פוליטי ועיקרו מאבק על הרחבת זכויותיהם של רבים להנאה משירותיו של בית הספר למשך תקופה ארוכה ככל האפשר. השני הוא חינוך מהותי ועיקרו התאמת בית הספר למילוי תפקיד של מקדם השוויון בחברה.

השאלה עליה אנסה לענות בעבודתי זו תוך כדי בחינה של בית הספר המקיף ביהוד היא האם בית הספר המקיף מביא ליד התקרבות חברתית בין תלמידים מרקעים שונים ובעלי יכולות שונות ובדרך זו תורם לשוויון חברתי; או שבית הספר משתעתק את הבידול הקיים ממילא? וכיצד זה בא לידי ביטוי בראיונות על התלמידים.

תוכן עניינים:
מבוא
סקירת ספרות
מבנה בית הספר
ממצאים - ניתוח ראיונות
סיכום
רשימת ביבליוגרפיה

הערת מערכת: העבודה אינה כוללת את שאלות הראיון ואת תמלילי הראיונות.

מתוך העבודה:
כיום, קיימת מערכת החינוך, הממיינת את התלמידים למגוון רחב של מסלולי למידה שבמהלכם הם מקבלים סוגי חינוך שונים באורכם ובתוכנם. כל הילדים מתחילים את לימודים בבית הספר היסודי, אבל מסיימים אותם בסוגים שונים של בתי ספר תיכוניים ושל מסודות להשכלה גבוהה. כל בתי הספר מסודרים באופן כזה, שהילדים יחושו בסמכותם של חברי הסגל האמורים להצטייר כמודלים של חיקוי ולמידה. מעשיו של המורם נתמכים על ידי שאר חברי הסגל - המורים והמנהל והם מבודדים מכל התערבות חיצונית. ולכן כשעל המורה לכפות את סמכותו הוא מקבל את מלוא התמיכה מהמערכת ההיררכית בבית הספר. בתמורה מכיר המורה בסמכותם של אלה הנמצאים מעליו בין אם מדובר ברכזת השכבה או המקצוע ואף במנהל עצמו. לעיתים קרובות למדי אין המורה חופשי לארגן את תוכנית הלימודים, מערכת השיעורים ואת שעות העבודה שלו המוכתבות לרוב מלמעלה - חברי ההנהלה ואף משרד החינוך.
גם אלה הנמצאים בשלב גבוה יותר של ההיררכיה בבית הספר מוגבלים באופן דומה. המנהלים נשענים על השלטונות המקומיות ועלולים להיות מתוסכלים על ידם. מטרתה של מערכות השלטון השונות, בין אם מדובר בשלטון המקומי או הלאומי (משרד החינוך) היא להגדיל את דרך ההוראה את השפעתו על בוגרי המחר. הדבר נעשה כמובן על ידי המורה בכיתה שהוא בעל הסמכות ובעל יכולת לקבל החלטות שישפיעו בעתיד הקרוב והרחוק על הילד/התלמיד.
החינוך נעשה חשוב יותר ויותר בכל הנוגע לקביעת מעמדו של היחד. כתוצאה מכך תופס החינוך מקום חשוב ומרכזי בדיונים פוליטיים וחברתיים של שוויון הזדמנויות. במילים אחרות, המחזיק בתיק החינוך ברמה הלאומית וברמה המקומית יש לו את הכוח לעצב את דור העתיד. הוא זה שיקבע הלכה למעשה את עתידו של התלמיד מהרגע שכף רגלו של הילד בן השש נכנסת לכותלי בית הספר היסודי.
 
עבודה מס' 63870 SHOPPING CART DISABLED
גישור בחינוך, 2002.
דו"ח מקרה - קונפליקט בין שתי בנות
1,611 מילים (כ-5 עמודים), 0 מקורות, 98.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
העבודה מנתחת קונפליקט בין שתי בנות בכיתה שלאורך השנה לא היתה בעיה ביניהן.
הקונפליקט נוצר כתוצאה מהעלבה מילולית של צד אחד שנפגע והעליב את הצד השני שלדעתו פגע בו.

תוכן העניינים:
תיאור הקונפליקט
ניתוח הקונפליקט
תיאור הליך הגישור
זיהוי נושאים ואינטרסים
פיתוח אופציות
ההסכם
התבוננות עצמית


מתוך העבודה:
הקונפליקט עוסק במריבה מילולית בין שתי בנות מאותה הכיתה שלאורך השנה לא היתה שום בעיה ביניהן, בנות ללא בעיות משמעת בכלל.
הקונפליקט נוצר כתוצאה מהעלבה מילולית של צד אחד שנפגע והעליב את הצד השני שלדעתו פגע בו.
תוצאות הקונפליקט יכולות להשפיע על טיב יחסי הבנות בעתיד, כמו כן יכולה להיות השפעה שלילית על הדינמיקה הכתתית.
הקונפליקט שנוצר התפרץ בכיתה לעיני כל התלמידים, הוא היה גלוי וחשוף בפני כל.
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

** עכשיו במבצע **
עבודה שניה ב – 40% הנחה*
בתוקף עד 01/11/2015
*) הזולה מבינהן

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
תת-קטגוריות:
All
גיל הרך
הוראה
חינוך גופני
חינוך מיוחד
כללי
לא פורמאלי
מדיניות חינוכית
נוער וקטינים
תאוריות חינוכיות
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [973-981] מתוך 1241 :: [עמוד 109 מתוך 138]
<< עמוד קודם :: עבור לעמוד: 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 :: עמוד הבא >>