עבודות [973-981] מתוך 1246 :: [עמוד 109 מתוך 139]
<< עמוד קודם :: עבור לעמוד: 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 :: עמוד הבא >>

 

עבודה מס' 63946 SHOPPING CART DISABLED
המגמה כבונה את הדימוי העצמי של התלמיד וכיוצרת אפשרויות של מוביליות חברתית , 2001.
האם וכיצד החלוקה למסלולים/למגמות בונה את הדימוי העצמי של התלמיד? והאם היא יוצרת אפשרויות של מוביליות חברתית?
5,423 מילים (כ-16.5 עמודים), 9 מקורות, 262.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תחום החינוך תופס או אמור לתפוס חלק נכבד מהשיח הציבורי שהרי הלומדים בחינוך הם העתיד של המדינה. אך כאשר אנו עוסקים בתחום חשוב כל כך כמו החינוך עלינו לשאול בין שאר השאלות את השאלה המרכזית והיא מי מחזיק בכוח. מיהם הכוחות המעצבים את דור העתיד הבונים בין השאר גם את הדימוי העצמי של התלמיד.
מערכת החינוך הקיימת קיום במדינת ישראל עוסקת בין השאר גם במיון התלמידים לפי הקבצות ומסלולי/מגמות למידה. הרציונאל העומד מאחוריו הוא יצירתם של קבוצות למידה הומוגניות ככל האפשר. קבוצות הומוגניות קלות יותר ללימוד מבחינת המורה וכן התלמיד לא מאבד עצמו בכיתה גדולה והטרוגנית. אולם כפי שאראה בעבודה זו בעצם החלוקה ויצירתם של מגמות לימוד יוקרתיים יותר ויוקרתיים פחות יש בכך השפעה על הדימוי העצמי של התלמיד.
בית הספר המקיף ביהוד מכיל ארבעה מגמות לימוד. המגמה היוקרתית היא המגמה הבינתחומית שבה לומדים תלמידים הניגשים לבחינות הבגרות המוגברות. בניגוד אליה קיימת המגמה הכי פחות נחשבת והיא המגמה הטכנולוגית שבה מרבית התלמידים אינם ניגשים לבחינות הבגרות ולרוב לומדים תכנים מקצועיים כמו חשמל וכדומה. השאלה שעבודה זו מנסה לבדוק האם וכיצד החלוקה למסלולים/למגמות בונה את הדימוי העצמי של התלמיד? והאם היא יוצרת אפשרויות של מוביליות חברתית?

תוכן עניינים
מבוא
תיאור בית הספר המקיף
סקירת ספרות
ניתוח הראיונות
סיכום
ביבליוגרפיה

הערת מערכת: הראיונות בשלמותם אינם מצויים בעבודה.
 
עבודה מס' 63945 SHOPPING CART DISABLED
מנהיגות כריזמטית של מנחים באוניברסיטה, 2005.
מהותו של מושג ה'כריזמה', כפי שהוא בא לידי ביטוי בהנחייה של קבוצות לימוד באוניברסיטה.
7,097 מילים (כ-22 עמודים), 18 מקורות, 394.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בהצביענו על מנחה מסוים כעל בעל 'כריזמה', נראה כי לכולנו ברורה משמעותו של מושג זה.
אך האם אכן זה כך?  מהי בדיוק הכריזמה? מה בינה לבין מנהיגות כריזמטית? מהו סוד קסמו של המנחה הכריזמטי? האם כולנו מתכוונים לאותו הדבר בדברנו על 'כריזמה', או שאולי לכל אחד מאיתנו פירוש שונה לאותו מושג?
מטרת עבודה זו היא לנסות לעמוד על מהותו של מושג ה'כריזמה', כפי שהוא בא לידי ביטוי בהנחייה של קבוצות לימוד באוניברסיטה. אתבסס כאן על תיאוריות של מנהיגות בכלל, ועל תיאוריות של מנהיגות כריזמטית ויישומיה בהוראה בפרט.
לצורך זה, אציג תחילה בפרק הראשון את הגדרת מושג המנהיגות וסקירה של תיאוריות המנהיגות השונות. הפרק השני יעסוק במנחה כמנהיג כריזמטי, ולאחר מכן, בפרק השלישי, יובא מהלכו ותוצאותיו של מחקר שערכתי בקרב סטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה, ואשר ניסה לבדוק מהן התכונות המאפיינות את 'המנחה הכריזמטי'. לסיכום, יובא ניתוח של תוצאות המחקר ומסקנות המשתמעות ממנו.
כלי המחקר הוא שאלון. הנבדקים: 67 סטודנטים בקורסים שונים בחינוך ובפסיכולוגיה.

תוכן עניינים
מבוא
פרק ראשון: מנהיגות
מנהיגות מהי?
  תיאוריות מנהיגות
  תיאוריית האדם הדגול (Great-man theory)
  תיאוריית התכונות (Trait theory)
  התיאוריה המצבית (התנהגותית)
  תיאוריית התליות (Contingency theory)
  מנהיגות כריזמטית (Charismatic leadership)
  מנהיגות מעצבת ומתגמלת (Transformational and transactional leadership)
  מנהיגות כריזמטית מול מנהיגות מעצבת
  מנהיגות "שב והנח" (Laissez Faire)
  סופר-מנהיגות (SuperLeadership)
פרק שני: המנחה כמנהיג כריזמטי
מנהיגות מנחים בכיתה
הוראה כריזמטית
הוראה אפקטיבית וכריזמה
מנהיגות כריזמטית של מנחים
פרק שלישי: המחקר
מערך המחקר
  עיבוד הנתונים
תוצאות
ניתוח תוצאות וסיכום
מגבלות המחקר והסתייגויות
ביבליוגרפיה
נספח - השאלון

מתוך העבודה:
מנהיגות מהי?
"מספרן של ההגדרות למושג 'מנהיגות' הינו כמעט כמספר האנשים שניסו להגדיר את המושג". אימרה ידועה זו של החוקר סטוגדיל, המוזכרת במקורות מחקריים רבים (Yukl אצל בוגלר, מקראה אנגלית, 2000) מתמצתת היטב את הבעייתיות שבניסיון להגדיר את מושג המנהיגות. וכפי שמצטט באס את בארנס, "מנהיגות הינה אחת התופעות החברתיות הנחקרות ביותר, והפחות מובנות על פני כדור הארץ (Bass אצל בוגלר, מקראה אנגלית, 2000).
 
עבודה מס' 63934 SHOPPING CART DISABLED
הקרן הקיימת לישראל, 1991.
הפעילות החינוכית והציונית של הקק"ל בארץ ובגולה וחשיבותה לעם היהודי + מערך שיעור.
3,329 מילים (כ-10 עמודים), 5 מקורות, 152.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
"הקרן הקימת לישראל היא חזון, חזון שיבת העם היהודי למולדתו ההיסטורית והשתרשותו בה: חזון היות העם היהודי כולו הבעלים על אדמת ארץ ישראל".
את ההצעה על הקמת הקק"ל העלה צבי הרמן שפירא בקונגרס הציוני הראשון ב- 1897. חמישים שנה לפני הקונגרס הציוני עורר רבי יהודה אלקלעי, את העם ליצירת קרן קימת לגאולת הקרקע, כבר אז ריחף לפניו הרעיון שקרן זו אינה צריכה לקום על כספי נדיבים בלבד אלא על תרומת העם, כי זה סוד הגאולה האמיתית. פרופסור צבי הרמן שפירא מקרב חובבי ציון ומגשימו של הרעיון, אשר נתחנך ברוח המסורת היהודית, היה מן הראשונים שנענו לקריאתו של ליאון פינסקר ומאותה שעה העסיק אותו הרעיון בדבר "קרן קרקעית" גדולה שתקום על תרומת העם ותוקדש לקניית האדמה בארץ ישראל.

תוכן העניינים:
מבוא - תולדות הקרן הקיימת
פרק 1 - הקופסה הכחולה - אמצעי לאיסוף כספים בארץ ובגולה
פרק 2 - הפעילות החינוכית והציונית של הקק"ל בגולה ובארץ
מערך פעילות
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
הקופסה הכחולה כסמל חינוכי ציוני
יחיאל הלפרין נשלח מטעם הלשכה הראשית של הקק"ל בשליחות חינוכית וארגונית של המורים ובתי הספר לאומיים בגולה. הוא ביקר, במשך שבעה חודשים, בליטא, לטביה ופולין. מטרתו היתה:
1. לחקור את האפשרויות של הכנסת ארץ ישראל והקק"ל כערך חינוכי לתוך בתי ספר לאומיים.
2. לארגן את עבודת הקק"ל בין המורים ובין חניכי בתי הספר.
 
עבודה מס' 63932 SHOPPING CART DISABLED
שילוב אמנות בתכנית הלימודים, 2000.
שילוב האומנות בתוכנית הלימודים בהיסטוריה: "הדמוקרטיה הרומאית הקלאסית".
5,587 מילים (כ-17 עמודים), 4 מקורות, 262.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
כמורה להיסטוריה ואזרחית לא היתה לי נגיעה למקצוע האומנות ובודאי לא היה לי כל ניסיון בשילובה בתוכנית הלימודים. את האמנות בביה"ס ראיתי כדרך להעסקת התלמידים ביצירה, כדי לסייע בידם לפרוק מתחים, ליצור תכנים קישוטיים לכתות הלימוד ולמסדרונות בית הספר.
הניסיון שבו התנסיתי אני ותלמידי הביא אותי להבנה כי אכן יש באומנות כוח, דרך ואמצעי לעשות את הלמידה לשונה, לאחרת למשמעותית עבור הלומד, שהרי כן יש ביכולתה לאפשר לו תחושת שותפות בתהליך הלמידה.
איני כמובן יכולה להתעלם מהחששות שליווני טרם התחלתי בתכנון התוכנית, בעיקר חששתי שהמטרה לא תושג ואז התוצאה תהיה עגומה.

בעבודתי זו שלושה חלקים:
החלק הראשון השונות המדגימות ומכוונות לשילוב האומנות בתהליך הלמידה ובתוכנית הלימודים.
החלק השני כולל את תכנון התוכנית ונושא התוכנית.
החלק השלישי עוסק בניתוח התוכנית, בציון ובערכה של התוכנית.
שילוב האומנות - המשחק בתוכן לימודי היה בעינו חידה בעבר, והביא אותי למקום אחר, להסתגלות שונה ואחרת על תוכן לימודי ועל הדרך להקניתו.
אציין 2 משפטים מדברי המנחה שצפתה בתהליך ".. את רואה הם הצליחו להזדהות עם אזרחי רומא. עתה התכנית עבורם הם בעלי משמעות, נגישים, ואין לי ספק שהם יוכלו להיות יותר ביקורתיים והחשוב מכל נתת להם ביטחון שאפשר והם יכולים להתמודד עם כל חומר לימודי, ובעיקר אלה שפחות היו פעילים בשעורים הפרונטליים..."
התיאוריות שעמדו מול עיניי ועליהם התבססתי בעבודתי היו בעיקר של גייל (1990), גרדנר (1996) ואייזנר (1998), שעסקו בעיקר בשאלה של תרומת האומנות לתוכנית הלימודים.
כפי ששאל גייל: "האומניות - האם הן נחוצות".
"האם ההתנסות באומנות משפרת את ההישגים הלימודיים? אייזנר 1998.

על בסיס תיאוריות אלה ביקשתי לבחון האם יש בהן באומניות תרומה לשיפור ההישגים הלימודיים, לפיתוח גישות אומנותיות אצל התלמיד? האם שילוש של אומנות תביא את התלמיד להפנמה, להמשגה, לפיתוח חשיבה יצירתית.

תוכן העניינים
מבוא
התיאוריות האם האומנויות נחוצות?
התכנון - הדמוקרטיה ברומא משחק תפקידים.
הערכה ודיון.
סיכום.
רפלקציה.
ביבליוגפיה.

הערת מערכת: חלק ממקורות העבודה הם הרצאות וחומר הלימוד בקורס.

מתוך העבודה:
עבורי תיאוריות אלה פתחו עולם חדש, איפשרו לי ניסיון אחר חדש דרך אחרת, ואף שכנעו אותי שאין בכך ביזבוז זמן. למדתי מתיאוריות אלה שניתן להשתמש באומנות בכל גיל ובכל תחום דעת, היתה בה באומנות המשחק דרך יצירתית שמאפשרת את הדיאלוג של המורה עם התלמידים לא מעמדה של בר סמכות מול ינקותה שמקבלים הוראות וחייבים לבצעם, אלה מעמדת שותפות.
אני מקווה שבהמשך אוכל להשתמש באומנות דרך קבע ובכל פעם בתחום נוסף, בשכבת גיל אחרת.
 
עבודה מס' 63921 SHOPPING CART DISABLED
התלמיד בראי ועדת דברת, 2005.
המשבר בחינוך בישראל ובחינת דו"ח וועדת דוברת.
5,090 מילים (כ-15.5 עמודים), 6 מקורות, 218.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
שמה של הוועדה: "ועדת דברת" , בא לה מיושב ראשה, שלמה דברת, איש עסקים מצליח שבאמתחתו מספר חברות סטארט-אפ מתקדמות ומובילות בעולם. דברת מונה ליושב הראש על-ידי השרה לבנת, מה שגרם להרמת גבה מצד אקדמאים ואנשי חינוך רבים, שהביעו פליאה לנוכח מינוי אדם שאינו איש חינוך מן השורה, לפקח ולנהל וועדה חינוכית גרידא שחזונה הוא לשנות מערכתית את החינוך במדינת ישראל.
במסגרת עבודה זו נעמוד על הבעיות אותן מעלה ועדת דברת, על הפתרונות אותם היא מציעה ועל הביקורות הרבות איתן היא מתמודדת עד לפרסום דו"ח היישום הסופי העתיד לצאת לאור בחודש אוקטובר הקרוב.
במדינת ישראל כמיליון ו- 700,000 תלמידים, הלומדים בכ- 3,500 בתי-ספר אותם פוקדים מדי יום כ-120,000 מורים.
* ועדת דברת מתיימרת למצוא פתרון מערכתי כולל לכל הנפשות הפועלות במערכת החינוך תוך שאיפה למצוינות התלמידים בתוך שנים ספורות מתחילת יישום המלצותיה.
עבודתנו זו באה לתת תחזית מסוימת על סמך עדויות מן הוועדה וממבקריה: האם רצונה המבורך והרציני של הוועדה ריאלי או שמא אמביציוזי באופן מוגזם בהתייחסה לתלמידים.
במשך השנים 1968-2002 התאגדו להן מאות המלצות של שלוש- עשרה וועדות ציבוריות שונות ששמו להן למטרה נעלה לשנות את מערכת החינוך במדינת ישראל ולייעל אותה. מעט מאד מהן אומצו ועוד מעט יותר הביאו לשינוי אותו שאפו להשיג. האם וועדה זו שונה מהן?
"לתקן את העולם פירושו לתקן את החינוך" - זה המוטו שעל-פיו התבססה עבודת הוועדה, אך האם באמת נשענה וועדת דברת על תיקון החינוך או אולי, כפי שמבקריה טוענים, נזדרזה לערוך שינויים ארגוניים במערכת ולא נגעה בשורש הבעיה עצמה?
ועדת דברת הוקמה כמו שאר ועדות החינוך הציבוריות שהוקמו במהלך ההיסטוריה הקצרה של מדינתנו מתוך דאגה לחינוך ילדינו ומתוך הסכמה כללית על חשיבות החינוך הישראלי.

תוכן העניינים:
1. מבוא
2. צמיחתו של דו"ח דברת
3. הגורמים למשבר במערכת החינוך על פי ועדת דברת
4. דיואי ג'ון - השקפתו ותזכור פילוסופים נוספים
5. וועדת דברת מציעה שינוי מערכתי וכולל
6. ביקורות
7. לסיכומו של עניין
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
בחודש ספטמבר 2003, על רקע הכישלון הצורב של תלמידי מדינת ישראל במבחני ההישגים הבינלאומיים החליטה ממשלת ישראל בראשותו של ראש הממשלה, אריאל שרון וביוזמתה של שרת החינוך, התרבות והספורט, לימור לבנת על הקמת ועדה ציבורית, שתחקור את מקור הכישלון ותציע רפורמה רבת היקף שתחייה את מערכת החינוך הקורסת.
החלטת הממשלה מס' 874, אישרה את הקמת הוועדה, שבה חברים שמונה-עשר חברי "כוח המשימה", הכוללים אנשי חינוך מהאקדמיה ומהשדה, כלכלנים בכירים, משפטנים מומחים וכן אנשי עסקים וציבור.
 
עבודה מס' 63913 SHOPPING CART DISABLED
מעמד סוציו-אקונומי נמוך ותפיסת המציאות בעתיד, 2001.
האם המעמד הסוציו אקונומי של התלמיד משפיע על תפיסת המציאות שלו והאם היא שונה מתפיסת המציאות המשותפת, הכללית.
2,804 מילים (כ-8.5 עמודים), 4 מקורות, 185.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
השכלה פורמלית היא אחד מהגורמים החשובים ביותר בעיצוב העתיד של הילד. השכלה זו נרכשת בעיקר במערכת החינוך הציבורית. כתוצאה מכך למדינה יש אפשרויות רבות להשפיע על התפלגות ההשכלה והזדמנויות החיים שניתנים לילד. אבל, כפי שטוען סבירסקי (1990) "בית ספר ממלא תפקיד חשוב ביצירתו ובהשרשתו של אי השוויון בחברה הישראלית". כלומר, למערכת החינוך בארץ תפקיד חשוב בגיבושה של המבנה המעמדי במדינת ישראל.
בשנות ה-60 וה-70 התרחבה מאוד מערכת ההשכלה העל תיכונית ובעיקר במסלולים המקצועיים. עד לשנות ה- 50 מערכת החינוך הייתה בעיקרה מערכת חינוך עיונית שבה הרוב סיימו ללמוד בכיתה ח' ואז יצאו לשוק העבודה, ומעטים המשיכו הלאה ללימודים תיכוניים גבוהים. עם גל העלייה ההמונית לארץ והצורך בקליטה מהירה של המוני תלמידים בעלי רקע השכלתי נמוך וכאלה שאינם יודעים את השפה החלו מתפתחים מסלולי הסללה. הטענה הייתה שההסללה פותחת הזדמנויות ללמידה. כאשר המסלולים השונים מובילים ליעדים השכלתיים ותעסוקתיים שונים.
לרוב הסללה הייתה וגם כיום היא בין תלמידים במסלולים המקצועיים/ הטכנולוגיים והעיוניים. הטענה היא שההכשרה המקצועית בעיקר מעניקה כישורים חיוניים ומקדמת את סיכויי החיים של מי שלא יכולים או רוצים להמשיך ללמוד.

אך השאלה הנשאלת היא האם המעמד הסוציו אקונומי של התלמיד משפיע על תפיסת המציאות שלו והאם היא שונה מתפיסת המציאות המשותפת, הכללית? או במילים אחרות האם הוא נותן פרשנות שונה לתחומי הלימוד והעתיד האקדמי הלימודי? והאם זה משפיע על הדימוי העצמי שלו? אדון בשאלות אלו תוך כדי התייחסות לנושא מעמדות בחברה הישראלית וכיצד מתרחש שיעתוק המעמדות בבית הספר. כלומר, כיצד השייכות המעמדית יוצרת תחושה של קיפוח וחוסר יכולת להתקדם בסולם המעמדות כפי שזה בא לידי ביטוי בבית הספר ביהוד.

תוכן עניינים
מבוא
האתר - בית הספר
סקירה תיאורטית
ניתוח הראיונות
סיכום
ביבליוגרפיה

הערת מערכת: הראיונות עצמם אינם נכללים בעבודה.

מתוך העבודה:
יש לשים לב כי בעצם החלוקה למגמות המערכת הבית ספרית שאמורה להיות שוויונית יוצרת היררכיה. והשאלה היא האם ההיררכיה במגמות הלימוד משפיעה על תלמידים ממעמד סוציו אקונומי נמוך בדרך הסתכלותם על העתיד האקדמי שלהם. האם יש להם פרשנות שונה על המציאות החברתית?
 
עבודה מס' 63912 SHOPPING CART DISABLED
השפעת סוג משטח הקרקע על מדדים פיזיולוגיים בביצוע קפיצות ידיים לאחור, 2005.
השוואה בין משטח קרקע קפיצי אולימפי לבין מזרני גבינה בהעלאת מדדים פיזיולוגיים של דופק וחומצת חלב בדם, בעת ביצוע פליק-פלאקים בהתעמלות.
4,319 מילים (כ-13.5 עמודים), 15 מקורות, 196.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
למרות שבתחרויות התעמלות מוגדר משטח קרקע מסוים, אימונים מתקיימים על משטחים שונים, הנבדלים זה בזה בין השאר במידת הרכות שלהם.
במחקר זה נעשתה השוואה בין שני משטחי קרקע: מזרני גבינה רכים ומשטח קרקע אולימפי- קפיצי ונוקשה. מטרת המחקר הייתה לבדוק את השפעת סוג משטח הקרקע על מדדים פיזיולוגיים של דופק וחומצת חלב, בביצוע מיומנות מתחום ההתעמלות- קפיצות ידיים רצופות לאחור ("פליק-פלק").
במחקר השתתפו שני מתעמלים בשנות העשרים לחייהם שביצעו סדרה של שתי קפיצות ידיים לאחור ברצף ופניה. התרגיל בוצע ארבע חזרות, ארבע מערכות. בתום כל מערכה נמדד הדופק. בתום המערכות השנייה והרביעית נמדדה רמת חומצת החלב בדם. בשתי החזרות האחרונות נמדד אורך רצף הקפיצות. בתום המבדק התבקש כל נבדק לציין את תחושת רכות המשטח הסובייקטיבית שהרגיש. כל נבדק ביצע את המבדק פעמיים בימים שונים, פעם על השטיח ופעם על מזרני הגבינה.

תוכן העניינים:
הקדמה
תקציר
1. רקע עיוני
1.1 תרומת המחקר
1.2 מטרת המחקר
2. שיטת המחקר
2.1 אוכלוסיית המדגם
2.2 מיכשור
2.3 הליך המחקר
2.4 השערת המחקר
2.5 רציונל
2.6 ניתוח סטטיסטי
2.7 מגבלות המחקר
3. תוצאות
4. דיון
5. מסקנות והשלכות יישומיות
6. מקורות

מתוך העבודה:
הגורם המגביל במשטחים אלה, הוא הרכות הגבוהה של החומר, אשר בולם וסופג את הכוחות שמפעיל הספורטאי על הקרקע. אי לכך כוח התגובה מהקרקע אשר דוחף את הספורטאי, קטן יותר, בהשוואה למשטח קרקע קשיח ((Nigg, 1990; Wheat et al., 2001. בהתאם לכך, בפעילות על משטחים רכים נמדד זמן מגע ארוך יותר של הגוף עם הקרקע (McNitt-Gray et al., 1993; 1994[1]) כדי להתמיד בפעילות מבלי להאט, הספורטאי מגיב לשינוי בתנאי המשטח על-ידי החזקת גוף קשיח וביצוע המיומנות בתנועות חדות יותר, על מנת להתנתק במהירות מהקרקע ולא לשקוע (McNitt-Gray et al., 1993; 1994[1]; Pinnigton & Dawson, 2001 [1]; Ferris & Farley, 1997).
 
עבודה מס' 63909 SHOPPING CART DISABLED
טיפול בנערים עובדים, 1999.
תכנית הכנה לעולם העבודה לנערים עובדים-לומדים בבתי ספר תעשייתיים.
5,877 מילים (כ-18 עמודים), 6 מקורות, 262.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תכנית זו מיועדת להכין את תלמידי כתות י' בבתי ספר תעשייתיים לקראת שילובם בעולם העבודה במסגרת ההתנסות המעשית של לימודיהם.
בתי ספר תעשייתיים נועדו להכשיר בני נוער לקראת מקצוע בשילוב עם לימודים עיוניים בסיסיים. מדובר בבתי ספר מקצועיים הנמצאים בפיקוח משרד העבודה, בניגוד לרוב בתי הספר, שנמצאים בפיקוח משרד החינוך. על פי מתכונת הלימודים הנהוגה בבתי ספר אלו, מתחלק שבוע הלימודים של תלמידי כיתות יא ו-יב' בצורה שווה בין לימודים תיאורטיים עיוניים ומקצועיים בבית הספר, לבין התנסות מעשית בשכר במקומות עבודה מסודרים. בכיתה י' מתמקדים התלמידים בלימודים נרחבים של המקצוע בו בחרו ובהכנה לשילוב בעבודה. ההכנה לקראת הכניסה לעבודה, ומאוחר יותר ההשמה והליווי של התלמידים במקומות העבודה נעשים על ידי העובד הקהילתי של בית הספר ובשיתוף עם היועצ/ת ומחנכי הכיתות.
הנוער המגיע למסגרות אלו, הוא בדרך כלל כזה שלמרות מדיניות אי ההנשרה, נפלט מהתיכונים המקיפים, ומאופיין ברקע סוציו אקונומי נמוך ונחשב נוער בסיכון. רבים מהתלמידים סובלים מלקויות למידה. הצעת חוק זכויות ילדים בסיכון, מגדירה נער בסיכון כ: "ילד הנמצא במצב הפוגע או העלול לפגוע ביכולתו להשתלב באורח החיים התקין בלימודים, בחיי החברה או משפחה, או במצב שיש בו חשש ממשי להתפתחותו התקינה, בין אם הוא נובע ממנו, ממשפחתו או מסביבתו" (אתר משרד העבודה והרווחה באינטרנט). בשנים האחרונות גדל מספר העולים החדשים הלומדים במסגרות אלו. הדימוי העצמי של נערים ונערות המגיעים אל המסגרות המקצועיות בדרך כלל נמוך, והמעבר לבית ספר מקצועי, מהווה פעמים רבות "אישור" עבורם לחוסר המסוגלות בו הם חשים.
החשיבות של תכנית הכנה ליציאה לעבודה לנוער בכלל, ולנוער בסיכון בפרט, ברורה לאור דבריה של שילה (1994) כי המפגש עם עולם העבודה דורש גיוס כוחות שכליים ורגשיים, ובאופן אבסורדי נדרשים לכך קודם לכן דווקא החלשים. עומס כזה בעיצומו של גיל ההתבגרות וקשייו מתבטא לעיתים בקשיי התמדה, באבטלה ואף בעבריינות. המעבר מבית הספר לעבודה הוא חוויית פרידה מן העולם הישן והמוכר, ותגובות התאבלות על העבר וחרדה מפני החידוש שכיחות ביותר. רגשות טבעיים אלו חולפים כאשר יש תמיכה סביבתית או מקצועית, המלווה את הצעיר בצעדיו הראשונים בעבודה.    
תכנית  זו מיועדת כאמור לתלמידי כתות י' ומטרתה הכנתם לקראת השילוב בעולם העבודה. החלטנו להתמקד בשכבת גיל זו בהתאם לסדר עדיפויות שיצרנו. ברור כי נדרשת תוכנית נפרדת לכיתות יא' ויב' שמטרתה יצירת סביבה תומכת שבה יוכלו התלמידים לעבד יחד את ההתנסויות שלהם בעבודה, את דרך ההתמודדות שלהם עם השילוב הנדרש בין הלימודים העיוניים בבית הספר לבין הלימודים המעשיים במקום העבודה, לדון בבעיות בהם הם נתקלים במקום העבודה ועוד.

ראשי פרקים:
מבוא
1. התפתחות האינטליגנציה והכשרים
2. התפתחות ההתעניינות והנטיות
3. התפתחות המודעות לעתיד
אבחון
תכנון
הערכה, משוב ובקרה
שאלון למנחי התכנית
שאלון לתלמידים - הערכת תכנית ההכנה לחיי עבודה
שאלון לתלמידים משולבים בעבודה
שאלון לתלמידים שאינם עובדים
שאלון למעסיקים
תכנית הכנה לכיתות י' לקראת שילוב בעבודה
פגישה ראשונה:  משמעות העבודה
פגישה שניה: משמעות המושג "תפקיד", והתפקידים השונים שלנו.
מערכת התפקידים שאני ממלא
פגישה שלישית: קונפליקטים בין תפקידים
פגישה רביעית: דימוי עצמי
פגישה חמישית: צרכים וערכי עבודה
שאלון צרכים וערכי עבודה
פגישה שישית: קבלת החלטות
תהליך קבלת החלטות:
פגישה שביעית: להיות חדש
פגישה שמינית: זכויות וחובות של תלמיד ושל תלמיד-עובד
פגישה תשיעית: זיהוי סיבות וקשיים אפשריים ביציאה לעבודה
הסיבות והקשיים ביציאה לעבודה
פגישה עשירית: סיור במקום עבודה
פגישה אחת עשרה: היכרות עם העובד הקהילתי וסיכום התכנית
ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 63907 SHOPPING CART DISABLED
ניתוח והערכה של שיטת קריאה, 2001.
שיטת "גם אני קורא" של חמדה אסיאו ודינה פייטלסון
1,461 מילים (כ-4.5 עמודים), 0 מקורות, 141.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בעבודה זאת תנותח שיטת "גם אני קורא" של חמדה אסיאו ודינה פייטלסון. המהדורה שתנותח היא מהדורה לבי"ס מ"ח ומ"ד להקניית הקריאה בדרך מהירה. הוצאת קרית ספר, ירושלים, הדפסה ששית תשכ"ז.
מבין חומרי הלמידה שיפורטו להלן נמצאו וינותחו המקראה והמדריך למורה.

ראשי פרקים:
כללי
חומרי למידה כלולים
שיטת הלימוד
תכנית הלימודים לפי שלבים
הוראת הקריאה ופיענוח
הוראת הכתיבה
טיפוח הבנת הנקרא והעשרה נוספת
הערכת חומרי הלמידה
המדריך למורה
הערכת התכנית בהתאם לדרישות משרד החינוך
הערכה אישית
שיפורים מוצעים

מתוך העבודה:
שיטת הלימוד היא מסוג "הפונטית - סינטטית".
הגישה הסינטטית היא שיטת "מלמטה למעלה" ומהווה ענף בקבוצת שיטות המבוססות על גישת המיומנויות שמבוססת על התיאוריה הביהייביוריסטית. השיטה מבוססת על הערוץ השמיעתי, זכירה ופיענוח ומשתמשת באסוציאציות חזותיות וקוליות. הפיענוח הבסיסי בשיטה מבוסס על ידע גרפי-פונמי המוקנה לתלמיד באמצעות שיטת הלמידה.
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

** עכשיו במבצע **
עבודה שניה ב – 40% הנחה*
בתוקף עד 28/02/2016
*) הזולה מבינהן

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
תת-קטגוריות:
All
גיל הרך
הוראה
חינוך גופני
חינוך מיוחד
כללי
לא פורמאלי
מדיניות חינוכית
נוער וקטינים
תאוריות חינוכיות
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [973-981] מתוך 1246 :: [עמוד 109 מתוך 139]
<< עמוד קודם :: עבור לעמוד: 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 :: עמוד הבא >>