עבודות [172-180] מתוך 1622 :: [עמוד 20 מתוך 181]
<< עמוד קודם :: עבור לעמוד: 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 :: עמוד הבא >>

 

עבודה מס' 50947 SHOPPING CART DISABLED
ה"תנט'ימאת" באימפריה העות'ומנית, 2000.
השלבים בארגון מחדש של האימפריה, ההישגים והכשלונות בתקופות השליטים השונים.
7,927 מילים (כ-24.5 עמודים), 8 מקורות, 229.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים:
מבוא

פרק ראשון - רקע מדיני "ירידת כוחה של האימפריה העת'מאנית"
           1. גורמים חיצוניים
           2. גורמים פנימיים
פרק שני - ניסיונות הרפורמה הראשונים
           1. בית - קופרולו (סוף המאה ה-17)
           2. אחמת ה(the tulip period) 3 -
           3. סלים ה-3 "ניזאם - י  ג'דיד (סוף המאה ה-18)
פרק שלישי - תקופת התנט'ימאת (התיקונים) הישגים וכישלונות
           א. השלב הראשון 1854-1826
           1) מחמוד ה-2 (1839-1826)
           2) ח'ט-י שריף גלח'אנה -עבד אל מג'יד (1845-1839)
           3) הצו הקיסרי  - עבד אל מג'יד (1854-1845)

           ב.   השלב השני  1876-1854
           1) ח'ט - י המאיון (1856)
           2) עבד אל עזיז (1876-1861)
           3) עבדול חמיד - סוף תקופת התנט'ימאת (1909-1876)

סיכום

ביבליוגרפיה

מבוא
המאות ה-16 וה-18 היוו את שנות שקיעת האימפריה העת'מאנית ואופיינו בשאננות בקרב האליטה העת'מאנית באיסטנבול, של מעין קפיאה על השמרים שגרמה לתוצאות שליליות, לניוון ולדקדנטיות.
ההסתכלות פנימה, שביעות הרצון העצמית מן הישגי העבר הגדולים והעושר הרב שצברו עמדה בניגוד מוחלט לעובדה כי מזה 150-200 שנה הייתה לאירופה עליונות טכנולוגית ניכרת, ומבחינה צבאית  הייתה מסוגלת להכתיב לעת'מאנים מדיניות, אולם הללו המשיכו לשבת במגדלי השן של איסטנבול ולהתבונן בזלזול בשאר העולם ולטעון כי דבר אינו טעון תיקון.
במאה ה-18 סבלה האימפריה ממשבר חריף ואף כונתה ע"י גורמים אירופים - "the sick man on the bosphorous" (1)
בתקופת קשיים הנטייה הראשונה היא להתעלם מכך ולטעון כי העניינים מתנהלים למשרין וכי דבר אינו טעון תיקון. אולם, כאשר המצב מחמיר והולך, יש שבסופו של דבר מחלחלת לתודעה המציאות העגומה ומתגבשת הסכמה לגבי חיוניותן של רפורמות.
במסגרת עבודה זו יינתן הרקע המדיני (חיצוני ופנימי) אשר גרם לביצוע הרפורמות הקודמות. העבודה תדון בשלבים העיקריים, ההישגים והכישלונות של תהליך האירגון מחדש ("התנט'ימאת") באימפריה.
ההתייחסות לתנט'ימאת ושלביו אינה אחידה בקרב החוקרים וההיסטוריונים. יש המייחסים את תקופת התנט'ימאת לתקופתו של עבד אל מג'יד (1861-1839) בלבד (2), ויש הגורסים כי תקופת התיקונים מתחילה עוד בימיו של סלים ה-3 (3) קרי מייד לאחר הפתיחה לכיוון המערב.
במסגרת פרק שלישי של עבודה זו (תקופת התנט'ימאת ההישגים והכישלונות) בחרתי להגדירה עפ"י היסטוריונים הגורסים כי התקופה מתחילה עם עליית הסולטנות החזקה לשלטון בראשותו של מחמוד ה-2 (4), וסיומה הפורמלי הינו בתקופת עבדול חמיד ה-2 למרות שהייתה ברובה תקופה ריאקציונית.
-----------------------------------------------------------------------------
1. Barkley,Henry C. , Between the Danube and the Bleack sea of 5 years in Bulgaria
((London; Murray, 1877
2. אהרון כפיר, "המזרח הערבי" עמ' 333
3. שמעון שמיר, "תולדות הערבים במזה"ת בעת החדשה" עמ' 236
4. אהוד טולדאנו, "מבוא לתולדות האימפריה העת'מאנית.
 
עבודה מס' 50944 SHOPPING CART DISABLED
הדחתו של חביב בורגיבה, 2000.
בדיקת הסיבות והנסיבות להדחתו של בורגיבה, מייסד טוניסיה המודרנית, ב-7 לנובמבר 1987.
2,524 מילים (כ-8 עמודים), 11 מקורות, 164.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
ביום ה-7 לנובמבר 1987 הגיעה לקיצה תקופת שלטון היחיד של חביב בורגיבה, מייסדה של טוניסיה המודרנית, אשר נמשכה למעלה משלושה עשורים. בכך הושם הקץ לפעילותו הפוליטית של בורגיבה, אשר הנהיג החל מ-1934 את מפלגת הניאו-דוסטור, החוקה החדשה, הוגלה פעמים רבות על ידי שלטונות המנדט הצרפתיים אל מחוץ לגבולות מולדתו עד להשגת עצמאותה של טוניסיה ושלט בה החל מיולי 1957 כאשר החליט בית המחוקקים לבטל את המלוכה, להדיח את הביי ולהכריז על טוניסיה כרפובליקה בה נמסרו לבורגיבה סמכויות של ראש מדינה.

עם סילוק הכוחות הצרפתיים מטוניסיה וחיסול האינטרסים הזרים במדינה, החל בורגיבה לבסס לעצמו על כס השלטון תוך חיסולם הפוליטי והפיזי של מתנגדיו הפוטנציאלים. בורגיבה חיזק את מעמדו השלטוני בסיועה של חוקה חדשה עליה הוכרז בשנת 1959, אשר השלימה את המעבר למשטר נשיאותי וכן בין השנים -1975 1970 בהן נקבע באופן חוקתי כי בורגיבה יכהן כנשיא במשך כל ימי חייו. במקביל המשיך בורגיבה בדיכוי כל אופוזיציה לשלטון ושרים אשר ניסו לנקוט בקו עצמאי מדי מצאו עצמם מרוחקים מן הממשלה.

מכל אלה עולה השאלה כיצד ובעיקר מדוע הודח המנהיג, שכונה "אבי האומה" ו"הלוחם העליון" בפי בני עמו, מכס השלטון, במהלך שלא היה בו שום סממן מוכר מן ההפיכות בעולם הערבי. בעבודה זו אנסה לתת מענה לשאלה מהן הסיבות אשר הביאו לכך כי ראש הממשלה, הגנרל זיין אלעאבידין בן עלי, החליט לנקוט בצעד זה של הדחה. במהלך ניתוח הסיבות והנסיבות התרכזתי בשלושה גורמים עיקריים: הסיבה הרשמית שקשורה היתה בחוסר יכולתו של בורגיבה להמשיך ולתפקד כנשיא עקב מצב בריאותו הרעוע והסניליות המתקדמת שלו וכן שתי סיבות נוספות הקשורות לנושאי פנים. האחת קשורה היתה להתפשטות הפונדמטליזם והשניה למצב הכלכלי הרעוע שגרם לתסיסה מתמשכת בקרב הציבור הטוניסאי והיוותה כר נוח להתפשטותו של הפונדמטליזם האיסלאמי.

תוכן עניינים:
מבוא
הסיבה הרשמית
המצב הכלכלי בטוניסיה ערב ההדחה
הגורם הכלכלי
הגורם הפונדמנטליסטי
ההדחה
סיכום
ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 50926 SHOPPING CART DISABLED
התפתחות תפיסתו האידיאולוגית של קסטרו, 2000.
הצגת הקסטרואיזם והעלאת הטענה כי דרכו של קסטרו היתה אופורטוניסטית מעיקרה.
3,766 מילים (כ-11.5 עמודים), 8 מקורות, 175.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בסוף שנות החמישים של המאה העשרים התחוללה בהמיספירה המערבית מהפיכה אשר הביאה לבסוף, לראשונה בתולדות המיספירה זו, לשלטונה של האידיאולוגיה הקומוניסטית, בקובה. עם זאת, אין לראות במהפכה זו דבר של מה בכך שכן, היא לא החלה דרכה כמהפכה קומוניסטית ולמעשה, הדגל הקומוניסטי בקובה הונף רק לאחר השלמתה וביסוס שלטונו של פידל קסטרו.
זאת ועוד, הקומוניזם הקובני אינו העתק של האידיאולוגיה הסובייטית והוא למעשה מהווה ענף נפרד במסגרת המדינות הקומוניסטיות בעולם, הנקרא על שם מנהיג קובה - קסטרואיזם. כדי להבין את המשמעות שבשוני זה, המפריד את הקסטרואיזם מן הקומוניזם, יש לבחון את אופן התפתחותו של הראשון ומערכת היחסים שלו עם האחרון. ככלל, ניתן לומר כי, הקסטרואיזם אינו מהווה תפיסה אידיאולוגית העומדת בפני עצמה והפורסת להולכים בעקבותיה משנה סדורה באשר לאמונות ודרכי הפעולה בהן הם נדרשים לפעול, כפי שאנסה להראות בעבודה זו.
ראשית דרכו של קסטרו כמנהיג מדיני בקובה התאפשרה במסגרת הנסיונות להפלת שלטונו הרודני של בטיסטה. בין הקבוצות השונות שפעלו להפלת משטר זה קמה לה גם קבוצתו של פידל קסטרו והצטרפה למאבק. רק בשלבים מאוחרים יותר, כאשר מלחמת האזרחים הפכה לדבר מוחשי וגורף,  רק אז הפכה קבוצתו של קסטרו מקבוצה שולית לקבוצה המנהיגה את המאבק ובסופו של דבר, ב-1959 לנצחון שהביא להפיכתו של קסטרו למנהיגה של קובה כפי שהוא נותר עד היום. כפי שאראה במהלך עבודה זו, את חתירתו של קסטרו לשלטון לא לוותה אידיאולוגיה ברורה ומפורשת והוא התאים את אמירותיו לא פעם  לדברים שמאזיניו רצו לשמוע.

תוכן העניינים:
מבוא
קובה ואמריקה לפני כניסת קסטרו לזירה
מערכת היחסים בין קובה וברה"מ
מערכת היחסים בין קובה ומדינות אמריקה האחרות בעידן קסטרו
קסטרו ותפיסות אידיאולוגיות
סיכום
ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 50925 SHOPPING CART DISABLED
מבצע בבל-הפצצת הכור העיראקי-מניעים והשלכות, 2000.
מניעי הקמת הכור, תהליך קבלת ההחלטה על הפצצתו והתגובות שבאו לאחר פעולה זו.
12,155 מילים (כ-37.5 עמודים), 21 מקורות, 274.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
ב 7 ביוני 1981, הפציצו מטוסי חיל האוויר את הכור של עיראק, שהיה בתהליך הקמה. זו הייתה מתקפת-מנע שאחד מכינויה היה "מבצע בבל". העולם היה נרעש וביקש לגנות את ישראל על ההפצצה. אפילו ארה"ב - היחידה שהייתה עשויה לדבר בזכות פעולתה של ישראל - הגיבה באופן יוצא דופן וגינתה את ישראל. אולם בגין, בנאום שנשא למחרת ההפצצה הסביר את עמדתו כי לא ניתן היה לוותר לעיראק על בניית הכור, ולפיכך נאלצה ישראל להגיב באופן זה.
למעשה ההחלטה להפציץ את הכור הייתה כרוכה בחילוקי דעות רבים, שבחלקם אף חצו מפלגות. ההחלטה לא הייתה קלה, והיא התקבלה כאופציה אחרונה רק לאחר שהתברר כי המאמצים הדיפלומטיים כשלו.
בעבודה זו אציג את המניעים שהביאו את סאדאם לבנות את הכורים "תמוז  "1 ו"תמוז 2" בטוויתא - הן מניעים אנטי-ציוניים והן בין-ערביים; התגובות ברחבי העולם לאור התפתחותה הגרעינית של עיראק; וכישלון המאמצים דיפלומטיים שהובילו את ישראל למסקנה אחת:  אין ברירה - אלא להשמיד את הכור! כאן גם אציין את מדיניות
הערפול שליוותה ממשלות רבות בישראל, וביניהן ממשלת בגין, שאליה התווספה דוקטרינת בגין הדנה בכך שישראל תעשה כל שביכולתה על מנת למנוע ממדינות עוינות להשיג נשק גרעיני.
בעבודה אציג את המניעים השונים שהועלו על ידי ממשלת בגין בזכות ההפצצה, ואת השיקולים שהועלו כנגד.
אראה כי על אף הקונצנזוס שהיה - כי יש למנוע את פיתוחה הגרעיני של עיראק, ההחלטה בדבר הפצצת הכור ארכה זמן רב והייתה מלווה בפולמוס רחב בקרב חברי הכנסת.
לאחר ההפצצה, העולם כולו גינה את פעולתה של ישראל. היו אף שקראו להוציא את ישראל מהסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית (סבא"א), אך בזכות ארה"ב נמנע הדבר. רק שנים לאחר ההפצצה, עם סיומה של מלחמת המפרץ וחשיפת התוכנית הגרעינית של עיראק, החלו להישמע בעולם קריאות בזכות הפעולה הישראלית.
הגילויים שנחשפים מידי שנה על ידי צוותי הפקחים של סבא"א מוכיחים שוב ושוב כיצד ניצלה עיראק לרעה הן את אמנת נפ"ט והן את אמצעי הביטחון של סבא"א ופיתחה תוכנית גרעינית בקנה מידה צבאי. יחד עם זאת הם מוכיחים עד כמה מוצדקת וחוקית הייתה פעולתה של ישראל.
בסיום העבודה אציג את ההשלכות שיש להפצצה הישראלית עד היום במזרח התיכון, האם ישראל הצליחה להרתיע את מדינות ערב, כמו כן אציג את מצב התוכנית הגרעינית של עיראק לאחר מלחמת המפרץ, דהיינו באם קיימת או לא קיימת אופציה גרעינית.

תוכן העניינים
1.    מבוא

     השלטון בעיראק
           2.1  מדיניות עיראק כלפי ישראל

     הקמת הכור הגרעיני בעיראק
           3.1  המניעים להקמת הכור
           3.2  תהליך רכישת הכור
           3.3  ההתנגדות ברחבי העולם
           3.4  המאמצים הדיפלומטים הישראליים

     השיקולים בקבלת ההחלטה
           4.1  השיקולים נגד ההפצצה
           4.2  השיקולים בעד ההפצצה

5.   התגובות לאחר ההפצצה
6.   השלכות ההפצצה
7.   אמצעי הפיקוח והביטחון
8.   עיראק שלאחר מלחמת המפרץ
9.   סיכום ומסקנות
10. ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 50924 SHOPPING CART DISABLED
גורם הנפט ביחסי אנגליה-איראן, 2000.
כיצד השפיע הנפט על היחסים בראשית המאה ה-20, מהקמת חברת הנפט האנגלית- איראנית ועד הלאמתו ע"י ד"ר מוצאדק בשנות החמישים.
3,677 מילים (כ-11.5 עמודים), 4 מקורות, 174.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
ראשי פרקים:
1. מבוא
2. התגבשות היחסים בין חברת הנפט האנגלית-איראנית ובריטניה לבין איראן
  א. היחסים לפני מלחמת העולם הראשונה
  ב. היחסים לאחר מלחמת העולם הראשונה ועד מלחמת העולם השניה
3. התקופה שקדמה להלאמת הנפט
4. הלאמת הנפט ע"י ממשלת אירן בשנות ה-50
  א. הגורמים למשבר ההלאמה
  ב. משבר ההלאמה ונפילתו של ד"ר מוצדק
5. הפתרון לבעיית ההלאמה\חברת הנפט האנגלית-איראנית והקונסורציום
6. סיכום
7. ביבליוגרפיה

מבוא
בבואנו לחקור את התהוות המדינות במזרח התיכון בראשית המאה העשרים, איננו יכולים להתעלם ממעורבות מעצמות המערב-  צרפת, רוסיה, בריטניה, ובסופו של דבר גם ארה"ב בתהליכים המדיניים שחוללו את המזה"ת של ימינו.
בעבודתי בחרתי להתמקד בהשפעה המיוחדת שהשפיע הנפט- "הזהב השחור", על היחסים בין פרס, שהייתה לאיראן בימיו של ריז'א שאה, ובין בריטניה.
אנסה לענות על השאלה הבאה - כיצד השפיע הנפט על יחסי בריטניה ואיראן בראשית המאה העשרים, מהקמת חברת הנפט האנגלית איראנית ועד להלאמתו ע"י ד"ר מוצדק בשנות החמישים של המאה?
בתחילה תעסוק העבודה בהתפתחות היחסים כעסק כלכלי בלבד שאינו תלוי במדיניות חוץ בריטית. בהמשך אסביר כיצד מנוע הבעירה הפנימית שביסס את מעמדו בזמן מלחמת העולם הראשונה, הפך את הנפט למשאב אסטרטגי על מנת לאפשר לכלי המלחמה לנוע, ובכך עירב גם את ממשלת בריטניה.
בסופו של דבר אדון בהלאמת הנפט האיראני ע"י ממשלת איראן בשנות החמישים של המאה העשרים ובהשלכותיה.

ביבליוגרפיה
1. יאפ מלקולם א', המזרח התיכון למן מלחמת העולם הראשונה, מוסד ביאליק, ירושלים,. 1996
2. שבדרן בנימין, נפט המזרח- התיכון ברכה ואיום, הוצאת אפיקים- עם עובד, תל אביב, . 1975
3,. L.P ELWELL - SUTTON, PERSIAN OIL, Lawrence and washrag LTD, London .1955
4. VICKER RAY, THE KINGDOM OF OIL, New York, 1974, chapter 6
 
עבודה מס' 50923 SHOPPING CART DISABLED
הגורמים לפרוץ מלחמת סיני, 2000.
בחינת הגורמים שהובילו לברית משולשת בין צרפת, ישראל ואנגליה לצאת יחד למלחמה נגד מצרים.
3,901 מילים (כ-12 עמודים), 8 מקורות, 185.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בחורף 1956, עקב החלטה מצרית לספח את תעלת סואץ לעצמה, החליטה ישראל לצאת בהתקפה, וזכתה לגיבוי המעצמות שפעלו במזה"ת באותה התקופה: צרפת ובריטניה. בעלילה זו נחשפו מניפולציות של מדינות, אינטרסים אישיים, כבוד לאומי, קוצר ראיה של מנהיגים, וכל אלה הובילו למלחמה שלא הייתה הכרח המציאות.
מטרת עבודה זו היא לעמוד על הגורמים שהובילו לברית משולשת, מוזרה מעט, בין צרפת, ישראל ובריטניה, שבאותה תקופה לא אהדו זו את זו במיוחד, לצאת ביחד, באוקטובר 1956, למלחמה יזומה כנגד מי שטענה להיות המובילה בעולם הערבי - אסלאמי -  היא מצרים.
בעבודה זו מושם דגש בנושאים הקשורים בישראל, וזאת על מנת להבין, כיצד הגיעה ישראל למצב שגרם לה לתחושה שהיא חייבת לצאת למלחמה. הדיון בנושא זה מעורר מספר שאלות. האם היו אלה חילופי השלטון שתמכו באקטיביזם בטחוני ודרישה לפעול נגד מצרים?.  מה הייתה תרומתה של עסקת הנשק הענקית שנחתמה בין מצרים לצ'כוסלובקיה, שהייתה באותה תקופה נציגת הגוש הקומוניסטי, לפרוץ המלחמה?. מה היה יחסה של ישראל למשבר סואץ, ושאלת השייט בכלל, ומדוע החליטה לצאת למלחמה?.
כשדנים בשאלת המעצמות, ומדוע החליטו לחבור יחדיו ולצאת נגד מצרים, יש לבחון בנפרד את יחסן למצרים, ובעיקר לעומד בראשה - ג'מאל עבד נאצר.

תוכן עניינים:
מבוא

פרק ראשון: דרכה של ישראל  למלחמה
גישות שונות לתפיסת הביטחון בישראל ערב המלחמה
המצב בגבול המצרי
שאלת חופש השייט כעילה למלחמה
מאזן החימוש - "העסקה צ'כית"

פרק שני: דרכה של צרפת  למלחמה
המלחמה באלג'יריה

פרק שלישי: דרכה של בריטניה למלחמה
הרצון להיפטר מנאצר

פרק רביעי: סיכום ומסקנות

פרק חמישי: מקורות

פרק שישי: מראי מקום
 
עבודה מס' 50920 SHOPPING CART DISABLED
מבוא לתקופת בית שני - עבודת סיכום, 2000.
סיכום הנושאים השונים משיבת ציון והצהרת כורש ועד בית הורדוס.
11,154 מילים (כ-34.5 עמודים), 18 מקורות, 229.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
שיבת ציון - מהצהרת כורש ועד לתקנות עזרא ונחמיה
בשנת 587 לפנה"ס החריב נבוכדנאצר, מלך בבל את ירושלים ואת המקדש והגלה את מרבית תושבי יהודה לבבל. עם הגלייתם איבדו היהודים שלושה מרכיבים יסודיים בהווייתם: את ארצם, את מרכזם הפולחני ואת מסגרתם הלאומית - ממלכת יהודה. בכך ,למעשה, נשללו מהם שלושת התנאים ההכרחיים לקיום בריתם עם האל. הגלות נתפסה בעיניהם כעונש על אי קיום הברית (סטייה מדרך הישר), ועונש הגלות שלל מהם את היכולת לנהוג לפי צווי האל ולקיים חיי פולחן (חורבן בית המקדש), או לכונן חיים פוליטיים וחברתיים ע"פ התורה ומוסר הנביאים.
הגלות מארץ ישראל נתפסה כגלות רוחנית קשה, שזרעה ייאוש בקרבם. אך מאחר והגלות, כעונש, נתפסה בעיניהם כאירוע זמני ציפייתם היתה שהאל יתערב בנעשה וייצור תנאים חדשים לחזרתם ארצה. נפילת הממלכה הבבלית נתפסה כאות לקיצה הקרב של הגלות ועוררה בקרב הגולים ציפיות ותקוות לתקומתה של ירושלים, אולם נפילת בבל לא הביאה לשינוי סדרי העולם המיוחלים. נפילת בבל ועלייתה של הממלכה הפרסית אפשרה את השיבה לציון. לאחר כחמישים שנות גלות שבה מבבל לציון קבוצת גולים במטרה לבנות את בית המקדש ולהתיישב סביבו.

שלבים בדרך לכינונה של מדינה חשמונאית
ארץ ישראל היתה כסלע מחלוקת בין בית תלמי לבית סלווקס בעקבות חשיבותה האסטרטגית כבסיס קדמי להגנת מצרים וחשיבותה הכלכלית. בשנת 301 לפנה"ס עברה א"י לידי תלמי הראשון סוטר, מלך מצרים. תלמי הצליח להאחז בא"י רק לאחר כיבושו הרביעי ומשנת 301 ועד שנת  200 היתה הארץ תחת שלטון בית תלמי.
אך לבית סלווקס, השושלת המוקדונית, המתחרה עם בית תלמי, ששלטה בסוריה ובבל, היו תביעות פורמליות לגבי א"י ולטענתם נועדה הארץ מלכתחילה להם. לאחר עליית בית סלווקס ובייחוד בעקבות המהומות שפרצו עקב מדיניותו של אנטיוכוס אפיפנס כלפי היהודים, החלו הסלווקים ובייחוד אנטיוכוס ביוון א"י אך בסופו של דבר מפעלם רק עורר את הכוחות המתנגדים להלניזים, החשמונאים, ובשנת 130 - 140 התפורר השלטון הסלווקי

תוכן עניינים:
שיבת ציון - מהצהרת כורש ועד לתקנות עזרא ונחמיה
שלבים בדרך לכינונה של מדינה חשמונאי
קנאות וקנאים במרד החשמונאים, חסידים במרד ודמותם
שמעון בן שטח ופעולותיו
בית הורדוס היסטוריה ומדיניות
ביבליוגרפיה

הערת מערכת: בעבודה לא צויינו מראי מקום.
 
עבודה מס' 50919 SHOPPING CART DISABLED
החשיבות שבגיבוש תמונת אויב נכונה - הרקע למלחמת קוריאה כדוגמא להבנה שגויה של כוונות הצד האחר, 2000.
בחינת התפיסה האמריקאית והכוונות הסובייטיות.
6,040 מילים (כ-18.5 עמודים), 13 מקורות, 229.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
החשיבות שבגיבוש תמונת אויב נכונה -
הרקע למלחמת קוריאה כדוגמה להבנה שגויה של כוונות הצד האחר

תוכן העניינים:                   hg0919
מבוא
רקע
שאיפות איחוד בדרך למלחמת אזרחים
התפיסה האמריקאית
           מקומה של קוריאה בתפיסת הביטחון הלאומי האמריקאי
           ההבנה האמריקאית באשר למעורבות ברה"מ בקוריאה
הכוונות הסובייטיות
           דומיננטיות סובייטית עולמית?
           מניעי ברה"מ בקוריאה
סיכום
ביבליוגרפיה

מבוא
                                                                            מלחמה: התנגשות מזוינת בין צבאות, סכסוך בין
                                                                            גופים מדיניים (עמים, מדינות) בפעולות קרב בנשק
                                                                            ובכח הזרוע.
                                                                            מלחמה קרה: יחסים עוינים בין מדינות, המתבטאים
                                                                            באי שיתוף פעולה מדיני וכלכלי בתחרות בקניית
                                                                            ידידים ובעלי ברית, בניהול תעמולה נגד הצד השני
                                                                            ובפעולות אחרות שיש בהן  כדי להכשיר את  הקרקע
                                                                            למלחמה ממש ("מלחמה  חמה") בבוא השעה.
                                                                            המילון החדש, א. אבן שושן, כרך שלישי
המלחמה הקרה היתה מאבק כוחות בין שתי מעצמות עולמיות אשר השפיע על העולם כולו.
בכדי להבין היטב את המהלכים אשר הובילו את מנהיגי המלחמה הקרה יש להבין את תפיסותיהם
אודות הצד שכנגד, כיצד כל צד ראה את המהלכים המתבצעים ואופן ה"דו שיח" המכתיב את אותם
מהלכים. יש לבחון האם אכן התקיים "דו שיח" שכזה או שמא כל צד פעל כראות עיניו ועל פי הדרך
בה הוא הבין שהצד השני מתכוון לפעול. במאמר בקורת שכתב מלוין לפלר הוא מציין שאין זה
מספיק להבין את המבנים שנוצרו בתוך כל אחד מהגושים אלא שישנה חשיבות רבה גם להבנת
המניעים של האנשים, מגוון כוונותיהם ומערבולת הארועים שאפשרה את יצירת אותם מבנים. לצורך
הבנה אמיתית, יש לבחון לעומק את כל הצדדים המעורבים, שכן בחינה של צד אחד בלבד לא תביא
להבנה אמיתית של הנושא.1
לצורך הדגמת חשיבות הנושא, יעסוק מאמר זה ברקע למלחמת קוריאה שהיא אחד
הארועים המייסדים של תקופת המלחמה הקרה בעיצוב התפיסות של כל צד אודות הצד השני וזאת,
בהיותה "המלחמה החמה" הראשונה של המלחמה הקרה. לאורך המאמר אראה, כיצד ארה"ב,
מנהיגת גוש המערב, עיצבה את תפיסותיה לגבי ברה"מ והגוש המזרחי, הקומוניסטי, מבלי להכיר
באמת את כוונותיהם של מנהיגי ברה"מ ותוך התעלמות מצעדיהם ומניעיהם. תפיסות אלו, אודות
הגוש המזרחי, נבעו מאמות המידה שקבעה התפיסה האמריקאית להגדרה כיצד ינהג הגוש המזרחי
ועל פי אילו מניעים.
במלחמת קוריאה ובשלבים שהובילו אליה ניתן לראות לראשונה את יישומו של מה שהפך
לאחד המאפיינים של המלחמה הקרה. מבחינת הצד האמריקאי אין חשיבות אמיתית למתקפה עצמה
אלא מה היא מסמלת, בתפיסת המחשבה האמריקאית, כלפי הגוש המזרחי וברה"מ בראשו. מוטיב
החשיבה האמריקאי, שבא לידי ביטוי באותה מלחמה והוביל את המדיניות האמריקאית לאורך שנות
המלחמה הקרה, הוא האמונה המוחלטת בכוונותיה של ברה"מ להשתלט על העולם כולו.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. M. P. Leffler, "The Cold War: What Do 'WE Now Know'", in The American Historical
.Review, Vol. 102:2 (1999), pp. 519

ביבליוגרפיה
טרומן, ה. ס. שנות מסה ותוחלת, תל אביב, 1956, עמ' .323-324
.De Conde, A. A Hitory of American Foreign Policy (2nd Edition), New York, 1971, pp
702-707
Gaddis, J. L. We Now Know, Oxford (U.S.A), 1997, pp. 70-82
.Goncharov, S. N., Lewis, J. W. and Litai, X. Uncertain Partners, California, 1993, pp
130-167
Kim, S. ed., Korean Unification, Seoul, 1976, pp. 36-43
Leffler, M. P. The Cold War: What Do 'WE Now Know, in The American Historical
Review, Vol. 102:2 (1999), pp. 501-524
Matray, J. I. Truman's Plan For Victory: National Self-Determination and the Thirty-Eight
Parallel Decision in Korea, in The Journal of American History, Vol.66:2 (September
1979), pp 314-333
Pierpaoli, P. G. Truman and Korea, Columbia, U.S.A, 1999, pp. 16-48
,Spanier, J. W. The Truman - MacArthur Controversy and the Korean War, New York
1965, pp. 15-40
The Center For East Asian Studies, A Short History of Korea, Tokyo, 1963, pp.77-84
,U.S Department of State, Foreign Relations of the United States, 1950, Vol. I
Washington, 1977, pp. 235-292
:Weathersby, K. Soviet Aims in Korea and the Origins of the Korean War, 1945-1950
:New Evidence From Russian Archives, Working Paper No. 8, URL
(http://cwihp.si.edu/pdf/Wp08.pdf (December, 20, 1999
Zubok, V. and Pleshakov, C. Inside the Kremlin's Cold War, Cambridge, 1996, pp. 54-72

 
עבודה מס' 50902 SHOPPING CART DISABLED
הציונות כמהפכה? - יהודי המזרח והיבטים מהפכניים בציונות, 2000.
עבודה זו בוחנת את המתח העדתי בישראל על רקע האידיאולוגיה הציונית.
5,897 מילים (כ-18 עמודים), 47 מקורות, 251.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
המתח העדתי בחברה הישראלית מלווה את המדינה כמעט למן הקמתה. יש הטוענים שמתח עדתי ופערים עדתיים הם נחלת העבר. אחת הגישות המקובלות בחברה הישראלית היא ששונות בין עדתית תיעלם כאשר יהודים מארצות ערב, יפנימו את התרבות המודרנית וישתלבו בכך בחברה הישראלית. גישה זו רואה ביוצאי ארופה הותיקים שהיו בארץ לפני קום המדינה את ה'חברה' ואילו בעולים, במיוחד אלו מארצות האיסלאם, את הספיחים שצריכים להתערות בחברה הקיימת1. ואולם, כיום, חמישים שנה לאחר קום המדינה ו-40 שנה לאחר קליטת העליות הגדולות מארצות האיסלאם, השסע העדתי עדיין קיים בחברה הישראלית. זהו איננו שסע בין עולים לותיקים, מדובר באוכלוסיה שהיא דור שני ושלישי בארץ. למרות התחושות של צימצום פערים, פערי ההכנסה וההשכלה בין מזרחים לאשכנזים כמעט ולא הצטמצמו. השיפור בהישגים איננו ניתן להכחשה ואולם שיפור זה שינה מעט מאד את תמונת הפער.
מעבר לנתונים הסטטיסטיים, לתחושות סובייקטיביות יש מקום נרחב בהבנת המתח העדתי בישראל. כאשר אנו באים לדבר על בעיה חברתית ועל פיתרונה האפשרי, הכרחי להבין את תחושותיהם של שכבות המצוקה. כל ניסיון לפיתרון אחר יהיה פטרנליסטי2. איש שמאל אמריקאי נהג להזהיר את פעילי השטח שלו לבל יזלזלו בעניים אותם הם מבקשים לעורר למאבק. זלזול כזה יביא לכך ששום דבר מתורתם לא ישמע. אך מה שקורה עם החוגים הליברלים בישראל הוא בדיוק הדבר הזה. מי שיצא להגנת החלשים אך שולל ממוצאם כל משמעות, חוזר על טעות ישנה של השמאל: הגדרת האדם כיצור כלכלי חד מימדי. לטענת הליברלים לא יכול להיות שהמזרחיים באמת כועסים על שלילת תרבותם. אדם שעבורו הדת היא חסרת כל ערך לא מבין איך אדם אחר נפגע מכך שנדרש לוותר על דתו .3
תחושות של קיפוח, מחאה על העבר, ניכור וכו' עולות חדשות לבקרים. תקופות של בחירות למשל, הן תקופות שבהן ישנה מודעות ציבורית לאותן תחושות4. אירועים כמו כתב האישום נגד דרעי בפרשת בר-און ופרשת אורי אור, מעירים את מה שנתפס בעיני חלקים מהציבור כ'שד העדתי' ומוציאים אותו מבקבוק שבו הוא נמצא כביכול.
חוקרים רבים ניסו לתת הסברים להמשכיותה של תופעה זו ולחוסר היכולת ליצור מיזוג מוצלח בין הממסד הותיק (ששילב בתוכו בהצלחה את יוצאי ארופה5) לבין העולים מארצות האיסלאם.
ההסברים השונים עסקו בנחשלותם של העולים, במניפולציות פוליטיות שנעשו ע"י גורמים שהרוויחו מקיומו של מתח, או מאפליה וקיפוח מכוונים שהם עדיין נחלתו של הממסד הישראלי .6
בשורות הבאות אנסה להציג הסבר אלטרנטיבי, שאומנם איננו מפרש את כל הגורמים למתחים עדתיים בחברה הישראלית, אך מציג זוית חדשה שיכולה להסביר חלק משורשי המתח הבין עדתי.
הסבר זה קשור במידה רבה למרכיב מרכזי באידאולוגיה המכוננת של החברה הישראלית - הציונות. מקובל לראות בתנועה הציונית תנועה מהפכנית שמעבר למטרתה הברורה והמיידית להשיג מדינה ליהודים, רצתה גם לשנות מאפיינים נוספים באורח החיים של היהודים7. לאחר הקמת המדינה ראו חלק מקברניטיה את המדינה כמדינה מחנכת. היה עליהם לחנך ולעצב את העולים החדשים ולהופכם ל'יהודים חדשים' בהתאם לחזון הציוני ולתרבות שהתגבשה בארץ לפני הקמת המדינה. תפיסה זו, של עיצוב אדם חדש, לא הייתה יחודית לציונות ורווחה בתנועות מהפכניות נוספות.8 על מנת לראות את ההקשר הרחב של התופעה יש לדון בסוגים שונים של מהפכה.

תוכן העניינים:
מבוא - האם המתח העדתי עדיין רלוונטי
דגמי מהפכות
המהפכה הציונית
בעיית העליה המזרחית והאתוס המסורתי
סיכום
ביבליוגרפיה
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

** עכשיו במבצע **
עבודה שניה ב – 40% הנחה*
בתוקף עד 28/02/2016
*) הזולה מבינהן

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
תת-קטגוריות:
All
אירופה
אפריקה
ארה"ב
העת החדשה
העת העתיקה
יהודית
ימי הביניים
ישראל
כללי
מזרח התיכון
מיעוטים
ציונות
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [172-180] מתוך 1622 :: [עמוד 20 מתוך 181]
<< עמוד קודם :: עבור לעמוד: 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 :: עמוד הבא >>