עבודות [1-9] מתוך 100 :: [עמוד 1 מתוך 12]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>

תוצאות חיפוש "שיווק שירותים":

עבודה מס' 67708 SHOPPING CART DISABLED
ניהול שיווק שירותים - שירות במוקד עירוני, 2009.
בדיקת אופן יישום הניהול ושיווק השירותים במוקד העירוני של עיריית רעננה, באמצעות מודלים.
4,030 מילים (כ-12.5 עמודים), 10 מקורות, 197.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זאת בחנה את דרך יישום הניהול ושיווק השירותים במוקד העירוני של עיריית רעננה, על פי השלבים הבאים:
בתחילה תואר במבוא המוקד העירוני של עיריית רעננה על תחומי פעילותיו.
לאחר מכן, בפרק הראשון, נעשה שימוש במודל הסיווגים של Zeithaml & Bitner (2000) כדרך הגדרת השירותים המסופקים במוקד העירוני, אשר נמצאו על ידם כשירותים ממשלתיים ושירותים שאינם רווחיים. הוגדרו 6 סיווגי המודל לסיווג שירותים עפ"י Lovelock (1983). בנוסף נעשה שימוש במפת שירות לצורך תיאור תהליך זרימת העבודה של פניית תושב בנושא חסימת חנייתו על ידי רכב אחר. לסיום הפרק הראשון הוצגו מודל מסגרת ייצור השירות של  Grönroos (1990) ומודל נוסף חשוב לא פחות מודל  GAP- פערים באיכות השירות של Zeithaml & Bitner (1985).
בחלק השני בוצעה סקירת ספרות עדכנית ממאמרים אקדמאים ונעשה ניתוח על ידי תיאור והשוואה לתהליכי השירות הפנימיים והחיצוניים הקיימים בארגון, בהתאם לנאמר בסקירת הספרות.  
בחלק השלישי והאחרון הוצגו נושאים לשיפור השירות במוקד העירוני של עיריית רעננה, כגון:
הקמת תוכנית הדרכה, גיוס עובדים משופר, ביצוע בפועל של תקן ISO, רכישת והטמעת מערכות משפרות שירות נוספות, שדרוג אתר האינטרנט והגדלת המבנה.
הממצאים וההמלצות שהוצגו במטלה זאת יכולים לסייע רבות לשיפור איכות השירות הניתן לתושבים במוקד השירות העירוני של עיריית רעננה. ניתן להשתמש בהם וליישם אותם כחלק משיפור מערך השירות הנוכחי לרמה גבוהה ביותר של מתן שירות לתושבי העיר ולשביעות רצונם.      

תוכן עניינים:
מבוא
1. אבחון הארגון
1.1 - סיווג שירותים
1.2 - מפת שירות
1.3 - מודל מסגרת ייצור השירות
1.4 - GAP - מודל הפערים באיכות השירות
2. סקירת ספרות
2.1 - ניתוח תהליכי השירות במוקד העירוני של עיריית רעננה
2.1.1 - תהליכי שירות פנימיים
2.1.2 - תהליכי שירות חיצוניים
3. נושאים לשיפור
סיכום
ביבליוגרפיה
נספחים

מתוך העבודה:
המוקד העירוני של עיריית רעננה מספק שירותים במגוון תחומים לתושבי העיר. השירות אשר מעניק המוקד הינו שירות טהור ולפי מודל סיווג סוגי שירות של Zeithaml & Bitner (2000) ניתן לראות כי סוג השירות שאליו משתייך המוקד העירוני הינו "שירותים ממשלתיים ושירותים לא רווחיים" וזאת מכיוון שהמוקד העירוני הינו מוסד ללא כוונת רווח המעניק שירות לתושב ללא תשלום או תגמול כלשהו.
 
עבודה מס' 62254 SHOPPING CART DISABLED
שיווק שירותים בשיטור הקהילתי, 2003.
האפקטיביות של אסטרטגיות שיווק שירותים.
7,841 מילים (כ-24 עמודים), 16 מקורות, 427.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן עניינים:
מבוא
ניתוח הארגון והמצב הקיים
      סיווג השרות
      בחינת מרכיב השירות ע"פ חמשת מאפייני השירות
      מאפייני השירותים והשלכותיהם השיווקיות
      מאפייני האופן בו השירות מסופק
משולש השירות
      אסטרטגית השירות
      האנשים העובדים
      מערכות
שלושת סוגי השיווק בענפי השירות
תמהיל השיווק
מפת שירות
בעיות וכשלים אפשרים העולים ממפת השירות והצעות לפתרונם
מימדי השירות ServQual -
מודל אזור הסובלנות
מודלי פערי הציפיות משרות Service Gap -
      סיכום מודל Service Gap
מסגרות ניתוח
      מודל השירות כתאטרון
      מודל מסגרת שירות הייצור
בעיות ומשברים - סיכום והמלצות
דרכי התמודדות
ביבליוגרפיה

משטרת ישראל עסוקה בתקופות אלו בנושאים רחבים ומגוונים שממוקדים לרוב במקרו ופחות
נוגעים במיקרו.
המשטרות הקהילתיות, באו לתת מענה לפער שנפער בחוסר היכולת של המשטרה לתת מענה
לביטחון התושבים. השיטור הקהילתי מתייחס אל הפונקציה של מתן שירות כתפקיד מרכזי
בעבודת המשטרה, לפי תפיסה זו תכלית קיומה של המשטרה הוא פעילות לשיפור חיי האנשים,
וקבלת שירות איכותי הוא מרכיב חשוב באיכות החיים. מכאן, שהשיטור הקהילתי מתייחס לאזרח
כאל לקוח, שיש לתת לו את השירות האיכותי ביותר.

עבודה זו תנתח את האפקטיביות של אסטרטגיות שיווק שירותים במגזרי שירותים שונים, החל
מסיווג עסקי השירות, דרך תובנות על משולש השירות והשלכותיו על תמהיל השיווק המורחב.
ובהמשך ניתוח כשלים ומתן המלצות באמצעות מפת שירות, שפירוט לגבי פערי הציפיות יבוא לידי
ביטוי בהצגת מודלי מדדי השירות, אזור הסובלנות וסיכום מודל חמשת פערי הציפיות מהשירות.
התבצע ניתוח ע"פ מסגרת ניתוח במת התאטרון ומערכת ייצור שירות.

הצגת בעיות אובייקטיביות יוצגו בסוף התהליך, ודרכי התמודדות עם חלקן.


 
עבודה מס' 69226 SHOPPING CART DISABLED
ניהול ושיווק שירותים - חברת ישראכרט, 2009.
בחינת שיווקית של החברה על פי תיאוריות ומודלים שונים בתחום השיווק.
4,601 מילים (כ-14 עמודים), 16 מקורות, 164.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זאת עוסקת בשיווק השירותים של חברת האשראי- ישראכרט בע"מ.
חברת ישראכרט נמצאת בשליטתו של בנק הפועלים והינה החברה המובילה בתחום כרטיסי האשראי. מתוך נתח שוק כרטיסי האשראי 43% מכלל האוכלוסייה מחזיקים בכרטיסים של החברה.

מלבד השירותים הפיננסים המתקדמים והמגוונים שמציעה החברה, ישנה את הסיסמה השיווקית והגישה השיווקית שמלווה את החברה שהסלוגן הינו "ישראכרט - ליהנות מהחיים", סיסמה חיובית שמטרתה להראות שבזכות החברה ובפרט ע"י כרטיסי האשראי- אפשר ליהנות מהחיים.
הגישה הנ"ל מראה את היתרון התחרותי של החברה בכך שיש לה השפעה על אורח החיים של הלקוח, בכך שהחברה מדגישה שהיא מאפשרת להם לא לדחות סיפוקים ורצונות ושיש להם אפשרות לרכוש בכל אשר יחפצו בכל זמן נתון.
בנוסף, הסיסמאות: "ישראכרט ידידי" ו-"ישראכרט אלא מה" מדגישות ומחזקות את המסר השיווקי שנוצר ללקוח.

בנוסף, החברה דוגלת בחדשנות של שירותים ומוצרים חדשים ללקוחות פרטיים וללקוחות עסקיים. שירותים הכוללים מועדוני לקוחות, מוצרי אשראי שונים- מסלולי חיוב מותאמים לצרכיו של הלקוח הפרטי ומסלולים ייחודים של אשראי עסקי למגזר העסקי.

העבודה עוסקת בבחינת תיאוריות ומודלים שונים בתחום השיווק של שירותים בכללם, ויישום בחברת ישראכרט.

החומר המוצג בעבודה מבוסס על ספרות מקצועית ועל חומר שנלמד במהלך ההרצאות.

תוכן עניינים:
מבוא
הצגת ארגון
בחינת טבע השירות עפ"י מודלים
סקירת ספרות
ניתוח תהליכי השירות עפ"י מודלים:
מודל הפערים-GAP
מודל איזור הסובלנות
מודל שרשרת הרווח
מודל מסגרת שירות ייצור- Servuction
הערכת הניתוח, נקודות לשיפור ותהליכי השיווק בארגון
סיכום
ביבליוגרפיה
נספחים

מתוך העבודה:
שירות הינו כל פעולה או ביצוע שצד אחד יכול להציע אחר שהוא במהותו בלתי-מוחשי ותוצאתו אינה בעלות דבר כלשהו. ייצורו יכול או לא להיות קשור למוצר פיסי. (קוטלר, 1991)
עפ"י Lovelock (1996), ישנם סוגי שירותים שונים, המאפיינים יפורטו להלן:
 
עבודה מס' 67124 SHOPPING CART DISABLED
שיווק שירותים - גן אירועים, 2007.
כיצד משווקים שירות ולא מוצר (גן אירועים)
5,898 מילים (כ-18 עמודים), 15 מקורות, 153.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
גן הורדים נוסד לפני 17 שנים, והיה הראשון בארץ שיצר את הקונספט "גם גן וגם אולם" , כלומר: נוחות המבנה הסגור: כסאות מרופדים, מיזוג אוויר מלא ומאידך מראה הגן המואר הניבט מהמבנה השקוף.
מבחינת הסביבה החיצונית בה נמצא הגן, המצב הביטחוני והמצב הכלכלי הלא יציב במדינה, והחוקים הרבים בהם הגן צריך לעמוד, מקשים מאוד את הישרדותו בענף.
מבחינת הסביבה התחרותית, מדובר בסביבה מאוד תחרותית (41 גני אירועים רק בגוש דן), לעומת זאת, לגן הורדים יתרונות רבים כגון: ניסיון רב ועשיר בתחום (גורם חשוב מאוד בענף זה), מיקום הגן (אם הדרך ראשון לציון נס ציונה), והיתרון החשוב ביותר שאין להרבה גנים בגוש דן , רישיון עסק תקף לנהל גן אירועים (לאחרונה נהרסו גנים רבים במרכז מאחר והוקמו על קרקע חקלאית). כל אלו תרמו להצלחת הגן ולרווחיותו.
נבחנו מודלים כגון אזור הסבלנות (שהינו מאוד מצומצם מפאת סוג השירות) ומודל הפערים באיכות השירות שגם הוא קצת שונה מאחר ומדובר באירוע של "פעם בחיים" ועל כן, תיאום הציפיות עם הלקוח מאוד חשוב וקריטי להצלחת האירוע לשביעות רצון הלקוח.
ניתנו המלצות ונבנתה מפת שירות אידיאלית לתהליך השירות ב"גן הורדים", למרות שבסך הכול הגן מתנהל בצורה טובה, עדות לכך היא הצלחתו בענף האירועים ורווחיותו.

תוכן עניינים:
תקציר מנהלים
מבוא
תרבות השירות בארגון
הצגת ממשק לקוח חיצוני
ציפיות לקוח
השינויים הנדרשים במערכת השירות בתוך הארגון
מפת שירות לתהליך שירות אידיאלי
סיכום, מסקנות והמלצות
ביבליוגרפיה
נספחים
נספח מספר 1: ניתוח Pest
נספח מספר 2: מודל חמשת הכוחות של פורטר

מתוך העבודה:
תכונות השירותים - גורם חשוב מאוד בגן הורדים, מאחר והגן נתפס כגן יוקרתי ובעל ניסיון עשיר ומוניטין רב, הגן חייב להתקשר בחוזים של קבלני משנה (תקליטן, מעצבת, צלם) שישמרו על הסטנדרטים הגבוהים ועל הגבלות המקום (הגן לא מאפשר הכנסת מעצבת חיצונית לאירוע אלא רק מעצבת הבית, כך גם לגביי בר אקטיבי, בנוסף, במידה ותבחר בתקליטן הבית תזוכה בעלות ההגברה ששווייה 1800 ש"ח - התקליטן אינו מורשה להכניס לאולם קונפטי או זיקוקין. מבחינת הצלם - ישנה העדפה לצלם הבית וכן איסור על הכנסת מצלמת רחף, פרט לכל זאת, במידה והאירוע מתקיים ביום חמישי יש הגבלת מינימום של 350 מנות). איסורים והגבלות אלו הינם חלק מהחוזה בו בעלי האירוע חותמים עם הגן, ויש מקום, לדעתי לבחון האם נכון להטיל כל כך הרבה מגבלות על בעלי האירוע כחלק ממתן שירות לשביעות רצונו.
 
עבודה מס' 67692 SHOPPING CART DISABLED
שיווק שירותים - חברת סלקום, 2009.
ניתוח החברה והמלצות לשיפור השירות וחווית השירות בעיני הלקוח.
4,453 מילים (כ-13.5 עמודים), 11 מקורות, 219.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
במסגרת העבודה מובאים נושאים שונים הקשורים לשירות ועיצוב, חוויית הלקוח וסביבה שירותית -  בעידן של שינויים ומודעות גוברת לשירות. פיליפ קוטלר, בספרו "ניהול השיווק" כתב: "זה לא מספיק לספק את צורכי הלקוח, צריך לרגש אותו". העסק של "ניהול חוויית לקוח" הוא עסק שבו מנסים לתת ללקוח יותר מסיפוק, לתת לו חוויה כלל-חושית שתרגש אותו.
בעבודה זו אני מציגה את חברת "סלקום".
בחלק הראשון של העבודה אני מנתחת את חברת סלקום על פי מודל הפערים, מודל התיאטרון ומודל אזור הסובלנות. באמצעות ניתוח החברה אבחנתי את רמת השירות כתפיסתו של הלקוח ומכאן שסלקום ברמה בינונית. אבל "סלקום" שנתפסה בעיני הלקוח ברמת שירות בינונית ממצבת את עצמה כחברה הכי מתקשרת למוסיקה הישראלית, והכי מתאימה לצעירים.  
בחלק השני מובאת סקירת ספרות אשר עסקה במאפייני השירות ומיתוג המוצר.
בחלק השלישי של העבודה ישנן המלצות לחברת סלקום לשיפור השירות וחווית השירות בעיני הלקוח, באמצעות מודל משולש שירותים, מפת השירות, ואמנת השירות. הומלץ לחברה לעודד אמינות בשירות, בחדשנות וביצירתיות, ומצויינות בארגון, עידוד סקרי לקוח, להפיץ אמנת שירות בפומבי.

תוכן העניינים:
תקציר מנהלים
הצגת הארגון באמצעות מודלים
סקירת ספרות
הצעת נקודות לשיפור
סיכום
ביבילוגרפיה

מתוך העבודה:
פער 1: הפער בין ציפיות הלקוח את איכות השירות לבין תפיסת ההנהלה את איכות השירות
סלקום: ציפיות הלקוח הינם גבוהות. התלות של הצרכנים בסלולרי גבוהה מאוד. כי "הטלפון הסלולרי הפך למוצר כה בסיסי, עד שהלקוחות יסכימו לספוג הכל כדי שהוא יעבוד".
הלקוחות ציפו לתחרות מוגברת בענף הסוללר שתוביל לרמת שירות גבוהה יותר (זמן ההמתנה, אדיבות, מקצועיות, תמורה למחיר.
הסקר הראשון שבדק את שביעות רצון הלקוחות בענף הסלולר לאחר כניסת חוק הניידות לתוקף, עולים הנתונים שלמרות שחוקקו את החוק על מנת לשפר את המצב, אין למעשה כל שיפור וקיימת אפילו הרעה", כי "הציבור חווה אכזבה ממה שקורה לאחר חוק הניידות".
 
עבודה מס' 67954 SHOPPING CART DISABLED
ניהול ושיווק שירותים - ניתוח שלושה עסקים, 2009.
ניתוח של ספא, מלון ומסעדה והמלצות לשיפור.
4,290 מילים (כ-13 עמודים), 11 מקורות, 219.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
במסגרת הקורס נתבקשתי לבחור ארגון, שנותן שירות ולבחון באופן מעמיק את אופי השירות ומגוון השירותים המסופקים על ידי הארגון. נבחנו שלושה נותני שירותים:
ספא: סידא ספא חולון הוקם לפני כ-4 שנים והיום בניהולו של יניב ביצ'צ'ו. זהו מתחם הטיפולים היחיד הגדול באזור חולון המאגד בתוכו חווית בריאות, פינוק ויופי בסגנון רומא העתיקה.

מלון:  מלון שרתון אילת מרשת מלונות שרתון, מציע אירוח ושירות שאין דומה להם למתכננים חופשה באילת. למלון שרתון אילת חוף צמוד וכן שטחים ציבוריים נרחבים, 2 בריכות שחייה, מגוון מסעדות.

מסעדה: מסעדת קאזה דו ברזיל, המסעדה הברזילאית של אבי בראל. עם תפאורה ברזילאית טיפוסית, המלצרים מארחים בלבוש ברזילאי, ברקע מוזיקה לטינית, הופעות קפוארה ואווירה סוחפת.

המערכת העסקית המודרנית מאופיינת בתחרות הולכת ומחריפה על ליבו של הלקוח. מחזור החיים של המוצרים הולך ומתקצר ומגוון המוצרים הולך ומתרחב. בסביבה זו, שהמודעות והידע של הלקוחות רב, הם מתוחכמים ובררנים יותר, ומכאן שמעבר לחשיבות השיווק, חשובים לא פחות איכות השירות ושביעות רצון הלקוחות אשר הופכים להיות למרכיבים דומיננטיים במלחמה על ליבו של הלקוח.

במטלה זו אציג ואאבחן את החברות, אציג את הבעיות בארגונים הנבחרים ולבסוף אתן המלצות על סמך הבעיות לשיפור שיווק השירותים בארגונים אלה. כמו כן, אבדוק את יעילות השירות בעזרת מודלי שירות שונים שלמדנו בקורס "ניהול ושיווק שירותים".

תוכן עניינים :
מבוא
הגדרת SERVICES CAPE במחקר אקדמאי תוך התייחסות לנעשה בעולם
בחינה והערכה של מורכבות הנושא בחברות משלוש תעשיות נפרדות בהן הסביבה השירותית
תמהיל שיווק 7P
מודל פערי הציפיות GAP
מיצוב ובידול השירות שבו הנך מזהה מצוינות בניהול הסביבה השירותית
מפת מיצוב
מיצוב ובידול שירות שבו הנך מזהה כשלים בסביבה השירותית
מודל התיאטרון
המלצות ומסקנות
סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
ניהול ושיווק שירותים הינו התהליך והשם הכולל למגוון פעולות אשר מתקשרות למוצרים מוחשיים ובלתי מוחשיים, פיזיים שאינם פיזיים, כל זאת במימדים של פעולות שאינן ניתנות להגדרה תחת המינוח השיווקי של מכירת מוצרים והעברת בעלות. כמו כן, שיווק מוצרים עם רמה שונה של מוחשיות מהווה אתגר מיוחד עבור הארגונים. נוכחות הלקוחות במהלך מתן השירות, מה רואים, מה מרגישים שמגיעים למקום השירות, החוויה שעוברים וכו'.
על-פי קוטלר (2000), "שירות הוא כל מעשה או ביצוע שצד אחד יכול להציע לצד אחר, שהוא במהותו לא-מוחשי ואינו יוצר בעלות על דבר כלשהו. ייצור השירות יכול להיות קשור למוצר פיזי או לא להיות קשור למוצר כזה". (קוטלר, 2000, עמ' 523).
 
עבודה מס' 70282 SHOPPING CART DISABLED
שיווק שירותים - ניתוח סניף קופת חולים, 2006.
ניתוח השירות בסניף.
7,755 מילים (כ-24 עמודים), 0 מקורות, 98.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
המרפאה קופת חולים "כללית" שוכנת בחולון המרפאה קיימת 20 שנה. המרפאה מספקת שרותי רפואה כלליים כגון רופאי משפחה, ילדים ומעבדת בדיקות. לעיתים נערכים במרפאה סדנאות שונות (גמילה מעישון, התמודדות עם סכרת, שיפור זיכרון וכו') שרותי המומחים שוכנים במרפאה אשר נמצאת לא רחוק ממנה.
במרפאה 4 רופאות משפחה ורופאת ילדים אחת, מזכירה רפואית, סוכן הביטוח המשלים, מזכירת הסניף, מעבדת בדיקת דם עם צוות אחיות מתחלפות, 2 פקידות קבלה, עובדת שרות לאומי שתומכת בקבלה ומענה טלפוני ועובדת ניקיון קבועה.

סעיפי העבודה:
* תיאור השרות
* ארבע האלמנטים הבסיסיים המאפיינים שירותים
* תיאום בין היצע לביקוש
* תמהיל השיווק של הסניף
* ניהול איכות והערכת השירות
* קבלת החלטה והערכת השירות
* רמות הציפיות של הצרכן
* איכות השירות ושביעות הרצון
* מפגשי שירות
* מחקר שיווקי וסקרים
* בניית מערכת יחסים עם הלקוח
* כשלון ושיקום שירות
* ערבויות בשירות
* פיתוח ועיצוב השרות
* המלצות לשיפור השרות
* נספח - ראיונות

מתוך העבודה:
ניכר כי המרפאה נותנת תשומת לב לכל אחד מגורמי התמהיל על מנת להתאים בצורה הטובה ביותר את השירות לצורכי, רצונות וציפיות הלקוחות.
מוצר- המרפאה מציעה סל מוצרים רחב, חלקם במרפאה וחלקם מחוצה לה. במרפאה, השילוב של רופאי משפחה ורופאת ילדים לצד שירותי מעבדה מספקים צרכים רלוונטיים עבור תושבי האזור. מוצרים נוספים המוצעים כגון סדנאות, קבוצות הדרכה וכו' אינם ניתנים פיזית במרפאה. "שירותי בריאות כללית" מקדישה חשיבות רבה לפיתוח מוצרים חדשים כחלק מהאסטרטגיה הכוללת. עוד על כך בהמשך.
 
עבודה מס' 64416 SHOPPING CART DISABLED
שיווק שירותים - בזק בינלאומי., 2003.
ניתוח השירות בחברת בזק בינלאומי מזווית ראייה ביקורתית של הלקוח.
5,061 מילים (כ-15.5 עמודים), 11 מקורות, 262.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זו נכתבה במטרה לבצע ניתוח של השירות בחברת בזק בינלאומי.
כלל העבודה התבצעה מזווית ראייה ביקורתית של הלקוח, ראייה  זו נחוצה על מנת לקבל את המשוב האמיתי לתחושות הלקוח ברגעי האמת.
בוצע ניתוח של הארגון על פי מודל סיווג עסקי שירות והוצג תמהיל השיווק המורחב. הוצג מודל פערי הציפיות מהשירות אשר מגדיר כל פער ואת דרך ההתמודדות.

החברה משקיעה רבות בשיווק השירותים שלה אולם עדיין ישנם מספר כשלים המפריעים לזינוק קדימה. הכשלים הם בסיפוק צרכי הלקוח לפי הגישה של "כל לקוח מלך". בימינו הלקוחות התרגלו כי "רודפים" אחריהם ולכן כל טעות עלולה להתפרש בצורה לא נעימה על ידי הלקוח שיעבור לחברה אחרת. עם זאת לא ניתן לספק את כל צרכי הלקוחות, מסיבות של עלות תועלת ולכן יש למצוא את שביל הזהב בין הדרישות לתועלת הכלכלית לחברה.

עיקר המסקנות תומכות בגיוס כח אדם איכותי ובעל אוריינטציה שירותית, ובנוסף העצמת חווית השירות של הלקוח מול החברה. משימה זו אינה פשוטה עקב פעילות הארגון כארגון שרות לא מוחשי, וכתלות בגורמים חיצוניים כגון תקלות אשר לא קשורות לחברה ואשר יכולות להסב אובדן שעות עבודה ללקוחות החברה .
כמו כן רצוי לשפר את מערכת ה CRM שכאמור להלן יוצרת מספר כשלים. המערכת אמורה לספק הבנה בזמן אמת, על מנת לעזור לארגון להבין את דפוסי הקנייה של לקוחותיו - התנהגויות לפני המכירה ולאחריה, ואמצעים לשימור לקוחות. כמו-כן מאפשרת המערכת להתעמק בשפע הנתונים הנאספים מדי יום על הלקוח וכך להבטיח כי התהליכים העסקיים,המוצרים, השירותים ושרשראות האספקה ממוקדים לחלוטין בלקוחות הארגון.

תוכן עניינים:
תקציר מנהלים
מבוא
פרק 1 - סווג שירותים עפ"י המודל של LAVELOCKS CLASSIFICATION
פרק 2 - חשיבות השירותים עפ"י מודל משיבות מול ביצוע MARILLA JAMES
פרק 3 - ניתוח הסביבה השיווקית עפ"י מודל  PEST ; SWOT ; PORTER
פרק 4 - מיצוב ובידול השירות
פרק 5 - תמהיל השיווק
פרק 6 - בעיות שירות ומפת שירות עפ"י  LAVELOCK
מודל הפערים בשירות - GAP
התמודדות עם הפער
מודל אזור הסובלנות  ZONE OF TOLERANCE
מודל שרשרת הרווח בשירות - HASSKETT 1994
מודל שרשרת הערך בשירות - PLUS
פרק 9 - המלצות
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
בזק בינלאומי הוקמה בשנת 1996, כתוצאה מהחלטת משרד התקשורת וכחלק מהמהלכים לפתיחת שוק התקשורת הבינלאומי לתחרות, וזאת במסגרת התפיסה של הפרדה מבנית במשק התקשורת. החברה נמצאת כיום בבעלות מלאה של תאגיד בזק, ומטרתה אספקת שירותי תקשורת בינלאומיים. החברה פועלת מכוח רשיון כללי ונתונה לפיקוח רשות החברות הממשלתיות.
בזק בינלאומי מספקת שירותי טלפון בחיוג ישיר לכ- 220 יעדים, אם ע"י שימוש בכרטיסי חיוג או ע"י קישור טלפוני ישיר.
בזק בינלאומי פעילה בצורה אינטנסיבית בשוק האינטרנט וממוצבת בין שלוש החברות המובילות בישראל.
חברת "בזק בינלאומי" רוצה לשמר לעצמה את רוב הלקוחות של החברות על מנת לא לאבד נתח שוק חשוב כל כך, המהווה 34% מהכנסותיה ומטרת העבודה הנוכחית היא לבחון את הדרכים המוצעות לה על מנת לשפר את מעמדה.
 
עבודה מס' 63185 SHOPPING CART DISABLED
הום סנטר - ניהול שיווק שירותים, 2004.
ניתוח החברה.
5,536 מילים (כ-17 עמודים), 20 מקורות, 184.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
העבודה תעסוק ברשת "הום-סנטר". "הום-סנטר" הינה רשת "עשה זאת בעצמך" הגדולה בארץ הכוללת 44 סניפים הפזורים לאורכה ולרוחבה עם 1824, עובדים ומחזור מכירות של כ-מיליארד שקלים חדשים בשנה.
החברה הינה בבעלות פרטית של איש העסקים אליעזר פישמן.
בעבודה זו ניתחתי את החברה בעזרת מודל 5 הכוחות של פורטר, SWOT  ו-PEST.
מתוך הניתוחים זיהיתי כי החברה פועלת בסביבה תחרותית קשה מאוד עם מתחרים חזקים: ACE והחנויות המתמחות, העוצמה בשוק גבוהה בעיקר מול הספקים ומול הסביבה העסקית והכלכלית שהן מהקשות שידע המשק הישראלי כתוצאה מהמיתון העמוק והמצב הביטחוני המעורער.
כנגד בעיות קשות אלה רשת "הום סנטר" דוחפת חזק את המותג הפרטי שלה "הום פרפקט", והיא מצפה שהמותג יהווה אחוז נכבד מסך המכירות שלה במטרה שישמש לקוח כנגד הספקים ויהיה בעל רווחיות גולמית גבוהה.
כמו כן הרשת שמה דגש על נושא הקד"מ, יחסי ציבור, שיווק, מבצעי הוזלות, תשלומים ועוד.
לעומת זאת, הנושא של נאמנות לקוחות (עם ספקים בעיקר) ויצירת חווית קנייה כגון: שמרטפייה ומשחקיה לילדים, שילוט אלקטרוני, אריזת מתנות חינם ועוד לוקה בחסר ודורש טיפול.
כיום רשתות עשה זאת בעצמך הגיעו "לרוויה" דבר שמתבטא בצמצום פתיחת סניפים חדשים, צמצום עלויות, צמצום וייעול שרשרת האספקה ועוד.
במטרה להפוך לגורם המשמעותי ביותר בקטגוריה שלה על הרשת לשפר את חווית הקניה, גיוון\חדשנות מתמדת של מוצרים, המשך בידולה ממתחריה, מחירים נמוכים ופניה לקהלי יעד חדשים, כגון המגזר החרדי והערבי, אין ספק כי היא תעבור את התקופה הקשה בהצלחה.

תוכן העניינים:
1. רקע על הארגון
2. סיווג של העסק השירותי
3. הסביבה השיווקית של הארגון
4. המיצוב
5. התמהיל השיווקי
6. הבעיות העיקריות של מערכת השירות
7. השלכת הבעיות על הלקוחות החיצוניים ועל נאמנות הלקוחות
8. פתרונות לבעיות
9. סיכום
ביבליוגרפיה
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

** עכשיו במבצע **
עבודה שניה ב – 40% הנחה*
בתוקף עד 28/02/2016
*) הזולה מבינהן

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1-9] מתוך 100 :: [עמוד 1 מתוך 12]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>