עבודות [1-9] מתוך 100 :: [עמוד 1 מתוך 12]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>

תוצאות חיפוש "שיווק שירותים":

עבודה מס' 62254 SHOPPING CART DISABLED
שיווק שירותים בשיטור הקהילתי, 2003.
האפקטיביות של אסטרטגיות שיווק שירותים.
7,841 מילים (כ-24 עמודים), 16 מקורות, 388.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן עניינים:
מבוא
ניתוח הארגון והמצב הקיים
      סיווג השרות
      בחינת מרכיב השירות ע"פ חמשת מאפייני השירות
      מאפייני השירותים והשלכותיהם השיווקיות
      מאפייני האופן בו השירות מסופק
משולש השירות
      אסטרטגית השירות
      האנשים העובדים
      מערכות
שלושת סוגי השיווק בענפי השירות
תמהיל השיווק
מפת שירות
בעיות וכשלים אפשרים העולים ממפת השירות והצעות לפתרונם
מימדי השירות ServQual -
מודל אזור הסובלנות
מודלי פערי הציפיות משרות Service Gap -
      סיכום מודל Service Gap
מסגרות ניתוח
      מודל השירות כתאטרון
      מודל מסגרת שירות הייצור
בעיות ומשברים - סיכום והמלצות
דרכי התמודדות
ביבליוגרפיה

משטרת ישראל עסוקה בתקופות אלו בנושאים רחבים ומגוונים שממוקדים לרוב במקרו ופחות
נוגעים במיקרו.
המשטרות הקהילתיות, באו לתת מענה לפער שנפער בחוסר היכולת של המשטרה לתת מענה
לביטחון התושבים. השיטור הקהילתי מתייחס אל הפונקציה של מתן שירות כתפקיד מרכזי
בעבודת המשטרה, לפי תפיסה זו תכלית קיומה של המשטרה הוא פעילות לשיפור חיי האנשים,
וקבלת שירות איכותי הוא מרכיב חשוב באיכות החיים. מכאן, שהשיטור הקהילתי מתייחס לאזרח
כאל לקוח, שיש לתת לו את השירות האיכותי ביותר.

עבודה זו תנתח את האפקטיביות של אסטרטגיות שיווק שירותים במגזרי שירותים שונים, החל
מסיווג עסקי השירות, דרך תובנות על משולש השירות והשלכותיו על תמהיל השיווק המורחב.
ובהמשך ניתוח כשלים ומתן המלצות באמצעות מפת שירות, שפירוט לגבי פערי הציפיות יבוא לידי
ביטוי בהצגת מודלי מדדי השירות, אזור הסובלנות וסיכום מודל חמשת פערי הציפיות מהשירות.
התבצע ניתוח ע"פ מסגרת ניתוח במת התאטרון ומערכת ייצור שירות.

הצגת בעיות אובייקטיביות יוצגו בסוף התהליך, ודרכי התמודדות עם חלקן.


 
עבודה מס' 67708 SHOPPING CART DISABLED
ניהול שיווק שירותים - שירות במוקד עירוני, 2009.
בדיקת אופן יישום הניהול ושיווק השירותים במוקד העירוני של עיריית רעננה, באמצעות מודלים.
4,030 מילים (כ-12.5 עמודים), 10 מקורות, 179.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זאת בחנה את דרך יישום הניהול ושיווק השירותים במוקד העירוני של עיריית רעננה, על פי השלבים הבאים:
בתחילה תואר במבוא המוקד העירוני של עיריית רעננה על תחומי פעילותיו.
לאחר מכן, בפרק הראשון, נעשה שימוש במודל הסיווגים של Zeithaml & Bitner (2000) כדרך הגדרת השירותים המסופקים במוקד העירוני, אשר נמצאו על ידם כשירותים ממשלתיים ושירותים שאינם רווחיים. הוגדרו 6 סיווגי המודל לסיווג שירותים עפ"י Lovelock (1983). בנוסף נעשה שימוש במפת שירות לצורך תיאור תהליך זרימת העבודה של פניית תושב בנושא חסימת חנייתו על ידי רכב אחר. לסיום הפרק הראשון הוצגו מודל מסגרת ייצור השירות של  Grönroos (1990) ומודל נוסף חשוב לא פחות מודל  GAP- פערים באיכות השירות של Zeithaml & Bitner (1985).
בחלק השני בוצעה סקירת ספרות עדכנית ממאמרים אקדמאים ונעשה ניתוח על ידי תיאור והשוואה לתהליכי השירות הפנימיים והחיצוניים הקיימים בארגון, בהתאם לנאמר בסקירת הספרות.  
בחלק השלישי והאחרון הוצגו נושאים לשיפור השירות במוקד העירוני של עיריית רעננה, כגון:
הקמת תוכנית הדרכה, גיוס עובדים משופר, ביצוע בפועל של תקן ISO, רכישת והטמעת מערכות משפרות שירות נוספות, שדרוג אתר האינטרנט והגדלת המבנה.
הממצאים וההמלצות שהוצגו במטלה זאת יכולים לסייע רבות לשיפור איכות השירות הניתן לתושבים במוקד השירות העירוני של עיריית רעננה. ניתן להשתמש בהם וליישם אותם כחלק משיפור מערך השירות הנוכחי לרמה גבוהה ביותר של מתן שירות לתושבי העיר ולשביעות רצונם.      

תוכן עניינים:
מבוא
1. אבחון הארגון
1.1 - סיווג שירותים
1.2 - מפת שירות
1.3 - מודל מסגרת ייצור השירות
1.4 - GAP - מודל הפערים באיכות השירות
2. סקירת ספרות
2.1 - ניתוח תהליכי השירות במוקד העירוני של עיריית רעננה
2.1.1 - תהליכי שירות פנימיים
2.1.2 - תהליכי שירות חיצוניים
3. נושאים לשיפור
סיכום
ביבליוגרפיה
נספחים

מתוך העבודה:
המוקד העירוני של עיריית רעננה מספק שירותים במגוון תחומים לתושבי העיר. השירות אשר מעניק המוקד הינו שירות טהור ולפי מודל סיווג סוגי שירות של Zeithaml & Bitner (2000) ניתן לראות כי סוג השירות שאליו משתייך המוקד העירוני הינו "שירותים ממשלתיים ושירותים לא רווחיים" וזאת מכיוון שהמוקד העירוני הינו מוסד ללא כוונת רווח המעניק שירות לתושב ללא תשלום או תגמול כלשהו.
 
עבודה מס' 69226 SHOPPING CART DISABLED
ניהול ושיווק שירותים - חברת ישראכרט, 2009.
בחינת שיווקית של החברה על פי תיאוריות ומודלים שונים בתחום השיווק.
4,601 מילים (כ-14 עמודים), 16 מקורות, 149.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זאת עוסקת בשיווק השירותים של חברת האשראי- ישראכרט בע"מ.
חברת ישראכרט נמצאת בשליטתו של בנק הפועלים והינה החברה המובילה בתחום כרטיסי האשראי. מתוך נתח שוק כרטיסי האשראי 43% מכלל האוכלוסייה מחזיקים בכרטיסים של החברה.

מלבד השירותים הפיננסים המתקדמים והמגוונים שמציעה החברה, ישנה את הסיסמה השיווקית והגישה השיווקית שמלווה את החברה שהסלוגן הינו "ישראכרט - ליהנות מהחיים", סיסמה חיובית שמטרתה להראות שבזכות החברה ובפרט ע"י כרטיסי האשראי- אפשר ליהנות מהחיים.
הגישה הנ"ל מראה את היתרון התחרותי של החברה בכך שיש לה השפעה על אורח החיים של הלקוח, בכך שהחברה מדגישה שהיא מאפשרת להם לא לדחות סיפוקים ורצונות ושיש להם אפשרות לרכוש בכל אשר יחפצו בכל זמן נתון.
בנוסף, הסיסמאות: "ישראכרט ידידי" ו-"ישראכרט אלא מה" מדגישות ומחזקות את המסר השיווקי שנוצר ללקוח.

בנוסף, החברה דוגלת בחדשנות של שירותים ומוצרים חדשים ללקוחות פרטיים וללקוחות עסקיים. שירותים הכוללים מועדוני לקוחות, מוצרי אשראי שונים- מסלולי חיוב מותאמים לצרכיו של הלקוח הפרטי ומסלולים ייחודים של אשראי עסקי למגזר העסקי.

העבודה עוסקת בבחינת תיאוריות ומודלים שונים בתחום השיווק של שירותים בכללם, ויישום בחברת ישראכרט.

החומר המוצג בעבודה מבוסס על ספרות מקצועית ועל חומר שנלמד במהלך ההרצאות.

תוכן עניינים:
מבוא
הצגת ארגון
בחינת טבע השירות עפ"י מודלים
סקירת ספרות
ניתוח תהליכי השירות עפ"י מודלים:
מודל הפערים-GAP
מודל איזור הסובלנות
מודל שרשרת הרווח
מודל מסגרת שירות ייצור- Servuction
הערכת הניתוח, נקודות לשיפור ותהליכי השיווק בארגון
סיכום
ביבליוגרפיה
נספחים

מתוך העבודה:
שירות הינו כל פעולה או ביצוע שצד אחד יכול להציע אחר שהוא במהותו בלתי-מוחשי ותוצאתו אינה בעלות דבר כלשהו. ייצורו יכול או לא להיות קשור למוצר פיסי. (קוטלר, 1991)
עפ"י Lovelock (1996), ישנם סוגי שירותים שונים, המאפיינים יפורטו להלן:
 
עבודה מס' 67068 SHOPPING CART DISABLED
ניהול שיווק שירותים - אורנג', לונה פארק, הולמס פלייס, 2007.
בחינת רמת הסביבה השירותית, ניתוח הסביבה השירותית על ידי מודלים, זיהוי נקודות תורפה ודרכים לפתרונות נקודות התורפה.
4,413 מילים (כ-13.5 עמודים), 13 מקורות, 249.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זו בוחנת שלושה ארגונים ברמת הסביבה השירותית שלהם, מנתחת את הסביבה השירותים על ידי שימוש במודלים שונים, מזהה נקודות תורפה ומציעה דרכים לפתרונות נקודות התורפה.

שלושת הארגונים שיבחנו הם מרכז השירות של אורנג', תחנת דלק דור דרך המכבים 28 ראשל"צ, הולמס פלייס אנרג'י, סניף רוטשילד ראשל"צ ופארק הלונה פארק, גני התערוכה ת"א.

תוכן עניינים:
מבוא
תיאור הארגונים
תיאור חווית שירות
הגדרת ה-Servicescape
ניתוח הארגונים על פי מודל התיאטרון ומפות השירות שלהם
מודל הפערים (מבוצע עבור סניף אורנג' בראשון לציון)
מיצוב ובידול
המלצות לשיפור השירות

מתוך העבודה:
ע"פ מודל סיווג השירותים של Lovelock ננתח את מרכז השירות:
* אופי מקבל השירות: אדם על עצם, בו מתקנים הטכנאים את המכשירים התקולים, וכן אדם על אדם, שכן האנשים המגיעים למקום סובלים על פי רוב ממצוקה ולכן לאינטראקציה הבין אישית יש משקל נוסף בהרגשת הלקוח
* אופי הפעולה: מוחשי - תיקון הטלפון, מכירה, קבלת עצם מוחשי (טלפון לחו"ל) וכמו כן גם בלתי מוחשי - טיפול בחשבונות וחוזי התקשרות, טיפול בבעיות של הלקוח כמו קליטה ותנאי שירות
 
עבודה מס' 66110 SHOPPING CART DISABLED
עיצוב, שיווק וניהול שירותים - מוקד מידע ושירות לקוחות, 2007.
ניהול מוקד שירות הלקוחות בחברות התחבורה הציבורית בראשן רכבת ישראל, דן ואגד.
4,454 מילים (כ-13.5 עמודים), 15 מקורות, 298.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תעשיית המוקדים למידע / לניהול קשרי לקוחות נמצאת בשנתיים האחרונות בצמחה מואצת. במסמך זה מוצגות מספר סוגיות הקשורות במוקד השירות, הראויות לשימת לב ובמיוחד ככל שהדבר נודע לחברות תחבורה ציבורית בראשן רכבת ישראל, דן ואגד.
לצורך הצלחת מוקד מידע ושירות נדרש,
בשלב העיצוב והתכנון
1. מדיניות השירות.
2. מדיניות פיצוי.  
3. הערכת היקף השיחות הצפוי - נכנסות ויוצאות.
4. תכנון מספר העמדות הדרושות ושעות הפעילות של המוקד.
5. קביעת מספר נציגי השירות/השיווק.
6. גיוס ומיון הנציגים.
בנוסף בוחן המסמך את השאלה האם להעדיף מוקד פנימי או חיצוני (הגורמים המשפיעים). וכן
את השלבים עיקריים ליציאה למיקור חוץ.
בשלב הניהול
1. הכנת תכניות תגמול והנעה ומנגד, קביעת נורמות עבודה וכללי התנהגות.
2. תכניות לשימור וטיפוח עובדים.
3. אימון הנציגים והכשרתם לתפקידיהם.
4. הדרכה ואימון נציגים.
5. בניית מדדים להערכת ביצועי המוקד.
6. פיקוח ובקרה.
7. הכנת תסריטי שיחה.
8. מערכות טלפוניה ומחשוב.
9. תהליכי עבודה וזרימת מידע.
10. הטמעת גישה שיווקית במוקד.
כמו כן נבחנת השאלה האם CRM, הפתרון הטכנולוגי?

שיווק מוקד שירות לקוחות                                                                    
לכאורה, אין צורך בשיווק מוקד מידע והשירות במיוחד מקום בו המכירה אינה מבוצעת במוקד. אולם, בתח"צ מידע מוכר. אסור שלקוח יפספס את הרכבת הקרובה בגין העדר מידע. לקוח שמפספס נוסע באמצעי אחר. המסמך מציע צעדים לשיפור שיווק שירות לקוחות.
מודלים לפערים באיכות השירות והצעות לצמצומם
המסמך מתאר מודלים לפערים באיכות השירות ומציע הצעות לצמצומם:  
מודל פערי השירות- מודל הפערים מסביר את איכות השירות כתלות ב-4 גורמים פנים אירגוניים, אשר פערים בהם יכולים לגרום לפגיעה באיכות השירות.
1) פער בין ציפיות הלקוח ובין תפיסות ההנהלה, לרבות מודל לסגירת פער 1 -  מודל SERVQUAL.
2) פער בין תפיסת ההנהלה ומפרט איכות השירות, לרבות מודל לסגירת פער 2 - מודל שרשרת שירות רווח.
3) פער בין מפרט איכות השירות ובין אספקת השירות, לרבות מודל לסגירת פער 3 - משולש השירות שלZeithaml & Bitner .
4) פער בין אספקת השירות לבין תקשורות חיצוניות, לרבות סגירת פער 4 - מודל ניהול מערכת שיווק שירותים.
5) פער בין השירות הנתפס לבין השירות מצופה, לרבות מודל הסובלנות המוצע לסגירת פער 5.
קשה לצפות באם התעצמות המוקדים הנה טרנד או מגמה. אין ספק כי חדירת האינטרנט, שינויי הטכנולוגיה והשתנות הרגלי הצריכה ישנו את מקומם של המוקדים בחיים הצרכניים.
מוקד שירות לקוחות אמור לתת שירות העונה על ציפיות הלקוחות ועל צורכיהם, בסיוע מגוון אמצעים המשמשים לתקשורת עם הלקוחות (אינטרנט, דואר אלקטרוני, טלפון, פקס וקשר אישי), תוך הבטחת זמינות גבוהה של נציגי השירות וזמני תגובה קצרים ככל האפשר.
מבט אל העתיד- העתיד טמון, בין השאר, במוקדי שירות שיוזמים מגע עם הלקוח, מתעדכנים במידע מלקוחותיהם ומאפשרים לארגון להתאים עצמו לדינמיות בשוק בו הוא פועל.

תוכן העניינים:
תקציר
מבוא
עיצוב (תכנון) מוקד שירות לקוחות
האם מוקד פנימי או חיצוני ?
ניהול מוקד שירות לקוחות
שיווק מוקד שירות לקוחות
מודלים לפערים באיכות השירות והצעות לצמצומם
סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
תעשיית המוקדים למידע / לניהול קשרי לקוחות נמצאת בשנתיים האחרונות בצמחה מואצת. התעשייה פרושה בענפים רבים: תקשורת, פיננסים, בריאות, טכנולוגיה ולאחרונה אף מוקדי תמיכה פנים ארגוניים (שירות פרט וערך מוסף לעובד). מסמך זה יעסוק בניהול מוקד בתחבורה הציבורית (ברכבת ישראל ובדן).
היעד הנחשק של מנהל מוקד הנו ניהול תוך עמידה ביעדי ומדדי ביצוע, תפעול ואיכות, כל זאת באמצעות נציגי שירות מיומנים במקצועות השירות ושימור הלקוחות (דוברי שפות) ובתמיכת מערכות טכנולוגיות מתקדמות המקצרות זמן ההמתנה ללקוח, תוך תיעוד מלא של הפעולות.
מוקד השירות ללקוח, אמור להוות אחד מערוצי הקשר העיקריים בין הארגון ללקוחותיו. המוקד מהווה קשר מהיר, מרכזי ובלתי אמצעי בארגונים ואף כלי ליצירת מערך לניהול קשרי לקוחות. יתרון המוקד- מהווה מערכת ריכוזית ללא מגבלה גיאוגרפית, מאפשר ניהול גמיש של משאבים. המוקד מאפשר קשר ישיר עם הלקוח. מערכת המוקד מבוקרת באופייה, מוטת טכנולוגיה תומכת.
כדי להמחיש העניין, להלן דיון בכמה סוגיות הקשורות במוקד השירות, הראויות לשימת לב.
 
עבודה מס' 67932 SHOPPING CART DISABLED
ניהול שיווק ותפעול שירותים - גן חיות בלונדון, 2009.
ניתוח הארגון והמלצות לשיפור.
3,773 מילים (כ-11.5 עמודים), 10 מקורות, 139.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מאז פתיחתו בשנת 1828, תרם גן החיות של לונדון תרומה ממשית להתמקדות ולעניין של המדינה בהיסטוריה של עולם הטבע. גן החיות עוצב באופן כזה שיוכל לאכלס ולהציג את "האוסף העצום של בעלי החיים". בתחילה הגן תפס שטח קטן והוא התרחב במהירות במשך השנים וכיום שטחו של הגן הוא 36 אקר.

בעבודה זו עלינו להציג המלצות להנהלה ואיך ההמלצות ישפיעו על עתיד הגן חיות.
להלן המלצותיי בקצרה:
1. לדאוג לחניה נוספת בזמנים שיש מבקרים רבים ואף על חשבון שטח הגן.
2. מתן שרות למבקרים צריך להשתנות ולהיות נעימה יותר גם אם זה יצריך שליחת עובדים לסדנאות שירות וגם הופעה אחידה של העובדים שניתן לזהות אותם מרחוק (דוגמת תלבושת אחידה ותג עם שם).
3. להוסיף עוד מספר מסעדות ולפתוח אותם בימים של מבקרים רבים (שבתות, חגים וחופשות). בנוסף לדאוג למוקדים בהם ימוקמו מכונות שתייה אשר יקלו על המבקרים.
4. שילוט גן החיות חייב להיות קריא ומובן בכל השפות על כן יש להחליפו בכל הגן ובכל השבילים מה שיגרום למבקרים לרעננות מסוימת והתמצאות טובה יותר בגן החיות.

תוכן עניינים:
תקציר מנהלים
מבוא
   1.א. קונספט השרות
   1.ב. התייחסות לסדרי עדיפויות של לקוחות
   1.ג. תוכנית הנהלה בתחום תפעול השרות ומענה לצפיות הלקוחות
   1.ד. הצעה לשינוי חזון גן החיות
2. תפעול השרות ממוקד לשרות הלקוח
3. תוכנית פעולה לתפעול השרות
   3.א. שלבי ביצוע Bench Marking
   3.ב. אופן היישום של תוצאותBench Marking
   3.ג. תוכנית לחישוב קיבולת השרות במחלקות השונות בגן החיות
   3.ד. אופן היישום של מערכת התורים לשרות בגן חיות
   3.ה. שיקולים בתכנון המערך הפיזי בגן החיות
סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
כאשר מתכנים את קונספט השרות עבור הקהל, יש לקחת בחשבון את גודלו, ייעודו, היקף פעילותו. היעד החשוב במיוחד לחשוב מראש מה היעוד המרכזי של המקום ואיך הקהל יכול להפיק מימנו את המרב. כפי שאומרים בנג'מין שניידר ודוד בואן בספרם "שרות מנצח בשוק תחרותי". שרות הוא מושג רב מימדי ובעל משמעות שונה בארגונים שונים. אולם בכל הארגונים, היחיד הקובע את רמת השרות הוא הלקוח.
אנו יודעים שגן החיות של לונדון הוא תיירותי, חווייתי, וגם לשם רווחים כלכליים. גן החיות מתבסס בעיקר על ביקור חד-פעמי, ועל קשר ארוך של מבקרים- ובהתאם לכך לבנות קונספט השרות.
 
עבודה מס' 67722 SHOPPING CART DISABLED
ניהול שיווק שירותים- עיריית רעננה, 2009.
בחינת השירות לתושב באגף הכנסות של עיריית רעננה.
3,672 מילים (כ-11.5 עמודים), 11 מקורות, 169.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עיריית רעננה, הינה אחת הרשויות המובילות בנושא שירות לתושב. העירייה  מספקת שירותים  ל-81 אלף  תושבי העיר ולבעלי העסקים .
על פי סקר של עיתון The Marker, בקרב 15 רשויות חזקות, עולה שעיריית רעננה נבחרה לעיר היעילה ביותר והמנוהלת באופן הטוב ביותר מבחינה פיננסית כאשר שביעות רצון התושבים משירות העירייה הינה הגבוהה ביותר  מבין שאר הערים בארץ ועומד על 84% . שביעות הרצון הכללית הממוצעת מכל שרותי העיר עומדת על 71% . (The Marker , 2008 ).
רעננה שמה על דיגלה כבר לפני יותר מעשור לשפר את השירות לתושב ומטרה זו הביאה את רעננה להיות אחת הערים  המבוקשות ביותר למגורים. רעננה מיצבה את עצמה כמותג מוביל  בקרב כלל הרשויות המקומיות והפכה להיות מודל לחיקוי.
אגף הכנסות של עיריית רעננה, אחראי על חיוב וגביית ארנונה,מים, ביוב ,אבטחה, חוגים, שילוט, גני - ילדים ובית המשפט לעניינים מקומיים. תוך מתן  שרותי קבלת קהל פרונטאליים ,טלפוניים ואינטרנטיים  בכל התחומים ואכיפת החובות במידת הצורך. השירות שניתן באגף הינו שירות טהור, אין באגף הכנסות מכירת מוצר כזה או אחר.
לקוחות האגף, הינם 23,000 בתי אב ועוד 2,500 בעלי עסקים בעיר.
לעיריית רעננה, אין מתחרים היכולים לספק את השירותים שהיא מספקת כך שלתושבים אין אפשרות לפנות למקור אחר לקבלת שירות. ונאמנות התושבים  אינה יכולה להימדד  אך, עיריית רעננה נמדדת מול עיריות אחרות ברמת השירות לאוכלוסיית העיר.

תוכן עניינים:
מבוא
חלק 1
1.1 סיווג השירות
1.2 מפת שירות
1.3 מודל מסגרת ייצור השירות
1.4 מודל GAP -פערים באיכות השירות
חלק 2
2.1 בחינת תהליכי השירות
2.2 ניתוח תהליכי השירות הפנימיים והחיצוניים בארגון
חלק 3
3.1 המלצות לשיפור השירות באגף הכנסות
3.2 מפת שירות חדשה
סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
דרגת ההתאמה בין נותן השירות למקבל השירות הינה דרגת התאמה גבוהה. עובד שאינו מקצועי בתחומו לא יוכל לתת לתושב את השירות המבוקש . תושב המבקש לבצע העברת דירה כלומר, הוא מפנה את הנכס לטובת דייר חדש שנכנס לדירה, יגיע לאגף הכנסות ושם עובד קבלת הקהל יבקש לקבל ממנו חוזה וקריאת מונה מים על מנת לבצע את החילופים. בסוף התהליך יקבל הדייר היוצא חשבון סופי לתשלום (גמר חשבון) והדייר החדש יקבל מאותו יום את החשבונות על שמו לתשלום. במידה ועובד קבלת הקהל לא יהיה מקצועי ולא יבין את צורך אותם תושבים לא יוכל לספק להם מענה הולם.
 
עבודה מס' 66987 SHOPPING CART DISABLED
ניהול שיווק ועיצוב שירותים- חברות תרופות, 2007.
אימוץ תקן ISO 9000 בחברות "דקסון" ו"טבע".
5,300 מילים (כ-16.5 עמודים), 15 מקורות, 349.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זו שמה דגש על שירותים בעלי ערך מוסף אשר נחשבים כיום למרכיב החשוב ביותר בארגונים הרוצים להשיג יתרון תחרותי אסטרטגי, כותבת העבודה התייחסה לענף התרופות, כאשר ההתמקדות היא בחברות "דקסון" ו"טבע".
אחד הנושאים הנחקרים ונחשבים כבעלי חשיבות גבוהה הוא ניהול האיכות בארגון.

קהל היעד, הלקוחות, העדפותיהם, שביעות רצונם ונאמנותם ישפיעו על ביצועי הארגון.
ארגון שישכיל לחקור ולהבין את טעם, ציפיות ודרישות לקוחותיו ויתאים לו את השירות/המוצר תוך צמצום הפער בין רצוי למצוי ואף ידע להעניק ערך מוסף, יבדל וימוצב שונה ממתחריו ולו יהיה היתרון התחרותי שיקנה לו ייחודיות.

נושאים הקשורים לשיפור איכות בכלל ואימוץ ISO 9000 בפרט, נמצאים על סדר יומם של ארגונים רבים.
מחקרים רבים נעשו בנושא אימוץ תקן ISO 9000. אולם, רובם המכריע של המחקרים בחן את השיקולים הטכניים הרציונאליים כגון: רצון להגביר יעילות, שיפור בתהליכי עבודה, חסכון בעלויות, אפקטיביות התקן, התועלות הצפויות מיישום התקן וכיו"ב, כמי שעמדו ביסוד ההחלטה לאמץ את התקן.
ארגונים על פי גישה זו, נתפשים כמכשירים אשר נועדו להשיג מטרות בצורה יעילה.
גישות רציונאליות מניחות כי בידם של ארגונים מצוי כל המידע הדרוש להם על מנת לקבל החלטות אשר ימקסמו את התועלת שלהם, התנהגותם של ארגונים נתפשת כפעילות המבוצעת על ידי סוכנים בעלי מטרה.
על פי תפיסה זו, אימוץ של טכניקות בתחום ניהול איכות, כמו למשל אימוץ תקן ISO 9000, מתבסס על מודל של בחירה רציונאלית, המונחית על ידי הצורך להשיג מטרות של יעילות, לפיו ארגונים בוחרים באופן רציונאלי לאמץ טכניקה אשר תאפשר להם לייצר את התפוקה שלהם בדרך היעילה ביותר.

תוכן עניינים
מבוא
תאור הענף
תאור הארגונים
סקירת ספרות תקני איכות- ISO
ניהול שיווק ועיצוב שירותים בחברות התרופות "דקסון" "טבע" ו"תרו"
אסטרטגיה לשיפור שירות
סיכום
שיקוף עצמי
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
מדובר במערכת תקנים פשוטה, הגיונית ושיטתית. התקנים מגדירים את הדרישות, אך לא קובעים מסגרות בצורת היישום שלהן. על כל ארגון ליישמן בהתאמה לטכנולוגיה שלו, לגודלו, לאופיו ולדרישת לקוחותיו. תקני 9000ISO כפי שהם מוכרים לנו כיום פורסמו לראשונה בשנת 1987 על ידי ארגון התקינה הבינלאומי ISO. המהדורה השנייה של התקנים פורסמה בשנת 1994 וכיום עומדים התקנים בפני שינוי גרסה נוסף, גרסת שנות ה-2000. משמעות השינוי היא הרחבת התפיסה מאבטחת איכות המוצר (product quality assurance) לאבטחת שביעות רצון הלקוח (customer satisfaction assurance).
(Conti 1999)
 
עבודה מס' 67692 SHOPPING CART DISABLED
שיווק שירותים - חברת סלקום, 2009.
ניתוח החברה והמלצות לשיפור השירות וחווית השירות בעיני הלקוח.
4,453 מילים (כ-13.5 עמודים), 11 מקורות, 199.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
במסגרת העבודה מובאים נושאים שונים הקשורים לשירות ועיצוב, חוויית הלקוח וסביבה שירותית -  בעידן של שינויים ומודעות גוברת לשירות. פיליפ קוטלר, בספרו "ניהול השיווק" כתב: "זה לא מספיק לספק את צורכי הלקוח, צריך לרגש אותו". העסק של "ניהול חוויית לקוח" הוא עסק שבו מנסים לתת ללקוח יותר מסיפוק, לתת לו חוויה כלל-חושית שתרגש אותו.
בעבודה זו אני מציגה את חברת "סלקום".
בחלק הראשון של העבודה אני מנתחת את חברת סלקום על פי מודל הפערים, מודל התיאטרון ומודל אזור הסובלנות. באמצעות ניתוח החברה אבחנתי את רמת השירות כתפיסתו של הלקוח ומכאן שסלקום ברמה בינונית. אבל "סלקום" שנתפסה בעיני הלקוח ברמת שירות בינונית ממצבת את עצמה כחברה הכי מתקשרת למוסיקה הישראלית, והכי מתאימה לצעירים.  
בחלק השני מובאת סקירת ספרות אשר עסקה במאפייני השירות ומיתוג המוצר.
בחלק השלישי של העבודה ישנן המלצות לחברת סלקום לשיפור השירות וחווית השירות בעיני הלקוח, באמצעות מודל משולש שירותים, מפת השירות, ואמנת השירות. הומלץ לחברה לעודד אמינות בשירות, בחדשנות וביצירתיות, ומצויינות בארגון, עידוד סקרי לקוח, להפיץ אמנת שירות בפומבי.

תוכן העניינים:
תקציר מנהלים
הצגת הארגון באמצעות מודלים
סקירת ספרות
הצעת נקודות לשיפור
סיכום
ביבילוגרפיה

מתוך העבודה:
פער 1: הפער בין ציפיות הלקוח את איכות השירות לבין תפיסת ההנהלה את איכות השירות
סלקום: ציפיות הלקוח הינם גבוהות. התלות של הצרכנים בסלולרי גבוהה מאוד. כי "הטלפון הסלולרי הפך למוצר כה בסיסי, עד שהלקוחות יסכימו לספוג הכל כדי שהוא יעבוד".
הלקוחות ציפו לתחרות מוגברת בענף הסוללר שתוביל לרמת שירות גבוהה יותר (זמן ההמתנה, אדיבות, מקצועיות, תמורה למחיר.
הסקר הראשון שבדק את שביעות רצון הלקוחות בענף הסלולר לאחר כניסת חוק הניידות לתוקף, עולים הנתונים שלמרות שחוקקו את החוק על מנת לשפר את המצב, אין למעשה כל שיפור וקיימת אפילו הרעה", כי "הציבור חווה אכזבה ממה שקורה לאחר חוק הניידות".
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1-9] מתוך 100 :: [עמוד 1 מתוך 12]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>