עבודות [1-9] מתוך 32 :: [עמוד 1 מתוך 4]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 :: עמוד הבא >>

תוצאות חיפוש "נפט":

עבודה מס' 21458 SHOPPING CART DISABLED
שוק הנפט בישראל - מחירי הנפט בישראל - גישות בירוקרטיות וכלכליות, 1992.
סקירת שוק הדלק, בדיקה אמפירית לגורמי השינוי במחירי הנפט (כלכליים, בירוקרטיים), גישות כלכליות עולמיות להערכת מדיניות הנפט ועוד.
5,776 מילים (כ-18 עמודים), 10 מקורות, 99.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
ראשי הפרקים:
א. הקדמה- שוק הנפט בישראל.
ב. גישות כלכליות עולמיות להערכת מדיניות הנפט.
ג. בדיקת  התאמה בין מחירי הדלק בארץ למחירים בחו"ל.
סיכום ומסקנות.

מטרת עבודה זו היא לסקור את שוק הדלק בארץ ולבדוק בצורה אמפירית את הגורמים לשינוי במחירי הדלק בארץ: גורמים בירוקרטיים, כלכליים או אחרים.
 
עבודה מס' 21369 SHOPPING CART DISABLED
חרם הנפט והשפעותיו על הכלכלה הישראלית והעולמית, 1994.
בדיקת השתלשלות חרם הנפט הערבי עד למצבו כיום, מניעי החרם, גורם הנפט במדינות ערב והשפעתו על הכלכלה.
7,035 מילים (כ-21.5 עמודים), 19 מקורות, 99.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן:
1. מבוא והצגת הנושא
2. הקדמה- סקירה היסטורית על החרם הערבי
3. גורם הנפט בארצות ערב
4. השפעת החרם על כלכלת העולם
5. השפעת החרם על כלכלת ישראל
א. השפעת החרם על פיתוח הכלכלה
ב. השפעת החרם על יבוא הנפט
ג. ההטבות במס לחיפושי נפט
6. סיכום- מימדי החרם הערבי
7. ביבליוגרפיה

מבוא והצגת הנושא
הערבים, בראותם כי בנשק בלבד לא יוכלו להכניע את ישראל, והיות והגיעו לכלל מסקנה כי להשמיד אותנו אין הם יכולים, מנסים ללא הרף לסחוט מאיתנו ויתורים לטובת הארצות הערביות בכלל והפלשתינים בכלל.
אחת מהדרכים הללו, נוסף למרי אזרחי וצבאי אלימים, היא דרך הכלכלה הישראלית בפרט ודרך הכלכלה העולמית בכלל. הערבים בדעה, נכונה ביותר, כי עמי העולם לרוב מעונינים בטובתם הכלכלית ולאחר מכן באינטרסים של שלום העולם, ולכן הם מנסים לשכנע את כל הנוגעים בדבר כי יפסיקו לסחור עם ישראל, בה בשעה שהם עצמם אינם סוחרים איתנו.
הדבר ללא ספק פוגע בסחר העולמי של מדינת ישראל ומסב לה נזקים כלכליים עצומים, הן בשל עלויות נוספות הנגרמות לה, הן בשל תחליפי יבוא אותם היא נאלצת לחפש והן בשל היעדר שווקים ליצא אליהם את הסחורות. הדבר החמיר שבעתיים לאחר מלחמת ששת הימים ויום כיפור. החרם התחיל לכלול את הנפט, דרך ספקיות הנפט הגדולות בעולם: סעודיה וכווית.
מטרת העבודה הנוכחית היא לבדוק את השתלשלות חרם הנפט הערבי עד למצבו כיום, את המניעים של מדינות יצואניות (אופ"ק) הנפט לחרם, וכן את השפעותיו הכלכליות של החרם על הכלכלה הישראלית.
העבודה תסתמך על כתבי עת, מאמרים שנכתבו בנושא וכן על הערכות פרשניים כלכליים מהעיתונות היומית.
 
עבודה מס' 68453 SHOPPING CART DISABLED
נפט ככלי במדיניות חוץ, 2010.
שליטתה של אופ"ק בשוק הנפט העולמי כמונופול, אירועים מכוננים שהשפיעו על מחיר הנפט, האירועים שקדמו להקמתה של אופ"ק וכן על תגובת העולם לאופן פועלו של אופ"ק.
7,293 מילים (כ-22.5 עמודים), 27 מקורות, 249.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
הנפט הוא "מנוזלי החיים" של החברה המודרנית. מאז ראשית המאה ה-20, עם התרחבות השימוש בנפט עלתה חשיבותו הכלכלית, החברתית, הצבאית והמדינית. הנפט הוא מקור האנרגיה הדומיננטי של התחבורה, כלי המלחמה, כלי החקלאות והתעשייה. בשוק הנפט פועלים שני כוחות מרכזיים: הקונים, קרי מדינות המערב, והמוכרים, אלה הם המדינות המאוגדות בארגון המדינות המייצאות נפט - "אופ"ק". בשנות השבעים של המאה העשרים הפגינו מפיקות הנפט הערביות את כוחן מול צרכניות הנפט בעקבות תבוסה צבאית של מדינות ערב מול ישראל. מחיר חבית נפט מיום הקמת הארגון ועד תחילת שנות השבעים היה חסר תנודתיות משמעותית, אך אז החל לעלות בעשרות אחוזים בימים ספורים. המדינות המפיקות הבינו לראשונה ששליטה בנפט מהווה בנוסף לעוצמה כלכלית גם עוצמה מדינית ואסטרטגית. אופ"ק ניסתה להשיג את יעדיה המדיניים האנטי ישראלים באמצעות איומי אמברגו במשלוחי נפט למדינות המסייעות לישראל. שנים אחר כך, מלחמת המפרץ המחישה את הפיצול בקרבת מפיקות הנפט ובעולם הערבי. השימוש בנשק הנפט עבר מידי המפיקות לידי הצרכניות, ביטוי לכך נמצא בסנקציות שהטילה ארה"ב על מפיקות במזרח התיכון כמו עיראק, איראן ולוב.
אנו נראה שהארגון מנצל סכסוכים בין המדינות המפיקות ומעלה את מחיר הנפט, למשל במלחמת איראן עיראק, וזו על מנת להפיק רווחים.
מטרת העבודה היא לבחון את השאלה האם נפט מהווה כלי במדיניות החוץ של החברות באופ"ק ?
מבנה העבודה יכלול פרק תיאורטי באמצעותו נבחן את שאלת המחקר, ופרק אמפירי אשר יסקור אירועים שהשפיעו על מחיר הנפט, כלים כלכליים, אסטרטגיים ומדיניים שהמדינות המפיקות השכילו להפיק משליטתן בנפט ודרך התמודדות המערב עם התלות במדינות המפיקות. נערוך מחקר אשר יבדוק האם יש התאמה בין עקרונות הפרק התיאורטי לנתונים מאקרו כלכליים, אנושיים, צבאיים וגיאו-אסטרטגיים ונבחן האם נפט באמת מהווה נפט עוצמה. נקיים דיון אשר יבהיר האם דרך פעולתו של אופ"ק כארגון מתאים למשנתם של הריאליסטים או של הליברלים. עבודה זו תתמקד בהתמודדות מדינות המערב עם מדיניות אופ"ק לאורך השנים. ננסה ללמוד על מקומו של הארגון בפוליטיקה העולמית תוך התייחסות לנעשה ביחסים הפנמיים בין המדינות החברות בו.

תוכן עניינים:
א. מבוא
חלק תיאורטי
גישה ריאליסטית  מאזן עוצמה  וליברליזם  
חלק אמפירי
1.נפט
1.1 נפט הגדרה
1.2 שימושי נפט  
1.3 מקורות אנרגיה חלופיים
1.4 תלות העולם בנפט
2. אופ"ק
2.1 אופ"ק  הגדרה
2.2 מטרת הארגון
2.3 אופ"ק - סקירה היסטורית
3. נפט ככלי במדיניות חוץ של המדינות החברות אופ"ק
3.1 שימוש בנפט ככלי במדיניות חוץ
3.1.1  סקירה היסטורית
3.2 נפט ככלי אסטרטגי
3.3 נפט ככלי מדיני
3.4 נפט ככלי כלכלי
3.5 תגובת העולם לשימוש בנפט ככלי במדיניות החוץ של אופ"ק
3.6 מבט לעתיד
4. מדידת עוצמה
5. דיון על התנהגות אופ"ק לפי הגישה הריאלסטית ולפי הגישה הליברלית
ב. סיכום ומסקנות
ג. ביבליוגרפיה
ד. נספח: הסברים למחקר עוצמה

מתוך העבודה:
הניאוריאליזם גורס שיחסים בין מדינות שומרים על חוסנה של המדינה ועמידותה במערכת הבינלאומית ונעשית ע"י חתימת בריתות והסכמים בין לאומיים. נפט הינו מוצר חיוני ולכן המדינות המפיקות הופכות למחוזרת ע"י הצרכניות. אופ"ק מאפשר למדינות החברות בו למנף את האינטרסים המדיניים שלהם, בכך שהן שולטות על ההיצע העולמי ומחייבות את המדינות מייבאות נפט להיענות לרצונם ולהתחשב בדעתם.
לפני הקמת ארגון אופ"ק, ב-1956 במהלך מבצע קדש(13), ערב הסעודית ניסתה לשנות את תוצאות המלחמה על ידי הפחתת ההיצע העולמי אשר היה אמור לגרום למחיר חבית הנפט לעלות. אך ארצות הברית התערבה העלתה את ההיצע ולא נתנה למחיר לעלות. ערב הסעודית נכשלה בהפעלת לחץ מדיני כי לא השכילה לאחד את שאר מדינות ערב המפיקות שהיו חלוקות בדעתן ובגלל לחץ ארה"ב הגבירו את שאיבת הנפט וכסו את החוסרים שייצרו הסעודים.
 
עבודה מס' 21245 זמנית, לא ניתן לרכישה
 
עבודה מס' 50924 SHOPPING CART DISABLED
גורם הנפט ביחסי אנגליה-איראן, 2000.
כיצד השפיע הנפט על היחסים בראשית המאה ה-20, מהקמת חברת הנפט האנגלית- איראנית ועד הלאמתו ע"י ד"ר מוצאדק בשנות החמישים.
3,677 מילים (כ-11.5 עמודים), 4 מקורות, 158.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
ראשי פרקים:
1. מבוא
2. התגבשות היחסים בין חברת הנפט האנגלית-איראנית ובריטניה לבין איראן
  א. היחסים לפני מלחמת העולם הראשונה
  ב. היחסים לאחר מלחמת העולם הראשונה ועד מלחמת העולם השניה
3. התקופה שקדמה להלאמת הנפט
4. הלאמת הנפט ע"י ממשלת אירן בשנות ה-50
  א. הגורמים למשבר ההלאמה
  ב. משבר ההלאמה ונפילתו של ד"ר מוצדק
5. הפתרון לבעיית ההלאמה\חברת הנפט האנגלית-איראנית והקונסורציום
6. סיכום
7. ביבליוגרפיה

מבוא
בבואנו לחקור את התהוות המדינות במזרח התיכון בראשית המאה העשרים, איננו יכולים להתעלם ממעורבות מעצמות המערב-  צרפת, רוסיה, בריטניה, ובסופו של דבר גם ארה"ב בתהליכים המדיניים שחוללו את המזה"ת של ימינו.
בעבודתי בחרתי להתמקד בהשפעה המיוחדת שהשפיע הנפט- "הזהב השחור", על היחסים בין פרס, שהייתה לאיראן בימיו של ריז'א שאה, ובין בריטניה.
אנסה לענות על השאלה הבאה - כיצד השפיע הנפט על יחסי בריטניה ואיראן בראשית המאה העשרים, מהקמת חברת הנפט האנגלית איראנית ועד להלאמתו ע"י ד"ר מוצדק בשנות החמישים של המאה?
בתחילה תעסוק העבודה בהתפתחות היחסים כעסק כלכלי בלבד שאינו תלוי במדיניות חוץ בריטית. בהמשך אסביר כיצד מנוע הבעירה הפנימית שביסס את מעמדו בזמן מלחמת העולם הראשונה, הפך את הנפט למשאב אסטרטגי על מנת לאפשר לכלי המלחמה לנוע, ובכך עירב גם את ממשלת בריטניה.
בסופו של דבר אדון בהלאמת הנפט האיראני ע"י ממשלת איראן בשנות החמישים של המאה העשרים ובהשלכותיה.

ביבליוגרפיה
1. יאפ מלקולם א', המזרח התיכון למן מלחמת העולם הראשונה, מוסד ביאליק, ירושלים,. 1996
2. שבדרן בנימין, נפט המזרח- התיכון ברכה ואיום, הוצאת אפיקים- עם עובד, תל אביב, . 1975
3,. L.P ELWELL - SUTTON, PERSIAN OIL, Lawrence and washrag LTD, London .1955
4. VICKER RAY, THE KINGDOM OF OIL, New York, 1974, chapter 6
 
עבודה מס' 50967 זמנית, לא ניתן לרכישה
 
עבודה מס' 60994 SHOPPING CART DISABLED
הנפט בעראק (תרגיל), 1999.
סיכום מצב הנפט בעראק בדור האחרון (עד 1997).
1,343 מילים (כ-4 עמודים), 6 מקורות, 89.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים:
הקדמה
יכולת יצור הפקת נפט
פיתוח צירי הפקת הנפט
שינוע נפט
מקורות

הקדמה
מאז שהתגלה בשנות ה-20' של המאה, הפך הנפט למקור ההכנסה המרכזי של עיראק לאורך השנים. הפקתו החלה לראשונה בשנת 1927 ועברה תהפוכות ושינויים רבים בהתאם למצבה הפוליטי של עיראק. בזמן מלחמת עיראק-איראן ומאז הפלישה לכווית ב 90' תפוקת הנפט בעיראק והיכולת לייצא אותו נפגעו קשות, דבר שפגע ישירות בכלכלת המדינה. הפוטנציאל הכלכלי של עיראק אדיר, בשטחה מצויה רזרבות של מעל מיליארד חביות נפט, המהווים את רזרבת הנפט השניה בגודלה בעולם לאחר ערב הסעודית. אולם, בשנים האחרונות (95'90-') לא יכלה להפיק ולייצא כמויות גדולות של נפט בגלל הסנקציות שהטיל עליה האו"ם (החלטה מס' 986) שהגבילו את יצוא הנפט ל 500 מיליון דולר לשנה. (1)
------------------------------------------------------------------------
1. מתוך, ידיעות אחרונות, מוסף ממון, 14.8.95, סבר פלוצקר.
 
עבודה מס' 67052 SHOPPING CART DISABLED
נשק הנפט בשימוש ערב הסעודית, 2005.
השימוש של ערב הסעודית בנפט כנשק פוליטי בהקשר לסכסוך הישראלי ערבי בין השנים 1967 -1974.
7,120 מילים (כ-22 עמודים), 7 מקורות, 449.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
אין לערב הסעודית אח ורע באשר לעושר העצום ולפעילות הכלכלית, שבאו בעקבות תעשיית הנפט. בהיבט זה מהווה ערב הסעודית כר מחקר מעניין ביותר, הן באשר לתגובותיה בהקמת תשתית טכנולוגית, הן באשר להסתגלות החברה שלה להרגלי חיים חדשים, הן באשר לשינויים הפוליטיים הפנימיים והן באשר למעמד המדיני הבינלאומי שרכשה.
ערב הסעודית ידעה לתרגם את הנפט ממשאב כלכלי למשאב פוליטי, באמצעותו קנתה לעצמה מעמד חדש בעולם הערבי והשפעה רחבה בעולם כולו. סעודיה גייסה את הנפט כאמצעי להשגת מטרות מדיניות בסכסוך ישראל ערב. ניסיון להשתמש בנפט כנשק פוליטי התבצע על ידי ערב הסעודית, יחד עם שאר המדינות מפיקות הנפט, מקום מדינת ישראל, בשנת 1948, ועד היום. לעיתים הצליחו המדינות, וסעודיה בראשן, להשיג את מטרותיהן הפוליטיות ולעיתים נחלו אכזבות.
עניינה של עבודה זאת הוא בבחינת השימוש שעשתה ערב הסעודית בנשק הנפט בהקשר לסכסוך הישראלי ערבי בין השנים 1967-1974. בתקופה המדוברת היו שני משברים אלימים בין ישראל ומדינות ערב: מלחמת יוני 1967 ומלחמת אוקטובר 1973. בשתי המלחמות גייסו מדינות הנפט בכלל וסעודיה בפרט, את הנפט כאמצעי לחימה להשגת מטרות מדיניות, שיתמכו באינטרסים הערביים בסכסוך עם ישראל.
השימוש שנעשה בנשק הנפט בשנת 1967 הוא שונה בתכליתו ובתוצאותיו מהשימוש שנעשה בנשק הנפט בשנת 1973. בחינת התהליכים ההיסטוריים של שני המשברים חושפת את השינוי שעברה ערב הסעודית כתוצאה מ"בום הנפט". היא שינתה את מעמדה בפוליטיקה הערבית והפכה לגורם משפיע בדיפלומטיה הבינלאומית. היא הפכה מעורבת יותר בסכסוך הישראלי ערבי והתחייבה לאינטרס הפלשתיני. יחסיה הדיפלומטיים עם ארצות הברית עברו זעזועים והשפיעו על קבלת ההחלטות של מנהיגיה.
תהליכים אלו יבחנו בשלושה פרקים. הפרק הראשון יוקדש לרקע ובו יסקרו משק הנפט הסעודי, הפוליטיקה הבינערבית, הקשר של סעודיה לסכסוך הישראלי ערבי והיחסים בין סעודיה וארצות הברית. בפרק השני ייבדק השימוש של ערב הסעודית בנשק הנפט במלחמת יוני 1967, כישלונו, הסיבות לכישלון וההשלכות שנבעו ממנו. בפרק השלישי ייבדק השימוש של ערב הסעודית בנשק הנפט במלחמת אוקטובר 1973: התנאים שאפשרו את אמברגו הנפט, מאפייניו, תוצאותיו וההשפעות שלו. בסיכום יובאו המסקנות.

תוכן עניינים:
מבוא
פרק ראשון -  פרק רקע
א. משק הנפט הסעודי
ב. נפט והמערכת הבינערבית
ג. ערב הסעודית והסכסוך הישראלי ערבי
ד. ערב הסעודית ויחסיה עם ארצות הברית
פרק שני - מלחמת יוני 1967
א. השימוש בנשק הנפט במלחמת ישראל ערב ביוני 1967
ב. הסיבות הכלכליות והפוליטיות לכישלון נשק הנפט
ג. השלכות על אסטרטגיות נפט ופוליטיקה ערבית
פרק שלישי - מלחמת אוקטובר 1973
א. התנאים הכלכליים והפוליטיים שאפשרו את אמברגו  הנפט
ב. השימוש בנפט כנשק פוליטי במלחמת ישראל ערב  באוקטובר 1973
ג. תוצאות אסטרטגיות וכלכליות
ד. השלכות על הפוליטיקה הערבית והבינלאומית
סיכום
נספחים:
1. מפיקות הנפט הראשיות במזרח התיכון - תפוקת נפט גולמי באחוזים בשנת 1970
2. ייצור שנתי של נפט גולמי בערב הסעודית בין 1966-1970 (במיליוני חביות)
3. ייצור חודשי של נפט גולמי בערב הסעודית בינואר ועד אוקטובר בשנת 1967 (במיליוני טון)
4. מחיר מכירה, עלות ורווח ממשלתי לנפט מאוקטובר 1973 ועד ינואר 1974 (בדולרים)
5. חלקו של הנפט הערבי בצריכה וביבוא בארצות הברית בין השנים  1967-1977(באחוזים
רשימת מקורות

מתוך העבודה:
משנות ה- 20 ועד לשנות ה- 70 היה שוק הנפט העולמי בשליטתה של קבוצה קטנה של חברות רב לאומיות שנודעו בשם "שבע האחיות"(1). החיפוש וההפקה של נפט במדינות ערב התבצע באופן עצמאי על ידי חברות אלו וכך גם בערב הסעודית. במאי 1933 העניק אבן סעוד, מקימה של הממלכה הסעודית, את הזיכיון לחיפוש נפט לחברת הנפט "סטנדרד מקליפורניה", ששמה שונה בהמשך ל"חברת הנפט הערבית - אמריקנית" (עראמק"ו - ARAMCO - Arabian American Oil Company). במרץ 1938 התגלה לראשונה נפט בכמויות מסחריות בערב הסעודית, בדמאם. אבן סעוד חתם על הארכת הזיכיון לחברה האמריקאית וקיבל עבורו תשלום(2). בשלב זה, היו חברות הנפט פרטיות, והקשר עם הממשלה הסעודית היה בצורה של תשלום "שכירות" עבור אזורים לחיפוש והפקה של נפט.
 
עבודה מס' 40544 SHOPPING CART DISABLED
השלכות התפתחותיות בסקטור הנפט על מדיניות החוץ והפנים הארגונית בתקופת השאה.
איראן ממלה"ע השניה, נפט ואימפריאליזם, ההלאמה, ד"ר מצדק, המשבר והפשרה.
9,547 מילים (כ-29.5 עמודים), 29 מקורות, 308.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מראשית המאה העשרים שיחק הנפט האיראני תפקיד מכריע ביציבותה הכלכלית של המדינה, והיווה גורם מכריע בהתפתחות התעשיה המקומית ובתוצאות שנלוו לה (קרי, צמיחת מעמד פועלים).1 יתירה מזאת, בעיתות שונות בהיסטוריה של איראן המודרנית שמשה תעשית הנפט אבן דרך לגיבוש התנועה הלאומית האיראנית ומוקד למאבק פוליטי מכריע בין מוסד השאה לבין כוחות השינוי באיראן (ראה להלן) מצד אחד; ובין התנועה הלאומית האיראנית לבין האימפריאליזם מבית היוצר האירופי מצד שני. שיאו של העימות על השליטה בנפט הגיע, עם זאת, רק בראשית שנות החמישים עת הבורגנות הלאומית בקשה להלאים את חברת הנפט האנגלית הפרסית (משנת 1926 שונה שמה לחברת הנפט האנגלית איראנית--להלן: (AIOC ולשלוט באופן ישיר על משאבי איראן, אשר באופן מסורתי נמסרו כזכיונות למעצמות הזרות; בעיקר רוסיה הצארית (יותר מאוחר ברית המועצות) ובריטניה. במאבק זה היו מעורבים, במידה רבה, כוחות סוציו-פוליטיים שונים: מוסד השאה, מעמד הביניים המסורתי, האינטליגנציה, השמאל הרדיקלי, הצבא, העלמא והמעצמות המערביות; ודמה באופן בולט למאבקים אחרים לפניו על אופי המשטר האיראני. אי-לכך יש צורך לבחון בחיבור זה את מוקדי הכוח באיראן במאה השנים האחרונות ומאין נבע כוחם, את השלבים העיקריים בתולדות המאבק על הזהות הלאומית האיראנית ואת הגורמים, אשר עוררו את המאבק הנדון. לאחר בחינת נושאים אלה ננתח את השלבים השונים בעימות על הנפט, נעריך את יחסי הכוחות השונים ואת הסיבות לכישלון התנועה הלאומית במאבק זה.

תוכן העניינים:

מבוא: הרקע ההסטורי למשבר הפוליטי של שנות החמישים

א. מוקדי הכוח בחברה האיראנית
ב. ציוני דרך למאבק על הזהות הלאומית והפוליטית של איראן

פרק ראשון: ההתפתחות המדינית והחברתית באיראן
מאז מלחמת העולם השניה

א. מצוקות כלכליות ומתחים חברתיים
ב. התפתויות פוליטיות ומשבר הפרלמנטריזם

פרק שני: נפט ואמפריאליזם: מעורבות המעצמות באיראן ומדיניותה  של איראן
כלפי המעצמות עד ראשית שנות החמישים

א. החדירה המערבית והמאבק על הנפט
ב. חברת הנפט האנגלית-איראנית

פרק שלישי: תפיסת המאזן השלילי של ד"ר מצדק

פרק רביעי: ראשית הסכסוך הפוליטי: הלאמת חברת הנפט האנגלית-איראנית
והבעיות שנוצרו באיראן בעקבות ההלאמה

א. השלבים הראשונים (יוני 1949-פברואר   (1950
ב: המג'לס השישה-עשר והמאבק להלאמת הנפט (פברואר 1950-
מאי   (1951

פרק חמישי: משבר ונפילת מצדק (מאי 1951-אוגוסט   (1953
א. עמדה של בריטניה והמשבר הדפלוטמטי
ב. המאבק נגד השאה
ג. תפקידה של ארצות-הברית

פרק שישי: סוף דבר-- הפשרה והפתרון (הקונסורציום)

סיכום
ביבליוגרפיה
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

** עכשיו במבצע **
עבודה שניה ב – 40% הנחה*
בתוקף עד 30/08/2014
*) הזולה מבינהן

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1-9] מתוך 32 :: [עמוד 1 מתוך 4]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 :: עמוד הבא >>