עבודות [1-9] מתוך 100 :: [עמוד 1 מתוך 12]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>

תוצאות חיפוש "כלכלה פוליטית":

עבודה מס' 31324 SHOPPING CART DISABLED
כלכלה פוליטית בישראל, 1996.
סקירה של התפתחות הכלכלה הפוליטית בישראל ודיון במקרה בינוי ושיכון בישראל.
3,800 מילים (כ-11.5 עמודים), 2 מקורות, 99.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בכל מדינה, ישנה מערכת של קבוצות אינטרסים שונות. קבוצות אלו, קובעות עפ"י אידיאולוגיה את מטרותיהן החברתיות ביטחוניות וכלכליות במדינה.
עפ"י מטרות אלו נקבעת הקצאת המשאבים. בכל מדינה מתקיימות במקביל או בסמיכות מערכת הפועלת עפ"י עקרונות השוק ומערכת הפועלת עפ"י שיקולים פוליטיים, שתי המערכות וקשרי הגומלין שביניהם יוצרים יחדיו את "הכלכלה המדינית" .
תרגיל זה כאמור, עוסק בכלכלה הפוליטית כפי שהיא באה לידי ביטוי במדינת ישראל. התרגיל מבוסס בעיקר על ספרו של יאיר אהרוני "הכלכלה הפוליטית בישראל" שיצא בתשנ"ב.
בחלקו הראשון של התרגיל תובא סקירה קצרה של התפתחות הכלכלה הפוליטית בישראל, תוך שימת דגש על כללים ועקרונות, החוזרים על עצמם בכלכלה הישראלית, ומעצבים את אופייה. לאחר מכן נביא את המקרה של בינוי ושיכון בישראל עפ"י תיאורו של אהרוני, כדוגמא ליישום העקרונות שהוצגו בחלק הראשון של התרגיל. בהמשך ננסה לעמוד על אופיו של ענף הבינוי והשיכון בשנות ה-90 על סמך דו"חות מבקר המדינה משנים אלו.
בפרק הסיכום, ננסה לענות על השאלה האם המערכת הציבורית השתנתה באופן מהותי מאז כתיבת הספר של אהרוני, תוך ביסוס התשובה על תחום הבינוי והשיכון.

תוכן העניינים:
- מבוא
- התפתחותה של הכלכלה הפוליטית בישראל - סקירה
- הכלים העיקריים של המעורבות הממשלתית
- שיכון ובנייה בישראל - עפ"י ספרו של אהרוני
- שיכון ובנייה בישראל - שנות ה-90
- מסקנות
- בבליוגרפיה
 
עבודה מס' 50832 SHOPPING CART DISABLED
כלכלה פוליטית - התמזגות חברות הכבלים מהגישות המרקסיסטית והמרקנטליסטית, 2000.
בחינת המיזוג לפי שתי הגישות.
2,847 מילים (כ-9 עמודים), 4 מקורות, 158.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
כלכלה פוליטית
התמזגות חברות הכבלים  -
מהגישה המרקסיסטית והמרקנטליסטית

תוכן עניינים:              hg0832
מבוא
בסיס תיאורטי
           הגישה המרקסיסטית
           הגישה המרקנטליסטית
התמזגות חברות הכבלים- מקרה מבחן
סיכום
ביבליוגרפיה


מבוא
בעסקה שהתרחשה בתחילת נובמבר בשנת 99', רכשו חברת הכבלים "תבל",
העיתון "ידיעות אחרונות" ואיש העסקים אליעזר פישמן 58 אחוזים ממניות חברת
הכבלים הגדולה בישראל- "ערוצי זהב". ההנחה והשאיפה כיום היא שגם חברת
הכבלים השלישית, "מת"ב", תצטרף בשלב כלשהו לעסקה וכל שלושת חברות
הכבלים ימוזגו לחברה גדולה אחת. מיזוג שכזה פירושו הנחת יסודות לתאגיד
תקשורת רב עוצמה חדש. האחזקה במניות התקשורת קשורה בעיקר לשני
שחקנים ראשיים: אליעזר פישמן וארנון מוזס (בעל השליטה בעיתון ידיעות
אחרונות). פישמן ומוזס מחזיקים בכ66 - אחוז ממניות ערוצי זהב, ובכ33 - אחוז
ממניות ספקית האינטרנט הגדולה בישראל- "נטויזי'ן". כמו כן מחזיק פישמן בכ -
40 אחוז ממניות "ידיעות אחרונות", באמצעותן הוא ומוזס מחזיקים בכ 30 -
אחוזים ממניות חברת "רשת", אחת מזכייניות הערוץ השני. בנוסף לכך מחזיק
פישמן גם בכ20 - אחוז ממניות חברת השיחות הבינלאומיות- "קווי זהב". עובדות
אלה יצרו מציאות חדשה בשוק התקשורת, עידן של ענקי תקשורת פנים ארצית
שיכולה להלחם במונופולים חזקים כבזק. עידן שבו ישרדו בשוק רק החברות
שיציעו למנוייהן חבילות תקשורת כוללות, שיהיו בהן גם שיחות טלפון, גם שידורי
טלוויזיה וגם גישה מהירה לאינטרנט.

בעבודה זו אנתח מציאות זו של התאחדות חברות הכבלים והשליטה
המונופוליסטית של בעלי הון בשוק התקשורת משתי גישות: הגישה המרקסיסטית
לפיה השליטה באמצעי התקשורת מהווה שליטה בתשתית החברתית בישראל
ומאפשרת את המשך שליטתם של אותם בעלי ההון, והגישה המרקנטליסטית
לפיה התפתחות התקשורת האינטראקטיבית חיונית לביסוס עוצמתה של ישראל
בשוק  הבינלאומי, ולכן על הממשלה להשקיע בה ולעודד אותה.
על מנת לנתח את השינויים בשוק התקשורת אניח בתחילת העבודה בסיס
תיאורטי לגבי שתי הגישות הרלוונטיות לניתוח מקרה מבחן זה. חשוב לציין כי
בבסיס התיאורטי של כל גישה בו אעשה שימוש בעבודה זו, אדגיש את הנקודות
הרלוונטיות ביותר לעבודתי, אף שיש עוד דגשים רבים בגישה המרקסיסטית
ובגישה המרקנטליסטית אליהן לא אתייחס. כמו כן, חשוב לציין כי את התמזגות
חברות הכבלים והתעצמותן בשוק התקשורת, ניתן לבחון גם מנקודת המבט
הליברלית הנוגעת לשוק חופשי ויתרונותיו, אך אני בחרתי דווקא שלא להתמקד
בה  ולהתייחס לשתי הגישות האחרות.

ביבליוגרפיה
1. אטד א., "האח הגדול הולך וגדל", היי- טק המילניום, דצמבר 1999, ע"מ .31-35
2. רוזנר ש.,"תחרות בכבלים",עיתון הארץ, יום רביעי, 5 בינואר .2000
3. פורת א., "הכבלים ליוצרים: אנחנו בעדכם עזרו לנו לפתוח תחרות", נמר של
נייר, יום חמישי, 13 בינואר .2000
4,. Gilpin R., The  Politics Economy of International Political  Economy
.New Jersey: Princeton Univ. Press, Introduction 
עבודה מס' 62977 SHOPPING CART DISABLED
כלכלה פוליטית - המוצר הציבורי, 1999.
ניתוח מקרה האנטנות הסלולריות בבאר שבע על פי 'דילמת האסיר'.
2,403 מילים (כ-7.5 עמודים), 0 מקורות, 148.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זו עוסקת במהות המוצר הציבורי ובקשיים באספקתו. קושי זה אמחיש בעזרת "דילמת
האסיר" הלקוחה מתורת המשחקים. כמו כן אעמוד על פתרונות שונים הניתנים ליישום.
המקרה הממחיש את החלק התיאורטי לקוח מכתבה העוסקת בבעיית האנטנות הסלולריות
המוצבות במרכז העיר באר- שבע וגורמות לפגיעה באיכות הסביבה1. ראש העיר, יעקב טרנר,
החליט לאסור על שלוש חברות הטלפוניים הסלולריים, "פלאפון", "סלקום", ו"פרטנר", להציב
אנטנות באזורי מגורים. ההחלטה נתקבלה לאחר התייעצות עם מומחים לקרינה של המשרד
לאיכות הסביבה. הרקע להחלטה הוא מחאות של תושבי העיר, ובמיוחד, תושבי השכונות נווה -
נוי, נחל- עשן ורמות, שליד בתיהם הוצבו האנטנות.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. "באר- שבע מתנתקת מהסלולארי", ידיעות אחרונות, 4.6.99


 
עבודה מס' 68847 SHOPPING CART DISABLED
כלכלה פוליטית - סקירה של שלוש גישות בהתייחס למשבר כלכלי., 2010.
סקירה תמציתית של הגישה הליבראלית, הגישה המרקסיסטית וההבדלים בין גישות אלו לגישה הקנסיאנית.
1,476 מילים (כ-4.5 עמודים), 0 מקורות, 149.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
'כלכלה פוליטית', בקליפת אגוז, היא תחום במדעי החברה הדן בקשרי הגומלין בין השוק, בו יש קונים ומוכרים המתקשרים ביניהם על דרך של רצון לבין המדינה שהעומד בראשה הינו מקבל ההחלטות הראשי ויש לציית לו (בהתאם למערכת חוקים מסוימת).
במחקר של כלכלה פוליטית קיימים מספר זרמים- זרם פוזיטיביסטי, המנסה להסביר את התהוות המציאות הכלכלית הנתונה (את המצוי) והזרם הפילוסופי העוסק בדיון על הדרך 'הנכונה' לפעילות כלכלית, דן ברצוי ופחות במצוי. הזרם הפילוסופי מתחלק למספר גישות, ובעבודה זו אסקור שלוש מהן- הגישה הליבראלית, הגישה המרקסיסטית וההבדלים בין גישות אלו לגישה הקנסיאנית.

מתוך העבודה:
הגישה הליבראלית (מזוהה עם אדם סמית) יוצאת מנקודת ההנחה שהאדם הוא יצור אנוכי הדואג ‏לעצמו ולסביבתו הקרובה ופועל על בסיס דאגות קיום חומריות. בשנות האלפיים ובמיוחד במדינת ‏ישראל השבעה (ברובה), קשה להזדהות ולהתחבר לגישה זו שדנה בדאגות הקיום החומריות, אך ‏גישה זו גם טוענת כי האנשים לא שופטים את עצמם ביחס לאחרים, אלא ביחס לעצמם ומבקשים ‏לשפר את מצבם אובייקטיבית. ע"פ גישה זו, על המדינה להגן על זכויות הקניין, ומעבר לכך- כל אדם ‏לגורלו.‏
 
עבודה מס' 60272 SHOPPING CART DISABLED
ציניות פוליטית והשתתפות פוליטית, 2000.
בחינת הקשר על ידי בדיקת מידת האמון במוסדות ציבוריים וגופים פוליטיים בסקר רחב היקף במוסדות אקדמאים ברחבי הארץ.
2,234 מילים (כ-7 עמודים), 4 מקורות, 94.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
במדינת ישראל קיים פרדוקס בו קיימים אחוזי הצבעה גבוהים לבחירות הכלליות, למרות שקיים אמון נמוך ומיאוס במוסדות הממשלה ובמפלגות. קיימים, כמובן, משתנים רבים, מדוע אנשים מסויימים, נוטלים חלק ומשתתפים בתהליך הפוליטי ואחרים נמנעים ממנו. בעבודה זו, נתמקד במשתנה הציניות הפוליטית ונבדוק האם קיים קשר בינו לבין השתתפות פוליטית.
קשר זה נבדק על ידי בדיקת מידת האמון במוסדות ציבוריים וגופים פוליטיים בסקר רחב היקף במוסדות אקדמאים ברחבי הארץ. הממצאים שנמצאו מאוששים את הספרות המחקרית.

תוכן עניינים:
סקירת ספרות
שיטה וממצאים
דיון ומסקנות
ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 50771 SHOPPING CART DISABLED
כלכלת מזרח גרמניה במסגרת איחוד הגרמניות, 2000.
בדיקת תהליך הבראתה של הכלכלה המזרח גרמנית והשתלבותה בכלכלת המערב.
7,710 מילים (כ-23.5 עמודים), 17 מקורות, 308.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה סמינריונית בנושא :
כלכלה פוליטית
כלכלת מזרח גרמניה במסגרת איחוד הגרמניות

תוכן עניינים:                  hg0771
מבוא
א. השתלבותה ושיקומה של מזרח גרמניה במסגרת איחוד גרמניה
  א.1. רקע היסטורי-כלכלי
  א.2. סטטוס כלכלת מזרח-גרמניה ערב האיחוד
  א.3. האסטרטגיה המוניטרית של האיחוד
  א.4. המדיניות הכלכלית של גרמניה המאוחדת
  א.5. "מוסד הנאמנות" - הפרטה או חיסול ?
ב. ההשלכות המיידיות של  האיחוד
  ב.1. המחיר הכבד של איחוד גרמניה
  ב.2. תכנית קוהל בהשוואה לתכנית מארשל
  ב.3. תוצאות הפטרנליזם
ג. תעסוקה
  ג.1. התעסוקה במסגרת האיחוד
  ג.2. השפעת רמת השכר על התעסוקה
  ג.3. המשא-ומתן בין הממשלה לאיגודי העובדים
  ג.4. יחסי מעסיקים עובדים
  ג.5. התעסוקה בשנת 2000-2001
ד. היבטים נוספים לכלכלת מזרח-גרמניה
  ד.1. השקעות פרודוקטיביות בהי-טק - סקסוניה כדוגמא להצלחה
  ד.2. מדיניות האנרגיה במזרח גרמניה
  ד.3. ההיבט הפוליטי של כלכלת מזרח גרמניה
סיכום
ביבליוגרפיהמבוא

עם נפילת הגוש הסובייטי והתמורות הרבות, שהתחוללו בסוף שנות ה80 - בין הגוש
המזרחי והמערבי, ניצבו שתי הגרמניות בפני רגע היסטורי, שמשמעותו- איחודם למדינה
אחת ולא עוד שתי מדינות אחיות שפוצלו ונטמעו בשני גושים מנוגדים.
רגע היסטורי זה כולל בתוכו תקוות חדשות, ציפיות, חששות וקשיים רבים בכל תחומי
החיים. המטרה היא בניית כלכלה אחידה שתצעיד את גרמניה המאוחדת אל המאה ה -
21, ואולם, המפתח לעתיד נמצא במידה רבה ביכולת להתגבר על המכשולים הכלכליים,
הנובעים מאיחוד שתי כלכלות השונות מאד באופן תפעולן ומבניהן.

בעבודה שלפנינו אבחן את הממדים השונים של כלכלת מזרח גרמניה, תוך שימת דגש על
הממד התעסוקתי המזרח גרמני, במסגרת איחוד גרמניה, וזאת על-מנת להצביע על
יכולתה של כלכלת מזרח גרמניה להשתלב בכלכלת הגוש המערבי ולהמריא לעבר שגשוג
ופריחה.

השערת המחקר היא ככל שתהליך האיחוד עם מערב גרמניה יתקדם, כך יושלם תהליך
ההבראה של כלכלת המזרח ויביא להשתלבותה במסגרת כלכלת המערב.

התמקדתי בניתוח כלכלת מזרח גרמניה עקב הנטייה הרווחת לבדוק דווקא את השפעת
איחוד גרמניה על חלקה המערבי ועל איחוד אירופה, ורצוני לבדוק ולהאיר כיצד כלכלה
קומוניסטית כושלת מתמודדת עם האתגרים המודרניים של כלכלת שוק חופשי ואיחודים
כלכליים.

בבניית עבודה זו התבססתי על מחקרים אמפיריים שונים העוסקים בכלכלת גרמניה.
העבודה תחקר בשיטה של תאור תופעה ועיון במקורות משניים.

ביבליוגרפיה

1. ברוקנר, הרבט (1992). "מסוציאליזם לפטרנליזם". ילקוט למחשבה סוציאליסטית .11-15 :27
2. האנציקלופדיה העברית (תשי"ז). גרמניה, רמת-גן: מסדה.
3. הארץ (2000). איגוד העובדים הגדול בגרמניה הסתפק בהעלאת שכר של %3 בלבד". 29 במארס:
ג.16
4. העתיד (1992). "חדשות ממדינות הפדרציה". .41 : 105
5. חמץ, שגיא (1998). "סקסוניה - ממדינה מוכת אבטלה למרכז היי-טק". הארץ, 22 בנובמבר : .5
6. מארשל מאט (1997). "מדוע הצליחה תכנית מארשל ומדוע נכשלה תכנית קוהל". הארץ, 8 ביוני:
.11
7. מרית, גלית (1993). "איחוד גרמניה, המחיר הכבד". הארץ, 21 בינואר.
8. רומפל, ראלף (1992). "מוסד הנאמנות בברלין: לשקם, להפריט או לחסל את המפעל". העתיד,
.8-9  :103
9. שטרן פרנק (1994). "גרמניה: 1945-1990: כיבוש, חלוקה, איחוד". בתוך וולקוב שולמית,
שאלתיאל אלי, שטרן פרנק, (עורכים). מחלוקה לאיחוד. תל-אביב: עם-עובד, .1994

.10. Bastian, Jens (1998). The Institutional Archtecture of an Alliance for Jobs. Pp
120-140 in H?lscher Jens (Ed.) East Germany's Economic Development Since
.Unification. Chippenham: Antony Rowe Ltd
11. Flockton, Christopher (1996). The German Economy Since 1989/90. Pp.61-73  in
  .Larres Klaus (Ed). Germany since unification
.12. Giersch Herbert, Paque karl-Heinz, Schmieding holger (1994). The Fading Miracle
.New-York:Cambridge University Press
13. Gr?ner, Helmut (1993). Energy Policy in Eastern Germany. Pp. 134-138 in
.Ghaussy A. Ghanie &  Sch?fer Wolf (Ed.) The Economics of German Unification
London and New-York: Routledge
14. H?ther, Michael (1998). Economic Policy for the New Lander: Supply-Side
Economics Needed. Pp. 37-49 in H?lscher Jens (Ed.) East Germany's Economic
.Development Since Unification. Chippenham: Antony Rowe Ltd
15. Schmidt Klaus-Dieter & Sander Birgit (1993). Wages, Productivity and
Employment in Eastern Germany. Pp. 60-72 in Ghaussy A. Ghanie &  Sch?fer Wolf
(Ed.) The Economics of German Unification. London and New-York: Routledge
16. The Economist (2000). A Real Breakthrough?. Januar 15
The Economist (2000).One Society, Stretched and Divided.February 6

 
עבודה מס' 60053 SHOPPING CART DISABLED
דת אזרחית ויציבות פוליטית-ספרד תחת שלטון פרנקו 1936 - 1945, 2001.
הגדרת המושג והקשר בין דת אזרחית ויציבות פוליטית למושגים לגיטימיות ואפקטיביות.
4,170 מילים (כ-13 עמודים), 13 מקורות, 159.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זו תעסוק בדת האזרחית בספרד בין השנים 1936 - 1945, אשר הושמה על ידי פרנסיסקו פרנקו שליט ספרד דאז. במסגרת זו אעסוק תחילה בהבנת המושג דת אזרחית, תוך כדי הבאת מקורות שונים והגדרות שונות. כמו כן אראה את הקשר בין דת אזרחית ויציבות משטר ללגיטימיות ואפקטיביות, כפי שמסביר זאת ליפסט.
לאחר מכן אתאר בקצרה את הרקע של ספרד בשנים הנ"ל ואפרט את המאורעות החשובים והמרכזיים, שאפיינו את ספרד ואת מנהיגה פרנקו.

לסיכום, אשתמש במושגים ובהגדרות של דת אזרחית אשר יובאו בחלק הראשון של העבודה ואמקם אותם בתקופת ספרד בשנות ה-30 וה-40, בנסיון להראות האם המסקנות והממצאים שעלו במובן הנורמטיבי, יוכלו להתקיים במבחן האמפירי של ספרד באותה תקופה.

תוכן עניינים
מבוא
פרק א' - דת אזרחית מהי?
פרק ב' - ספרד : 1936 - 1945
פרק ג' - דת אזרחית בתקופת שלטון פרנקו
סיכום
ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 50973 SHOPPING CART DISABLED
מבוא לממשל-תרבות פוליטית, 2000.
בחינת הסוגים השונים של תרבות פוליטית וההתאמה בינה לבין צורת המשטר.
2,941 מילים (כ-9 עמודים), 4 מקורות, 148.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
התרבות הפוליטית היא היסוד לכל צורת משטר שהיא מהפרימיטיבית ביותר ועד המתקדמת ביותר. ערכי התרבות הפוליטית הם אלו שיקבעו את דרכי פעולת המשטר ואת מעורבות האזרחים. תרבות פוליטית קשורה קשר הדוק בניסיון היסטורי, ניסיון זה הוא שמעצב ויוצר את השוני בין תרבות אחת למשניה.
בעבודתי זו אנסה להגדיר את סוגי התרבות השונים ואת מגוון המרכיבים שיוצרים תרבות פוליטית. כמו כן אנסה ליצור מתאם בין תרבות פוליטית מסוימת לבין צורת משטר, תהיה התייחסות לדפוסי ההשתתפות השונים המבדילים בין
אוכלוסיות שונות. השאלה המרכזית בעבודה זו היא: האם תרבות פוליטית היא נחלתם של מדינות מתקדמות או שקיומה נמצא בכל חברה פרימיטיבית ככל שתהיה. העבודה מתבססת בעיקרה על חומר קריאה בנושא זה, רובו מספר הקורס:  government and politics"comparative", ועל מספר מאמרים בנושא.
היקף החומר בנושא הוא רחב ועל כן ישנם נושאים שלא הצלחתי למצותם עד תום.

תוכן עניינים:
מבוא
תרבות פוליטית
דת ותרבות פוליטית
מדיה
חיברות פוליטית
אליטות
השתתפות
שינויים בתרבות פוליטית
פוסטמטריאליזם
סיכום
ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 50510 SHOPPING CART DISABLED
השיעה-תנועה פוליטית או כת דתית, 2000.
תרגיל זה דן בשאלה האם השיעה נוסדה כסיעה דתית איסלאמית או כתנועה פוליטית שמטרתה היתה הגעה לשלטון.
1,194 מילים (כ-3.5 עמודים), 6 מקורות, 118.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מותו של הנביא מחמד בשנת 632 לספירה יצר מצב בלתי מוכר למאמינים המסלמים. מותו של הנביא, ללא ציווי או הוראה על יורשו ומחליפו הביא לפילוגים וסכסוכים רבים באסלאם, שהיה עוד בתחילת דרכו.

שני זרמים עיקריים שהתפתחו כתוצאה מאותו הסכסוך היו השיעים והסונים אשר התחרו, כל אחד כמיטב יכולתו, על ירושת השלטון שלאחר מות הנביא, כאשר כל זרם מחזיק בגרסה אחרת בנוגע ליורשיו של הנביא (ולאיה)*. הסונים טענו שאת היורש יש למנות על ידי ועדת אנשים שהנם חברי הנביא, והשיעים טענו שהיורש חייב לבוא אך ורק מביתו ומצאצאיו של הנביא. על פי תפיסה זו טענו השיעים שזכות הירושה לשלטון מגיעה לעלי אבן אבי-טאלב, משום שהוא היחיד העונה להגדרה של "צאצאי הנביא" מאחר והיה נשוי לביתו של הנביא והיה גם בן דודו.
התפלגות זו יצרה מחנות יריבים שכל אחד החזיק בדעה שונה ובתפיסה שונה.

בעבודה זו אדון בשאלה, האם היתה השיעה סיעה דתית אסלאמית שרצתה להביא זרם חדש לעולם האסלאם, או שמא היתה זו תנועה פוליטית שבראש מעייניה היתה השאיפה לשלטון?
-----------------------------------------------------------------------------------
* נחמיה לבציון, "הכיתות באסלאם", מתוך חוה לצרוס-יפה (עורכת), פרקים בתולדות הערבים והאסלאם (תל אביב:
רשפים, 1968) עמ' .182-184

תוכן העניינים:
מבוא
הפילוג בין השיעים לסונים
אמונת השיעים ונסיונותיהם לתפיסת השלטון
התפתחות השיעה מהמאה העשירית עד לימינו
סיכום
ביבליוגרפיה
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

** עכשיו במבצע **
עבודה שניה ב – 40% הנחה*
בתוקף עד 01/08/2015
*) הזולה מבינהן

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1-9] מתוך 100 :: [עמוד 1 מתוך 12]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>