עבודות [1-9] מתוך 44 :: [עמוד 1 מתוך 5]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 :: עמוד הבא >>

תוצאות חיפוש "טקסי חתונה":

WordSuggestions
טקסי קי קיי

עבודה מס' 62706 SHOPPING CART DISABLED
חתונה לסבית מול חתונה הטרוסקסואלית, 2002.
השוואה של תהליך החתונה והטקס עצמו בין זוג הטרוסקסואלי וזוג לסבי.
7,607 מילים (כ-23.5 עמודים), 17 מקורות, 258.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן עניינים :
מבוא
סקירה ספרותית
שאלת מחקר
שיטת המחקר
ממצאי המחקר:  חתונה הטרוסקסואלית
               חתונה לסבית
סיכום ודיון
ביבליוגרפיה

מבוא
נושא העבודה שבחרנו לחקור הוא ניתוח טקס והמשתמע ממנו מבחינה חברתית. טקס חברתי
מהווה חלק מתהליך החברות ולכן הטקס אותו בחרנו לנתח הוא חתונה.
למה חתונה?!  אנו נמצאות כיום בגיל בו מרבית חברינו וכך גם אנו  עומדים בפני תהליך מיסוד
הקשרים הזוגיים.
את נושא החתונה בחרנו לבחון באופן קצת שונה- בחרנו לבחון שני סוגי חתונות: חתונה
הטרוסקסואלית וחתונה לסבית. אנו ננתח את הדומה והשונה בטקסים אלו.
בחרנו בנושא זה  כיוון שאנו נחשפות בשנים האחרונות למערכות זוגיות שונות בחברה, מערכות
זוגיות חד-מיניות, שלעיתים איננו מבינים את תכליתן ומשמעותן.
החשיפה נעשית בעיקרה ע"י אמצעי התקשורת השונים, ונראה כי ישנה השפעה גדולה על התכנים
הטלוויזיוניים, הקולנועים, הספרותיים ועוד.
כיום, לאחר המחקר שערכנו, למדנו להכיר את תהליך החברות של הקהילה ההומוסקסואלית
בישראל, ובחברה בת ימינו אנו מאמינות כי יש להיות פתוחים לכל התת-תרבויות שמרכיבות את
התרבות השלטת ואף משפיעות עליה, אם לטובה ואם לרעה.

לצורך מחקרנו  בחרנו להשוות בין חתונה לסבית לבין חתונה הטרוסקסואלית( שימוש במחקר
איכותני). שני הזוגות הם בטווח גילאים דומה (26 - 30), מועד החתונה היה פחות או יותר קרוב
(באותה שנה), שני הזוגות משכילים, שני הזוגות מתגוררים בצפון הארץ (חיפה והאיזור), השונה
הוא  שזוג אחד הוא הטרוסקסואלי והזוג השני הוא חד מיני - לסבי.
לצורך המחקר נפגשנו עם כל אחד מהזוגות (בנפרד) וערכנו ראיונות עומק להכרת הזוג , הכרת
מערכת היחסים בינהם, סיבות שהביאו אותם להתחתן, תיאור החתונה וההכנות.
לאחר הראיונות צפינו בקלטות הווידאו משתי החתונות. הפרמטרים שבחרנו להשוואה הם
פרמטרים שמצאנו אותם כבסיסים וחיוניים לביצוע הטכס.
לצורך כך נעזרנו במאמרים אנתרופולוגים המנתחים את שלבי החתונה בחברה הישראלית,
הסיבות לחתונה, הלבוש, מקום האירוע, בחירת המתנות  ועוד. 
עבודה מס' 66935 SHOPPING CART DISABLED
פסקי זמן וטקס חתונה (תרגיל), 2008.
סקירת ספרות תמציתית על החתונה כ"פסק זמן".
1,092 מילים (כ-3.5 עמודים), 6 מקורות, 49.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עפ"י הויזנגה  (1996), "פסק זמן" הוא מצב בו האדם מתנתק מהמציאות היומיומית שלו ומתחבר לדת שלו, ללאום שלו או לתרבות אחרת. לטקסים שאנו עוברים בחיינו יש מערכת כללים שונה ממערכת כללי היומיום, מערכת שמאפשרת לאדם להתחפש ולהיות מישהו אחר.
הוזינגה טען שצריך להתייחס לפסק זמן כאל משחק מאחר ובמשחק הפרט חווה התנתקות, יציאה מחיי השגרה ועושה פעולות אחרות. המשחק מתנהל במסגרת זמן מסוים, יש לו קצב משלו וכל משחק מתנהל ומתקיים במקום מוגדר ומסוים, בדיוק כמו פסק הזמן.
"חתונה" היא אכן פסק זמן עפ"י הכללים של הויזנגה: הטקס מתקיים במקום מיוחד ושונה, יש לטקס זמן מוגדר, יש לה התחלה וסוף והפרטים המשתתפים בטקס פועלים בצורה שונה מאשר בחיי השגרה.

מתוך העבודה:
לפני המרוץ בדרך לחופה מציעים גורמים שונים אפשרויות לבני הזוג לקחת פסק זמן ולהעניק לעצמם את האפשרות ללבן ולעבד את משמעות החוויה אשר בפניה הם עומדים וכדי להעמיק את היכרותם עם תכני, סמלי ומנהגי הטקס, לדון בחשיבותו כטקס מעבר ושינוי בחייהם האישיים והזוגיים.
תבורי (2000) מחזק את הטענה ואומר שכיום מיוצגים שירותי דת אלטרנטיביים באופן מאוד בולט בקמפיינים פרסומיים. יש תקווה שזוגות אשר משתתפים בטקסים כאורחים, ישקלו טקס ליברלי לעצמם כשיחליטו להינשא.
 
עבודה מס' 67078 SHOPPING CART DISABLED
הבאת נשים מאוקראינה לצורכי חתונה, 2008.
ניתוח מקרה על פי שלוש תיאוריות פמיניסטיות.
2,792 מילים (כ-8.5 עמודים), 7 מקורות, 399.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
חיבור זה מציע ניתוח פמיניסטי לתופעת "הזמנת כלות באינטרנט", תוך התבססות על 3 זרמים מרכזיים בהגות הפמיניסטית (הפמיניזם הליברלי, הפמיניזם המרקסיסטי, הפמיניזם הרדיקלי). לאחר הצגת התופעה, אבחן הסברים שונים למקורותיה ותנאים הנדרשים לשינוי אותה מציאות חברתית, כפי שאלה עולים מתיאוריות פמיניסטיות שונות. בתוך כך, אצביע על קווי דמיון ושוני בין התיאוריות השונות ואציג את הביקורות השונות שמופנות כלפיהן.

מתוך העבודה:
הפמיניזם הליברלי, המדגיש שיח של זכויות ושוויון בין פרטים, צריך להיות מובן בהקשר ההיסטורי-פוליטי-כלכלי בו הוא צומח: זרם זה מתפתח כחלק מתנועת הליברליזם ועל הרקע ההיסטורי של המהפכה הצרפתית. רעיון מרכזי בליברליזם הוא כי האדם, בניגוד לחיה, הינו יצור תבוני, רציונאלי, ולכן לכל בני האדם זכויות טבעיות ושוות למימוש הפוטנציאל הפנימי שלהם.
 
עבודה מס' 69368 SHOPPING CART DISABLED
"לא כלה דרכנו" - יחסן של נשים ליום חתונתן, 2012.
סקירת ספרות וסיכום וניתוח של 10 ראיונות עם 10 נשים נשואות.
5,168 מילים (כ-16 עמודים), 27 מקורות, 159.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בעבודה זו אדון בדרכן של הנשים לאתגר ולייחד את טקס החתונה שלהן ואנסה לאמוד ממה נובע הרצון לאתגר ולייחד טקס זה.לשם כך אתבסס מחד גיסא על התפתחות מעמד האישה לאורך הדורות וכן כל הדברים הנוגעים בעניין (פמיניזם,אפליה וכדומה) וכן אעלה את נושא טקס החתונה והנישואין על שלל היבטיהם מאידך.

שיטת המחקר: בכדי לענות על שאלת המחקר בצורה המיטבית נבחרה שיטת המחקר האיכותנית.
כלי המחקר: ראיונות אישיים.
אוכלוסיית המחקר: ראיינתי עשר נשים נשואות בטווח גילאים של 20-30 ללא ילדים, אשר נישאו בשלוש השנים האחרונות. חלקן דתיות וחלקן חילוניות, עבור כולן טקס הנישואין והחתונה היווה עבורן הרגע המרגש ביותר בחייהן. במהלך הראיונות הן שיתפו אותי כמעט בכל תהליך ההכנות לחתונה מהפרט השולי ביותר ועד לפרט החשוב ביותר. מאפיין נוסף של קבוצת הנשים הנחקרת היה מקום מגוריהן והוא מדינת ישראל, אזור הדרום.
חלק מהראיונות התקיימו בבתי קפה וחלקם בבית המרואיינת.
בעבודה שלפנינו ניסיתי להראות את הידע העדכני הקיים בתחום מעמד האישה וטקסי החתונה בארץ וכן לענות על שאלת המחקר.

תוכן עניינים:
פרק 1 : מבוא:
סקירה ספרותית
שאלת מחקר
פרק 2 : מתודולוגיה
שיטת המחקר
כלי המחקר
אוכלוסיית המחקר
הליך המחקר
פרק 3 : ממצאים
פרק 4 : דיון
פרק 5 : ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
לאחר ברית הנישואין בין בני זוג, מגיעה החתונה. חתונה היא הכינוי של טקס הכניסה בברית הנישואים. המפתח למשמעות של הטקס נמצא בצורה שלו, המבנה של הטקס מיועד לחולל שינוי, לעשות משהו טרנריאני. נכנסים לבקתה למשל בצורה אחת ויוצאים בצורה שנייה, זה מעביר מסטאטוס לסטאטוס ומעמד למעמד (Handelman, 1990). טקס החתונה נערך בתרבויות שונות ובני הזוג הנישאים, מכונים "חתן" ו"כלה", ובתום הטקס הם נקראים "בעל" ו"אישה".
 
עבודה מס' 66680 SHOPPING CART DISABLED
בואי כלה- שמלת הכלה כסוג של מדים חברתיים ומוסכמים , 2007.
התמקדות בכלה לפני חתונה וכלה לאחריה וכן על האופי השונה שלהן - כלה השבויה כולה בחלום החתונה מול כלה הנאבקת עם הדימוי המקובל.
8,560 מילים (כ-26.5 עמודים), 3 מקורות, 169.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
הנושא בו אעסוק בעבודה זו הוא מדים, לא מדים מהפרספקטיבה המתבקשת של מדי צה"ל, או מדי נבחרת אלא מדים המהווים תוצר של יישור קו תרבותי, מדים הסמויים מהעין השקועה במובן מאליו, אני בחרתי לבחון: שמלות כלה. שמלות כסוג של תלבושת אחידה, לבוש מחייב ואחיד, במסגרת צו האופנה וטעמה האישי של הכלה, המבדיל את הכלה ומייחד אותה מבין כל פשוטי העם ביום חתונתה.  
את סוגיית שמלת הכלה בחרתי לפצל לשלוש עיקריות- הסוגיה הראשונה, נובעת מתוקף היותן נשים החיות בעידן המודרני-מערבי, המחויבות לסטנדרטים מסוימים של יופי ומראה. הסוגיה השנייה, היא הפער בין ההכנות המסיביות אליהן נדרשת הכלה לבין הדרישות המועטות אליהן נדרש החתן בליל החתונה, הפער בהכנות הוא פער המתבטא גם בתחומים נוספים בחברה בה אנו החיים הבולט בניהם הוא תפקידה של האישה כרעיה, אם, עקרת בית ובעלת משרה מלאה. הסוגיה השלישית, היא ההיבט הכלכלי המבטא את המעבר מחברה מסורתית לחברה קפיטליסטית הבא לידי ביטוי במגמה של השנים האחרונות בהן חתונות הפכו לתעשייה משגשגת הטומנת בחובה מחיר כלכלי כבד ומשמעויות חברתיות רבות אותן אדגים בהמשך.
בדומה לעבודתה של ששון לוי (2006) גם כאן אבקש לשלב בין שתי פרדיגמות שיחד משלימות בעיני את התמונה במלואה- הפרדיגמה הפרשנית והפרדיגמה הביקורתית. הפרדיגמה הפרשנית הבוחנת את המציאות החברתית והתרבותית מנקודת ראותם של הפועלים בה ושל החווים אותה והפרדיגמה הפמיניסטית המעמידה את סוגיית אי השיוון וסוגיית המגדר במרכז ועוסקת בעיקר במאבק כנגד דיכוי חברתי על רקע מגדרי. דרך פרדיגמות אלו אבחן את שאלת המחקר שלי ואציג את הממצאים והתובנות שעולות מהם לטעמי.
על מנת לבחון את סוגיות אלו בחרתי להשתמש באסטרטגיה של ראיון וזאת כיוון שסברתי שדרך הראיון אוכל להגיע לפרשנות אותה נותנת הכלה לדברים וכן לקבל את התמונה המקיפה והמלאה ביותר תחת המגבלה של שימוש במתודה אחת, וכמו כן דרך הראיון ניסתי להעלות שאלות ותהיות שהכלה אולי לא הייתה מודעת אליהם בזמן ההכנות האינטנסיביות לאירוע.
בחרתי להציג את הניתוח של הראיונות ואת הממצאים הראשונים על פי נושאים שהעליתי מראש, להציג את זווית הראייה של כל כלה ולעגן זאת בדוגמאות. כמו כן לצורך שמירת האנונימיות של המראיינות וכתיבה פחות מסורבלת, הכלה לפני החתונה תכונה ת' והכלה לאחר החתונה תכונה א'.  

מתוך העבודה:
כל אחת מהכלות מתארת את תהליך חיפוש השמלה בצורה שונה לחלוטין, ת' רתמה מלכתחילה את משפחתה לחיפושים, היא עברה בין מעצבים שונים וראתה בכל התהליך כחוויה חיובית ודבר שהיא "נורא נהנית ממנו עכשיו". א' ראתה בחיפוש השמלה כסוג של עול ועוול, היא סיכמה את "החוויה הראשונית" של חיפוש השמלה "כמזעזעת" והיא אף יצאה מהמעצבת בבכי, גם מהחוויה השנייה היא יצאה "בעצבים" ורק בחנות האחרונה אליה נכנסה, חנות שאינה חנות של שמלות כלות אלא מעצב תל אביבי סטנדרטי שמחזיק רק שמלות מוכנות, אז מצאה את הגאולה, או כך חשבה.
 
עבודה מס' 67473 SHOPPING CART DISABLED
רב-תרבותיות בחברה הישראלית, 2005.
מאפייני הרב תרבותיות בחברה הישראלית בדגש על העדה הגרוזינית, והדגמתם בסרט "חתונה מאוחרת" של דובר קוסשווילי.
3,005 מילים (כ-9 עמודים), 11 מקורות, 119.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זו בוחנת את מאפייני העדה הגרוזינית מהיבט של רב תרבותיות בחברה הישראלית. במסגרת זו נבדקים שלושה רבדים: רובד המציאות, רובד האידיאולוגיה ורובד המודעות האישית. העבודה מנתחת את הסרט: "חתונה מאוחרת" כהדגמה לרבדים אלה.
סרט זה, מתווה קווים לאותו קונפליקט תרבותי באמצעות התמודדותו של הגיבור, זאזא, עם הקונפליקט בין תרבות מוצאו לתרבות הדומיננטית בה הוא חי. ברצוננו לבחון את הקונפליקט בו נמצא הגיבור הן מזווית השונות התרבותית והן מזווית של איש המקצוע הטיפולי.
כעובדים סוציאליים, בבואנו לפגוש אדם מתרבות שונה מהתרבות שלנו, ראוי תחילה שנכיר את תרבות המוצא שלו על מאפייניה הייחודיים. זאת מאחר וכל התערבות מקצועית צריכה להתייחס לתרבות של הלקוח ולאופן בו היא משפיעה ומעצבת את האדם.
לבסוף יש סיכום מהיבט אישי לגבי עבודה סוציאלית רב תרבותית בישראל.

מתוך העבודה:
הסרט מציג את "המערכת המגדלת" (Norton, 1978), זו המקנה את התרבות, הערכים והתפיסות שבאות בקנה אחד עם משפחת המוצא, בתור תרבות ארכאית, כובלת ואפילו פרימיטיבית הרווית אמונות טפלות וסטריאוטיפים.
הגיבור גר בסמוך להוריו. הקרבה הגיאוגרפית מסמלת בסרט הן את הקרבה ביחסים בין הגיבור להוריו והן את אותה "לכידות עדתית גרוזינית", עליה דיבר עילם (1980). קרבה זו מתוארת כלוחצת, תלותית ומגבילה.
 
עבודה מס' 64150 SHOPPING CART DISABLED
קמפיין פרסומי של ישרוטל, 2006.
קמפיין לחבילת הארחה למתחתנים לפני ואחרי החתונה
3,987 מילים (כ-12.5 עמודים), 0 מקורות, 248.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
העבודה מתמקדת במלונות ישרוטל בע"מ בכלל, ובפרט בשירות ההארחה החדש של ישרוטל, שהוא חבילת הארחה למתחתנים לפני ואחרי החתונה. ניתוח שיווקי והחלטות שיווקיות לגבי שרות החדש של ישרוטל נעשו והתקבלו תוך כדי הסתמכות על שירותי הארחה הקיימים כבר בישרוטל. זאת, על מנת לבנות קמפיין פרסומי שישתלב עם קמפיינים פרסומיים אחרים של ישרוטל ועל מנת לא לפגוע בקו אסטרטגי שנוקטת ישרוטל בפרסום שרותיה.
העבודה בנויה משלושה חלקים: ניתוח שיווקי, החלטות שיווקיות והחלטות אסטרטגיות. כל חלק בנוי ממספר תת פרקים, כך שבסופו של דבר מתקבל קמפיין שלם.
מטרתו של ניתוח שיווקי היה לנתח את החברה, ואת השרות החדש שלה, ולתת רקע לקבלת החלטות שיווקיות ואסטרטגיות. כך, מתוך ניתוח שיווקי מתבררים שלבי מחזור החיים של שרותי ישרוטל, מצוינות הזדמנויות אותם כדאי לחברה לנצל ואיומים איתם נדרשת ישרוטל להתמודד, מפורטים מוצרים תחליפיים ומוצרים משלימים לחבילת הארחה למתחתנים. כמו כן נדונה בעיית עונתיות בצריכה.
פרק הדן בהחלטות שיווקיות מרכז בתוכו סדרה של החלטות שיווקיות שהתקבלו בהתאם למטרות שיווקיות שהוגדרו. בפרק זה התקבלו החלטות עודות מיצוב ובידול ביחס למתחרים, בוצע פילוח השוק, נקבעו צינורות שיווק והפצה ולבסוף נדונה שאלת המחיר.
פרק האחרון, אך מרכזי התמקד בהחלטות אסטרטגיות הקשורות לקמפיין. כאן החלטות התחלקו לשישה תחומים. בתחום הראשון נדונו החלטות אסטרטגיות, כגון הגדרת שלבי מסע הפרסום ויעדיו והחלטות תקציב פרסום. תחום השני התמקד בהחלטות מסר. אסטרטגיית מסר שנבחרה לקמפיין היא רגשית. תחום השלישי התעמק בהחלטות מקור. זוג צעיר שחזותם החיצונית מושכת ואטרקטיבית נבחר להיות מקור. תחום הרביעי ריכז החלטות קמפיין. תחום החמישי דן בהחלטות מדיה, וביניהם החלטות בחירת ערוצי פרסום ותקצובם. בתחום האחרון התקבלו החלטות להערכת הצלחת מסע הפרסום.
 
עבודה מס' 69883 SHOPPING CART DISABLED
הסרטון הויראלי ב-יוטיוב ע"פ התיאוריה של ולתר בנימין, 2013.
ניתוח הסרטון 'ריקוד הכניסה לחתונה של ג'יל פטרסון וקווין היינץ' עפ"י התיאוריה.
5,427 מילים (כ-16.5 עמודים), 15 מקורות, 249.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בשנת 1936, התפרסמה בברלין מסה מאת הפילוסוף ולתר בנימין "יצירת אמנות בעת השעתוק המכני" בה הרהר החוקר על השלכות והשפעות של הקדמה הטכנולוגית על אמנות בכל רבדיה.
המסה, למרות היותה קצרה מבחינת האורך, נגעה בנקודת רבות כמו האותנטיות של יצירת אמנות, מושג האורה של יצירת אמנות אותנטית, ערך הפולחן של יצירת מנות כנגד ערך התצוגה שלה בעת הטכנולוגיה שמאפשרת שעתוק מכני, ואת תפקידה של אמנות בעולם בו ניתן לעשות מספר אין סופי של עותקים כאשר ליצירת המקור אין שום השפעה או שליטה עליהם.
ביולי 2009, הועלה ליו טיוב סרטון שהפך תוך זמן קצר לסרטון ויראלי. בסרטון, הוצג ריקוד מיוחד של כניסה לחתונה של זוג צעיר ממינסוטה. מעבר ללהפוך לסרטון ויראלי ולהגיע למיליוני צופים ביו טיוב, הפך הסרטון למודל של שעתוק וחיקוי. עבר החל מאוגוסט 2009, הועלו ליו טיוב ריקודים דומים רבים. לעתים זה היה שעתוק של אותו הריקוד, ולעתים - יצירה "עצמאית"  בהשראת הריקוד.
בעבודה הנוכחית, אתייחס לתופעת הסרטון של "הריקוד של כניסה לחתונת ג'יל וקווין" והפיכתו ליצירת אמנות משועתקת בעזרת התיאוריה של וולתר בנימין. אבדוק כל אספקט של התיאוריה ויישומו במקרה של הסרטון הויראלי הזה.

תוכן העניינים:
מבוא
1. סקירת ספרות:
1.1 התיאוריה של ולתר בנימין?
1.2 פרשנויות לתיאוריה של שעתוק טכני
1.2.1 הקשר בין אמנות לחברה
1.2.2 האורה
1.2.3 עבודת השחקנים
1.3      סרטונים ויראלים ברשת
2. תופעת הריקוד המיוחד של כניסה לחתונה ביו טיוב
2.1 סקירת התופעה
2.2 תופעה נוספת בעקבות תופעת "ריקוד הכניסה של ג'יל וקווין"
3. מתודולוגיה
4. דיון
4.1 האם ניתן להגדיר את הריקוד של פטרסון והיינץ כיצירת אמנות.
4.2  יצירת האמנות כביטוי של צורך חברתי.
4.3 סרטון ויראלי ושעתוק.
4.4 אורה
4.5 ביצוע יצירת אמנות בכנסיה
5. מסקנות
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
בנימין גם מציע מושג חדש, "אורה", בהקשר לאוטנתיות של יצירת אמנות לפני השעתוק. הוא מתייחס לאמצעים הטכנולוגיים הזמינים ליוצרי סרטים, למבקרי קולנוע כז'אנר בגלל ה"תזזיות" שלו (לעומת ציור אשר לא זז לשום מקום), ואף מוצא שקהל צופים המאומן בצפיה בסרטים, לומד את אמנות ה"לעשות יותר מדבר אחד בו זמנית".
 
עבודה מס' 68931 SHOPPING CART DISABLED
טקס החינה המרוקאי, 2011.
מקורו של טקס החינה המרוקאי, אופיו והתמורות שחלו בו במהלך השנים.
6,117 מילים (כ-19 עמודים), 4 מקורות, 249.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
החברה הישראלית בה אנו חיים היא חברה בעלת תרבויות רבות ומגוונות המתנהלות בין היתר על פי טקסים שונים אשר תורמים ליצירת המסורת של אותה התרבות או העדה. ביסודם של הטקסים עומד רעיון מרכזי אשר משקף את עולם הערכים של אותה התרבות ותפקידם של הטקסים הם לסייע בשמירה על עולם הערכים שלה ובנוסף לחזק את המכנה המשותף של המשתתפים בהם ולעיתים אף ליצירת בידול מהשונים מהם. ניתן למנות סוגים שונים של טקסים ביניהם טקס בולט ומיוחד הוא טקס החינה המסורתי. טקס זה נמצא תחת כותרת רחבה  של טקסי מעבר שונים ביהדות. טקסי מעבר אלה מציינים תקופת מעבר בה הופך הפרט ממעמד של ילד למעמד של בוגר, ממעמד של רווק למעמד של נשוי, ממעמד של אדם פרטי למעמד של איש ציבור.
טקס החינה הוא טקס המלווה את החתן והכלה בתקופת ההסתגלות שבין רווקות לבין חיי הנישואים. הוא נהוג בעיקר בקרב עמים שונים במזרח התיכון, בצפון אפריקה ובאסיה. לרגל החינה, נוהגים לערוך מסיבה אשר מהווה כמעין טקס של מעבר מחיים כיחידים לחיי זוגיות. במרכזו של הטקס  צובעים החתן והכלה את ידיהם בצבע צמחי המופק משורש צמח החינה  אשר מיוחסות לו סגולות רבות של הגנה, שמירה מפני עין רעה, פריון, אושר ושלמות חיי הנישואין.

עבודה זו תעסוק בטקס החינה המרוקאי. היא תציג את מקורותיו של הטקס, את מנהגיו ואת תכונותיו השונים. היא תפרט את מהלכי הטקס ואת הסמלים הסימבוליים הכרוכים בו. בנוסף תעמוד על השוני שבין הטקסים המקוריים שנערכו בעבר לאלה שנערכים כיום ויחד עם זאת,היא תעמוד על המשמעויות השונות שניתנו עם השנים לטקס.
העבודה כוללת סקירת ארבעה מקורות, תצפיות וראיונות.

תוכן העניינים:
מבוא
סקירה תיאורטית:
- השימוש בעיסת החינה ומקורה
- משמעויות הטקס
- טקס החינה המרוקאי- אותנטי
- טקס החינה המסורתי בימינו
ריכוז ממצאי הראיונות
ריכוז ממצאי התצפיות
מסקנות
קווי הדמיון והשוני בין ממצאי הראיונות והתצפיות לבין המאמרים
לסיכום
נספחים

מתוך העבודה:
בערב זה נערך "לילת אל חינה"- ערב חגיגת החינה. ערב זה הוא מעין הקדמה לשמחה הגדולה של מחר. על פי המקורות התקיימו סוגי טקסים שונים בקהילות השונות שבמרוקו. הטקסים כוללים את טקס האזמומג, את טקס החינה הקטנה ואת טקס החינה הגדולה כאשר טקס החינה הגדולה היה המרכזי ביותר. טקסי החינה נערכו תמיד בבית הכלה אך מספרי הטקס וזמניהם היו שונים מקהילה לקהילה. שלושת טקסי החינה היו שונים זה מזה בעיקר באופי המשתתפים שבטקס. (שטרית, תשס"ג)
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

** עכשיו במבצע **
עבודה שניה ב – 40% הנחה*
בתוקף עד 01/05/2015
*) הזולה מבינהן

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1-9] מתוך 44 :: [עמוד 1 מתוך 5]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 :: עמוד הבא >>