עבודות [1-9] מתוך 100 :: [עמוד 1 מתוך 12]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>

עבודות חדשות במאגר

עבודה מס' 70295 SHOPPING CART DISABLED
תוכנית לניהול בטיחות - תוכנית בטיחות במסגריה, 2015.
תוכנית לניהול בטיחות של מסגרייה לפי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה.
7,127 מילים (כ-22 עמודים), 0 מקורות, 449.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
המסגרייה הינה חברה המתמחה בעבודות מסגרות. החברה הוקמה בשנת 2008.
במסגרייה עובדים כ- 30 עובדים קבועים ועוד כ-10 זמניים.
החברה מתמחה בעבודות קונסטרוקציות, חיזוק מבנים ,מגרשי ספורט ,גגות איסכורית , גלריות, גידור מוסדי, גידור מסוגים שונים, שערים, מעקות בטיחות, מדרגות חירום, סככות ועוד.

תוכן העניינים:
תרשים מסגריית ג'ורג'
אישור תוכנות והקצאת משאבים
פרופיל חברה
מבנה אירגוני
היקף מועסקים ועיסוקם
ממלאי תפקידים במערך הבטיחות
יעדים ומדדים
עריכת סיכונים- תוכנית כללית
ניתוח סיכונים ואמצעי בקרה
בעלי תפקידים לאישור רמת סיכון קביל
גורמי סיכון כלליים בבטיחות
לו"ז לביצוע סקר סיכונים
סדר עדיפויות
עקרונות האיכות
פעולות האיכות
מדיניות האיכות
התמדה ויעילות
הדרכה והכשרה
שיתוף פעולה בין גורמי חוץ למסגריה
אופן פעילות במסגריה בתחום ייצור התקנה ותחזוקה
הוראות בטיחות ונהלי עבודה
ביצוע בקרה
טיפול אחריות צוותים
חשיבה מקצועית
יעוד בטיחות
נוהל איתור מפגעי בטיחות בעבודה
נוהל סילוק מפגעים
נוהל אישור הכנסת גורם סיכון חדש
קליטה / הדרכת עובד חדש
הדרכות עובדים
הסמכת עובד על מכונה
שימוש בצמ"א- ציוד ממגן אישי
טבלה - סוגי ציוד מגן אישי עפ"י סוג העבודה
בדיקות תקופתיות
טבלת בדיקות תקופתיות
אביזרי הרמה
מלגזה - מכונת הרמה
בטיחות בעבודה בגובה
כיבוי אש
עזרה ראשונה
דו"ח תאונות עבודה
נוהל תחקור תאונת עבודה
נוהל בטיחות להכנסת מכונה חדשה
נהלים בחירום
נספחים
אנשי מפתח צוות חירום
הצהרת עובד חדש לבטיחות בעבודה
הצהרת עובד - הדרכת עבודה / בטיחות
כתב מינוי להפעלת מכונה
עובדים - רתכים מוסמכים
עובדים - הסמכה  והדרכה לעבודה בגובה
עובדים - רענון נהיגת מלגזה
טופס ביקורת לציוד כיבוי אש
הפניית עובד לבדיקה רפואית
עובדים - מעקב בדיקות רפואיות ע"י רופא תעסוקתי
טבלת כמויות לציוד עזרה ראשונה
דיווח תאונת עבודה פנים מפעלי
טופס דיווח תאונת עבודה
סקר סיכונים לפי מחלקות

מתוך העבודה:
סדרי עדיפות להפחתת סיכוני בטיחות במקומות עבודה בסדר יורד של העדפה:
* טיפול בגורמי סיכון היכולים לגרום נזק רב מאוד לעובדים, לרכוש, ודליקה בבית המלאכה.
* טיפול בגורמי סיכון מהם נשקפת סכנה ברורה ומיידית לעובדי בית המלאכה ועובדי מלגזה.
* טיפול ביתר גורמי הסיכון לפי סדר עדיפויות התואם את הציון שקבלו בלוח הערכת סיכונים.
 
עבודה מס' 70294 SHOPPING CART DISABLED
שיווק בינלאומי - חברת בגיר, 2007.
בחינת מספר מדינות פוטנציאליות לחדירה, בחירת שלוש מדינות מתאימות והצעת אסטרטגיות חדירה.
11,304 מילים (כ-35 עמודים), 0 מקורות, 179.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זו מנסה להתמודדות עם המשימה של בחירת ארצות יעד חדשות לשיווק בינלאומי, עבור חברת בגיר, חברה בינלאומית מובילה לייצור ושיווק של הלבשה מחויטת.
מהשלב הפרלימינארי בבחירת אזורי היעד, דרך הסינון הראשוני והמשני של המדינות הספציפיות וכלה בבחירה הסופית, עבודה זו לקחה אותנו על פני מדינות רבות בעולם, במסגרת חקר שווקיהן, בניסיון לענות לא רק על השאלה- איזו מדינות עשויות להתאים כשווקים בינלאומיים חדשים עבור בגיר - אלא מהן 2-3 המדינות המתאימות ביותר עבורה בהתחשב במטרות החברה, בניסיון העבר, צפי להצלחה כלכלית ובמשאביה המוגבלים של החברה.
בהמשך עבודה זו נתמקד גם באסטרטגיות פריסה וחדירה מתאימות, וכיצד תוכל בגיר להתחרות בשווקים הנבחרים מול המתחרים בעזרת יתרונותיה התחרותיים.
לבסוף, נציע שיטות חדירה ואופני פעילות בכל אחד מהשווקים שנבחרו על ידינו.
בעבודה זו הושקעו מאמצים בחקר השווקים השונים ונעשה שימוש במקורות מידע ממגוון רחב של מאגרי מידע ואתרים רלוונטיים.
עם סיום קריאת עבודה זו, אנו מקווים כי תצטייר תמונה ברורה יותר של האופציות הרלוונטיות והמתאימות ביותר עבור חברת בגיר בהמשך דרכה הגלובלית.

תוכן עניינים:
הקדמה ורקע כללי- מיהי חברת בגיר?
השלב הפרילימנארי
שלב ב'- סינון ראשוני
שלב ג'- סינון מישני
בחירה סופית
אסטרטגיות ושיטות חדירה- קנדה
אסטרטגיות ושיטות חדירה- ספרד
אסטרטגיות ושיטות חדירה- הולנד
נספחים
העבודה ללא ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
לפיכך, ניתן בהחלט לומר כי בגיר מודעת לעובדה, מנצלת וחותרת להתאמה מלאה בין יתרונות המדינה בה היא פועלת (CSA) לבין יתרונותיה כחברה (FSA) שנדונו לעיל, בעיקר במו"פ (חדשנות) וכושר ייצור גבוה בעלויות נמוכות, בחדירה לשווקים בינלאומיים.
על כן, ולאור האסטרטגיה הקיימת ושיטות החדירה הנהוגות מכבר, ובנוסף, המגבלות הפיננסיות של בגיר, מסקנתנו עם תחילת עבודה זו וכבסיס של בחינת המשך ההתרחבות הבינלאומית, נאמר שכדאי לבדוק שווקים נוספים, בעל מאפיינים דומים ובהגדרתן משפחת "המדינות המפותחות", או "הבשלות" שעשויות, כמו אנגליה וגרמניה, להוות מעיין "פרות חולבות" במידה והכניסה תהיה אפקטיבית.
מדינות אלו הן: מדינות נוספות של האיחוד האירופאי, קנדה ואוסטרליה/ניו זילנד.
 
עבודה מס' 70293 SHOPPING CART DISABLED
פרסום ותקשורת שיווקית - Crema, 2007.
קמפיין תקשורת שיווקית עבור סדרת איפור חדשה מבית Crema.
5,375 מילים (כ-16.5 עמודים), 0 מקורות, 179.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מטרת עבודה זו היא הצגת קמפיין תקשורת שיווקית עבור סדרת איפור חדשה מבית Crema, הפועלת מכבר בהצלחה בשוק הטואלטיקה ומוצרי הטיפוח בישראל.

במסגרת העבודה ננתח בשלב ראשון את השוק והסביבה התחרותית לקראת כניסה של מתחרה חדש לענף המוגדר כצפוף ותחרותי, נגדיר מטרות על ויעדי מכירות ונתח שוק אופרטיביים לטווח קצר ונתייחס לאסטרטגיה השיווקית בה יש לנקוט.
בחלק השני, היישומי, וכנגזר מהנאמר לעיל, נציג את אסטרטגיית התקשורת השיווקית שנבחרה, ובהמשך את אמצעי המדיה, מרכיבי התקשורת השיווקית והכלים בהם תושג, מטרותיהם ותפקידם. כמו כן נציע דרכים אופרטיביות, טקטיקה וקריאייטיב בכדי ליישם את האסטרטגיה הנבחרת.

אנו מקווים שבסיום עבודה זו תתקבל תמונה ברורה אודות המאמץ המערכתי שיש לעשות לשם החדרה מוצלחת של סדרת איפור חדשה לשוק הישראלי.

תוכן עניינים:
מבוא
השוק והתחרות
ניתוח SWOT
מטרות ויעדים
אסטרטגיית השיווק
אסטרטגיית התקשורת השיווקית
הבטחת המותג
פרסום: מטרות, אסטרטגיה וטקטיקה
יחסי ציבור: מטרות, אסטרטגיה וטקטיקה
קידום מכירות: מטרות, אסטרטגיה וטקטיקה
נספחים

מתוך העבודה:
חברת קוסמופארם, שכבר החלה בתהליך של קריצה לתחום הקוסמטיקה בכך שהיא משיקה מוצרי אנטי אייגי'נג בסדרת מוצרים לטיפוח הגוף, תרחיב את אחיזתה בתחום ותכנס לקטגוריות נוספות : תחום האיפור.
אנו מוצאים כי למרות השוק הרווי והתחרות העצומה בתחום האיפור, הרי שבנישה של חברות הנתפסות כחברות בינלאומיות ואיכותיות, הפונות לקהל צעירות וצעירות ברוחן, ובמחיר תחרותי המעניק Best Value For Money - יש מקום לשחקן נוסף.
 
עבודה מס' 70292 SHOPPING CART DISABLED
אסטרטגיה ותכנון השיווק - חברת HOT, 2007.
ניתוח הענף והחברה, הצגת בעיה אסטרטגית ושלוש חלופות אסטרטגיות להתמודדות עם בעיה זו.
19,335 מילים (כ-59.5 עמודים), 15 מקורות, 299.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
במרכזה של עבודה זו עומדת חברת HOT, כיום חברת טלוויזיה רב ערוצית בכבלים, אינטרנט וטלפוניה. בעבודה זו נכתבה תוכנית שיווקית בעבור שירות ומוצרי הטלוויזיה הרב ערוצית, אף שלא ניתן להפריד לחלוטין בין ענף הטלוויזיה לבין ענפים נוספים בהם עוסקת. העבודה הינה תיאורית בחלקה הראשון ויישומית בחלקה השני, והתבססה על חומר תיאורטי נלמד, מקורות גלויים מהאינטרנט ומהכרה מוקדמת עם התחום.
ענף הטלוויזיה הרב ערוצית בישראל, למרות מספר המתחרים הקטן הינו תחרותי מאוד ואף נחשב רווי מבחינת אחוזי החדירה שלו בשוק.
עם היווסדותה של HOT, נחשבה החברה למונופול בתחום הטלוויזיה הרב ערוצית עד כניסת חברת Yes בשנת 2000. שני היתרונות התחרותיים המרכזיים של HOT לעומת Yes הם בבלעדיות להציע מוצרים כגון ה-VOD וכן החבילה משולשת, או בשמה השיווקי- TRIPLE PLAY, הכוללת שירותי טלוויזיה בכבלים, אינטרנט וטלפוניה יחדיו או לחוד.

במסגרת עבודה זו ניתחנו את חברת HOT תוך דגש על חטיבת הטלוויזיה בכבלים, לצד התייחסות למתחרה, תוך בחינת הסביבה העסקית ודרכה הגענו אל הבעיה השיווקית המרכזית וכן המשניות, הוצעו חלופות אסטרטגיות שיווקיות לטיפול בבעיות אלו ולבסוף הכנו תוכנית שיווקית מפורטת ויישומית.

ראשית, הכרנו את סביבת הענף המורחבת, מגמות ואפיונים בשוק הישראלי. לאחר מכן הצגנו את חברת HOT. בהמשך ביצענו ניתוח אסטרטגי של השחקנים המרכזיים בענף הטלוויזיה הרב ערוצית בישראל. לסיום החלק הראשון עשינו ניתוח SWOT של HOT ו-Yes.

לאחר ניתוח החלק הראשון, הוקדש החלק השני תחילה להצגת הבעיה המרכזית של הפירמה, אותה הגדרנו כבעיית שירות והתדמית בפרמטר זה בעיני השוק. בעיה זו הינה לדעתנו הגורם העיקרי לבעיה רחבה יותר ברמה העסקית, והיא מצוקת נטישת הלקוחות ומצב של "דלת מסתובבת" בין שתי החברות הפעילות בענף, דבר שגורם הפסדים כבדים לחברה.
עם הגדרת הבעיה המרכזית והגורמים הקריטיים להצלחה בענף ולפירמה, הצענו 3 חלופות לאסטרטגיה שיווקית בעבור חברת HOT, העשויות לדעתנו לענות על הבעיה המרכזית כפי שהוגדרה, לצד התחשבות בבעיות משנה נוספות כפי שציינו.

החלק האחרון של העבודה מתייחס לפרמטרים של תוכנית שיווקית מפורטת, בהם על HOT לפעול בכדי ליישם הלכה למעשה את האסטרטגיה שנבחרה. התוכנית כוללת: מאפייני מוצרים, מחירים, הפצה, פרסום, קד"ם, יח"צ, מכירה אישית ושירות.

תוכן עניינים:
1. תקציר מנהלים
2. מבוא
3. הצגת חברת HOT
4. ניתוח אסטרטגי: תיק מוצרים/אסטרטגית צמיחה
5. ניתוח שוק
6. ניתוח SWOT
7. הגדרת הבעיה המרכזית
8. גורמי ההצלחה בענף ולפירמה
9. הגדרת מטרות ויעדים (איכותיים וכמותיים)
10. חלופות לאסטרטגיה שיווקית
11. תוכנית שיווק
12. תקציב (קובץ נפרד)
13. מקורות (אתרי אינטרנט)

מתוך העבודה:
6. ניתוח SWOT- חברת HOT:
עוצמות:
* איחוד תשתיות של HOT טלקום לרשת אחת בעלת יכולת שרידות וגיבוי. כך יכולה החברה להתחרות באופן אפקטיבי בפריסה ארצית בתחומי הפעילות של החברה תוך צמצום מסגרות ועלויות ויצירת פלטפורמה נוחה יותר לגיוס מקורות מימון.
* יכולת לספק בחבילה אחת שירותי טלוויזיה בכבלים, אינטרנט וטלפון קווי. יכולת שלא קיימת בקרב המתחרים. ליכולות זו יתרונות רבים לרבות יכולת להזיל עלויות ויכולת תמחור טובה יותר ללקוח, יצירת שירותים נוספים ברי חיוב, ניתוב ושליטה בזרם המידע עוד.
...
 
עבודה מס' 70291 SHOPPING CART DISABLED
ניהול ופיתוח מותגים - מודל המחויבות: רשת שופרסל, 2007.
בדיקת מחויבות הלקוחות באמצעות שאלון.
2,266 מילים (כ-7 עמודים), 0 מקורות, 129.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
את העבודה בנושא מחויבות הצרכן למותג, בחרנו לבצע על קטגוריית רשתות המזון בכלל ועל רשת השופרסל בפרט.

מתודולוגית המחקר
60 שאלונים עם שאלות זהות חולקו באופן אקראי לקבוצת משתמשים בשירותי רשתות שיווק למזון. 30 מהם הינם לקוחות עיקריים של מותג השופרסל, על שלוחיו השונים (דיל, ביג, שלי) ו-30 האחרים של רשתות אחרות.
השאלות נגעו לפרמטרים של שביעות רצון, נאמנות, מעורבות ופוטנציאל הנטישה המשמשים כמדדים התורמים לקרבה הפסיכולוגית בין הצרכן למותג, ומכך לרמת מחויבות,  וכן שאלות אודות הרגלי צריכה ודמוגרפיה.
התשובות כומתו ו-60 הנשאלים פולחו לאחת מ-8 קבוצות על פי מודל המחויבות/המרה (conversion model) בקטגוריות של משתמשים ולא משתמשים.
בסופה של עבודה זו, תקוותינו היא כי נוכל להסיק מסקנות אודות עוצמת הקשר בין נדגמי הקבוצות לבין מותג השופרסל ככלי ניבוי עתידי.

תוכן העניינים:
על רשת השופרסל
מחויבות מהי?
מתודולוגית המחקר
ממצאים דמוגרפים- כלל הנשאלים
הרגלי צריכה ועמדה כלפי מותג ספציפי לכלל הנדגמים
ניתוח קבוצת המשתמשים (לקוחות שופרסל)- עד כמה מחויבים למותג שופרסל
מדידת רמת המחויבות ללקוחות שופרסל
נתונים דמוגרפים וקבוצות מחויבות
ניתוח קבוצת הלא משתמשים בשופרסל כרשת עיקרית- עד כמה פתוחים למותג שופרסל
מדידת רמת המחויבות ללקוחות רשתות מזון אחרות
מסקנות והמלצות שיווקיות עבור מותג השופרסל

מתוך העבודה:
על פי פילוח בסיס צרכני השופרסל, ישנם 16 צרכנים (המהווים 53%) המוגדרים על פי מודל ה-CM כצרכנים מחויבים למותג (מושרשים וממוצעים). כלומר, צרכנים שכל עוד לא יהיה שינוי מהותי ברשתות המזון, מוצריו ושרותיו, לרוב לא יעברו לבצע את קניותיהם ברשתות מזון אחרות.
יחד עם זאת, טיעון אחרון זה אינו מוחלט לדעתנו מכיוון שהציונים הממוצעים שהתקבלו בשאלות הנאמנות, כמספרים אבסולוטיים, אינם גבוהים כניתן לצפות מצרכנים המוגדרים "מחויבים". (5.9 ו- 3.6 (!) בהתאמה בין קבוצות המחויבים)
 
עבודה מס' 70290 SHOPPING CART DISABLED
התנהגות צרכנים - "זארה" ו"פוקס", 2006.
שני תיאורי מקרה של שני מותגי אופנה: זארה ופוקס.
5,676 מילים (כ-17.5 עמודים), 0 מקורות, 99.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זו עוסקת בתחום התנהגות צרכנים ומביאה השוואה וניתוח בין שתי החברות, תוך התייחסות להיבטים התיאורטיים של הנושא וליישום העסקי בהקשר של תיאורי שני המקרים.

תוכן העניינים:
1. צרכים והנעה
2. פילוח, בסיסי פילוח, בחירת שוק המטרה
3. פרספקטיבה פסיכולוגית בהתנהגות צרכנים
4. סוגי מעורבויות, סוגי התנהגויות ודרכים לשנותן
5. תקשורת שיווקית, ערוצי תקשורת והאפקטיביות שלהן בהבנת המקרים

מתוך העבודה:
1. צרכים והנעה
קיומו של פער בין הרצוי למצוי מוגדר כצורך. על מנת, שההכרה בצורך תחרוג ממצב נפשי תיאורטי ותניע את קהל הלקוחות הפוטנציאלי להפוך לצרכנים בפועל, על המשווק לחולל שינוי בתודעת קהל המטרה. השינוי יכול שיתייחס לתפיסת המצב הקיים או לתפיסת המצב הרצוי או בתפיסת הפער ביניהם. שיווק מוצלח יתבצע באמצעות המניפולציה המתאימה אשר תגדיר לצרכן מחדש את הצרכים שלו.
"זארה" ו"פוקס", הינן חברות מצליחות הפונות לקהלים שונים ועונות מחד על צורך פיזיולוגי זהה, הצורך בכסות, אך מנגד מספקות צרכים פסיכולוגיים וחברתיים שונים. הצרכים והמניעים של הצרכן הם בסיס הקונספט השיווקי של כל אחת מהחברות. אנו נבחן כיצד מיישמת זאת כל אחת מהחברות, מהן נקודות הדמיון ומהם האלמנטים המבדלים אותן זו מזו.
 
עבודה מס' 70289 SHOPPING CART DISABLED
העדפה לנשים בישראל, 2014.
האם ההעדפה המתקנת במדינת ישראל היא מתקנת או שמא דווקא מקלקלת?
12,564 מילים (כ-38.5 עמודים), 68 מקורות, 299.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
שני העשורים האחרונים, הביאו בכנפיהן שינויים לא מעטים בסוגיית ייצוג הולם והעדפה מתקנת לנשים.
השתתפותה של קבוצה מסוימת באוכלוסייה או מגזרים שונים בכלכלה ובתחומי התעסוקה במדינה מהווה מעין מדד או נייר לקמוס למצבם החברתי. שילובן של נשים בחברה ובעבודה כשוות ערך לגברים, הוא לא רק יעד חיובי בפני עצמו, אלא גם ההגנה הטובה ביותר שלהן נגד תקיפה, השפלה או אלימות. קידום מעמדן החברתי-אישי-כלכלי של נשים הוא אינטרס חברתי מן המעלה הראשונה של החברה כולה ולא רק של הנשים, כפי שנוח להציגו. הנטייה של מדינת ישראל היא צמצום האי שוויון בין גברים לנשים באמצעות דוקטרינת ההדפה המתקנת, אמנם עדיין קיימים פערים וגברים ונשים רחוקים מלהיות שווים אך ללא ספק מתחזקת המגמה של שילוב נשים וצמצום הפער.
בחיבור זה, אבחן האם דוקטרינת ההעדפה המתקנת שהוענקה לנשים במדינת ישראל, אכן כשמה "מתקנת" את מצב הנשים או שמא העדפה זו דווקא מקלקלת והיה טוב יותר אילולא ניתנה.

ראשי פרקים:
1. מבוא
2. חלק ראשון- עקרון השוויון במשפט החוקתי.
פרק א'- החוקה וחוקי היסוד.
פרק ב'- חוק יסוד כבוד האדם וחירותו-זכויות מפורשות וזכויות נגזרות.
פרק ג'- הזכות לשוויון.
פרק ד'- שוויון פורמלי אל מול שוויון מהותי ומיקומה של העדפה המתקנת ביניהם.
פרק ה'- ההעדפה- מתקנת או מקלקלת?- טענות בעד ונגד העדפה מתקנת בישראל.
3. חלק שני- מדיניות העדפה מתקנת בישראל.
פרק א'- החקיקה והפסיקה בישראל.
פרק ב'- המצב הנוהג בישראל:
א'- נשים במגזר הציבורי.
ב'- נשים בשירות המדינה.
ג'- פערי שכר בין נשים וגברים.
4. חלק שלישי- מבט השוואתי.
פרק א- עקרון השוויון והעדפה מתקנת בחוקת ארה"ב.
פרק ב'- עקרון השוויון והיחס לנשים במשפט העברי.
5. חלק רביעי- מסקנות וסיכום.
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
בחלק זה אציג את עקרונותיו של המשפט החוקתי, אך בהיותו ענף משפטי רחב העוסק בין היתר בחוקים יסודיים, השולטים בתחום הכוחות והסמכות של גופים שונים, ביחס לחקיקה וליישום של חוקים אחרים בידי הממשלה, אציג אותו בקצרה וזאת רק על מנת למקם את עקרון השוויון כנגזר מחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.
בפרק זה אדון באבני הדרך במשפט החוקתי הנוגעים לשאלת המחקר של חיבור זה. אסקור מהי מהותה של חוקה וההבדל בין חוקה פורמאלית לחוקה מהותית וכן את הדרך לחקיקתם של חוקי היסוד ומעמדם כיום.
 
עבודה מס' 70288 SHOPPING CART DISABLED
מנהיגות של יאנוש קורצ'אק, 2014.
ניתוח דמותו של קורצ'ק על פי תיאוריות ומודלים של מנהיגות.
8,166 מילים (כ-25 עמודים), 27 מקורות, 249.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בעבודה זו אעסוק בדמות חינוכית- יאנוש קורצ'אק ובמנהיגות שלו. אנסה להבין מה עשה אותו למנהיג לפי ההגדרות של המנהיגות, מאפייני המנהיגות, סגנונות המנהיגות. כמו כן אציג גם תאוריות על מנהיגות ואציג את המנהיגות החינוכית. אחרי שאציג את קורות חיו של קורצ'אק, אציג את עיקרי משנתו החינוכית ולבסוף אדון במנהיגות שלו.
בעבודה אביא תאוריות על מנהיגות וסגנונות מנהיגות.
למושג "מנהיגות" יש הגדרות רבות. למשל, יוקל (Yukl ,2010) טוען שהמילה "מנהיגות" לא מוחשית ובאופן אוטומטי אנשים מדמיינים בדמיונם מנהיגים היסטוריים יודעים כששומעים את המילה "מנהיגות", לפיו, אין הגדרה אחת נכונה. רוד (Rood, 2006) כמו  יוקל, מגדירה מנהיגות כחזון והשפעה, היא נוגעת בנושא הניהולי ומקשרת אותו למנהיגות. במאפייני המנהיגות ניתן לראות כוח והשפעה, שעליהם מדבר יוקל, הוא מדבר על 3 תוצאות ניסיונות השפעה: מחויבות, היענות והתנגדות. יוקל מזכיר את קלמן( Kalman אצל Yukl,2010) שמבחין בין שלושה תהליכי השפעה: היענות, הפנמה והזדהות. כמו כן, פרנץ וורן מדברים על כוח. לפיהם יש 5 סוגי כוח: התגמול, הכפייה, הלגיטימי, המומחה וההתייחסות.
ישנן מספר סגנונות מנהיגות: ישנה מנהיגות מעצבת, מנהיגות מתגמלת, מנהיגות כריזמטית ו'סופר מנהיגות'. כשאדון במנהיגות חינוכית, אציג מספר חוקרים שכל אחד בדרכו מציג כיצד לדעתו מנהיגות חינוכית צריכה להיראות ואיך לתפעל אותה, מה עושה מנהיג למנהיג חינוכי וכיוצא בזה.

אציג בקצרה את קורות חייו של יאנוש קורצ'אק שהיה רופא, מחנך והוגה חינוכי, וכן סופר ופעיל חברתי. בתי היתומים שהקים היו ניסיונות לחינוך דמוקרטי שכללו גם בית דין של ילדים. הגישה המרכזית שלו הייתה הגישה הפיידוצנטרית, כלומר, הילד במרכז. משנתו החינוכית-הומניסטית של קורצ'אק התבססה על הגישה הפיידוצנטרית, על אמת וצדק. אנסה להבין את עיקרי משנתו ולבחון את מנהיגותו החינוכית.

תוכן העניינים:
-מבוא
1. מנהיגות- מהי?
1.1. הגדרות המנהיגות
1.2. מאפייני המנהיגות
1.3. תאוריות המנהיגות
1.4. סגנונות המנהיגות
2  מנהיגות חינוכית
3. חיו של יאנוש קורצ'אק
4. עיקרי משנתו החינוכית
5. המנהיגות של קורצ'אק
6. סיכום ומסקנות
7. ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
רוד ( Rood, 2006) מגדירה מנהיגות כחזון והשפעה. תהליך בו אחד מציב סטנדרטים וציפיות וגורם לאחרים להתנהג במה שנחשב כיוון רצוי. היא משתמשת בהגדרת תפקיד המנהיגות כתפקיד התומך בתפקידי הניהול וטוענת שמנהלים יעילים משלבים את האספקט המנהיגות כמכוונת לעתיד, עם תכנון תכנית ניהול.
 
עבודה מס' 70287 SHOPPING CART DISABLED
מסוגלות עצמית בקרב מורים עולים למתמטיקה, 2013.
בדיקת הקשר בין המורה למתמטיקה העולה לבין תחושת המסוגלות שהוא מפתח במהלך עבודתו לאורך השנים.
13,481 מילים (כ-41.5 עמודים), 41 מקורות, 279.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
קליטת מורים עולים היא אחת ממשימותיה החשובות של מדינת ישראל בכלל ושל מערכת החינוך בפרט. עבודה זו עוסקת בחווית ההגירה של מורים למתימטיקה שעלו מחבר העמים והשתלבותם במערכת החינוך בארץ. עבודה זו נכתבה במטרה לבדוק האם קיים קשר בין היות המורה למתימטיקה עולה חדש לבין תחושת המסוגלות שהוא מפתח וכפועל יוצא גם של הישגי תלמידיו. מחקר זה התבצע מתוך הבנה ורצון שאם ימצא קשר כלשהו בין השניים, יתכן וימשיכו לבדוק ולחפש עזרים וכלים נוספים לאוכלוסייה זו של מורים על מנת להקל עליה את השתלבותה. מחקר זה מתבסס על  ההבנה שמורים בעלי תחושת מסוגלות גבוהה יותר הם מורים טובים יותר. מורים אלו לוקחים אחריות על התלמידים שלהם ועל הישגיהם ומאמינים בקשר בין דרך ההוראה להישגי התלמידים ואכן הממצאים בעבודתי זו מעידים על רצון גבוה של המורים לקדם את התלמידים שלהם תוך חיפוש תמידי אחר שיטות ודרכים להקל על הלמידה וההבנה.
על מנת לבחון סוגיה זו נסקרה הספרות המחקרית העוסקת בתחושת מסוגלות בכלל ותחושת המסוגלות העצמית בהוראה. כמו כן, נסקרו הגורמים המשפיעים על תחושת מסוגלות זו. בהמשך נערך המחקר הנוכחי שבחן באמצעות מחקר איכותני (ראיון חצי מובנה) ובאמצעות שאלונים את הדרכים בהן המורים תופסים את הוראת המתמטיקה ואת הגורמים המשפיעים על תחושת המסוגלות שלהם. לצורך המחקר נבחר מדגם של 3 מורים לריאיון. באשר לאותם גורמים המשפיעים על תחושת המסוגלות מצאתי שהגורמים העיקריים הם: יחס הצוות וההנהלה, התפתחות מקצועית, למידת עמיתות ורכישת ניסיון קודם. כמו כן, ממצאי המחקר מצביעים על התאמה כמעט מדוייקת לגורמים אלה המשפיעים על תחושת המסוגלות, בעיקר היה מענין לראות עד כמה למנהל יש השפעה על הצוות שלו, החל בפרגון ומילה טובה וכלה בהעצמתו ובהרחבת סמכויותיו של המורה. אני מאמינה שהפנמת מסקנות אלו תהווה מורה דרך לקליטת מורים עולים נוספים ותסייע להם בהתמודדות מול אתגרי הקליטה וההשתלבות.  

תוכן עניינים:
תקציר
מבוא
פרק 1: סקירת ספרות
1.1 - מהי תחושת מסוגלות עצמית?
1.2- הגורמים המשפיעים על תחושת המסוגלות העצמית
1.3- מקומה של תחושת המסוגלות העצמית בהוראה ותרומתה לדמות המורה
פרק 2: מאפייני העלייה מחבר העמים בשנות ה-90
2.1- מאפיינים כלליים
2.2 - השתלבות מורים עולים מחבר העמים במערכת החינוך
פרק 3: המחקר
3.1 - מטרת המחקר
3.2- מתודולוגיה
3.3 ממצאי הראיונות
3.4 ניתוח הראיונות - תחושת מסוגלות כללית
3.4.1 דיון
3.5 סיכום
ביבליוגרפיה
נספחים
נספח 1- תמלול הראיונות
נספח 2 - טבלת ריכוז השאלות, הממוצעים וסטיות התקן
נספח 3 - צילומי השאלונים

מתוך העבודה:
המושג הנכון והרשמי בעברית הינו "חוללות עצמית" (self efficacy) והוא הוצע לראשונה ע"י הפסיכולוג האמריקאי והוגה התיאוריה אלברט בנדורה ומשמעותו "חוללות עצמית". ב-1977 הגדיר בנדורה (Bandura) לראשונה תחושת מסוגלות עצמית בהתייחסות לאמונותיו של היחיד לגבי יכולתו לבצע התנהגות מסויימת או סט התנהגויות הדרושות להפקת תוצאה. בנדורה (1986) טען כי היכולת להצליח אינה מדד אובייקטיבי אלא תלויה בתפיסתו של האדם את עצמו. תחושת המסוגלות העצמית אינה מתייחסת למיומנויות ולכישורים של הפרט, אלא לתחושתו של האדם מה ביכולתו לעשות ומה אין ביכולתו לעשות בהקשרים מסוימים. תחושה זו של האדם כלפי עצמו, שהיא אמונתו של האדם ביכולותיו, מהווה גורם עיקרי בהחלטתו של האדם לנקוט בפעולה מסוימת, משפיעה עליו בהתלבטויותיו האם לשנות את התנהגותו, והינה גורם מכריע ביכולתו להתמיד גם במצבי לחץ ולהתגבר על הקשיים הנקרים בדרכו (בנדורה, 1997).
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

** עכשיו במבצע **
עבודה שניה ב – 40% הנחה*
בתוקף עד 01/11/2015
*) הזולה מבינהן

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1-9] מתוך 100 :: [עמוד 1 מתוך 12]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>